Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 2,89 0 1 500 35 3,10
2 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 2,89 0 0 45 3,15
3 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 2,95 0 1 500 35 3,16
4 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 2,89 950 1 000 50 3,18
5 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 2,89 0 2 250 55 3,20
6 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 2,99 1 000 1 200 45 3,25
7 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 2,95 0 3 000 60 3,29
8 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 2,99 1 000 1 900 60 3,33
9 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 2,99 1 000 4 000 60 3,33
10 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 2,99 1 000 2 500 65 3,35
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 3,00 0 2 500 65 3,36
12 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 2,99 0 0 70 3,38
13 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 2,99 1 000 1 900 70 3,38
14 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 10 år 3,05 1 000 0 60 3,39
15 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 3,05 1 000 1 900 60 3,39
16 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 3,10 1 000 1 000 50 3,39
17 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 3,10 1 000 1 000 50 3,39
18 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 3,10 1 000 2 000 50 3,39
19 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 70% med 10 års binding 3,10 1 200 2 650 50 3,39
20 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 3,05 0 2 500 65 3,42
21 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 3,10 650 0 55 3,42
22 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 3,10 650 0 55 3,42
23 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 3,10 0 2 500 55 3,42
24 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 10 år 3,10 0 3 000 55 3,42
25 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 3,15 1 200 0 50 3,44
26 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 3,15 1 000 1 500 50 3,44
27 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 3,15 750 2 500 50 3,44
28 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 10 år 3,09 0 1 500 65 3,46
29 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 10 år 3,15 1 000 2 500 60 3,49
30 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85% med 10 års binding 3,25 1 200 2 650 50 3,55
31 LillestrømBanken Fastrente 10 år 3,19 0 3 500 65 3,56
32 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 3,30 1 500 1 500 50 3,60

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00