Boliglånsbarometer 1 million

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.10 0 0 50 1.23
2 Høland og Setskog Sparebank Energisparelån 1.20 0 0 60 1.35
3 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.38
4 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.38
5 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.43 0 0 0 1.44
6 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 700 2,600 55 1.44
7 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.35 0 0 45 1.47
8 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.35 0 0 45 1.47
9 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.48
10 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.48
11 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.48
12 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.48
13 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.35 1,200 0 50 1.48
14 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.52 0 0 0 1.53
15 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.55 0 0 0 1.56
16 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.45 0 0 50 1.58
17 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.45 0 0 50 1.58
18 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.45 1,200 0 50 1.58
19 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.50 0 0 35 1.60
20 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.50 0 0 40 1.61
21 Oppdalsbanken Grønt boliglån 1.50 1,200 0 45 1.62
22 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.49 0 0 50 1.62
23 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.62
24 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.49 1,200 0 50 1.62
25 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.62 0 0 0 1.63
26 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.50 1,000 0 55 1.64
27 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.49 0 0 60 1.65
28 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.55 0 0 35 1.65
29 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.60 0 0 15 1.65
30 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.58 0 0 35 1.68
31 Vekselbanken Grønt bustadlån 1.55 0 0 50 1.68
32 Vekselbanken Grønt oppussingslån 1.55 0 0 50 1.68
33 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 1.55 500 0 50 1.68
34 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.55 1,200 0 50 1.68
35 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.54 1,000 0 60 1.70
36 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.55 1,000 0 60 1.71
37 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1.60 0 0 40 1.71
38 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.54 1,300 0 65 1.71
39 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.72
40 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.71 0 0 0 1.72
41 Etne Sparebank Grønt lån 1.60 0 0 50 1.73
42 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.74
43 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.74
44 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 1.59 0 0 60 1.75
45 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.75
46 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.75
47 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.75
48 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 1.65 0 0 35 1.75
49 SpareBank 1 BV Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.75
50 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 60 1.75
51 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.59 1,000 0 60 1.75
52 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.59 1,000 2,000 60 1.75
53 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 1.60 0 0 60 1.76
54 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.59 1,300 0 65 1.76
55 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 1.59 0 0 70 1.77
56 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.77
57 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.77 0 0 0 1.78
58 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 500 0 50 1.78
59 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 1.65 1,000 1,500 50 1.78
60 SpareBank 1 Nordvest Grønt boliglån 1.60 1,200 0 75 1.79
61 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.70 0 0 35 1.80
62 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.70 0 0 35 1.80
63 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.80
64 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.81
65 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.81
66 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.81
67 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 1.64 1,300 0 65 1.81
68 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.80 1,000 0 0 1.81
69 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.82
70 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.83
71 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.70 1,000 0 50 1.84
72 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 1.70 1,500 0 50 1.84
73 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.85
74 Andebu Sparebank Grønt boliglån 1.75 0 0 35 1.85
75 Skagerrak Sparebank Boliglån 1.69 1,000 0 60 1.85
76 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 1.70 0 0 60 1.86
77 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1.75 0 0 40 1.86
78 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 0 1.87
79 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.75 0 0 50 1.89
80 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 1.89
81 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1.75 500 0 50 1.89
82 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 1.75 500 0 50 1.89
83 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.75 800 0 50 1.89
84 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.89
85 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.89
86 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.89
87 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 700 2,600 55 1.90
88 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.80 0 0 35 1.90
89 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 1.88 0 0 0 1.90
90 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.88 0 0 0 1.90
91 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.90
92 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 1.80 1,500 0 50 1.94
93 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 1,000 0 60 1.95
94 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.79 1,000 0 60 1.95
95 Skue Sparebank Boliglån 1.80 0 0 60 1.96
96 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.95 500 0 0 1.97
97 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 1.97
98 LillestrømBanken Grønt boliglån 1.80 0 0 65 1.97
99 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 1.99
100 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.99
101 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.99
102 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 500 0 50 1.99
103 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 1.99
104 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 1.90 0 0 35 2.00
105 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.90 0 0 35 2.00
106 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 1.99 0 0 0 2.01
107 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 2.01
108 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.89 500 0 45 2.02
109 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.85 0 0 65 2.02
110 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.89 950 0 50 2.03
111 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 1.90 500 0 50 2.04
112 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.03 0 0 0 2.05
113 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 2.03 0 0 0 2.05
114 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 2.06
115 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.08
116 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.08
117 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1.95 500 0 50 2.09
118 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.09
119 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1.99 0 0 35 2.09
120 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.08 0 0 0 2.10
121 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.08 0 0 0 2.10
122 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 700 2,600 55 2.10
123 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 700 2,600 55 2.10
124 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.11
125 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 1.95 0 0 60 2.11
126 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.11
127 Sparebank 68° Nord Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.11
128 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 1.95 1,000 2,500 60 2.11
129 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 1.99 0 0 50 2.13
130 Marker Sparebank Boliglån 1.99 750 0 50 2.13
131 SpareBank 1 Nordvest LOfavør boliglån inntil 50% 1.95 1,200 0 75 2.15
132 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.00 0 0 55 2.15
133 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 55 2.15
134 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.05 0 0 35 2.15
135 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 60 2.16
136 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 1,000 0 60 2.16
137 Trøgstad Sparebank Boliglån 1.99 1,500 0 65 2.17
138 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.18
139 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.18
140 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.18
141 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.05 0 0 50 2.19
142 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.05 1,000 0 50 2.19
143 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.10 0 0 35 2.21
144 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
145 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
146 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.19 1,000 0 0 2.21
147 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.19 1,000 0 0 2.21
148 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2.05 750 750 60 2.22
149 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.05 1,000 2,500 60 2.22
150 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.05 1,000 2,500 60 2.22
151 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 1,200 0 45 2.23
152 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.09 950 0 50 2.23
153 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.23
154 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.24
155 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.24
156 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 2.10 1,000 1,500 50 2.24
157 SpareBank 1 Nordvest LOfavør boliglån (over 34 år) 2.05 1,200 0 75 2.25
158 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.15 500 0 35 2.26
159 Handelsbanken NUF Boliglån 2.10 2,000 0 60 2.27
160 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.28
161 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.15 500 0 45 2.28
162 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.29
163 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 2.15 750 0 50 2.29
164 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 2.15 750 0 50 2.29
165 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.15 750 0 50 2.29
166 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.15 1,000 0 50 2.29
167 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 2,000 50 2.29
168 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.15 2,000 1,000 50 2.29
169 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.32
170 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.15 1,000 2,500 60 2.32
171 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.14 1,300 0 65 2.32
172 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.16 1,500 0 60 2.33
173 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.19 950 0 50 2.33
174 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.20 1,000 1,500 50 2.35
175 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.25 0 0 35 2.36
176 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.19 1,000 0 60 2.36
177 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.19 1,000 2,000 60 2.36
178 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.19 1,000 2,000 60 2.36
179 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.25 0 0 40 2.37
180 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.20 0 0 65 2.38
181 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.38
182 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.20 0 1,000 65 2.38
183 Sparebanken Sør Boliglån 2.20 1,000 0 65 2.38
184 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.38
185 Jæren Sparebank Boliglån 2.20 0 0 70 2.39
186 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.40
187 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.40
188 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2.20 1,000 0 75 2.41
189 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 55 2.41
190 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.24 1,000 0 60 2.41
191 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.42
192 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.42
193 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.25 750 750 60 2.42
194 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 75 % 2.25 2,000 2,000 60 2.42
195 Spareskillingsbanken Boliglån 2.25 1,000 0 65 2.43
196 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.25 1,000 0 65 2.43
197 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.44
198 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.44
199 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.30 0 0 50 2.45
200 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 500 0 50 2.45
201 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 50 2.45
202 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.30 1,000 0 50 2.45
203 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2.30 1,200 0 50 2.45
204 Grong Sparebank Boliglån 2.30 1,200 750 50 2.45
205 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.30 0 0 55 2.46
206 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.35 0 0 35 2.46
207 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.29 1,000 0 60 2.46
208 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2.29 1,000 0 60 2.46
209 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.29 1,000 0 60 2.46
210 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 2.30 0 0 60 2.47
211 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.30 1,000 0 60 2.47
212 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.30 1,000 0 60 2.47
213 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.30 1,000 0 60 2.47
214 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.30 1,000 2,500 60 2.47
215 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 2.29 1,300 0 65 2.47
216 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.49
217 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.35 500 0 50 2.50
218 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i fritidsbolig/hytte 2.35 500 0 50 2.50
219 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank mellom 1 mill. kr og 2 mill. kr. 2.35 500 0 50 2.50
220 Luster Sparebank Bustadlån 2.35 750 0 50 2.50
221 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.50
222 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2.35 1,000 1,500 50 2.50
223 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.47 0 0 0 2.50
224 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.47 0 0 0 2.50
225 Andebu Sparebank Boliglån 2.40 0 0 35 2.51
226 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.34 1,000 0 60 2.51
227 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.35 900 0 65 2.54
228 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 1,200 0 45 2.54
229 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.39 1,000 0 50 2.54
230 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 50 2.55
231 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.40 800 0 50 2.55
232 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.40 1,000 0 50 2.55
233 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2.35 0 0 75 2.56
234 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.40 1,000 0 60 2.57
235 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.40 1,000 2,500 60 2.57
236 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.40 0 0 65 2.59
237 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.40 0 0 65 2.59
238 LillestrømBanken Boliglån med stil 50 % 2.40 0 0 65 2.59
239 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.45 0 0 50 2.60
240 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2.45 1,200 0 50 2.60
241 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.44 750 0 60 2.61
242 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.44 1,000 0 60 2.61
243 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.61
244 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.45 0 0 65 2.64
245 LillestrømBanken Boliglån med stil 75 % 2.45 0 0 65 2.64
246 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 2.45 900 0 65 2.64
247 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 65 2.64
248 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank under 1 mill kr. 2.50 500 0 50 2.65
249 Orkla Sparebank Boliglån 2.50 1,000 0 50 2.65
250 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.65
251 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.49 0 0 55 2.65
252 SpareBank 1 Nordvest Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.45 1,200 0 75 2.66
253 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.50 0 0 55 2.66
254 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 2.49 1,000 0 60 2.67
255 SpareBank 1 BV Hyttelån 2.49 1,000 0 60 2.67
256 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 2.50 0 750 60 2.68
257 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.70
258 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.55 0 0 50 2.70
259 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.55 1,000 0 50 2.70
260 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2.55 0 0 55 2.72
261 LillestrømBanken Boliglån med stil 85 % 2.55 0 0 65 2.74
262 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.55 0 0 65 2.74
263 Grue Sparebank Boliglån 2.60 0 0 50 2.75
264 Unio (Nordea Direct) Topplån 2.60 0 0 50 2.75
265 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 2.60 750 0 50 2.75
266 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.60 1,000 0 60 2.78
267 NAL (Nordea Direct) Topplån 2.70 0 0 50 2.86
268 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.70 0 0 50 2.86
269 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.70 0 0 50 2.86
270 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2.75 1,200 0 50 2.91
271 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2.80 0 0 50 2.96
272 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.79 0 0 55 2.96
273 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.75 1,200 0 75 2.97
274 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 2.85 750 750 60 3.04
275 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.90 800 0 50 3.06
276 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.90 2,000 1,000 50 3.06
277 SpareBank 1 SMN Hyttelån 2.95 1,200 0 50 3.11
278 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.13
279 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.00 500 0 50 3.17
280 SpareBank 1 Nordvest Hyttelån 2.95 1,200 0 75 3.18
281 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.18
282 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.28
283 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.34
284 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.42
285 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.42
286 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 3.30 0 0 60 3.50
287 Lillesands Sparebank Boliglån 3.30 1,000 0 60 3.50
288 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.64
289 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 3.50 0 0 45 3.67
290 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.74
291 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 3.89
292 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4.50 1,000 0 65 4.76
293 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.46
294 Danske Bank Toppfinansiering 5.70 1,000 0 45 5.97
295 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.25
296 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.57
297 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.90 0 5,000 50 7.25
298 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.37
299 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.96

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00