Boliglånsbarometer 1 million

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente.

For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.69 0 0 50 1.82
2 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.75 0 0 50 1.89
3 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.85 1,200 0 60 2.01
4 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 2.03 0 0 0 2.05
5 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 2.05 0 0 0 2.07
6 Oslo Pensjonsforsikring AS Boliglån innenfor 75 % 1.97 0 0 45 2.10
7 Sunndal Sparebank Grønt boliglån 1.95 1,000 0 65 2.13
8 Oppdalsbanken Grønt boliglån 2.00 1,200 0 45 2.13
9 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 2.11 0 0 0 2.13
10 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.99 1,000 0 50 2.13
11 Rindal Sparebank Grønt boliglån 2.00 0 0 50 2.14
12 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 2.14 500 0 0 2.16
13 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.99 0 0 65 2.17
14 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.99 0 0 65 2.17
15 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.99 1,000 0 65 2.17
16 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.99 1,000 0 65 2.17
17 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/50 % 2.04 0 0 50 2.18
18 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/50 % 2.04 0 0 50 2.18
19 Aasen Sparebank Grønt boliglån 2.05 0 0 50 2.19
20 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 2.04 1,000 2,000 60 2.21
21 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 2.04 1,000 2,000 60 2.21
22 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 2.05 1,200 0 60 2.22
23 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 2.10 0 0 45 2.23
24 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2.21 0 0 0 2.23
25 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 2.09 1,000 0 50 2.23
26 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 2.10 0 0 50 2.24
27 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 2.10 0 0 50 2.24
28 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 2.10 750 0 50 2.24
29 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 2.15 0 0 35 2.26
30 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 2.24 500 0 0 2.26
31 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 2.10 1,200 0 60 2.27
32 Grong Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.10 1,200 750 60 2.27
33 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 2.09 0 0 65 2.27
34 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 2.11 1,200 0 60 2.28
35 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 2.10 0 0 65 2.28
36 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2.26 0 0 0 2.28
37 Vekselbanken Grønt bustadlån 2.15 0 0 50 2.29
38 Vekselbanken Grønt oppussingslån 2.15 0 0 50 2.29
39 Sparebanken Møre Grønt boliglån 2.09 1,000 0 75 2.29
40 Melhusbanken Grønt boliglån 2.15 1,000 2,500 50 2.29
41 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2.30 0 0 0 2.32
42 Aasen Sparebank Midt Boliglån 2.19 0 0 50 2.33
43 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 2.20 0 0 50 2.34
44 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 2.20 0 0 50 2.34
45 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 2.20 0 0 50 2.34
46 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 2.20 0 0 50 2.34
47 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 2.20 0 0 50 2.34
48 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 2.20 0 0 50 2.34
49 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 2.15 1,200 0 75 2.36
50 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2.34 0 0 0 2.37
51 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 2.20 0 0 60 2.37
52 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 2.20 0 0 65 2.38
53 Etne Sparebank Grønt lån 2.25 0 0 50 2.40
54 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.25 0 0 50 2.40
55 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 2.30 990 0 35 2.41
56 Lillesands Sparebank Grønt lån 2.24 1,000 0 60 2.41
57 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 2.39 500 0 0 2.42
58 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.25 0 0 60 2.42
59 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 2.25 1,000 0 65 2.43
60 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 2.25 1,000 0 70 2.45
61 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 2.30 0 0 50 2.45
62 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 2.30 0 0 50 2.45
63 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 2.30 800 0 50 2.45
64 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 2.29 0 0 60 2.46
65 OBOS-banken AS Grønt boliglån 2.39 0 0 35 2.50
66 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 2.30 1,200 0 75 2.51
67 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 2.30 2,000 0 75 2.51
68 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 2.34 1,000 0 60 2.51
69 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 2.35 0 0 60 2.52
70 Aasen Sparebank Aktiv voksen 2.40 0 0 50 2.55
71 Orkla Sparebank Grønt boliglån 2.40 1,000 0 60 2.57
72 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 50% 2.40 750 2,700 60 2.57
73 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.55 1,000 0 0 2.58
74 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.55 1,000 0 0 2.58
75 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 2.41 1,300 0 65 2.60
76 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 2.45 0 0 50 2.60
77 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 2.45 0 0 50 2.60
78 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 2.39 1,000 0 75 2.60
79 Andebu Sparebank Grønt boliglån 2.50 0 0 35 2.61
80 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 2.45 0 0 60 2.63
81 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 2.45 750 0 65 2.64
82 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 2.49 1,000 0 50 2.64
83 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 2.49 1,000 0 60 2.67
84 SpareBank 1 Østlandet Grønt energilån 2.49 1,000 0 60 2.67
85 USBL (DNB) Boliglån 2.48 0 0 65 2.67
86 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 2.48 0 0 65 2.67
87 TOBB (DNB) Boliglån 2.48 1,000 0 65 2.67
88 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt føstehjemslån 2.50 750 2,700 60 2.68
89 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 2.49 1,000 0 65 2.68
90 Spareskillingsbanken Boliglån 2.50 1,000 0 65 2.69
91 Sparebanken Øst Grønt boliglån 2.48 1,250 0 75 2.69
92 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 2.58 0 0 35 2.70
93 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 2.58 0 0 35 2.70
94 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 2.58 0 0 35 2.70
95 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.55 750 0 50 2.70
96 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 2.55 1,000 2,500 50 2.70
97 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 2.52 1,300 0 65 2.71
98 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 2.55 0 0 55 2.72
99 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 2.54 0 0 60 2.72
100 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.55 0 0 60 2.73
101 Skue Sparebank Boliglån 2.55 0 0 60 2.73
102 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 2.60 0 0 40 2.73
103 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 2.55 0 0 65 2.74
104 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 2.60 0 0 45 2.74
105 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A og B 2.59 950 0 50 2.74
106 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 2.59 1,000 0 50 2.74
107 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 2.72 0 0 0 2.75
108 Sbanken ASA Boliglån 50 % 2.72 0 0 0 2.75
109 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.60 750 0 50 2.75
110 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.60 990 0 50 2.75
111 Stadsbygd Sparebank Grønt Boliglån 2.60 1,000 1,500 50 2.75
112 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 2.55 0 0 75 2.76
113 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 2.55 2,000 0 75 2.76
114 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 2.59 0 0 60 2.77
115 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 2.60 500 0 60 2.78
116 Sparebank 68° Nord Boliglån 2.60 1,000 0 60 2.78
117 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 2.60 1,000 0 60 2.78
118 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 2.60 1,000 2,500 60 2.78
119 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.59 0 0 65 2.78
120 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 2.64 950 0 50 2.80
121 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.60 0 0 70 2.80
122 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 2.59 1,000 0 75 2.81
123 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.64 0 0 60 2.82
124 Totens Sparebank Grønt boliglån 2.65 1,000 0 60 2.83
125 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 70 % 2.70 0 0 40 2.83
126 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 2.69 1,000 0 50 2.85
127 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 2.69 1,000 0 50 2.85
128 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.73 0 0 35 2.85
129 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 2.66 1,300 0 65 2.85
130 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 2.70 0 0 50 2.86
131 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 2.64 2,000 0 75 2.86
132 Larvikbanken Grønt boliglån 2.70 0 0 55 2.87
133 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 2.69 0 0 60 2.87
134 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.75 500 0 35 2.87
135 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 2.69 1,000 0 60 2.87
136 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 2.70 750 0 60 2.88
137 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2.70 1,200 0 60 2.88
138 Handelsbanken NUF Boliglån 2.70 2,000 0 60 2.88
139 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 2.70 750 2,700 60 2.88
140 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 2.70 750 2,700 60 2.88
141 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.70 1,000 2,500 60 2.88
142 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 75 % 2.69 0 0 65 2.88
143 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 2.69 0 0 65 2.88
144 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 2.69 0 0 65 2.88
145 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 2.69 0 0 70 2.90
146 Jæren Sparebank Grønt boliglån 2.69 0 0 70 2.90
147 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 2.74 0 0 50 2.90
148 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 2.74 1,000 1,500 50 2.90
149 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.75 750 0 50 2.91
150 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.75 750 0 50 2.91
151 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.75 1,000 0 50 2.91
152 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån - Flexilån 2.69 1,000 0 75 2.91
153 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 2.69 1,000 0 75 2.91
154 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 2.74 0 0 60 2.92
155 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 2.89 0 0 0 2.93
156 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.75 1,000 2,500 60 2.93
157 Valle Sparebank Bustadlån 2.75 1,000 0 65 2.95
158 Sunndal Sparebank Boliglån 2.75 1,000 0 65 2.95
159 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.80 1,200 0 45 2.95
160 Berg Sparebank Boliglån 75 % 2.79 1,000 0 50 2.95
161 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.91 0 0 0 2.95
162 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 2.91 0 0 0 2.95
163 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 2.80 0 0 50 2.96
164 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.80 0 0 50 2.96
165 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 2.80 750 0 50 2.96
166 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.80 1,000 0 50 2.96
167 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 2.85 0 0 35 2.97
168 KLP Banken AS Fleksilån grønt 2.85 0 0 35 2.97
169 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 2.79 0 0 60 2.97
170 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 2.79 1,000 0 60 2.97
171 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2.94 0 0 0 2.98
172 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 2.80 1,000 0 60 2.98
173 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 2.80 750 2,700 60 2.98
174 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 2.80 750 2,700 60 2.98
175 Romerike Sparebank Grønt boliglån 2.80 0 0 65 3.00
176 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 2.80 0 0 65 3.00
177 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 2.79 0 0 70 3.00
178 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.96 0 0 0 3.00
179 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.96 0 0 0 3.00
180 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.85 500 0 50 3.01
181 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.85 750 0 50 3.01
182 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.85 750 0 50 3.01
183 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 2.85 750 0 50 3.01
184 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 2.85 750 0 50 3.01
185 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2.85 1,000 1,500 50 3.01
186 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 2.80 0 0 75 3.02
187 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 2.84 0 0 60 3.03
188 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.84 1,000 0 60 3.03
189 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.85 1,000 2,000 60 3.04
190 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.85 1,000 2,500 60 3.04
191 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 2.85 0 0 65 3.05
192 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.85 1,000 0 65 3.05
193 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 2.89 1,000 0 50 3.05
194 Marker Sparebank Grønt boliglån 2.90 750 0 50 3.06
195 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.84 1,000 0 75 3.06
196 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.90 1,000 2,500 50 3.06
197 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 2.89 0 0 60 3.08
198 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 2.89 0 0 60 3.08
199 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.95 0 0 35 3.08
200 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2.95 0 0 35 3.08
201 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.90 1,000 0 65 3.10
202 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.90 0 1,000 65 3.10
203 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.90 0 1,000 65 3.10
204 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.94 950 0 50 3.10
205 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.95 0 0 50 3.11
206 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 2.95 0 0 50 3.11
207 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.95 0 0 50 3.11
208 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 2.89 1,000 0 75 3.11
209 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 3.00 0 0 35 3.13
210 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2.95 1,200 0 60 3.14
211 SpareBank 1 SMN Hyttelån 2.95 1,200 0 60 3.14
212 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 2.99 500 0 45 3.14
213 Berg Sparebank Boliglån 85% 2.99 1,000 0 50 3.15
214 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 2.99 1,000 0 50 3.15
215 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 3.00 750 0 50 3.17
216 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3.00 1,000 0 50 3.17
217 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 3.00 1,000 0 50 3.17
218 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 3.14 0 0 0 3.19
219 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank under 1 mill kr. 3.00 500 0 60 3.19
220 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank mellom 1 mill. kr og 2 mill. kr. 3.00 500 0 60 3.19
221 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 3.00 1,000 0 60 3.19
222 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 3.00 750 2,700 60 3.19
223 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 3.00 1,000 2,500 60 3.19
224 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 3.05 0 0 40 3.19
225 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.99 1,000 0 65 3.19
226 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 3.00 0 0 65 3.20
227 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 3.00 900 0 65 3.20
228 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 3.00 1,000 0 65 3.20
229 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 3.02 1,500 0 60 3.21
230 Ørskog Sparebank Bustadlån 3.00 1,000 0 70 3.21
231 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 3.05 0 0 50 3.22
232 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 3.05 500 0 50 3.22
233 Marker Sparebank Grønt rammelån 3.05 750 0 50 3.22
234 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 3.05 750 0 50 3.22
235 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 3.05 1,000 1,500 50 3.22
236 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 3.00 1,200 0 75 3.23
237 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 3.04 1,000 0 60 3.23
238 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 3.19 0 0 0 3.24
239 Luster Sparebank Bustadlån 3.05 750 0 60 3.24
240 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 3.05 1,200 0 60 3.24
241 Grong Sparebank Boliglån 3.05 1,200 750 60 3.24
242 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 3.05 0 0 65 3.25
243 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 3.05 0 0 65 3.25
244 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 3.05 1,000 0 65 3.25
245 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 3.10 1,200 0 45 3.26
246 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 3.05 0 0 70 3.27
247 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 3.10 0 0 50 3.27
248 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 3.10 1,000 2,500 50 3.27
249 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 3.05 1,200 0 75 3.28
250 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 3.10 0 0 55 3.28
251 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 3.15 0 0 35 3.28
252 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 3.10 1,000 0 60 3.29
253 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 85% 3.10 750 2,700 60 3.29
254 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 3.10 750 2,700 60 3.29
255 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 3.09 0 0 65 3.29
256 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 3.09 1,000 0 65 3.29
257 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 3.10 900 0 65 3.31
258 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 3.15 0 0 50 3.32
259 Fana Sparebank 75 %-lån 3.15 500 0 50 3.32
260 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 3.15 750 0 50 3.32
261 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 3.15 800 0 50 3.32
262 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 3.15 800 0 50 3.32
263 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 3.14 0 0 60 3.33
264 Skagerrak Sparebank Boliglån 3.14 1,000 2,000 60 3.33
265 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 3.15 1,000 2,500 60 3.34
266 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 3.15 0 0 65 3.36
267 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 3.20 0 0 50 3.37
268 Sparebanken DIN Boliglån 3.19 750 0 60 3.39
269 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 3.20 0 0 60 3.40
270 Sbanken ASA Boliglån 85 % 3.35 0 0 0 3.40
271 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 3.35 0 0 0 3.40
272 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 3.25 500 0 45 3.41
273 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 3.24 0 0 50 3.41
274 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 3.25 500 0 50 3.42
275 Sparebanken Øst Boliglån 75% 3.19 1,250 0 75 3.42
276 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 3.20 1,000 0 75 3.43
277 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 75 % 3.25 2,000 2,000 60 3.45
278 Trøgstad Sparebank Boliglån 3.24 1,500 0 65 3.45
279 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.30 500 0 45 3.46
280 Marker Sparebank Boliglån 3.30 750 0 50 3.47
281 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.30 2,000 1,000 50 3.47
282 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 3.25 1,200 0 75 3.48
283 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 3.29 0 0 60 3.49
284 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 3.29 750 1,500 60 3.49
285 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 3.29 1,300 0 65 3.50
286 Sparebanken Sør Boliglån 3.30 1,000 0 65 3.51
287 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 3.34 950 0 50 3.52
288 Fana Sparebank 85 %-lån 3.35 500 0 50 3.53
289 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 3.30 1,000 0 75 3.54
290 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 3.40 0 0 35 3.54
291 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 3.34 1,000 0 60 3.54
292 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3.40 1,000 0 50 3.58
293 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 3.39 0 0 60 3.59
294 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 3.39 1,000 0 60 3.59
295 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 3.39 1,300 0 65 3.60
296 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 3.40 0 0 65 3.61
297 Romerike Sparebank Boliglån med stil 50 % 3.40 0 0 65 3.61
298 Jæren Sparebank Boliglån 3.40 0 0 70 3.63
299 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.45 1,000 0 50 3.63
300 Andebu Sparebank Boliglån 3.50 0 0 35 3.64
301 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 3.50 0 0 35 3.64
302 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 3.44 1,000 0 60 3.64
303 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 3.44 750 1,500 60 3.64
304 Orkla Sparebank Boliglån 3.45 1,000 0 60 3.65
305 Danske Bank Boliglån inntil 80% 3.45 1,000 0 60 3.65
306 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 3.45 0 0 65 3.67
307 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 3.49 0 0 60 3.70
308 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 3.49 1,000 0 60 3.70
309 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 3.50 0 0 60 3.71
310 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 3.50 0 0 60 3.71
311 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.50 500 0 60 3.71
312 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 3.50 750 0 60 3.71
313 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 3.50 0 0 70 3.73
314 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 3.50 1,200 0 75 3.74
315 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 3.55 0 0 60 3.76
316 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 3.54 1,300 0 65 3.76
317 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 3.59 0 0 60 3.80
318 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 3.59 750 1,500 60 3.80
319 Romerike Sparebank Boliglån 75% 3.60 0 0 65 3.82
320 Romerike Sparebank Boliglån med stil 75 % 3.60 0 0 65 3.82
321 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 3.65 800 0 50 3.84
322 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 3.65 0 0 55 3.85
323 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 3.64 1,000 0 60 3.85
324 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.65 2,000 2,000 60 3.86
325 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 3.70 0 0 50 3.89
326 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 3.65 1,200 0 75 3.90
327 Romerike Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 0 65 3.92
328 Romerike Sparebank Boliglån med stil 85 % 3.70 0 0 65 3.92
329 Grue Sparebank Boliglån 3.75 0 0 50 3.94
330 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.75 990 0 50 3.94
331 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 3.70 1,200 0 75 3.95
332 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 3.85 0 0 50 4.04
333 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 3.85 1,000 0 65 4.08
334 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 3.89 750 1,500 60 4.11
335 Ørland Sparebank Boliglån 85% 3.95 2,000 1,000 50 4.15
336 Lillesands Sparebank Boliglån 4.05 1,000 0 60 4.28
337 Larvikbanken Eika boligkreditt eKunde 4.15 0 0 55 4.37
338 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 4.25 0 0 55 4.47
339 Larvikbanken Eika boligkreditt ordinær 4.25 0 0 55 4.47
340 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 4.35 0 0 55 4.58
341 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.40 0 1,000 65 4.65
342 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 4.70 0 0 55 4.94
343 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 4.75 0 0 45 4.97
344 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 4.80 0 0 55 5.05
345 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.46
346 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 5.50 0 0 75 5.83
347 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 5.70 0 5,000 50 5.98
348 Bank2 ASA Refinansiering 5.73 0 20,000 75 6.08
349 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 10,000 35 6.25
350 Danske Bank Toppfinansiering 6.95 1,000 0 45 7.29
351 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 6.95 0 0 75 7.37

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1