Boliglånsbarometer 2 millioner

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.10 0 0 50 1.17
2 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 1.19 0 0 0 1.20
3 Høland og Setskog Sparebank Energisparelån 1.20 0 0 60 1.28
4 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.32
5 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.32
6 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån + 1.25 1,000 0 60 1.33
7 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 700 2,600 55 1.37
8 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.35 0 0 45 1.41
9 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.35 0 0 45 1.41
10 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.42
11 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.42
12 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.42
13 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.42
14 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.35 1,200 0 50 1.42
15 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.35 1,000 0 60 1.43
16 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.43 0 0 0 1.44
17 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.40 0 0 40 1.46
18 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.45 0 0 35 1.50
19 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.45 0 0 50 1.52
20 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.45 0 0 50 1.52
21 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.45 1,200 0 50 1.52
22 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.52 0 0 0 1.53
23 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.50 0 0 35 1.55
24 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1.50 0 0 40 1.56
25 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.55 1,000 0 0 1.56
26 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.55 0 0 0 1.56
27 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.49 0 0 50 1.56
28 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.55 500 0 0 1.56
29 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.56
30 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.49 1,200 0 50 1.56
31 Oppdalsbanken Grønt boliglån 1.50 1,200 0 45 1.57
32 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.49 0 0 60 1.57
33 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 1.49 1,000 0 60 1.57
34 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.50 1,000 0 55 1.58
35 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.55 0 0 35 1.60
36 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.55 0 0 35 1.60
37 Vekselbanken Grønt bustadlån 1.55 0 0 50 1.62
38 Vekselbanken Grønt oppussingslån 1.55 0 0 50 1.62
39 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 1.55 500 0 50 1.62
40 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.55 1,200 0 50 1.62
41 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.54 1,000 0 60 1.62
42 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 1.54 1,000 0 60 1.62
43 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.60 0 0 15 1.63
44 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.54 1,300 0 65 1.63
45 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.62 0 0 0 1.63
46 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.58 0 0 35 1.63
47 Selbu Sparebank Boliglån 1.55 0 0 60 1.63
48 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.64
49 SpareBank 1 Nordvest LOfavør boliglån inntil 50% 1.55 1,200 0 75 1.65
50 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.67
51 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.67
52 Etne Sparebank Grønt lån 1.60 0 0 50 1.67
53 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
54 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
55 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 1.59 0 0 60 1.67
56 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
57 SpareBank 1 BV Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.67
58 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 75% 1.59 1,000 0 60 1.67
59 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 60 1.67
60 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.59 1,000 0 60 1.67
61 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.59 1,000 2,000 60 1.67
62 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.59 1,300 0 65 1.68
63 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 1.60 0 0 60 1.68
64 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 1.59 0 0 70 1.69
65 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.69
66 SpareBank 1 Nordvest Grønt boliglån 1.60 1,200 0 75 1.70
67 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 1.65 0 0 35 1.71
68 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.71 0 0 0 1.72
69 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 500 0 50 1.72
70 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.65 800 0 50 1.72
71 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 1.65 1,000 1,500 50 1.72
72 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 1.65 1,000 1,500 50 1.72
73 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.73
74 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 1.64 1,000 0 60 1.73
75 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 1.64 1,300 0 65 1.73
76 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.74
77 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.74
78 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.74
79 LillestrømBanken Grønt boliglån 1.65 0 0 65 1.74
80 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.74
81 Østre Agder Sparebank Boliglån Eika boligkreditt 1.65 900 1,000 70 1.75
82 SpareBank 1 Nordvest LOfavør boliglån (over 34 år) 1.65 1,200 0 75 1.75
83 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.70 0 0 35 1.76
84 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.69 500 0 45 1.76
85 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.76
86 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 1.70 0 0 50 1.77
87 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.70 1,000 0 50 1.77
88 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 1.70 1,500 0 50 1.77
89 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.69 1,000 0 60 1.78
90 Skagerrak Sparebank Boliglån 1.69 1,000 0 60 1.78
91 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.78
92 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.77 0 0 0 1.78
93 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 1.70 0 0 60 1.79
94 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 1.79 1,000 0 0 1.80
95 Landkreditt Bank AS Boliglån 1.79 1,000 0 0 1.80
96 Andebu Sparebank Grønt boliglån 1.75 0 0 35 1.81
97 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1.75 0 0 40 1.81
98 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
99 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
100 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
101 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.75 0 0 50 1.83
102 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 1.83
103 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 1.75 500 0 50 1.83
104 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1.75 500 0 50 1.83
105 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 1.75 0 0 55 1.83
106 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 700 2,600 55 1.83
107 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.75 0 0 65 1.84
108 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 1.83 0 0 0 1.85
109 Sbanken ASA Boliglån 60% 1.83 0 0 0 1.85
110 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.83 0 0 0 1.85
111 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 1.83 0 0 0 1.85
112 Sbanken ASA Boliglån 75 % 1.83 0 0 0 1.85
113 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 1.83 0 0 0 1.85
114 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.86
115 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 0 1.87
116 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.79 950 0 50 1.87
117 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 1.79 950 0 50 1.87
118 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 1.80 1,500 0 50 1.88
119 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 85% 1.79 1,000 0 60 1.88
120 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 1,000 0 60 1.88
121 Skue Sparebank Boliglån 1.80 0 0 60 1.89
122 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 1.89
123 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 1.90
124 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 1.85 0 0 35 1.91
125 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 1.83 1,500 0 60 1.92
126 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.93
127 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.93
128 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 500 0 50 1.93
129 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 1.93
130 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 1.94
131 Strømmen Sparebank Boliglån 1.85 0 0 65 1.95
132 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.90 0 0 35 1.96
133 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 1.90 0 0 35 1.96
134 Sbanken ASA Boliglån 85 % 1.94 0 0 0 1.96
135 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 1.94 0 0 0 1.96
136 Tinn Sparebank Boliglån 60% 1.90 0 0 50 1.98
137 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 1.90 500 0 50 1.98
138 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 1.90 750 0 50 1.98
139 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 1.90 750 0 50 1.98
140 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 1.90 750 0 50 1.98
141 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 1.90 1,200 0 50 1.98
142 Stadsbygd Sparebank Boliglån 1.90 1,000 1,500 50 1.98
143 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 1.89 1,000 0 60 1.98
144 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 1.89 750 750 60 1.98
145 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 1.99
146 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.00
147 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 1.99 0 0 0 2.01
148 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 1.95 500 0 35 2.01
149 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 1.95 500 0 45 2.02
150 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.02
151 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.02
152 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1.95 500 0 50 2.03
153 Eidsberg Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
154 Orkla Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
155 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 1.95 2,000 1,000 50 2.03
156 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 700 2,600 55 2.03
157 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 700 2,600 55 2.03
158 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.04
159 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 1.95 0 0 60 2.04
160 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.04
161 Sparebank 68° Nord Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.04
162 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 1.95 1,000 2,500 60 2.04
163 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 1.95 0 0 65 2.05
164 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1.99 0 0 35 2.05
165 Jæren Sparebank Boliglån 1.95 0 0 70 2.05
166 Sparebanken Møre Møre Boliglån 1.95 1,000 0 75 2.06
167 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.00 0 0 35 2.06
168 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 1.99 0 0 50 2.07
169 Marker Sparebank Boliglån 1.99 750 0 50 2.07
170 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 1.99 800 0 50 2.07
171 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 1.99 950 0 50 2.07
172 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 1.99 1,000 0 50 2.07
173 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.00 1,000 1,500 50 2.08
174 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 1,000 0 60 2.08
175 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 60 2.08
176 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 1.99 1,000 0 60 2.08
177 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 1.99 1,000 0 60 2.08
178 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 55 2.09
179 Spareskillingsbanken Boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
180 Sparebanken Sør Boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
181 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 1.99 1,000 0 65 2.09
182 Trøgstad Sparebank Boliglån 1.99 1,500 0 65 2.09
183 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.09
184 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.10
185 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 1.99 0 0 75 2.10
186 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.05 0 0 35 2.11
187 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.12
188 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.05 0 0 50 2.13
189 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank 2.05 500 0 50 2.13
190 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.05 1,000 0 50 2.13
191 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.05 1,000 0 50 2.13
192 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2.05 1,200 0 50 2.13
193 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.04 1,000 0 60 2.13
194 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.04 1,000 0 60 2.13
195 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.04 1,000 0 60 2.13
196 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.05 0 0 55 2.14
197 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.04 1,300 0 65 2.14
198 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 2.05 0 0 60 2.14
199 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.05 750 750 60 2.14
200 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.05 1,000 2,500 60 2.14
201 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.05 1,000 2,500 60 2.14
202 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.15
203 Andebu Sparebank Boliglån 2.10 0 0 35 2.16
204 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.10 0 0 35 2.16
205 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.17
206 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 1,200 0 45 2.18
207 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.10 0 0 50 2.18
208 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.18
209 Luster Sparebank Bustadlån 2.10 750 0 50 2.18
210 Hemne Sparebank Boliglån innenfor 75 % 2.10 1,000 0 50 2.18
211 Grong Sparebank Boliglån 2.10 1,200 750 50 2.18
212 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.09 1,000 0 60 2.18
213 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 2.09 1,000 0 60 2.18
214 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 2.09 1,000 0 60 2.18
215 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.09 1,000 2,000 60 2.18
216 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.09 1,000 2,000 60 2.18
217 Handelsbanken NUF Boliglån 2.10 2,000 0 60 2.19
218 LillestrømBanken Boliglån med stil 50 % 2.10 0 0 65 2.20
219 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.10 0 0 65 2.20
220 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.20
221 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
222 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
223 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.14 0 0 55 2.23
224 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.23
225 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.15 500 0 50 2.23
226 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.15 1,000 0 50 2.23
227 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 2,000 50 2.23
228 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.14 1,000 0 60 2.23
229 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.24
230 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.15 1,000 0 60 2.24
231 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.15 1,000 2,500 60 2.24
232 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.19 0 0 55 2.28
233 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.20 1,000 0 50 2.28
234 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.19 1,000 0 60 2.29
235 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 2.19 1,300 0 65 2.29
236 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.30
237 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.20 0 0 65 2.30
238 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.20 0 0 65 2.30
239 LillestrømBanken Boliglån med stil 75 % 2.20 0 0 65 2.30
240 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.20 0 1,000 65 2.30
241 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.30
242 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.25 0 0 40 2.32
243 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.25 0 0 50 2.33
244 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.33
245 Berg Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.33
246 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 55 2.34
247 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.35
248 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.35
249 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 75 % 2.25 2,000 2,000 60 2.35
250 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.25 900 0 65 2.35
251 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.36
252 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.36
253 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.30 0 0 50 2.39
254 Grue Sparebank Boliglån 2.30 0 0 50 2.39
255 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.30 0 0 50 2.39
256 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 500 0 50 2.39
257 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 50 2.39
258 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 2.29 1,000 0 60 2.39
259 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2.30 0 0 55 2.39
260 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.30 1,000 2,500 60 2.40
261 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.30 0 0 65 2.40
262 LillestrømBanken Boliglån med stil 85 % 2.30 0 0 65 2.40
263 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.43
264 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i fritidsbolig/hytte 2.35 500 0 50 2.44
265 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank mellom 1 mill. kr og 2 mill. kr. 2.35 500 0 50 2.44
266 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.44
267 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2.35 1,200 0 50 2.44
268 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.34 750 0 60 2.44
269 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.35 1,000 0 60 2.45
270 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 1,200 0 45 2.48
271 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 50 2.49
272 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.40 1,000 0 50 2.49
273 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.40 1,000 2,500 60 2.50
274 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2.45 0 0 50 2.54
275 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.54
276 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 2.45 900 0 65 2.56
277 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 65 2.56
278 SpareBank 1 Nordvest Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.45 1,200 0 75 2.57
279 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.49 0 0 55 2.59
280 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.59
281 SpareBank 1 BV Hyttelån 2.49 1,000 0 60 2.59
282 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 2.50 0 750 60 2.60
283 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.62
284 SpareBank 1 SMN Hyttelån 2.55 1,200 0 50 2.64
285 SpareBank 1 Nordvest Hyttelån 2.55 1,200 0 75 2.67
286 Unio (Nordea Direct) Topplån 2.60 0 0 50 2.69
287 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 2.60 750 0 50 2.69
288 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.60 800 0 50 2.69
289 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.60 2,000 1,000 50 2.69
290 NAL (Nordea Direct) Topplån 2.70 0 0 50 2.80
291 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.75 1,200 0 75 2.88
292 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 2.85 750 750 60 2.96
293 Lillesands Sparebank Boliglån 2.90 1,000 0 60 3.01
294 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.06
295 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 2.95 0 0 60 3.06
296 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.00 500 0 50 3.10
297 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.11
298 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.21
299 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.27
300 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.36
301 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.36
302 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.57
303 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 3.50 0 0 45 3.61
304 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.68
305 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 3.83
306 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4.50 1,000 0 65 4.68
307 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.43
308 Danske Bank Toppfinansiering 5.70 1,000 0 45 5.91
309 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.20
310 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.48
311 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.90 0 5,000 50 7.19
312 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.27
313 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.86

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00