Boliglånsrente

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1,43 0 0 0 1,44
2 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1,30 650 2 500 55 1,44
3 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1,35 1 000 0 55 1,49
4 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1,40 0 0 45 1,52
5 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1,40 0 0 45 1,52
6 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1,39 0 0 50 1,52
7 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1,39 0 0 50 1,52
8 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1,52 0 0 0 1,53
9 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1,55 0 0 0 1,56
10 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50% 1,45 1 200 0 50 1,58
11 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1,50 0 0 35 1,60
12 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1,50 0 0 40 1,61
13 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1,49 0 0 50 1,62
14 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1,49 0 0 50 1,62
15 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1,49 0 0 50 1,62
16 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1,62 0 0 0 1,63
17 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1,49 0 0 60 1,65
18 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1,60 0 0 15 1,65
19 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1,58 0 0 35 1,68
20 SpareBank 1 SMN LOfavør boliglån 75% 1,55 1 200 0 50 1,68
21 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1,54 1 000 0 60 1,70
22 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1,54 1 300 0 60 1,70
23 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1,60 0 0 40 1,71
24 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1,55 0 0 65 1,72
25 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1,71 0 0 0 1,72
26 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1,59 0 0 50 1,72
27 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1,60 1 000 0 50 1,73
28 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85% 1,60 1 200 0 50 1,73
29 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1,59 0 0 55 1,74
30 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1,59 0 0 60 1,75
31 USBL (DNB) Grønt boliglån 1,59 0 0 60 1,75
32 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1,59 0 0 60 1,75
33 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1,65 0 0 35 1,75
34 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1,59 1 000 0 60 1,75
35 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1,59 1 000 0 60 1,75
36 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1,59 1 300 0 60 1,75
37 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1,59 1 000 2 000 60 1,75
38 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1,59 1 250 0 70 1,77
39 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1,77 0 0 0 1,78
40 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 1,65 0 0 50 1,78
41 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 1,65 0 0 50 1,78
42 Fana Sparebank 50 %-lån 1,65 1 000 0 50 1,78
43 Fana Sparebank 75 %-lån 1,65 1 000 0 50 1,78
44 Lillesands Sparebank Grønt lån 1,64 1 000 0 60 1,80
45 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1,65 1 000 0 60 1,81
46 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1,80 1 000 0 0 1,81
47 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1,65 1 000 0 65 1,82
48 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1,69 0 0 50 1,83
49 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1,69 1 000 0 50 1,83
50 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1,70 1 000 0 50 1,84
51 Larvikbanken Grønt boliglån 1,70 0 0 55 1,85
52 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1,75 0 0 40 1,86
53 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1,85 0 0 0 1,87
54 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1,75 0 0 50 1,89
55 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 1,75 500 0 50 1,89
56 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1,75 800 0 50 1,89
57 TOBB (DNB) Boliglån 1,73 0 0 60 1,89
58 USBL (DNB) Boliglån 1,73 0 0 60 1,89
59 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1,73 0 0 60 1,89
60 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1,75 650 2 500 55 1,90
61 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1,88 0 0 0 1,90
62 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1,80 0 0 35 1,90
63 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1,80 990 0 35 1,90
64 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1,79 1 000 0 50 1,93
65 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1,79 1 000 0 60 1,95
66 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1,85 0 0 40 1,96
67 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1,95 500 0 0 1,97
68 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1,80 0 0 65 1,97
69 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1,80 0 0 70 1,99
70 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1,85 750 0 50 1,99
71 Fana Sparebank 85 %-lån 1,85 1 000 0 50 1,99
72 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1,90 0 0 35 2,00
73 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1,90 0 0 35 2,00
74 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1,85 0 0 60 2,01
75 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1,89 500 0 45 2,02
76 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1,85 0 0 65 2,02
77 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1,89 950 0 50 2,03
78 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1,90 1 000 0 60 2,06
79 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1,90 0 0 65 2,08
80 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1,95 750 0 45 2,08
81 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 1,95 500 0 50 2,09
82 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1,94 0 0 55 2,09
83 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1,99 0 0 35 2,09
84 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1,95 650 2 500 55 2,10
85 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1,95 650 2 500 55 2,10
86 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2,00 0 0 35 2,10
87 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2,09 0 0 0 2,11
88 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1,95 0 0 60 2,11
89 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1,95 1 000 0 60 2,11
90 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1,99 1 000 0 50 2,13
91 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 2,00 500 0 50 2,14
92 Sunndal Sparebank Boliglån 2,00 1 000 0 55 2,15
93 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2,05 0 0 35 2,15
94 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1,99 1 000 0 60 2,16
95 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2,00 1 000 2 500 60 2,17
96 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2,00 0 0 65 2,18
97 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2,05 750 0 45 2,18
98 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1,99 1 250 0 70 2,18
99 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2,05 0 0 50 2,19
100 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2,05 1 000 0 50 2,19
101 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2,10 700 0 35 2,21
102 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2,19 1 000 0 0 2,21
103 Landkreditt Bank AS Boliglån 2,19 1 000 0 0 2,21
104 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2,19 0 0 0 2,21
105 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2,19 0 0 0 2,21
106 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2,05 750 750 60 2,22
107 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2,09 950 0 50 2,23
108 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2,09 990 0 50 2,23
109 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2,05 0 0 70 2,24
110 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2,10 750 0 50 2,24
111 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2,15 500 0 35 2,26
112 Skue Sparebank Boliglån 2,10 0 0 60 2,27
113 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2,10 1 000 0 60 2,27
114 Handelsbanken NUF Boliglån 2,10 2 000 0 60 2,27
115 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 2,18 0 0 30 2,27
116 Valle Sparebank Bustadlån 2,10 1 000 0 65 2,28
117 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2,15 0 0 50 2,29
118 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2,15 750 0 50 2,29
119 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2,15 1 000 0 50 2,29
120 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2,15 2 000 1 000 50 2,29
121 Sbanken ASA Boliglån 60% 2,28 0 0 0 2,30
122 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2,14 1 300 0 60 2,31
123 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2,15 0 0 60 2,32
124 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2,16 1 500 0 60 2,33
125 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2,19 950 0 50 2,33
126 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2,20 1 000 1 500 50 2,35
127 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2,19 1 000 2 000 60 2,36
128 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2,19 1 000 2 000 60 2,36
129 Sparebank 68° Nord Boliglån 2,20 1 000 0 60 2,37
130 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2,25 0 0 40 2,37
131 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2,20 0 0 65 2,38
132 Sparebanken Sør Boliglån 2,20 1 000 0 65 2,38
133 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2,20 0 1 000 65 2,38
134 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2,25 500 0 45 2,38
135 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2,19 1 250 0 70 2,38
136 Jæren Sparebank Boliglån 2,20 0 0 70 2,39
137 Eidsberg Sparebank Boliglån 2,25 1 000 0 50 2,40
138 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2,25 1 000 0 50 2,40
139 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2,20 1 000 0 75 2,41
140 Ørskog Sparebank Bustadlån 2,25 1 000 0 55 2,41
141 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2,30 0 0 35 2,41
142 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2,24 1 000 0 60 2,41
143 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2,25 0 0 60 2,42
144 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2,25 750 0 60 2,42
145 Spareskillingsbanken Boliglån 2,25 1 000 0 65 2,43
146 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2,25 1 000 0 65 2,43
147 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2,30 750 0 45 2,43
148 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2,29 1 000 0 50 2,44
149 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2,25 0 0 70 2,44
150 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2,25 0 0 70 2,44
151 Etne Sparebank Avdragslån 60% - flytende rente 2,30 0 0 50 2,45
152 Etne Sparebank Avdragslån 80% - flytende rente 2,30 0 0 50 2,45
153 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2,30 500 0 50 2,45
154 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2,30 1 000 0 50 2,45
155 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2,30 1 000 0 50 2,45
156 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 2,30 1 200 0 50 2,45
157 Grong Sparebank Boliglån 2,30 1 200 750 50 2,45
158 Skagerrak Sparebank Boliglån 2,29 1 000 0 60 2,46
159 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2,30 0 0 60 2,47
160 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2,30 1 000 0 60 2,47
161 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2,30 1 000 0 60 2,47
162 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2,30 1 000 0 60 2,47
163 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2,35 750 0 45 2,49
164 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2,35 500 0 50 2,50
165 Luster Sparebank Bustadlån 2,35 750 0 50 2,50
166 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2,35 1 000 0 50 2,50
167 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2,35 1 000 0 50 2,50
168 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2,47 0 0 0 2,50
169 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2,47 0 0 0 2,50
170 Andebu Sparebank Boliglån 2,40 0 0 35 2,51
171 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2,40 700 0 35 2,51
172 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2,34 1 000 0 60 2,51
173 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2,35 1 000 0 60 2,52
174 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2,40 750 0 45 2,54
175 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2,39 1 000 0 50 2,54
176 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2,40 800 0 50 2,55
177 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2,35 0 0 75 2,56
178 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2,45 0 0 35 2,56
179 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2,40 1 000 0 60 2,57
180 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2,40 1 000 0 60 2,57
181 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2,40 0 0 65 2,59
182 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2,40 0 0 65 2,59
183 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2,45 0 0 50 2,60
184 Marker Sparebank Boliglån 2,45 750 0 50 2,60
185 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2,45 1 000 0 50 2,60
186 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2,45 1 000 0 50 2,60
187 SpareBank 1 SMN Boliglån 75% 2,45 1 200 0 50 2,60
188 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2,44 750 0 60 2,61
189 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2,44 1 000 0 60 2,61
190 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2,44 1 000 0 60 2,61
191 LillestrømBanken Boliglån 75% 2,45 0 0 65 2,64
192 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 2,45 1 000 0 65 2,64
193 SpareBank 1 Nordvest Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2,45 1 200 0 65 2,64
194 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2,50 1 000 0 50 2,65
195 Orkla Sparebank Boliglån 2,50 1 000 0 50 2,65
196 SpareBank 1 Modum Boliglån 2,49 0 0 55 2,65
197 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2,50 0 0 55 2,66
198 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2,50 0 0 55 2,66
199 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2,55 0 0 35 2,67
200 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2,55 0 0 40 2,68
201 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2,52 1 000 0 60 2,70
202 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2,67 0 0 0 2,70
203 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2,67 0 0 0 2,70
204 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2,55 1 000 0 50 2,70
205 LillestrømBanken Boliglån 85% 2,55 0 0 65 2,74
206 Grue Sparebank Boliglån 2,60 0 0 50 2,75
207 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 2,60 0 0 60 2,78
208 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2,60 1 000 0 60 2,78
209 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2,45 1 000 0 130 2,80
210 Hønefoss Sparebank Boliglån 2,65 1 000 0 50 2,81
211 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2,70 0 0 40 2,83
212 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 2,70 0 0 40 2,83
213 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2,70 0 0 50 2,86
214 SpareBank 1 SMN Boliglån 85% 2,75 1 200 0 50 2,91
215 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2,75 1 200 0 65 2,95
216 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2,80 500 0 45 2,95
217 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2,80 0 0 50 2,96
218 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2,79 0 0 55 2,96
219 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2,80 0 0 55 2,97
220 Trøgstad Sparebank Boliglån 2,85 1 500 0 65 3,05
221 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2,90 800 0 50 3,06
222 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2,90 1 000 0 50 3,06
223 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2,90 2 000 1 000 50 3,06
224 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2,95 0 0 55 3,13
225 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3,00 500 0 50 3,17
226 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3,00 0 0 55 3,18
227 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3,10 0 0 55 3,28
228 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3,25 750 0 50 3,42
229 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3,25 990 0 50 3,42
230 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 3,30 0 0 60 3,50
231 Lillesands Sparebank Boliglån 3,30 1 000 0 60 3,50
232 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3,45 0 0 55 3,64
233 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 3,45 1 000 0 65 3,67
234 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3,55 0 0 55 3,74
235 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3,70 0 1 000 50 3,89
236 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4,50 1 000 0 65 4,76
237 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5,85 0 20 000 25 6,07
238 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5,99 0 20 000 35 6,25
239 Bank2 ASA Refinansiering 6,20 0 20 000 75 6,57
240 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6,90 0 1 000 50 7,25
241 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6,95 0 0 75 7,37
242 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7,50 0 0 75 7,96

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00