Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 10 år 4.59 0 0 0 4.69
2 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 10 år 4.39 0 0 50 4.73
3 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 4.50 0 1,500 35 4.77
4 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 4.45 1,000 2,000 50 4.79
5 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 10 års binding 4.44 1,200 2,650 60 4.83
6 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 4.49 1,000 1,900 60 4.89
7 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 10 år 4.55 800 1,750 50 4.90
8 USBL (DNB) Fastrentelån 10 år 4.49 0 0 65 4.91
9 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 10 år 4.49 1,000 2,190 65 4.91
10 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 10 år 4.59 0 0 45 4.91
11 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 4.50 750 0 65 4.92
12 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 4.50 750 0 65 4.92
13 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 10 år - 85% 4.59 0 0 50 4.94
14 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 10 år 4.59 0 0 50 4.94
15 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 10 år 4.55 1,000 2,500 60 4.95
16 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 10 år 4.54 0 0 65 4.96
17 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 4.55 1,000 2,000 65 4.97
18 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 4.60 0 2,250 55 4.98
19 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 4.59 1,000 2,190 65 5.02
20 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 4.59 0 3,200 65 5.02
21 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 4.75 0 2,800 35 5.03
22 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 10 års binding 4.64 1,200 2,650 60 5.04
23 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 4.62 1,300 4,000 65 5.05
24 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 4.64 1,000 2,190 65 5.07
25 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 4.64 0 3,200 65 5.07
26 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 4.67 1,000 1,900 60 5.07
27 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 4.65 1,000 2,500 65 5.08
28 Sparebanken Øst Fastrente 10 år 75% 4.65 1,250 3,250 75 5.13
29 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 4.69 0 0 70 5.14
30 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 4.69 0 2,900 70 5.15
31 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 10 år 4.83 0 0 45 5.16
32 Handelsbanken NUF Akademikerne pluss Fastrentelån 10 år 4.83 0 0 45 5.16
33 Handelsbanken NUF Tekna Fastrentelån 10 år 4.83 0 0 45 5.16
34 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 4.69 1,000 2,500 75 5.17
35 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 4.82 500 1,500 50 5.18
36 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 7 år 4.86 0 0 45 5.20
37 Handelsbanken NUF Akademikerne pluss Fastrentelån 7 år 4.86 0 0 45 5.20
38 Handelsbanken NUF Tekna Fastrentelån 7 år 4.86 0 0 45 5.20
39 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 10 år 4.74 0 1,500 70 5.20
40 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 4.89 950 2,190 50 5.25
41 Jæren Sparebank Fastrentelån - 10 års binding 4.80 0 3,500 70 5.26
42 Melhusbanken Fastrentelån 10 år 4.95 1,000 0 50 5.32
43 Skue Sparebank Fastrentelån 10 år 4.95 0 0 60 5.37
44 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 4.93 0 3,590 69 5.39
45 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 4.95 0 4,000 65 5.39
46 Romerike Sparebank Fastrente 10 år 4.94 0 3,500 70 5.41
47 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 4.95 750 2,500 70 5.42
48 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 4.95 3,000 3,000 75 5.45

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00