Boliglånsbarometer 2 millioner

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 1.19 0 0 0 1.20
2 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.32
3 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 650 2,500 55 1.37
4 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.35 0 0 45 1.41
5 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.35 0 0 45 1.41
6 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.35 1,000 0 55 1.43
7 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.43 0 0 0 1.44
8 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.46
9 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.46
10 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.45 1,200 0 50 1.52
11 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.52 0 0 0 1.53
12 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.50 0 0 35 1.55
13 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.50 0 0 40 1.56
14 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.55 0 0 0 1.56
15 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.49 0 0 50 1.56
16 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.56
17 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.55 500 0 0 1.56
18 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.56
19 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.49 0 0 50 1.56
20 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.55 1,000 0 0 1.56
21 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.56
22 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.49 1,200 0 50 1.56
23 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.49 0 0 60 1.57
24 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 1.49 1,000 0 60 1.57
25 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån for unge 1.49 1,000 0 60 1.57
26 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 1.54 1,000 0 60 1.62
27 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.54 1,000 0 60 1.62
28 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.60 0 0 15 1.63
29 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.54 1,300 0 65 1.63
30 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.62 0 0 0 1.63
31 Selbu Sparebank Boliglån 1.55 0 0 60 1.63
32 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.58 0 0 35 1.63
33 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.64
34 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.60 0 0 35 1.65
35 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1.60 0 0 40 1.66
36 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.59 0 0 50 1.66
37 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.67
38 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.67
39 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.60 1,000 0 50 1.67
40 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.60 1,200 0 50 1.67
41 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
42 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
43 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.67
44 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 60 1.67
45 SpareBank 1 BV Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.67
46 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.59 1,000 0 60 1.67
47 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.59 1,000 2,000 60 1.67
48 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.59 1,300 0 65 1.68
49 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.69
50 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.65 0 0 35 1.71
51 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.71 0 0 0 1.72
52 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 1.65 0 0 50 1.72
53 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.65 800 0 50 1.72
54 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 1,000 0 50 1.72
55 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.73
56 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 1.64 1,000 0 60 1.73
57 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.74
58 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.74
59 Østre Agder Sparebank Boliglån Eika boligkreditt 1.65 900 1,000 70 1.75
60 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.70 0 0 35 1.76
61 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.69 500 0 45 1.76
62 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.76
63 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 1.70 0 0 50 1.77
64 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.70 1,000 0 50 1.77
65 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.69 1,000 0 60 1.78
66 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.78
67 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.77 0 0 0 1.78
68 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 1.79 1,000 0 0 1.80
69 Landkreditt Bank AS Boliglån 1.79 1,000 0 0 1.80
70 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1.75 0 0 40 1.81
71 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
72 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
73 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.82
74 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.75 0 0 50 1.83
75 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 1.83
76 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1.75 500 0 50 1.83
77 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 650 2,500 55 1.83
78 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.75 0 0 65 1.84
79 Sbanken ASA Boliglån 75 % 1.83 0 0 0 1.85
80 Sbanken ASA Boliglån 60% 1.83 0 0 0 1.85
81 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.83 0 0 0 1.85
82 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 1.83 0 0 0 1.85
83 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.80 0 0 35 1.86
84 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.86
85 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 0 1.87
86 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 1.79 950 0 50 1.87
87 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.79 950 0 50 1.87
88 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 1,000 0 50 1.87
89 Hønefoss Sparebank Boliglån innenfor 50% belåning 1.80 1,000 0 50 1.88
90 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 1.89
91 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 1.90
92 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 40 1.91
93 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 1.83 1,500 0 60 1.92
94 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.93
95 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 1.93
96 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 1,000 0 50 1.93
97 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 1.94
98 Strømmen Sparebank Boliglån 1.85 0 0 65 1.95
99 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.90 0 0 35 1.96
100 Sbanken ASA Boliglån 85 % 1.94 0 0 0 1.96
101 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 1.94 0 0 0 1.96
102 Tinn Sparebank Boliglån 60% 1.90 0 0 50 1.98
103 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 1.90 750 0 50 1.98
104 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 1.90 1,200 0 50 1.98
105 Stadsbygd Sparebank Boliglån 1.90 1,000 1,500 50 1.98
106 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 1.89 1,000 0 60 1.98
107 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 1.99
108 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 1.90 750 750 60 1.99
109 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.00
110 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 1.99 0 0 0 2.01
111 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 1.95 500 0 35 2.01
112 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 1.95 500 0 45 2.02
113 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.02
114 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.02
115 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1.95 500 0 50 2.03
116 Orkla Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
117 Eidsberg Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 50 2.03
118 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 1.95 2,000 1,000 50 2.03
119 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 650 2,500 55 2.03
120 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 650 2,500 55 2.03
121 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.04
122 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.04
123 Sparebank 68° Nord Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.04
124 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 1.95 0 0 65 2.05
125 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1.99 0 0 35 2.05
126 Jæren Sparebank Boliglån 1.95 0 0 70 2.05
127 Sparebanken Møre Møre Boliglån 1.95 1,000 0 75 2.06
128 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.00 0 0 35 2.06
129 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 1.99 800 0 50 2.07
130 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 1.99 950 0 50 2.07
131 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 1.99 1,000 0 50 2.07
132 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 1,000 0 50 2.07
133 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 2.00 500 0 50 2.08
134 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.00 1,000 1,500 50 2.08
135 Skagerrak Sparebank Boliglån 1.99 1,000 0 60 2.08
136 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 60 2.08
137 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 1.99 1,000 0 60 2.08
138 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 55 2.09
139 Sparebanken Sør Boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
140 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 1.99 1,000 0 65 2.09
141 Spareskillingsbanken Boliglån 1.99 1,000 0 65 2.09
142 Trøgstad Sparebank Boliglån 1.99 1,500 0 65 2.09
143 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.00 1,000 2,500 60 2.09
144 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.09
145 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.10
146 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 1.99 0 0 75 2.10
147 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.05 0 0 35 2.11
148 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.12
149 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.05 0 0 50 2.13
150 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.05 1,000 0 50 2.13
151 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.05 1,000 0 50 2.13
152 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2.05 1,200 0 50 2.13
153 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.04 1,000 0 60 2.13
154 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.04 1,000 0 60 2.13
155 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.04 1,300 0 65 2.14
156 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2.05 0 0 60 2.14
157 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.05 750 750 60 2.14
158 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.15
159 Andebu Sparebank Boliglån 2.10 0 0 35 2.16
160 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 700 0 35 2.16
161 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.10 0 0 40 2.17
162 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.17
163 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.09 1,000 0 50 2.17
164 Luster Sparebank Bustadlån 2.10 750 0 50 2.18
165 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.18
166 Hemne Sparebank Boliglån innenfor 75 % 2.10 1,000 0 50 2.18
167 Grong Sparebank Boliglån 2.10 1,200 750 50 2.18
168 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.10 1,000 2,500 50 2.18
169 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.09 1,000 0 60 2.18
170 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.09 1,000 2,000 60 2.18
171 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.09 1,000 2,000 60 2.18
172 Skue Sparebank Boliglån 2.10 0 0 60 2.19
173 Handelsbanken NUF Boliglån 2.10 2,000 0 60 2.19
174 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.10 1,000 2,500 60 2.19
175 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.10 0 0 65 2.20
176 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.20
177 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
178 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
179 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.15 0 0 35 2.21
180 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.14 0 0 55 2.23
181 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.23
182 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.15 500 0 50 2.23
183 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 2,000 50 2.23
184 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.14 1,000 0 60 2.23
185 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.24
186 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.15 1,000 0 60 2.24
187 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.19 0 0 55 2.28
188 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån over 2 millioner 2.20 1,000 0 50 2.28
189 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån over 2 millioner 2.20 1,000 0 50 2.28
190 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.20 1,000 0 50 2.28
191 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.19 1,000 0 60 2.29
192 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.20 1,000 0 60 2.30
193 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.30
194 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.20 0 0 65 2.30
195 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.20 0 0 65 2.30
196 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.30
197 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.25 0 0 35 2.32
198 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.25 0 0 40 2.32
199 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.25 0 0 50 2.33
200 Berg Sparebank Boliglån Eika BoligKreditt 2.25 1,000 0 50 2.33
201 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.33
202 Hønefoss Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.33
203 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.25 0 0 55 2.34
204 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 55 2.34
205 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.35
206 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.36
207 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.36
208 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 2.30 0 0 40 2.37
209 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.30 0 0 40 2.37
210 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 45 2.38
211 Grue Sparebank Boliglån 2.30 0 0 50 2.39
212 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.30 0 0 50 2.39
213 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 500 0 50 2.39
214 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.30 1,000 0 50 2.39
215 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 2.30 0 0 60 2.40
216 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.30 0 0 65 2.40
217 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.43
218 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.44
219 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2.35 1,200 0 50 2.44
220 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.34 750 0 60 2.44
221 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.35 1,000 0 60 2.45
222 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.35 1,000 2,500 60 2.45
223 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 700 0 35 2.47
224 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 45 2.48
225 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2.45 0 0 50 2.54
226 Marker Sparebank Boliglån 2.45 750 0 50 2.54
227 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.54
228 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 2.45 1,000 0 65 2.56
229 SpareBank 1 Nordvest Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.45 1,200 0 75 2.57
230 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.49 0 0 55 2.59
231 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.59
232 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.62
233 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 130 2.64
234 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.55 900 0 50 2.64
235 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.55 0 0 55 2.65
236 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.60 500 0 45 2.69
237 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.60 800 0 50 2.69
238 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.60 2,000 1,000 50 2.69
239 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.75 1,200 0 75 2.88
240 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.90 1,000 0 50 3.00
241 Lillesands Sparebank Boliglån 2.90 1,000 0 60 3.01
242 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.06
243 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 2.95 0 0 60 3.06
244 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.00 500 0 50 3.10
245 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.11
246 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.21
247 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.36
248 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.36
249 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.57
250 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 3.45 1,000 0 65 3.59
251 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.68
252 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 3.83
253 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4.50 1,000 0 65 4.68
254 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 20,000 25 6.04
255 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.20
256 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.48
257 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.90 0 5,000 50 7.19
258 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.27
259 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.86

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00