Boliglånsrente

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1,10 0 0 50 1,23
2 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1,25 0 0 50 1,38
3 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1,25 0 0 50 1,38
4 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1,43 0 0 0 1,44
5 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1,30 650 2 500 55 1,44
6 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1,35 0 0 45 1,47
7 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1,35 0 0 45 1,47
8 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1,35 1 200 0 50 1,48
9 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1,39 0 0 50 1,52
10 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1,39 0 0 50 1,52
11 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1,52 0 0 0 1,53
12 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1,55 0 0 0 1,56
13 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1,45 1 200 0 50 1,58
14 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån for unge 1,45 1 200 0 50 1,58
15 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1,50 0 0 35 1,60
16 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1,50 0 0 40 1,61
17 Oppdalsbanken Grønt boliglån 1,50 1 200 0 45 1,62
18 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1,49 0 0 50 1,62
19 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1,49 0 0 50 1,62
20 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1,49 0 0 50 1,62
21 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1,49 0 0 50 1,62
22 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1,49 1 000 0 50 1,62
23 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1,49 1 200 0 50 1,62
24 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1,62 0 0 0 1,63
25 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1,50 1 000 0 55 1,64
26 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1,55 0 0 35 1,65
27 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1,49 0 0 60 1,65
28 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1,60 0 0 15 1,65
29 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1,58 0 0 35 1,68
30 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 1,55 0 0 50 1,68
31 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1,55 1 200 0 50 1,68
32 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1,54 1 000 0 60 1,70
33 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1,60 0 0 40 1,71
34 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1,54 1 300 0 65 1,71
35 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1,55 0 0 65 1,72
36 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1,59 0 0 50 1,72
37 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1,71 0 0 0 1,72
38 Etne Sparebank Grønt lån 1,60 0 0 50 1,73
39 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1,59 0 0 55 1,74
40 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1,59 0 0 55 1,74
41 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1,59 0 0 60 1,75
42 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 1,65 0 0 35 1,75
43 USBL (DNB) Grønt boliglån 1,59 0 0 60 1,75
44 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1,59 0 0 60 1,75
45 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1,59 1 000 0 60 1,75
46 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1,59 1 000 0 60 1,75
47 SpareBank 1 BV Grønt Boliglån 1,59 1 000 0 60 1,75
48 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1,59 1 000 2 000 60 1,75
49 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1,59 1 300 0 65 1,76
50 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1,59 1 250 0 70 1,77
51 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 1,65 0 0 50 1,78
52 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1,77 0 0 0 1,78
53 Fana Sparebank 75 %-lån 1,65 1 000 0 50 1,78
54 SpareBank 1 Nordvest Grønt boliglån 1,60 1 200 0 75 1,79
55 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1,70 0 0 35 1,80
56 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1,70 0 0 35 1,80
57 Lillesands Sparebank Grønt lån 1,64 1 000 0 60 1,80
58 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt boliglån 1,65 1 000 0 60 1,81
59 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1,65 1 000 0 60 1,81
60 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 1,64 1 300 0 65 1,81
61 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1,80 1 000 0 0 1,81
62 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1,65 1 000 0 65 1,82
63 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1,69 0 0 50 1,83
64 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1,69 1 000 0 50 1,83
65 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1,70 1 000 0 50 1,84
66 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 1,70 1 500 0 50 1,84
67 Larvikbanken Grønt boliglån 1,70 0 0 55 1,85
68 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1,75 0 0 40 1,86
69 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1,85 0 0 0 1,87
70 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1,75 0 0 50 1,89
71 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 1,75 0 0 50 1,89
72 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1,75 0 0 50 1,89
73 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1,75 500 0 50 1,89
74 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1,75 800 0 50 1,89
75 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1,73 0 0 60 1,89
76 USBL (DNB) Boliglån 1,73 0 0 60 1,89
77 TOBB (DNB) Boliglån 1,73 0 0 60 1,89
78 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1,75 650 2 500 55 1,90
79 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1,80 0 0 35 1,90
80 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1,88 0 0 0 1,90
81 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1,80 990 0 35 1,90
82 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1,79 1 000 0 50 1,93
83 Aurskog Sparebank Boliglån 60 % 1,80 1 500 0 50 1,94
84 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1,79 1 000 0 60 1,95
85 Skue Sparebank Boliglån 1,80 0 0 60 1,96
86 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1,95 500 0 0 1,97
87 LillestrømBanken Grønt boliglån 1,80 0 0 65 1,97
88 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1,80 0 0 65 1,97
89 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1,80 0 0 70 1,99
90 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1,85 0 0 50 1,99
91 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1,85 0 0 50 1,99
92 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1,85 750 0 50 1,99
93 Fana Sparebank 85 %-lån 1,85 1 000 0 50 1,99
94 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 1,90 0 0 35 2,00
95 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1,90 0 0 35 2,00
96 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1,85 0 0 60 2,01
97 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1,89 500 0 45 2,02
98 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1,85 0 0 65 2,02
99 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1,89 950 0 50 2,03
100 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 1,90 500 0 50 2,04
101 Sbanken ASA Boliglån 60% 2,03 0 0 0 2,05
102 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1,90 1 000 0 60 2,06
103 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1,90 0 0 65 2,08
104 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1,95 750 0 45 2,08
105 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1,95 500 0 50 2,09
106 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1,94 0 0 55 2,09
107 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1,99 0 0 35 2,09
108 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2,08 0 0 0 2,10
109 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2,08 0 0 0 2,10
110 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1,95 650 2 500 55 2,10
111 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1,95 650 2 500 55 2,10
112 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2,09 0 0 0 2,11
113 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1,95 0 0 60 2,11
114 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1,95 1 000 0 60 2,11
115 Sparebank 68° Nord Boliglån 1,95 1 000 0 60 2,11
116 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 1,95 1 000 2 500 60 2,11
117 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1,99 1 000 0 50 2,13
118 SpareBank 1 Nordvest LOfavør boliglån inntil 50% 1,95 1 200 0 75 2,15
119 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2,00 0 0 55 2,15
120 Sunndal Sparebank Boliglån 2,00 1 000 0 55 2,15
121 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2,05 0 0 35 2,15
122 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1,99 1 000 0 60 2,16
123 Trøgstad Sparebank Boliglån 1,99 1 500 0 65 2,17
124 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2,00 0 0 65 2,18
125 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2,05 750 0 45 2,18
126 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1,99 1 250 0 70 2,18
127 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2,05 0 0 50 2,19
128 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2,05 1 000 0 50 2,19
129 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2,10 0 0 35 2,21
130 Landkreditt Bank AS Boliglån 2,19 1 000 0 0 2,21
131 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2,19 1 000 0 0 2,21
132 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2,19 0 0 0 2,21
133 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2,19 0 0 0 2,21
134 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2,05 750 750 60 2,22
135 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2,05 1 000 2 500 60 2,22
136 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2,05 1 000 2 500 60 2,22
137 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2,10 1 200 0 45 2,23
138 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2,09 950 0 50 2,23
139 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2,09 990 0 50 2,23
140 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2,05 0 0 70 2,24
141 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2,10 750 0 50 2,24
142 SpareBank 1 Nordvest LOfavør boliglån (over 34 år) 2,05 1 200 0 75 2,25
143 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2,15 500 0 35 2,26
144 Handelsbanken NUF Boliglån 2,10 2 000 0 60 2,27
145 Valle Sparebank Bustadlån 2,10 1 000 0 65 2,28
146 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2,15 500 0 45 2,28
147 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2,15 0 0 50 2,29
148 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2,15 750 0 50 2,29
149 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 2,15 750 0 50 2,29
150 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 2,15 750 0 50 2,29
151 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2,15 1 000 0 50 2,29
152 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2,15 1 000 2 000 50 2,29
153 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2,15 2 000 1 000 50 2,29
154 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2,15 0 0 60 2,32
155 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2,15 1 000 2 500 60 2,32
156 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2,14 1 300 0 65 2,32
157 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2,16 1 500 0 60 2,33
158 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2,19 950 0 50 2,33
159 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2,20 1 000 1 500 50 2,35
160 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2,25 0 0 35 2,36
161 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2,19 1 000 2 000 60 2,36
162 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2,19 1 000 2 000 60 2,36
163 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2,25 0 0 40 2,37
164 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2,20 0 0 65 2,38
165 Sparebanken Sør Boliglån 2,20 1 000 0 65 2,38
166 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2,20 0 1 000 65 2,38
167 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2,19 1 250 0 70 2,38
168 Jæren Sparebank Boliglån 2,20 0 0 70 2,39
169 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2,25 1 000 0 50 2,40
170 Eidsberg Sparebank Boliglån 2,25 1 000 0 50 2,40
171 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2,20 1 000 0 75 2,41
172 Ørskog Sparebank Bustadlån 2,25 1 000 0 55 2,41
173 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2,24 1 000 0 60 2,41
174 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2,25 0 0 60 2,42
175 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2,25 750 750 60 2,42
176 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 2,25 2 000 2 000 60 2,42
177 Spareskillingsbanken Boliglån 2,25 1 000 0 65 2,43
178 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2,25 1 000 0 65 2,43
179 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2,30 750 0 45 2,43
180 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2,29 1 000 0 50 2,44
181 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2,25 0 0 70 2,44
182 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2,25 0 0 70 2,44
183 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2,30 0 0 50 2,45
184 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2,30 500 0 50 2,45
185 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2,30 1 000 0 50 2,45
186 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2,30 1 200 0 50 2,45
187 Grong Sparebank Boliglån 2,30 1 200 750 50 2,45
188 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2,30 0 0 55 2,46
189 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2,35 0 0 35 2,46
190 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2,29 1 000 0 60 2,46
191 Skagerrak Sparebank Boliglån 2,29 1 000 0 60 2,46
192 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2,30 0 0 60 2,47
193 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2,30 1 000 0 60 2,47
194 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2,30 1 000 0 60 2,47
195 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2,30 1 000 0 60 2,47
196 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2,30 1 000 2 500 60 2,47
197 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 2,29 1 300 0 65 2,47
198 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2,35 750 0 45 2,49
199 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i fritidsbolig/hytte 2,35 500 0 50 2,50
200 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank mellom 1 mill. kr og 2 mill. kr. 2,35 500 0 50 2,50
201 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2,35 500 0 50 2,50
202 Luster Sparebank Bustadlån 2,35 750 0 50 2,50
203 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2,35 900 0 50 2,50
204 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2,35 1 000 0 50 2,50
205 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2,35 1 000 1 500 50 2,50
206 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2,47 0 0 0 2,50
207 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2,47 0 0 0 2,50
208 Andebu Sparebank Boliglån 2,40 0 0 35 2,51
209 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2,34 1 000 0 60 2,51
210 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2,40 750 0 45 2,54
211 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2,40 1 200 0 45 2,54
212 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2,39 1 000 0 50 2,54
213 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2,40 800 0 50 2,55
214 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2,40 1 000 0 50 2,55
215 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2,35 0 0 75 2,56
216 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2,40 1 000 0 60 2,57
217 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2,40 1 000 2 500 60 2,57
218 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2,40 0 0 65 2,59
219 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2,40 0 0 65 2,59
220 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2,45 0 0 50 2,60
221 Marker Sparebank Boliglån 2,45 750 0 50 2,60
222 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 2,45 900 0 50 2,60
223 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2,45 1 000 0 50 2,60
224 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2,45 1 000 0 50 2,60
225 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2,45 1 200 0 50 2,60
226 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2,44 750 0 60 2,61
227 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2,44 1 000 0 60 2,61
228 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2,44 1 000 0 60 2,61
229 LillestrømBanken Boliglån 75% 2,45 0 0 65 2,64
230 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 2,45 1 000 0 65 2,64
231 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank under 1 mill kr. 2,50 500 0 50 2,65
232 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2,50 1 000 0 50 2,65
233 Orkla Sparebank Boliglån 2,50 1 000 0 50 2,65
234 SpareBank 1 Modum Boliglån 2,49 0 0 55 2,65
235 SpareBank 1 Nordvest Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2,45 1 200 0 75 2,66
236 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2,50 0 0 55 2,66
237 SpareBank 1 BV Hyttelån 2,49 1 000 0 60 2,67
238 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2,52 1 000 0 60 2,70
239 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2,55 0 0 50 2,70
240 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2,55 1 000 0 50 2,70
241 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2,55 0 0 55 2,72
242 LillestrømBanken Boliglån 85% 2,55 0 0 65 2,74
243 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 2,60 750 0 45 2,74
244 Grue Sparebank Boliglån 2,60 0 0 50 2,75
245 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 2,60 0 0 60 2,78
246 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2,60 1 000 0 60 2,78
247 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2,45 1 000 0 130 2,80
248 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2,70 0 0 50 2,86
249 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2,70 0 0 50 2,86
250 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 2,70 0 0 50 2,86
251 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2,75 1 200 0 50 2,91
252 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2,80 500 0 45 2,95
253 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2,80 0 0 50 2,96
254 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2,79 0 0 55 2,96
255 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2,75 1 200 0 75 2,97
256 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2,90 800 0 50 3,06
257 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2,90 2 000 1 000 50 3,06
258 Storebrand Bank ASA Helkunde Boliglån 2,95 950 0 50 3,11
259 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2,95 0 0 55 3,13
260 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3,00 500 0 50 3,17
261 SpareBank 1 Nordvest Hyttelån 2,95 1 200 0 75 3,18
262 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3,00 0 0 55 3,18
263 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3,10 0 0 55 3,28
264 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3,15 2 000 2 000 60 3,34
265 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3,25 750 0 50 3,42
266 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3,25 990 0 50 3,42
267 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 3,30 0 0 60 3,50
268 Lillesands Sparebank Boliglån 3,30 1 000 0 60 3,50
269 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3,45 0 0 55 3,64
270 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 3,45 1 000 0 65 3,67
271 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 3,50 0 0 45 3,67
272 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3,55 0 0 55 3,74
273 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3,70 0 1 000 50 3,89
274 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4,50 1 000 0 65 4,76
275 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5,27 0 20 000 25 5,46
276 Danske Bank Toppfinansiering 5,70 1 000 0 45 5,97
277 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5,99 0 20 000 35 6,25
278 Bank2 ASA Refinansiering 6,20 0 20 000 75 6,57
279 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6,90 0 5 000 50 7,25
280 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6,95 0 0 75 7,37
281 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7,50 0 0 75 7,96

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00