Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 1.88 0 0 45 2.12
2 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 1.90 0 3,000 60 2.21
3 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 1.98 1,000 1,200 45 2.22
4 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 2.05 0 1,500 35 2.24
5 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 1.99 950 1,000 50 2.25
6 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75% med 10 års binding 2.00 1,200 2,650 50 2.27
7 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 2.10 0 1,500 35 2.29
8 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 2.05 0 2,250 55 2.34
9 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 1.99 0 0 70 2.35
10 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 2.10 1,200 0 50 2.37
11 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 2.10 1,000 1,000 50 2.37
12 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 10 år 2.10 0 3,000 55 2.39
13 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 2.10 1,000 1,900 60 2.42
14 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 2.10 1,000 4,000 60 2.42
15 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 2.15 1,000 1,500 50 2.42
16 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 2.15 750 2,500 50 2.42
17 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 2.10 0 2,500 65 2.44
18 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 2.10 1,000 2,500 65 2.44
19 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 2.09 1,000 1,900 70 2.46
20 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 2.15 1,000 1,900 60 2.47
21 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 2.20 1,000 1,000 50 2.47
22 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 2.20 0 2,500 55 2.49
23 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 10 år 2.19 1,000 2,500 60 2.51
24 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 2.25 1,000 2,000 50 2.52
25 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 2.20 0 2,500 65 2.54
26 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 2.25 650 0 55 2.54
27 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 10 år 2.25 1,000 0 60 2.57
28 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85% med 10 års binding 2.30 1,200 2,650 50 2.57
29 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 2.19 1,000 2,500 75 2.58
30 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 2.45 650 0 55 2.75
31 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 2.55 1,500 1,500 50 2.83
32 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 10 år 2.94 0 1,500 65 3.30
33 LillestrømBanken Fastrente 10 år 3.04 0 3,500 65 3.41

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00