Boliglånsrente

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank og BN Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.43 0 0 0 1.44
2 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 650 2,500 55 1.44
3 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.40 0 0 45 1.52
4 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.40 0 0 45 1.52
5 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.52
6 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.52
7 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.52 0 0 0 1.53
8 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50% 1.45 1,200 0 50 1.58
9 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.50 0 0 35 1.60
10 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.50 0 0 40 1.61
11 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.49 0 0 50 1.62
12 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.62
13 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.62
14 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.62 0 0 0 1.63
15 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.49 0 0 60 1.65
16 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.60 0 0 15 1.65
17 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.58 0 0 35 1.68
18 SpareBank 1 SMN LOfavør boliglån 75% 1.55 1,200 0 50 1.68
19 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.54 1,000 0 60 1.70
20 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.54 1,000 0 60 1.70
21 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1.60 0 0 40 1.71
22 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.72
23 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.71 0 0 0 1.72
24 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.59 0 0 50 1.72
25 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.60 1,000 0 50 1.73
26 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 75% 1.60 1,200 0 50 1.73
27 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.74
28 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.75
29 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.75
30 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.65 0 0 35 1.75
31 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.75
32 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.75
33 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.59 1,000 0 60 1.75
34 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 60 1.75
35 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.59 1,000 2,000 60 1.75
36 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.77
37 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 1.65 0 0 50 1.78
38 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.77 0 0 0 1.78
39 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 1.65 0 0 50 1.78
40 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 1,000 0 50 1.78
41 Fana Sparebank 50 %-lån 1.65 1,000 0 50 1.78
42 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.80
43 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.81
44 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.80 1,000 0 0 1.81
45 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.82
46 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.83
47 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.69 1,000 0 50 1.83
48 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.70 1,000 0 50 1.84
49 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.85
50 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1.75 0 0 40 1.86
51 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 0 1.87
52 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 1.89
53 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 1.75 500 0 50 1.89
54 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.75 800 0 50 1.89
55 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.89
56 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.89
57 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 1.89
58 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 650 2,500 55 1.90
59 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.88 0 0 0 1.90
60 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.80 0 0 35 1.90
61 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.90
62 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 1,000 0 50 1.93
63 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.79 1,000 0 60 1.95
64 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 40 1.96
65 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.95 500 0 0 1.97
66 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 1.97
67 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 1.99
68 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 1.99
69 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 1,000 0 50 1.99
70 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.90 0 0 35 2.00
71 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.90 0 0 35 2.00
72 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.89 500 0 45 2.02
73 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.85 0 0 65 2.02
74 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.89 950 0 50 2.03
75 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 2.06
76 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.08
77 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.08
78 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 1.95 500 0 50 2.09
79 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.09
80 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 650 2,500 55 2.10
81 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 650 2,500 55 2.10
82 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2.00 0 0 35 2.10
83 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2.09 0 0 0 2.11
84 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.11
85 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 1,000 0 50 2.13
86 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 2.00 500 0 50 2.14
87 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 55 2.15
88 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.05 0 0 35 2.15
89 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 60 2.16
90 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.00 1,000 2,500 60 2.17
91 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.18
92 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.18
93 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.18
94 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.05 0 0 50 2.19
95 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.05 1,000 0 50 2.19
96 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 700 0 35 2.21
97 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
98 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.19 1,000 0 0 2.21
99 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.19 1,000 0 0 2.21
100 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
101 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2.05 750 750 60 2.22
102 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.09 950 0 50 2.23
103 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.23
104 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.24
105 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.24
106 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.15 500 0 35 2.26
107 Skue Sparebank Boliglån 2.10 0 0 60 2.27
108 Handelsbanken NUF Boliglån 2.10 2,000 0 60 2.27
109 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.09 1,200 0 65 2.27
110 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.28
111 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.15 750 0 50 2.29
112 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 0 50 2.29
113 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.15 2,000 1,000 50 2.29
114 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.28 0 0 0 2.30
115 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.14 1,000 0 60 2.31
116 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.32
117 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.16 1,500 0 60 2.33
118 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.19 950 0 50 2.33
119 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.20 1,000 1,500 50 2.35
120 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.19 1,000 2,000 60 2.36
121 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.19 1,000 2,000 60 2.36
122 Sparebank 68° Nord Boliglån 2.20 1,000 0 60 2.37
123 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.25 0 0 40 2.37
124 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.20 0 0 65 2.38
125 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.38
126 Sparebanken Sør Boliglån 2.20 1,000 0 65 2.38
127 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.25 500 0 45 2.38
128 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.38
129 Jæren Sparebank Boliglån 2.20 0 0 70 2.39
130 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.40
131 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.40
132 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2.20 1,000 0 75 2.41
133 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 55 2.41
134 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.30 0 0 35 2.41
135 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.24 1,000 0 60 2.41
136 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.25 750 0 60 2.42
137 Spareskillingsbanken Boliglån 2.25 1,000 0 65 2.43
138 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.25 1,000 0 65 2.43
139 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 45 2.43
140 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.29 1,000 0 50 2.44
141 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.44
142 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.44
143 Etne Sparebank Avdragslån 80% - flytende rente 2.30 0 0 50 2.45
144 Etne Sparebank Avdragslån 60% - flytende rente 2.30 0 0 50 2.45
145 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 500 0 50 2.45
146 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.30 1,000 0 50 2.45
147 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.30 1,000 0 50 2.45
148 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 2.30 1,200 0 50 2.45
149 Grong Sparebank Boliglån 2.30 1,200 750 50 2.45
150 Skagerrak Sparebank Boliglån 2.29 1,000 0 60 2.46
151 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2.30 0 0 60 2.47
152 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.30 1,000 0 60 2.47
153 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.30 1,000 0 60 2.47
154 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.30 1,000 0 60 2.47
155 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.49
156 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.35 500 0 50 2.50
157 Luster Sparebank Bustadlån 2.35 750 0 50 2.50
158 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2.35 1,000 0 50 2.50
159 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.47 0 0 0 2.50
160 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.47 0 0 0 2.50
161 Andebu Sparebank Boliglån 2.40 0 0 35 2.51
162 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 700 0 35 2.51
163 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.34 1,000 0 60 2.51
164 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 45 2.54
165 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.39 1,000 0 50 2.54
166 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.40 800 0 50 2.55
167 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2.35 0 0 75 2.56
168 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.45 0 0 35 2.56
169 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.40 1,000 0 60 2.57
170 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.40 1,000 0 60 2.57
171 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.40 0 0 65 2.59
172 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.40 0 0 65 2.59
173 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.45 0 0 50 2.60
174 Marker Sparebank Boliglån 2.45 750 0 50 2.60
175 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2.45 1,000 0 50 2.60
176 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.45 1,000 0 50 2.60
177 SpareBank 1 SMN Boliglån 75% 2.45 1,200 0 50 2.60
178 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.44 750 0 60 2.61
179 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.61
180 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.44 1,000 0 60 2.61
181 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.45 0 0 65 2.64
182 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 2.45 1,000 0 65 2.64
183 Orkla Sparebank Boliglån 2.50 1,000 0 50 2.65
184 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.65
185 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.49 0 0 55 2.65
186 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.50 0 0 55 2.66
187 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.50 0 0 55 2.66
188 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.55 0 0 35 2.67
189 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 2.57 0 0 30 2.67
190 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 80% av verdi 2.50 1,000 0 60 2.68
191 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.55 0 0 40 2.68
192 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.70
193 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.67 0 0 0 2.70
194 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.67 0 0 0 2.70
195 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.55 1,000 0 50 2.70
196 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.55 0 0 65 2.74
197 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.60 0 0 50 2.75
198 Grue Sparebank Boliglån 2.60 0 0 50 2.75
199 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.60 1,000 0 50 2.75
200 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 2.60 0 0 60 2.78
201 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.60 1,000 0 60 2.78
202 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 130 2.80
203 Hønefoss Sparebank Boliglån 2.65 1,000 0 50 2.81
204 Haltdalen Sparebank 60% Eika Boligkreditt 2.65 0 0 60 2.83
205 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 2.70 0 0 40 2.83
206 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.70 0 0 40 2.83
207 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.70 0 0 50 2.86
208 SpareBank 1 SMN Boliglån 85% 2.75 1,200 0 50 2.91
209 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.80 500 0 45 2.95
210 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2.80 0 0 50 2.96
211 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.79 0 0 55 2.96
212 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.80 0 0 55 2.97
213 Trøgstad Sparebank Boliglån 2.85 1,500 0 65 3.05
214 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.90 800 0 50 3.06
215 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.90 1,000 0 50 3.06
216 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.90 2,000 1,000 50 3.06
217 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.13
218 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.00 500 0 50 3.17
219 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.18
220 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.28
221 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 3.15 0 0 60 3.34
222 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.42
223 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.42
224 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 3.30 0 0 60 3.50
225 Lillesands Sparebank Boliglån 3.30 1,000 0 60 3.50
226 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.64
227 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 3.45 0 0 60 3.65
228 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 3.45 1,000 0 65 3.67
229 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.74
230 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 3.89
231 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 0 60 3.91
232 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4.50 1,000 0 65 4.76
233 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 20,000 25 6.07
234 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.25
235 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.57
236 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.37
237 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.96

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00