Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

27. April 2020 08:57

Søk på nytt om forskudd på dagpenger

Med rekordmange registrerte arbeidssøkere og mottatte søknader om dagpenger opplever mange at behandlingstiden hos NAV er tregere enn normalt. 30. mars åpnet derfor NAV for at man kunne søke om forskudd på dagpenger for april måned. Nå kan man på nytt søke om forskudd for mai dersom søknaden om dagpenger enda ikke er blitt behandlet. NAV påpeker at man kan tidligst søke om forskudd en måned etter at forrige søknad ble sendt. Ordningen om forskuttering av dagpenger er midlertidig, og arbeidsledige og permitterte må søke om dette hver måned dersom de har behov for dette før den ordinære dagpengesøknaden er ferdigbehandlet.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende omfavnes ikke av ordningen og må vente til mai for å søke om lønnskompensasjon gjennom den nye løsningen NAV nå jobber med å få på plass. 

Les hele pressemeldingen på nav.no


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00