Boliglånsbarometer 2 millioner

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50% 1.79 1,200 2,650 50 1.87
2 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.80 1,000 1,500 50 1.88
3 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.79 1,000 2,500 60 1.88
4 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.90 0 0 0 1.92
5 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.90 0 1,500 35 1.96
6 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.90 0 0 40 1.97
7 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.95 500 0 0 1.97
8 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.95 1,000 0 0 1.97
9 SpareBank 1 SMN LOfavør boliglån 75% 1.89 1,200 2,650 50 1.97
10 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 1.89 1,000 1,900 60 1.98
11 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.89 1,000 2,500 60 1.98
12 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.97 0 0 0 1.99
13 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.98 0 0 0 2.00
14 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.95 800 0 50 2.03
15 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 1.94 1,000 1,900 60 2.03
16 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 2.00 0 1,000 15 2.04
17 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2.02 0 0 0 2.04
18 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.98 0 1,500 35 2.04
19 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 2.00 0 1,500 35 2.06
20 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 2.00 0 0 40 2.07
21 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.99 0 2,500 55 2.08
22 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 2.00 1,000 2,000 50 2.08
23 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 75% 2.00 1,200 2,650 50 2.08
24 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.99 1,000 0 60 2.08
25 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.99 1,000 2,500 60 2.08
26 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 2.00 650 0 55 2.09
27 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 2.00 0 1,500 65 2.10
28 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 2.05 0 1,500 35 2.11
29 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 2.05 0 0 50 2.13
30 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2.11 0 0 0 2.13
31 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 2.05 0 0 50 2.13
32 Fana Sparebank 50 %-lån 2.05 1,000 1,000 50 2.13
33 Fana Sparebank 75 %-lån 2.05 1,000 1,000 50 2.13
34 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.05 0 2,500 65 2.15
35 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.05 1,000 2,500 65 2.15
36 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.13 0 0 0 2.15
37 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 2.05 0 0 70 2.15
38 Østre Agder Sparebank Boliglån Eika boligkreditt 2.05 900 0 70 2.16
39 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2.10 0 1,500 35 2.16
40 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 60% EBK 2.10 950 1,000 35 2.16
41 Storebrand Bank ASA Boliglån UNIO 2.09 0 0 50 2.17
42 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.09 950 1,000 50 2.17
43 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 2.08 0 0 60 2.17
44 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 2.10 0 1,500 45 2.18
45 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 2.10 750 0 50 2.18
46 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 2.10 0 2,000 50 2.18
47 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 2.10 1,000 2,000 50 2.18
48 TOBB (DNB) Grønt boliglån 2.09 0 0 60 2.18
49 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 2.09 0 0 60 2.18
50 USBL (DNB) Grønt boliglån 2.09 0 0 60 2.18
51 DNB Bank ASA Grønt boliglån 2.09 1,000 1,900 60 2.18
52 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.09 1,000 2,500 60 2.18
53 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2.17 0 0 0 2.19
54 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.18 0 0 0 2.20
55 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.18 0 0 0 2.20
56 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 2.10 0 1,500 65 2.20
57 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 2.15 0 0 40 2.22
58 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 2.15 0 0 50 2.23
59 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 2.15 0 0 50 2.23
60 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 2.15 500 1,500 50 2.23
61 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.20 0 1,500 35 2.27
62 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.25 1,000 0 0 2.27
63 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2.25 0 0 0 2.27
64 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.25 1,000 0 0 2.27
65 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 2.20 0 0 45 2.28
66 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 2.20 0 0 45 2.28
67 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.20 750 2,000 45 2.28
68 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 2.20 0 0 50 2.28
69 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 2.20 0 0 50 2.28
70 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 2.20 1,200 2,650 50 2.28
71 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 2.20 650 0 55 2.29
72 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 2.20 650 0 55 2.29
73 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.20 0 1,500 65 2.30
74 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 2.25 0 1,500 35 2.32
75 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 2.23 0 0 60 2.33
76 USBL (DNB) Boliglån 2.23 0 0 60 2.33
77 TOBB (DNB) Boliglån 2.23 0 0 60 2.33
78 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.23 1,500 2,500 60 2.33
79 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.33
80 Fana Sparebank 85 %-lån 2.25 1,000 1,000 50 2.33
81 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2.25 750 0 60 2.35
82 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.25 0 2,500 65 2.35
83 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 2.29 1,000 1,000 50 2.38
84 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.30 750 2,000 45 2.38
85 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 2.30 1,000 2,000 60 2.40
86 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.30 0 3,500 65 2.40
87 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 2.35 500 1,500 50 2.44
88 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.35 1,000 1,500 50 2.44
89 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 2.34 1,000 1,900 60 2.44
90 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.34 1,000 1,900 60 2.44
91 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 2.35 0 3,000 55 2.44
92 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.35 1,000 0 60 2.45
93 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.35 1,000 0 60 2.45
94 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 2.35 1,000 1,950 60 2.45
95 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.35 1,000 2,500 60 2.45
96 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.42 0 0 0 2.45
97 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.42 0 0 0 2.45
98 Spareskillingsbanken Boliglån 2.35 1,000 0 65 2.46
99 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2.35 0 3,000 75 2.47
100 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2.35 1,000 2,500 75 2.47
101 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 2.40 0 0 35 2.47
102 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.40 0 1,500 35 2.47
103 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.40 0 1,500 35 2.47
104 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.39 950 1,000 50 2.48
105 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.40 800 0 50 2.49
106 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 2.40 500 2,000 50 2.49
107 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.40 1,000 1,500 50 2.49
108 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.40 1,200 2,500 50 2.49
109 SpareBank 1 SMN Boliglån 70% 2.40 1,200 2,650 50 2.49
110 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.40 750 2,500 60 2.50
111 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.40 0 3,500 65 2.51
112 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.40 1,000 2,500 65 2.51
113 Skagerrak Sparebank Boliglån 2.44 1,000 1,250 50 2.53
114 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.45 1,000 1,000 50 2.54
115 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.45 1,000 2,000 50 2.54
116 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.45 1,000 2,000 50 2.54
117 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.45 1,000 3,000 50 2.54
118 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.44 1,000 1,900 60 2.54
119 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 2.44 1,000 1,950 60 2.54
120 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.45 0 3,500 70 2.56
121 Andebu Sparebank Boliglån 2.50 0 2,000 35 2.57
122 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.50 0 2,500 40 2.58
123 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.49 0 2,500 55 2.59
124 Valle Sparebank Bustadlån 2.50 1,000 0 50 2.59
125 Grong Sparebank Boliglån 2.50 1,200 0 50 2.59
126 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 2.50 950 750 50 2.59
127 Sogn Sparebank Bustadlån 75% 2.50 500 2,000 50 2.59
128 Hemne Sparebank Boliglån innenfor 75 % 2.50 1,000 1,500 50 2.59
129 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.50 0 2,500 50 2.59
130 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.50 2,000 0 60 2.60
131 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.50 0 3,500 65 2.61
132 Sparebanken Sør Boliglån 2.50 1,000 2,500 65 2.61
133 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.50 0 0 70 2.61
134 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.55 0 1,500 35 2.62
135 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.55 700 1,800 35 2.62
136 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.55 0 1,500 45 2.64
137 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.55 750 2,000 45 2.64
138 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 2.57 0 1,800 30 2.64
139 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.54 1,000 1,900 60 2.64
140 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.54 1,000 2,500 60 2.64
141 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.55 0 3,000 55 2.65
142 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.55 0 3,000 60 2.65
143 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.60 750 2,000 45 2.69
144 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.59 1,000 1,900 60 2.69
145 Jæren Sparebank Boliglån 2.60 0 0 70 2.72
146 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.65 0 1,500 35 2.73
147 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.65 0 0 40 2.73
148 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.65 750 2,000 45 2.74
149 Grue Sparebank Boliglån 2.65 0 2,000 50 2.74
150 Berg Sparebank Boliglån Eika BoligKreditt 2.65 1,000 2,000 50 2.74
151 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.65 0 2,250 55 2.75
152 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.65 1,000 3,000 55 2.75
153 Haltdalen Sparebank 60% Eika Boligkreditt 2.65 0 2,500 60 2.76
154 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.65 0 3,500 70 2.77
155 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 2.69 1,000 2,000 50 2.79
156 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 2.69 1,000 2,000 50 2.79
157 Etne Sparebank 60% - flytende rente 2.70 0 1,000 50 2.80
158 Etne Sparebank 80% - flytende rente 2.70 0 1,000 50 2.80
159 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.70 0 2,000 50 2.80
160 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.70 900 2,750 50 2.80
161 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.75 950 750 50 2.85
162 SpareBank 1 SMN Boliglån 85% 2.75 1,200 2,650 50 2.85
163 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.75 0 3,000 55 2.85
164 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2.85 0 0 0 2.89
165 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2.80 0 5,000 60 2.91
166 Sparebanken Øst Grønt boliglån 2.79 1,250 0 70 2.91
167 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.85 700 1,800 35 2.93
168 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.85 800 0 50 2.95
169 Marker Sparebank Boliglån 2.85 750 2,000 50 2.95
170 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.84 1,000 1,900 60 2.95
171 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.90 0 2,500 40 2.99
172 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.90 1,000 0 50 3.00
173 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.90 1,000 0 60 3.01
174 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.95 0 4,000 50 3.05
175 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.95 0 2,250 55 3.06
176 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 85 % av verdigrunnlag) 2.95 0 2,500 65 3.07
177 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3.00 1,000 5,000 50 3.10
178 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.05 0 1,500 45 3.15
179 Tinn Sparebank Boliglån 60% 3.05 0 3,500 50 3.15
180 Skue Sparebank Boliglån 3.05 0 0 60 3.17
181 Danske Bank Boliglån inntil 80% 3.05 1,000 1,200 60 3.17
182 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 3.05 0 5,000 60 3.17
183 Strømmen Sparebank Boliglån 3.05 0 3,500 65 3.17
184 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 3.10 750 2,000 50 3.21
185 Selbu Sparebank Boliglån 3.10 0 3,000 60 3.22
186 Handelsbanken NUF Boliglån 3.10 2,000 3,000 60 3.22
187 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 3.10 1,000 2,500 65 3.22
188 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 60 % 3.15 500 2,000 35 3.24
189 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 3.15 0 4,000 50 3.26
190 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 3.15 0 2,500 60 3.27
191 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 3.15 1,000 4,000 60 3.27
192 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 3.24 0 0 0 3.29
193 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 3.20 0 2,500 40 3.30
194 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 3.20 0 2,500 40 3.30
195 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 3.10 1,000 2,500 130 3.31
196 Lillesands Sparebank Total Boliglån 3.19 1,000 0 60 3.31
197 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 3.20 1,000 0 60 3.32
198 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.20 1,000 0 60 3.32
199 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 3.20 0 2,500 60 3.32
200 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 3.20 1,000 2,500 60 3.32
201 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 3.25 0 0 50 3.36
202 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.25 500 2,000 50 3.36
203 Tolga-Os Sparebank Boliglån inntil 85 % 3.25 1,000 2,500 50 3.36
204 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.25 2,000 4,000 50 3.36
205 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 3.25 0 3,000 55 3.37
206 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 3.34 0 0 0 3.39
207 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 3.30 500 1,500 50 3.41
208 Orkla Sparebank Boliglån 3.30 1,000 2,000 50 3.41
209 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 3.30 1,250 3,250 70 3.44
210 Luster Sparebank Bustadlån 3.35 750 0 50 3.46
211 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3.35 1,000 2,000 50 3.46
212 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.35 750 2,500 50 3.46
213 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 3.34 750 0 60 3.47
214 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.35 2,000 0 60 3.48
215 Sparebank 68° Nord Boliglån 3.35 1,000 3,500 60 3.48
216 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 3.35 0 5,000 60 3.48
217 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 3.40 0 0 50 3.52
218 Sunndal Sparebank Boliglån 3.40 1,000 3,500 55 3.52
219 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.45 950 1,000 50 3.57
220 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 3.45 0 2,000 50 3.57
221 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.45 1,000 1,500 50 3.57
222 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 3.45 500 2,000 50 3.57
223 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.45 1,000 2,000 50 3.57
224 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 3.45 0 2,500 60 3.58
225 Trøgstad Sparebank Boliglån 3.45 1,500 4,000 65 3.59
226 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 3.50 1,000 3,000 50 3.62
227 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 3.50 0 2,500 60 3.63
228 Sparebanken Øst Boliglån 75% 3.55 1,250 3,250 70 3.70
229 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 2,500 60 3.84
230 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 3.75 1,000 3,000 50 3.88
231 Lillesands Sparebank Boliglån 3.75 1,000 0 60 3.89
232 Ørland Sparebank Boliglån 85% 4.05 2,000 4,000 50 4.19
233 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 4.10 0 2,600 55 4.25
234 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 4.35 1,000 2,500 65 4.52
235 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.50 750 2,500 50 4.66
236 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.55 0 0 50 4.71
237 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 4.55 0 2,600 55 4.72
238 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 4.55 0 2,600 55 4.72
239 Bank2 ASA Refinansiering 4.95 0 0 75 5.16
240 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 5.00 0 2,600 55 5.19
241 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 5.10 1,000 2,500 65 5.30
242 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 0 25 6.04
243 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 0 35 6.20
244 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 20,000 75 7.27
245 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 20,000 75 7.86

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00