Boliglånsbarometer 1 million

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente.

For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. På defero.no kan du kredittsjekke deg selv gratis, og slik se hvilke renter du kan forvente å få, på alle typer lån.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.10 0 0 50 1.23
2 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.28 0 0 0 1.29
3 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.32 0 0 0 1.33
4 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.36 0 0 0 1.37
5 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.38
6 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.38
7 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.29 0 0 35 1.38
8 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.29 0 0 45 1.41
9 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.29 0 0 45 1.41
10 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 700 2,600 55 1.44
11 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.35 0 0 35 1.44
12 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.46 0 0 0 1.47
13 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.48
14 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.48
15 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.48
16 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.48
17 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.35 1,200 0 50 1.48
18 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.35 1,200 0 50 1.48
19 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.45 0 0 15 1.50
20 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.35 1,300 0 65 1.52
21 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.39 1,200 0 50 1.52
22 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.43 0 0 35 1.52
23 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 1.39 0 0 60 1.54
24 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.40 0 0 60 1.55
25 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.55 0 0 0 1.56
26 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.45 0 0 50 1.58
27 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.45 0 0 50 1.58
28 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.50 0 0 35 1.60
29 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.50 0 0 40 1.61
30 Oppdalsbanken Grønt boliglån 1.50 1,200 0 45 1.62
31 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.49 0 0 50 1.62
32 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.61 0 0 0 1.62
33 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.62
34 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 1.50 0 0 60 1.66
35 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.49 1,300 0 65 1.66
36 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.50 1,000 0 65 1.67
37 Vekselbanken Grønt bustadlån 1.55 0 0 50 1.68
38 Vekselbanken Grønt oppussingslån 1.55 0 0 50 1.68
39 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 1.55 500 0 50 1.68
40 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.55 800 0 50 1.68
41 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.55 1,200 0 50 1.68
42 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.68 0 0 0 1.69
43 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.55 1,000 0 60 1.71
44 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 70 % 1.60 0 0 40 1.71
45 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.72
46 Etne Sparebank Grønt lån 1.60 0 0 50 1.73
47 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.74
48 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.74
49 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 1.65 0 0 35 1.75
50 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.75
51 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.75
52 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.75
53 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.75
54 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.59 1,000 0 60 1.75
55 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 1.60 0 0 60 1.76
56 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 1.59 0 0 70 1.77
57 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.77
58 Jæren Sparebank Grønt boliglån 1.60 0 0 70 1.78
59 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 500 0 50 1.78
60 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 75 1.78
61 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 1.65 1,000 1,500 50 1.78
62 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 1.60 1,200 0 75 1.79
63 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.70 0 0 35 1.80
64 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.80
65 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 1.65 1,000 0 60 1.81
66 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.81
67 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.81
68 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 1.64 1,300 0 65 1.81
69 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.80 1,000 0 0 1.81
70 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.82
71 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.83
72 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 1.70 0 0 50 1.84
73 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.70 1,000 0 50 1.84
74 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 1.70 2,000 0 50 1.84
75 Sparebanken Møre Grønt boliglån 1.65 1,000 0 75 1.85
76 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.85
77 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.75 0 0 35 1.85
78 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 1.69 0 0 60 1.85
79 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 1.75 0 0 35 1.85
80 Andebu Sparebank Grønt boliglån 1.75 0 0 35 1.85
81 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.69 1,000 0 60 1.85
82 Skagerrak Sparebank Boliglån 1.69 1,000 2,000 60 1.85
83 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 1.70 0 0 60 1.86
84 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 1.75 0 0 40 1.86
85 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 1.69 0 0 65 1.86
86 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 1.69 0 0 65 1.86
87 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 1.89
88 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.75 0 0 50 1.89
89 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 1.75 500 0 50 1.89
90 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1.75 500 0 50 1.89
91 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.89
92 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.89
93 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.89
94 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 700 2,600 55 1.90
95 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.80 0 0 35 1.90
96 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 1.80 0 0 35 1.90
97 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.88 0 0 0 1.90
98 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 1.88 0 0 0 1.90
99 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.90
100 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 1.80 2,000 0 50 1.94
101 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 0 0 60 1.95
102 Skue Sparebank Boliglån 1.80 0 0 60 1.96
103 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.95 500 0 0 1.97
104 LillestrømBanken Grønt boliglån 1.80 0 0 65 1.97
105 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 1.97
106 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 1.99
107 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.99
108 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.99
109 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 500 0 50 1.99
110 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 1.99
111 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.79 1,000 0 75 1.99
112 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 1.90 0 0 35 2.00
113 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 1.99 0 0 0 2.01
114 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 2.01
115 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.89 500 0 45 2.02
116 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.85 0 0 65 2.02
117 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.89 950 0 50 2.03
118 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 1.90 500 0 50 2.04
119 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.03 0 0 0 2.05
120 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 2.03 0 0 0 2.05
121 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 2.06
122 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.08
123 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.08
124 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1.95 500 0 50 2.09
125 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.09
126 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1.99 0 0 35 2.09
127 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.08 0 0 0 2.10
128 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.08 0 0 0 2.10
129 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 700 2,600 55 2.10
130 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 700 2,600 55 2.10
131 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 1.95 0 0 60 2.11
132 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.11
133 Sparebank 68° Nord Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.11
134 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.11
135 Handelsbanken NUF Boliglån 1.95 2,000 0 60 2.11
136 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 1.95 1,000 2,500 60 2.11
137 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 1.99 0 0 50 2.13
138 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 1.95 1,200 0 75 2.15
139 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.00 0 0 55 2.15
140 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.00 0 0 55 2.15
141 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 0 0 60 2.15
142 Trøgstad Sparebank Boliglån 1.99 1,500 0 65 2.17
143 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.18
144 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 65 2.18
145 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.18
146 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.18
147 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 75 2.19
148 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.19 1,000 0 0 2.21
149 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
150 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.19 1,000 0 0 2.21
151 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
152 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2.05 750 750 60 2.22
153 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.05 1,000 2,500 60 2.22
154 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.05 1,000 2,500 60 2.22
155 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 1,200 0 45 2.23
156 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.09 950 0 50 2.23
157 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.23
158 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 2.09 1,000 0 50 2.23
159 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.24
160 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.24
161 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2.10 1,200 0 50 2.24
162 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 2.10 1,000 1,500 50 2.24
163 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 2.05 1,200 0 75 2.25
164 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.15 500 0 35 2.26
165 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.28
166 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.15 500 0 45 2.28
167 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.29
168 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 2.15 750 0 50 2.29
169 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.15 750 0 50 2.29
170 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 2.15 750 0 50 2.29
171 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.15 1,000 0 50 2.29
172 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 2,000 50 2.29
173 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.15 2,000 1,000 50 2.29
174 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.32
175 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.15 1,000 2,500 60 2.32
176 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.14 1,300 0 65 2.32
177 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.16 1,500 0 60 2.33
178 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.19 950 0 50 2.33
179 Berg Sparebank Boliglån 75 % 2.19 1,000 0 50 2.33
180 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.20 1,000 1,500 50 2.35
181 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.25 0 0 35 2.36
182 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.19 1,000 0 60 2.36
183 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 2.19 1,000 0 60 2.36
184 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.20 0 0 65 2.38
185 Sparebanken Sør Boliglån 2.20 1,000 0 65 2.38
186 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.20 0 1,000 65 2.38
187 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.38
188 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.38
189 Jæren Sparebank Boliglån 2.20 0 0 70 2.39
190 Marker Sparebank Boliglån 2.25 750 0 50 2.40
191 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.40
192 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.40
193 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2.25 1,200 0 50 2.40
194 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2.20 1,000 0 75 2.41
195 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.24 1,000 0 60 2.41
196 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.42
197 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.42
198 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.25 750 750 60 2.42
199 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 75 % 2.25 2,000 2,000 60 2.42
200 Spareskillingsbanken Boliglån 2.25 1,000 0 65 2.43
201 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.25 1,000 0 65 2.43
202 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.30 500 0 45 2.43
203 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 2.29 1,000 0 50 2.44
204 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.44
205 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.44
206 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 70 2.45
207 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 0 0 50 2.45
208 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.30 0 0 50 2.45
209 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 50 2.45
210 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.30 1,000 0 50 2.45
211 Grong Sparebank Boliglån 2.30 1,200 750 50 2.45
212 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.35 0 0 35 2.46
213 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.29 1,000 0 60 2.46
214 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2.29 1,000 0 60 2.46
215 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 2.30 0 0 60 2.47
216 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.30 1,000 0 60 2.47
217 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.30 1,000 0 60 2.47
218 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.30 1,000 2,500 60 2.47
219 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 2.29 1,300 0 65 2.47
220 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.49
221 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank mellom 1 mill. kr og 2 mill. kr. 2.35 500 0 50 2.50
222 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.35 500 0 50 2.50
223 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i fritidsbolig/hytte 2.35 500 0 50 2.50
224 Luster Sparebank Bustadlån 2.35 750 0 50 2.50
225 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.50
226 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2.35 1,200 0 50 2.50
227 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2.35 1,000 1,500 50 2.50
228 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.47 0 0 0 2.50
229 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.47 0 0 0 2.50
230 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.30 1,000 0 75 2.51
231 Andebu Sparebank Boliglån 2.40 0 0 35 2.51
232 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.34 1,000 0 60 2.51
233 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.35 900 0 65 2.54
234 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 1,200 0 45 2.54
235 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.39 1,000 0 50 2.54
236 Berg Sparebank Boliglån 85% 2.39 1,000 0 50 2.54
237 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 50 2.55
238 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.40 800 0 50 2.55
239 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.40 1,000 0 50 2.55
240 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2.35 0 0 75 2.56
241 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.40 1,000 0 60 2.57
242 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.40 1,000 2,500 60 2.57
243 LillestrømBanken Boliglån med stil 50 % 2.40 0 0 65 2.59
244 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.40 0 0 65 2.59
245 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.40 0 0 65 2.59
246 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2.45 0 0 50 2.60
247 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.45 0 0 50 2.60
248 SpareBank 1 SMN Hyttelån 2.45 1,200 0 50 2.60
249 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.45 1,000 2,500 50 2.60
250 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.44 750 0 60 2.61
251 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.61
252 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.44 1,000 0 60 2.61
253 LillestrømBanken Boliglån med stil 75 % 2.45 0 0 65 2.64
254 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.45 0 0 65 2.64
255 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 2.45 900 0 65 2.64
256 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 65 2.64
257 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank under 1 mill kr. 2.50 500 0 50 2.65
258 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.65
259 Orkla Sparebank Boliglån 2.50 1,000 0 50 2.65
260 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.49 0 0 55 2.65
261 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.45 1,200 0 75 2.66
262 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.50 0 0 55 2.66
263 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 2.49 1,000 0 60 2.67
264 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 2.49 1,000 0 60 2.67
265 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 2.50 0 750 60 2.68
266 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.70
267 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.55 0 0 50 2.70
268 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.55 1,000 0 50 2.70
269 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2.55 0 0 55 2.72
270 LillestrømBanken Boliglån med stil 85 % 2.55 0 0 65 2.74
271 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.55 0 0 65 2.74
272 Grue Sparebank Boliglån 2.60 0 0 50 2.75
273 Unio (Nordea Direct) Topplån 2.60 0 0 50 2.75
274 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 2.60 750 0 50 2.75
275 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.60 1,000 0 60 2.78
276 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.70 0 0 50 2.86
277 NAL (Nordea Direct) Topplån 2.70 0 0 50 2.86
278 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.70 0 0 50 2.86
279 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.79 0 0 55 2.96
280 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 2.75 1,200 0 75 2.97
281 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 2.85 750 750 60 3.04
282 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.90 800 0 50 3.06
283 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.90 2,000 1,000 50 3.06
284 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.13
285 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.00 500 0 50 3.17
286 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 2.95 1,200 0 75 3.18
287 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.18
288 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.28
289 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.34
290 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.42
291 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.42
292 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 3.30 0 0 60 3.50
293 Lillesands Sparebank Boliglån 3.30 1,000 0 60 3.50
294 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.64
295 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 3.50 0 0 45 3.67
296 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.74
297 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 3.89
298 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.46
299 Danske Bank Toppfinansiering 5.70 1,000 0 45 5.97
300 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 10,000 35 6.25
301 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.57
302 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.90 0 5,000 50 7.25
303 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.37
304 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.96

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00