Boliglånsbarometer 2 millioner

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente.

For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. På defero.no kan du kredittsjekke deg selv gratis, og slik se hvilke renter du kan forvente å få, på alle typer lån.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.28 0 0 0 1.29
2 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.25 0 0 40 1.31
3 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.32
4 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.32
5 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.32 0 0 0 1.33
6 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån + 1.25 1,000 0 60 1.33
7 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.27 0 0 45 1.33
8 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 1.33 0 0 0 1.34
9 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.29 0 0 50 1.36
10 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.36 0 0 0 1.37
11 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.42
12 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.42
13 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.35 0 0 50 1.42
14 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.42
15 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.35 0 0 50 1.42
16 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.42
17 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.35 1,000 0 60 1.43
18 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.35 1,200 0 60 1.43
19 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.35 1,200 0 60 1.43
20 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 70 % 1.40 0 0 40 1.46
21 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.46 0 0 0 1.47
22 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 1.39 0 0 60 1.47
23 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.39 1,200 0 60 1.47
24 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.45 0 0 15 1.48
25 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.45 0 0 35 1.50
26 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.45 0 0 50 1.52
27 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.45 0 0 50 1.52
28 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.55 0 0 0 1.56
29 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.55 1,000 0 0 1.56
30 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.55 500 0 0 1.56
31 Oppdalsbanken Grønt boliglån 1.50 1,200 0 45 1.57
32 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 1.50 0 0 50 1.57
33 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.52 0 0 45 1.59
34 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.50 1,000 0 65 1.59
35 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.54 0 0 35 1.59
36 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.55 0 0 35 1.60
37 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 1.55 0 0 35 1.60
38 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.61 0 0 0 1.62
39 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.55 700 2,600 55 1.63
40 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.60 0 0 35 1.65
41 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 50 1.66
42 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.67
43 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.60 800 0 50 1.67
44 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.67
45 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 1.59 1,000 0 60 1.67
46 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 1.60 0 0 60 1.68
47 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 1.60 0 0 60 1.68
48 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.69
49 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.60 0 0 65 1.69
50 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.60 1,300 0 65 1.69
51 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.68 0 0 0 1.69
52 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 1.60 1,200 0 75 1.70
53 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 1.60 1,200 0 75 1.70
54 Vekselbanken Grønt bustadlån 1.65 0 0 50 1.72
55 Aasen Sparebank Grønt boliglån 1.65 0 0 50 1.72
56 Vekselbanken Grønt oppussingslån 1.65 0 0 50 1.72
57 Orkla Sparebank Grønt boliglån 1.65 1,000 0 50 1.72
58 Grong Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 1.65 1,200 750 50 1.72
59 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.68 0 0 35 1.74
60 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 1.65 1,000 0 60 1.74
61 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.65 1,200 0 60 1.74
62 Østre Agder Sparebank Boliglån Eika boligkreditt 1.65 900 1,000 70 1.75
63 Sparebanken Møre Grønt boliglån 1.65 1,000 0 75 1.75
64 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 1.69 0 0 60 1.78
65 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.78
66 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 1.70 0 0 65 1.79
67 Landkreditt Bank AS Boliglån 1.79 1,000 0 0 1.80
68 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 1.79 1,000 0 0 1.80
69 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.75 0 0 35 1.81
70 Andebu Sparebank Grønt boliglån 1.75 0 0 35 1.81
71 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 1.75 0 0 40 1.81
72 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.74 0 0 55 1.82
73 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 1.74 0 0 60 1.83
74 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 1.74 0 0 60 1.83
75 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.74 1,000 0 60 1.83
76 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.74 1,000 0 60 1.83
77 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 1.75 0 0 55 1.83
78 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 1.75 0 0 55 1.83
79 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.74 0 0 65 1.83
80 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.74 0 0 65 1.83
81 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.74 0 0 65 1.83
82 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.74 1,300 0 65 1.83
83 LillestrømBanken Grønt boliglån 1.75 0 0 65 1.84
84 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 1.83 0 0 0 1.85
85 Sbanken ASA Boliglån 60% 1.83 0 0 0 1.85
86 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.83 0 0 0 1.85
87 Sbanken ASA Boliglån 75 % 1.83 0 0 0 1.85
88 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 1.83 0 0 0 1.85
89 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 1.83 0 0 0 1.85
90 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 1.75 1,200 0 75 1.86
91 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 1.80 0 0 35 1.86
92 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.86
93 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 1.79 1,000 0 50 1.87
94 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 1.80 500 0 50 1.88
95 Hemne Sparebank Grønt boliglån 1.80 1,000 0 50 1.88
96 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 1.79 0 0 60 1.88
97 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 1.79 0 0 70 1.89
98 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.79 1,000 0 75 1.90
99 Jæren Sparebank Grønt boliglån 1.80 0 0 70 1.90
100 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 1.89 0 0 0 1.91
101 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.93
102 Etne Sparebank Grønt lån 1.85 0 0 50 1.93
103 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 1.85 1,000 1,500 50 1.93
104 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 1.84 1,000 0 60 1.93
105 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.84 1,000 0 60 1.93
106 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.84 0 0 65 1.93
107 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 1.85 0 0 60 1.94
108 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 1.94
109 Strømmen Sparebank Boliglån 1.85 0 0 65 1.95
110 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 1.85 1,000 0 70 1.95
111 Sbanken ASA Boliglån 85 % 1.94 0 0 0 1.96
112 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 1.94 0 0 0 1.96
113 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.89 500 0 45 1.96
114 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.90 0 0 50 1.98
115 Fana Sparebank 75 %-lån 1.90 500 0 50 1.98
116 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 1.90 750 0 50 1.98
117 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 1.90 750 0 50 1.98
118 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 1.90 750 0 50 1.98
119 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.90 1,000 0 50 1.98
120 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 1.90 1,000 1,500 50 1.98
121 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.89 0 0 60 1.98
122 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.89 0 0 60 1.98
123 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 1.89 0 0 65 1.99
124 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 1.89 0 0 65 1.99
125 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 1.89 1,300 0 65 1.99
126 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.90 0 0 65 2.00
127 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.90 1,000 0 65 2.00
128 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.90 1,000 0 65 2.00
129 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån - Flexilån 1.89 1,000 0 75 2.00
130 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.89 1,000 0 75 2.00
131 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 1.99 0 0 0 2.01
132 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 60 % 1.99 0 0 0 2.01
133 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 1.90 1,000 0 75 2.01
134 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 1.90 2,000 0 75 2.01
135 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.95 750 0 50 2.03
136 Eidsberg Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
137 Orkla Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
138 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 1.95 0 0 60 2.04
139 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.04
140 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.00 0 0 35 2.06
141 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 2.00 0 0 35 2.06
142 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 2.00 0 0 35 2.06
143 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 1.99 950 0 50 2.07
144 Berg Sparebank Boliglån 75 % 1.99 1,000 0 50 2.07
145 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 1.99 1,000 0 50 2.07
146 TOBB (DNB) Boliglån 1.98 0 0 65 2.08
147 USBL (DNB) Boliglån 1.98 0 0 65 2.08
148 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.98 0 0 65 2.08
149 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 2.00 0 0 50 2.08
150 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 2.00 500 0 50 2.08
151 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 1.99 0 0 60 2.08
152 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 0 0 60 2.08
153 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 1.99 0 0 60 2.08
154 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 2.00 700 2,600 55 2.09
155 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.99 0 0 65 2.09
156 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 65 2.10
157 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 1.99 0 0 75 2.10
158 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 2.04 950 0 50 2.12
159 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.04 950 0 50 2.12
160 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 2.04 0 0 55 2.13
161 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.05 0 0 50 2.13
162 Skue Sparebank Boliglån 2.05 0 0 60 2.14
163 Tinn Sparebank Boliglån 75% 2.05 0 0 60 2.14
164 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2.05 1,200 0 60 2.14
165 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 2.05 0 0 70 2.15
166 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 2.05 2,000 0 75 2.16
167 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.10 0 0 35 2.16
168 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.08 1,500 0 60 2.17
169 Fana Sparebank 85 %-lån 2.10 500 0 50 2.18
170 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 2.10 750 0 50 2.18
171 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.09 0 0 60 2.18
172 Sparebank 68° Nord Boliglån 2.10 1,000 0 60 2.19
173 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.20
174 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
175 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
176 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 2.10 1,000 0 75 2.21
177 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.15 0 0 35 2.21
178 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.15 500 0 45 2.23
179 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.23
180 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2.15 1,000 1,500 50 2.23
181 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.15 2,000 1,000 50 2.23
182 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 2.14 0 0 60 2.23
183 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.14 1,000 0 60 2.23
184 Skagerrak Sparebank Boliglån 2.14 1,000 2,000 60 2.23
185 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 2.15 500 0 60 2.24
186 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 2.15 1,000 0 60 2.24
187 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 2.15 1,000 2,500 60 2.24
188 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 2.15 0 0 65 2.25
189 Jæren Sparebank Boliglån 2.15 0 0 70 2.26
190 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.20 500 0 35 2.27
191 Berg Sparebank Boliglån 85% 2.19 1,000 0 50 2.27
192 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.20 750 0 45 2.28
193 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 2.20 0 0 50 2.28
194 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 2.20 0 0 50 2.28
195 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.20 1,000 1,500 50 2.28
196 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 2.19 1,000 0 60 2.29
197 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.19 750 750 60 2.29
198 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 2.20 700 2,600 55 2.29
199 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 2.20 700 2,600 55 2.29
200 Selbu Sparebank Boliglån 2.20 0 0 60 2.30
201 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 2.20 0 0 60 2.30
202 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 2.20 1,000 0 60 2.30
203 Handelsbanken NUF Boliglån 2.20 2,000 0 60 2.30
204 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.30
205 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.20 0 0 65 2.30
206 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.20 0 0 65 2.30
207 LillestrømBanken Boliglån med stil 50 % 2.20 0 0 65 2.30
208 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 2.19 1,000 0 75 2.30
209 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 2.24 0 0 35 2.31
210 Andebu Sparebank Boliglån 2.25 0 0 35 2.32
211 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 2.24 0 0 50 2.32
212 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 2.24 800 0 50 2.32
213 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.24 800 0 50 2.32
214 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.24 1,000 0 50 2.32
215 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.25 0 0 50 2.33
216 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.33
217 Grong Sparebank Boliglån 2.25 1,200 750 50 2.33
218 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.24 1,000 0 60 2.34
219 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.24 1,000 0 65 2.34
220 Spareskillingsbanken Boliglån 2.24 1,000 0 65 2.34
221 Trøgstad Sparebank Boliglån 2.24 1,500 0 65 2.34
222 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.35
223 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.25 1,000 2,500 60 2.35
224 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 2,500 60 2.35
225 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.25 2,000 2,000 60 2.35
226 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.25 0 0 65 2.35
227 Sparebanken Sør Boliglån 2.25 1,000 0 65 2.35
228 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.30 750 0 45 2.38
229 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.30 1,200 0 45 2.38
230 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.29 0 0 55 2.38
231 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 2.30 0 0 50 2.39
232 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.30 1,000 2,500 50 2.39
233 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.29 0 0 60 2.39
234 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 2.29 1,000 0 60 2.39
235 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2.30 0 0 55 2.39
236 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.29 1,000 0 65 2.39
237 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.29 1,300 0 65 2.39
238 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 2.30 0 0 60 2.40
239 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.30 0 0 60 2.40
240 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank 2.30 500 0 60 2.40
241 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 60 2.40
242 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2.30 1,200 0 60 2.40
243 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.30 0 0 70 2.41
244 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 2.30 1,000 0 75 2.42
245 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.30 1,000 0 75 2.42
246 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.34 0 0 55 2.43
247 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.35 0 0 50 2.44
248 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 2.35 750 0 50 2.44
249 Luster Sparebank Bustadlån 2.35 750 0 50 2.44
250 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.35 990 0 50 2.44
251 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.35 1,000 0 50 2.44
252 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.44
253 Hemne Sparebank Boliglån innenfor 75 % 2.35 1,000 0 50 2.44
254 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.34 750 0 60 2.44
255 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.35 1,000 0 60 2.45
256 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.35 1,000 2,000 60 2.45
257 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.35 1,000 2,500 60 2.45
258 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.40 500 0 50 2.49
259 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 2.40 1,000 2,500 50 2.49
260 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 2.39 750 750 60 2.49
261 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.39 1,000 0 65 2.50
262 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.40 0 0 60 2.50
263 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.40 1,000 0 60 2.50
264 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2.40 1,200 0 60 2.50
265 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.40 0 1,000 65 2.51
266 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.40 0 1,000 65 2.51
267 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 2.45 0 0 50 2.54
268 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.45 750 0 50 2.54
269 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 2.44 1,300 0 65 2.55
270 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.45 0 0 65 2.56
271 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.45 0 0 65 2.56
272 LillestrømBanken Boliglån med stil 75 % 2.45 0 0 65 2.56
273 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 65 2.56
274 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.50 500 0 45 2.58
275 Grue Sparebank Boliglån 2.50 0 0 50 2.59
276 Marker Sparebank Boliglån 2.50 750 0 50 2.59
277 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.59
278 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 2.50 0 0 60 2.60
279 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.50 900 0 65 2.61
280 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.50 0 0 70 2.61
281 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.50 1,000 0 70 2.61
282 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.50 1,200 0 75 2.62
283 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.55 0 0 50 2.64
284 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.55 0 0 50 2.64
285 Marker Sparebank Grønt rammelån 2.55 750 0 50 2.64
286 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.55 750 0 50 2.64
287 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 2.54 1,000 0 60 2.64
288 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.55 1,000 2,500 60 2.65
289 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.55 0 0 65 2.66
290 LillestrømBanken Boliglån med stil 85 % 2.55 0 0 65 2.66
291 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 2.55 1,200 0 75 2.67
292 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.60 750 0 45 2.69
293 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.60 1,200 0 45 2.69
294 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 2.60 0 0 50 2.69
295 Unio (Nordea Direct) Topplån 2.60 0 0 50 2.69
296 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.60 1,000 0 50 2.69
297 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank mellom 1 mill. kr og 2 mill. kr. 2.60 500 0 60 2.70
298 SpareBank 1 SMN Hyttelån 2.60 1,200 0 60 2.71
299 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.64 0 0 60 2.75
300 Larvikbanken Eika boligkreditt ordinær 2.65 0 0 55 2.75
301 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.65 1,000 2,500 60 2.76
302 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 2.65 1,200 0 75 2.77
303 NAL (Nordea Direct) Topplån 2.70 0 0 50 2.80
304 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 2.69 750 750 60 2.80
305 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 2.70 900 0 65 2.81
306 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.74 0 0 55 2.84
307 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 2.75 750 0 50 2.85
308 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 2.74 1,000 0 60 2.85
309 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.80 2,000 1,000 50 2.90
310 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.85 800 0 50 2.95
311 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.85 1,000 0 50 2.95
312 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.90 1,000 0 60 3.01
313 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.06
314 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 2.95 0 0 60 3.06
315 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 2.99 750 750 60 3.11
316 Larvikbanken Eika boligkreditt eKunde 3.15 0 0 55 3.26
317 Lillesands Sparebank Boliglån 3.15 1,000 0 60 3.27
318 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.27
319 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.25 0 0 55 3.37
320 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.25 500 0 60 3.37
321 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.35 0 0 55 3.47
322 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 3.40 750 0 50 3.52
323 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.45 750 0 60 3.58
324 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.50 990 0 50 3.62
325 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.70 0 0 55 3.83
326 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 3.75 0 0 45 3.87
327 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.80 0 0 55 3.94
328 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.90 0 1,000 65 4.05
329 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.43
330 Danske Bank Toppfinansiering 5.95 1,000 0 45 6.17
331 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 10,000 35 6.20
332 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.48
333 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.70 0 5,000 50 6.97
334 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.27
335 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.86

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1