Boliglånsbarometer 2 millioner

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 4) 3,39 0 0 0 3,44
2 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 3,35 0 0 50 3,46
3 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 3,54 0 0 75 3,69
4 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 3) 3,74 0 0 0 3,80
5 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 3,65 1 200 0 75 3,80
6 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 40% 3,75 0 0 0 3,82
7 Larvikbanken Grønt boliglån 3,70 0 0 55 3,83
8 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 50% 3,77 0 0 0 3,84
9 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 3,78 0 0 0 3,85
10 OBOS-banken AS Grønt boliglån 3,75 0 0 35 3,86
11 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 3,74 0 0 65 3,89
12 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 3,74 1 200 0 65 3,89
13 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 3,75 1 000 0 70 3,90
14 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 3,86 0 0 0 3,93
15 Sparebanken Øst Grønt førstehjemslån 3,78 0 0 75 3,94
16 Sunndal Sparebank Grønt førstehjemslån 3,80 1 000 0 65 3,95
17 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 3,88 0 0 0 3,95
18 Sbanken ASA Boliglån 50 % 3,88 0 0 0 3,95
19 SpareBank 1 Helgeland Grønt førstehjemslån 3,81 0 0 65 3,96
20 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Førstehjemslån 3,81 1 300 0 65 3,96
21 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 3,85 0 0 35 3,96
22 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån UNG 3,84 0 0 45 3,96
23 Valdres Sparebank Boliglån miljølån inntil 75% 3,85 750 0 50 3,98
24 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 3,85 750 0 50 3,98
25 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 3,84 1 000 0 60 3,98
26 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 3,84 1 000 2 000 60 3,98
27 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 3,84 1 000 2 000 60 3,98
28 SpareBank 1 Helgeland Grønt boliglån 3,84 0 0 65 3,99
29 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 3,84 1 300 0 65 3,99
30 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt føstehjemslån 3,85 750 2 700 60 3,99
31 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 3,84 0 0 75 4,00
32 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 3,94 500 0 0 4,01
33 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 3,90 0 0 40 4,02
34 Marker Sparebank Grønt boliglån 3,89 750 0 50 4,02
35 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 3,89 1 000 0 50 4,02
36 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 3,96 0 0 0 4,03
37 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 60% 3,96 0 0 0 4,03
38 Etnedal Sparebank Grønt boliglån 3,90 750 0 50 4,03
39 SpareBank 1 Østlandet Grønt energilån 3,89 1 000 0 60 4,03
40 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån + 3,89 1 000 0 60 4,03
41 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 3,89 1 000 0 60 4,03
42 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 3,89 0 0 65 4,04
43 USBL (DNB) Grønt boliglån 3,89 0 0 65 4,04
44 DNB Bank ASA Vennelån 3,89 1 000 0 65 4,04
45 DNB Bank ASA Grønt rammelån 3,89 1 000 0 65 4,04
46 DNB Bank ASA Grønt boliglån 3,89 1 000 0 65 4,04
47 Orkla Sparebank Grønt boliglån 3,90 1 000 0 60 4,05
48 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 50% 3,90 750 2 700 60 4,05
49 Sbanken ASA Boliglån 60% 3,98 0 0 0 4,05
50 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 3,98 0 0 0 4,05
51 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking (nivå 2) 3,99 0 0 0 4,06
52 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 3,99 500 0 0 4,06
53 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 75% 3,99 500 0 0 4,06
54 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/50 % 3,94 0 0 45 4,07
55 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/50 % 3,94 0 0 50 4,07
56 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/50 % 3,94 0 0 50 4,07
57 Vekselbanken Grønt oppussingslån 3,95 0 0 50 4,08
58 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne Energimerking A-B 3,95 0 0 50 4,08
59 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 3,95 0 0 50 4,08
60 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 3,95 0 0 50 4,08
61 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 4,01 0 0 0 4,08
62 Vekselbanken Grønt bustadlån 3,95 0 0 50 4,08
63 SpareBank 1 Gudbrandsdal Grønt Boliglån 3,95 800 0 50 4,08
64 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 4,02 0 0 0 4,09
65 Sunndal Sparebank Grønt boliglån 3,95 1 000 0 65 4,10
66 Totens Sparebank Grønt boliglån 3,95 1 000 0 65 4,10
67 Sparebanken Møre Grønt boliglån 3,94 1 000 0 75 4,11
68 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 3,99 0 0 35 4,11
69 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 3,99 0 0 35 4,11
70 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 3,95 1 200 0 75 4,12
71 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 3,99 0 0 45 4,12
72 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/75 % 3,99 0 0 45 4,12
73 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/85 % 3,99 0 0 45 4,12
74 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 3,99 0 0 45 4,12
75 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Hyttelån 3,99 0 0 45 4,12
76 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75 % 4,00 0 0 40 4,12
77 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 3,99 0 0 50 4,13
78 Voss Sparebank Grønt bustadlån 3,99 0 0 50 4,13
79 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 3,99 0 0 50 4,13
80 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 3,99 0 0 50 4,13
81 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 4,05 0 0 0 4,13
82 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 3,99 0 0 50 4,13
83 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 3,99 0 0 50 4,13
84 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 3,99 0 0 50 4,13
85 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A og B 3,99 950 0 50 4,13
86 Oppdalsbanken Grønt boliglån 3,99 1 200 0 55 4,13
87 Rindal Sparebank Grønt boliglån 4,00 0 0 50 4,14
88 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 4,00 0 0 50 4,14
89 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 4,00 0 0 50 4,14
90 Luster Sparebank Grønt Bustadlån 3,99 750 0 60 4,14
91 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 3,99 1 000 0 60 4,14
92 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 3,99 0 0 65 4,14
93 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 3,99 0 0 65 4,14
94 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 3,99 0 0 65 4,14
95 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 3,99 0 0 65 4,14
96 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 3,99 1 000 0 65 4,14
97 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 3,99 1 200 0 65 4,14
98 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 3,99 1 200 0 65 4,14
99 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 4,07 0 0 0 4,15
100 Sparebanken Øst Grønt boliglån 3,98 1 250 0 75 4,15
101 Tinn Sparebank Grønt boliglån 4,00 1 000 0 60 4,15
102 Evje og Hornnes Sparebank Grønt Boliglån 4,00 1 000 0 60 4,15
103 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 4,00 750 2 700 60 4,15
104 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 4,07 0 0 0 4,15
105 Sbanken ASA Boliglån 75 % 4,07 0 0 0 4,15
106 Agder Sparebank Grønt boliglån 3,99 900 0 70 4,15
107 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 4,00 1 200 0 65 4,16
108 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 4,09 0 0 0 4,17
109 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 4,09 0 0 0 4,17
110 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 4,05 0 0 35 4,17
111 KLP Banken AS Fleksilån grønt 4,05 0 0 35 4,17
112 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 4,02 0 0 65 4,18
113 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 4,02 1 300 0 65 4,18
114 Andebu Sparebank Grønt boliglån 4,00 0 0 85 4,18
115 Andebu Sparebank Grønne rehabiliteringslån 4,00 0 0 85 4,18
116 Aasen Sparebank Grønt boliglån 4,05 0 0 60 4,20
117 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 80 % 4,13 0 0 0 4,21
118 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 4,05 1 200 0 75 4,22
119 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 4,15 1 000 0 0 4,23
120 Landkreditt Bank AS Boliglån 4,15 1 000 0 0 4,23
121 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 4,09 1 000 0 50 4,23
122 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 4,10 800 0 50 4,24
123 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 4,10 1 000 1 500 50 4,24
124 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 4,09 0 0 60 4,24
125 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 4,09 0 0 60 4,24
126 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 4,09 0 0 60 4,24
127 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 4,09 1 000 0 60 4,24
128 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 4,09 0 0 65 4,25
129 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 4,17 0 0 0 4,25
130 Sbanken ASA Boliglån 85 % 4,17 0 0 0 4,25
131 Grong Sparebank Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% 4,10 1 200 1 500 60 4,25
132 Grong Sparebank Grønt rehabiliteringslån 4,10 1 200 1 500 60 4,25
133 Jæren Sparebank Grønt boliglån 4,09 0 0 70 4,25
134 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 75% 4,18 0 0 0 4,26
135 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 4,09 1 000 0 75 4,26
136 OBOS-banken AS Boliglån 50 % (uten medlemskap) 4,14 0 0 35 4,26
137 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 4,10 1 200 0 75 4,27
138 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 4,15 0 0 35 4,27
139 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 4,15 0 0 35 4,27
140 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 4,15 1 000 1 500 50 4,29
141 Melhusbanken Grønt rehabiliteringslån 4,15 1 000 2 500 50 4,29
142 Melhusbanken Grønt boliglån 4,15 1 000 2 500 50 4,29
143 Spareskillingsbanken Grønt boliglån 4,15 1 000 0 65 4,31
144 Romerike Sparebank Grønt boliglån 4,15 0 0 70 4,32
145 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 75 % 4,16 0 0 65 4,32
146 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 4,16 1 300 0 65 4,32
147 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 4,15 0 0 75 4,32
148 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 4,20 0 0 50 4,34
149 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 4,20 0 0 50 4,34
150 Åfjord Sparebank Grønt boliglån 4,20 1 000 0 50 4,34
151 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 50% av verdi 4,20 1 000 0 50 4,34
152 Aasen Sparebank Midt Boliglån 4,19 0 0 60 4,35
153 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 4,19 0 0 60 4,35
154 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 4,19 0 0 60 4,35
155 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 4,19 1 000 0 60 4,35
156 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 4,20 750 2 700 60 4,36
157 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 4,19 0 0 70 4,36
158 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 4,19 0 0 70 4,36
159 Strømmen Sparebank Boliglån 4,20 0 0 65 4,36
160 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 4,20 1 200 0 65 4,36
161 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån - Flexilån 4,19 1 000 0 75 4,37
162 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 4,20 2 000 0 75 4,38
163 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 4,24 1 000 0 50 4,39
164 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 4,25 0 0 50 4,40
165 Lillesands Sparebank Grønt lån 4,24 1 000 0 60 4,40
166 Hemne Sparebank Grønt boliglån 4,25 1 000 0 65 4,41
167 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 4,25 1 000 0 65 4,41
168 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 4,24 1 000 0 75 4,42
169 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 4,29 0 0 35 4,42
170 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 4,30 0 0 50 4,45
171 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 4,30 0 0 50 4,45
172 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 4,30 0 0 50 4,45
173 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 4,30 750 0 50 4,45
174 Marker Sparebank Grønt rammelån 4,30 750 0 50 4,45
175 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 4,29 0 0 60 4,45
176 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 4,30 0 0 55 4,45
177 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 4,30 0 0 55 4,45
178 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 4,33 0 0 35 4,46
179 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 4,30 750 2 700 60 4,46
180 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 4,30 750 2 700 60 4,46
181 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 4,30 750 2 700 60 4,46
182 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 4,30 1 000 0 65 4,47
183 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 4,29 1 000 0 75 4,47
184 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 4,30 0 0 70 4,47
185 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 4,34 500 0 45 4,48
186 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 4,33 1 500 0 65 4,50
187 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 4,35 750 0 50 4,50
188 Eidsberg Sparebank Boliglån 4,35 1 000 0 50 4,50
189 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 4,34 1 000 0 60 4,50
190 Trøgstad Sparebank Boliglån 4,34 1 500 0 65 4,51
191 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 4,42 0 0 0 4,51
192 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 4,35 0 0 60 4,51
193 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 4,35 0 0 65 4,52
194 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 4,35 2 000 0 75 4,53
195 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 4,40 0 0 35 4,53
196 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 4,40 990 0 35 4,53
197 Stadsbygd Sparebank Boliglån 4,40 1 000 1 500 50 4,55
198 Aasen Sparebank Aktiv voksen 4,40 0 0 60 4,56
199 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 75% av markedsverdi 4,40 1 000 0 65 4,57
200 Sparebanken Sør Grønt boliglån 4,40 1 000 0 65 4,57
201 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 4,40 1 000 0 65 4,57
202 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % (uten medlemskap) 4,44 0 0 35 4,58
203 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 4,40 0 0 75 4,58
204 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 4,45 0 0 40 4,59
205 Marker Sparebank Boliglån 4,44 750 0 50 4,59
206 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 4,44 1 000 0 50 4,59
207 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 4,45 750 0 50 4,60
208 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 4,45 990 0 50 4,60
209 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån inntil 75% av verdi 4,45 1 000 0 50 4,60
210 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 4,45 1 000 0 50 4,60
211 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 4,45 1 000 0 50 4,60
212 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 4,45 1 000 0 50 4,60
213 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 4,44 0 0 65 4,61
214 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 4,45 0 0 60 4,62
215 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 4,45 1 000 0 60 4,62
216 Orkla Sparebank Boliglån 4,45 1 000 0 60 4,62
217 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 4,45 750 0 65 4,62
218 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 4,45 1 000 0 65 4,62
219 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 4,49 500 0 35 4,63
220 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 4,45 0 0 75 4,64
221 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 4,50 0 0 35 4,64
222 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 4,46 2 000 0 75 4,65
223 USBL (DNB) Boliglån 4,48 0 0 65 4,65
224 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 4,48 0 0 65 4,65
225 TOBB (DNB) Boliglån 4,48 1 000 0 65 4,65
226 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 4,50 750 0 50 4,66
227 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 4,50 750 0 50 4,66
228 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån 75% 4,49 0 0 60 4,66
229 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 4,49 0 0 65 4,66
230 Sparebanken Sør Boliglån 4,49 1 000 0 65 4,66
231 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån 50 % 4,49 1 300 0 65 4,66
232 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 4,50 0 0 60 4,67
233 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 4,50 0 0 60 4,67
234 Tinn Sparebank Boliglån 75% 4,50 1 000 0 60 4,67
235 Agder Sparebank Lån innenfor 75% av boligverdi 4,49 900 0 70 4,67
236 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 85% av markedsverdi 4,50 1 000 0 65 4,68
237 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 4,49 1 000 0 75 4,68
238 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 4,54 950 0 50 4,70
239 Berg Sparebank Boliglån 75 % 4,54 1 000 0 50 4,70
240 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 4,55 0 0 50 4,71
241 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 4,55 500 0 50 4,71
242 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4,55 750 0 50 4,71
243 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 4,55 750 0 50 4,71
244 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 4,55 1 000 0 50 4,71
245 Bjugn Sparebank Lån til bolig til 60% 4,55 1 000 0 50 4,71
246 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 4,55 1 000 1 500 50 4,71
247 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 4,55 1 000 2 500 50 4,71
248 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 4,54 0 0 60 4,71
249 Lillesands Sparebank Total Boliglån 4,54 1 000 0 60 4,71
250 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 4,54 750 1 500 60 4,71
251 Skue Sparebank Boliglån 4,55 0 0 60 4,72
252 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 4,55 1 000 2 500 60 4,72
253 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 4,55 0 0 70 4,73
254 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 4,55 0 0 70 4,73
255 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 4,55 1 200 0 75 4,74
256 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 4,60 500 0 45 4,75
257 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 4,59 1 000 0 60 4,76
258 Sparebank 68° Nord Boliglån 4,60 1 000 0 60 4,77
259 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 4,60 750 2 700 60 4,77
260 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 4,60 750 2 700 60 4,77
261 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 4,60 500 0 65 4,78
262 Valle Sparebank Bustadlån 4,60 1 000 0 65 4,78
263 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 4,60 1 200 0 65 4,78
264 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 4,60 2 000 1 000 65 4,78
265 Jæren Sparebank Boliglån 4,60 0 0 70 4,79
266 Romerike Sparebank Boliglån med stil 50 % 4,60 0 0 70 4,79
267 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 4,60 0 0 70 4,79
268 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 4,60 1 000 0 75 4,79
269 Fana Sparebank 75 %-lån 4,65 500 0 50 4,81
270 SpareBank 1 Gudbrandsdal Boliglån 4,65 800 0 50 4,81
271 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 4,65 800 0 50 4,81
272 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 4,64 0 0 60 4,82
273 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 4,64 1 000 0 60 4,82
274 Skagerrak Sparebank Boliglån 4,64 1 000 2 000 60 4,82
275 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 4,65 0 0 55 4,82
276 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 4,64 1 000 0 65 4,82
277 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 4,72 0 0 0 4,82
278 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 4,65 1 000 0 60 4,83
279 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 4,65 1 000 2 000 60 4,83
280 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 4,65 1 000 2 500 60 4,83
281 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 4,65 0 0 70 4,84
282 Agder Sparebank Øvrige boliglån 4,65 900 0 70 4,84
283 Andebu Sparebank Boliglån 4,70 0 0 35 4,85
284 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 4,69 500 0 50 4,85
285 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt fleksilån 4,70 0 0 50 4,87
286 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 4,70 0 0 50 4,87
287 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 4,70 1 000 2 500 50 4,87
288 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 4,69 0 0 60 4,87
289 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 4,69 0 0 60 4,87
290 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 4,69 1 000 0 60 4,87
291 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 4,69 0 0 65 4,87
292 Selbu Sparebank Boliglån 4,70 0 0 60 4,88
293 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 4,70 750 0 60 4,88
294 Danske Bank Boliglån 4,70 1 000 0 60 4,88
295 Handelsbanken NUF Boliglån 4,70 2 000 0 60 4,88
296 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 4,70 1 000 2 500 60 4,88
297 Sogn Sparebank Bustadlån 75% Sogn Sparebank 4,70 500 0 65 4,88
298 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 4,70 1 200 0 65 4,88
299 Sparebanken Øst Boliglån 75% 4,69 1 250 0 75 4,89
300 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 4,70 1 000 0 75 4,90
301 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 4,74 0 0 50 4,91
302 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 4,74 0 0 50 4,91
303 Berg Sparebank Boliglån 85% 4,74 1 000 0 50 4,91
304 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 4,75 500 0 45 4,91
305 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 4,75 0 0 50 4,92
306 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 4,75 0 0 50 4,92
307 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 4,75 0 0 50 4,92
308 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 4,75 500 0 50 4,92
309 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 4,75 750 0 50 4,92
310 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 4,75 750 0 50 4,92
311 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån utover 75% av verdi 4,75 1 000 0 50 4,92
312 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 4,74 0 0 60 4,92
313 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 4,75 1 200 0 55 4,92
314 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 4,74 1 300 0 65 4,93
315 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 4,74 1 300 0 65 4,93
316 Luster Sparebank Bustadlån 4,75 750 0 60 4,93
317 Grong Sparebank Boliglån 4,75 1 200 1 500 60 4,93
318 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 75 % 4,75 2 000 2 000 60 4,93
319 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 80 % 4,75 0 0 65 4,94
320 Hemne Sparebank Boliglån innenfor 75 % 4,75 1 000 0 65 4,94
321 Sunndal Sparebank Boliglån 4,75 1 000 0 65 4,94
322 Ørskog Sparebank Bustadlån 4,75 1 000 0 70 4,94
323 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 4,75 0 0 75 4,95
324 Bjugn Sparebank Lån til bolig 4,80 1 000 0 50 4,97
325 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 4,79 750 1 500 60 4,97
326 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 4,79 0 0 65 4,98
327 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 4,79 1 000 0 65 4,98
328 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 4,80 0 0 60 4,98
329 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 4,80 1 000 2 500 60 4,98
330 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 4,80 0 0 65 4,99
331 SpareBank 1 SMN Hyttelån 4,80 1 200 0 65 4,99
332 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 4,79 1 000 0 75 4,99
333 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 4,80 1 200 0 75 5,00
334 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 4,85 0 0 50 5,02
335 Grue Sparebank Boliglån 4,85 0 0 50 5,02
336 Fana Sparebank 85 %-lån 4,85 500 0 50 5,02
337 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 4,85 1 000 0 50 5,02
338 Romerike Sparebank Boliglån 75% 4,85 0 0 70 5,05
339 Romerike Sparebank Boliglån med stil 75 % 4,85 0 0 70 5,05
340 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 4,90 0 0 50 5,07
341 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 4,90 1 000 2 500 50 5,07
342 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 4,89 1 000 0 65 5,08
343 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 4,89 1 300 0 65 5,08
344 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 4,90 0 1 000 65 5,09
345 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 4,90 0 1 000 65 5,09
346 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 4,95 0 0 50 5,13
347 Sparebanken DIN Boliglån 4,94 750 0 60 5,13
348 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 4,94 1 000 0 60 5,13
349 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 4,95 1 000 2 500 60 5,14
350 Romerike Sparebank Boliglån med stil 85 % 4,95 0 0 70 5,15
351 Romerike Sparebank Boliglån 85% 4,95 0 0 70 5,15
352 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 5,00 1 000 0 50 5,18
353 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 4,99 1 000 0 60 5,18
354 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 5,00 900 0 65 5,20
355 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 5,00 0 0 70 5,20
356 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Boliglån Private Banking 5,09 0 0 0 5,21
357 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 5,00 1 200 0 75 5,21
358 Selbu Sparebank Boliglån 80% 5,05 0 0 60 5,24
359 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 5,10 0 0 50 5,28
360 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 5,10 990 0 50 5,28
361 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 5,10 1 000 0 50 5,28
362 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 5,09 0 0 60 5,29
363 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 5,09 750 1 500 60 5,29
364 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 5,10 1 200 0 55 5,29
365 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 5,10 1 000 2 500 60 5,30
366 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 5,15 750 0 50 5,34
367 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 5,15 2 000 2 000 60 5,35
368 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 5,15 1 200 0 75 5,37
369 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 5,20 0 0 65 5,41
370 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 5,20 900 0 65 5,41
371 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 5,25 1 000 0 65 5,46
372 Ørland Sparebank Boliglån 85% 5,25 2 000 1 000 65 5,46
373 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 5,39 750 1 500 60 5,60
374 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 5,40 750 0 60 5,61
375 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 5,45 500 0 65 5,67
376 Larvikbanken Eika boligkreditt 5,65 0 0 55 5,87
377 Larvikbanken Boliglån 75 % 5,75 0 0 55 5,97
378 Lillesands Sparebank Boliglån 5,75 1 000 0 60 5,98
379 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5,99 0 10 000 35 6,20
380 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 6,15 0 20 000 25 6,36
381 SpareBank 1 Østlandet Lån til tomt 6,15 1 000 0 60 6,40
382 Larvikbanken Boliglån 85 % 6,20 0 0 55 6,45
383 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6,25 0 0 75 6,53
384 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 6,40 0 1 000 65 6,67
385 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6,49 0 5 000 50 6,75
386 Bank2 ASA Refinansiering 6,74 0 20 000 75 7,05
387 yA Bank AS (Resurs Bank AB) Lån med sikkerhet i bolig 6,99 0 4 000 50 7,28
388 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7,95 0 0 75 8,34

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1