Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 7 år 2.39 0 0 45 2.64
2 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 10 år 2.34 0 1,500 65 2.69
3 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 2.59 0 1,500 35 2.79
4 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 10 år 2.55 0 0 45 2.80
5 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 2.58 0 0 45 2.83
6 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 2.68 1,000 1,900 45 2.94
7 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 2.69 950 1,000 50 2.97
8 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 10 års binding 2.70 1,200 2,650 50 2.98
9 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 2.69 0 2,250 55 3.00
10 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 2.70 1,000 1,750 60 3.03
11 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 10 år 2.74 0 0 60 3.07
12 USBL (DNB) Fastrentelån 10 år 2.74 0 0 60 3.07
13 TOBB (DNB) Fastrentelån 10 år 2.74 0 0 60 3.07
14 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 2.70 1,000 1,900 70 3.08
15 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 10 år 2.80 800 1,750 50 3.08
16 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 2.80 1,000 2,000 50 3.08
17 LillestrømBanken Fastrente 10 år 2.74 0 3,500 65 3.10
18 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 2.90 0 1,500 35 3.11
19 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 10 år 2.79 0 0 60 3.12
20 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 2.84 1,000 1,900 60 3.17
21 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 2.85 0 3,000 60 3.19
22 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 2.90 500 1,500 50 3.19
23 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 10 års binding 2.90 1,200 2,650 50 3.19
24 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 2.85 1,000 2,500 65 3.21
25 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 2.90 700 0 55 3.21
26 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 2.90 700 0 55 3.21
27 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 2.90 0 2,500 55 3.21
28 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 10 år 2.90 0 3,000 55 3.21
29 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 10 år 2.89 1,000 0 60 3.23
30 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 2.89 1,000 1,900 60 3.23
31 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 2.85 0 0 70 3.23
32 Melhusbanken Fastrentelån 10 år 2.95 1,000 0 50 3.24
33 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 2.95 1,000 2,000 50 3.24
34 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 2.89 0 2,500 65 3.25
35 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 2.89 1,300 4,000 65 3.25
36 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 10 år 2.94 1,000 2,500 60 3.28
37 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 3.00 1,200 0 50 3.29
38 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 2.95 0 2,500 65 3.31
39 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 3.05 1,500 1,500 50 3.34
40 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 2.95 1,000 2,500 75 3.36
41 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 3.10 750 2,500 50 3.39

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00