Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Hos Lendo kan du enkelt kredittsjekke deg selv, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 4,06 0 0 45 4,36
2 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 7 år 4,08 0 0 45 4,38
3 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 10 år 3,99 0 1 500 65 4,39
4 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 10 år 4,09 0 0 45 4,39
5 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 3,99 1 000 1 900 70 4,41
6 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 10 år 4,09 0 0 50 4,42
7 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 10 år - 85% 4,09 0 0 50 4,42
8 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 10 år 4,09 0 0 50 4,42
9 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 4,09 950 1 000 50 4,42
10 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 4,05 0 4 000 60 4,43
11 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 4,10 1 000 2 000 50 4,43
12 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 4,20 0 1 500 35 4,46
13 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 4,20 0 1 500 35 4,46
14 Jæren Sparebank Fastrentelån - 10 års binding 4,05 0 3 500 70 4,48
15 Melhusbanken Fastrentelån 10 år 4,15 1 000 0 50 4,48
16 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 4,09 0 3 200 65 4,49
17 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 4,09 1 000 2 500 65 4,49
18 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 4,15 1 200 0 60 4,53
19 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 4,15 750 2 500 60 4,53
20 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 4,16 1 000 1 900 60 4,54
21 USBL (DNB) Fastrentelån 10 år 4,14 0 0 65 4,54
22 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 10 år 4,14 0 0 65 4,54
23 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 4,15 0 3 200 65 4,56
24 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 4,15 0 0 70 4,58
25 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 10 års binding 4,20 1 200 2 650 60 4,58
26 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 10 år 4,25 800 1 750 50 4,58
27 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 10 år 4,19 0 0 65 4,60
28 Romerike Sparebank Fastrente 10 år 4,19 0 3 500 65 4,60
29 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 4,25 1 000 1 900 60 4,64
30 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 4,25 1 000 2 000 60 4,64
31 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 4,19 1 000 2 500 75 4,65
32 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 4,24 1 000 2 190 65 4,65
33 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 4,30 0 2 250 55 4,66
34 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 4,25 1 300 4 000 65 4,66
35 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 4,30 750 0 60 4,69
36 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 4,30 750 0 60 4,69
37 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 4,29 1 000 2 190 65 4,70
38 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 10 år 4,35 1 000 2 500 60 4,74
39 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 10 års binding 4,40 1 200 2 650 60 4,79
40 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 4,40 0 2 900 65 4,82
41 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 4,55 500 1 500 50 4,90
42 Sparebanken Øst Fastrente 10 år 75% 4,48 1 250 3 250 75 4,95
43 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 4,50 2 000 2 000 75 4,97

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1