Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 7 år 2.55 0 0 45 2.80
2 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 2.59 0 0 45 2.84
3 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 10 år 2.54 0 1,500 65 2.89
4 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 2.69 0 1,500 35 2.90
5 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 2.69 1,000 1,900 45 2.95
6 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 10 år 2.70 0 0 45 2.96
7 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 2.65 0 3,000 60 2.98
8 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 2.70 1,000 1,750 60 3.03
9 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 2.79 950 1,000 50 3.07
10 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 10 års binding 2.75 1,200 2,650 60 3.08
11 Melhusbanken Fastrentelån 10 år 2.80 1,000 0 50 3.08
12 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 2.80 1,200 0 50 3.08
13 USBL (DNB) Fastrentelån 10 år 2.74 0 0 65 3.10
14 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 10 år 2.74 0 0 65 3.10
15 TOBB (DNB) Fastrentelån 10 år 2.74 0 0 65 3.10
16 LillestrømBanken Fastrente 10 år 2.74 0 3,500 65 3.10
17 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 2.79 0 2,250 55 3.10
18 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 2.90 0 1,500 35 3.11
19 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 10 år 2.79 0 0 65 3.15
20 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 10 år 2.85 1,000 2,500 60 3.19
21 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 2.84 1,000 2,190 65 3.20
22 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 2.85 1,000 2,500 65 3.21
23 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 2.90 700 0 55 3.21
24 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 2.90 700 0 55 3.21
25 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 2.85 1,000 1,900 70 3.23
26 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 2.90 1,000 2,000 60 3.24
27 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 2.95 1,000 2,000 50 3.24
28 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 2.89 0 2,900 65 3.25
29 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 2.89 1,000 2,190 65 3.25
30 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 2.95 0 2,900 55 3.26
31 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 10 år 2.95 0 3,000 55 3.26
32 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 2.92 1,300 4,000 65 3.28
33 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 2.90 0 0 70 3.28
34 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 10 års binding 2.95 1,200 2,650 60 3.29
35 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 3.00 500 1,500 50 3.29
36 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 2.94 0 2,900 65 3.30
37 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 3.05 750 2,500 50 3.34
38 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 3.05 2,000 2,000 50 3.34
39 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 10 år 2.95 1,000 2,500 75 3.36
40 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 2.95 1,000 2,500 75 3.36
41 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 10 år 3.10 800 1,750 50 3.39
42 Sparebanken Øst Fastrente 10 år 75% 3.10 1,250 3,250 70 3.49

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1