Boliglånsbarometer 2 millioner

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.10 0 0 50 1.17
2 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 1.19 0 0 0 1.20
3 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.32
4 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.32
5 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 650 2,500 55 1.37
6 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.35 0 0 45 1.41
7 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.35 0 0 45 1.41
8 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.35 1,200 0 50 1.42
9 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.43 0 0 0 1.44
10 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.40 0 0 40 1.46
11 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.46
12 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.46
13 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.45 0 0 35 1.50
14 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.45 1,200 0 50 1.52
15 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.52 0 0 0 1.53
16 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.50 0 0 35 1.55
17 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1.50 0 0 40 1.56
18 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.49 0 0 50 1.56
19 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.55 1,000 0 0 1.56
20 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.56
21 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.55 0 0 0 1.56
22 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.49 0 0 50 1.56
23 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.55 500 0 0 1.56
24 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.56
25 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.56
26 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.56
27 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.49 1,200 0 50 1.56
28 Oppdalsbanken Grønt boliglån 1.50 1,200 0 45 1.57
29 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.49 0 0 60 1.57
30 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 1.49 1,000 0 60 1.57
31 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån for unge 1.49 1,000 0 60 1.57
32 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.50 1,000 0 55 1.58
33 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.55 0 0 35 1.60
34 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.55 0 0 35 1.60
35 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 1.55 0 0 50 1.62
36 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.55 1,200 0 50 1.62
37 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 1.54 1,000 0 60 1.62
38 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.54 1,000 0 60 1.62
39 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.60 0 0 15 1.63
40 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.54 1,300 0 65 1.63
41 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.62 0 0 0 1.63
42 Selbu Sparebank Boliglån 1.55 0 0 60 1.63
43 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.58 0 0 35 1.63
44 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.64
45 SpareBank 1 Nordvest LOfavør boliglån inntil 50% 1.55 1,200 0 75 1.65
46 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.59 0 0 50 1.66
47 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.67
48 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.67
49 Etne Sparebank Grønt lån 1.60 0 0 50 1.67
50 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
51 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
52 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
53 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 75% 1.59 1,000 0 60 1.67
54 SpareBank 1 BV Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.67
55 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.59 1,000 0 60 1.67
56 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 60 1.67
57 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.59 1,000 2,000 60 1.67
58 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.59 1,300 0 65 1.68
59 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.69
60 SpareBank 1 Nordvest Grønt boliglån 1.60 1,200 0 75 1.70
61 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 1.65 0 0 35 1.71
62 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.71 0 0 0 1.72
63 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 1.65 0 0 50 1.72
64 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.65 800 0 50 1.72
65 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 1,000 0 50 1.72
66 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.73
67 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 1.64 1,000 0 60 1.73
68 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 1.64 1,300 0 65 1.73
69 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.74
70 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.74
71 LillestrømBanken Grønt boliglån 1.65 0 0 65 1.74
72 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.74
73 Østre Agder Sparebank Boliglån Eika boligkreditt 1.65 900 1,000 70 1.75
74 SpareBank 1 Nordvest LOfavør boliglån (over 34 år) 1.65 1,200 0 75 1.75
75 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.70 0 0 35 1.76
76 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.69 500 0 45 1.76
77 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.76
78 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 1.70 0 0 50 1.77
79 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.70 1,000 0 50 1.77
80 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 1.70 1,500 0 50 1.77
81 Skagerrak Sparebank Boliglån 1.69 1,000 0 60 1.78
82 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.69 1,000 0 60 1.78
83 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.78
84 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.77 0 0 0 1.78
85 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 1.79 1,000 0 0 1.80
86 Landkreditt Bank AS Boliglån 1.79 1,000 0 0 1.80
87 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1.75 0 0 40 1.81
88 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
89 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
90 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
91 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 1.83
92 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.75 0 0 50 1.83
93 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 1.75 0 0 50 1.83
94 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1.75 500 0 50 1.83
95 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 1.75 0 0 55 1.83
96 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 650 2,500 55 1.83
97 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.75 0 0 65 1.84
98 Sbanken ASA Boliglån 75 % 1.83 0 0 0 1.85
99 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 1.83 0 0 0 1.85
100 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.83 0 0 0 1.85
101 Sbanken ASA Boliglån 60% 1.83 0 0 0 1.85
102 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.86
103 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 0 1.87
104 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.79 950 0 50 1.87
105 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 1.79 950 0 50 1.87
106 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 1,000 0 50 1.87
107 Aurskog Sparebank Boliglån 60 % 1.80 1,500 0 50 1.88
108 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 85% 1.79 1,000 0 60 1.88
109 Skue Sparebank Boliglån 1.80 0 0 60 1.89
110 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 1.89
111 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 1.90
112 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 1.85 0 0 35 1.91
113 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 1.83 1,500 0 60 1.92
114 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.93
115 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.93
116 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 1.93
117 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 1,000 0 50 1.93
118 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 1.94
119 Strømmen Sparebank Boliglån 1.85 0 0 65 1.95
120 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.90 0 0 35 1.96
121 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 1.90 0 0 35 1.96
122 Sbanken ASA Boliglån 85 % 1.94 0 0 0 1.96
123 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 1.94 0 0 0 1.96
124 Tinn Sparebank Boliglån 60% 1.90 0 0 50 1.98
125 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 1.90 500 0 50 1.98
126 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 1.90 750 0 50 1.98
127 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 1.90 750 0 50 1.98
128 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 1.90 750 0 50 1.98
129 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 1.90 1,200 0 50 1.98
130 Stadsbygd Sparebank Boliglån 1.90 1,000 1,500 50 1.98
131 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 1.89 1,000 0 60 1.98
132 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 1.99
133 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 1.90 750 750 60 1.99
134 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.00
135 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 1.99 0 0 0 2.01
136 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 1.95 500 0 35 2.01
137 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 1.95 500 0 45 2.02
138 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.02
139 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.02
140 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1.95 500 0 50 2.03
141 Eidsberg Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
142 Orkla Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
143 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 1.95 2,000 1,000 50 2.03
144 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 650 2,500 55 2.03
145 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 650 2,500 55 2.03
146 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.04
147 Sparebank 68° Nord Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.04
148 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.04
149 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 1.95 1,000 2,500 60 2.04
150 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 1.95 0 0 65 2.05
151 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1.99 0 0 35 2.05
152 Jæren Sparebank Boliglån 1.95 0 0 70 2.05
153 Sparebanken Møre Møre Boliglån 1.95 1,000 0 75 2.06
154 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.00 0 0 35 2.06
155 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 1.99 800 0 50 2.07
156 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 1.99 950 0 50 2.07
157 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 1,000 0 50 2.07
158 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 1.99 1,000 0 50 2.07
159 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.00 1,000 1,500 50 2.08
160 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 1.99 1,000 0 60 2.08
161 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 60 2.08
162 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 55 2.09
163 Sparebanken Sør Boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
164 Spareskillingsbanken Boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
165 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 1.99 1,000 0 65 2.09
166 Trøgstad Sparebank Boliglån 1.99 1,500 0 65 2.09
167 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.09
168 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.10
169 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 1.99 0 0 75 2.10
170 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.05 0 0 35 2.11
171 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.12
172 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.05 0 0 50 2.13
173 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank 2.05 500 0 50 2.13
174 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.05 1,000 0 50 2.13
175 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.05 1,000 0 50 2.13
176 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2.05 1,200 0 50 2.13
177 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.04 1,000 0 60 2.13
178 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.04 1,000 0 60 2.13
179 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.04 1,000 0 60 2.13
180 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.05 0 0 55 2.14
181 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.04 1,300 0 65 2.14
182 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2.05 0 0 60 2.14
183 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.05 750 750 60 2.14
184 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.05 1,000 2,500 60 2.14
185 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.05 1,000 2,500 60 2.14
186 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.15
187 Andebu Sparebank Boliglån 2.10 0 0 35 2.16
188 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.10 0 0 35 2.16
189 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.17
190 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.09 1,000 0 50 2.17
191 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 1,200 0 45 2.18
192 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.10 0 0 50 2.18
193 Luster Sparebank Bustadlån 2.10 750 0 50 2.18
194 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.18
195 Hemne Sparebank Boliglån innenfor 75 % 2.10 1,000 0 50 2.18
196 Grong Sparebank Boliglån 2.10 1,200 750 50 2.18
197 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.10 1,000 2,500 50 2.18
198 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.09 1,000 0 60 2.18
199 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.09 1,000 2,000 60 2.18
200 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.09 1,000 2,000 60 2.18
201 Handelsbanken NUF Boliglån 2.10 2,000 0 60 2.19
202 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.10 0 0 65 2.20
203 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.20
204 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
205 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
206 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.14 0 0 55 2.23
207 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.23
208 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.15 500 0 50 2.23
209 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.15 1,000 0 50 2.23
210 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 2,000 50 2.23
211 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.14 1,000 0 60 2.23
212 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.24
213 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.15 1,000 0 60 2.24
214 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.15 1,000 2,500 60 2.24
215 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.19 0 0 55 2.28
216 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 2.20 1,000 0 50 2.28
217 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 2.20 1,000 0 50 2.28
218 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.20 1,000 0 50 2.28
219 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.19 1,000 0 60 2.29
220 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 2.19 1,300 0 65 2.29
221 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.30
222 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.20 0 0 65 2.30
223 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.20 0 0 65 2.30
224 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.20 0 1,000 65 2.30
225 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.30
226 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.25 0 0 40 2.32
227 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.25 0 0 50 2.33
228 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.25 900 0 50 2.33
229 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.33
230 Berg Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.33
231 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 55 2.34
232 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.35
233 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.25 2,000 2,000 60 2.35
234 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.36
235 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.36
236 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 45 2.38
237 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.30 0 0 50 2.39
238 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 2.30 0 0 50 2.39
239 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.30 0 0 50 2.39
240 Grue Sparebank Boliglån 2.30 0 0 50 2.39
241 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 500 0 50 2.39
242 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2.30 0 0 55 2.39
243 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 2.30 0 0 60 2.40
244 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.30 1,000 2,500 60 2.40
245 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.30 0 0 65 2.40
246 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.43
247 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank mellom 1 mill. kr og 2 mill. kr. 2.35 500 0 50 2.44
248 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i fritidsbolig/hytte 2.35 500 0 50 2.44
249 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.44
250 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2.35 1,200 0 50 2.44
251 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.34 750 0 60 2.44
252 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.35 1,000 0 60 2.45
253 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 45 2.48
254 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 1,200 0 45 2.48
255 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.40 1,000 0 50 2.49
256 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.40 1,000 2,500 60 2.50
257 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2.45 0 0 50 2.54
258 Marker Sparebank Boliglån 2.45 750 0 50 2.54
259 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 2.45 900 0 50 2.54
260 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.54
261 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 2.45 1,000 0 65 2.56
262 SpareBank 1 Nordvest Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.45 1,200 0 75 2.57
263 Storebrand Bank ASA Helkunde Boliglån 2.49 950 0 50 2.58
264 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.49 0 0 55 2.59
265 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.59
266 SpareBank 1 BV Hyttelån 2.49 1,000 0 60 2.59
267 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.62
268 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 130 2.64
269 SpareBank 1 Nordvest Hyttelån 2.55 1,200 0 75 2.67
270 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.60 500 0 45 2.69
271 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 2.60 750 0 45 2.69
272 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.60 800 0 50 2.69
273 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.60 2,000 1,000 50 2.69
274 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.75 1,200 0 75 2.88
275 Lillesands Sparebank Boliglån 2.90 1,000 0 60 3.01
276 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.06
277 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 2.95 0 0 60 3.06
278 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.00 500 0 50 3.10
279 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.11
280 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.21
281 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.27
282 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.36
283 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.36
284 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.57
285 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 3.45 1,000 0 65 3.59
286 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 3.50 0 0 45 3.61
287 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.68
288 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 3.83
289 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4.50 1,000 0 65 4.68
290 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.43
291 Danske Bank Toppfinansiering 5.70 1,000 0 45 5.91
292 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.20
293 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.48
294 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.90 0 5,000 50 7.19
295 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.27
296 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.86

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00