Boliglånsbarometer 1 million

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente.

For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. På defero.no kan du kredittsjekke deg selv gratis, og slik se hvilke renter du kan forvente å få, på alle typer lån.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.28 0 0 0 1.29
2 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.32 0 0 0 1.33
3 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.36 0 0 0 1.37
4 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.38
5 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1.25 0 0 50 1.38
6 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.27 0 0 45 1.39
7 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.29 0 0 50 1.42
8 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.46 0 0 0 1.47
9 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.48
10 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.48
11 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.35 0 0 50 1.48
12 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.48
13 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.48
14 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.45 0 0 15 1.50
15 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.35 1,200 0 60 1.50
16 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.35 1,200 0 60 1.50
17 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.40 0 0 40 1.51
18 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 1.39 0 0 60 1.54
19 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.39 1,200 0 60 1.55
20 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.55 0 0 0 1.56
21 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.45 0 0 50 1.58
22 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.45 0 0 50 1.58
23 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 70 % 1.50 0 0 40 1.61
24 Oppdalsbanken Grønt boliglån 1.50 1,200 0 45 1.62
25 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.61 0 0 0 1.62
26 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 1.50 0 0 50 1.63
27 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.54 0 0 35 1.64
28 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.52 0 0 45 1.64
29 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.50 1,000 0 65 1.67
30 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.55 0 0 50 1.68
31 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.68 0 0 0 1.69
32 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.55 700 2,600 55 1.70
33 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.60 0 0 35 1.70
34 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.55 1,000 0 60 1.71
35 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 50 1.72
36 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.74
37 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.75
38 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 1.59 1,000 0 60 1.75
39 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 1.60 0 0 60 1.76
40 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.60 0 0 65 1.77
41 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.60 1,300 0 65 1.77
42 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.77
43 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.68 0 0 35 1.78
44 Vekselbanken Grønt bustadlån 1.65 0 0 50 1.78
45 Vekselbanken Grønt oppussingslån 1.65 0 0 50 1.78
46 Aasen Sparebank Grønt boliglån 1.65 0 0 50 1.78
47 Orkla Sparebank Grønt boliglån 1.65 1,000 0 50 1.78
48 Grong Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 1.65 1,200 750 50 1.78
49 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 1.60 1,200 0 75 1.79
50 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.70 0 0 35 1.80
51 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 1.65 1,000 0 60 1.81
52 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.65 1,200 0 60 1.81
53 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.80 1,000 0 0 1.81
54 Sparebanken Møre Grønt boliglån 1.65 1,000 0 75 1.85
55 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.85
56 Andebu Sparebank Grønt boliglån 1.75 0 0 35 1.85
57 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 1.69 0 0 60 1.85
58 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.75 0 0 35 1.85
59 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 1.75 0 0 40 1.86
60 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 1.70 0 0 65 1.87
61 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.74 0 0 55 1.89
62 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 1.80 0 0 35 1.90
63 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 1.74 0 0 60 1.90
64 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 1.88 0 0 0 1.90
65 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.88 0 0 0 1.90
66 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 1.80 0 0 35 1.90
67 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.80 0 0 35 1.90
68 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.90
69 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.74 1,000 0 60 1.90
70 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 1.89 0 0 0 1.91
71 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.74 0 0 65 1.91
72 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.74 0 0 65 1.91
73 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.74 0 0 65 1.91
74 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.74 1,300 0 65 1.91
75 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 1.80 500 0 50 1.94
76 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.80 800 0 50 1.94
77 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 1.79 0 0 60 1.95
78 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 1.80 0 0 60 1.96
79 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.95 500 0 0 1.97
80 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 1.79 0 0 70 1.98
81 Jæren Sparebank Grønt boliglån 1.80 0 0 70 1.99
82 Etne Sparebank Grønt lån 1.85 0 0 50 1.99
83 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 50 1.99
84 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.79 1,000 0 75 1.99
85 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 1.85 1,000 1,500 50 1.99
86 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 1.80 1,200 0 75 2.00
87 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.84 1,000 0 60 2.00
88 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 1.99 0 0 0 2.01
89 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 60 % 1.99 0 0 0 2.01
90 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 2.01
91 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 1.85 0 0 60 2.01
92 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.84 0 0 65 2.01
93 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 1.85 1,000 0 70 2.04
94 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.90 0 0 50 2.04
95 Fana Sparebank 75 %-lån 1.90 500 0 50 2.04
96 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.90 1,000 0 50 2.04
97 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.03 0 0 0 2.05
98 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 2.03 0 0 0 2.05
99 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.89 0 0 60 2.05
100 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.89 0 0 60 2.05
101 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 1.89 0 0 65 2.07
102 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 1.89 0 0 65 2.07
103 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 1.89 1,300 0 65 2.07
104 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.90 0 0 65 2.08
105 LillestrømBanken Grønt boliglån 1.90 0 0 65 2.08
106 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.90 1,000 0 65 2.08
107 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.90 1,000 0 65 2.08
108 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.95 750 0 50 2.09
109 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån - Flexilån 1.89 1,000 0 75 2.09
110 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.08 0 0 0 2.10
111 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.08 0 0 0 2.10
112 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 1.90 2,000 0 75 2.10
113 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 2.00 0 0 35 2.10
114 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 2.00 0 0 35 2.10
115 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 1.94 0 0 60 2.10
116 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.94 1,000 0 60 2.10
117 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.11
118 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 1.95 0 0 60 2.11
119 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 2.00 0 0 50 2.14
120 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 2.00 500 0 50 2.14
121 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 1.95 1,200 0 75 2.15
122 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.00 0 0 55 2.15
123 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.00 0 0 55 2.15
124 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 2.00 700 2,600 55 2.15
125 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 0 0 60 2.15
126 TOBB (DNB) Boliglån 1.98 0 0 65 2.16
127 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.98 0 0 65 2.16
128 USBL (DNB) Boliglån 1.98 0 0 65 2.16
129 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 65 2.18
130 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.99 1,000 0 75 2.19
131 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 2.04 0 0 55 2.19
132 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 2.04 1,000 0 60 2.21
133 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.19 1,000 0 0 2.21
134 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
135 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
136 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.19 1,000 0 0 2.21
137 Skue Sparebank Boliglån 2.05 0 0 60 2.22
138 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 2.09 500 0 45 2.22
139 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 2.09 1,000 0 50 2.23
140 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 2.05 0 0 70 2.24
141 Fana Sparebank 85 %-lån 2.10 500 0 50 2.24
142 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 2.05 1,000 0 75 2.25
143 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 2.05 2,000 0 75 2.25
144 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.15 0 0 35 2.26
145 Sparebank 68° Nord Boliglån 2.10 1,000 0 60 2.27
146 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.10 0 0 65 2.28
147 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.28
148 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 2.14 950 0 50 2.28
149 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.29
150 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.15 750 0 50 2.29
151 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 2.15 750 0 50 2.29
152 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 2.15 750 0 50 2.29
153 Skagerrak Sparebank Boliglån 2.14 1,000 2,000 60 2.31
154 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 2.15 500 0 60 2.32
155 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 2.15 1,000 0 60 2.32
156 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 2.15 1,000 2,500 60 2.32
157 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 2.15 0 0 65 2.33
158 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.20 750 0 45 2.33
159 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.19 950 0 50 2.33
160 Berg Sparebank Boliglån 75 % 2.19 1,000 0 50 2.33
161 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 2.20 0 0 50 2.34
162 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 2.24 0 0 35 2.35
163 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 2.20 700 2,600 55 2.36
164 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 2.20 700 2,600 55 2.36
165 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.19 0 0 60 2.36
166 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2.19 0 0 60 2.36
167 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.25 0 0 35 2.36
168 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 2.20 0 0 60 2.37
169 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 2.20 1,000 0 60 2.37
170 Handelsbanken NUF Boliglån 2.20 2,000 0 60 2.37
171 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.38
172 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 2.24 0 0 50 2.39
173 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.40
174 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.40
175 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 2.19 1,000 0 75 2.40
176 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.42
177 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2.25 1,200 0 60 2.42
178 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 2,500 60 2.42
179 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.25 1,000 2,500 60 2.42
180 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.25 2,000 2,000 60 2.42
181 Trøgstad Sparebank Boliglån 2.24 1,500 0 65 2.42
182 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.25 0 0 65 2.43
183 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.30 750 0 45 2.43
184 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.30 1,200 0 45 2.43
185 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 2.29 1,000 0 50 2.44
186 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 2.25 1,000 0 75 2.46
187 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.35 0 0 35 2.46
188 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 60 2.47
189 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.35 500 0 45 2.49
190 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.34 950 0 50 2.49
191 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.30 0 0 70 2.50
192 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 2.35 750 0 50 2.50
193 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.35 990 0 50 2.50
194 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.50
195 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 2.35 1,000 1,500 50 2.50
196 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.35 1,000 1,500 50 2.50
197 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.35 2,000 1,000 50 2.50
198 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.47 0 0 0 2.50
199 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.47 0 0 0 2.50
200 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.34 0 0 60 2.51
201 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.40 500 0 35 2.51
202 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.35 1,000 2,000 60 2.52
203 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.35 1,000 2,500 60 2.52
204 Berg Sparebank Boliglån 85% 2.39 1,000 0 50 2.54
205 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2.35 0 0 75 2.56
206 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 2.39 0 0 60 2.56
207 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 2.39 1,000 0 60 2.56
208 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.39 750 750 60 2.56
209 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.40 0 0 60 2.57
210 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.39 1,300 0 65 2.58
211 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.41 1,500 0 60 2.58
212 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.40 0 1,000 65 2.59
213 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.40 0 1,000 65 2.59
214 Jæren Sparebank Boliglån 2.40 0 0 70 2.60
215 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.45 0 0 50 2.60
216 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 2.45 0 0 50 2.60
217 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.45 750 0 50 2.60
218 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.44 750 0 60 2.61
219 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 2.44 1,000 0 60 2.61
220 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.44 1,000 0 60 2.61
221 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.44 1,000 0 60 2.61
222 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.45 0 0 65 2.64
223 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 65 2.64
224 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.50 500 0 45 2.64
225 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 2.50 0 0 50 2.65
226 Marker Sparebank Boliglån 2.50 750 0 50 2.65
227 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.65
228 Orkla Sparebank Boliglån 2.50 1,000 0 50 2.65
229 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.50 1,000 2,500 50 2.65
230 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 2.45 1,000 0 75 2.66
231 Andebu Sparebank Boliglån 2.55 0 0 35 2.67
232 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 2.50 0 0 60 2.68
233 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2.50 1,200 0 60 2.68
234 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.50 0 0 65 2.69
235 LillestrømBanken Boliglån med stil 50 % 2.50 0 0 65 2.69
236 Sparebanken Sør Boliglån 2.50 1,000 0 65 2.69
237 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.50 1,000 0 65 2.69
238 Spareskillingsbanken Boliglån 2.50 1,000 0 65 2.69
239 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.50 0 0 70 2.70
240 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.50 1,000 0 70 2.70
241 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.55 0 0 50 2.70
242 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.55 750 0 50 2.70
243 Marker Sparebank Grønt rammelån 2.55 750 0 50 2.70
244 Grong Sparebank Boliglån 2.55 1,200 750 50 2.70
245 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.50 1,000 0 75 2.71
246 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.50 1,200 0 75 2.71
247 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2.55 0 0 55 2.72
248 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.55 0 0 55 2.72
249 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.54 0 0 60 2.72
250 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 2.55 0 0 60 2.73
251 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.55 0 0 60 2.73
252 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.55 1,000 0 60 2.73
253 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.55 1,000 2,500 60 2.73
254 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 2.54 1,300 0 65 2.73
255 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.55 1,000 0 65 2.74
256 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.60 750 0 45 2.74
257 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.60 1,200 0 45 2.74
258 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 2.60 0 0 50 2.75
259 Unio (Nordea Direct) Topplån 2.60 0 0 50 2.75
260 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 2.60 0 0 50 2.75
261 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.60 500 0 50 2.75
262 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 2.60 750 0 50 2.75
263 Luster Sparebank Bustadlån 2.60 750 0 50 2.75
264 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2.60 1,000 1,500 50 2.75
265 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 2.60 1,000 2,500 50 2.75
266 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 2.59 750 750 60 2.77
267 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank mellom 1 mill. kr og 2 mill. kr. 2.60 500 0 60 2.78
268 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.60 1,000 0 60 2.78
269 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2.60 1,200 0 60 2.78
270 SpareBank 1 SMN Hyttelån 2.60 1,200 0 60 2.78
271 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.60 900 0 65 2.79
272 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.64 1,000 0 50 2.80
273 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.65 800 0 50 2.81
274 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 2.65 800 0 50 2.81
275 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.64 0 0 60 2.82
276 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.65 1,000 2,500 60 2.83
277 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.65 0 0 65 2.84
278 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.65 1,000 0 65 2.84
279 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.70 0 0 50 2.86
280 NAL (Nordea Direct) Topplån 2.70 0 0 50 2.86
281 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.70 1,000 0 50 2.86
282 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.69 0 0 55 2.86
283 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 2.65 1,200 0 75 2.87
284 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 2.69 750 750 60 2.87
285 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.70 0 0 65 2.89
286 LillestrømBanken Boliglån med stil 75 % 2.70 0 0 65 2.89
287 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 2.70 900 0 65 2.89
288 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 2.75 750 0 50 2.91
289 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.75 1,000 0 50 2.91
290 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 2.74 1,000 0 60 2.92
291 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 2.74 1,000 0 60 2.92
292 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank under 1 mill kr. 2.75 500 0 60 2.93
293 Grue Sparebank Boliglån 2.80 0 0 50 2.96
294 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.80 0 0 50 2.96
295 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.80 0 0 65 3.00
296 LillestrømBanken Boliglån med stil 85 % 2.80 0 0 65 3.00
297 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.90 1,000 0 60 3.09
298 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.95 0 0 50 3.11
299 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.13
300 Ørland Sparebank Boliglån 85% 3.00 2,000 1,000 50 3.17
301 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.99 0 0 55 3.17
302 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 2.95 1,200 0 75 3.18
303 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 2.99 750 750 60 3.18
304 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 3.15 800 0 50 3.32
305 Larvikbanken Eika boligkreditt eKunde 3.15 0 0 55 3.33
306 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.34
307 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.20 1,000 0 50 3.37
308 Larvikbanken Eika boligkreditt ordinær 3.25 0 0 55 3.43
309 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.25 0 0 55 3.43
310 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.25 500 0 60 3.45
311 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 3.30 0 0 60 3.50
312 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.35 0 0 55 3.54
313 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 3.40 750 0 50 3.58
314 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.45 750 0 60 3.65
315 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.50 990 0 50 3.68
316 Lillesands Sparebank Boliglån 3.55 1,000 0 60 3.76
317 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.70 0 0 55 3.90
318 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 3.75 0 0 45 3.93
319 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.80 0 0 55 4.00
320 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.90 0 1,000 65 4.13
321 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.46
322 Danske Bank Toppfinansiering 5.95 1,000 0 45 6.23
323 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 10,000 35 6.25
324 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.57
325 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.70 0 5,000 50 7.04
326 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.37
327 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.96

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1