Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 3.59 0 0 45 3.87
2 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 7 år 3.70 0 0 45 3.99
3 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 10 år 3.74 0 0 45 4.03
4 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 3.79 0 1,500 35 4.03
5 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 3.80 0 1,500 35 4.04
6 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 3.69 1,000 1,900 60 4.05
7 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 3.74 1,000 2,000 50 4.05
8 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 10 år 3.79 0 0 50 4.11
9 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 10 år 3.79 0 0 50 4.11
10 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 10 år - 85% 3.79 0 0 50 4.11
11 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 10 år 3.85 800 1,750 50 4.17
12 USBL (DNB) Fastrentelån 10 år 3.79 0 0 65 4.18
13 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 10 år 3.79 0 0 65 4.18
14 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 3.79 0 3,200 65 4.18
15 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 3.89 950 1,000 50 4.21
16 Melhusbanken Fastrentelån 10 år 3.90 1,000 0 50 4.22
17 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 3.90 500 1,500 50 4.22
18 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 10 år 3.84 0 0 65 4.23
19 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 10 år 3.84 0 1,500 65 4.23
20 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 3.84 0 3,200 65 4.23
21 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 3.89 0 2,250 55 4.24
22 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 3.90 700 0 55 4.24
23 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 3.90 700 0 55 4.24
24 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 3.85 1,000 1,900 70 4.27
25 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 3.90 1,000 2,000 60 4.27
26 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 10 år 3.90 1,000 2,500 60 4.27
27 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 10 års binding 3.90 1,200 2,650 60 4.27
28 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 3.90 0 4,000 60 4.27
29 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 3.89 1,000 2,190 65 4.29
30 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 3.95 1,000 1,900 60 4.32
31 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 3.94 1,000 2,190 65 4.34
32 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 3.94 1,000 2,500 65 4.34
33 Sparebanken Øst Fastrente 10 år 75% 3.92 1,250 3,250 75 4.37
34 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 3.95 0 0 70 4.37
35 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 3.99 1,300 4,000 65 4.39
36 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 3.99 1,000 2,500 75 4.44
37 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 4.04 0 2,900 65 4.44
38 Romerike Sparebank Fastrente 10 år 4.04 0 3,500 65 4.44
39 Jæren Sparebank Fastrentelån - 10 års binding 4.05 0 3,500 70 4.48
40 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 4.10 750 2,500 60 4.48
41 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 10 års binding 4.10 1,200 2,650 60 4.48
42 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 4.20 1,200 0 50 4.53
43 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 4.20 2,000 2,000 75 4.66

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1