Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 4.70 0 1,500 35 4.98
2 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 4.80 0 2,800 35 5.08
3 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 10 år 4.99 0 0 0 5.11
4 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 4.80 0 2,250 55 5.18
5 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 4.80 1,000 1,900 60 5.21
6 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 10 år 4.89 0 0 45 5.23
7 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 10 år - 85% 4.89 0 0 50 5.25
8 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 10 år 4.89 0 0 50 5.25
9 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 10 år 4.89 0 0 50 5.25
10 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 10 års binding 4.85 1,200 2,650 60 5.26
11 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 10 år 4.90 800 1,750 50 5.26
12 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 10 år 4.97 0 0 45 5.31
13 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 4.98 0 0 45 5.32
14 USBL (DNB) Fastrentelån 10 år 4.89 0 0 65 5.33
15 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 10 år 4.89 1,000 2,190 65 5.33
16 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 4.89 0 3,200 65 5.33
17 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 4.90 1,000 2,500 65 5.34
18 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 4.89 0 0 70 5.35
19 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 4.89 0 2,900 70 5.36
20 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 10 år 4.94 0 0 65 5.38
21 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 4.94 0 3,200 65 5.38
22 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 7 år 5.05 0 0 45 5.39
23 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 10 år 5.00 1,000 2,500 60 5.42
24 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 4.99 1,000 2,190 65 5.43
25 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 5.00 750 0 65 5.44
26 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 5.00 750 0 65 5.44
27 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 5.09 1,000 2,000 50 5.46
28 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 5.09 950 2,190 50 5.46
29 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 10 års binding 5.05 1,200 2,650 60 5.47
30 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 4.99 1,000 2,500 75 5.49
31 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 5.04 1,000 2,190 65 5.49
32 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 5.04 1,300 4,000 65 5.49
33 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 5.05 1,000 2,000 65 5.50
34 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 5.08 1,000 1,900 60 5.50
35 Jæren Sparebank Fastrentelån - 10 års binding 5.10 0 3,500 70 5.58
36 Melhusbanken Fastrentelån 10 år 5.20 1,000 0 50 5.58
37 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 5.20 500 1,500 50 5.58
38 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 5.20 0 4,000 60 5.63
39 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 5.19 0 3,590 65 5.65
40 Sparebanken Øst Fastrente 10 år 75% 5.15 1,250 3,250 75 5.65
41 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 10 år 5.29 0 1,500 70 5.77
42 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 5.45 750 2,500 60 5.89
43 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 5.40 2,000 2,000 75 5.92
44 Romerike Sparebank Fastrente 10 år 5.49 0 3,500 70 5.99
45 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 5.60 1,200 0 60 6.05

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1