Boliglånsbarometer 2 millioner

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente.

For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.69 0 0 50 1.76
2 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 1.81 0 0 0 1.83
3 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.75 0 0 50 1.83
4 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 1.75 1,200 0 75 1.86
5 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.80 0 0 40 1.86
6 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 1.89 500 0 0 1.91
7 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.85 1,200 0 60 1.94
8 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 70 % 1.90 0 0 40 1.97
9 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 1.89 0 0 60 1.98
10 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 50% 1.90 700 2,600 55 1.98
11 Orkla Sparebank Grønt boliglån 1.90 1,000 0 60 1.99
12 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.99 500 0 0 2.01
13 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.99 500 0 0 2.01
14 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 1.90 1,200 0 75 2.01
15 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.95 0 0 50 2.03
16 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1.95 0 0 50 2.03
17 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 1.95 750 0 50 2.03
18 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 1.94 1,000 0 60 2.03
19 Oslo Pensjonsforsikring AS Boliglån innenfor 75 % 1.97 0 0 45 2.04
20 Sunndal Sparebank Grønt boliglån 1.95 1,000 0 65 2.05
21 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 2.03 0 0 0 2.05
22 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.99 0 0 35 2.05
23 Andebu Sparebank Grønt boliglån 2.00 0 0 35 2.06
24 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 2.05 0 0 0 2.07
25 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.99 1,000 0 50 2.07
26 Oppdalsbanken Grønt boliglån 2.00 1,200 0 45 2.07
27 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 2.00 0 0 50 2.08
28 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.00 0 0 50 2.08
29 Rindal Sparebank Grønt boliglån 2.00 0 0 50 2.08
30 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 1.99 1,000 0 60 2.08
31 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 2.00 700 2,600 55 2.09
32 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt føstehjemslån 2.00 700 2,600 55 2.09
33 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.99 0 0 65 2.09
34 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.99 0 0 65 2.09
35 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 1.99 1,000 0 65 2.09
36 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
37 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
38 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2.07 0 0 0 2.09
39 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån + 2.00 1,000 0 60 2.09
40 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 2.05 0 0 35 2.11
41 KLP Banken AS Fleksilån grønt 2.05 0 0 35 2.11
42 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 2.02 1,300 0 65 2.12
43 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 2.04 0 0 50 2.12
44 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 2.04 0 0 50 2.12
45 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/50 % 2.04 0 0 50 2.12
46 Aasen Sparebank Grønt boliglån 2.05 0 0 50 2.13
47 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 2.11 0 0 0 2.13
48 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 2.04 1,000 2,000 60 2.13
49 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 2.04 1,000 2,000 60 2.13
50 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 2.08 0 0 35 2.14
51 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 2.08 0 0 35 2.14
52 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 2.08 0 0 35 2.14
53 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 2.05 1,200 0 60 2.14
54 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 2.05 0 0 65 2.15
55 Sparebanken Øst Grønt boliglån 2.04 1,250 0 75 2.15
56 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 2.05 1,200 0 75 2.16
57 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.15 1,000 0 0 2.17
58 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.15 1,000 0 0 2.17
59 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 2.09 1,000 0 50 2.17
60 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 2.10 0 0 45 2.18
61 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 2.10 0 0 45 2.18
62 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 2.10 0 0 50 2.18
63 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 2.10 0 0 50 2.18
64 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 2.10 0 0 50 2.18
65 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 2.10 0 0 50 2.18
66 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 2.10 800 0 50 2.18
67 Grong Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.10 1,200 750 50 2.18
68 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 2.09 0 0 60 2.18
69 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 2.09 0 0 60 2.18
70 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 2.09 1,000 0 60 2.18
71 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 2.09 0 0 65 2.19
72 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 2.10 1,000 0 60 2.19
73 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 2.10 1,200 0 60 2.19
74 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 2.10 0 0 65 2.20
75 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.18 0 0 0 2.20
76 Sparebanken Møre Grønt boliglån 2.09 1,000 0 75 2.20
77 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 2.09 1,000 0 75 2.20
78 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 2.11 1,200 0 60 2.20
79 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 2.10 1,200 0 75 2.21
80 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 2.15 0 0 35 2.21
81 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2.15 0 0 35 2.21
82 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.15 0 0 35 2.21
83 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2.21 0 0 0 2.23
84 Vekselbanken Grønt bustadlån 2.15 0 0 50 2.23
85 Vekselbanken Grønt oppussingslån 2.15 0 0 50 2.23
86 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 2.15 1,000 1,500 50 2.23
87 Melhusbanken Grønt boliglån 2.15 1,000 2,500 50 2.23
88 Totens Sparebank Grønt boliglån 2.15 1,000 0 60 2.24
89 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 2.16 1,300 0 65 2.26
90 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 2.16 1,300 0 65 2.26
91 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 2.15 0 0 75 2.26
92 Aasen Sparebank Midt Boliglån 2.19 0 0 50 2.27
93 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A-B 2.19 950 0 50 2.27
94 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 2.20 0 0 50 2.28
95 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 2.20 0 0 50 2.28
96 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 2.20 0 0 50 2.28
97 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2.26 0 0 0 2.28
98 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 2.20 0 0 50 2.28
99 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 2.20 0 0 50 2.28
100 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 2.20 0 0 50 2.28
101 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 2.20 0 0 50 2.28
102 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 2.20 0 0 50 2.28
103 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 2.19 0 0 60 2.29
104 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 2.19 0 0 60 2.29
105 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 2.19 0 0 60 2.29
106 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 2.19 1,000 0 60 2.29
107 Larvikbanken Grønt boliglån 2.20 0 0 55 2.29
108 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 2.20 700 2,600 55 2.29
109 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 75 % 2.19 0 0 65 2.29
110 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 2.20 0 0 60 2.30
111 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.23 0 0 35 2.30
112 Jæren Sparebank Grønt boliglån 2.19 0 0 70 2.30
113 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 2.19 0 0 70 2.30
114 Østre Agder Sparebank Boliglån Eika boligkreditt 2.19 900 1,000 70 2.30
115 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 2.20 0 0 65 2.30
116 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån - Flexilån 2.19 1,000 0 75 2.30
117 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2.30 0 0 0 2.32
118 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 2.24 1,000 1,500 50 2.32
119 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 2.22 0 0 70 2.33
120 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.25 0 0 50 2.33
121 Etne Sparebank Grønt lån 2.25 0 0 50 2.33
122 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 2.24 0 0 60 2.34
123 Lillesands Sparebank Grønt lån 2.24 1,000 0 60 2.34
124 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 2.24 0 0 65 2.34
125 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 2.24 0 0 65 2.34
126 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.25 0 0 60 2.35
127 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.33 0 0 0 2.35
128 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.33 0 0 0 2.35
129 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 2.33 0 0 0 2.35
130 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 2.33 0 0 0 2.35
131 Sbanken ASA Boliglån 50 % 2.33 0 0 0 2.35
132 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.33 0 0 0 2.35
133 Romerike Sparebank Grønt boliglån 2.25 0 0 65 2.35
134 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 2.25 1,000 0 65 2.35
135 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.24 1,000 0 75 2.36
136 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 2.25 1,000 0 70 2.36
137 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2.34 0 0 0 2.37
138 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 2.30 990 0 35 2.37
139 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 2.30 0 0 50 2.39
140 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 2.30 0 0 50 2.39
141 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 2.30 0 0 50 2.39
142 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 2.29 0 0 60 2.39
143 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.30 0 0 55 2.39
144 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.30 0 0 55 2.39
145 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 2.30 700 2,600 55 2.39
146 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 2.30 700 2,600 55 2.39
147 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 2.30 700 2,600 55 2.39
148 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 2.30 1,000 0 60 2.40
149 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 2.39 0 0 0 2.42
150 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 2.30 2,000 0 75 2.42
151 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 2.34 500 0 45 2.42
152 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 2.35 0 0 40 2.42
153 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.33 1,500 0 60 2.43
154 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 2.35 750 0 50 2.44
155 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.35 750 0 50 2.44
156 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 2.35 750 0 50 2.44
157 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 2.35 1,000 2,500 50 2.44
158 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 2.34 1,000 0 60 2.44
159 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 2.35 0 0 60 2.45
160 Strømmen Sparebank Boliglån 2.35 0 0 65 2.46
161 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 2.35 0 0 65 2.46
162 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.43 0 0 0 2.46
163 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.43 0 0 0 2.46
164 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 2.39 1,000 0 50 2.48
165 Aasen Sparebank Aktiv voksen 2.40 0 0 50 2.49
166 Marker Sparebank Grønt boliglån 2.40 750 0 50 2.49
167 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2.40 1,000 1,500 50 2.49
168 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 2.39 0 0 60 2.49
169 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 2.40 0 0 65 2.51
170 Hemne Sparebank Grønt boliglån 2.40 1,000 0 65 2.51
171 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.40 1,000 0 65 2.51
172 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 2.39 1,000 0 75 2.51
173 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 2.40 0 0 75 2.52
174 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 2.45 1,000 0 50 2.54
175 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 2.45 1,000 0 50 2.54
176 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 2.45 1,000 0 50 2.54
177 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 2.45 0 0 60 2.55
178 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 2.45 1,000 0 60 2.55
179 Orkla Sparebank Boliglån 2.45 1,000 0 60 2.55
180 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 2.45 750 0 65 2.56
181 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 2.50 0 0 35 2.57
182 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 2.48 0 0 65 2.59
183 USBL (DNB) Boliglån 2.48 0 0 65 2.59
184 TOBB (DNB) Boliglån 2.48 1,000 0 65 2.59
185 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.50 1,000 0 50 2.59
186 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.50 1,000 0 50 2.59
187 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.49 0 0 65 2.60
188 Tinn Sparebank Boliglån 75% 2.50 1,000 0 60 2.60
189 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2.50 1,200 0 60 2.60
190 Spareskillingsbanken Boliglån 2.50 1,000 0 65 2.61
191 Sunndal Sparebank Boliglån 2.50 1,000 0 65 2.61
192 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.55 500 0 35 2.62
193 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 2.54 950 0 50 2.63
194 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.54 950 0 50 2.63
195 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.55 0 0 50 2.64
196 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 2.55 500 0 50 2.64
197 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 2.55 750 0 50 2.64
198 Marker Sparebank Grønt rammelån 2.55 750 0 50 2.64
199 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.55 750 0 50 2.64
200 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 2.55 1,000 0 50 2.64
201 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 2.54 0 0 60 2.64
202 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.54 0 0 60 2.64
203 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 2.54 0 0 60 2.64
204 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.54 1,000 0 60 2.64
205 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.54 750 1,500 60 2.64
206 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.55 0 0 60 2.65
207 Skue Sparebank Boliglån 2.55 0 0 60 2.65
208 Sparebanken Sør Boliglån 2.55 1,000 0 65 2.66
209 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 2.55 0 0 70 2.67
210 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 2.55 1,200 0 75 2.67
211 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 2.55 2,000 0 75 2.67
212 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.60 0 0 35 2.67
213 Berg Sparebank Boliglån 75 % 2.59 1,000 0 50 2.68
214 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 2.59 1,000 0 50 2.68
215 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.60 500 0 45 2.69
216 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.60 750 0 50 2.69
217 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.60 990 0 50 2.69
218 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.60 1,000 0 50 2.69
219 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.60 2,000 1,000 50 2.69
220 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 2.59 1,000 0 60 2.69
221 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 2.60 700 2,600 55 2.70
222 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 85% 2.60 700 2,600 55 2.70
223 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.59 0 0 65 2.70
224 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 2.59 1,000 0 65 2.70
225 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 2.60 500 0 60 2.70
226 Sparebank 68° Nord Boliglån 2.60 1,000 0 60 2.71
227 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 2.60 1,000 2,500 60 2.71
228 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 2.59 1,000 0 75 2.71
229 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.60 0 0 70 2.72
230 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.69 0 0 0 2.72
231 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.60 1,000 0 75 2.72
232 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.65 0 0 35 2.73
233 Fana Sparebank 75 %-lån 2.65 500 0 50 2.74
234 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.65 1,000 1,500 50 2.74
235 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 2.64 0 0 60 2.75
236 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.64 1,000 0 60 2.75
237 Skagerrak Sparebank Boliglån 2.64 1,000 2,000 60 2.75
238 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.64 1,000 0 65 2.75
239 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 2.65 0 0 65 2.76
240 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 2.64 2,000 0 75 2.76
241 Jæren Sparebank Boliglån 2.65 0 0 70 2.77
242 Andebu Sparebank Boliglån 2.70 0 0 35 2.78
243 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.70 0 0 35 2.78
244 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 2.70 0 0 50 2.80
245 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.70 950 0 50 2.80
246 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.70 1,000 2,500 50 2.80
247 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 2.69 1,000 0 60 2.80
248 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.69 0 0 65 2.80
249 Selbu Sparebank Boliglån 2.70 0 0 60 2.81
250 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 2.70 0 0 60 2.81
251 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank 2.70 500 0 60 2.81
252 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 2.70 750 0 60 2.81
253 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.70 1,000 0 60 2.81
254 Handelsbanken NUF Boliglån 2.70 2,000 0 60 2.81
255 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.70 1,000 2,500 60 2.81
256 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 2.70 0 0 65 2.81
257 Romerike Sparebank Boliglån med stil 50 % 2.70 0 0 65 2.81
258 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.69 1,250 0 75 2.82
259 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 2.70 1,000 0 75 2.83
260 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 2.74 0 0 50 2.84
261 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 2.74 0 0 50 2.84
262 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 2.75 0 0 50 2.85
263 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.75 0 0 50 2.85
264 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.75 0 0 50 2.85
265 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.75 500 0 50 2.85
266 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 2.75 500 0 50 2.85
267 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.75 750 0 50 2.85
268 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.75 750 0 50 2.85
269 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 2.75 750 0 50 2.85
270 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 2.75 800 0 50 2.85
271 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.75 800 0 50 2.85
272 Grong Sparebank Boliglån 2.75 1,200 750 50 2.85
273 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.74 0 0 60 2.85
274 Trøgstad Sparebank Boliglån 2.74 1,500 0 65 2.85
275 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.75 0 0 60 2.86
276 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2.75 1,200 0 60 2.86
277 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.75 1,000 2,000 60 2.86
278 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.75 1,000 2,500 60 2.86
279 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 75 % 2.75 2,000 2,000 60 2.86
280 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 2.75 0 0 65 2.86
281 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.75 0 0 65 2.86
282 Valle Sparebank Bustadlån 2.75 1,000 0 65 2.86
283 Berg Sparebank Boliglån 85% 2.79 1,000 0 50 2.89
284 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.80 1,200 0 45 2.89
285 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 2.79 750 1,500 60 2.90
286 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.79 0 0 65 2.91
287 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.79 1,000 0 65 2.91
288 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.79 1,300 0 65 2.91
289 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 2.79 1,300 0 65 2.91
290 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 2.80 0 0 60 2.91
291 Luster Sparebank Bustadlån 2.80 750 0 60 2.91
292 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.80 1,000 0 60 2.91
293 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 2.79 1,000 0 75 2.92
294 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 2.80 1,200 0 75 2.93
295 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 2.85 0 0 50 2.95
296 Fana Sparebank 85 %-lån 2.85 500 0 50 2.95
297 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.85 750 0 50 2.95
298 Marker Sparebank Boliglån 2.85 750 0 50 2.95
299 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.85 1,000 0 50 2.95
300 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2.85 0 0 55 2.96
301 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2.85 1,200 0 60 2.96
302 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.85 1,000 2,500 60 2.96
303 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.85 1,000 0 65 2.97
304 Hemne Sparebank Boliglån innenfor 75 % 2.85 1,000 0 65 2.97
305 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 2.90 1,000 2,500 50 3.00
306 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.89 1,000 0 65 3.01
307 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.90 900 0 65 3.02
308 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.90 0 1,000 65 3.02
309 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.90 0 1,000 65 3.02
310 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 2.95 0 0 50 3.05
311 Grue Sparebank Boliglån 2.95 0 0 50 3.05
312 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.95 0 0 50 3.05
313 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.95 0 0 50 3.05
314 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 2.94 1,000 0 60 3.05
315 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 2.94 1,300 0 65 3.06
316 SpareBank 1 SMN Hyttelån 2.95 1,200 0 60 3.06
317 Romerike Sparebank Boliglån 75% 2.95 0 0 65 3.07
318 Romerike Sparebank Boliglån med stil 75 % 2.95 0 0 65 3.07
319 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.00 500 0 45 3.10
320 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 3.00 1,000 0 50 3.10
321 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 2.99 1,000 0 60 3.11
322 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 3.00 0 0 60 3.12
323 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank mellom 1 mill. kr og 2 mill. kr. 3.00 500 0 60 3.12
324 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 3.00 1,000 2,500 60 3.12
325 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 3.00 0 0 70 3.13
326 Ørskog Sparebank Bustadlån 3.00 1,000 0 70 3.13
327 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 3.00 1,200 0 75 3.13
328 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 3.05 750 0 50 3.15
329 Romerike Sparebank Boliglån med stil 85 % 3.05 0 0 65 3.17
330 Romerike Sparebank Boliglån 85% 3.05 0 0 65 3.17
331 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 3.10 1,200 0 45 3.20
332 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 3.10 0 0 50 3.21
333 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.10 1,000 0 50 3.21
334 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 3.09 0 0 60 3.21
335 Sparebanken DIN Boliglån 3.09 750 0 60 3.21
336 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 3.09 750 1,500 60 3.21
337 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 3.10 900 0 65 3.22
338 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 3.15 750 0 50 3.26
339 Larvikbanken Eika boligkreditt ordinær 3.15 0 0 55 3.26
340 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 3.15 1,000 2,500 60 3.27
341 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.27
342 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 3.15 1,200 0 75 3.29
343 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 3.20 0 0 65 3.33
344 Ørland Sparebank Boliglån 85% 3.25 2,000 1,000 50 3.36
345 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 3.35 800 0 50 3.46
346 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 3.39 750 1,500 60 3.52
347 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 3.40 750 0 60 3.53
348 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 3.40 1,000 0 65 3.53
349 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.50 500 0 60 3.63
350 Larvikbanken Eika boligkreditt eKunde 3.65 0 0 55 3.78
351 Lillesands Sparebank Boliglån 3.65 1,000 0 60 3.79
352 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.75 990 0 50 3.88
353 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.75 0 0 55 3.88
354 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.85 0 0 55 3.99
355 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 4.20 0 0 55 4.35
356 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 4.25 0 0 45 4.39
357 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 4.30 0 0 55 4.45
358 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.40 0 1,000 65 4.57
359 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.43
360 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 5.70 0 5,000 50 5.91
361 Bank2 ASA Refinansiering 5.73 0 20,000 75 5.98
362 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 10,000 35 6.20
363 Danske Bank Toppfinansiering 6.45 1,000 0 45 6.70
364 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.27
365 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.86

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1