Privatøkonomisk rådgivning

Det koster ikke å spørre

Våre rådgivere står til din disposisjon for spørsmål om privatøkonomiske saker.

Som medlem i Norsk Familieøkonomi kan du ringe eller skrive til oss. Enkle spørsmål som kan besvares der og da koster deg ingenting. Mer komplekse saker sendes per e-post. Send din henvendelse til: [email protected]

Økonomisk rådgivning for medlemmer: 

  • 1 halvtime gratis rådgivning om privatøkonomiske spørsmål

Utover en halvtime:

  • 375 kroner per påbegynte halvtime
  • 750 kroner per time
     

Økonomisk rådgivning uten å være medlem:
Selv om du ikke er medlem hos oss, er du velkommen til å be oss hjelpe deg med dine spørsmål. For ikke-medlemmer koster dette 1 500 kroner per time.

Privatøkonomisk rådgivning gjelder kun økonomiske spørsmål fra privatpersoner. Spørsmål fra enkeltpersonforetak, aksjeselskaper og/eller andre, kan vi dessverre ikke behandle.

Medlemspriser for juridisk rådgivning gjennom Legalis:

Henvendelser til Legalis på telefon:​

• Inntil 1 time innledende bistand - Gratis (gjelder én  sak)
 

Priser førstegangshenvendelse gjennom Legalis E-saksgang:​

• Enkle svar og eventuelt anbefalinger om videre prosess - Gratis
• Juridisk gjennomgang og vurdering av enkle spørsmål- kr. 375
• Mer omfattende henvendelser kr. 750,- pr. time

Ytterligere arbeid eller annet løpende arbeid utenom e-saksgang, faktureres etter avtalt rabattert timespris med Norsk Familieøkonomi. Denne prisen er lik den offentlige salærsats, for tiden 1 494 kroner. Denne fordelen gjelder kun medlemmer. 

Fortsett til fordelen; Juridisk bistand

Før svar utredes vil du motta en tilbakemelding fra saksbehandler på hvor mye det vil koste. Det tas forbehold for saker som dekkes av rettshjelpforsikring, og domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger. 

Sist oppdatert: Aug. 13, 2019, 9 a.m.

Spørsmål og svar

Vi anbefaler deg først å sjekke vårt rentebarometer, og så søke om boliglån hos bankene med best vilkår. Banken tar seg av flyttejobben dersom du ønsker å bytte bank. Dersom du er medlem i fagforening eller organsiasjoner som Sykepleierforbundet, Akademikerne o.l. kan du få gode vilkår på boliglån.