Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 1.94 0 1,500 35 2.13
2 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 1.94 0 2,250 55 2.23
3 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 1.99 0 0 45 2.23
4 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 1.99 950 1,000 50 2.25
5 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75% med 10 års binding 2.00 1,200 2,650 50 2.27
6 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 10 år 1.99 0 1,500 65 2.33
7 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 2.09 1,000 1,900 45 2.33
8 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 2.10 0 3,000 60 2.42
9 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 2.09 0 0 70 2.45
10 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 2.09 1,000 1,900 70 2.46
11 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 2.20 1,200 0 50 2.47
12 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 2.20 1,000 1,000 50 2.47
13 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 2.15 1,000 2,500 65 2.49
14 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 2.19 1,000 1,900 60 2.51
15 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 10 år 2.19 1,000 2,500 60 2.51
16 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 2.19 1,300 4,000 60 2.51
17 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 2.25 1,000 1,500 50 2.52
18 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 2.25 1,000 2,000 50 2.52
19 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 2.25 750 2,500 50 2.52
20 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 2.19 0 2,500 65 2.53
21 LillestrømBanken Fastrente 10 år 2.19 0 3,500 65 2.53
22 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 2.25 650 0 55 2.54
23 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 2.25 650 0 55 2.54
24 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 10 år 2.25 0 3,000 55 2.54
25 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 2.25 1,000 1,900 60 2.57
26 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 2.30 1,000 1,000 50 2.57
27 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85% med 10 års binding 2.30 1,200 2,650 50 2.57
28 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 2.19 1,000 2,500 75 2.58
29 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 2.30 0 2,500 55 2.60
30 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 2.29 0 2,500 65 2.63
31 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 10 år 2.35 1,000 0 60 2.67
32 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 2.50 0 1,500 35 2.70
33 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 2.50 1,500 1,500 50 2.78

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00