Boliglånsbarometer 2 millioner

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.10 0 0 50 1.17
2 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 1.19 0 0 0 1.20
3 Høland og Setskog Sparebank Energisparelån 1.20 0 0 60 1.28
4 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.32
5 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.32
6 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 650 2,500 55 1.37
7 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.35 0 0 45 1.41
8 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.35 0 0 45 1.41
9 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.35 1,200 0 50 1.42
10 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.43 0 0 0 1.44
11 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.40 0 0 40 1.46
12 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.46
13 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.46
14 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån + 1.39 1,000 0 50 1.46
15 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.45 0 0 35 1.50
16 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.45 1,200 0 50 1.52
17 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.52 0 0 0 1.53
18 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.50 0 0 35 1.55
19 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1.50 0 0 40 1.56
20 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.56
21 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.49 0 0 50 1.56
22 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.49 0 0 50 1.56
23 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.55 500 0 0 1.56
24 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.55 0 0 0 1.56
25 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.55 1,000 0 0 1.56
26 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.56
27 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.56
28 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.56
29 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.49 1,200 0 50 1.56
30 Oppdalsbanken Grønt boliglån 1.50 1,200 0 45 1.57
31 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.49 0 0 60 1.57
32 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 1.49 1,000 0 60 1.57
33 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.50 1,000 0 55 1.58
34 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.55 0 0 35 1.60
35 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.55 0 0 35 1.60
36 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 1.55 500 0 50 1.62
37 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.55 1,200 0 50 1.62
38 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.54 1,000 0 60 1.62
39 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 1.54 1,000 0 60 1.62
40 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.60 0 0 15 1.63
41 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.54 1,300 0 65 1.63
42 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.62 0 0 0 1.63
43 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.58 0 0 35 1.63
44 Selbu Sparebank Boliglån 1.55 0 0 60 1.63
45 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.64
46 SpareBank 1 Nordvest LOfavør boliglån inntil 50% 1.55 1,200 0 75 1.65
47 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.59 0 0 50 1.66
48 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.67
49 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.67
50 Etne Sparebank Grønt lån 1.60 0 0 50 1.67
51 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
52 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
53 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 1.59 0 0 60 1.67
54 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
55 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 60 1.67
56 SpareBank 1 BV Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.67
57 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.59 1,000 0 60 1.67
58 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 75% 1.59 1,000 0 60 1.67
59 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.59 1,000 2,000 60 1.67
60 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.59 1,300 0 65 1.68
61 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 1.59 0 0 70 1.69
62 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.69
63 SpareBank 1 Nordvest Grønt boliglån 1.60 1,200 0 75 1.70
64 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 1.65 0 0 35 1.71
65 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.71 0 0 0 1.72
66 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 500 0 50 1.72
67 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.65 800 0 50 1.72
68 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 1.65 1,000 1,500 50 1.72
69 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 1.64 1,000 0 60 1.73
70 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.73
71 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 1.64 1,300 0 65 1.73
72 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.74
73 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.74
74 LillestrømBanken Grønt boliglån 1.65 0 0 65 1.74
75 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.74
76 Østre Agder Sparebank Boliglån Eika boligkreditt 1.65 900 1,000 70 1.75
77 SpareBank 1 Nordvest LOfavør boliglån (over 34 år) 1.65 1,200 0 75 1.75
78 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.70 0 0 35 1.76
79 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.69 500 0 45 1.76
80 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.76
81 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 1.70 0 0 50 1.77
82 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.70 1,000 0 50 1.77
83 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 1.70 1,500 0 50 1.77
84 Skagerrak Sparebank Boliglån 1.69 1,000 0 60 1.78
85 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.69 1,000 0 60 1.78
86 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.78
87 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.77 0 0 0 1.78
88 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 1.79 1,000 0 0 1.80
89 Landkreditt Bank AS Boliglån 1.79 1,000 0 0 1.80
90 Andebu Sparebank Grønt boliglån 1.75 0 0 35 1.81
91 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1.75 0 0 40 1.81
92 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
93 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
94 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
95 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 1.83
96 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.75 0 0 50 1.83
97 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1.75 500 0 50 1.83
98 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 1.75 500 0 50 1.83
99 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 1.75 0 0 55 1.83
100 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 650 2,500 55 1.83
101 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 60% 1.75 0 0 60 1.84
102 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.75 0 0 65 1.84
103 Sbanken ASA Boliglån 75 % 1.83 0 0 0 1.85
104 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.83 0 0 0 1.85
105 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 1.83 0 0 0 1.85
106 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 1.83 0 0 0 1.85
107 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 1.83 0 0 0 1.85
108 Sbanken ASA Boliglån 60% 1.83 0 0 0 1.85
109 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.86
110 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 0 1.87
111 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.79 950 0 50 1.87
112 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 1.79 950 0 50 1.87
113 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 1,000 0 50 1.87
114 Aurskog Sparebank Boliglån 60 % 1.80 1,500 0 50 1.88
115 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 85% 1.79 1,000 0 60 1.88
116 Skue Sparebank Boliglån 1.80 0 0 60 1.89
117 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 1.89
118 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 1.90
119 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 1.85 0 0 35 1.91
120 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 1.83 1,500 0 60 1.92
121 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.93
122 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.93
123 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 500 0 50 1.93
124 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 1.93
125 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 1.94
126 Strømmen Sparebank Boliglån 1.85 0 0 65 1.95
127 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.90 0 0 35 1.96
128 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 1.90 0 0 35 1.96
129 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 1.94 0 0 0 1.96
130 Sbanken ASA Boliglån 85 % 1.94 0 0 0 1.96
131 Tinn Sparebank Boliglån 60% 1.90 0 0 50 1.98
132 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 1.90 500 0 50 1.98
133 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 1.90 750 0 50 1.98
134 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 1.90 750 0 50 1.98
135 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 1.90 750 0 50 1.98
136 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 1.90 1,200 0 50 1.98
137 Stadsbygd Sparebank Boliglån 1.90 1,000 1,500 50 1.98
138 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 1.89 1,000 0 60 1.98
139 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 1.89 750 750 60 1.98
140 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 1.99
141 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.00
142 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 1.99 0 0 0 2.01
143 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 1.95 500 0 35 2.01
144 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 1.95 500 0 45 2.02
145 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.02
146 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.02
147 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1.95 500 0 50 2.03
148 Eidsberg Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
149 Orkla Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
150 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 1.95 2,000 1,000 50 2.03
151 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 650 2,500 55 2.03
152 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 650 2,500 55 2.03
153 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 1.95 0 0 60 2.04
154 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.04
155 Sparebank 68° Nord Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.04
156 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.04
157 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 1.95 1,000 2,500 60 2.04
158 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 1.95 0 0 65 2.05
159 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1.99 0 0 35 2.05
160 Jæren Sparebank Boliglån 1.95 0 0 70 2.05
161 Sparebanken Møre Møre Boliglån 1.95 1,000 0 75 2.06
162 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.00 0 0 35 2.06
163 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 1.99 800 0 50 2.07
164 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 1.99 950 0 50 2.07
165 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 1.99 1,000 0 50 2.07
166 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 1,000 0 50 2.07
167 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.00 1,000 1,500 50 2.08
168 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 1.99 1,000 0 60 2.08
169 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 60 2.08
170 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 55 2.09
171 Spareskillingsbanken Boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
172 Sparebanken Sør Boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
173 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 1.99 1,000 0 65 2.09
174 Trøgstad Sparebank Boliglån 1.99 1,500 0 65 2.09
175 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.09
176 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.10
177 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 1.99 0 0 75 2.10
178 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.05 0 0 35 2.11
179 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.12
180 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.05 0 0 50 2.13
181 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank 2.05 500 0 50 2.13
182 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.05 1,000 0 50 2.13
183 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.05 1,000 0 50 2.13
184 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2.05 1,200 0 50 2.13
185 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.04 1,000 0 60 2.13
186 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.04 1,000 0 60 2.13
187 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.04 1,000 0 60 2.13
188 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.05 0 0 55 2.14
189 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.04 1,300 0 65 2.14
190 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2.05 0 0 60 2.14
191 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.05 750 750 60 2.14
192 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.05 1,000 2,500 60 2.14
193 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.05 1,000 2,500 60 2.14
194 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.15
195 Andebu Sparebank Boliglån 2.10 0 0 35 2.16
196 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.10 0 0 35 2.16
197 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.17
198 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.09 1,000 0 50 2.17
199 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 1,200 0 45 2.18
200 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.10 0 0 50 2.18
201 Luster Sparebank Bustadlån 2.10 750 0 50 2.18
202 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.18
203 Hemne Sparebank Boliglån innenfor 75 % 2.10 1,000 0 50 2.18
204 Grong Sparebank Boliglån 2.10 1,200 750 50 2.18
205 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.10 1,000 2,500 50 2.18
206 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.09 1,000 0 60 2.18
207 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.09 1,000 2,000 60 2.18
208 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.09 1,000 2,000 60 2.18
209 Handelsbanken NUF Boliglån 2.10 2,000 0 60 2.19
210 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.10 0 0 65 2.20
211 LillestrømBanken Boliglån med stil 50 % 2.10 0 0 65 2.20
212 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.20
213 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
214 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
215 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.14 0 0 55 2.23
216 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.23
217 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.15 500 0 50 2.23
218 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.15 1,000 0 50 2.23
219 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 2,000 50 2.23
220 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.14 1,000 0 60 2.23
221 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.24
222 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.15 1,000 0 60 2.24
223 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.15 1,000 2,500 60 2.24
224 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.19 0 0 55 2.28
225 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.20 1,000 0 50 2.28
226 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 2.20 1,000 0 50 2.28
227 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 2.20 1,000 0 50 2.28
228 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.19 1,000 0 60 2.29
229 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 2.19 1,300 0 65 2.29
230 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.30
231 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.20 0 0 65 2.30
232 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.20 0 0 65 2.30
233 LillestrømBanken Boliglån med stil 75 % 2.20 0 0 65 2.30
234 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.20 0 1,000 65 2.30
235 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.30
236 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.25 0 0 40 2.32
237 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.25 0 0 50 2.33
238 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.25 900 0 50 2.33
239 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.33
240 Berg Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.33
241 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 55 2.34
242 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.35
243 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.35
244 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.25 2,000 2,000 60 2.35
245 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.36
246 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.36
247 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.30 0 0 50 2.39
248 Grue Sparebank Boliglån 2.30 0 0 50 2.39
249 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.30 0 0 50 2.39
250 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 2.30 0 0 50 2.39
251 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 500 0 50 2.39
252 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 50 2.39
253 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2.30 0 0 55 2.39
254 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 2.30 0 0 60 2.40
255 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.30 1,000 2,500 60 2.40
256 LillestrømBanken Boliglån med stil 85 % 2.30 0 0 65 2.40
257 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.30 0 0 65 2.40
258 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.43
259 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank mellom 1 mill. kr og 2 mill. kr. 2.35 500 0 50 2.44
260 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i fritidsbolig/hytte 2.35 500 0 50 2.44
261 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.44
262 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2.35 1,200 0 50 2.44
263 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.34 750 0 60 2.44
264 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.35 1,000 0 60 2.45
265 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 2.39 1,000 0 50 2.48
266 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 1,200 0 45 2.48
267 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 50 2.49
268 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.40 1,000 0 50 2.49
269 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.40 1,000 2,500 60 2.50
270 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2.45 0 0 50 2.54
271 Marker Sparebank Boliglån 2.45 750 0 50 2.54
272 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 2.45 900 0 50 2.54
273 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.54
274 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 65 2.56
275 SpareBank 1 Nordvest Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.45 1,200 0 75 2.57
276 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.49 0 0 55 2.59
277 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.59
278 SpareBank 1 BV Hyttelån 2.49 1,000 0 60 2.59
279 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 2.50 0 750 60 2.60
280 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.62
281 SpareBank 1 SMN Hyttelån 2.55 1,200 0 50 2.64
282 SpareBank 1 Nordvest Hyttelån 2.55 1,200 0 75 2.67
283 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.60 500 0 45 2.69
284 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 2.60 750 0 50 2.69
285 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.60 800 0 50 2.69
286 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.60 2,000 1,000 50 2.69
287 NAL (Nordea Direct) Topplån 2.70 0 0 50 2.80
288 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.75 1,200 0 75 2.88
289 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 2.85 750 750 60 2.96
290 Lillesands Sparebank Boliglån 2.90 1,000 0 60 3.01
291 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.06
292 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 2.95 0 0 60 3.06
293 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.00 500 0 50 3.10
294 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.11
295 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.21
296 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.27
297 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.36
298 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.36
299 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.57
300 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 3.50 0 0 45 3.61
301 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.68
302 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 3.83
303 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4.50 1,000 0 65 4.68
304 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.43
305 Danske Bank Toppfinansiering 5.70 1,000 0 45 5.91
306 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.20
307 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.48
308 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.90 0 5,000 50 7.19
309 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.27
310 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.86

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00