Boliglånsbarometer fastrente 6-10 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 10 år 4.69 0 0 0 4.79
2 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 10 år innenfor 75% 4.65 0 2,000 35 4.93
3 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 10 år 4.59 950 2,190 50 4.94
4 Handelsbanken NUF Akademikerne pluss Fastrentelån 10 år 4.65 0 0 45 4.98
5 Handelsbanken NUF Tekna Fastrentelån 10 år 4.65 0 0 45 4.98
6 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 10 år 4.65 0 0 45 4.98
7 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 10 år 4.54 0 1,500 70 4.99
8 USBL (DNB) Fastrentelån 10 år 4.59 0 0 65 5.01
9 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 10 år 4.59 1,000 2,190 65 5.02
10 Handelsbanken NUF Tekna Fastrentelån 7 år 4.69 0 0 45 5.02
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 10 år 4.69 0 0 45 5.02
12 Handelsbanken NUF Akademikerne pluss Fastrentelån 7 år 4.69 0 0 45 5.02
13 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 7 år 4.69 0 0 45 5.02
14 Sparebanken Sør Fastrentelån 10 år 4.60 1,000 2,500 65 5.03
15 Sandnes Sparebank Fastrentelån 10 år 4.59 0 0 70 5.04
16 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 10 år 4.59 0 2,900 70 5.04
17 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 10 år - 85% 4.69 0 0 50 5.04
18 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 10 år 4.69 0 0 50 5.04
19 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 10 år 4.69 0 0 50 5.04
20 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 10 år 4.70 800 1,750 50 5.05
21 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 10 år rentebinding 4.70 1,000 2,000 50 5.05
22 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 10 år 4.64 0 0 65 5.07
23 Danske Bank Fastrentelån 10 år 80 % 4.67 1,000 1,900 60 5.07
24 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 10 år 4.69 1,000 2,200 60 5.10
25 Fana Sparebank Fastrentelån - 10 års binding(75 %) 4.74 500 1,500 50 5.10
26 Melhusbanken Fastrentelån 10 år 4.75 1,000 0 50 5.11
27 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 10 år 4.69 1,000 2,190 65 5.12
28 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år Premium 4.69 0 3,500 65 5.12
29 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 10 års binding 4.69 1,300 4,000 65 5.12
30 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75% 4.75 0 2,750 55 5.13
31 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 10 års binding 4.74 1,200 2,650 60 5.15
32 Jæren Sparebank Fastrentelån - 10 års binding 4.70 0 3,500 70 5.16
33 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 10 år 4.75 1,000 2,500 60 5.16
34 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år 4.68 1,000 2,500 75 5.16
35 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 10 år 4.74 1,000 2,190 65 5.17
36 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 10 år 4.74 0 3,500 65 5.17
37 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 10 år / 75 % 4.75 1,000 2,000 65 5.18
38 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 10 år 4.75 0 4,000 65 5.18
39 Sparebanken Vest Fastrentelån 10 år / 85% 4.74 0 3,590 69 5.19
40 Romerike Sparebank Fastrente 10 år 4.74 0 3,500 70 5.20
41 Skagerrak Sparebank Fastrentelån ORDINÆR 10 år 4.79 1,000 2,000 60 5.20
42 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 10 år 4.75 750 0 70 5.21
43 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 10 år 4.75 750 0 70 5.21
44 Sparebanken Øst Fastrente 10 år 75% 4.85 1,250 3,250 75 5.34
45 OBOS-banken AS Fastrente 10 år 5.05 0 2,800 35 5.35
46 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 10 års binding 4.94 1,200 2,650 60 5.36
47 Skue Sparebank Fastrentelån 10 år 4.95 0 0 60 5.37
48 Aurskog Sparebank Fastrente 10 år 4.95 3,000 3,000 75 5.45
49 Odal Sparebank Fastrentelån 10 år 5.00 750 2,500 70 5.47

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00