Boliglånsbarometer 2 millioner

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 4.90 0 0 75 5.11
2 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 4.99 0 0 50 5.16
3 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 4) 5.14 0 0 0 5.26
4 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Grønt Boliglån 5.10 800 0 50 5.28
5 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Grønt boliglån 5.10 750 2,850 65 5.30
6 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 60% 5.19 0 0 0 5.32
7 SpareBank 1 SMN LOfavør Grønt Førstehjemslån 5.14 1,200 0 65 5.34
8 Romsdal Sparebank Grønt boliglån 5.15 1,000 2,500 60 5.35
9 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60% 5.22 0 0 0 5.35
10 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 5.15 750 2,850 65 5.36
11 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Grønt boliglån 5.18 1,000 0 50 5.37
12 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 5.15 1,200 0 75 5.37
13 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 5.20 0 0 40 5.38
14 Fana Sparebank 50 %-lån 5.25 500 0 0 5.38
15 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 5.19 1,000 0 50 5.38
16 SpareBank 1 Gudbrandsdal Grønt Boliglån 5.20 800 0 50 5.39
17 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 50% 5.20 1,200 0 55 5.40
18 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 5.19 1,200 0 65 5.40
19 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 5.28 0 0 0 5.41
20 OBOS-banken AS Grønt boliglån 5.24 0 0 35 5.41
21 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 5.20 1,000 0 70 5.41
22 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 5.20 0 0 75 5.42
23 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 5.24 1,000 0 50 5.43
24 Rindal Sparebank Grønt boliglån 5.25 0 0 50 5.44
25 Vekselbanken Grønt oppussingslån 5.25 0 0 50 5.44
26 Vekselbanken Grønt bustadlån 5.25 0 0 50 5.44
27 Valdres Sparebank Boliglån miljølån inntil 75% (Energiklasse A) 5.25 750 0 50 5.44
28 SpareBank 1 SMN LOfavør Grønt Boliglån 5.24 1,200 0 65 5.45
29 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Grønt Førstehjemslån 5.24 1,300 0 65 5.45
30 Sparebanken Øst NBBO Grønt boliglån 5.23 0 0 75 5.45
31 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 5.25 0 0 60 5.45
32 Strømmen Sparebank Grønt boliglån 5.25 0 0 65 5.46
33 Sparebanken Møre Grønt boliglån 5.24 1,000 0 75 5.46
34 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Førstehjemslån 5.26 1,300 0 65 5.47
35 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Grønt Boliglån 5.27 1,300 0 65 5.48
36 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 5.30 0 0 50 5.49
37 Askim og Spydeberg Sparebank Grønt boliglån 5.30 0 0 50 5.49
38 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 5.30 0 0 50 5.49
39 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 5.36 0 0 0 5.49
40 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Grønt Flexilån 5.27 1,300 0 75 5.49
41 Luster Sparebank Grønt Bustadlån 5.29 750 0 60 5.50
42 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 5.29 1,000 2,000 60 5.50
43 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.29 1,000 2,000 60 5.50
44 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Grønt Boliglån 5.29 0 0 65 5.50
45 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 5.29 1,300 0 65 5.50
46 Sparebanken Øst Grønt førstehjemslån 5.28 0 0 75 5.50
47 Skagerrak Sparebank Grønt boliglån 5.30 0 0 60 5.51
48 Agder Sparebank Grønt boliglån 5.29 900 0 70 5.51
49 Sunndal Sparebank Grønt førstehjemslån 5.30 1,000 0 65 5.51
50 Valle Sparebank Grønt bustadlån 5.30 1,000 0 65 5.51
51 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Flexilån 5.29 1,300 0 75 5.51
52 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 5.39 500 0 0 5.53
53 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Small - Belåningsgrad innenfor 60 % 5.40 0 0 0 5.54
54 Valdres Sparebank Boliglån miljølån inntil 75% (Energiklasse B) 5.35 750 0 50 5.55
55 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt Førstehjemslån 5.34 0 0 60 5.55
56 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Grønt Boliglån 5.34 1,000 0 60 5.55
57 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 75% 5.35 1,200 0 55 5.55
58 SpareBank 1 Helgeland Grønt førstehjemslån 5.34 0 0 65 5.55
59 Søgne og Greipstad Sparebank Grønt boliglån 5.34 1,000 0 65 5.55
60 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 5.42 0 0 0 5.56
61 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 5.35 0 0 60 5.56
62 Tinn Sparebank Grønt boliglån 5.35 1,000 0 60 5.56
63 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 5.35 750 2,850 65 5.57
64 SpareBank 1 Nordmøre Grønt lån LOfavør 5.34 1,200 0 75 5.57
65 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 5.39 0 0 35 5.57
66 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 5.44 500 0 0 5.58
67 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 75% 5.44 500 0 0 5.58
68 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 5.40 0 0 35 5.58
69 KLP Banken AS Fleksilån grønt medlem 5.40 0 0 35 5.58
70 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Miljølån 5.37 1,300 0 65 5.59
71 Voss Sparebank Grønt bustadlån 5.39 0 0 50 5.59
72 Grue Sparebank Grønt boliglån 5.39 0 0 50 5.59
73 Marker Sparebank Grønt boliglån 5.39 750 0 50 5.59
74 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån over 34 år innenfor 75 % 5.40 0 0 50 5.60
75 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 5.46 0 0 0 5.60
76 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 5.46 0 0 0 5.60
77 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 5.40 0 0 50 5.60
78 Etnedal Sparebank Grønt boliglån 5.40 750 0 50 5.60
79 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 5.40 750 0 50 5.60
80 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 5.40 1,000 0 50 5.60
81 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 5.46 0 0 0 5.60
82 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % 5.46 0 0 0 5.60
83 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Grønt Boliglån 5.39 1,000 0 60 5.60
84 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 5.39 1,000 0 60 5.60
85 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Grønt Energilån 5.39 1,000 0 60 5.60
86 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Miljølån 5.39 1,300 0 65 5.61
87 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 5.40 0 0 60 5.61
88 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 3) 5.49 0 0 0 5.63
89 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75 % 5.45 0 0 40 5.64
90 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 5.44 1,000 0 50 5.64
91 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 5.51 0 0 0 5.65
92 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Grønt Boliglån 75% 5.44 0 0 60 5.65
93 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 5.44 1,000 0 60 5.65
94 SpareBank 1 Østlandet Grønt energilån 5.44 1,000 0 60 5.65
95 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 85% 5.45 1,200 0 55 5.66
96 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 5.44 0 0 65 5.66
97 JBF Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 5.44 1,000 0 65 5.66
98 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 5.44 1,200 0 65 5.66
99 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 5.44 1,200 0 65 5.66
100 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag 5.45 1,000 2,500 60 5.66
101 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 5.44 0 0 70 5.67
102 Sunndal Sparebank Boliglån Grønt 5.45 1,000 0 65 5.67
103 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 5.45 750 2,850 65 5.67
104 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 5.45 750 2,850 65 5.67
105 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 5.45 750 2,850 65 5.67
106 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 5.44 1,200 0 75 5.67
107 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 5.44 1,200 0 75 5.67
108 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 5.49 0 0 35 5.67
109 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 5.49 0 0 35 5.67
110 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 5.50 0 0 35 5.68
111 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 5.50 0 0 35 5.68
112 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 5.55 0 0 0 5.69
113 Handelsbanken NUF Akademikerne Pluss Boliglån 50% 5.50 0 0 45 5.70
114 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 50 % 5.50 0 0 45 5.70
115 Handelsbanken NUF Tekna Boliglån 50% 5.50 0 0 45 5.70
116 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/60 % 5.50 0 0 45 5.70
117 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/60 % 5.50 0 0 50 5.70
118 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/60 % 5.50 0 0 50 5.70
119 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 5.50 750 0 50 5.70
120 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 5.49 0 0 65 5.71
121 USBL (DNB) Grønt boliglån 5.49 0 0 65 5.71
122 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 50% 5.49 0 0 65 5.71
123 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.49 0 0 65 5.71
124 DNB Bank ASA Grønt boliglån 5.49 1,000 0 65 5.71
125 DNB Bank ASA Grønt rammelån 5.49 1,000 0 65 5.71
126 TOBB (DNB) Grønt boliglån 5.49 1,000 0 65 5.71
127 DNB Bank ASA Vennelån 5.49 1,000 0 65 5.71
128 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 5.49 1,200 0 65 5.71
129 Sparebanken Øst Grønt boliglån 5.48 1,250 0 75 5.71
130 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 5.49 1,200 0 75 5.73
131 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 5.59 0 0 0 5.74
132 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Medium - Belåningsgrad mellom 60-75 % 5.60 0 0 0 5.75
133 Landkreditt Bank AS Boliglån 75% 5.60 500 0 0 5.75
134 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 5.60 500 0 0 5.75
135 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % 5.60 0 0 0 5.75
136 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 5.60 0 0 0 5.75
137 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 5.55 750 0 50 5.76
138 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Grønt Boliglån 85% 5.54 0 0 60 5.76
139 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 5.54 1,000 0 60 5.76
140 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 5.54 1,200 0 65 5.76
141 Evje og Hornnes Sparebank Grønt Boliglån 5.55 1,000 0 60 5.77
142 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 50 % 5.55 1,000 0 60 5.77
143 Orkla Sparebank Grønt boliglån 5.55 1,000 0 60 5.77
144 Jæren Sparebank Grønt boliglån 5.54 0 0 70 5.77
145 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 80 % 5.63 0 0 0 5.78
146 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 5.54 1,200 0 75 5.78
147 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 5.59 1,000 0 50 5.80
148 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 5.59 1,000 1,500 50 5.80
149 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 5.60 800 0 50 5.81
150 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 5.59 0 0 60 5.81
151 SpareBank 1 Helgeland Grønt boliglån 5.59 0 0 65 5.82
152 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 50 % 5.60 1,000 0 60 5.82
153 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 5.59 0 0 69 5.82
154 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 5.59 1,000 0 75 5.83
155 OBOS-banken AS Boliglån 50 % (uten medlemskap) 5.64 0 0 35 5.83
156 Kvinesdal Sparebank Grønt boliglån 5.64 500 0 50 5.85
157 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 50% av verdi 5.65 1,000 0 50 5.86
158 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 5.64 0 0 60 5.86
159 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 5.64 1,000 0 60 5.86
160 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 50% under 4.millioner 5.64 2,000 2,000 60 5.86
161 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 50% 5.65 1,200 0 55 5.87
162 Sandnes Sparebank Bate - Grønt Boliglån 5.64 0 0 65 5.87
163 Bien Sparebank ASA Grønt Boliglån 5.64 0 0 65 5.87
164 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 5.65 0 0 65 5.88
165 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 5.65 1,300 0 65 5.88
166 Grong Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.65 1,200 1,500 65 5.88
167 Grong Sparebank Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% 5.65 1,200 1,500 65 5.88
168 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 5.69 0 0 35 5.89
169 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 2) 5.74 0 0 0 5.89
170 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 5.65 3,000 0 75 5.89
171 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 5.70 0 0 35 5.90
172 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 5.69 1,000 0 50 5.90
173 Handelsbanken NUF Tekna Boliglån 5.70 0 0 45 5.91
174 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/75 % 5.70 0 0 45 5.91
175 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 5.70 0 0 45 5.91
176 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/85 % 5.70 0 0 45 5.91
177 Danske Bank Boliglån 5.70 0 0 45 5.91
178 Handelsbanken NUF Akademikerne pluss Boliglån 5.70 0 0 45 5.91
179 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 5.70 0 0 50 5.91
180 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 5.70 0 0 50 5.91
181 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 5.70 0 0 50 5.91
182 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 5.70 0 0 50 5.91
183 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 5.70 750 0 50 5.91
184 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 5.70 750 0 50 5.91
185 Eidsberg Sparebank Boliglån 5.70 1,000 0 50 5.91
186 Melhusbanken Grønt boliglån 5.70 1,000 2,500 50 5.91
187 Melhusbanken Grønt rehabiliteringslån 5.70 1,000 2,500 50 5.91
188 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 5.69 0 0 60 5.92
189 Aasen Sparebank Grønt boliglån 5.69 0 0 60 5.92
190 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 5.69 0 0 60 5.92
191 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 75% 5.69 0 0 65 5.92
192 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 5.69 0 0 65 5.92
193 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag 5.70 1,000 2,500 60 5.93
194 Totens Sparebank Grønt boliglån 5.70 1,000 0 65 5.93
195 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Hyttelån 5.74 0 0 45 5.95
196 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 5.74 0 0 50 5.96
197 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 5.74 0 0 50 5.96
198 Marker Sparebank Boliglån 5.74 750 0 50 5.96
199 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A og B 5.74 950 0 50 5.96
200 Berg Sparebank Boliglån 75 % 5.74 1,000 0 50 5.96
201 Marker Sparebank Grønt rammelån 5.75 750 0 50 5.97
202 Flekkefjord Sparebank Boliglån Grønt 5.75 750 0 50 5.97
203 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 5.75 1,000 0 50 5.97
204 Selbu Sparebank Grønt boliglån 5.74 0 0 60 5.97
205 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 5.74 1,000 0 60 5.97
206 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 5.82 0 0 0 5.98
207 Trøndelag Sparebank Grønt boliglån 5.75 1,000 0 65 5.99
208 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 5.75 1,000 0 65 5.99
209 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 5.75 750 2,850 65 5.99
210 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 5.75 750 2,850 65 5.99
211 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 5.74 0 0 75 5.99
212 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 5.80 0 0 35 6.00
213 BN Bank ASA Boliglån 50 % 5.79 500 0 45 6.00
214 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 5.79 0 0 60 6.02
215 Lillesands Sparebank Grønt lån 5.79 1,000 0 60 6.02
216 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 75 % 5.79 0 0 65 6.03
217 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 5.79 0 0 65 6.03
218 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 5.79 1,300 0 65 6.03
219 Selbu Sparebank Boliglån 5.80 0 0 60 6.03
220 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 5.83 0 0 35 6.03
221 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag 5.80 1,000 2,500 60 6.03
222 Strømmen Sparebank Boliglån 5.80 0 0 65 6.04
223 Sparebanken Sør Grønt boliglån 5.80 1,000 0 65 6.04
224 Spareskillingsbanken Grønt boliglån 5.80 1,000 0 65 6.04
225 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % (uten medlemskap) 5.84 0 0 35 6.04
226 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 5.85 750 0 50 6.07
227 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 5.85 1,000 0 50 6.07
228 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 5.85 1,000 2,500 50 6.07
229 Sandnes Sparebank Bate - Boliglån 5.84 0 0 65 6.08
230 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån 50 % 5.84 1,300 0 65 6.08
231 Trøgstad Sparebank Boliglån 5.84 1,500 0 65 6.08
232 Tinn Sparebank Boliglån 75% 5.85 1,000 0 60 6.09
233 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 5.85 1,000 1,500 60 6.09
234 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 5.84 0 0 70 6.09
235 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 75% 5.93 0 0 0 6.09
236 Romerike Sparebank Grønt boliglån 5.85 0 0 70 6.10
237 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 5.85 0 0 75 6.10
238 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 5.85 3,000 0 75 6.10
239 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 5.90 0 0 40 6.11
240 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 5.90 0 0 50 6.13
241 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån inntil 75% av verdi 5.90 1,000 0 50 6.13
242 Aasen Sparebank Midt Boliglån 5.89 0 0 60 6.13
243 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 5.90 0 0 55 6.13
244 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 5.90 0 0 55 6.13
245 Selbu Sparebank Boliglån 80% 5.90 0 0 60 6.14
246 Aasen Sparebank Aktiv voksen 5.90 0 0 60 6.14
247 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 5.90 0 0 60 6.14
248 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 5.94 0 0 50 6.17
249 Berg Sparebank Boliglån 85% 5.94 1,000 0 50 6.17
250 USBL (DNB) Boliglån 5.93 0 0 65 6.18
251 TOBB (DNB) Boliglån 5.93 1,000 0 65 6.18
252 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 5.95 0 0 50 6.18
253 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 5.95 0 0 50 6.18
254 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 5.95 800 0 50 6.18
255 SpareBank 1 Gudbrandsdal Boliglån 5.95 800 0 50 6.18
256 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 5.95 1,000 0 50 6.18
257 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån inntil 85 % 5.94 1,000 0 60 6.18
258 Orkla Sparebank Boliglån 5.95 1,000 0 60 6.19
259 Sparebanken Narvik Boliglån 75 % 5.99 500 0 35 6.20
260 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 5.95 1,000 0 75 6.21
261 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 6.00 750 0 50 6.23
262 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 6.00 1,000 0 50 6.23
263 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 5.99 0 0 65 6.24
264 Sparebanken Sør Boliglån 5.99 1,000 0 65 6.24
265 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 6.00 2,000 1,000 65 6.25
266 Sparebanken Øst ABBL Boliglån 5.99 0 0 75 6.25
267 Sparebanken Øst NBBO Boliglån 5.99 0 0 75 6.25
268 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 5.99 0 0 75 6.25
269 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 6.00 0 0 70 6.26
270 BN Bank ASA Boliglån 75 % 6.05 500 0 45 6.28
271 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 6.05 0 0 50 6.28
272 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 6.05 0 0 50 6.28
273 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 6.05 0 0 50 6.28
274 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 6.05 750 0 50 6.28
275 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 6.05 750 0 50 6.28
276 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 6.05 1,000 1,500 50 6.28
277 Handelsbanken NUF Boliglån 6.04 0 0 60 6.29
278 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån 75% 6.04 0 0 60 6.29
279 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 6.04 0 0 60 6.29
280 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 6.04 0 0 60 6.29
281 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån 75% 6.04 0 0 60 6.29
282 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 50% 6.04 0 0 65 6.29
283 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 6.04 1,200 0 65 6.29
284 Skue Sparebank Boliglån 6.05 0 0 60 6.30
285 Valle Sparebank Bustadlån 6.05 1,000 0 65 6.30
286 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 6.05 1,000 0 65 6.30
287 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 75% av markedsverdi 6.05 1,000 0 65 6.30
288 Bjugn Sparebank Lån til bolig til 60% 6.05 1,000 1,000 65 6.30
289 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 6.04 1,200 0 75 6.31
290 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 6.08 1,500 0 65 6.33
291 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 6.09 0 0 60 6.34
292 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 6.09 1,000 0 60 6.34
293 Lillesands Sparebank Total Boliglån 6.09 1,000 0 60 6.34
294 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 6.09 750 1,500 60 6.34
295 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 6.09 2,000 2,000 60 6.34
296 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 75% 6.10 1,200 0 55 6.34
297 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 6.09 1,000 0 65 6.35
298 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 6.17 0 0 0 6.35
299 Luster Sparebank Bustadlån 6.10 750 0 60 6.35
300 Sparebank 68° Nord Boliglån 6.10 1,000 0 60 6.35
301 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 6.10 1,000 0 60 6.35
302 Stadsbygd Sparebank Boliglån 6.10 1,000 1,500 60 6.35
303 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 6.10 1,000 2,000 60 6.35
304 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 6.10 750 0 65 6.36
305 JBF Bank og Forsikring Boliglån inntil 75% 6.10 1,000 0 65 6.36
306 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 6.10 1,000 0 65 6.36
307 Odal Sparebank Grønt boliglån 6.10 750 0 70 6.36
308 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 6.15 990 0 35 6.37
309 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Large - Belåningsgrad mellom 75-85 % 6.20 0 0 0 6.38
310 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 6.15 1,000 0 50 6.39
311 Søgne og Greipstad Sparebank Boliglån 6.14 1,000 0 65 6.40
312 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 6.14 1,200 0 65 6.40
313 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 6.15 0 0 65 6.41
314 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 6.15 0 0 65 6.41
315 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 85% av markedsverdi 6.15 1,000 0 65 6.41
316 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 6.15 1,000 0 65 6.41
317 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 6.14 1,000 0 75 6.41
318 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 6.14 1,200 0 75 6.41
319 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 6.15 0 0 75 6.42
320 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 6.19 0 0 50 6.43
321 Sparebanken Narvik Boliglån 85 % 6.19 500 0 50 6.43
322 BN Bank ASA Boliglån 85 % 6.20 500 0 45 6.44
323 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 6.20 0 0 50 6.44
324 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 6.20 500 0 50 6.44
325 Hjelmeland Sparebank Boliglån 75% 6.20 990 0 50 6.44
326 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån utover 75% av verdi 6.20 1,000 0 50 6.44
327 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 6.20 0 0 55 6.45
328 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 6.20 1,200 0 55 6.45
329 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 6.20 0 0 60 6.46
330 Sogn Sparebank Bustadlån 75% Sogn Sparebank 6.20 1,000 0 65 6.46
331 Jæren Sparebank Boliglån 6.20 0 0 70 6.47
332 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 6.20 0 0 70 6.47
333 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 6.20 750 0 70 6.47
334 Ørskog Sparebank Bustadlån 6.20 1,000 0 70 6.47
335 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt fleksilån 6.25 0 0 50 6.50
336 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 6.25 0 0 50 6.50
337 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 6.25 0 0 50 6.50
338 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 6.25 750 0 50 6.50
339 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 6.24 0 0 60 6.50
340 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 6.24 1,000 0 60 6.50
341 SpareBank 1 SMN Hyttelån 6.24 1,200 0 65 6.50
342 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 6.25 1,000 0 60 6.51
343 Agder Sparebank Lån innenfor 75% av boligverdi 6.24 900 0 70 6.51
344 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 6.25 1,000 0 65 6.51
345 Sunndal Sparebank Boliglån 6.25 1,000 0 65 6.51
346 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 6.25 0 1,000 65 6.51
347 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 6.25 0 1,000 65 6.51
348 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 6.25 0 0 70 6.52
349 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 6.29 950 0 50 6.54
350 Fana Sparebank 75 %-lån 6.30 500 0 50 6.55
351 Skagerrak Sparebank Boliglån 6.29 1,000 2,000 60 6.55
352 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 6.29 1,300 0 65 6.56
353 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 6.29 1,300 0 65 6.56
354 Agder Sparebank Øvrige boliglån 6.29 900 0 70 6.56
355 Bjugn Sparebank Lån til bolig 6.30 1,000 1,000 65 6.57
356 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 6.29 1,200 0 75 6.57
357 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 6.30 0 0 70 6.57
358 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 6.35 1,000 2,500 50 6.60
359 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 6.34 750 1,500 60 6.60
360 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 6.35 0 0 70 6.63
361 Grue Sparebank Boliglån 6.40 0 0 50 6.65
362 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 6.40 500 0 50 6.65
363 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 6.47 0 0 0 6.67
364 Sparebanken Vest Boliglån Ordinær 6.39 0 0 69 6.67
365 Grong Sparebank Boliglån 6.40 1,200 1,500 65 6.67
366 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 6.44 0 0 60 6.71
367 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 6.44 0 0 60 6.71
368 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 6.44 1,000 0 60 6.71
369 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 80 % 6.44 0 0 65 6.72
370 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 6.44 1,300 0 65 6.72
371 Trøndelag Sparebank Boliglån innenfor 75 % 6.45 1,000 0 65 6.73
372 Sparebanken Øst Boliglån 75% 6.44 1,250 0 75 6.73
373 Fana Sparebank 85 %-lån 6.50 500 0 50 6.76
374 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 6.50 1,000 0 50 6.76
375 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 6.50 0 0 65 6.78
376 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 6.50 900 0 65 6.78
377 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 6.55 1,000 2,500 50 6.81
378 Sparebanken DIN Telemark Boliglån 6.54 750 0 60 6.82
379 Romerike Sparebank Boliglån 75% 6.55 0 0 70 6.84
380 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 6.60 3,000 0 75 6.90
381 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 6.64 0 0 60 6.92
382 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 6.64 1,000 0 60 6.92
383 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 6.64 750 1,500 60 6.92
384 Ørland Sparebank Boliglån 85% 6.65 2,000 1,000 65 6.94
385 Romerike Sparebank Boliglån 85% 6.65 0 0 70 6.95
386 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 6.65 0 0 70 6.95
387 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking 6.74 0 0 0 6.95
388 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 6.70 750 0 50 6.97
389 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 6.70 1,000 0 65 6.99
390 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 6.75 750 0 60 7.04
391 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 6.85 0 0 50 7.13
392 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 85% 6.85 990 0 50 7.13
393 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 6.95 900 0 65 7.26
394 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 6.99 0 0 65 7.30
395 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 7.04 750 1,500 60 7.35
396 Lillesands Sparebank Boliglån 7.05 1,000 0 60 7.36
397 Bank2 ASA Refinansiering 7.25 0 20,000 75 7.59
398 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 7.40 0 1,000 65 7.74
399 yA Bank AS (Resurs Bank AB) Lån med sikkerhet i bolig 7.75 0 4,000 50 8.10
400 SpareBank 1 Østlandet Lån til tomt 7.85 1,000 0 60 8.22
401 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Nordax Boliglån 7.95 0 10,000 35 8.29
402 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 8.00 0 0 75 8.40
403 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 8.07 0 20,000 25 8.41
404 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 8.10 0 5,000 50 8.47
405 MYBANK ASA Omstartslån mybank 8.50 0 0 0 8.84
406 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 9.50 0 0 75 10.02

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00