Boliglånsrente

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank og BN Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.90 0 0 0 1.92
2 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50% 1.79 1,200 2,650 50 1.93
3 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.79 1,000 2,500 60 1.95
4 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.97 0 0 0 1.99
5 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.98 0 0 0 2.00
6 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.90 0 1,500 35 2.00
7 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.90 0 0 40 2.01
8 SpareBank 1 SMN LOfavør boliglån 75% 1.89 1,200 2,650 50 2.03
9 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2.02 0 0 0 2.04
10 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.89 1,000 2,500 60 2.05
11 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 2.00 0 1,000 15 2.06
12 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.98 0 1,500 35 2.08
13 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 2.00 0 0 40 2.12
14 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2.11 0 0 0 2.13
15 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 2.00 1,000 1,500 50 2.14
16 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 2.00 1,000 2,000 50 2.14
17 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 75% 2.00 1,200 2,650 50 2.14
18 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.99 0 2,500 55 2.14
19 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 2.00 650 0 55 2.15
20 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 2.05 0 1,500 35 2.16
21 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.99 1,000 0 60 2.16
22 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.99 1,000 2,500 60 2.16
23 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 2.00 0 1,500 65 2.18
24 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 2.05 0 0 50 2.19
25 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 2.05 0 0 50 2.19
26 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2.17 0 0 0 2.19
27 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 2.05 800 0 50 2.19
28 Fana Sparebank 75 %-lån 2.05 1,000 1,000 50 2.19
29 Fana Sparebank 50 %-lån 2.05 1,000 1,000 50 2.19
30 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 60% EBK 2.10 950 1,000 35 2.21
31 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 2.20 1,000 0 0 2.22
32 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.05 1,000 2,500 65 2.23
33 Storebrand Bank ASA Boliglån UNIO 2.09 0 0 50 2.23
34 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 2.05 0 0 70 2.24
35 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 2.10 750 0 50 2.24
36 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 2.10 0 2,000 50 2.24
37 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 2.10 1,000 2,000 50 2.24
38 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 2.08 0 0 60 2.25
39 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 2.09 0 0 60 2.26
40 TOBB (DNB) Grønt boliglån 2.09 0 0 60 2.26
41 USBL (DNB) Grønt boliglån 2.09 0 0 60 2.26
42 DNB Bank ASA Grønt boliglån 2.09 1,000 1,900 60 2.26
43 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 2.15 0 0 40 2.27
44 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2.25 0 0 0 2.27
45 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 2.10 0 1,500 65 2.28
46 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 2.15 0 0 50 2.29
47 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 2.15 0 0 50 2.29
48 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 2.15 500 1,500 50 2.29
49 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.20 0 1,500 35 2.31
50 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.15 0 2,500 65 2.33
51 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 2.20 0 0 45 2.33
52 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 2.20 0 0 45 2.33
53 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.20 750 2,000 45 2.33
54 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 2.20 0 0 50 2.34
55 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 2.20 0 0 50 2.34
56 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 2.20 650 0 55 2.36
57 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 2.20 650 0 55 2.36
58 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 2.25 0 1,500 35 2.36
59 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.19 1,000 2,500 60 2.36
60 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 2.35 500 0 0 2.38
61 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.20 0 1,500 65 2.38
62 Fana Sparebank 85 %-lån 2.25 1,000 1,000 50 2.40
63 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 2.23 0 0 60 2.40
64 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.37 0 0 0 2.40
65 TOBB (DNB) Boliglån 2.23 0 0 60 2.40
66 USBL (DNB) Boliglån 2.23 0 0 60 2.40
67 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 2.30 0 1,500 35 2.41
68 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 2.30 0 1,500 45 2.43
69 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.30 750 2,000 45 2.44
70 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 2.30 1,000 2,000 60 2.47
71 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 2.34 1,000 1,000 50 2.49
72 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 2.35 500 1,500 50 2.50
73 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 2.35 0 3,000 55 2.51
74 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 2.40 0 0 35 2.51
75 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.40 0 1,500 35 2.51
76 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2.40 0 1,500 35 2.51
77 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 2.35 1,000 1,950 60 2.52
78 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.39 950 1,000 50 2.54
79 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.39 950 1,000 50 2.54
80 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 2.40 500 2,000 50 2.55
81 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.40 1,200 2,500 50 2.55
82 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2.40 750 0 60 2.57
83 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.57 0 0 0 2.60
84 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.57 0 0 0 2.60
85 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.45 1,000 2,000 50 2.60
86 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.45 1,000 3,000 50 2.60
87 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 2.44 1,000 1,950 60 2.62
88 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.45 1,000 0 60 2.63
89 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.45 1,000 0 60 2.63
90 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.50 0 2,500 40 2.63
91 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.45 0 2,500 65 2.64
92 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.45 0 3,500 70 2.65
93 Valle Sparebank Bustadlån 2.50 1,000 0 50 2.65
94 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 2.50 950 750 50 2.65
95 Sogn Sparebank Bustadlån 75% 2.50 500 2,000 50 2.65
96 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.55 700 1,800 35 2.67
97 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 2.57 0 1,800 30 2.67
98 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.50 2,000 0 60 2.68
99 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.65 1,000 0 0 2.68
100 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.55 750 2,000 45 2.69
101 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.50 0 0 70 2.70
102 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.55 1,000 1,500 50 2.70
103 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.55 0 3,000 60 2.73
104 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.56 1,500 2,500 60 2.74
105 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.60 750 2,000 45 2.74
106 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 2.60 1,200 2,650 50 2.75
107 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.59 1,000 1,900 60 2.77
108 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.60 1,000 1,900 60 2.78
109 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.60 750 2,500 60 2.78
110 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.60 1,000 2,500 60 2.78
111 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.65 0 0 40 2.78
112 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.60 0 3,500 65 2.79
113 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.65 750 2,000 45 2.79
114 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.77 0 0 0 2.80
115 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.77 0 0 0 2.80
116 Jæren Sparebank Boliglån 2.60 0 0 70 2.80
117 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2.60 0 3,000 75 2.82
118 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2.60 1,000 2,500 75 2.82
119 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.65 1,000 3,000 55 2.82
120 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.70 0 1,500 35 2.82
121 Haltdalen Sparebank 60% Eika Boligkreditt 2.65 0 2,500 60 2.83
122 Spareskillingsbanken Boliglån 2.65 1,000 0 65 2.84
123 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.65 1,000 2,500 65 2.84
124 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.65 0 3,500 65 2.84
125 Skagerrak Sparebank Boliglån 2.69 1,000 1,250 50 2.85
126 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.65 0 3,500 70 2.86
127 Etne Sparebank 60% - flytende rente 2.70 0 1,000 50 2.86
128 Etne Sparebank 80% - flytende rente 2.70 0 1,000 50 2.86
129 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2.70 1,000 0 50 2.86
130 Grong Sparebank Boliglån 2.70 1,200 0 50 2.86
131 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.70 1,000 1,000 50 2.86
132 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.70 1,000 1,500 50 2.86
133 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.69 1,000 2,500 60 2.87
134 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.70 1,000 1,900 60 2.88
135 Sparebanken Sør Boliglån 2.70 1,000 2,500 65 2.89
136 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.75 0 1,500 45 2.90
137 Andebu Sparebank Boliglån 2.80 0 2,000 35 2.92
138 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.75 0 3,500 65 2.95
139 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2.79 1,000 2,000 50 2.95
140 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.79 1,000 2,000 50 2.95
141 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.80 800 0 50 2.96
142 SpareBank 1 SMN Boliglån 70% 2.80 1,200 2,650 50 2.96
143 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.85 0 1,500 35 2.97
144 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.85 700 1,800 35 2.97
145 Sparebanken Øst Grønt boliglån 2.79 1,250 0 70 3.00
146 Marker Sparebank Boliglån 2.85 750 2,000 50 3.01
147 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.85 1,000 2,000 50 3.01
148 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.85 0 2,500 55 3.02
149 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.85 0 3,000 55 3.02
150 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.84 1,000 1,900 60 3.03
151 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.84 1,000 1,900 60 3.03
152 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 3.00 1,000 0 0 3.04
153 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.90 0 2,250 55 3.07
154 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.95 0 1,500 35 3.08
155 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.90 1,000 0 60 3.09
156 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 3.05 0 0 0 3.09
157 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.95 950 750 50 3.11
158 Grue Sparebank Boliglån 2.95 0 2,000 50 3.11
159 SpareBank 1 SMN Boliglån 85% 3.00 1,200 2,650 50 3.17
160 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3.00 1,000 5,000 50 3.17
161 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 3.05 0 2,000 50 3.22
162 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 3.05 0 3,000 55 3.23
163 Skue Sparebank Boliglån 3.05 0 0 60 3.24
164 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 3.10 1,000 0 50 3.27
165 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 3.24 0 0 0 3.29
166 Helgeland Sparebank Helgeland Total 3.10 0 5,000 60 3.29
167 Handelsbanken NUF Boliglån 3.10 2,000 3,000 60 3.29
168 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 85 % av verdigrunnlag) 3.10 0 2,500 65 3.31
169 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 3.10 1,000 2,500 65 3.31
170 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 3.15 800 0 50 3.32
171 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 3.15 0 2,500 60 3.34
172 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 3.20 0 2,250 55 3.38
173 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 3.34 0 0 0 3.39
174 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 3.20 1,000 0 60 3.40
175 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.20 1,000 0 60 3.40
176 Danske Bank Boliglån inntil 80% 3.20 1,000 1,200 60 3.40
177 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 3.20 0 2,500 60 3.40
178 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 3.20 1,000 2,500 60 3.40
179 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.25 0 1,500 45 3.41
180 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 3.25 0 0 50 3.42
181 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.25 500 2,000 50 3.42
182 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 3.25 750 2,000 50 3.42
183 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 3.25 0 3,000 55 3.44
184 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 3.10 1,000 2,500 130 3.47
185 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 3.30 500 1,500 50 3.47
186 Orkla Sparebank Boliglån 3.30 1,000 2,000 50 3.47
187 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 60 % 3.35 500 2,000 35 3.49
188 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 3.30 1,250 3,250 70 3.52
189 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3.35 1,000 2,000 50 3.53
190 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.35 750 2,500 50 3.53
191 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 3.35 0 4,000 50 3.53
192 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.35 2,000 0 60 3.55
193 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 3.35 0 5,000 60 3.55
194 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 3.40 0 0 50 3.58
195 Sunndal Sparebank Boliglån 3.40 1,000 3,500 55 3.59
196 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 3.40 1,000 4,000 60 3.60
197 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 3.45 0 2,500 40 3.60
198 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.45 950 1,000 50 3.63
199 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.45 1,000 2,000 50 3.63
200 Tolga-Os Sparebank Boliglån inntil 85 % 3.45 1,000 2,500 50 3.63
201 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.45 2,000 4,000 50 3.63
202 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 3.45 750 0 60 3.65
203 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 3.45 0 2,500 60 3.65
204 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 3.50 1,000 3,000 50 3.68
205 Lillesands Sparebank Total Boliglån 3.49 1,000 0 60 3.70
206 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 3.50 0 2,500 60 3.71
207 Sparebank 68° Nord Boliglån 3.55 1,000 3,500 60 3.76
208 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 3.60 0 2,500 40 3.76
209 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 3.60 0 2,500 40 3.76
210 Sparebanken Øst Boliglån 75% 3.55 1,250 3,250 70 3.78
211 Luster Sparebank Bustadlån 3.60 750 0 50 3.78
212 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 3.60 0 4,000 50 3.78
213 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 3.65 500 2,000 50 3.84
214 Trøgstad Sparebank Boliglån 3.65 1,500 4,000 65 3.87
215 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 2,500 60 3.91
216 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 3.70 0 5,000 60 3.91
217 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 3.75 1,000 3,000 50 3.94
218 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 3.80 0 2,000 50 3.99
219 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.80 1,000 1,500 50 3.99
220 Lillesands Sparebank Boliglån 4.15 1,000 0 60 4.38
221 Ørland Sparebank Boliglån 85% 4.35 2,000 4,000 50 4.56
222 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 4.35 1,000 2,500 65 4.60
223 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.50 750 2,500 50 4.72
224 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.55 0 0 50 4.77
225 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 4.70 0 2,600 55 4.94
226 Bank2 ASA Refinansiering 4.95 0 0 75 5.25
227 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 5.00 0 2,600 55 5.25
228 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 5.10 1,000 2,500 65 5.39
229 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 5.15 0 2,600 55 5.41
230 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 5.45 0 2,600 55 5.73
231 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 0 25 6.07
232 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 0 35 6.25
233 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 20,000 75 7.37
234 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 20,000 75 7.96

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00