Boliglånsbarometer 2 millioner

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Energikarakter A) 2.50 650 0 55 2.60
2 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 2.57 0 1,800 30 2.64
3 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50% 2.55 1,200 2,650 50 2.64
4 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 2.65 1,000 0 0 2.68
5 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 2.65 0 0 0 2.68
6 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.59 0 0 50 2.68
7 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.59 0 0 50 2.68
8 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 2.62 0 0 45 2.71
9 Handelsbanken NUF Boliglån (Juristforbundet) 2.62 0 0 45 2.71
10 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 2.65 0 0 40 2.73
11 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 2.70 0 0 0 2.73
12 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.65 0 0 50 2.74
13 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.65 0 0 50 2.74
14 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 2.64 1,000 1,900 60 2.75
15 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 2.64 1,000 2,500 60 2.75
16 Sbanken ASA Boliglån 50 % 2.72 0 0 0 2.75
17 Haltdalen Sparebank 60% Eika Boligkreditt 2.65 0 2,500 60 2.76
18 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 2.65 1,000 1,950 60 2.76
19 OBOS-banken AS Grønt boliglån 2.70 0 1,500 35 2.78
20 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2.75 0 0 0 2.78
21 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 2.69 1,000 1,500 50 2.79
22 SpareBank 1 SMN LOfavør boliglån 75% 2.69 1,200 2,650 50 2.79
23 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 2.70 0 0 50 2.80
24 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.70 0 2,000 50 2.80
25 Fana Sparebank 50 %-lån 2.70 1,000 1,000 50 2.80
26 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 2.69 1,000 0 60 2.80
27 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 2.75 0 1,000 15 2.80
28 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2.80 0 0 0 2.84
29 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 2.73 0 0 60 2.84
30 Hønefoss Sparebank Boliglån innenfor 50% belåning 2.75 1,000 2,000 50 2.85
31 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 2.74 1,000 1,900 60 2.85
32 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 2.74 1,000 1,950 60 2.85
33 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 2.74 1,000 2,500 60 2.85
34 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.75 1,000 2,500 60 2.86
35 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 2.80 0 1,500 35 2.88
36 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 2.80 0 1,500 35 2.88
37 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 2.80 0 0 40 2.89
38 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.80 0 2,500 40 2.89
39 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2.85 0 0 0 2.89
40 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2.85 0 0 0 2.89
41 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 2.80 0 1,500 45 2.89
42 Gjensidige Bank Boliglån inntil 50 % 2.80 950 750 50 2.90
43 Sparebanken Øst Grønt boliglån 2.79 1,000 0 65 2.91
44 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 2.85 0 1,500 35 2.93
45 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.90 1,000 0 0 2.94
46 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.90 1,000 0 0 2.94
47 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2.90 0 0 0 2.94
48 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 2.84 1,000 1,000 50 2.94
49 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 2.85 800 0 50 2.95
50 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 75% 2.85 1,200 2,650 50 2.95
51 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.91 0 0 0 2.95
52 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 2.85 650 0 55 2.96
53 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 2.85 0 2,500 55 2.96
54 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 2.85 0 3,000 55 2.96
55 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 2.85 1,000 2,500 60 2.96
56 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 60% 2.85 0 1,500 65 2.97
57 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 60% EBK 2.90 950 1,000 35 2.98
58 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 2.90 1,000 2,000 50 3.00
59 DNB Bank ASA Grønt boliglån 2.89 1,000 1,900 60 3.00
60 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.90 0 2,500 65 3.02
61 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.90 1,000 2,500 65 3.02
62 Østre Agder Sparebank Boliglån Eika boligkreditt 2.90 900 0 70 3.03
63 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2.95 0 1,500 35 3.03
64 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.95 0 1,500 35 3.03
65 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 2.95 0 0 40 3.04
66 Storebrand Bank ASA Boliglån UNIO 2.94 0 0 50 3.04
67 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.94 950 1,000 50 3.04
68 Sbanken ASA Boliglån 75 % 3.01 0 0 0 3.05
69 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 3.01 0 0 0 3.05
70 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 2.95 0 0 50 3.05
71 Drangedal Sparebank Boliglån 60% 2.95 750 0 50 3.05
72 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 2.95 0 2,000 50 3.05
73 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 2.95 1,200 2,650 50 3.05
74 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2.95 750 0 60 3.06
75 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 80% 2.95 0 1,500 65 3.07
76 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 3.05 0 1,500 45 3.15
77 Fana Sparebank 75 %-lån 3.05 1,000 1,000 50 3.15
78 Tinn Sparebank Boliglån 60% 3.05 0 3,500 50 3.15
79 Strømmen Sparebank Boliglån 3.05 0 3,500 65 3.17
80 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 3.05 0 0 70 3.18
81 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 3.10 0 1,500 35 3.19
82 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.10 750 2,000 45 3.20
83 Gjensidige Bank Boliglån inntil 75 % 3.10 950 750 50 3.21
84 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.10 500 1,500 50 3.21
85 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 3.10 750 2,000 50 3.21
86 Ofoten Sparebank Boliglån i Eika Boligkreditt 3.10 750 3,000 50 3.21
87 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 3.09 1,000 1,900 60 3.21
88 Selbu Sparebank Boliglån 3.10 0 3,000 60 3.22
89 Handelsbanken NUF Boliglån 3.10 2,000 3,000 60 3.22
90 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 3.10 0 2,500 65 3.22
91 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 3.10 1,000 2,500 65 3.22
92 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 60 % 3.15 500 2,000 35 3.24
93 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 3.15 500 2,000 50 3.26
94 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.15 2,000 0 60 3.27
95 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 3.15 0 2,500 60 3.27
96 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 3.15 1,000 2,000 60 3.27
97 Spareskillingsbanken Boliglån 3.15 1,000 0 65 3.28
98 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 3.24 0 0 0 3.29
99 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 3.19 950 1,000 50 3.30
100 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 3.20 750 2,000 45 3.30
101 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 3.10 1,000 2,500 130 3.31
102 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 3.20 1,000 1,500 50 3.31
103 Lillesands Sparebank Total Boliglån 3.19 1,000 0 60 3.31
104 SpareBank 1 Telemark Boliglån 3.20 1,000 0 60 3.32
105 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.20 1,000 0 60 3.32
106 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 3.20 1,000 0 60 3.32
107 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 3.20 1,000 0 60 3.32
108 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 3.20 0 2,500 60 3.32
109 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 3.20 750 2,500 60 3.32
110 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 3.20 0 3,000 75 3.34
111 Sparebanken Møre Møre Boliglån 3.20 1,000 2,500 75 3.34
112 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 3.25 0 0 35 3.34
113 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 3.25 0 1,500 35 3.34
114 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 3.25 0 1,500 35 3.34
115 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 3.25 700 1,800 35 3.34
116 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 3.30 0 0 0 3.35
117 Sbanken ASA Boliglån 85 % 3.30 0 0 0 3.35
118 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 3.23 1,500 2,500 60 3.35
119 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 3.25 0 0 50 3.36
120 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 3.25 1,000 0 50 3.36
121 Valle Sparebank Bustadlån 3.25 1,000 0 50 3.36
122 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 3.25 0 2,000 50 3.36
123 Fana Sparebank 85 %-lån 3.25 1,000 1,000 50 3.36
124 Hemne Sparebank Boliglån 60 % 3.25 1,000 1,500 50 3.36
125 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 60% 3.25 0 2,500 50 3.36
126 Sogn Sparebank Bustadlån 75% 3.25 500 2,000 50 3.36
127 Hønefoss Sparebank Boliglån 3.25 1,000 2,000 50 3.36
128 Tolga-Os Sparebank Boliglån inntil 85 % 3.25 1,000 2,500 50 3.36
129 SpareBank 1 SMN Boliglån 70% 3.25 1,200 2,650 50 3.36
130 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.25 2,000 4,000 50 3.36
131 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 3.24 1,000 1,900 60 3.36
132 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.25 1,000 0 60 3.37
133 Sparebanken Sør Boliglån 3.25 1,000 2,500 65 3.38
134 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 3.25 1,000 2,500 65 3.38
135 Blaker Sparebank Boliglån 60% 3.25 0 3,500 70 3.39
136 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 3.34 0 0 0 3.39
137 Skagerrak Sparebank Boliglån 3.29 1,000 1,250 50 3.40
138 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 3.29 1,000 2,000 50 3.40
139 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 3.30 800 0 50 3.41
140 Stadsbygd Sparebank Boliglån 3.30 1,000 0 50 3.41
141 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 3.30 500 1,500 50 3.41
142 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 3.30 1,000 1,000 50 3.41
143 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.30 500 1,500 50 3.41
144 Orkla Sparebank Boliglån 3.30 1,000 2,000 50 3.41
145 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 3.30 1,000 2,000 50 3.41
146 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 3.30 0 4,000 50 3.41
147 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 3.29 1,000 1,900 60 3.41
148 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 3.29 1,000 2,500 60 3.41
149 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 3.30 650 0 55 3.42
150 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 3.30 650 0 55 3.42
151 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 3.30 1,000 2,500 60 3.42
152 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 3.30 1,000 3,250 65 3.43
153 Andebu Sparebank Boliglån 3.35 0 2,000 35 3.45
154 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 3.35 0 2,500 40 3.45
155 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 3.34 0 2,500 55 3.46
156 Luster Sparebank Bustadlån 3.35 750 0 50 3.46
157 Grong Sparebank Boliglån 3.35 1,200 0 50 3.46
158 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3.35 1,000 2,000 50 3.46
159 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 3.35 1,000 2,000 50 3.46
160 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 3.35 1,000 2,000 50 3.46
161 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.35 750 2,500 50 3.46
162 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 3.35 1,000 3,000 50 3.46
163 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 3.34 750 0 60 3.47
164 Sparebank 68° Nord Boliglån 3.35 1,000 3,500 60 3.48
165 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 3.40 0 1,500 35 3.50
166 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.40 750 2,000 45 3.51
167 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 3.40 0 0 50 3.52
168 Grue Sparebank Boliglån 3.40 0 2,000 50 3.52
169 Eidsberg Sparebank Boliglån 3.40 1,000 1,500 50 3.52
170 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 3.39 1,000 1,900 60 3.52
171 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 3.39 0 3,000 60 3.52
172 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 3.40 0 2,250 55 3.52
173 SpareBank 1 Modum Boliglån 3.40 0 3,000 55 3.52
174 Sunndal Sparebank Boliglån 3.40 1,000 3,500 55 3.52
175 Danske Bank Boliglån inntil 80% 3.40 1,000 1,200 60 3.53
176 LillestrømBanken Boliglån 60% 3.40 0 3,500 65 3.53
177 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 3.45 0 2,000 50 3.57
178 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 3.45 500 2,000 50 3.57
179 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.45 1,000 1,500 50 3.57
180 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.45 1,000 2,000 50 3.57
181 SpareBank 1 SMN Boliglån 85% 3.45 1,200 2,650 50 3.57
182 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 3.44 1,000 1,900 60 3.57
183 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 3.45 750 0 60 3.58
184 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 3.45 0 2,500 60 3.58
185 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 85 % av verdigrunnlag) 3.45 0 2,500 65 3.59
186 Trøgstad Sparebank Boliglån 3.45 1,500 4,000 65 3.59
187 Jæren Sparebank Boliglån 3.45 0 0 70 3.59
188 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 3.50 0 1,500 35 3.60
189 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 3.50 750 2,000 45 3.61
190 Etne Sparebank 60% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.62
191 Etne Sparebank 80% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.62
192 Berg Sparebank Boliglån Eika BoligKreditt 3.50 1,000 2,000 50 3.62
193 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 3.50 1,000 3,000 50 3.62
194 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 3.50 0 4,000 50 3.62
195 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3.50 1,000 5,000 50 3.62
196 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 3.49 1,000 1,900 60 3.62
197 Ørskog Sparebank Bustadlån 3.50 1,000 3,000 55 3.63
198 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 3.50 0 2,500 60 3.63
199 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 3.50 1,000 4,000 60 3.63
200 LillestrømBanken Boliglån 80% 3.50 0 3,500 65 3.64
201 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 3.50 0 0 70 3.64
202 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 3.55 0 2,500 40 3.66
203 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 3.55 0 2,500 40 3.66
204 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.55 0 1,500 45 3.66
205 Marker Sparebank Boliglån 3.55 750 2,000 50 3.67
206 Sparebanken Øst Boliglån 75% 3.55 1,000 3,250 65 3.69
207 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 3.60 0 3,000 55 3.73
208 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 3.60 1,000 2,000 60 3.73
209 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 3.65 0 0 40 3.76
210 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 3.65 800 0 50 3.77
211 Helgeland Sparebank Helgeland Total 3.65 0 5,000 60 3.79
212 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 3.70 700 1,800 35 3.81
213 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 3.70 0 2,250 55 3.83
214 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 2,500 60 3.84
215 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 3.75 1,000 3,000 50 3.88
216 Lillesands Sparebank Boliglån 3.75 1,000 0 60 3.89
217 Blaker Sparebank Boliglån 85% 3.75 0 3,500 70 3.90
218 Skue Sparebank Boliglån 3.80 0 0 60 3.94
219 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 3.80 1,000 2,500 60 3.94
220 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.85 500 2,000 50 3.98
221 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 3.90 0 5,000 60 4.05
222 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 4.00 2,000 0 60 4.15
223 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.05 750 2,000 45 4.18
224 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 4.05 950 1,000 50 4.19
225 Ørland Sparebank Boliglån 85% 4.05 2,000 4,000 50 4.19
226 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 4.10 0 2,600 55 4.25
227 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 4.10 0 3,000 55 4.25
228 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 4.20 0 5,000 60 4.36
229 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 4.35 1,000 2,500 65 4.52
230 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.50 750 2,500 50 4.66
231 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.55 0 0 50 4.71
232 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 4.55 0 2,600 55 4.72
233 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 4.55 0 2,600 55 4.72
234 Bank2 ASA Refinansiering 4.95 0 0 75 5.16
235 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 5.00 0 2,600 55 5.19
236 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 5.10 1,000 2,500 65 5.30
237 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 0 25 6.04
238 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 0 35 6.20
239 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 20,000 75 7.27
240 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 20,000 75 7.86

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00