Boliglånsbarometer 1 million

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente.

For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. På defero.no kan du kredittsjekke deg selv gratis, og slik se hvilke renter du kan forvente å få, på alle typer lån.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.29 0 0 50 1.42
2 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.35 1,200 0 60 1.50
3 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.55 0 0 0 1.56
4 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.55 0 0 50 1.68
5 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.55 1,200 0 60 1.71
6 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.60 1,200 0 60 1.76
7 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.65 0 0 40 1.76
8 Sunndal Sparebank Grønt boliglån 1.60 1,000 0 65 1.77
9 Aasen Sparebank Grønt boliglån 1.65 0 0 50 1.78
10 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.78 0 0 0 1.79
11 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 1.60 1,200 0 75 1.79
12 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 1.64 0 0 60 1.80
13 Orkla Sparebank Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.81
14 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.65 1,200 0 60 1.81
15 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1.80 1,000 0 0 1.81
16 Oslo Pensjonsforsikring AS Boliglån innenfor 75 % 1.70 0 0 45 1.82
17 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 70 % 1.75 0 0 40 1.86
18 Oppdalsbanken Grønt boliglån 1.75 1,200 0 45 1.87
19 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.86 0 0 0 1.88
20 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1.75 0 0 50 1.89
21 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.75 0 0 50 1.89
22 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 1.75 0 0 50 1.89
23 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.79 0 0 35 1.89
24 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.77 0 0 45 1.89
25 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.77 0 0 45 1.89
26 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 1.80 0 0 35 1.90
27 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 1.74 1,000 0 60 1.90
28 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.75 1,000 0 65 1.92
29 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.79 0 0 50 1.93
30 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.79 0 0 50 1.93
31 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.79 1,000 0 50 1.93
32 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.83 0 0 35 1.93
33 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.79 0 0 55 1.94
34 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.80 700 2,600 55 1.95
35 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.85 0 0 35 1.95
36 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 1.79 1,000 0 60 1.95
37 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 1.80 0 0 60 1.96
38 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 1.80 1,000 0 60 1.96
39 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1.95 500 0 0 1.97
40 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.80 1,300 0 65 1.97
41 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.96 0 0 0 1.98
42 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.85 0 0 50 1.99
43 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.85 0 0 50 1.99
44 Grong Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 1.85 1,200 750 50 1.99
45 Andebu Sparebank Grønt boliglån 1.90 0 0 35 2.00
46 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 2.01
47 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.83 1,250 0 70 2.02
48 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.85 0 0 65 2.02
49 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2.01 0 0 0 2.03
50 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.90 0 0 50 2.04
51 Vekselbanken Grønt bustadlån 1.90 0 0 50 2.04
52 Vekselbanken Grønt oppussingslån 1.90 0 0 50 2.04
53 Rindal Sparebank Grønt boliglån 1.90 0 0 50 2.04
54 Melhusbanken Grønt boliglån 1.90 1,000 2,500 50 2.04
55 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.89 0 0 60 2.05
56 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.95 0 0 35 2.05
57 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.89 1,000 0 60 2.05
58 Totens Sparebank Grønt boliglån 1.90 1,000 0 60 2.06
59 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.89 0 0 65 2.07
60 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 1.89 0 0 65 2.07
61 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 1.89 0 0 65 2.07
62 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2.05 0 0 0 2.07
63 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.95 0 0 50 2.09
64 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.95 0 0 50 2.09
65 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 1.95 750 0 50 2.09
66 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.89 1,000 0 75 2.09
67 Sparebanken Møre Grønt boliglån 1.90 1,000 0 75 2.10
68 Larvikbanken Grønt boliglån 1.95 0 0 55 2.10
69 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 1.94 0 0 60 2.10
70 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 75 % 1.94 0 0 60 2.10
71 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.00 0 0 35 2.10
72 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2.09 0 0 0 2.11
73 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.11
74 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.94 1,300 0 65 2.12
75 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 1.94 1,300 0 65 2.12
76 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 1.95 0 0 65 2.13
77 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 1.99 1,000 1,500 50 2.13
78 Sbanken ASA Boliglån 50 % 2.13 0 0 0 2.15
79 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 2.13 0 0 0 2.15
80 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2.05 0 0 35 2.15
81 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 1.99 0 0 60 2.15
82 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.05 0 0 35 2.15
83 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.99 1,000 0 60 2.16
84 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 2.14 0 0 0 2.16
85 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.99 0 0 65 2.17
86 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.99 0 0 65 2.17
87 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.99 0 0 65 2.17
88 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.99 1,000 0 65 2.17
89 Jæren Sparebank Grønt boliglån 1.99 0 0 70 2.18
90 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 1.99 0 0 70 2.18
91 Etne Sparebank Grønt lån 2.05 0 0 50 2.19
92 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.05 0 0 50 2.19
93 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 2.05 500 0 50 2.19
94 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 2.05 800 0 50 2.19
95 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån - Flexilån 1.99 1,000 0 75 2.19
96 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.19 1,000 0 0 2.21
97 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.19 1,000 0 0 2.21
98 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 2.05 0 0 60 2.22
99 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 2.05 1,000 0 60 2.22
100 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 2.10 0 0 40 2.22
101 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 2.10 0 0 50 2.24
102 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 2.10 1,000 0 50 2.24
103 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 2.09 0 0 60 2.26
104 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2.24 0 0 0 2.26
105 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 2.10 0 0 60 2.27
106 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 2.09 0 0 65 2.27
107 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 2.10 1,000 0 70 2.29
108 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.29
109 Fana Sparebank 75 %-lån 2.15 500 0 50 2.29
110 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 2.14 0 0 55 2.30
111 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 2.28 0 0 0 2.30
112 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.28 0 0 0 2.30
113 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 2.14 1,000 0 60 2.31
114 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 2.05 2,000 0 100 2.31
115 Romerike Sparebank Grønt boliglån 2.15 0 0 65 2.33
116 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 2.15 0 0 65 2.33
117 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.15 1,000 0 65 2.33
118 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.20 750 0 50 2.34
119 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.33 0 0 0 2.35
120 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.33 0 0 0 2.35
121 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.20 0 0 55 2.36
122 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.20 0 0 55 2.36
123 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 2.19 0 0 60 2.36
124 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 2.25 0 0 35 2.36
125 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 2.19 0 0 60 2.36
126 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 2.25 0 0 35 2.36
127 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 2.20 0 0 60 2.37
128 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 2.20 750 0 65 2.38
129 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 2.25 0 0 50 2.40
130 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 2.25 500 0 50 2.40
131 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.19 1,000 0 75 2.40
132 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 2.25 700 2,600 55 2.41
133 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 2.30 990 0 35 2.41
134 TOBB (DNB) Boliglån 2.23 0 0 65 2.41
135 USBL (DNB) Boliglån 2.23 0 0 65 2.41
136 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 2.23 0 0 65 2.41
137 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.42
138 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 2.25 1,000 0 60 2.42
139 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2.25 1,200 0 60 2.42
140 Trøgstad Sparebank Boliglån 2.24 1,500 0 65 2.42
141 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 2.29 500 0 45 2.42
142 Sunndal Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 65 2.43
143 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.27 1,500 0 60 2.44
144 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.30 750 0 50 2.45
145 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 2.30 1,000 2,500 50 2.45
146 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 2.25 1,200 0 75 2.46
147 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 2.29 1,000 0 60 2.46
148 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.44 0 0 0 2.47
149 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.44 0 0 0 2.47
150 Skue Sparebank Boliglån 2.30 0 0 60 2.47
151 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 2.34 1,000 0 50 2.49
152 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 2.30 0 0 70 2.50
153 Fana Sparebank 85 %-lån 2.35 500 0 50 2.50
154 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 2.35 750 0 50 2.50
155 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 2.35 750 0 50 2.50
156 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.35 750 0 50 2.50
157 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.35 2,000 1,000 50 2.50
158 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 2.30 1,000 0 75 2.51
159 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 2.30 1,200 0 75 2.51
160 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.40 0 0 35 2.51
161 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.40 500 0 35 2.51
162 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 2.35 500 0 60 2.52
163 Sparebank 68° Nord Boliglån 2.35 1,000 0 60 2.52
164 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 2.35 1,000 2,500 60 2.52
165 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.35 0 0 65 2.53
166 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 2.39 950 0 50 2.54
167 Marker Sparebank Grønt boliglån 2.40 750 0 50 2.55
168 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.40 1,000 0 50 2.55
169 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 2.39 1,000 0 60 2.56
170 Skagerrak Sparebank Boliglån 2.39 1,000 2,000 60 2.56
171 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 2.30 2,000 0 100 2.57
172 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 2.40 0 0 65 2.59
173 Berg Sparebank Boliglån 75 % 2.44 1,000 0 50 2.59
174 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 2.45 0 0 50 2.60
175 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 2.45 700 2,600 55 2.61
176 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 2.45 700 2,600 55 2.61
177 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2.44 0 0 60 2.61
178 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.50 0 0 35 2.61
179 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.44 0 0 60 2.61
180 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.44 750 0 60 2.61
181 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 2.45 0 0 60 2.63
182 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 2.45 1,000 0 60 2.63
183 Handelsbanken NUF Boliglån 2.45 2,000 0 60 2.63
184 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.45 1,000 2,500 60 2.63
185 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 65 2.64
186 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.44 1,250 0 70 2.64
187 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 2.49 0 0 50 2.64
188 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 2.49 0 0 50 2.64
189 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 2.50 0 0 50 2.65
190 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 2.45 1,000 0 75 2.66
191 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.50 750 0 60 2.68
192 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2.50 1,200 0 60 2.68
193 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.50 1,000 2,500 60 2.68
194 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 75 % 2.50 2,000 2,000 60 2.68
195 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.49 0 0 65 2.68
196 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 2.50 0 0 65 2.69
197 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.55 500 0 45 2.69
198 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.55 1,200 0 45 2.69
199 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 2.54 1,000 0 50 2.69
200 Marker Sparebank Grønt rammelån 2.55 750 0 50 2.70
201 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 2.55 750 0 50 2.70
202 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 2.50 1,000 0 75 2.71
203 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 2.50 1,200 0 75 2.71
204 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.54 0 0 60 2.72
205 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.60 0 0 35 2.72
206 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.54 750 1,500 60 2.72
207 Valle Sparebank Bustadlån 2.55 1,000 0 65 2.74
208 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.59 950 0 50 2.74
209 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.72 0 0 0 2.75
210 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.72 0 0 0 2.75
211 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.55 0 0 70 2.75
212 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 2.60 0 0 50 2.75
213 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.60 500 0 50 2.75
214 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.60 750 0 50 2.75
215 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.60 750 0 50 2.75
216 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.60 990 0 50 2.75
217 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.60 1,000 0 50 2.75
218 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.60 1,000 1,500 50 2.75
219 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 2.60 1,000 1,500 50 2.75
220 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.59 1,000 0 60 2.77
221 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.59 1,000 0 60 2.77
222 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.60 1,000 0 60 2.78
223 SpareBank 1 SMN Hyttelån 2.60 1,200 0 60 2.78
224 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2.60 1,200 0 60 2.78
225 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.60 1,000 2,000 60 2.78
226 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.60 1,000 2,500 60 2.78
227 Sparebanken Sør Boliglån 2.60 1,000 0 65 2.79
228 Berg Sparebank Boliglån 85% 2.64 1,000 0 50 2.80
229 Marker Sparebank Boliglån 2.65 750 0 50 2.81
230 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.65 1,000 2,500 50 2.81
231 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.60 1,000 0 75 2.82
232 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 2.64 0 0 60 2.82
233 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 2.64 1,000 0 60 2.82
234 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.64 1,300 0 65 2.83
235 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.65 0 1,000 65 2.84
236 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.65 0 1,000 65 2.84
237 Jæren Sparebank Boliglån 2.65 0 0 70 2.85
238 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.70 0 0 50 2.86
239 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 2.70 0 0 50 2.86
240 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.70 750 0 50 2.86
241 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.70 1,000 0 50 2.86
242 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 2.69 1,000 0 60 2.87
243 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 2.69 750 1,500 60 2.87
244 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.70 1,000 0 60 2.88
245 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.70 0 0 65 2.89
246 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.75 0 0 50 2.91
247 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 2.75 750 0 50 2.91
248 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.75 1,000 0 50 2.91
249 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 2.70 1,000 0 75 2.92
250 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2.75 0 0 55 2.92
251 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.74 0 0 60 2.92
252 Andebu Sparebank Boliglån 2.80 0 0 35 2.92
253 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.75 0 0 60 2.93
254 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 2.75 0 0 60 2.93
255 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank mellom 1 mill. kr og 2 mill. kr. 2.75 500 0 60 2.93
256 Orkla Sparebank Boliglån 2.75 1,000 0 60 2.93
257 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.75 1,000 2,500 60 2.93
258 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 2.75 0 0 65 2.95
259 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.75 0 0 65 2.95
260 Romerike Sparebank Boliglån med stil 50 % 2.75 0 0 65 2.95
261 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.75 900 0 65 2.95
262 Spareskillingsbanken Boliglån 2.75 1,000 0 65 2.95
263 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.75 1,000 0 65 2.95
264 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.75 0 0 70 2.96
265 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.75 1,000 0 70 2.96
266 Grong Sparebank Boliglån 2.80 1,200 750 50 2.96
267 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.75 1,200 0 75 2.97
268 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 2.80 0 0 60 2.98
269 Luster Sparebank Bustadlån 2.80 750 0 60 2.98
270 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 2.79 1,300 0 65 2.99
271 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.80 0 0 65 3.00
272 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.80 1,000 0 65 3.00
273 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.85 1,200 0 45 3.00
274 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 2.85 0 0 50 3.01
275 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2.85 1,000 1,500 50 3.01
276 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 2.85 1,000 2,500 50 3.01
277 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2.80 0 0 75 3.02
278 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.84 0 0 60 3.03
279 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 2.84 750 1,500 60 3.03
280 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 2.85 900 0 65 3.05
281 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.89 1,000 0 50 3.05
282 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 2.90 750 0 50 3.06
283 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 2.90 750 0 50 3.06
284 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 2.90 800 0 50 3.06
285 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.90 800 0 50 3.06
286 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.89 0 0 55 3.06
287 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 2.89 1,000 0 60 3.08
288 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.90 1,000 2,500 60 3.09
289 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.90 1,000 0 65 3.10
290 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.95 0 0 50 3.11
291 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 2.90 1,200 0 75 3.12
292 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.13
293 Romerike Sparebank Boliglån 75% 2.95 0 0 65 3.15
294 Romerike Sparebank Boliglån med stil 75 % 2.95 0 0 65 3.15
295 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.00 500 0 45 3.15
296 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3.00 1,000 0 50 3.17
297 Ørland Sparebank Boliglån 85% 3.00 2,000 1,000 50 3.17
298 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 2.95 1,200 0 75 3.18
299 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 2.99 1,000 0 60 3.18
300 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank under 1 mill kr. 3.00 500 0 60 3.19
301 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 3.05 0 0 50 3.22
302 Grue Sparebank Boliglån 3.05 0 0 50 3.22
303 Romerike Sparebank Boliglån med stil 85 % 3.05 0 0 65 3.25
304 Romerike Sparebank Boliglån 85% 3.05 0 0 65 3.25
305 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 3.15 1,000 0 60 3.34
306 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.34
307 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 3.20 0 0 50 3.37
308 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 3.19 750 1,500 60 3.39
309 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 3.24 0 0 55 3.42
310 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 3.30 0 0 60 3.50
311 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 3.40 800 0 50 3.58
312 Larvikbanken Eika boligkreditt eKunde 3.40 0 0 55 3.59
313 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.45 1,000 0 50 3.63
314 Larvikbanken Eika boligkreditt ordinær 3.50 0 0 55 3.69
315 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.50 0 0 55 3.69
316 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.50 500 0 60 3.71
317 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.60 0 0 55 3.80
318 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.65 750 0 60 3.86
319 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.75 990 0 50 3.94
320 Lillesands Sparebank Boliglån 3.80 1,000 0 60 4.02
321 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.95 0 0 55 4.16
322 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 4.00 0 0 45 4.19
323 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 4.05 0 0 55 4.26
324 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.15 0 1,000 65 4.39
325 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.46
326 Bank2 ASA Refinansiering 5.73 0 20,000 75 6.08
327 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 10,000 35 6.25
328 Danske Bank Toppfinansiering 6.20 1,000 0 45 6.49
329 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.70 0 5,000 50 7.04
330 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.37
331 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 7.96

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1