Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

10. June 2020 09:47

NÅ! Søknad om lønnskompensasjon klar

Ordningen for lønnskompensasjon de 18 første dagene i en permitteringsperiode er nå klar. For at du skal få kompensasjonen du har krav på må arbeidsgiver legge inn informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag i søknaden på NAV.no. I tillegg må arbeidsgiver har rapportert inn opplysninger om permitteringer og arbeidsforhold i a-meldingen. Så snart denne informasjonen er sendt inn vil søknadene behandles automatisk og arbeidstaker få utbetalt kompensasjonen etter 2-3 virkedager skriver NAV i sin melding. 


20. May 2020 09:11

Lønnskompensasjon fra NAV endret

Du trenger ikke søke selv

«Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha.» skriver NAV i en pressemelding. Lønnskompensasjonen skal dekke for 18 av 20 første dagene da den permitterte har rett på full lønn. De to første dagene dekkes av arbeidsgiver. 


14. May 2020 09:18

Oppdatering: Bankene kutter renta igjen!

 • Danske Bank - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • BN Bank - kutter renta med inntil 0,20 prosentpoeng gjeldende fra 30. juni. 
 • Sparebanken Vest - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder.
 • Sandnes Sparebank - kutter renta med inntil 0,25 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder.
 • SpareBank 1 SMN - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Sparebanken Sogn og Fjordane - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 26. mai for eksisterende kunder.
 • SpareBank 1 SR-Bank - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder.
 • DNB - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder.
 • Nordea - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 28. mai for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Møre - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 28. mai for eksisterende kunder.
 • Handelsbanken - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra utgangen av mai for eksisterende kunder. 
 • KLP Banken - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 27. mai for eksiterende kunder.
 • SpareBank 1 Nordvest - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Sparebanken Sør - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Fana Sparebank - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 15. mai for eksisterende kunder. 
 • SpareBank 1 Østfold Akershus - kutter renta med inntil 0,30 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • SpareBank 1 Østlandet - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Sparebanken Øst  - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Sbanken - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • SpareBank 1 BV - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • OBOS Banken - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 26. mai for eksisterende kunder. 
 • Storebrand - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Sparebanken Telemark - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder.
 • Bulder Bank - kutter renta med minimum 0,40 og inntil 0,47 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder.
 • Odal Sparebank - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 5. juni for eksisterende kunder. 
 • Grong Sparebank - kutter renta med inntil 0,45 prosentpoeng gjeldende fra 9. juni for eksisterende kunder.
 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres - kutter renta med inntil 0,25 prosentpoeng gjeldende fra 14. mai for eksisterende kunder.
 • Landkreditt Bank - har kuttet renta i to omganger med totalt inntil 0,46 prosentpoeng siden 30. april. Ny rente blir gjeldende fra 24. mai for eksisterende kunder. 
 • Hønefoss Sparebank - kutter renta på alle boliglån med 0,25 prosentpoeng gjeldende fra 28. mai for eksisterende kunder. 

12. May 2020 09:46

Studenter vil snart få tilleggslån

Lånekassen vil om få dager starte utsendelse av tilbud om tilleggslån til studenter per e-post. Dette vil skje i puljer fra og med 12. mai og studentene mottar en e-post når søknaden er klar. For å få innvilget lånet må studenten fylle inn en egenerklæring som bekreftet fall i inntekt mellom 1. mars og 15. juni på grunn av korona-situasjonen. Lånekassen krever ikke at inntektsfallet dokumenteres i søknaden, men opplyser om at studenten må kunne legge frem dokumentasjon ved behov. Lånet tilsvarer 26 000 kroner hvor 8 000 av disse senere vil bli omgjort til stipend. Fristen for å søke er 15. juni 2020. 


12. May 2020 09:42

Lønnskompensasjon fra NAV forsinket

Løsningen for å søke om lønnskompensasjon fra NAV er forsinket. Søknaden skulle være klar i disse dager, men NAV opplyser nå at det vil ta noe lenger tid enn først antatt. Lønnskompensasjonen gjelder for dem som ble permittert 20. mars 2020 eller senere og skal dekke de 18 første dagene etter arbeidsgiverperioden på 2 dager. Også deltidsansatte og studenter omfattes av ordningen, som er uavhengig av retten til dagpenger.


12. May 2020 09:39

Permitteringsordning utvidet til oktober

For å hindre oppsigelser utvides nå perioden hvor arbeidstakere kan være permittert til ut oktober. I utgangspunktet er allerede permitteringsperioden for dem som har vært permittert i 26 uker før koronaen traff landet utivdet til juni. Det betyr at arbeidstakere som allerede var på slutten av permitteringsperioden kan fortsette å motta dagpenger til oktober. 


07. May 2020 11:37

Danske Bank og BN Bank kutter renta

 • BN Bank ASA reduserer boliglånsrentene med inntil 0,20 prosentpoeng med bakgrunn i at pengemarkedsrentene har falt ytterligere etter forrige rentekutt.
 • Danske Bank reduserer boliglånsrentene med inntil 0,40 prosentpoeng med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å kutte styringsrenta til 0 prosent. 

07. May 2020 10:58

Nibor faller også

Sentralbankens rentekutt, ekstralån til bankene og fall i internasjonale renter har bidratt til at Nibor-renten også har falt betraktelig den siste tiden. Nibor, eller Norwegian Interbank Offered Rate, kalles også pengemarkedsrenten og defineres av Finans Norge som «et gjennomsnitt av hva Nibor-bankene angir at de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker.» Fall her betyr billigere finansiering for bankene og derav økte marginer. Norges Eiendomsmeglerforbund og Huseiernes Landsforbund sier til E24 at bankene nå bør være raske med å respondere. De store bankene sier foreløpig lite om hvordan renten for sine lånekunder kan endre seg med bakgrunn i dette. Vi følger utviklingen. 


07. May 2020 10:26

Styringsrenta ned til 0 prosent

For første gang i historien setter Norges Bank styringsrenta ned til 0 prosent. Rentekuttet har bakgrunn i betydelig fall i norsk økonomi som følge av korona-situasjonen og forsterkes i tillegg av oljeprisfallet.  

«Lave renter kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget. Etter hvert som situasjonen normaliseres, vil lave renter bidra til at aktiviteten tar seg raskere opp. Det kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå.» sier Norges Bank i sin pressemelding.


27. April 2020 08:57

Søk på nytt om forskudd på dagpenger

Med rekordmange registrerte arbeidssøkere og mottatte søknader om dagpenger opplever mange at behandlingstiden hos NAV er tregere enn normalt. 30. mars åpnet derfor NAV for at man kunne søke om forskudd på dagpenger for april måned. Nå kan man på nytt søke om forskudd for mai dersom søknaden om dagpenger enda ikke er blitt behandlet. NAV påpeker at man kan tidligst søke om forskudd en måned etter at forrige søknad ble sendt. Ordningen om forskuttering av dagpenger er midlertidig, og arbeidsledige og permitterte må søke om dette hver måned dersom de har behov for dette før den ordinære dagpengesøknaden er ferdigbehandlet.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende omfavnes ikke av ordningen og må vente til mai for å søke om lønnskompensasjon gjennom den nye løsningen NAV nå jobber med å få på plass. 

Les hele pressemeldingen på nav.no


22. April 2020 11:39

Kombiner studier med dagpenger

«Fra april til september skal alle som tar studiepoeng og ikke får støtte fra Lånekassen, kunne motta dagpenger», skriver E24 onsdag 22. april.

Etter NAVs regelverk anses ikke studenter som reelle arbeidssøkere ettersom studiene er deres hovedaktivitet og man kan derfor ikke motta dagpenger. Denne hovedregelen er uavhengig av om studenten mottar støtte fra Lånekassen eller ei. Dette blir det nå en midlertidig endring på slik at permitterte og arbeidsledige som ikke mottar støtte fra Lånekassen nå kan kombinere opplæring og kurs som gir studiepoeng med dagpenger fra 20. april til 1. september. Denne ordningen vil også bidra til at de som allerede kombinerer jobb og utdanning, og som nå har blitt permittert eller oppsagt, kan fortsette utdanningen. 

Les pressemeldingen fra regjeringen her.


16. April 2020 13:47

Ekstralån til studenter

Lånekassen skriver at søknaden om ekstralån vil være tilgjengelig i løpet av mai, og de vil oppdaterer løpende om når denne er tilgjengelig. 

Lånet innebærer en ekstra utbetaling på 26 000 kroner hvor 8 000 kroner på et senere tidspunkt vil gjøres om til stipend for studenter som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av korona-situasjonen. 


15. April 2020 13:05

Lønnskompensasjon for permitterte

Studenter og deltidsansatte blir også kompensert

 Som en del av den første økonomiske krisepakken ble permitterte arbeidstakere lovet full lønn de 20 første dagene i permitteringsperioden, hvor 2 dager betales av arbeidsgiver og de resterende 18 dekkes av NAV. Nå er detaljene for ordningen klare og oppsummeres slik:

 • Lønnskompensasjon gjelder for alle ble permittert 20. mars 2020 eller senere.
 • Gjelder også deltidsansatte og studenter og er uavhengig av om man har rett på dagpenger.
 • Den permitterte må søke via NAV for å få denne stønaden. Den tekniske løsningen vil være på plass i månedsskiftet april/mai.
 • Kompensasjonen tilsvarer ca. 83 % av en gjennomsnittlig månedslønn, og inntekten for de 3 siste månedene legges til grunn når ytelsen beregnes.
 • Den permitterte kan først søke etter det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden, altså tidligst 20 dager etter man ble permittert.

Les pressemeldingen fra regjeringen her, og pressemelding fra NAV her


14. April 2020 11:26

Ny midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ordningen, som følger opp vedtak i Stortinget, omfatter selvstendig næringsdrivende og frilansere med inntekt over 0,75G, i aldersgruppen 18-67 år, som har mistet hele eller deler av inntekten som følge av koronapandemien, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal gjennom ordningen få dekket 80 % av inntekt under 6 G, tilsvarende maksimalt 40 000 kroner per måned før skatt. Dersom søker opprettholder noe av sin næringsvirksomhet i søknadsperioden vil 80 % av denne inntekten trekkes fra ytelsen. NAV skal administrere ordningen og det jobbes nå med å tilrettelegge en teknisk løsning for søknad og utbetaling. Denne forventes å være på plass i mai. Ytelse gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, men ikke tidligere enn 30. mars 2020.


14. April 2020 11:16

Foreldrebetaling til barnehage og SFO gjennopptas

Barnehager og SFO skal de neste ukene åpnes gradvis og da gjenopptas også foreldrebetaling. Betalingen blir lik som før stenging og gjelder fra den dagen barnet får tilbud om plass. Er barnet allerede nå tilbake i barnehage eller SFO skal foreldre betale fra 14. april. Barn og elever som ikke har tilbud om plass, vil som før ikke betale for plassen.

Foreldre som opplever redusert inntekt med bakgrunn i permittering for eksempel kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen på ordinær måte. 

Les hele pressemeldingen her.


14. April 2020 11:03

Unntak for studenter som jobber i helsesektoren

Inntektsgrensen fjernes frem til 31. august 2020

Unntaket gjelder for disse gruppene opplyses det i en pressemelding:

 • Studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler som arbeider i helse- og omsorgssektoren, uavhengig av hva de studerer.
 • Norske studenter i utlandet, både de som har kommet hjem og jobber i helse- og omsorgssektoren i Norge og de som eventuell gjør dette i landet de studerer i.
 • Politistudenter som arbeider i politiet eller melder seg til beredskapsarbeid
 • Studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til Covid-19-utbruddet gjennom Heimevernet eller sivilforsvaret.
 • Studenter med barn vil heller ikke få redusert forsørgerstipendet gjennom behovsprøving dersom ektefelle eller samboer har inntekt fra arbeid i helse- og omsorgssektoren.

I praksis vil dette gjennomføres neste år når Lånekassen behovsprøver inntekt basert på skatteoppgjøret for 2020. Studenter med inntekt som overstiger inntektsgrensen vil da få beskjed om å dokumentere at dette gjelder arbeid innen helse- og omsorgssektoren for å få deler av studiestøtten omgjort til stipend. 


14. April 2020 10:57

Tiltak for permitterte lærlinger

«Det er mange lærlinger som har det tøft, fordi de har blitt permittert fra jobben i lærebedriften sin. Derfor arbeider regjeringen med å finne praktiske løsninger, slik at flest mulig får tatt fag- eller svenneprøven sin», sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Regjeringen foreslår flere unntak som skal bidra til at fag- og svenneprøver enklere skal kunne gjennomføres. Blant annet vil fylkeskommunene kunne fravike kravet om at hele prøvenemnda må være tilstede ved oppstart og avslutning av prøven og læretiden kan kortes ned, etter at lærlingen har bestått fagprøven, dersom lærlingen har vært permittert på grunn av koronasituasjonen. Det legges også opp til at permitterte lærlinger kan få alternativ opplæring i skolen dersom dette kan gjennomføres i henhold til smittevernhensyn.


03. April 2020 11:04

Egenmelding for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Her søker du om sykepenger

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få nå sykepenger fra dag 4. til og med dag 16. ved bekreftet korona-smitte, mistanke om smitte inkludert luftveisinfeksjoner eller dersom man er pålagt karantene og ikke kan jobbe hjemmefra eller må jobbe redusert. Det er ikke behov for sykemelding, og du fyller enkelt ut egenmelding på nav.no. Du skal ikke fylle ut egenmelding dersom du allerede har sykemelding. Egenmelding kan ikke benyttes dersom du er selvstendig næringsdrivende i en virksomhet som er stengt, er hjemme med barn fordi skole og barnehage er stengt eller dersom du holder deg hjemme uten å være pålagt karantene av myndighetene. Søknad om sykepenger i egenmeldingsperioden sendes først etter perioden med egenmelding er over. NAV varsler deg når søknaden kan fylles ut og sendes.


03. April 2020 10:43

Arbeidsavklaringspenger under pandemien

NAV opplyser at mottaker av arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke vil oppleve reduksjon med bakgrunn i at avtalte aktiviteter ikke kan gjennomføres på grunn av smitte eller smittefare. Stønadsperioden forlenges også i 6 måneder for utvalgte grupper:

 • Pasienter som mottar AAP i den ordinære stønadsperioden eller etter unntaksreglene for forlengelse.
 • Pasienter som er studenter og mottar AAP fordi de har avbrutt studiene på grunn av sykdom.
 • Pasienter som mottar AAP under etablering av egen virksomhet.
 • Pasienter som mottar AAP under arbeidsutprøving eller opptrapping til full jobb.

Les mer på nav.no


03. April 2020 10:09

Nå kan flere utsette studielånet

Under normale omstendigheter kan man utsette nedbetaling av studielån fra Lånekassen inntil 36 ganger, altså tilsvarende 36 fakturaer eller 3 år. Disse trenger ikke være sammenhengende og man må ikke dokumentere årsak. Nå utvides ordningen slik at alle kan utsette regningene i mars og april, uavhengig av hvor mange ganger man tidligere har utsatt betaling. Dersom koronalovens varighet forlenges vil også dette retten til betalingsutsettelse forlenges tilsvarende opplyser Lånekassen. Søk enkelt om betalingsutsettelse her. 

Les hele pressemeldingen her.


03. April 2020 09:17

Kriselån til studenter vedtatt

Stortinget har nå vedtatt studentenes krisepakke og den oppsummeres slik:

 • Fristen for å for å søke om lån og stipend i Lånekassen blir utvidet til 15.april
 • I april utbetales resten av studiestøtten for semesteret samlet
 • Studenter som har mistet inntekt kan få et tilleggslån på 26 000 kroner - 30 % vil bli omgjort til stipend. 

Les hele pressemeldingen her.


02. April 2020 12:59

Sykefravær og egenmelding

Rett til egenmelding i 16 dager

På grunn av forventningen om økt sykefravær i forbindelse med korona-viruset skal arbeidsgivere nå få refundert sykepenger fra dag 4 dersom fraværet skyldes pandemien. Arbeidstaker må også dokumentere årsaken ved å informere om dette i egenmeldingen.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal også få sykepenger fra folketrygden fra dag 4, dersom det skyldes viruset. De første 16 dagene bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten.

Rett til bruk av egenmelding utvides til 16 dager, uavhengig av årsak. Dette gjøres som et grep for å avlaste primærhelsetjenesten og har virkning fra og med 16. mars. 

Les hele pressemeldingen her.


01. April 2020 09:57

Slik får du forskudd på dagpenger

Egen søknad på nav.no

På grunn av et høyt antall søkere og derav noe lenger behandlingstid, har NAV nå etablert en egen løsning hvor de som har behov for forskuttering av dagpenger kan søke om dette digitalt. Denne gjelder derimot kun for arbeidsledige og permitterte. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får en helt egen løsning som fremdeles er under arbeid. 

Du kan søke om forskuttering dersom du har søkt om dagpenger og oppfyller de grunnleggende kravene for rett til dagpenger. Ved å søke innen fredag 3. april vil pengene være på konto innen 8. april. Utbetaling gjelder for en måned og vil være noe lavere enn det NAV tror du har rett på fordi de holder igjen 25 % med hensyn til forskuddstrekk for skatt som beregnes først nå den ordinære dagpengesøknaden er behandlet. Les mer om forskuttering på nav.no og gå til søknaden her


31. March 2020 11:56

Økt støtte til Husbanken

Husbanken får fem milliarder kroner i økt låneramme slik at flere får tilgang til startlån den kommende tiden. Dette er viktig slik at de som er hardest rammet økonomisk også har mulighet til å ta steget inn i boligmarkedet selv under svært utfordrende forhold. Samtidig økes inntektstaket for mottakere av bostøtte frem til 31. oktober. Slik vil Stortinget sørge for at flere som nå ikke klarer å betale husleie kan få innvilget bostøtte og at de som opplever en midlertidig inntektsøkning på grunn av korona-tiltak ikke får fradrag i sin støtte.


31. March 2020 11:46

Studentenes krisepakke

Ekstralånet omgjøres til stipend

Regjeringens forslag om å gi 26 000 kroner i ekstra lån til studenter som har mistet jobb, blitt permittert eller av andre korona-relatert årsaker har mistet inntekt skapte kraftige reaksjoner i forrige uke. Nå er det blitt enighet om at en andel av dette lånet skal omgjøres til stipend. Andelen på 35 prosent tilsvarer 9 100 kroner som da blir omgjort til stipend, mens resterende blir lagt til øvrig studiegjeld. 


27. March 2020 15:26

Nye tiltak fra regjeringen

Flere forslag vedtatt

 • Forslag - Dagpenger kan betales ut på forskudd
  Regjeringen åpner for at NAV skal kunne betale ut dagpenger før søknaden er ferdig behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

 • Vedtatt - Arbeidstaker får rett til egenmelding i 16 dager selv om arbeidsgiver bare skal betale sykepenger for tre dager.
   
 • Vedtatt - Selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for korona-relatert sykefravær. 
  Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra den selvstendig næringsdrivende.

 • Vedtatt - Frilansere kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for korona-relatert sykefravær. 
  Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra frilanseren.
   
 • Vedtatt- Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere.
  Betaling av første termin i forskuddsskatten for personlige skattytere er utsatt fra 15. mars til 1. mai 2020. Også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen her.


27. March 2020 14:53

Regjeringen foreslår endring i Pakkereiseloven

Du kan velge refusjon eller tilgodelapp

Gjennom Pakkereiseloven har reisende som har bestilt en pakkereise rett på å få tilbake pengene for reisen innen 14 dager, dersom den må avbestilles på bakgrunn av ekstraordinære omstendigheter. Som for eksempel et virusutbrudd slik vi ser nå. Regjeringen forventer at antall avbestillinger vil øke den kommende tiden, og foreslår nå å lette litt på presset reisearrangørene blir satt under ved å innføre en midlertidig forlengelse av denne fristen. Hvor mye denne fristen blir forlenget med er enda ikke klart.

Samtidig foreslår regjeringen at reisearrangørene skal kunne tilby reisende valget mellom full refusjon eller tilgodelapp som kan brukes ved et senere tidspunkt. Velger man tilgodelapp og reisearrangøren går konkurs vil reisende få dekket beløpet av Reisegarantifondet. Les hele pressemeldingen fra regjeringen her. 


27. March 2020 14:44

Dagpengeperioden forlenges

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å nå grensen for hvor lenge de kan motta dagpenger trenger ikke å bekymre seg. Regjeringen utvider perioden til ut juni 2020. 

«Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte slik at de sikres inntekt ut juni», sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding


27. March 2020 09:04

Regjeringen foreslår «kontantstøtteordning»

Skal hjelpe bedrifter med betydelig inntektstap

Klokken 8 presenterte regjeringen sitt forslag for hvordan bedrifter som nå opplever inntektsbortfall skal få hjelp til å dekke faste kostnadene. Løsningen skal behandles videre i løpet av neste uke, men allerede nå ble hovedtrekkene presentert: 

 • Staten skal dekke en andel av bedriftens faste utgifter. 
 • Bedrifter som rammes av yrkesforbud skal få en høyere kompensasjon. 
 • Etter planen skal bedrifter kunne søke støtte via Finans Norge og søknader skal så langt det lar seg gjøre behandles med automatikk. 
 • Pengene skal utbetales direkte til konto innen tre uker. 
 • Løsningen er midlertidig og vil i første omgang gjelde for to måneder, men dette vil vurderes fortløpende etter behov.
 • Flere detaljer vil bli presentert neste fredag 03. april. 

26. March 2020 15:19

Husk å sjekke din bank

De siste dagene har vi oppdatert fortløpende når bankene har publisert sine pressemeldinger og oppdateringer i forbindelse med justering av boliglånsrenten. Oversikten finner du under, men vi anbefaler også en titt i vårt Rentebarometer der du får oversikt over alle bankene akkurat nå. Barometeret oppdateres kontinuerlig og du kan dermed enkelt sammenligne din bank med øvrige.

Husk også å være oppmerksom når din bank kutter renten. Får du det banken har markedsført? Mange banker bruker ordet inntil som betyr at ulike kunder kan få ulikt rentekutt. Ofte er dette basert på lånetype og belåningsgrad. Dersom du ikke får fullt utbytte av bankens rentejustering kan du velge å forhandle med banken eller flytte lånet til en bank med bedre vilkår. Det hjelper banken deg med.


26. March 2020 13:07

Oppdatering: Permitterte studenter

Regjeringens forslag er klart

Forslaget innebærer at studenter vil få hele vårens stipend på konto etter påske. Dette tilsvarer utbetalingene for april, mai og juni på til sammen 27 550 kroner. I tillegg foreslår regjeringen at studenter som har blitt permitterte og mistet inntekt skal kunne søke om et tilleggslån på 26 000 kroner. Her kreves det at studentene legger ved en egenerklæring om at man har mistet muligheten for ekstrainntekt ut semesteret. Dette forslaget vil også utdypes når regjeringen legger frem neste fase av den økonomiske kriseplanen fredag 27.03.


26. March 2020 11:02

Nytt om økonomisk krisepakke

Regjeringen presenterer sitt forslag fredag 27.03

Det er forventet at neste del av den økonomiske krisepakken vil omhandle tiltak for å sikre frilansere, selvstendig næringsdrivende og bedrifter som nå har fått forlenget yrkesforbud. Blant dem er alle frisører, fysio- og manuellterapeuter, hudpleiere og optikere. Etter krisepakken presenteres på fredag skal den etter planen vedtas i Stortinget tirsdag 31.03. 


25. March 2020 16:11

Flere banker fremskynder rentekutt

I løpet av de siste dagene og de siste timene varsler flere og flere banker at rentekuttene fremskyndes til fordel for kunden. Se vår oversikt under som er oppdatert per 25.03 kl 16:10.


24. March 2020 09:41

Oppdatering: Bankene kutter renta

Oppdatert 26.03

 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres - kutter renta med inntil 1,1 prosentpoeng gjeldende fra 24. mars for eksisterende kunder.
 • Sandnes Sparebank - kutter renta med inntil  1,0 prosentpoeng. Endringen fra den første rentenedsettelsen vil ha effekt fra 1. april, og den andre rentenedsettelsen fra 15. april.
 • Sbanken - kutter renta med 1,0 prosentpoeng gjeldende fra 30. april for samtlige eksisterende kunder.
 • Grong Sparebank - kutter renta med inntil 0,90 prosentpoeng gjeldende fra 16. april for eksisterende kunder. 
 • Fana Sparebank - kutter renta med inntil  1,0 prosentpoeng gjeldende fra 27. mars for eksisterende kunder.
 • DNB - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 2. mai for eksisterende kunder.
 • Danske Bank - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 5. april for eksisterende kunder. 
 • Nordea - kutter renta med 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 29. april for samtlige eksisterende kunder.
 • Handelsbanken - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 22. april for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Sør - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 31. mars for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Vest - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 2. mai for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Sogn og Fjordane - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 6. april for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Møre - kutte renta med inntil 0,85 prosentpoeng. Banken opplyser i en pressemelding at nedsettelsen fremskyndes til første halvdel av april, men endelig dato er ikke fastsatt per 24.03. 
 • Sunndal Sparebank - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 2. april for eksisterende kunder. 
 • Sparebanken Telemark - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 15. april for eksisterende kunder.
 • Storebrand - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra «så raskt det rent teknisk og praktisk lar seg gjøre».
 • SpareBank 1 SMN - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 30. april for eksisterende kunder.
 • SpareBank1 SR-Bank - kutter renta med inntil  0,85 prosentpoeng gjeldende fra 15. april for eksisterende kunder.
 • SpareBank 1 Nord-Norge - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 29. april for eksisterende kunder. 
 • SpareBank 1 Østlandet - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 29. april for eksisterende kunder. 
 • SpareBank 1 Nordvest - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 30. mars for eksisterende kunder. 
 • SpareBank 1 BV - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 8. april for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Vest - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 2. mai for eksisterende kunder.
 • Voss Veksel- og Landmandsbank - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 29. april for eksisterende kunder. 
 • Odal Sparebank - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 6. april for eksisterende kunder. 
 • OBOS-banken - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 3. april for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Sogn - kutter renta med inntil 0,75 prosentpoeng gjeldende fra 6. mai for eksisterende kunder.
 • SpareBank 1 Østfold Akershus - kutter renta med inntil 0,70 prosentpoeng gjeldende fra 23. april for eksisterende kunder.
 • Landkreditt Bank - kutter renta med inntil 0,65 prosentpoeng gjeldende fra 28. mars for eksisterende kunder. 
 • KLP Banken - kutter renta med inntil 0,50 prosentpoeng gjeldende fra 5. april for eksisterende kunder. 

23. March 2020 10:32

Lånekassen utvider søknadsfristen

Søknadsfristen for lån og stipend for vårsemesteret 2020 var 15. mars, men på grunn av korona-utbruddet har Lånekassen vedtatt å utsette fristen en måned. Slik får de studentene som i utgangspunktet ikke ønsket å søke støtte nå en mulighet til å ombestemme seg dersom de ser at annen inntekt nå faller bort på. Studenter som kun har søkt om delvis støtte kan også nå søke om fullt lån og stipend innen 15. april. Lånekassen informerer om at søknaden skal åpnes i løpet av uken. 


23. March 2020 10:22

DNB kutter renta igjen

DNB kutter nå boliglånsrenta for andre gang og med det får nye og eksisterende kunder et rentekutt på inntil 0,85 prosentpoeng. Renteendringen får effekt for eksisterende lån 2.mai og kundene som blir påvirket av endringen vil motta informasjon om dette i nettbanken innen 1. april opplyser DNB på sine nettsider. 


23. March 2020 10:12

Delbetaling eller utsettelse av kommunale avgifter

Kommunale avgifter betales med et likt beløp to ganger i året, og har forfall i mars/april og september/oktober. Mange kommuner tilbyr betalingsutsettelse eller delbetaling ved behov, men da er det viktig å ta kontakt før forfall. Vær også oppmerksom på at det da kan påløpe renter ved utsettelse. 


23. March 2020 09:06

Problemer med å betale husleien?

Snakk med utleier om redusert husleie en periode

Hvis du opplever tap eller reduksjon av inntekt i forbindelse med korona-situasjonen, og får problemer med å dekke leiekostnadene anbefaler vi at du tar en prat med huseier/utleier. Mange er allerede på tilbudssiden og vil prøve å finne felles løsninger i motsetning til å forverre konflikt. Hvis huseier/leietaker har gjeld tilknyttet leieobjektet vil h*n nå mest sannsynlig kunne få avdragsfrihet eller betalingsutsettelse og lavere rente i banken. Lavere kostnad for huseier mener vi også bør komme leietaker til gode. Ta en prat og foreslå redusert husleie i en begrenset periode. Alternativet for mange vil eventuelt være å måtte si opp leieavtalen og flytte. Det er en tapssituasjon for begge parter som man nok vil gjøre tiltak for å unngå.


23. March 2020 09:05

Oppdatert: Økonomisk krisepakke

Et samlet Storting har vedtatt følgende midlertidige endringer

1. Permitterte får full lønn inntil 6G i 20 dager - to første dekket av arbeidsgiver og følgende 18 dekkes av det offentlige. Endringene trer i kraft 20. mars og arbeidstakere vil få etterbetalt det de har krav på så snart de tekniske løsningene er på plass og søknaden behandles av NAV. 

2. Dagpengegrunnlaget oppjusteres til 80 % av ordinær lønn inntil 3G og deretter 62,4 % mellom 3 - 6G. Ikrafttredelse 20. mars 

4. Frilansere og andre selvstendig næringsdrivende får også 80 % av gjennomsnittlig lønn de 3 siste år inntil G fra og med dag 17.  

5. Lønnskravet for å ha rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 36 måneder. Ikrafttredelse 20. mars.

6. Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse 20. mars.

7. Den ordinære ventetiden på tre dager før dagpenger utbetales oppheves for permitterte og arbeidstakere slipper dermed å gå tre dager uten inntekt.

Les hele pressemeldingen her.


20. March 2020 15:00

Betalingsforsikring - Bil

Betalingsforsikring i forbindelse med billån eller leasing er stort sett ganske likt betalingsforsikring for andre lån. Her vil du få dekket dine månedlige utgifter tilknyttet billånet, inntil en maksgrense på omtrent 10 000 kroner, når du er sykemeldt, ufrivillig arbeidsledig eller permittert i over 30 dager. Du fyller ut skadeskjema digitalt eller kontakter bilforhandleren for å melde skaden. 


20. March 2020 15:00

Betalingsforsikring - Strøm

Betalingsforsikringer tilknyttet strømavtaler gir deg som regel krav på å få dekket dine månedlige strømutgifter, inkludert nettleie, i 4 måneder når du har vært permittert eller ufrivillig arbeidsledig i 30 dager sammenhengende. Forsikringen selges som et tilleggsprodukt som du betaler en liten sum for hver måned. Vær her oppmerksom på at strømselskapene gjerne kaller forsikringsproduktene andre navn enn "betalingsforsikring". Undersøk hvilken avtale du har og søk om betalingsfritak på nett når du har vært permittert i 30 dager.


20. March 2020 15:00

Betalingsforsikring - Forbrukslån og kredittkort

De aller fleste betalingsforsikringer tilknyttet forbrukslån eller kredittkort blir gjeldende 30 eller 60 dager etter du registrerer deg som arbeidsledig hos NAV og har fått innvilget rett til dagpenger på bakgrunn av permittering eller ufrivillig arbeidsledighet. Betalingsforsikringen gir rett på å få dekket alle eller deler av de månedlige utgiftene du har tilknyttet til forbrukslån eller kredittkort hos leverandøren, inntil en maksgrense mellom 7 500 - 15 000 kroner avhengig av leverandør. Forsikringsproduktet tilbys som regel som et tillegg når du tegnes avtalen om hovedproduktet. Sjekk om du tegnet en slik avtale og dine vilkår for å vite hva du har krav på! Du melder skaden enkelt på nett. 


20. March 2020 14:59

Betalingsforsikring? Husk å bruk den!

Da du tegnet din strøm-, kredittkort-, leasing- eller annen låneavtale fikk du mest sannsynlig tilbud om betalingsforsikring dersom du en gang skulle bli arbeidsledig, sykemeldt eller permittert. Valgte du å tegne en slik forsikring må du for all del ikke glemme å bruke den hvis du nå er en av mange som er eller blir permittert. Betalingsforsikring gir deg vanligvis dekning for dine månedlige kostnader tilknyttet lånet og sletting av hele eller deler av gjelden ved langvarig permittering. Se øvrige oppdateringer med litt mer detaljert informasjon hvordan dette fungerer i ulike bransjer. 


20. March 2020 09:02

Styringsrenta ned 0,75 prosentpoeng

For andre gang på en uke kutter Norges Bank renta

«Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert.», skriver Norges Bank i sin pressemelding. Vi følger situasjonen for å se hvordan bankene reagerer på denne utviklingen og når boliglånsrenta i de ulike bankene vil kuttes ytterligere. 


19. March 2020 14:59

Dagpenger? Husk å endre skattekortet

Hvis du er/blir permittert eller mister jobben i forbindelse med koronaens herjinger, skal du kanskje søke dagpenger. Da kan et godt råd være å justere skattekortet i henhold til inntektsreduksjonen du da vil oppleve. Dette endrer du enkelt på skattetaten.no. Vær også oppmerksom på når du kommer tilbake i jobb bør du igjen justere skattekortet for å unngå restskatt i 2021.


19. March 2020 14:11

Billig krone, dyr mat

Dagligvarekjedene vurderer prisøkning

«Vi går i minus om ikke ikke vi gjør noe med prisene»,  sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop til E24. Kronefallet de siste månedene har påvirket prisene på importvarer betydelig, og det siste døgnet kan virke til å ha satt nådestøtet. Likevel vil forbrukerne ikke merke effekten av dette umiddelbart, på de aller fleste varer, men kjeden kan være nødt til å justere prisen på hurtige omløpsvarer som frukt og grønt. Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, sier til E24 at det enda er for tidlig å si noe om hvordan kronekursens fall vil påvirke prisene, og at de nå har fullt fokus på smittevern og at kundene får tak i varene de trenger. Les hele saken her. 


19. March 2020 13:54

Oppdatering: Permitterte studenter

Stortinget diskuterer nå en løsning

Mange studenter har de siste dagene uttrykt bekymring i forbindelse med at de i utgangspunktet ikke har rett på dagpenger fra NAV. Det skal derfor nå diskuteres en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som mister inntekt som følge av korona-pandemien. Vi forventer nærmere detaljer om dette på den planlagte pressekonferansen fredag 20.03.


19. March 2020 13:49

Kronekursen faller - studentene taper

Torsdag melder Norges Bank om ekstraordinære forhold i markedet for norske kroner, og at endringene i kronekursen har vært historisk store. Det betyr at blant annet dollaren og euroen aldri har vært dyrere. Dette kan få store konsekvenser spesielt for nordmenn som oppholder seg, arbeider eller studerer i utlandet. 

Lånekassen valutajusterer skolepengestøtten på utbetalingstidspunktet som normalt er i juli og i desember. Disse store endringene som nå kommer i ettertid påvirker derfor ikke støtten studentene allerede har mottatt. Basisstøtte, reisestøtte og språkstipend, blir ikke valutajusterte. Les mer om valutajustering av studiestøtte her.


18. March 2020 13:33

Kjøpt periodebillett du ikke får brukt?

Sjekk leverandørens refusjonsvilkår

Dersom du ikke får brukt periodebilletten du allerede har kjøpt fordi du av ulike årsaker må holde deg hjemme, bør du undersøke hvilke vilkår som gjelder for å få hele eller deler av denne refundert. De fleste kollektivselskapene refunderer tilsvarende antall dager du har igjen på reisekortet og det lønner seg sådan å gjøre det fort, men de har ulike regler for hvilke årsaker som er gyldige for å kunne kreve refusjon. Selskapene opplyser også om at behandling av disse sakene kan ta noe lenger tid enn vanlig. Vær også oppmerksom på at selskapene kan kreve gebyr ved refusjon, men det kan kanskje lønne seg likevel.

Les hele saken på NRK. 


18. March 2020 12:02

Stor usikkerhet i boligmarkedet

Når store deler av samfunnet bremser kraftig opp og mange opplever forbigående eller mer langvarig reduksjon i inntekt er det også sannsynlig at det vil få store konsekvenser for boligmarkedet. 2020 var spådd til å bli et godt år i boligmarkedet, men nå er prognosene mer usikre. Det er fremdeles for tidlig å si noe om hvordan prisutvikling vil være den neste tiden, men direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier dette til NRK:  «Folk har andre ting å tenke på enn å selge og kjøpe boliger nå. Vi er sikre på at aktiviteten kommer til å gå ned i boligmarkedet, men ikke på om prisene vil bli påvirket.»

Planlegger du å kjøpe, selge eller overta bolig den nærmeste tiden? Her kan du lese mer om Eiendom Norges retningslinjer for smittevern.


18. March 2020 10:10

Oppdatering fra NAV: Dagpenger ved permittering

Du kan få avslag før de nye ordningene trer i kraft.

Sist oppdatert 17.03.2020 16:40

«16. mars ble det foreslått flere regelendringer som følge av virkningene av koronaviruset. Disse er ikke endelig vedtatt. Vi oppdaterer informasjonen så snart regelendringene er nærmere avklart.

Endringene som kommer kan gi deg rett til dagpenger, selv om du ikke oppfyller vilkårene slik de er i dag.

Du bør registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger dersom du er permittert eller oppsagt fra jobben din selv om du er usikker på om du har rett til dagpenger. Per i dag må vi behandle søknader etter det gamle regelverket. Får du avslag på grunn av dagens regelverk kan du søke på nytt senere.»

Les mer og søk om dagpenger på nav.no


18. March 2020 10:01

For deg som sparer i fond

Korona-viruset har verdensomspennende påvirkning på de aller fleste bransjer og dette gjenspeiles i børsen. Dette gjør at mange blir bekymret for sparepengene sine og lurer på om man bør realisere verdiene nå og/eller slutte å spare i fond. Våre anbefalinger er de samme nå som før krisen: 

 • Vær lojal mot spareplanen
  Du som allerede sparer i fond har sannsynligvis en plan for hva du sparer til eller når du planlegger å realisere. Denne planen bør du være lojal mot, også i usikre tider som den vi nå står i. Ingen kan forutse når bunnen er nådd, men historien viser at etter nedgang kommer oppgang. 
 • Fase inn pengene over tid
  Du vil få mer for pengene i aksjemarkedet nå enn du gjorde for et par uker siden, men du bør likevel unngå å sette alt inn på en gang. Sparer du månedlig allerede bør du fortsette med det.

18. March 2020 08:49

Akutt sosialhjelp for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Regjeringen diskuterer kriseløsning

Løsningen baserer seg på å gi akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Det vil si at det ikke vil stilles de samme kravene til at mottaker på ha brukt opp egne oppsparte midler før en kan motta sosialhjelp fra kommunen. Denne ordningen skal fungere som en midlertidig inntektssikring frem til NAV har fått etablert de tekniske løsningene som må på plass for at den samme gruppen skal få ytelser etter nye regler som ble lagt frem tidligere i uken: Frilansere og andre selvstendig næringsdrivende får 80 % av gjennomsnittlig lønn de 3 siste år inntil G fra og med dag 17.


18. March 2020 08:43

Stengte barnehager og SFO

Foreldrene slipper å betale i korona-perioden

Dette er et grep fra Kunnskapsdepartementets side både for å unngå permitteringer i barnehager og skolefritidsordninger, og som en hjelpende hånd til foreldre som ellers ville gått tapende ut av perioden med stengte tilbud. Foreløpig er alle landets skoler og barnehager stengt til og med 26. mars.

18. March 2020 08:31

SpareBank 1 SR-Bank kutter renten

SpareBank 1 SR-Bank kutter også boliglånsrenta med inntil 0,35 prosentpoeng. Rentekuttet blir gjeldende fra før påske. 


17. March 2020 14:23

Hvem bør velge avdragsfrihet?

Avdragsfrihet kan bidra til å gjøre en vanskelig situasjon litt enklere.

Mange rammes nå av permitteringer eller opplever store inntektstap som følge av strenge tiltak og i noen tilfeller forbud mot å utøve yrket sitt. For denne gruppen kan avdragsfrihet være en god løsning for å komme gjennom denne vanskelige tiden, men er du blant den dem som slipper unna permittering og ikke merker de store økonomiske omveltningene på kroppen, da bør du fortsette å betale ned på lånet som normalt. 

- Det er usikre tider i vente, og lavere renteutgifter vil du ha glede av, uansett hva som måtte komme. Du bør fortsette å betale avdrag som før. Avdragsfrihet bør du bare vurdere hvis du virkelig trenger det, sier Elisabeth Realfsen i Finansportalen til Dinside.

Som vi har sett de siste dagene, og timene, kutter flere og flere banker boliglånsrenta. Dette vil også komme de som trenger det aller mest til gode, og åpner for at de som foreløpig er upåvirket kan forberede seg på tiden fremover. Hvis du kan, forsøk å spare det du tjener på at bankene kutter renta på en buffer eller lignende slik at du sikrer deg for tiden fremover. 


17. March 2020 14:07

Bankene kutter renta

Flere banker kutter nå renta på boliglån etter at Norges Bank satt ned styringsrenten fra 1,5 % til 1,0 %. Det er derimot noen variasjoner blant bankene hva angår størrelsen på rentekuttet; noen setter ned 0,5 prosentpoeng mens andre nøyer seg med 0,35 prosentpoeng. Vær også oppmerksom på at bankene bruker formuleringen inntil flittig som betyr at du kan få et lavere rentekutt enn det bankene nå markedsfører. Du vil bli varslet av banken med informasjon om hva som gjelder deg og ditt lån.

 • DNB - kutter renta med inntil 0,35 prosentpoent gjeldende fra 01. mai
 • Nordea - kutter renta for samtlige kunder med 0,50 prosentpoeng gjeldende fra 29. april for eksisterende lån
 • SpareBank 1 SMN - kutter renta med inntil 0,35 prosentpoeng gjeldende fra 23. mars for nye kunder og 30. april for eksisterende kunder.
 • Danske Bank - kutter renta med inntil 0,35 prosentpoeng gjeldende fra 15. april
 • Sandnes Sparebank - kutter renta med inntil  0,5 prosentpoeng gjeldende fra før påske for eksisterende kunder og 18. mars for nye kunder. 
 • Handelsbanken - kutter renta med inntil 0,35 prosentpoeng, men informerer ikke om når det blir gjeldende. 

17. March 2020 09:29

Flere banker tilbyr avdragsfrihet

Flere og flere banker tilbyr nå søknad om avdragsfrihet på nett. Både Landkreditt Bank og Danske Bank fremhever nå mulighet for å få avdragsfrihet på sine nettsider. 


17. March 2020 08:28

Lånekassen og permitterte studenter

Den gode nyheten er at alle studenter vil fortsette å motta lån og stipend på vanlig måte, selv om skolene er stengt. Elever ved folkehøgskoler vil også få beholde støtten for våren 2020 selv om de må reise hjem. 

Den dårlige nyheten er at studenter med deltidsjobb i utgangspunktet ikke har rett på utvidet støtte eller dagpenger dersom de blir permittert. Ifølge NAV regnes studenter ikke som reelle arbeidssøkere fordi studiene er deres hovedaktivitet, og derfor oppfyller de ikke kravene for å motta dagpenger. En undersøkelse viser at 80 % av alle bedriftene som ble spurt vurderer permitteringer og lavtlønnede studenter kan da bli blant dem som er hardest rammet. 


16. March 2020 14:56

For deg med studielån

Husk at Lånekassen har gode ordninger for betalingsutsettelser. Du kan få utsettelse i inntil 3 år, eller da 36 regninger. Dette trenger ikke være sammenhengende. Du søker om utsettelse i den perioden du har behov for og vil etter endt periode motta faktura som normalt. Husk at dette medfører lenger nedbetalingstid og det beregnes fremdeles renter i perioden du har utsatt betaling.  

Oppfølger du kravene til Lånekassen kan du få disse rentene slettes i ettertid. Søk om betalingsutsettelse og les mer om kravene for å få rentene slettet på Lånekassen.no.


16. March 2020 14:54

Betalingsutfordringer

Hvis du blir permittert eller på andre måter får inntektsgrunnlaget ditt begrenset i denne perioden er det viktig å ta noen grep for å unngå at de økonomiske utfordringene ikke eskalerer. Klarer du ikke betale strømregningen, forvalte boliglånet eller lignende er alltid første bud å kontakte leverandøren. Mange banker tilbyr avdragsfrihet som kan bidra til å skape litt mer rom i økonomien, mens strømleverandører og andre vil forsøke å løse problemet ved å gi deg betalingsutsettelser eller innvilge nedbetalingsplan. Unngå bruk av kredittkort og forbrukslån da betalingsproblemet på denne måten bare utsettes i motsetning til å løses.


16. March 2020 14:53

Avbestilling og reiseforsikring

Våre råd om reiser og avbestilling

Som en huskeregel følger forsikringsselskapene myndighetenes råd, og da spesielt UDs reiseråd. Per dags dato frarådes alle utenlandsreiser frem til 14. april. Dette kan bli forlenget. På bakgrunn av dette vil du derfor få dekket avbestilling av utenlandsreiser med avreise frem til 14. april under reiseforsikringen din.  

Forsikringsselskapene opplever stor pågang og ber reisende om å vente med å avbestille eventuelle senere reiseretter 14. april, til perioden eventuelt forlenges. Ønsker du å avbestille sommerferien allerede nå vil du derfor ikke få erstatning fra forsikringsselskapet per dags dato. 

Dersom en planlagt reise er blitt kansellert skal du først og fremst kontakte flyselskap og/eller reiseselskap, og deretter forsikringsselskapet. 


16. March 2020 14:50

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet gir økt fleksibilitet i en vanskelig periode.

Søk om avdragsfrihet direkte på nett eller ring/send e-post til banken din om dette. DNB, Nordea og SpareBank 1 SR-Bank er blant bankene som har tilrettelagt for søknad på nett. Andre banker lar deg søke om avdragsfrihet under “Lån” i nettbanken.  


16. March 2020 14:49

Blir du permittert?

Dette burde du gjøre

1. Sett deg inn i reglene hos NAV og registrer deg som arbeidssøker så fort du får permitteringsvarsel

2. Få oversikt over utgiftene dine og sett opp budsjett

3. Spar der du kan, unngå dyre vaner og unødvendige innkjøp


16. March 2020 13:54

Økonomisk krisepakke fra Stortinget

Vi oppsummerer de viktigste tiltakene.

1. Permitterte får full lønn i 20 dager

2. Lavtlønnede får 80 % av ordinær lønn inntil 3 G i dagpenger ved permittering 

3. Andre med ordinær lønn i sjiktet 3 – 6 G får 62,4 %  

4. Frilansere og andre selvstendig næringsdrivende får også 80 % av gjennomsnittlig lønn de 3 siste år inntil 6 G fra og med dag 17. Dette tiltaket følger reglene for sykepenger som denne gruppen kjenner til fra før.  

5. Lønnskravet for å ha rett til dagpenger senkes fra 150.000 kroner de siste tolv månedene til 75.000 kroner(0,75 G). 

6. Disse tiltakene skal tre i kraft umiddelbart, men utbetalinger av ytelsene er avhengig av tilrettelegging av tekniske løsninger hos NAV.  

Les hele pressemeldingen her.


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00