Boliglånsbarometer 2 millioner

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 2.47 0 1,800 30 2.54
2 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50% 2.55 1,200 2,650 50 2.64
3 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 2.65 0 0 0 2.68
4 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.59 0 0 50 2.68
5 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.59 0 0 50 2.68
6 Handelsbanken NUF Boliglån (Juristforbundet) 2.62 0 0 45 2.71
7 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 2.62 0 0 45 2.71
8 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 2.70 0 0 0 2.73
9 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.65 0 0 50 2.74
10 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.65 0 0 50 2.74
11 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 2.64 1,000 1,900 60 2.75
12 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 2.64 1,000 2,500 60 2.75
13 Sbanken ASA Boliglån 50 % 2.72 0 0 0 2.75
14 Haltdalen Sparebank 60% Eika Boligkreditt 2.65 0 2,500 60 2.76
15 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 2.65 1,000 1,950 60 2.76
16 OBOS-banken AS Grønt boliglån 2.70 0 1,500 35 2.78
17 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2.75 0 0 0 2.78
18 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 2.69 1,000 1,500 50 2.79
19 SpareBank 1 SMN LOfavør boliglån 75% 2.69 1,200 2,650 50 2.79
20 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 2.70 0 0 50 2.80
21 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.70 0 2,000 50 2.80
22 Fana Sparebank 50 %-lån 2.70 1,000 1,000 50 2.80
23 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 2.69 1,000 0 60 2.80
24 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 2.75 0 1,000 15 2.80
25 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2.80 0 0 0 2.84
26 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 2.73 0 0 60 2.84
27 Hønefoss Sparebank Boliglån innenfor 50% belåning 2.75 1,000 2,000 50 2.85
28 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 2.74 1,000 1,900 60 2.85
29 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 2.74 1,000 1,950 60 2.85
30 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 2.74 1,000 2,500 60 2.85
31 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.75 1,000 2,500 60 2.86
32 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 2.80 0 1,500 35 2.88
33 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 2.80 0 1,500 35 2.88
34 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 2.80 0 0 40 2.89
35 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.80 0 2,500 40 2.89
36 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2.85 0 0 0 2.89
37 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2.85 0 0 0 2.89
38 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 2.80 0 1,500 45 2.89
39 Gjensidige Bank Boliglån inntil 50 % 2.80 950 750 50 2.90
40 Sparebanken Øst Grønt boliglån 2.79 1,000 0 65 2.91
41 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 2.85 0 1,500 35 2.93
42 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2.90 0 0 0 2.94
43 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.90 1,000 0 0 2.94
44 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.90 1,000 0 0 2.94
45 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 2.84 1,000 1,000 50 2.94
46 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 2.85 800 0 50 2.95
47 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 2.85 650 0 55 2.96
48 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 2.85 0 2,500 55 2.96
49 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 2.85 0 3,000 55 2.96
50 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 2.85 1,000 2,500 60 2.96
51 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 60% 2.85 0 1,500 65 2.97
52 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 60% EBK 2.90 950 1,000 35 2.98
53 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 2.90 1,000 2,000 50 3.00
54 DNB Bank ASA Grønt boliglån 2.89 1,000 1,900 60 3.00
55 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.90 0 2,500 65 3.02
56 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.90 1,000 2,500 65 3.02
57 Østre Agder Sparebank Boliglån Eika boligkreditt 2.90 900 0 70 3.03
58 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2.95 0 1,500 35 3.03
59 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.95 0 1,500 35 3.03
60 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 2.95 0 0 40 3.04
61 Storebrand Bank ASA Boliglån UNIO 2.94 0 0 50 3.04
62 Storebrand Bank ASA Bærekraftig boliglån 2.94 950 1,000 50 3.04
63 Sbanken ASA Boliglån 75 % 3.01 0 0 0 3.05
64 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 3.01 0 0 0 3.05
65 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 2.95 0 0 50 3.05
66 Drangedal Sparebank Boliglån 60% 2.95 750 0 50 3.05
67 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 2.95 1,200 2,650 50 3.05
68 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2.95 750 0 60 3.06
69 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 80% 2.95 0 1,500 65 3.07
70 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 3.05 0 1,500 45 3.15
71 Fana Sparebank 75 %-lån 3.05 1,000 1,000 50 3.15
72 Tinn Sparebank Boliglån 60% 3.05 0 3,500 50 3.15
73 Strømmen Sparebank Boliglån 3.05 0 3,500 65 3.17
74 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 3.05 0 0 70 3.18
75 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 3.10 0 1,500 35 3.19
76 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.10 750 2,000 45 3.20
77 Gjensidige Bank Boliglån inntil 75 % 3.10 950 750 50 3.21
78 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.10 500 1,500 50 3.21
79 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 3.10 750 2,000 50 3.21
80 Ofoten Sparebank Boliglån i Eika Boligkreditt 3.10 750 3,000 50 3.21
81 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 3.09 1,000 1,900 60 3.21
82 Selbu Sparebank Boliglån 3.10 0 3,000 60 3.22
83 Handelsbanken NUF Boliglån 3.10 2,000 3,000 60 3.22
84 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 3.10 0 2,500 65 3.22
85 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 3.10 1,000 2,500 65 3.22
86 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 60 % 3.15 500 2,000 35 3.24
87 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 3.15 500 2,000 50 3.26
88 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.15 2,000 0 60 3.27
89 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 3.15 0 2,500 60 3.27
90 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 3.15 1,000 2,000 60 3.27
91 Spareskillingsbanken Boliglån 3.15 1,000 0 65 3.28
92 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 3.24 0 0 0 3.29
93 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 3.19 950 1,000 50 3.30
94 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 3.20 750 2,000 45 3.30
95 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 3.10 1,000 2,500 130 3.31
96 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 3.20 1,000 1,500 50 3.31
97 Lillesands Sparebank Total Boliglån 3.19 1,000 0 60 3.31
98 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.20 1,000 0 60 3.32
99 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 3.20 1,000 0 60 3.32
100 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 3.20 1,000 0 60 3.32
101 SpareBank 1 Telemark Boliglån 3.20 1,000 0 60 3.32
102 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 3.20 0 2,500 60 3.32
103 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 3.20 750 2,500 60 3.32
104 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 3.20 0 3,000 75 3.34
105 Sparebanken Møre Møre Boliglån 3.20 1,000 2,500 75 3.34
106 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 3.25 0 0 35 3.34
107 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 3.25 0 1,500 35 3.34
108 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 3.25 0 1,500 35 3.34
109 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 3.25 700 1,800 35 3.34
110 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 3.30 0 0 0 3.35
111 Sbanken ASA Boliglån 85 % 3.30 0 0 0 3.35
112 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 3.23 1,500 2,500 60 3.35
113 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 3.25 0 0 50 3.36
114 Valle Sparebank Bustadlån 3.25 1,000 0 50 3.36
115 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 3.25 1,000 0 50 3.36
116 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 3.25 0 2,000 50 3.36
117 Fana Sparebank 85 %-lån 3.25 1,000 1,000 50 3.36
118 Hemne Sparebank Boliglån 60 % 3.25 1,000 1,500 50 3.36
119 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 60% 3.25 0 2,500 50 3.36
120 Sogn Sparebank Bustadlån 75% 3.25 500 2,000 50 3.36
121 Hønefoss Sparebank Boliglån 3.25 1,000 2,000 50 3.36
122 Tolga-Os Sparebank Boliglån inntil 85 % 3.25 1,000 2,500 50 3.36
123 SpareBank 1 SMN Boliglån 70% 3.25 1,200 2,650 50 3.36
124 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.25 2,000 4,000 50 3.36
125 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 3.24 1,000 1,900 60 3.36
126 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.25 1,000 0 60 3.37
127 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 3.25 1,000 2,500 65 3.38
128 Sparebanken Sør Boliglån 3.25 1,000 2,500 65 3.38
129 Blaker Sparebank Boliglån 60% 3.25 0 3,500 70 3.39
130 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 3.34 0 0 0 3.39
131 Skagerrak Sparebank Boliglån 3.29 1,000 1,250 50 3.40
132 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 3.29 1,000 2,000 50 3.40
133 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 3.30 800 0 50 3.41
134 Stadsbygd Sparebank Boliglån 3.30 1,000 0 50 3.41
135 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 3.30 1,000 1,000 50 3.41
136 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 3.30 500 1,500 50 3.41
137 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.30 500 1,500 50 3.41
138 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 3.30 1,000 2,000 50 3.41
139 Orkla Sparebank Boliglån 3.30 1,000 2,000 50 3.41
140 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 3.30 1,000 2,000 50 3.41
141 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 3.29 1,000 1,900 60 3.41
142 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 3.29 1,000 2,500 60 3.41
143 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 70% 3.30 650 0 55 3.42
144 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 3.30 1,000 2,500 60 3.42
145 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 3.30 1,000 3,250 65 3.43
146 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 3.35 0 2,500 40 3.45
147 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 3.34 0 2,500 55 3.46
148 Luster Sparebank Bustadlån 3.35 750 0 50 3.46
149 Grong Sparebank Boliglån 3.35 1,200 0 50 3.46
150 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 3.35 1,000 2,000 50 3.46
151 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3.35 1,000 2,000 50 3.46
152 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 3.35 1,000 2,000 50 3.46
153 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.35 750 2,500 50 3.46
154 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 3.35 1,000 3,000 50 3.46
155 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3.35 1,000 5,000 50 3.46
156 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 3.34 750 0 60 3.47
157 Sparebank 68° Nord Boliglån 3.35 1,000 3,500 60 3.48
158 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 3.40 0 1,500 35 3.50
159 Andebu Sparebank Boliglån 3.35 0 2,000 85 3.51
160 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.40 750 2,000 45 3.51
161 Grue Sparebank Boliglån 3.40 0 2,000 50 3.52
162 Eidsberg Sparebank Boliglån 3.40 1,000 1,500 50 3.52
163 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 3.39 1,000 1,900 60 3.52
164 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 3.39 0 3,000 60 3.52
165 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 75% 3.40 650 0 55 3.52
166 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 3.40 0 2,250 55 3.52
167 SpareBank 1 Modum Boliglån 3.40 0 3,000 55 3.52
168 Sunndal Sparebank Boliglån 3.40 1,000 3,500 55 3.52
169 Danske Bank Boliglån inntil 80% 3.40 1,000 1,200 60 3.53
170 LillestrømBanken Boliglån 60% 3.40 0 3,500 65 3.53
171 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 3.45 0 2,000 50 3.57
172 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 3.45 500 2,000 50 3.57
173 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.45 1,000 1,500 50 3.57
174 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.45 1,000 2,000 50 3.57
175 SpareBank 1 SMN Boliglån 85% 3.45 1,200 2,650 50 3.57
176 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 3.44 1,000 1,900 60 3.57
177 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 3.45 750 0 60 3.58
178 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 3.45 0 2,500 60 3.58
179 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 85 % av verdigrunnlag) 3.45 0 2,500 65 3.59
180 Trøgstad Sparebank Boliglån 3.45 1,500 4,000 65 3.59
181 Jæren Sparebank Boliglån 3.45 0 0 70 3.59
182 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 3.50 0 1,500 35 3.60
183 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 3.50 750 2,000 45 3.61
184 Etne Sparebank 80% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.62
185 Etne Sparebank 60% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.62
186 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 3.50 1,000 2,000 50 3.62
187 Berg Sparebank Boliglån Eika BoligKreditt 3.50 1,000 2,000 50 3.62
188 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 3.50 1,000 3,000 50 3.62
189 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 3.49 1,000 1,900 60 3.62
190 Ørskog Sparebank Bustadlån 3.50 1,000 3,000 55 3.63
191 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 3.50 0 2,500 60 3.63
192 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 3.50 1,000 4,000 60 3.63
193 LillestrømBanken Boliglån 80% 3.50 0 3,500 65 3.64
194 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 3.50 0 0 70 3.64
195 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 3.55 0 2,500 40 3.66
196 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 3.55 0 2,500 40 3.66
197 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.55 0 1,500 45 3.66
198 Marker Sparebank Boliglån 3.55 750 2,000 50 3.67
199 Sparebanken Øst Boliglån 75% 3.55 1,000 3,250 65 3.69
200 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 60% 3.60 625 0 55 3.73
201 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 3.60 0 3,000 55 3.73
202 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 3.60 1,000 2,000 60 3.73
203 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 3.65 0 0 40 3.76
204 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 3.65 800 0 50 3.77
205 Helgeland Sparebank Helgeland Total 3.65 0 5,000 60 3.79
206 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 3.70 700 1,800 35 3.81
207 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 3.70 0 2,250 55 3.83
208 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 2,500 60 3.84
209 Gildeskål Sparebank 1. prioritets boliglån innenfor 60% 3.75 1,000 3,000 50 3.88
210 Lillesands Sparebank Boliglån 3.75 1,000 0 60 3.89
211 Blaker Sparebank Boliglån 85% 3.75 0 3,500 70 3.90
212 Skue Sparebank Boliglån 3.80 0 0 60 3.94
213 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 3.80 1,000 2,500 60 3.94
214 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.85 500 2,000 50 3.98
215 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 3.90 650 0 55 4.04
216 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 3.90 0 5,000 60 4.05
217 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 4.00 2,000 0 60 4.15
218 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.05 750 2,000 45 4.18
219 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 4.05 950 1,000 50 4.19
220 Ørland Sparebank Boliglån 85% 4.05 2,000 4,000 50 4.19
221 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 4.10 0 2,600 55 4.25
222 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 4.10 0 3,000 55 4.25
223 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 4.20 0 5,000 60 4.36
224 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 4.30 650 0 55 4.45
225 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 4.35 1,000 2,500 65 4.52
226 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.50 750 2,500 50 4.66
227 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.55 0 0 50 4.71
228 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 4.55 0 2,600 55 4.72
229 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 4.55 0 2,600 55 4.72
230 Bank2 ASA Refinansiering 4.95 0 0 75 5.16
231 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 5.00 0 2,600 55 5.19
232 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 5.10 1,000 2,500 65 5.30
233 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 0 25 6.04
234 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 0 35 6.20
235 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 20,000 75 7.27
236 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 20,000 75 7.86

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00