Boliglånsrente

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank og BN Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 2.65 0 0 0 2.68
2 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50% 2.55 1,200 2,650 50 2.70
3 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 2.70 0 0 0 2.73
4 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.59 0 0 50 2.74
5 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.59 0 0 50 2.74
6 Sbanken ASA Boliglån 50 % 2.72 0 0 0 2.75
7 Handelsbanken NUF Boliglån (Juristforbundet) 2.62 0 0 45 2.76
8 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 2.62 0 0 45 2.76
9 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 2.65 0 0 40 2.78
10 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2.75 0 0 0 2.78
11 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.65 0 0 50 2.81
12 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.65 0 0 50 2.81
13 OBOS-banken AS Grønt boliglån 2.70 0 1,500 35 2.82
14 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 2.64 1,000 2,500 60 2.82
15 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 2.75 0 1,000 15 2.82
16 Haltdalen Sparebank 60% Eika Boligkreditt 2.65 0 2,500 60 2.83
17 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 2.65 1,000 1,950 60 2.83
18 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2.80 0 0 0 2.84
19 SpareBank 1 SMN LOfavør boliglån 75% 2.69 1,200 2,650 50 2.85
20 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 2.70 0 0 50 2.86
21 Fana Sparebank 50 %-lån 2.70 1,000 1,000 50 2.86
22 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 2.69 1,000 0 60 2.87
23 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2.85 0 0 0 2.89
24 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 2.73 0 0 60 2.91
25 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 2.80 0 1,500 35 2.92
26 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 2.80 0 1,500 35 2.92
27 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 2.74 1,000 1,950 60 2.92
28 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 2.74 1,000 2,500 60 2.92
29 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.75 1,000 2,500 60 2.93
30 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 2.80 0 0 40 2.93
31 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.80 0 2,500 40 2.93
32 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2.90 0 0 0 2.94
33 Gjensidige Bank Boliglån inntil 50 % 2.80 950 750 50 2.96
34 Sparebanken Øst Grønt boliglån 2.79 1,000 0 65 2.99
35 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 75% 2.85 1,200 2,650 50 3.01
36 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 2.85 650 0 55 3.02
37 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 2.85 0 2,500 55 3.02
38 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 2.85 0 3,000 55 3.02
39 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 60% EBK 2.90 950 1,000 35 3.03
40 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 2.85 1,000 2,500 60 3.04
41 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 60% 2.85 0 1,500 65 3.05
42 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 2.89 1,000 1,500 50 3.05
43 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 2.90 1,000 2,000 50 3.06
44 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.95 0 1,500 35 3.08
45 DNB Bank ASA Grønt boliglån 2.89 1,000 1,900 60 3.08
46 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 2.95 0 0 40 3.09
47 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 3.05 0 0 0 3.09
48 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.90 0 2,500 65 3.10
49 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.90 1,000 2,500 65 3.10
50 Storebrand Bank ASA Boliglån UNIO 2.94 0 0 50 3.10
51 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 2.94 1,000 1,000 50 3.10
52 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 2.95 0 0 50 3.11
53 Drangedal Sparebank Boliglån 60% 2.95 750 0 50 3.11
54 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 2.95 800 0 50 3.11
55 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 2.95 0 2,000 50 3.11
56 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 80% 2.95 0 1,500 65 3.15
57 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 3.00 0 1,500 45 3.15
58 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 3.05 0 2,000 50 3.22
59 Fana Sparebank 75 %-lån 3.05 1,000 1,000 50 3.22
60 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 3.10 0 1,500 35 3.23
61 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.10 750 2,000 45 3.26
62 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 3.05 0 0 70 3.27
63 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 3.10 950 1,000 50 3.27
64 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.10 500 1,500 50 3.27
65 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 3.15 0 1,500 35 3.28
66 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 3.24 0 0 0 3.29
67 Handelsbanken NUF Boliglån 3.10 2,000 3,000 60 3.29
68 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 3.10 1,000 2,500 65 3.31
69 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 3.15 500 2,000 50 3.32
70 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 3.15 750 0 60 3.34
71 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.15 2,000 0 60 3.34
72 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 3.15 0 2,500 60 3.34
73 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 3.15 1,000 2,000 60 3.34
74 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 3.30 1,000 0 0 3.35
75 Landkreditt Bank AS Boliglån 3.30 1,000 0 0 3.35
76 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 3.20 750 2,000 45 3.36
77 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 3.19 950 1,000 50 3.36
78 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 3.25 0 0 35 3.39
79 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 3.25 0 1,500 35 3.39
80 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 3.25 0 1,500 35 3.39
81 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 3.25 700 1,800 35 3.39
82 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 3.34 0 0 0 3.39
83 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 3.20 1,000 0 60 3.40
84 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.20 1,000 0 60 3.40
85 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 3.20 0 2,500 60 3.40
86 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 3.35 0 0 0 3.40
87 Sbanken ASA Boliglån 75 % 3.35 0 0 0 3.40
88 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 3.25 0 1,500 45 3.41
89 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 3.25 0 0 50 3.42
90 Valle Sparebank Bustadlån 3.25 1,000 0 50 3.42
91 Fana Sparebank 85 %-lån 3.25 1,000 1,000 50 3.42
92 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 3.25 0 2,000 50 3.42
93 Sogn Sparebank Bustadlån 75% 3.25 500 2,000 50 3.42
94 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 3.25 750 2,000 50 3.42
95 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.25 1,000 0 60 3.45
96 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 3.10 1,000 2,500 130 3.47
97 Gjensidige Bank Boliglån inntil 75 % 3.30 950 750 50 3.47
98 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 3.30 500 1,500 50 3.47
99 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.30 500 1,500 50 3.47
100 Orkla Sparebank Boliglån 3.30 1,000 2,000 50 3.47
101 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 3.30 1,000 2,000 50 3.47
102 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 70% 3.30 650 0 55 3.49
103 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 60% 3.30 650 0 55 3.49
104 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 60 % 3.35 500 2,000 35 3.49
105 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 3.30 1,000 0 60 3.50
106 SpareBank 1 Telemark Boliglån 3.30 1,000 0 60 3.50
107 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 3.30 0 2,500 65 3.51
108 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 3.30 1,000 3,250 65 3.51
109 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3.35 1,000 2,000 50 3.53
110 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.35 750 2,500 50 3.53
111 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 3.35 1,200 2,650 50 3.53
112 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 3.35 1,000 3,000 50 3.53
113 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.40 750 2,000 45 3.57
114 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 3.40 0 0 50 3.58
115 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 3.40 1,000 1,500 50 3.58
116 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 75% 3.40 650 0 55 3.59
117 Sunndal Sparebank Boliglån 3.40 1,000 3,500 55 3.59
118 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 3.39 0 3,000 60 3.59
119 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 3.45 1,000 0 50 3.63
120 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 3.45 1,000 2,000 50 3.63
121 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 3.45 1,000 2,000 50 3.63
122 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.45 1,000 2,000 50 3.63
123 Tolga-Os Sparebank Boliglån inntil 85 % 3.45 1,000 2,500 50 3.63
124 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.45 2,000 4,000 50 3.63
125 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 3.59 0 0 0 3.65
126 Sbanken ASA Boliglån 85 % 3.59 0 0 0 3.65
127 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 3.45 750 0 60 3.65
128 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 3.45 0 2,500 60 3.65
129 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 3.45 1,000 1,900 60 3.65
130 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 3.45 750 2,500 60 3.65
131 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 3.45 1,000 2,500 60 3.65
132 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 3.45 1,000 2,500 60 3.65
133 Spareskillingsbanken Boliglån 3.45 1,000 0 65 3.67
134 Sparebanken Sør Boliglån 3.45 1,000 2,500 65 3.67
135 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 3.50 750 2,000 45 3.67
136 Jæren Sparebank Boliglån 3.45 0 0 70 3.68
137 Etne Sparebank 80% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.68
138 Etne Sparebank 60% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.68
139 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 3.50 1,000 3,000 50 3.68
140 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3.50 1,000 5,000 50 3.68
141 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 3.45 0 3,000 75 3.69
142 Sparebanken Møre Møre Boliglån 3.45 1,000 2,500 75 3.69
143 Ørskog Sparebank Bustadlån 3.50 1,000 3,000 55 3.69
144 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 3.55 0 1,500 35 3.70
145 Lillesands Sparebank Total Boliglån 3.49 1,000 0 60 3.70
146 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 3.49 1,000 1,900 60 3.70
147 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 3.49 1,000 1,900 60 3.70
148 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 3.50 0 2,500 60 3.71
149 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 3.50 1,000 2,500 65 3.72
150 Skagerrak Sparebank Boliglån 3.54 1,000 1,250 50 3.72
151 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 3.50 0 0 70 3.73
152 Blaker Sparebank Boliglån 60% 3.50 0 3,500 70 3.73
153 Grong Sparebank Boliglån 3.55 1,200 0 50 3.73
154 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 3.55 1,000 1,000 50 3.73
155 Marker Sparebank Boliglån 3.55 750 2,000 50 3.73
156 Danske Bank Boliglån inntil 80% 3.55 1,000 1,200 60 3.76
157 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 3.55 1,000 1,900 60 3.76
158 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 3.55 1,500 2,500 60 3.76
159 Sparebank 68° Nord Boliglån 3.55 1,000 3,500 60 3.76
160 Sparebanken Øst Boliglån 75% 3.55 1,000 3,250 65 3.77
161 Luster Sparebank Bustadlån 3.60 750 0 50 3.78
162 Stadsbygd Sparebank Boliglån 3.60 1,000 0 50 3.78
163 Andebu Sparebank Boliglån 3.65 0 2,000 35 3.80
164 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 3.60 1,000 2,000 60 3.81
165 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 3.65 0 0 40 3.81
166 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 85 % av verdigrunnlag) 3.60 0 2,500 65 3.82
167 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 3.65 500 2,000 50 3.84
168 Hønefoss Sparebank Boliglån 3.65 1,000 2,000 50 3.84
169 SpareBank 1 SMN Boliglån 70% 3.65 1,200 2,650 50 3.84
170 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 3.65 0 2,250 55 3.85
171 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 3.70 0 1,500 35 3.85
172 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 3.70 700 1,800 35 3.85
173 LillestrømBanken Boliglån 60% 3.65 0 3,500 65 3.87
174 Trøgstad Sparebank Boliglån 3.65 1,500 4,000 65 3.87
175 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 3.70 800 0 50 3.89
176 Grue Sparebank Boliglån 3.70 0 2,000 50 3.89
177 Eidsberg Sparebank Boliglån 3.70 1,000 1,500 50 3.89
178 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 3.70 1,000 2,000 50 3.89
179 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 3.70 0 4,000 50 3.89
180 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 3.70 0 2,500 55 3.90
181 SpareBank 1 Modum Boliglån 3.70 0 3,000 55 3.90
182 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 3.69 1,000 1,900 60 3.90
183 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 3.70 750 0 60 3.91
184 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 2,500 60 3.91
185 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.75 0 1,500 45 3.93
186 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 3.75 1,000 3,000 50 3.94
187 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 3.80 0 1,500 35 3.95
188 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 3.75 1,000 4,000 60 3.97
189 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 3.80 0 2,500 40 3.97
190 LillestrømBanken Boliglån 80% 3.75 0 3,500 65 3.98
191 Blaker Sparebank Boliglån 85% 3.75 0 3,500 70 3.99
192 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 3.80 0 2,000 50 3.99
193 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.80 1,000 1,500 50 3.99
194 Skue Sparebank Boliglån 3.80 0 0 60 4.02
195 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 3.80 1,000 2,500 60 4.02
196 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.85 500 2,000 50 4.04
197 SpareBank 1 SMN Boliglån 85% 3.85 1,200 2,650 50 4.04
198 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 3.90 650 0 55 4.11
199 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 3.90 0 3,000 55 4.11
200 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 3.95 0 2,500 40 4.12
201 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 3.95 0 2,500 40 4.12
202 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 3.95 800 0 50 4.15
203 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 3.95 0 4,000 50 4.15
204 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 3.95 0 2,250 55 4.16
205 Helgeland Sparebank Helgeland Total 3.95 0 5,000 60 4.17
206 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 4.00 650 0 55 4.21
207 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 4.00 2,000 0 60 4.22
208 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.05 750 2,000 45 4.24
209 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 4.05 950 1,000 50 4.25
210 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 4.10 0 3,000 55 4.32
211 Lillesands Sparebank Boliglån 4.15 1,000 0 60 4.38
212 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 4.20 0 5,000 60 4.43
213 Ørland Sparebank Boliglån 85% 4.35 2,000 4,000 50 4.56
214 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 4.35 1,000 2,500 65 4.60
215 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.50 750 2,500 50 4.72
216 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.55 0 0 50 4.77
217 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 4.55 0 5,000 60 4.80
218 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 4.70 0 2,600 55 4.94
219 Bank2 ASA Refinansiering 4.95 0 0 75 5.25
220 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 5.00 0 2,600 55 5.25
221 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 5.10 1,000 2,500 65 5.39
222 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 5.15 0 2,600 55 5.41
223 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 5.45 0 2,600 55 5.73
224 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 0 25 6.07
225 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 0 35 6.25
226 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 20,000 75 7.37
227 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 20,000 75 7.96

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00