Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 2.35 0 1,500 35 2.55
2 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 2.35 0 0 45 2.60
3 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 2.35 0 2,250 55 2.65
4 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 2.45 1,000 1,200 45 2.70
5 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 2.45 750 2,500 50 2.73
6 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 2.49 950 1,000 50 2.77
7 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 2.60 0 1,500 35 2.80
8 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 2.49 1,000 2,500 65 2.84
9 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 2.49 0 0 70 2.86
10 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 2.50 1,000 1,900 70 2.88
11 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 2.60 1,200 0 50 2.88
12 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 2.60 1,000 1,000 50 2.88
13 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 2.59 1,000 1,900 60 2.92
14 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 10 år 2.59 1,000 2,500 60 2.92
15 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 2.65 1,000 2,000 50 2.93
16 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 2.58 0 2,500 65 2.93
17 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 10 år 2.65 1,000 0 60 2.98
18 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 2.65 1,000 1,900 60 2.98
19 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 2.64 0 2,500 65 2.99
20 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 10 år 2.70 0 3,000 55 3.01
21 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 2.69 1,000 4,000 60 3.02
22 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 2.75 1,000 1,000 50 3.03
23 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 2.75 1,000 1,500 50 3.03
24 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 2.80 0 2,500 55 3.11
25 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 10 år 2.94 0 1,500 65 3.30
26 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 70% med 10 års binding 3.10 1,200 2,650 50 3.39
27 LillestrømBanken Fastrente 10 år 3.04 0 3,500 65 3.41
28 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 3.10 650 0 55 3.42
29 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 3.10 650 0 55 3.42
30 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85% med 10 års binding 3.25 1,200 2,650 50 3.55
31 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 3.30 1,500 1,500 50 3.60

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00