Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 7 år 4.30 0 0 45 4.61
2 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 10 år 4.36 0 0 45 4.67
3 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 4.36 500 1,500 50 4.70
4 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 4.39 0 0 45 4.70
5 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 4.39 950 1,000 50 4.73
6 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 4.49 1,000 1,900 60 4.89
7 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 4.65 0 1,500 35 4.93
8 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 4.50 0 0 70 4.94
9 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 4.55 0 4,000 60 4.95
10 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 4.54 1,000 2,500 75 5.01
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 10 år - 85% 4.69 0 0 50 5.04
12 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 10 år 4.69 0 0 50 5.04
13 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 10 år 4.69 0 0 50 5.04
14 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 10 år 4.70 800 1,750 50 5.05
15 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 4.70 1,000 2,000 50 5.05
16 USBL (DNB) Fastrentelån 10 år 4.64 0 0 65 5.07
17 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 10 år 4.64 0 0 65 5.07
18 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 4.65 1,000 2,500 65 5.08
19 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 4.80 0 1,500 35 5.08
20 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 4.65 0 2,900 70 5.10
21 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 4.70 750 2,500 60 5.11
22 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 10 år 4.69 0 0 65 5.12
23 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 4.69 0 3,200 65 5.12
24 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 4.69 1,300 4,000 65 5.12
25 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 4.70 1,000 2,000 65 5.13
26 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 4.75 0 2,250 55 5.13
27 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 10 års binding 4.75 1,200 2,650 60 5.16
28 Sbanken ASA Boliglån fastrente 10 år 5.05 0 0 0 5.17
29 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 4.74 1,000 2,190 65 5.17
30 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 4.74 0 3,200 65 5.17
31 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 4.75 0 2,900 65 5.18
32 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 4.80 750 0 60 5.21
33 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 4.80 750 0 60 5.21
34 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 10 år 4.80 1,000 2,500 60 5.21
35 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 4.79 1,000 2,190 65 5.23
36 Jæren Sparebank Fastrentelån - 10 års binding 4.80 0 3,500 70 5.26
37 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 4.90 1,200 0 60 5.31
38 Sparebanken Øst Fastrente 10 år 75% 4.85 1,250 3,250 75 5.34
39 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 4.95 1,000 1,900 60 5.37
40 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 10 års binding 4.95 1,200 2,650 60 5.37
41 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 10 år 4.94 0 1,500 70 5.41
42 Melhusbanken Fastrentelån 10 år 5.05 1,000 0 50 5.42
43 Romerike Sparebank Fastrente 10 år 5.09 0 3,500 70 5.57
44 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 5.35 2,000 2,000 75 5.86

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1