Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 3.98 0 0 45 4.28
2 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 7 år 4.01 0 0 45 4.31
3 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 10 år 4.07 0 0 45 4.37
4 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 4.15 0 1,500 35 4.41
5 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 4.20 0 2,800 35 4.46
6 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 4.08 1,000 1,900 60 4.46
7 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 4.10 0 4,000 60 4.48
8 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 10 år 4.19 0 0 45 4.50
9 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 4.10 1,000 2,500 65 4.50
10 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 10 år - 85% 4.19 0 0 50 4.52
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 10 år 4.19 0 0 50 4.52
12 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 10 år 4.19 0 0 50 4.52
13 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 4.19 950 2,190 50 4.52
14 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 4.10 0 2,900 70 4.53
15 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 10 års binding 4.15 1,200 2,650 60 4.53
16 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 4.08 1,000 2,500 75 4.53
17 USBL (DNB) Fastrentelån 10 år 4.14 0 0 65 4.54
18 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 10 år 4.14 0 0 65 4.54
19 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 10 år 4.14 1,000 2,190 65 4.55
20 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 10 år 4.19 0 0 65 4.60
21 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 4.19 0 3,200 65 4.60
22 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 4.25 0 2,250 55 4.61
23 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 4.20 0 0 70 4.63
24 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 4.25 750 0 60 4.63
25 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 4.25 750 0 60 4.63
26 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 10 år 4.30 800 1,750 50 4.64
27 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 4.24 1,000 2,190 65 4.65
28 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 4.24 0 3,200 65 4.65
29 Jæren Sparebank Fastrentelån - 10 års binding 4.25 0 3,500 70 4.69
30 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 4.30 1,000 1,900 60 4.69
31 Melhusbanken Fastrentelån 10 år 4.35 1,000 0 50 4.69
32 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 4.29 1,000 2,190 65 4.70
33 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 4.35 750 2,500 60 4.74
34 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 10 år 4.35 1,000 2,500 60 4.74
35 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 10 års binding 4.35 1,200 2,650 60 4.74
36 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 4.34 1,300 4,000 65 4.76
37 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 4.40 1,200 0 60 4.79
38 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 4.51 500 1,500 50 4.86
39 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 10 år 4.44 0 1,500 70 4.88
40 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 4.55 1,000 2,000 50 4.90
41 Sbanken ASA Boliglån fastrente 10 år 4.85 0 0 0 4.96
42 Sparebanken Øst Fastrente 10 år 75% 4.50 1,250 3,250 75 4.97
43 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 4.65 0 2,900 65 5.08
44 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 4.65 1,000 2,000 65 5.08
45 Romerike Sparebank Fastrente 10 år 4.64 0 3,500 70 5.09
46 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 4.85 2,000 2,000 75 5.34

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1