Boliglånsrente

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank og BN Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 2.47 0 1,800 30 2.57
2 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 2.65 0 0 0 2.68
3 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50% 2.55 1,200 2,650 50 2.70
4 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 2.70 0 0 0 2.73
5 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.59 0 0 50 2.74
6 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.59 0 0 50 2.74
7 Sbanken ASA Boliglån 50 % 2.72 0 0 0 2.75
8 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 2.62 0 0 45 2.76
9 Handelsbanken NUF Boliglån (Juristforbundet) 2.62 0 0 45 2.76
10 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2.75 0 0 0 2.78
11 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.65 0 0 50 2.81
12 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.65 0 0 50 2.81
13 OBOS-banken AS Grønt boliglån 2.70 0 1,500 35 2.82
14 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 2.64 1,000 2,500 60 2.82
15 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 2.75 0 1,000 15 2.82
16 Haltdalen Sparebank 60% Eika Boligkreditt 2.65 0 2,500 60 2.83
17 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 2.65 1,000 1,950 60 2.83
18 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2.80 0 0 0 2.84
19 Storebrand Bank ASA Boliglån UNIO 2.69 0 0 50 2.85
20 SpareBank 1 SMN LOfavør boliglån 75% 2.69 1,200 2,650 50 2.85
21 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 2.70 0 0 50 2.86
22 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 60% EBK 2.70 950 1,000 50 2.86
23 Fana Sparebank 50 %-lån 2.70 1,000 1,000 50 2.86
24 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 2.69 1,000 0 60 2.87
25 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2.85 0 0 0 2.89
26 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 2.73 0 0 60 2.91
27 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 2.80 0 1,500 35 2.92
28 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 2.80 0 1,500 35 2.92
29 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 2.74 1,000 1,950 60 2.92
30 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 2.74 1,000 2,500 60 2.92
31 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.75 1,000 2,500 60 2.93
32 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 2.80 0 0 40 2.93
33 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.80 0 2,500 40 2.93
34 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2.90 0 0 0 2.94
35 Gjensidige Bank Boliglån inntil 50 % 2.80 950 750 50 2.96
36 Sparebanken Øst Grønt boliglån 2.79 1,000 0 65 2.99
37 Storebrand Bank ASA Bærekraftig boliglån 2.85 950 1,000 50 3.01
38 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 2.85 650 0 55 3.02
39 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 2.85 0 2,500 55 3.02
40 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 2.85 0 3,000 55 3.02
41 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 60% 2.85 0 1,500 65 3.05
42 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 2.89 1,000 1,500 50 3.05
43 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 2.90 1,000 2,000 50 3.06
44 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.95 0 1,500 35 3.08
45 DNB Bank ASA Grønt boliglån 2.89 1,000 1,900 60 3.08
46 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 2.95 0 0 40 3.09
47 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 3.05 0 0 0 3.09
48 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.90 0 2,500 65 3.10
49 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.90 1,000 2,500 65 3.10
50 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 2.94 1,000 1,000 50 3.10
51 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 2.95 0 0 50 3.11
52 Drangedal Sparebank Boliglån 60% 2.95 750 0 50 3.11
53 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 2.95 800 0 50 3.11
54 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 80% 2.95 0 1,500 65 3.15
55 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 3.00 0 1,500 45 3.15
56 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.99 950 1,000 50 3.15
57 Fana Sparebank 75 %-lån 3.05 1,000 1,000 50 3.22
58 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 3.05 0 2,000 50 3.22
59 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 3.10 0 1,500 35 3.23
60 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.10 750 2,000 45 3.26
61 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 3.05 0 0 70 3.27
62 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.10 500 1,500 50 3.27
63 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 3.15 0 1,500 35 3.28
64 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 3.24 0 0 0 3.29
65 Handelsbanken NUF Boliglån 3.10 2,000 3,000 60 3.29
66 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 3.10 1,000 2,500 65 3.31
67 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 3.15 500 2,000 50 3.32
68 Sunndal Sparebank Boliglån 3.15 1,000 3,500 55 3.33
69 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 3.15 750 0 60 3.34
70 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.15 2,000 0 60 3.34
71 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 3.15 0 2,500 60 3.34
72 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 3.15 1,000 2,000 60 3.34
73 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 3.30 1,000 0 0 3.35
74 Landkreditt Bank AS Boliglån 3.30 1,000 0 0 3.35
75 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 3.20 750 2,000 45 3.36
76 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 3.25 0 0 35 3.39
77 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 3.25 0 1,500 35 3.39
78 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 3.25 0 1,500 35 3.39
79 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 3.25 700 1,800 35 3.39
80 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 3.34 0 0 0 3.39
81 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 3.20 1,000 0 60 3.40
82 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.20 1,000 0 60 3.40
83 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 3.20 0 2,500 60 3.40
84 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 3.35 0 0 0 3.40
85 Sbanken ASA Boliglån 75 % 3.35 0 0 0 3.40
86 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 3.25 0 1,500 45 3.41
87 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 3.25 0 0 50 3.42
88 Valle Sparebank Bustadlån 3.25 1,000 0 50 3.42
89 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 3.25 0 2,000 50 3.42
90 Fana Sparebank 85 %-lån 3.25 1,000 1,000 50 3.42
91 Sogn Sparebank Bustadlån 75% 3.25 500 2,000 50 3.42
92 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.25 1,000 0 60 3.45
93 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 3.10 1,000 2,500 130 3.47
94 Gjensidige Bank Boliglån inntil 75 % 3.30 950 750 50 3.47
95 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.30 500 1,500 50 3.47
96 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 3.30 500 1,500 50 3.47
97 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 3.30 750 2,000 50 3.47
98 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 3.30 1,000 2,000 50 3.47
99 Orkla Sparebank Boliglån 3.30 1,000 2,000 50 3.47
100 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 70% 3.30 650 0 55 3.49
101 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 60 % 3.35 500 2,000 35 3.49
102 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 3.30 1,000 0 60 3.50
103 SpareBank 1 Telemark Boliglån 3.30 1,000 0 60 3.50
104 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 3.30 0 2,500 65 3.51
105 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 3.30 1,000 3,250 65 3.51
106 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3.35 1,000 2,000 50 3.53
107 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.35 750 2,500 50 3.53
108 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 3.35 1,200 2,650 50 3.53
109 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 3.35 1,000 3,000 50 3.53
110 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3.35 1,000 5,000 50 3.53
111 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.40 750 2,000 45 3.57
112 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 3.40 1,000 1,500 50 3.58
113 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 75% 3.40 650 0 55 3.59
114 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 3.39 0 3,000 60 3.59
115 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 3.45 1,000 0 50 3.63
116 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 3.45 1,000 2,000 50 3.63
117 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.45 1,000 2,000 50 3.63
118 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 3.45 1,000 2,000 50 3.63
119 Tolga-Os Sparebank Boliglån inntil 85 % 3.45 1,000 2,500 50 3.63
120 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.45 2,000 4,000 50 3.63
121 Sbanken ASA Boliglån 85 % 3.59 0 0 0 3.65
122 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 3.59 0 0 0 3.65
123 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 3.45 750 0 60 3.65
124 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 3.45 0 2,500 60 3.65
125 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 3.45 1,000 1,900 60 3.65
126 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 3.45 750 2,500 60 3.65
127 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 3.45 1,000 2,500 60 3.65
128 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 3.45 1,000 2,500 60 3.65
129 Spareskillingsbanken Boliglån 3.45 1,000 0 65 3.67
130 Sparebanken Sør Boliglån 3.45 1,000 2,500 65 3.67
131 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 3.50 750 2,000 45 3.67
132 Jæren Sparebank Boliglån 3.45 0 0 70 3.68
133 Etne Sparebank 60% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.68
134 Etne Sparebank 80% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.68
135 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 3.50 1,000 3,000 50 3.68
136 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 3.45 0 3,000 75 3.69
137 Sparebanken Møre Møre Boliglån 3.45 1,000 2,500 75 3.69
138 Ørskog Sparebank Bustadlån 3.50 1,000 3,000 55 3.69
139 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 3.55 0 1,500 35 3.70
140 Lillesands Sparebank Total Boliglån 3.49 1,000 0 60 3.70
141 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 3.49 1,000 1,900 60 3.70
142 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 3.49 1,000 1,900 60 3.70
143 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 3.50 0 2,500 60 3.71
144 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 3.50 1,000 2,500 65 3.72
145 Skagerrak Sparebank Boliglån 3.54 1,000 1,250 50 3.72
146 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 3.50 0 0 70 3.73
147 Blaker Sparebank Boliglån 60% 3.50 0 3,500 70 3.73
148 Grong Sparebank Boliglån 3.55 1,200 0 50 3.73
149 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 3.55 1,000 1,000 50 3.73
150 Marker Sparebank Boliglån 3.55 750 2,000 50 3.73
151 Danske Bank Boliglån inntil 80% 3.55 1,000 1,200 60 3.76
152 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 3.55 1,000 1,900 60 3.76
153 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 3.55 1,500 2,500 60 3.76
154 Sparebank 68° Nord Boliglån 3.55 1,000 3,500 60 3.76
155 Sparebanken Øst Boliglån 75% 3.55 1,000 3,250 65 3.77
156 Luster Sparebank Bustadlån 3.60 750 0 50 3.78
157 Stadsbygd Sparebank Boliglån 3.60 1,000 0 50 3.78
158 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 3.60 1,000 2,000 50 3.78
159 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 60% 3.60 625 0 55 3.80
160 Skue Sparebank Boliglån 3.60 0 2,500 60 3.81
161 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 3.60 1,000 2,000 60 3.81
162 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 3.65 0 0 40 3.81
163 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 85 % av verdigrunnlag) 3.60 0 2,500 65 3.82
164 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 3.65 500 2,000 50 3.84
165 Hønefoss Sparebank Boliglån 3.65 1,000 2,000 50 3.84
166 SpareBank 1 SMN Boliglån 70% 3.65 1,200 2,650 50 3.84
167 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 3.65 0 2,250 55 3.85
168 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 3.70 0 1,500 35 3.85
169 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 3.70 700 1,800 35 3.85
170 LillestrømBanken Boliglån 60% 3.65 0 3,500 65 3.87
171 Trøgstad Sparebank Boliglån 3.65 1,500 4,000 65 3.87
172 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 3.70 800 0 50 3.89
173 Grue Sparebank Boliglån 3.70 0 2,000 50 3.89
174 Eidsberg Sparebank Boliglån 3.70 1,000 1,500 50 3.89
175 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 3.70 1,000 2,000 50 3.89
176 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 3.70 0 2,500 55 3.90
177 SpareBank 1 Modum Boliglån 3.70 0 3,000 55 3.90
178 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 3.69 1,000 1,900 60 3.90
179 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 3.70 750 0 60 3.91
180 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 2,500 60 3.91
181 Andebu Sparebank Boliglån 3.65 0 2,000 85 3.92
182 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.75 0 1,500 45 3.93
183 Gildeskål Sparebank 1. prioritets boliglån innenfor 60% 3.75 1,000 3,000 50 3.94
184 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 3.80 0 1,500 35 3.95
185 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 3.75 1,000 4,000 60 3.97
186 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 3.80 0 2,500 40 3.97
187 LillestrømBanken Boliglån 80% 3.75 0 3,500 65 3.98
188 Blaker Sparebank Boliglån 85% 3.75 0 3,500 70 3.99
189 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 3.80 0 2,000 50 3.99
190 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.80 1,000 1,500 50 3.99
191 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 3.80 1,000 2,000 50 3.99
192 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 3.80 1,000 2,500 60 4.02
193 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.85 500 2,000 50 4.04
194 SpareBank 1 SMN Boliglån 85% 3.85 1,200 2,650 50 4.04
195 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 3.90 650 0 55 4.11
196 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 3.90 0 3,000 55 4.11
197 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 3.95 0 2,500 40 4.12
198 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 3.95 0 2,500 40 4.12
199 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.95 950 1,000 50 4.15
200 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 3.95 0 2,250 55 4.16
201 Helgeland Sparebank Helgeland Total 3.95 0 5,000 60 4.17
202 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 4.00 2,000 0 60 4.22
203 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.05 750 2,000 45 4.24
204 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 4.10 0 3,000 55 4.32
205 Lillesands Sparebank Boliglån 4.15 1,000 0 60 4.38
206 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 4.20 0 5,000 60 4.43
207 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 4.30 650 0 55 4.52
208 Ørland Sparebank Boliglån 85% 4.35 2,000 4,000 50 4.56
209 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 4.35 1,000 2,500 65 4.60
210 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.50 750 2,500 50 4.72
211 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.55 0 0 50 4.77
212 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 4.55 0 5,000 60 4.80
213 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 4.70 0 2,600 55 4.94
214 Bank2 ASA Refinansiering 4.95 0 0 75 5.25
215 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 5.00 0 2,600 55 5.25
216 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 5.10 1,000 2,500 65 5.39
217 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 5.15 0 2,600 55 5.41
218 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 5.45 0 2,600 55 5.73
219 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 0 25 6.07
220 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 0 35 6.25
221 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 20,000 75 7.37
222 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 20,000 75 7.96

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00