Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 7 år 2.20 0 0 45 2.44
2 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 10 år 80% 2.23 0 0 45 2.47
3 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 10 år 2.30 0 0 45 2.55
4 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 2.33 1,000 1,900 45 2.58
5 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 10 år 2.44 0 0 60 2.76
6 TOBB (DNB) Fastrentelån 10 år 2.44 0 0 60 2.76
7 USBL (DNB) Fastrentelån 10 år 2.44 0 0 60 2.76
8 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 2.49 950 1,000 50 2.77
9 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 10 års binding 2.50 1,200 2,650 50 2.78
10 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 2.59 0 1,500 35 2.79
11 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 10 år 2.49 0 0 60 2.81
12 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 2.54 1,000 1,900 60 2.87
13 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 2.55 1,000 1,750 60 2.88
14 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 10 år 2.54 0 1,500 65 2.89
15 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 2.59 1,000 1,900 60 2.92
16 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 2.57 1,300 4,000 65 2.92
17 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 10 år 2.60 1,000 2,500 60 2.93
18 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 10 års binding 2.70 1,200 2,650 50 2.98
19 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 2.64 0 2,900 65 2.99
20 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 2.69 0 2,250 55 3.00
21 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 75% 2.70 0 2,900 55 3.01
22 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 2.70 0 3,000 60 3.03
23 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 2.69 0 2,900 65 3.05
24 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 2.70 1,000 2,500 65 3.06
25 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 2.70 0 0 70 3.08
26 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 2.70 1,000 1,900 70 3.08
27 Melhusbanken Fastrentelån 10 år 2.80 1,000 0 50 3.08
28 Grong Sparebank Fastrentelån 10 år 2.80 1,200 0 50 3.08
29 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 2.80 1,000 2,000 50 3.08
30 LillestrømBanken Fastrente 10 år 2.74 0 3,500 65 3.10
31 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 2.90 0 1,500 35 3.11
32 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 2.90 700 0 55 3.21
33 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 2.90 700 0 55 3.21
34 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 2.81 1,000 2,500 75 3.22
35 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 10 år 2.81 1,000 2,500 75 3.22
36 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 2.95 1,000 2,000 50 3.24
37 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 2.95 750 2,500 50 3.24
38 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 10 år 2.95 0 3,000 55 3.26
39 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 3.00 500 1,500 50 3.29
40 Sparebanken Øst Fastrente 10 år 75% 2.92 1,250 3,250 70 3.31
41 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 3.05 2,000 2,000 50 3.34
42 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 10 år 3.10 800 1,750 50 3.39

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1