Prøv et medlemskap i Norsk Familieøkonomi gratis i 30 dager
- uten forpliktelser

Prøv nå

Boliglånsbarometer 2 millioner

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Nominell Effektiv
1 Sparebanken Øst 1,79 1,88
2 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) 2,03 2,05
3 Norsk Sykepleierforbund (DNB) 1,99 2,07
4 Storebrand Bank ASA 1,99 2,07
5 Norsk Sykepleierforbund (DNB) 1,99 2,07
6 Storebrand Bank ASA 1,99 2,07
7 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) 2,05 2,12
8 Landkreditt Bank AS 2,10 2,12
9 Landkreditt Bank AS 2,10 2,12
10 Landkreditt Bank AS 2,10 2,12
11 NITO (Gjensidige Bank) 2,05 2,13
12 YS (Gjensidige Bank) 2,05 2,13
13 Tekna (Gjensidige Bank) 2,05 2,13
14 Skandiabanken ASA 2,13 2,15
15 Skandiabanken ASA 2,13 2,15
16 OBOS-banken AS 2,09 2,15
17 OBOS-banken AS 2,09 2,15
18 Cultura Sparebank 2,15 2,17
19 Akademikerne (Danske Bank) 2,13 2,21
20 Akademikerne (Danske Bank) 2,13 2,21
21 Tekna (Gjensidige Bank) 2,15 2,23
22 NITO (Gjensidige Bank) 2,15 2,23
23 YS (Gjensidige Bank) 2,15 2,23
24 Sandnes Sparebank 2,15 2,26
25 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) 2,25 2,27
26 Fana Sparebank 2,20 2,28
27 Landkreditt Bank AS 2,26 2,28
28 Gjensidige Bank 2,20 2,28
29 OBOS-banken AS 2,25 2,32
30 OBOS-banken AS 2,25 2,32
31 Birkenes Sparebank 2,30 2,37
32 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) 2,30 2,37
33 Flekkefjord Sparebank 2,35 2,38
34 Fana Sparebank 2,30 2,39
35 NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE 2,30 2,39
36 Lillesands Sparebank 2,30 2,40
37 Tekna (Gjensidige Bank) 2,30 2,41
38 NITO (Gjensidige Bank) 2,30 2,41
39 YS (Gjensidige Bank) 2,30 2,41
40 BN Bank ASA 2,35 2,41
41 KLP Banken AS 2,35 2,42
42 Gjerstad Sparebank 2,35 2,44
43 DNB Bank ASA 2,35 2,44
44 Surnadal Sparebank 2,35 2,44
45 Evje og Hornnes Sparebank 2,35 2,44
46 Evje og Hornnes Sparebank 2,35 2,44
47 Valle Sparebank 2,35 2,44
48 Spareskillingsbanken 2,35 2,45
49 Søgne og Greipstad Sparebank 2,35 2,45
50 Skandiabanken ASA 2,42 2,45
51 Skandiabanken ASA 2,42 2,45
52 Sparebanken Sør 2,35 2,46
53 Sparebanken DIN 2,39 2,46
54 Vekselbanken 2,40 2,47
55 OBOS-banken AS 2,40 2,47
56 OBOS-banken AS 2,40 2,47
57 Voss Sparebank 2,40 2,47
58 Sparebanken Narvik 2,40 2,47
59 Tinn Sparebank 2,40 2,48
60 Cultura Sparebank 2,45 2,48
61 Valle Sparebank 2,35 2,48
62 Strømmen Sparebank 2,40 2,48
63 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) 2,40 2,49
64 Storebrand Bank ASA 2,40 2,49
65 SpareBank 1 Modum 2,40 2,49
66 DNB Bank ASA 2,40 2,49
67 SpareBank 1 BV 2,40 2,49
68 KLP Banken AS 2,35 2,49
69 Skandiabanken ASA 2,47 2,50
70 Skandiabanken ASA 2,47 2,50
71 Vekselbanken 2,40 2,50
72 Voss Sparebank 2,40 2,50
73 Skudenes & Aakra Sparebank 2,40 2,50
74 Orkdal Sparebank 2,45 2,52
75 Cultura Sparebank 2,50 2,53
76 Soknedal Sparebank 2,45 2,53
77 Rindal Sparebank 2,45 2,54
78 Aurskog Sparebank 2,45 2,54
79 Hønefoss Sparebank 2,45 2,54
80 Sparebanken Hedmark (SpareBank 1 Østlandet) 2,45 2,54
81 SpareBank 1 Oslo Akershus (SpareBank 1 Østlandet) 2,45 2,54
82 SpareBank 1 Telemark 2,45 2,54
83 SpareBank 1 Oslo Akershus (SpareBank 1 Østlandet) 2,45 2,54
84 SpareBank 1 Telemark 2,45 2,54
85 Drangedal Sparebank 2,45 2,54
86 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,45 2,54
87 Spareskillingsbanken 2,45 2,54
88 NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE 2,45 2,56
89 Sparebanken Sør 2,45 2,56
90 SpareBank 1 Telemark 2,45 2,56
91 Lillesands Sparebank 2,45 2,56
92 Skagerrak Sparebank 2,49 2,57
93 Aurland Sparebank 2,50 2,57
94 Vegårshei Sparebank 2,50 2,57
95 Hjelmeland Sparebank 2,50 2,57
96 Vang Sparebank 2,50 2,58
97 Grue Sparebank 2,50 2,59
98 Bud Fræna og Hustad Sparebank 2,50 2,59
99 Ørskog Sparebank 2,50 2,60
100 Larvikbanken 2,50 2,60
101 Sunndal Sparebank 2,50 2,60
102 Skudenes & Aakra Sparebank 2,50 2,60
103 Søgne og Greipstad Sparebank 2,50 2,60
104 LillestrømBanken 2,50 2,61
105 Tysnes Sparebank 2,50 2,61
106 Sparebanken Øst 2,50 2,61
107 Skagerrak Sparebank 2,49 2,61
108 Blaker Sparebank 2,50 2,61
109 Din Bank (Sparebanken Øst) 2,59 2,62
110 Flekkefjord Sparebank 2,50 2,62
111 Oppdalsbanken 2,55 2,62
112 Handelsbanken NUF 2,60 2,63
113 Vestre Slidre Sparebank 2,55 2,64
114 SpareBank 1 Modum 2,55 2,64
115 Etne Sparebank 2,55 2,64
116 Hjartdal og Gransherad Sparebank 2,55 2,64
117 Hemne Sparebank 2,55 2,64
118 Klæbu Sparebank 2,55 2,64
119 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,55 2,64
120 Hjelmeland Sparebank 2,55 2,64
121 Haugesund Sparebank 2,55 2,64
122 Berg Sparebank 2,55 2,64
123 Selbu Sparebank 2,55 2,65
124 Handelsbanken NUF 2,55 2,65
125 Sparebanken Møre 2,55 2,65
126 Harstad Sparebank 2,55 2,65
127 Nesset Sparebank 2,55 2,65
128 SpareBank 1 Modum 2,55 2,67
129 Fana Sparebank 2,55 2,67
130 Vik Sparebank 2,60 2,67
131 Gildeskål Sparebank 2,60 2,67
132 Danske Bank 2,60 2,69
133 Tysnes Sparebank 2,50 2,69
134 SpareBank 1 Østfold Akershus 2,60 2,69
135 Marker Sparebank 2,60 2,69
136 OBOS-banken AS 2,60 2,69
137 Storebrand Bank ASA 2,60 2,69
138 Aurland Sparebank 2,60 2,69
139 DNB Bank ASA 2,60 2,69
140 SpareBank 1 Gudbrandsdal 2,60 2,69
141 SpareBank 1 Gudbrandsdal 2,60 2,69
142 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,60 2,69
143 Aasen Sparebank 2,60 2,69
144 Åfjord Sparebank 2,60 2,69
145 SpareBank 1 Østfold Akershus 2,60 2,69
146 SpareBank 1 Østfold Akershus 2,60 2,69
147 SpareBank 1 BV 2,60 2,69
148 Grong Sparebank 2,60 2,69
149 Lofoten Sparebank 2,60 2,69
150 KLP Banken AS 2,60 2,70
151 LillestrømBanken 2,60 2,71
152 NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE 2,60 2,71
153 Sandnes Sparebank 2,60 2,72
154 Storebrand Bank ASA 2,60 2,72
155 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring 2,63 2,72
156 KLP Banken AS 2,65 2,73
157 Indre Sogn Sparebank 2,65 2,73
158 Etne Sparebank 2,65 2,73
159 Etne Sparebank 2,65 2,73
160 Meldal Sparebank 2,65 2,73
161 Askim og Spydeberg Sparebank 2,65 2,73
162 Bjugn Sparebank 2,65 2,73
163 Åfjord Sparebank 2,70 2,73
164 Etnedal Sparebank 2,65 2,74
165 Meldal Sparebank 2,65 2,74
166 Gjensidige Bank 2,65 2,74
167 DNB Bank ASA 2,65 2,74
168 SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,65 2,74
169 SpareBank 1 Modum 2,65 2,74
170 SpareBank 1 Modum 2,65 2,74
171 Fana Sparebank 2,65 2,74
172 Hønefoss Sparebank 2,65 2,74
173 Sparebanken Hedmark (SpareBank 1 Østlandet) 2,65 2,74
174 Bud Fræna og Hustad Sparebank 2,65 2,74
175 Sparebanken Narvik 2,65 2,74
176 Tolga-Os Sparebank 2,65 2,74
177 Melhusbanken 2,65 2,74
178 Arendal og Omegns Sparekasse 2,65 2,74
179 Sparebanken Vest 2,65 2,75
180 Tolga-Os Sparebank 2,65 2,76
181 Skudenes & Aakra Sparebank 2,65 2,76
182 Sparebanken Møre 2,65 2,76
183 SpareBank 1 Nord-Norge 2,65 2,76
184 Helgeland Sparebank 2,65 2,76
185 SpareBank 1 Nord-Norge 2,65 2,76
186 Tysnes Sparebank 2,65 2,76
187 Sparebanken Øst 2,65 2,76
188 Aurskog Sparebank 2,61 2,76
189 BN Bank ASA 2,65 2,77
190 SpareBank 1 Modum 2,65 2,77
191 SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,65 2,77
192 SpareBank 1 SR-Bank 2,65 2,77
193 SpareBank 1 Østfold Akershus 2,65 2,77
194 Melhusbanken 2,65 2,77
195 Orkdal Sparebank 2,70 2,78
196 LillestrømBanken 2,70 2,78
197 Vik Sparebank 2,70 2,78
198 Sparebanken Sogn og Fjordane 2,70 2,78
199 Askim og Spydeberg Sparebank 2,70 2,78
200 Askim og Spydeberg Sparebank 2,70 2,78
201 SpareBank 1 SMN 2,75 2,78
202 SpareBank 1 SMN 2,75 2,78
203 Andebu Sparebank 2,65 2,79
204 DNB Bank ASA 2,70 2,80
205 Eidsberg Sparebank 2,70 2,80
206 Berg Sparebank 2,70 2,80
207 Åfjord Sparebank 2,70 2,80
208 Odal Sparebank 2,70 2,80
209 Høland og Setskog Sparebank 2,70 2,81
210 Selbu Sparebank 2,70 2,81
211 NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE 2,70 2,81
212 Totens Sparebank 2,72 2,82
213 KLP Banken AS 2,60 2,82
214 Storebrand Bank ASA 2,70 2,83
215 Danske Bank 2,70 2,83
216 SpareBank 1 Nord-Norge 2,70 2,83
217 SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,75 2,83
218 Luster Sparebank 2,75 2,83
219 Vik Sparebank 2,75 2,83
220 SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,75 2,83
221 Cultura Sparebank 2,80 2,84
222 Grue Sparebank 2,80 2,84
223 SpareBank 1 SR-Bank 2,70 2,84
224 Sandnes Sparebank 2,70 2,84
225 OBOS-banken AS 2,75 2,85
226 Hegra Sparebank 2,75 2,85
227 Hegra Sparebank 2,75 2,85
228 Hegra Sparebank 2,75 2,85
229 Hegra Sparebank 2,75 2,85
230 SpareBank 1 Nordvest 2,75 2,85
231 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,75 2,85
232 Hjartdal og Gransherad Sparebank 2,75 2,85
233 Jæren Sparebank 2,75 2,85
234 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,75 2,85
235 SpareBank 1 BV 2,75 2,85
236 Ørland Sparebank 2,75 2,85
237 Bien Sparebank AS 2,75 2,85
238 Totens Sparebank 2,75 2,86
239 Lillesands Sparebank 2,75 2,86
240 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring 2,77 2,87
241 Hegra Sparebank 2,75 2,87
242 Sparebanken Vest 2,75 2,87
243 Sparebanken DIN 2,75 2,87
244 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring 2,75 2,88
245 SpareBank 1 BV 2,75 2,88
246 Helgeland Sparebank 2,75 2,88
247 Strømmen Sparebank 2,80 2,89
248 SpareBank 1 SMN 2,80 2,90
249 Stadsbygd Sparebank 2,80 2,90
250 SpareBank 1 SMN 2,80 2,90
251 Trøgstad Sparebank 2,80 2,90
252 Sparebanken Sogn og Fjordane 2,80 2,91
253 LillestrømBanken 2,80 2,92
254 BN Bank ASA 2,85 2,92
255 Oppdalsbanken 2,85 2,93
256 Indre Sogn Sparebank 2,85 2,94
257 Indre Sogn Sparebank 2,85 2,94
258 Rindal Sparebank 2,85 2,95
259 Jæren Sparebank 2,85 2,95
260 Haugesund Sparebank 2,85 2,95
261 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,85 2,95
262 Ørland Sparebank 2,85 2,95
263 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,85 2,96
264 Oppdalsbanken 2,85 2,98
265 KLP Banken AS 2,90 2,98
266 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) 2,90 2,99
267 Din Bank (Sparebanken Øst) 2,95 2,99
268 Strømmen Sparebank 2,90 2,99
269 Andebu Sparebank 2,90 3,00
270 Skue Sparebank 2,90 3,00
271 Eidsberg Sparebank 2,90 3,00
272 Evje og Hornnes Sparebank 2,90 3,00
273 Odal Sparebank 2,90 3,00
274 KLP Banken AS 2,90 3,01
275 Ørskog Sparebank 2,90 3,01
276 Vik Sparebank 2,85 3,01
277 Orkdal Sparebank 2,90 3,01
278 Helgeland Sparebank 2,90 3,01
279 SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,95 3,04
280 SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,95 3,04
281 Vestre Slidre Sparebank 2,95 3,05
282 Bud Fræna og Hustad Sparebank 2,95 3,05
283 Marker Sparebank 2,95 3,05
284 DNB Bank ASA 2,95 3,05
285 Vestre Slidre Sparebank 2,95 3,05
286 Hemne Sparebank 2,95 3,05
287 Lofoten Sparebank 2,95 3,05
288 SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,95 3,06
289 SpareBank 1 SR-Bank 2,95 3,08
290 Blaker Sparebank 2,95 3,08
291 Selbu Sparebank 2,95 3,08
292 Fornebu Sparebank 2,95 3,08
293 Gjensidige Bank 3,00 3,10
294 Skue Sparebank 3,00 3,10
295 Klæbu Sparebank 3,00 3,10
296 Gildeskål Sparebank 3,00 3,10
297 Gjensidige Bank 2,99 3,12
298 Klæbu Sparebank 3,00 3,13
299 Ørskog Sparebank 3,10 3,14
300 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,05 3,15
301 Lillesands Sparebank 3,05 3,15
302 Arendal og Omegns Sparekasse 3,00 3,17
303 Nesset Sparebank 3,05 3,17
304 Din Bank (Sparebanken Øst) 3,15 3,20
305 SpareBank 1 Modum 3,10 3,21
306 Stadsbygd Sparebank 3,10 3,24
307 Indre Sogn Sparebank 3,15 3,25
308 Sparebanken Øst 3,10 3,25
309 Bien Sparebank AS 3,15 3,25
310 SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,15 3,26
311 Hegra Sparebank 3,20 3,31
312 Hegra Sparebank 3,20 3,31
313 Hegra Sparebank 3,20 3,31
314 Hegra Sparebank 3,20 3,31
315 Drangedal Sparebank 3,20 3,31
316 SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,20 3,31
317 SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,20 3,31
318 Larvikbanken 3,20 3,32
319 SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,20 3,32
320 Helgeland Sparebank 3,20 3,32
321 Hegra Sparebank 3,20 3,33
322 Storebrand Bank ASA 3,25 3,36
323 Høland og Setskog Sparebank 3,25 3,37
324 LillestrømBanken 3,25 3,39
325 Hjelmeland Sparebank 3,35 3,40
326 Etnedal Sparebank 3,30 3,41
327 Storebrand Bank ASA 3,35 3,49
328 Surnadal Sparebank 3,40 3,52
329 Larvikbanken 3,40 3,53
330 Vik Sparebank 3,45 3,55
331 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,45 3,57
332 Fornebu Sparebank 3,45 3,57
333 Fornebu Sparebank 3,45 3,60
334 Klæbu Sparebank 3,50 3,62
335 Gildeskål Sparebank 3,50 3,62
336 Odal Sparebank 3,50 3,62
337 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,50 3,62
338 Trøgstad Sparebank 3,55 3,67
339 Larvikbanken 3,55 3,68
340 Tysnes Sparebank 3,55 3,69
341 Larvikbanken 3,65 3,78
342 Vekselbanken 3,70 3,81
343 Vestre Slidre Sparebank 3,70 3,81
344 Hjelmeland Sparebank 3,75 3,88
345 Valle Sparebank 3,80 3,93
346 Larvikbanken 3,80 3,94
347 Larvikbanken 3,80 3,95
348 Fornebu Sparebank 3,80 3,96
349 KLP Banken AS 3,90 4,01
350 Vestre Slidre Sparebank 3,95 4,08
351 KLP Banken AS 4,15 4,30
352 Storebrand Bank ASA 4,25 4,40
353 Larvikbanken 4,25 4,40
354 Drangedal Sparebank 4,35 4,50
355 Din Bank (Sparebanken Øst) 4,50 4,59
356 Haugesund Sparebank 4,50 4,66
357 Sparebanken Øst 4,50 4,68
358 Tysnes Sparebank 4,55 4,73
359 Danske Bank 4,60 4,75
360 SpareBank 1 Modum 4,65 4,81
361 SpareBank 1 Modum 4,95 5,06
362 SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,90 5,07
363 Grong Sparebank 5,00 5,12
364 Bank2 ASA 4,95 5,16
365 Bank2 ASA 4,95 5,16
366 Søgne og Greipstad Sparebank 5,00 5,18
367 Ofoten Sparebank 5,20 5,33
368 Flekkefjord Sparebank 5,25 5,38
369 OBOS-banken AS 5,25 5,42
370 OBOS-banken AS 5,25 5,42
371 OBOS-banken AS 5,25 5,42
372 Storebrand Bank ASA 5,24 5,46
373 OBOS-banken AS 5,40 5,58
374 Andebu Sparebank 5,45 5,59
375 Nesset Sparebank 5,50 5,64
376 Hemne Sparebank 5,50 5,64
377 BN Bank ASA 5,50 5,68
378 Hegra Sparebank 5,55 5,69
379 SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,75 5,90
380 Hjelmeland Sparebank 5,85 6,07
381 SpareBank 1 Østfold Akershus 5,95 6,11
382 Voss Sparebank 5,95 6,11
383 Surnadal Sparebank 5,95 6,11
384 DNB Bank ASA 5,95 6,11
385 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 5,90 6,13
386 SpareBank 1 Lom og Skjåk 5,95 6,17
387 Danske Bank 6,00 6,17
388 Tysnes Sparebank 5,95 6,20
389 Sparebanken Sør 6,05 6,22
390 SpareBank 1 BV 6,00 6,23
391 NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE 6,10 6,27
392 Jæren Sparebank 6,05 6,28
393 SpareBank 1 SR-Bank 6,05 6,31
394 SpareBank 1 SMN 6,25 6,43
395 LillestrømBanken 6,20 6,46
396 Sandnes Sparebank 6,30 6,57
397 SpareBank 1 Telemark 6,45 6,64
398 Trøgstad Sparebank 6,40 6,65
399 Sparebanken Hedmark (SpareBank 1 Østlandet) 6,50 6,70
400 Helgeland Sparebank 6,60 6,80
401 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring 6,63 6,84
402 Hegra Sparebank 6,65 6,86
403 Sparebanken Vest 6,65 6,93
404 SpareBank 1 Nord-Norge 6,95 7,18
405 Sparebanken Øst 7,50 7,76
406 SpareBank 1 Gudbrandsdal 7,55 7,88
407 SpareBank 1 Modum 10,10 10,65

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.