Prøv et medlemskap i Norsk Familieøkonomi gratis i 30 dager
- uten forpliktelser

Prøv nå

Boliglånsbarometer 2 millioner

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Nominell Effektiv
1 Sparebanken Øst 1,79 1,88
2 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) 2,03 2,05
3 Norsk Sykepleierforbund (DNB) 1,99 2,07
4 Storebrand Bank ASA 1,99 2,07
5 Norsk Sykepleierforbund (DNB) 1,99 2,07
6 Storebrand Bank ASA 1,99 2,07
7 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) 2,05 2,12
8 Landkreditt Bank AS 2,10 2,12
9 Landkreditt Bank AS 2,10 2,12
10 Landkreditt Bank AS 2,10 2,12
11 YS (Gjensidige Bank) 2,05 2,13
12 NITO (Gjensidige Bank) 2,05 2,13
13 Tekna (Gjensidige Bank) 2,05 2,13
14 Skandiabanken ASA 2,13 2,15
15 Skandiabanken ASA 2,13 2,15
16 OBOS-banken AS 2,09 2,15
17 OBOS-banken AS 2,09 2,15
18 Cultura Sparebank 2,15 2,17
19 Akademikerne (Danske Bank) 2,13 2,21
20 Akademikerne (Danske Bank) 2,13 2,21
21 Tekna (Gjensidige Bank) 2,15 2,23
22 NITO (Gjensidige Bank) 2,15 2,23
23 YS (Gjensidige Bank) 2,15 2,23
24 Sandnes Sparebank 2,15 2,26
25 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) 2,25 2,27
26 Landkreditt Bank AS 2,26 2,28
27 Fana Sparebank 2,20 2,28
28 Gjensidige Bank 2,20 2,28
29 OBOS-banken AS 2,25 2,32
30 OBOS-banken AS 2,25 2,32
31 Birkenes Sparebank 2,30 2,37
32 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) 2,30 2,37
33 Flekkefjord Sparebank 2,35 2,38
34 Fana Sparebank 2,30 2,39
35 NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE 2,30 2,39
36 Lillesands Sparebank 2,30 2,40
37 YS (Gjensidige Bank) 2,30 2,41
38 NITO (Gjensidige Bank) 2,30 2,41
39 Tekna (Gjensidige Bank) 2,30 2,41
40 BN Bank ASA 2,35 2,41
41 KLP Banken AS 2,35 2,42
42 Gjerstad Sparebank 2,35 2,44
43 DNB Bank ASA 2,35 2,44
44 Surnadal Sparebank 2,35 2,44
45 Evje og Hornnes Sparebank 2,35 2,44
46 Evje og Hornnes Sparebank 2,35 2,44
47 Valle Sparebank 2,35 2,44
48 Spareskillingsbanken 2,35 2,45
49 Søgne og Greipstad Sparebank 2,35 2,45
50 Skandiabanken ASA 2,42 2,45
51 Skandiabanken ASA 2,42 2,45
52 Sparebanken Sør 2,35 2,46
53 Sparebanken DIN 2,39 2,46
54 OBOS-banken AS 2,40 2,47
55 Vekselbanken 2,40 2,47
56 OBOS-banken AS 2,40 2,47
57 Voss Sparebank 2,40 2,47
58 Sparebanken Narvik 2,40 2,47
59 Tinn Sparebank 2,40 2,48
60 Cultura Sparebank 2,45 2,48
61 Valle Sparebank 2,35 2,48
62 Strømmen Sparebank 2,40 2,48
63 Storebrand Bank ASA 2,40 2,49
64 SpareBank 1 Modum 2,40 2,49
65 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) 2,40 2,49
66 DNB Bank ASA 2,40 2,49
67 SpareBank 1 BV 2,40 2,49
68 KLP Banken AS 2,35 2,49
69 Skandiabanken ASA 2,47 2,50
70 Skandiabanken ASA 2,47 2,50
71 Vekselbanken 2,40 2,50
72 Voss Sparebank 2,40 2,50
73 Skudenes & Aakra Sparebank 2,40 2,50
74 Orkdal Sparebank 2,45 2,52
75 Cultura Sparebank 2,50 2,53
76 Soknedal Sparebank 2,45 2,53
77 Rindal Sparebank 2,45 2,54
78 SpareBank 1 Oslo Akershus (SpareBank 1 Østlandet) 2,45 2,54
79 Sparebanken Hedmark (SpareBank 1 Østlandet) 2,45 2,54
80 SpareBank 1 Oslo Akershus (SpareBank 1 Østlandet) 2,45 2,54
81 SpareBank 1 Telemark 2,45 2,54
82 SpareBank 1 Telemark 2,45 2,54
83 Aurskog Sparebank 2,45 2,54
84 Hønefoss Sparebank 2,45 2,54
85 Drangedal Sparebank 2,45 2,54
86 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,45 2,54
87 Spareskillingsbanken 2,45 2,54
88 NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE 2,45 2,56
89 Sparebanken Sør 2,45 2,56
90 SpareBank 1 Telemark 2,45 2,56
91 Lillesands Sparebank 2,45 2,56
92 Skagerrak Sparebank 2,49 2,57
93 Aurland Sparebank 2,50 2,57
94 Vegårshei Sparebank 2,50 2,57
95 Hjelmeland Sparebank 2,50 2,57
96 Vang Sparebank 2,50 2,58
97 Grue Sparebank 2,50 2,59
98 Bud Fræna og Hustad Sparebank 2,50 2,59
99 Ørskog Sparebank 2,50 2,60
100 Larvikbanken 2,50 2,60
101 Sunndal Sparebank 2,50 2,60
102 Skudenes & Aakra Sparebank 2,50 2,60
103 Søgne og Greipstad Sparebank 2,50 2,60
104 LillestrømBanken 2,50 2,61
105 Tysnes Sparebank 2,50 2,61
106 Sparebanken Øst 2,50 2,61
107 Skagerrak Sparebank 2,49 2,61
108 Blaker Sparebank 2,50 2,61
109 Din Bank (Sparebanken Øst) 2,59 2,62
110 Flekkefjord Sparebank 2,50 2,62
111 Oppdalsbanken 2,55 2,62
112 Handelsbanken NUF 2,60 2,63
113 Vestre Slidre Sparebank 2,55 2,64
114 SpareBank 1 Modum 2,55 2,64
115 Etne Sparebank 2,55 2,64
116 Hjartdal og Gransherad Sparebank 2,55 2,64
117 Klæbu Sparebank 2,55 2,64
118 Hemne Sparebank 2,55 2,64
119 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,55 2,64
120 Hjelmeland Sparebank 2,55 2,64
121 Berg Sparebank 2,55 2,64
122 Haugesund Sparebank 2,55 2,64
123 Jæren Sparebank 2,55 2,64
124 Sparebanken Møre 2,55 2,65
125 Selbu Sparebank 2,55 2,65
126 Handelsbanken NUF 2,55 2,65
127 Harstad Sparebank 2,55 2,65
128 Nesset Sparebank 2,55 2,65
129 SpareBank 1 Modum 2,55 2,67
130 Fana Sparebank 2,55 2,67
131 Vik Sparebank 2,60 2,67
132 Gildeskål Sparebank 2,60 2,67
133 Danske Bank 2,60 2,69
134 Tysnes Sparebank 2,50 2,69
135 SpareBank 1 Østfold Akershus 2,60 2,69
136 OBOS-banken AS 2,60 2,69
137 Marker Sparebank 2,60 2,69
138 Storebrand Bank ASA 2,60 2,69
139 Aurland Sparebank 2,60 2,69
140 DNB Bank ASA 2,60 2,69
141 SpareBank 1 Gudbrandsdal 2,60 2,69
142 SpareBank 1 Gudbrandsdal 2,60 2,69
143 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,60 2,69
144 SpareBank 1 Østfold Akershus 2,60 2,69
145 SpareBank 1 Østfold Akershus 2,60 2,69
146 Aasen Sparebank 2,60 2,69
147 Åfjord Sparebank 2,60 2,69
148 Grong Sparebank 2,60 2,69
149 SpareBank 1 BV 2,60 2,69
150 Lofoten Sparebank 2,60 2,69
151 KLP Banken AS 2,60 2,70
152 LillestrømBanken 2,60 2,71
153 NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE 2,60 2,71
154 Sandnes Sparebank 2,60 2,72
155 Storebrand Bank ASA 2,60 2,72
156 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring 2,63 2,72
157 KLP Banken AS 2,65 2,73
158 Indre Sogn Sparebank 2,65 2,73
159 Etne Sparebank 2,65 2,73
160 Etne Sparebank 2,65 2,73
161 Meldal Sparebank 2,65 2,73
162 Askim og Spydeberg Sparebank 2,65 2,73
163 Bjugn Sparebank 2,65 2,73
164 Åfjord Sparebank 2,70 2,73
165 Etnedal Sparebank 2,65 2,74
166 Meldal Sparebank 2,65 2,74
167 Gjensidige Bank 2,65 2,74
168 DNB Bank ASA 2,65 2,74
169 Fana Sparebank 2,65 2,74
170 SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,65 2,74
171 Sparebanken Hedmark (SpareBank 1 Østlandet) 2,65 2,74
172 SpareBank 1 Modum 2,65 2,74
173 SpareBank 1 Modum 2,65 2,74
174 Hønefoss Sparebank 2,65 2,74
175 Bud Fræna og Hustad Sparebank 2,65 2,74
176 Sparebanken Narvik 2,65 2,74
177 Melhusbanken 2,65 2,74
178 Tolga-Os Sparebank 2,65 2,74
179 Arendal og Omegns Sparekasse 2,65 2,74
180 Sparebanken Vest 2,65 2,75
181 Tolga-Os Sparebank 2,65 2,76
182 Skudenes & Aakra Sparebank 2,65 2,76
183 Sparebanken Møre 2,65 2,76
184 Helgeland Sparebank 2,65 2,76
185 SpareBank 1 Nord-Norge 2,65 2,76
186 SpareBank 1 Nord-Norge 2,65 2,76
187 Tysnes Sparebank 2,65 2,76
188 Sparebanken Øst 2,65 2,76
189 Aurskog Sparebank 2,61 2,76
190 BN Bank ASA 2,65 2,77
191 SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,65 2,77
192 SpareBank 1 Modum 2,65 2,77
193 SpareBank 1 SR-Bank 2,65 2,77
194 SpareBank 1 Østfold Akershus 2,65 2,77
195 Melhusbanken 2,65 2,77
196 Orkdal Sparebank 2,70 2,78
197 LillestrømBanken 2,70 2,78
198 Vik Sparebank 2,70 2,78
199 Sparebanken Sogn og Fjordane 2,70 2,78
200 Askim og Spydeberg Sparebank 2,70 2,78
201 Askim og Spydeberg Sparebank 2,70 2,78
202 SpareBank 1 SMN 2,75 2,78
203 SpareBank 1 SMN 2,75 2,78
204 Andebu Sparebank 2,65 2,79
205 DNB Bank ASA 2,70 2,80
206 Eidsberg Sparebank 2,70 2,80
207 Berg Sparebank 2,70 2,80
208 Åfjord Sparebank 2,70 2,80
209 Odal Sparebank 2,70 2,80
210 Høland og Setskog Sparebank 2,70 2,81
211 Selbu Sparebank 2,70 2,81
212 NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE 2,70 2,81
213 Totens Sparebank 2,72 2,82
214 KLP Banken AS 2,60 2,82
215 Storebrand Bank ASA 2,70 2,83
216 Danske Bank 2,70 2,83
217 SpareBank 1 Nord-Norge 2,70 2,83
218 SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,75 2,83
219 Luster Sparebank 2,75 2,83
220 Vik Sparebank 2,75 2,83
221 SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,75 2,83
222 Grue Sparebank 2,80 2,84
223 Cultura Sparebank 2,80 2,84
224 SpareBank 1 SR-Bank 2,70 2,84
225 Sandnes Sparebank 2,70 2,84
226 OBOS-banken AS 2,75 2,85
227 Hegra Sparebank 2,75 2,85
228 Hegra Sparebank 2,75 2,85
229 Hegra Sparebank 2,75 2,85
230 SpareBank 1 Nordvest 2,75 2,85
231 Hegra Sparebank 2,75 2,85
232 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,75 2,85
233 Jæren Sparebank 2,75 2,85
234 Hjartdal og Gransherad Sparebank 2,75 2,85
235 SpareBank 1 BV 2,75 2,85
236 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,75 2,85
237 Ørland Sparebank 2,75 2,85
238 Bien Sparebank AS 2,75 2,85
239 Totens Sparebank 2,75 2,86
240 Lillesands Sparebank 2,75 2,86
241 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring 2,77 2,87
242 Hegra Sparebank 2,75 2,87
243 Sparebanken Vest 2,75 2,87
244 Sparebanken DIN 2,75 2,87
245 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring 2,75 2,88
246 SpareBank 1 BV 2,75 2,88
247 Helgeland Sparebank 2,75 2,88
248 Strømmen Sparebank 2,80 2,89
249 SpareBank 1 SMN 2,80 2,90
250 Stadsbygd Sparebank 2,80 2,90
251 SpareBank 1 SMN 2,80 2,90
252 Trøgstad Sparebank 2,80 2,90
253 Sparebanken Sogn og Fjordane 2,80 2,91
254 LillestrømBanken 2,80 2,92
255 BN Bank ASA 2,85 2,92
256 Oppdalsbanken 2,85 2,93
257 Indre Sogn Sparebank 2,85 2,94
258 Indre Sogn Sparebank 2,85 2,94
259 Rindal Sparebank 2,85 2,95
260 Haugesund Sparebank 2,85 2,95
261 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,85 2,95
262 Ørland Sparebank 2,85 2,95
263 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,85 2,96
264 Oppdalsbanken 2,85 2,98
265 KLP Banken AS 2,90 2,98
266 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) 2,90 2,99
267 Din Bank (Sparebanken Øst) 2,95 2,99
268 Strømmen Sparebank 2,90 2,99
269 Andebu Sparebank 2,90 3,00
270 Skue Sparebank 2,90 3,00
271 Eidsberg Sparebank 2,90 3,00
272 Evje og Hornnes Sparebank 2,90 3,00
273 Odal Sparebank 2,90 3,00
274 KLP Banken AS 2,90 3,01
275 Ørskog Sparebank 2,90 3,01
276 Vik Sparebank 2,85 3,01
277 Orkdal Sparebank 2,90 3,01
278 Helgeland Sparebank 2,90 3,01
279 SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,95 3,04
280 SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,95 3,04
281 Vestre Slidre Sparebank 2,95 3,05
282 Bud Fræna og Hustad Sparebank 2,95 3,05
283 Marker Sparebank 2,95 3,05
284 DNB Bank ASA 2,95 3,05
285 Vestre Slidre Sparebank 2,95 3,05
286 Hemne Sparebank 2,95 3,05
287 Lofoten Sparebank 2,95 3,05
288 SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,95 3,06
289 SpareBank 1 SR-Bank 2,95 3,08
290 Blaker Sparebank 2,95 3,08
291 Selbu Sparebank 2,95 3,08
292 Fornebu Sparebank 2,95 3,08
293 Gjensidige Bank 3,00 3,10
294 Klæbu Sparebank 3,00 3,10
295 Skue Sparebank 3,00 3,10
296 Gildeskål Sparebank 3,00 3,10
297 Gjensidige Bank 2,99 3,12
298 Klæbu Sparebank 3,00 3,13
299 Ørskog Sparebank 3,10 3,14
300 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,05 3,15
301 Lillesands Sparebank 3,05 3,15
302 Arendal og Omegns Sparekasse 3,00 3,17
303 Nesset Sparebank 3,05 3,17
304 Din Bank (Sparebanken Øst) 3,15 3,20
305 SpareBank 1 Modum 3,10 3,21
306 Stadsbygd Sparebank 3,10 3,24
307 Indre Sogn Sparebank 3,15 3,25
308 Sparebanken Øst 3,10 3,25
309 Bien Sparebank AS 3,15 3,25
310 SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,15 3,26
311 Hegra Sparebank 3,20 3,31
312 Hegra Sparebank 3,20 3,31
313 Hegra Sparebank 3,20 3,31
314 Hegra Sparebank 3,20 3,31
315 Drangedal Sparebank 3,20 3,31
316 SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,20 3,31
317 SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,20 3,31
318 Larvikbanken 3,20 3,32
319 SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,20 3,32
320 Helgeland Sparebank 3,20 3,32
321 Hegra Sparebank 3,20 3,33
322 Storebrand Bank ASA 3,25 3,36
323 Høland og Setskog Sparebank 3,25 3,37
324 LillestrømBanken 3,25 3,39
325 Hjelmeland Sparebank 3,35 3,40
326 Etnedal Sparebank 3,30 3,41
327 Storebrand Bank ASA 3,35 3,49
328 Surnadal Sparebank 3,40 3,52
329 Larvikbanken 3,40 3,53
330 Vik Sparebank 3,45 3,55
331 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,45 3,57
332 Fornebu Sparebank 3,45 3,57
333 Fornebu Sparebank 3,45 3,60
334 Klæbu Sparebank 3,50 3,62
335 Gildeskål Sparebank 3,50 3,62
336 Odal Sparebank 3,50 3,62
337 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,50 3,62
338 Trøgstad Sparebank 3,55 3,67
339 Larvikbanken 3,55 3,68
340 Tysnes Sparebank 3,55 3,69
341 Larvikbanken 3,65 3,78
342 Vekselbanken 3,70 3,81
343 Vestre Slidre Sparebank 3,70 3,81
344 Hjelmeland Sparebank 3,75 3,88
345 Valle Sparebank 3,80 3,93
346 Larvikbanken 3,80 3,94
347 Larvikbanken 3,80 3,95
348 Fornebu Sparebank 3,80 3,96
349 KLP Banken AS 3,90 4,01
350 Vestre Slidre Sparebank 3,95 4,08
351 KLP Banken AS 4,15 4,30
352 Storebrand Bank ASA 4,25 4,40
353 Larvikbanken 4,25 4,40
354 Drangedal Sparebank 4,35 4,50
355 Din Bank (Sparebanken Øst) 4,50 4,59
356 Haugesund Sparebank 4,50 4,66
357 Sparebanken Øst 4,50 4,68
358 Tysnes Sparebank 4,55 4,73
359 Danske Bank 4,60 4,75
360 SpareBank 1 Modum 4,65 4,81
361 SpareBank 1 Modum 4,95 5,06
362 SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,90 5,07
363 Grong Sparebank 5,00 5,12
364 Bank2 ASA 4,95 5,16
365 Bank2 ASA 4,95 5,16
366 Søgne og Greipstad Sparebank 5,00 5,18
367 Ofoten Sparebank 5,20 5,33
368 Flekkefjord Sparebank 5,25 5,38
369 OBOS-banken AS 5,25 5,42
370 OBOS-banken AS 5,25 5,42
371 OBOS-banken AS 5,25 5,42
372 Storebrand Bank ASA 5,24 5,46
373 OBOS-banken AS 5,40 5,58
374 Andebu Sparebank 5,45 5,59
375 Hemne Sparebank 5,50 5,64
376 Nesset Sparebank 5,50 5,64
377 BN Bank ASA 5,50 5,68
378 Hegra Sparebank 5,55 5,69
379 SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,75 5,90
380 Hjelmeland Sparebank 5,85 6,07
381 SpareBank 1 Østfold Akershus 5,95 6,11
382 Voss Sparebank 5,95 6,11
383 Surnadal Sparebank 5,95 6,11
384 DNB Bank ASA 5,95 6,11
385 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 5,90 6,13
386 SpareBank 1 Lom og Skjåk 5,95 6,17
387 Danske Bank 6,00 6,17
388 Tysnes Sparebank 5,95 6,20
389 Sparebanken Sør 6,05 6,22
390 SpareBank 1 BV 6,00 6,23
391 NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE 6,10 6,27
392 Jæren Sparebank 6,05 6,28
393 SpareBank 1 SR-Bank 6,05 6,31
394 SpareBank 1 SMN 6,25 6,43
395 LillestrømBanken 6,20 6,46
396 Sandnes Sparebank 6,30 6,57
397 SpareBank 1 Telemark 6,45 6,64
398 Trøgstad Sparebank 6,40 6,65
399 Sparebanken Hedmark (SpareBank 1 Østlandet) 6,50 6,70
400 Helgeland Sparebank 6,60 6,80
401 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring 6,63 6,84
402 Hegra Sparebank 6,65 6,86
403 Sparebanken Vest 6,65 6,93
404 SpareBank 1 Nord-Norge 6,95 7,18
405 Sparebanken Øst 7,50 7,76
406 SpareBank 1 Gudbrandsdal 7,55 7,88
407 SpareBank 1 Modum 10,10 10,65

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.