Boliglånsbarometer 2 millioner

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 650 2,500 55 1.37
2 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.43 0 0 0 1.44
3 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.46
4 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.46
5 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.40 0 0 45 1.46
6 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.40 0 0 45 1.46
7 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 70% 1.48 0 0 0 1.49
8 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50% 1.45 1,200 0 50 1.52
9 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.52 0 0 0 1.53
10 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.50 0 0 35 1.55
11 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.50 0 0 40 1.56
12 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.55 500 0 0 1.56
13 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.55 1,000 0 0 1.56
14 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.49 0 0 50 1.56
15 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.56
16 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.56
17 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.56
18 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.49 0 0 60 1.57
19 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 1.49 1,000 0 60 1.57
20 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån for unge 1.49 1,000 0 60 1.57
21 SpareBank 1 SMN LOfavør boliglån 75% 1.55 1,200 0 50 1.62
22 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 1.54 1,000 0 60 1.62
23 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.54 1,000 0 60 1.62
24 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.54 1,000 0 60 1.62
25 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.60 0 0 15 1.63
26 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.62 0 0 0 1.63
27 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.58 0 0 35 1.63
28 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.64
29 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.60 0 0 35 1.65
30 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1.60 0 0 40 1.66
31 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.59 0 0 50 1.66
32 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.67
33 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.60 1,000 0 50 1.67
34 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 75% 1.60 1,200 0 50 1.67
35 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
36 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
37 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
38 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.59 1,000 0 60 1.67
39 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 60 1.67
40 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.67
41 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.59 1,000 2,000 60 1.67
42 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.69
43 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.65 0 0 35 1.71
44 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 1.65 0 0 50 1.72
45 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 1.65 0 0 50 1.72
46 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.71 0 0 0 1.72
47 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.65 800 0 50 1.72
48 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 1,000 0 50 1.72
49 Fana Sparebank 50 %-lån 1.65 1,000 0 50 1.72
50 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.73
51 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 1.64 1,000 0 60 1.73
52 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.74
53 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.74
54 Østre Agder Sparebank Boliglån Eika boligkreditt 1.65 900 1,000 70 1.75
55 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.70 0 0 35 1.76
56 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.69 500 0 45 1.76
57 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.76
58 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 1.70 0 0 50 1.77
59 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.70 1,000 0 50 1.77
60 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.69 1,000 0 60 1.78
61 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.78
62 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.77 0 0 0 1.78
63 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 1.79 1,000 0 0 1.80
64 Landkreditt Bank AS Boliglån 1.79 1,000 0 0 1.80
65 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1.75 0 0 40 1.81
66 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
67 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
68 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
69 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 1.83
70 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 1.75 500 0 50 1.83
71 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 650 2,500 55 1.83
72 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.75 0 0 65 1.84
73 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.83 0 0 0 1.85
74 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.80 0 0 35 1.86
75 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.86
76 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 0 1.87
77 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.79 950 0 50 1.87
78 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 1.79 950 0 50 1.87
79 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 1,000 0 50 1.87
80 Hønefoss Sparebank Boliglån innenfor 50% belåning 1.80 1,000 0 50 1.88
81 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 1.89
82 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 1.90
83 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 40 1.91
84 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 1.83 1,500 0 60 1.92
85 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 1.93
86 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 1,000 0 50 1.93
87 Selbu Sparebank Boliglån 1.85 0 0 60 1.94
88 Strømmen Sparebank Boliglån 1.85 0 0 65 1.95
89 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 1.93 0 0 0 1.95
90 Sbanken ASA Boliglån 75 % 1.93 0 0 0 1.95
91 Sbanken ASA Boliglån 60% 1.93 0 0 0 1.95
92 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.90 0 0 35 1.96
93 Tinn Sparebank Boliglån 60% 1.90 0 0 50 1.98
94 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 1.90 750 0 50 1.98
95 Stadsbygd Sparebank Boliglån 1.90 1,000 0 50 1.98
96 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 1.90 1,200 0 50 1.98
97 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 1.89 1,000 0 60 1.98
98 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 1.99
99 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 1.90 750 750 60 1.99
100 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.00
101 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 1.99 0 0 0 2.01
102 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 1.95 500 0 35 2.01
103 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.02
104 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.02
105 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 1.95 500 0 50 2.03
106 Orkla Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
107 Eidsberg Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
108 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 1.95 2,000 1,000 50 2.03
109 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 650 2,500 55 2.03
110 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 650 2,500 55 2.03
111 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.04
112 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 1.95 0 0 65 2.05
113 Sparebanken Møre Møre Boliglån 1.95 1,000 0 75 2.06
114 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.00 0 0 35 2.06
115 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 1.99 800 0 50 2.07
116 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 1.99 950 0 50 2.07
117 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 1.99 1,000 0 50 2.07
118 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 1,000 0 50 2.07
119 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 2.00 500 0 50 2.08
120 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.00 1,000 1,500 50 2.08
121 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 1.99 1,000 0 60 2.08
122 Skagerrak Sparebank Boliglån 1.99 1,000 0 60 2.08
123 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 60 2.08
124 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 55 2.09
125 Spareskillingsbanken Boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
126 Sparebanken Sør Boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
127 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 1.99 1,000 0 65 2.09
128 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.00 1,000 2,500 60 2.09
129 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.09
130 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.10
131 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 1.99 0 0 75 2.10
132 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.05 0 0 35 2.11
133 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.05 500 0 45 2.12
134 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.12
135 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.05 0 0 50 2.13
136 Sogn Sparebank Bustadlån 75% 2.05 500 0 50 2.13
137 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.05 1,000 0 50 2.13
138 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.05 1,000 0 50 2.13
139 SpareBank 1 SMN Boliglån 75% 2.05 1,200 0 50 2.13
140 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.04 1,000 0 60 2.13
141 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.04 1,000 0 60 2.13
142 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.04 1,000 0 60 2.13
143 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2.05 0 0 60 2.14
144 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.05 750 0 60 2.14
145 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.15
146 Andebu Sparebank Boliglån 2.10 0 0 35 2.16
147 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 700 0 35 2.16
148 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.10 0 0 40 2.17
149 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.17
150 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.09 1,000 0 50 2.17
151 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.10 0 0 50 2.18
152 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.18
153 Luster Sparebank Bustadlån 2.10 750 0 50 2.18
154 Hemne Sparebank Boliglån innenfor 75 % 2.10 1,000 0 50 2.18
155 Grong Sparebank Boliglån 2.10 1,200 750 50 2.18
156 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.09 1,000 0 60 2.18
157 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.09 1,000 2,000 60 2.18
158 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.09 1,000 2,000 60 2.18
159 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.09 1,200 0 65 2.19
160 Skue Sparebank Boliglån 2.10 0 0 60 2.19
161 Handelsbanken NUF Boliglån 2.10 2,000 0 60 2.19
162 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.10 0 0 65 2.20
163 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.20
164 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
165 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
166 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.15 0 0 35 2.21
167 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.14 0 0 55 2.23
168 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.15 500 0 50 2.23
169 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 0 50 2.23
170 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.14 1,000 0 60 2.23
171 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.24
172 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.15 1,000 0 60 2.24
173 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.23 0 0 0 2.25
174 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.23 0 0 0 2.25
175 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.19 0 0 55 2.28
176 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 2.20 1,000 0 50 2.28
177 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.20 1,000 0 50 2.28
178 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 2.20 1,000 0 50 2.28
179 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.19 1,000 0 60 2.29
180 Sparebank 68° Nord Boliglån 2.20 1,000 0 60 2.30
181 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.20 1,000 0 60 2.30
182 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.30
183 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.20 0 0 65 2.30
184 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.20 0 0 65 2.30
185 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.30
186 Jæren Sparebank Boliglån 2.20 0 0 70 2.31
187 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.25 0 0 35 2.32
188 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.25 0 0 40 2.32
189 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.25 0 0 50 2.33
190 Hønefoss Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.33
191 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.33
192 Berg Sparebank Boliglån Eika BoligKreditt 2.25 1,000 0 50 2.33
193 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.25 0 0 55 2.34
194 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 55 2.34
195 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.36
196 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.36
197 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.30 0 0 40 2.37
198 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 2.30 0 0 40 2.37
199 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 45 2.38
200 Grue Sparebank Boliglån 2.30 0 0 50 2.39
201 Etne Sparebank Avdragslån 80% - flytende rente 2.30 0 0 50 2.39
202 Etne Sparebank Avdragslån 60% - flytende rente 2.30 0 0 50 2.39
203 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 500 0 50 2.39
204 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.30 1,000 0 50 2.39
205 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 2.30 0 0 60 2.40
206 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.30 0 0 65 2.40
207 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.43
208 SpareBank 1 SMN Boliglån 85% 2.35 1,200 0 50 2.44
209 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.34 750 0 60 2.44
210 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.35 1,000 0 60 2.45
211 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 700 0 35 2.47
212 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 45 2.48
213 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2.45 0 0 50 2.54
214 Marker Sparebank Boliglån 2.45 750 0 50 2.54
215 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.54
216 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 2.45 1,000 0 65 2.56
217 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.49 0 0 55 2.59
218 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.59
219 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 80% av verdi 2.50 1,000 0 60 2.60
220 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.62
221 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 2.57 0 0 30 2.64
222 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 130 2.64
223 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.55 0 0 55 2.65
224 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.60 500 0 45 2.69
225 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.60 0 0 50 2.69
226 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.60 800 0 50 2.69
227 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.60 1,000 0 50 2.69
228 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.60 2,000 1,000 50 2.69
229 Haltdalen Sparebank 60% Eika Boligkreditt 2.65 0 0 60 2.76
230 Trøgstad Sparebank Boliglån 2.65 1,500 0 65 2.76
231 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.90 1,000 0 50 3.00
232 Lillesands Sparebank Boliglån 2.90 1,000 0 60 3.01
233 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.06
234 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 2.95 0 0 60 3.06
235 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.00 500 0 50 3.10
236 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.11
237 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.21
238 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 3.15 0 0 60 3.27
239 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.36
240 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.36
241 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.57
242 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 3.45 0 0 60 3.58
243 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 3.45 1,000 0 65 3.59
244 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.68
245 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 3.83
246 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 0 60 3.84
247 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4.50 1,000 0 65 4.68
248 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 20,000 25 6.04
249 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.20
250 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.48
251 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.27
252 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.86

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00