Boliglånsbarometer 2 millioner

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1,98 0 0 50 2,06
2 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 2,53 0 0 0 2,56
3 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 2,61 0 0 0 2,64
4 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2,71 0 0 0 2,74
5 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2,76 0 0 0 2,80
6 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2,80 0 0 0 2,84
7 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 2,75 1 000 0 65 2,86
8 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2,84 0 0 0 2,88
9 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 2,85 750 0 50 2,95
10 Tinn Sparebank Grønt boliglån 2,89 1 000 0 60 3,00
11 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 2,95 0 0 40 3,04
12 Oslo Pensjonsforsikring AS Boliglån innenfor 75 % 2,97 0 0 45 3,07
13 Oppdalsbanken Grønt boliglån 2,99 1 200 0 45 3,09
14 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 3,05 0 0 0 3,09
15 Voss Sparebank Grønt bustadlån 2,99 0 0 50 3,09
16 Rindal Sparebank Grønt boliglån 3,00 0 0 50 3,10
17 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 2,99 1 000 0 65 3,11
18 Evje og Hornnes Sparebank Grønt Boliglån 3,00 1 000 0 60 3,12
19 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75 % 3,05 0 0 40 3,14
20 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/50 % 3,04 0 0 50 3,14
21 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 3,10 0 0 0 3,14
22 Andebu Sparebank Grønt boliglån 3,00 0 0 85 3,15
23 Vekselbanken Grønt bustadlån 3,05 0 0 50 3,15
24 Vekselbanken Grønt oppussingslån 3,05 0 0 50 3,15
25 Aasen Sparebank Grønt boliglån 3,05 0 0 50 3,15
26 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 3,04 0 0 75 3,18
27 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 3,10 0 0 50 3,21
28 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 3,10 0 0 50 3,21
29 Bjugn Sparebank Lån til bolig til 60% 3,10 1 000 0 50 3,21
30 Luster Sparebank Grønt Bustadlån 3,09 750 0 60 3,21
31 Grong Sparebank Grønt rehabiliteringslån 3,10 1 200 750 60 3,22
32 Grong Sparebank Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% 3,10 1 200 750 60 3,22
33 Totens Sparebank Grønt boliglån 3,15 1 000 0 60 3,27
34 Spareskillingsbanken Grønt boliglån 3,15 1 000 0 65 3,28
35 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 3,15 0 0 75 3,29
36 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 3,15 1 200 0 75 3,29
37 Aasen Sparebank Midt Boliglån 3,19 0 0 50 3,30
38 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 3,20 0 0 50 3,31
39 Etne Sparebank Grønt lån 3,20 0 0 50 3,31
40 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 3,20 0 0 50 3,31
41 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 3,20 0 0 50 3,31
42 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 3,20 0 0 50 3,31
43 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 3,20 0 0 50 3,31
44 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 3,20 0 0 50 3,31
45 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 3,20 750 0 50 3,31
46 Åfjord Sparebank Grønt boliglån 3,20 1 000 0 50 3,31
47 Larvikbanken Grønt boliglån 3,20 0 0 55 3,32
48 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 3,20 0 0 60 3,32
49 Agder Sparebank Grønt boliglån 3,19 900 0 70 3,32
50 Strømmen Sparebank Boliglån 3,20 0 0 65 3,33
51 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 3,20 2 000 0 75 3,34
52 OBOS-banken AS Grønt boliglån 3,25 0 0 35 3,34
53 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 3,25 0 0 50 3,36
54 Lillesands Sparebank Grønt lån 3,24 1 000 0 60 3,36
55 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 3,24 1 200 0 60 3,36
56 Sunndal Sparebank Boliglån 3,25 1 000 0 65 3,38
57 Hemne Sparebank Grønt boliglån 3,25 1 000 0 65 3,38
58 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 3,25 1 000 0 70 3,39
59 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 3,30 0 0 50 3,41
60 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 3,30 0 0 50 3,41
61 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 3,30 750 0 50 3,41
62 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3,30 1 000 0 50 3,41
63 Sparebanken Øst Grønt førstehjemslån 3,28 0 0 75 3,42
64 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 3,30 1 000 0 60 3,42
65 Sunndal Sparebank Grønt førstehjemslån 3,30 1 000 0 65 3,43
66 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 3,30 1 200 0 75 3,44
67 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 3,34 1 000 0 50 3,45
68 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 3,33 1 500 0 60 3,46
69 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 3,35 750 0 50 3,46
70 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 3,34 1 000 0 60 3,47
71 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 3,34 1 300 0 65 3,47
72 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 3,35 0 0 60 3,48
73 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 3,34 0 0 75 3,48
74 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 3,44 500 0 0 3,49
75 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 3,35 2 000 0 75 3,49
76 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 3,45 0 0 0 3,50
77 Sbanken ASA Boliglån 50 % 3,45 0 0 0 3,50
78 Marker Sparebank Grønt boliglån 3,39 750 0 50 3,51
79 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 3,39 1 000 0 50 3,51
80 Aasen Sparebank Aktiv voksen 3,40 0 0 50 3,52
81 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 3,39 1 000 0 60 3,52
82 SpareBank 1 Østlandet Grønt energilån 3,39 1 000 0 60 3,52
83 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 3,39 0 0 65 3,52
84 USBL (DNB) Grønt boliglån 3,39 0 0 65 3,52
85 DNB Bank ASA Grønt boliglån 3,39 1 000 0 65 3,52
86 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 3,40 0 0 60 3,53
87 Orkla Sparebank Grønt boliglån 3,40 1 000 0 60 3,53
88 Tinn Sparebank Boliglån 75% 3,40 1 000 0 60 3,53
89 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 50% 3,40 750 2 700 60 3,53
90 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 75% av markedsverdi 3,40 1 000 0 65 3,53
91 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 3,40 0 0 75 3,55
92 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 75% 3,49 500 0 0 3,55
93 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 3,49 500 0 0 3,55
94 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 3,45 0 0 50 3,57
95 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 3,45 0 0 50 3,57
96 Grue Sparebank Boliglån 3,45 0 0 50 3,57
97 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 3,45 0 0 60 3,58
98 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 3,45 1 000 0 60 3,58
99 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt føstehjemslån 3,45 750 2 700 60 3,58
100 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 3,45 750 0 65 3,59
101 Sunndal Sparebank Grønt boliglån 3,45 1 000 0 65 3,59
102 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 3,49 0 0 35 3,59
103 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 3,50 0 0 35 3,60
104 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 3,54 0 0 0 3,60
105 Sbanken ASA Boliglån 60% 3,54 0 0 0 3,60
106 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 3,50 0 0 40 3,61
107 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A og B 3,49 950 0 50 3,61
108 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 3,46 2 000 0 75 3,61
109 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 3,50 0 0 50 3,62
110 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 3,50 0 0 50 3,62
111 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 3,50 750 0 50 3,62
112 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 3,49 1 000 2 000 60 3,62
113 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 3,49 1 000 2 000 60 3,62
114 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 3,49 0 0 65 3,63
115 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 3,49 0 0 65 3,63
116 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 3,49 0 0 65 3,63
117 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 3,57 0 0 0 3,63
118 Sparebanken Øst Grønt boliglån 3,48 1 250 0 75 3,63
119 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 3,50 500 0 60 3,63
120 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån + 3,50 1 000 0 60 3,63
121 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 3,50 1 200 0 60 3,63
122 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 3,50 750 2 700 60 3,63
123 Agder Sparebank Lån innenfor 60% av boligverdi 3,49 900 0 70 3,63
124 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 85% av markedsverdi 3,50 1 000 0 65 3,64
125 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 3,59 0 0 0 3,65
126 Sbanken ASA Boliglån 75 % 3,59 0 0 0 3,65
127 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 3,52 1 300 0 65 3,66
128 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 3,54 950 0 50 3,66
129 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 3,54 1 000 0 50 3,66
130 Berg Sparebank Boliglån 75 % 3,54 1 000 0 50 3,66
131 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 3,55 750 0 50 3,67
132 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 3,55 1 000 1 500 50 3,67
133 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 3,54 0 0 60 3,67
134 Lillesands Sparebank Total Boliglån 3,54 1 000 0 60 3,67
135 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 3,58 0 0 35 3,68
136 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 3,58 0 0 35 3,68
137 Skue Sparebank Boliglån 3,55 0 0 60 3,68
138 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 3,55 1 200 0 60 3,68
139 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 3,55 1 000 2 500 60 3,68
140 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 3,55 0 0 65 3,69
141 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 3,55 1 000 0 65 3,69
142 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 3,55 1 200 0 75 3,70
143 KLP Banken AS Fleksilån grønt 3,60 0 0 35 3,70
144 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 3,60 0 0 35 3,70
145 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 3,59 0 0 45 3,71
146 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 3,59 0 0 45 3,71
147 Landkreditt Bank AS Boliglån 3,65 1 000 0 0 3,71
148 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 3,65 1 000 0 0 3,71
149 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 3,59 1 000 0 50 3,71
150 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 3,60 0 0 50 3,72
151 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 3,60 800 0 50 3,72
152 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 3,60 2 000 1 000 50 3,72
153 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 3,59 0 0 60 3,72
154 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 3,59 0 0 60 3,72
155 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 3,59 0 0 60 3,72
156 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 3,59 1 000 0 60 3,72
157 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 3,59 0 0 65 3,73
158 Sparebank 68° Nord Boliglån 3,60 1 000 0 60 3,73
159 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 3,60 1 000 0 60 3,73
160 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 3,60 1 200 0 60 3,73
161 Jæren Sparebank Grønt boliglån 3,59 0 0 70 3,74
162 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 3,60 0 0 65 3,74
163 Valle Sparebank Bustadlån 3,60 1 000 0 65 3,74
164 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 3,68 0 0 0 3,74
165 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 3,59 1 000 0 75 3,74
166 Sparebanken Møre Grønt boliglån 3,59 1 000 0 75 3,74
167 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 3,69 0 0 0 3,75
168 Sbanken ASA Boliglån 85 % 3,69 0 0 0 3,75
169 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 3,60 1 200 0 75 3,75
170 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 3,65 0 0 35 3,76
171 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 3,65 1 000 1 500 50 3,77
172 Melhusbanken Grønt boliglån 3,65 1 000 2 500 50 3,77
173 Melhusbanken Grønt rehabiliteringslån 3,65 1 000 2 500 50 3,77
174 Skagerrak Sparebank Boliglån 3,64 1 000 2 000 60 3,78
175 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 3,68 0 0 35 3,79
176 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 3,65 1 000 2 500 60 3,79
177 Agder Sparebank Øvrige boliglån 3,64 900 0 70 3,79
178 Romerike Sparebank Grønt boliglån 3,65 0 0 65 3,79
179 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 3,65 1 000 0 65 3,79
180 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 3,66 1 300 0 65 3,80
181 Andebu Sparebank Boliglån 3,70 0 0 35 3,81
182 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 3,70 0 0 35 3,81
183 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 3,70 0 0 35 3,81
184 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 3,69 1 000 1 500 50 3,82
185 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 3,70 950 0 50 3,83
186 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 3,69 0 0 60 3,83
187 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 3,69 0 0 60 3,83
188 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 3,69 1 000 0 60 3,83
189 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 75 % 3,69 0 0 65 3,83
190 Selbu Sparebank Boliglån 3,70 0 0 60 3,84
191 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 3,70 0 0 60 3,84
192 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 3,73 0 0 35 3,84
193 Sogn Sparebank Bustadlån 75% Sogn Sparebank 3,70 500 0 60 3,84
194 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 3,70 750 0 60 3,84
195 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 3,70 750 2 700 60 3,84
196 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3,70 1 000 2 500 60 3,84
197 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 3,69 0 0 70 3,84
198 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 3,69 0 0 70 3,84
199 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 3,70 0 0 65 3,84
200 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån - Flexilån 3,69 1 000 0 75 3,85
201 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 3,74 0 0 50 3,87
202 Berg Sparebank Boliglån 85% 3,74 1 000 0 50 3,87
203 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 3,75 0 0 50 3,88
204 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 3,75 0 0 50 3,88
205 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 3,75 750 0 50 3,88
206 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 3,75 1 000 0 50 3,88
207 Luster Sparebank Bustadlån 3,75 750 0 60 3,89
208 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 3,75 1 000 0 60 3,89
209 Grong Sparebank Boliglån 3,75 1 200 750 60 3,89
210 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 75 % 3,75 2 000 2 000 60 3,89
211 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 3,74 1 000 0 75 3,90
212 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 3,80 0 0 50 3,93
213 Marker Sparebank Grønt rammelån 3,80 750 0 50 3,93
214 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 3,79 0 0 60 3,93
215 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 3,80 750 2 700 60 3,94
216 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 3,80 750 2 700 60 3,94
217 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 3,80 750 2 700 60 3,94
218 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 3,80 1 000 2 500 60 3,94
219 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 3,80 0 0 65 3,95
220 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 3,79 1 000 0 75 3,95
221 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 3,84 500 0 45 3,96
222 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 3,85 1 200 0 45 3,97
223 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 3,85 0 0 50 3,98
224 Eidsberg Sparebank Boliglån 3,85 1 000 0 50 3,98
225 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3,85 1 000 0 50 3,98
226 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 3,85 1 000 2 500 50 3,98
227 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 3,84 1 000 0 60 3,98
228 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 3,85 0 0 55 3,99
229 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 3,85 0 0 55 3,99
230 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 3,92 0 0 0 3,99
231 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 3,85 0 0 65 4,00
232 Hemne Sparebank Boliglån innenfor 75 % 3,85 1 000 0 65 4,00
233 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 3,85 0 0 70 4,01
234 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 3,90 990 0 35 4,01
235 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 3,90 0 0 50 4,03
236 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 3,90 0 0 50 4,03
237 Stadsbygd Sparebank Boliglån 3,90 1 000 1 500 50 4,03
238 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 3,90 0 1 000 65 4,05
239 Sparebanken Sør Grønt boliglån 3,90 1 000 0 65 4,05
240 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 3,90 0 1 000 65 4,05
241 Marker Sparebank Boliglån 3,94 750 0 50 4,07
242 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3,95 750 0 50 4,08
243 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 3,95 1 000 0 50 4,08
244 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 3,95 1 000 0 50 4,08
245 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 3,95 1 000 0 50 4,08
246 Sparebanken DIN Boliglån 3,94 750 0 60 4,09
247 Orkla Sparebank Boliglån 3,95 1 000 0 60 4,10
248 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 3,95 1 000 2 500 60 4,10
249 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 3,99 500 0 35 4,11
250 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 3,95 0 0 75 4,12
251 USBL (DNB) Boliglån 3,98 0 0 65 4,13
252 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 3,98 0 0 65 4,13
253 TOBB (DNB) Boliglån 3,98 1 000 0 65 4,13
254 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 4,00 1 000 0 50 4,14
255 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 3,99 0 0 60 4,14
256 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 3,99 0 0 60 4,14
257 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 3,99 0 0 65 4,14
258 Sparebanken Sør Boliglån 3,99 1 000 0 65 4,14
259 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 4,00 1 200 0 60 4,15
260 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 4,04 950 0 50 4,18
261 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 4,05 500 0 50 4,19
262 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4,05 750 0 50 4,19
263 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 4,05 1 000 0 50 4,19
264 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 4,04 0 0 60 4,19
265 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 4,04 750 1 500 60 4,19
266 Selbu Sparebank Boliglån 80% 4,05 0 0 60 4,20
267 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 4,05 0 0 65 4,21
268 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 4,05 0 0 70 4,21
269 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 4,05 1 200 0 75 4,22
270 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 4,10 500 0 45 4,23
271 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 4,10 1 000 0 50 4,24
272 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 4,09 1 000 0 60 4,24
273 Trøgstad Sparebank Boliglån 4,09 1 500 0 65 4,25
274 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 4,10 750 2 700 60 4,25
275 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 4,10 750 2 700 60 4,25
276 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 4,10 1 000 2 500 60 4,25
277 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 4,10 0 0 65 4,26
278 Romerike Sparebank Boliglån med stil 50 % 4,10 0 0 65 4,26
279 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 4,09 1 000 0 75 4,26
280 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 4,10 1 000 0 75 4,27
281 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 4,15 0 0 35 4,27
282 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 4,15 1 200 0 45 4,29
283 Fana Sparebank 75 %-lån 4,15 500 0 50 4,29
284 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 4,15 750 0 50 4,29
285 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 4,14 0 0 60 4,29
286 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 4,14 1 000 0 60 4,29
287 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 4,14 1 000 0 65 4,30
288 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 4,22 0 0 0 4,30
289 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 4,15 1 200 0 60 4,30
290 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 4,15 1 000 2 000 60 4,30
291 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 4,15 2 000 2 000 60 4,30
292 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 4,15 0 0 65 4,31
293 Jæren Sparebank Boliglån 4,15 0 0 70 4,32
294 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 4,19 500 0 50 4,33
295 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt fleksilån 4,20 0 0 50 4,34
296 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 4,20 0 0 50 4,34
297 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 4,20 990 0 50 4,34
298 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 4,20 1 000 2 500 50 4,34
299 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 4,19 1 000 0 60 4,35
300 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 4,19 0 0 65 4,35
301 Danske Bank Boliglån 4,20 1 000 0 60 4,36
302 Handelsbanken NUF Boliglån 4,20 2 000 0 60 4,36
303 Sparebanken Øst Boliglån 75% 4,19 1 250 0 75 4,37
304 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 4,20 1 000 0 75 4,38
305 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 4,25 0 0 35 4,38
306 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 4,24 0 0 50 4,39
307 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 4,25 500 0 45 4,39
308 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 4,25 0 0 50 4,40
309 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 4,25 500 0 50 4,40
310 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 4,25 750 0 50 4,40
311 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 4,25 800 0 50 4,40
312 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 4,25 800 0 50 4,40
313 Ørland Sparebank Boliglån 85% 4,25 2 000 1 000 50 4,40
314 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 4,24 0 0 60 4,40
315 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 4,24 1 300 0 65 4,40
316 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 4,24 1 300 0 65 4,40
317 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 4,25 0 0 60 4,41
318 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 4,25 1 200 0 60 4,41
319 Ørskog Sparebank Bustadlån 4,25 1 000 0 70 4,42
320 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 4,25 0 0 75 4,43
321 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 4,29 750 1 500 60 4,45
322 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 4,29 0 0 65 4,46
323 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 4,29 1 000 0 65 4,46
324 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 4,30 0 0 60 4,46
325 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 4,29 1 000 0 75 4,47
326 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 4,30 1 200 0 75 4,48
327 Fana Sparebank 85 %-lån 4,35 500 0 50 4,50
328 SpareBank 1 SMN Hyttelån 4,35 1 200 0 60 4,51
329 Romerike Sparebank Boliglån 75% 4,35 0 0 65 4,52
330 Romerike Sparebank Boliglån med stil 75 % 4,35 0 0 65 4,52
331 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 4,35 1 000 0 65 4,52
332 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 4,40 1 000 2 500 50 4,55
333 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 4,40 0 0 55 4,56
334 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 4,39 1 000 0 65 4,56
335 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 4,39 1 300 0 65 4,56
336 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 4,40 750 0 60 4,56
337 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 4,45 0 0 50 4,60
338 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 4,44 1 000 0 60 4,61
339 Romerike Sparebank Boliglån 85% 4,45 0 0 65 4,62
340 Romerike Sparebank Boliglån med stil 85 % 4,45 0 0 65 4,62
341 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 4,49 1 000 0 60 4,66
342 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 4,50 500 0 60 4,67
343 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 4,50 900 0 65 4,68
344 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 4,50 0 0 70 4,68
345 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 4,50 1 200 0 75 4,69
346 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 4,60 0 0 50 4,76
347 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 4,59 0 0 60 4,76
348 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 4,59 750 1 500 60 4,76
349 Larvikbanken Eika boligkreditt ordinær 4,65 0 0 55 4,82
350 Lillesands Sparebank Boliglån 4,65 1 000 0 60 4,83
351 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 4,65 1 200 0 75 4,84
352 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 4,70 0 0 65 4,88
353 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 4,70 900 0 65 4,88
354 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 4,85 800 0 50 5,02
355 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 4,85 990 0 50 5,02
356 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 4,89 750 1 500 60 5,08
357 Larvikbanken Eika boligkreditt eKunde 5,15 0 0 55 5,34
358 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5,27 0 20 000 25 5,43
359 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 5,25 0 0 55 5,45
360 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 5,35 0 0 55 5,55
361 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 5,40 0 1 000 65 5,62
362 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 5,50 0 0 75 5,74
363 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 5,70 0 5 000 50 5,91
364 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 5,70 0 0 55 5,92
365 Bank2 ASA Refinansiering 5,73 0 20 000 75 5,98
366 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 5,80 0 0 55 6,03
367 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5,99 0 10 000 35 6,20
368 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 6,95 0 0 75 7,27

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1