Boliglånsrente

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1,25 0 0 50 1,38
2 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1,43 0 0 0 1,44
3 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1,30 650 2 500 55 1,44
4 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1,35 0 0 45 1,47
5 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1,35 0 0 45 1,47
6 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1,35 1 000 0 55 1,49
7 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1,39 0 0 50 1,52
8 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1,39 0 0 50 1,52
9 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1,52 0 0 0 1,53
10 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1,55 0 0 0 1,56
11 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1,45 1 200 0 50 1,58
12 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1,50 0 0 35 1,60
13 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1,50 0 0 40 1,61
14 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1,49 0 0 50 1,62
15 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1,49 0 0 50 1,62
16 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1,49 0 0 50 1,62
17 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1,49 0 0 50 1,62
18 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1,49 1 200 0 50 1,62
19 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1,62 0 0 0 1,63
20 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1,49 0 0 60 1,65
21 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1,60 0 0 15 1,65
22 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1,58 0 0 35 1,68
23 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1,54 1 000 0 60 1,70
24 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1,60 0 0 40 1,71
25 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1,54 1 300 0 65 1,71
26 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1,55 0 0 65 1,72
27 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1,59 0 0 50 1,72
28 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1,71 0 0 0 1,72
29 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1,60 1 000 0 50 1,73
30 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1,60 1 200 0 50 1,73
31 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1,59 0 0 55 1,74
32 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1,59 0 0 55 1,74
33 USBL (DNB) Grønt boliglån 1,59 0 0 60 1,75
34 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1,65 0 0 35 1,75
35 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1,59 0 0 60 1,75
36 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1,59 0 0 60 1,75
37 SpareBank 1 BV Grønt Boliglån 1,59 1 000 0 60 1,75
38 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1,59 1 000 0 60 1,75
39 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1,59 1 000 0 60 1,75
40 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1,59 1 000 2 000 60 1,75
41 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1,59 1 300 0 65 1,76
42 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1,59 1 250 0 70 1,77
43 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1,77 0 0 0 1,78
44 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 1,65 0 0 50 1,78
45 Fana Sparebank 75 %-lån 1,65 1 000 0 50 1,78
46 Lillesands Sparebank Grønt lån 1,64 1 000 0 60 1,80
47 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1,65 1 000 0 60 1,81
48 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 1,80 1 000 0 0 1,81
49 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1,65 1 000 0 65 1,82
50 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1,69 0 0 50 1,83
51 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1,69 1 000 0 50 1,83
52 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1,70 1 000 0 50 1,84
53 Larvikbanken Grønt boliglån 1,70 0 0 55 1,85
54 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1,75 0 0 40 1,86
55 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1,85 0 0 0 1,87
56 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1,75 0 0 50 1,89
57 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1,75 0 0 50 1,89
58 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1,75 500 0 50 1,89
59 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1,75 800 0 50 1,89
60 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1,73 0 0 60 1,89
61 TOBB (DNB) Boliglån 1,73 0 0 60 1,89
62 USBL (DNB) Boliglån 1,73 0 0 60 1,89
63 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1,75 650 2 500 55 1,90
64 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1,88 0 0 0 1,90
65 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1,80 0 0 35 1,90
66 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1,80 990 0 35 1,90
67 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1,79 1 000 0 50 1,93
68 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1,79 1 000 0 60 1,95
69 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1,85 0 0 40 1,96
70 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 1,95 500 0 0 1,97
71 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1,80 0 0 65 1,97
72 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1,80 0 0 70 1,99
73 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1,85 0 0 50 1,99
74 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1,85 750 0 50 1,99
75 Fana Sparebank 85 %-lån 1,85 1 000 0 50 1,99
76 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1,90 0 0 35 2,00
77 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1,90 0 0 35 2,00
78 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1,85 0 0 60 2,01
79 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1,89 500 0 45 2,02
80 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1,85 0 0 65 2,02
81 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1,89 950 0 50 2,03
82 Sbanken ASA Boliglån 60% 2,03 0 0 0 2,05
83 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1,90 1 000 0 60 2,06
84 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1,90 0 0 65 2,08
85 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1,95 750 0 45 2,08
86 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1,95 500 0 50 2,09
87 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1,94 0 0 55 2,09
88 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1,99 0 0 35 2,09
89 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2,08 0 0 0 2,10
90 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2,08 0 0 0 2,10
91 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1,95 650 2 500 55 2,10
92 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1,95 650 2 500 55 2,10
93 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2,00 0 0 35 2,10
94 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2,09 0 0 0 2,11
95 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1,95 0 0 60 2,11
96 Sparebank 68° Nord Boliglån 1,95 1 000 0 60 2,11
97 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1,95 1 000 0 60 2,11
98 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1,99 1 000 0 50 2,13
99 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 2,00 500 0 50 2,14
100 Sunndal Sparebank Boliglån 2,00 1 000 0 55 2,15
101 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2,05 0 0 35 2,15
102 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1,99 1 000 0 60 2,16
103 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2,00 1 000 2 500 60 2,17
104 Trøgstad Sparebank Boliglån 1,99 1 500 0 65 2,17
105 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2,00 0 0 65 2,18
106 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2,05 750 0 45 2,18
107 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1,99 1 250 0 70 2,18
108 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2,05 0 0 50 2,19
109 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2,05 1 000 0 50 2,19
110 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2,10 700 0 35 2,21
111 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2,19 0 0 0 2,21
112 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2,19 1 000 0 0 2,21
113 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2,19 0 0 0 2,21
114 Landkreditt Bank AS Boliglån 2,19 1 000 0 0 2,21
115 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2,05 750 750 60 2,22
116 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2,09 950 0 50 2,23
117 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2,09 990 0 50 2,23
118 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2,05 0 0 70 2,24
119 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2,10 750 0 50 2,24
120 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2,15 500 0 35 2,26
121 Skue Sparebank Boliglån 2,10 0 0 60 2,27
122 Handelsbanken NUF Boliglån 2,10 2 000 0 60 2,27
123 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2,10 1 000 2 500 60 2,27
124 Valle Sparebank Bustadlån 2,10 1 000 0 65 2,28
125 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2,15 500 0 45 2,28
126 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2,15 0 0 50 2,29
127 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2,15 750 0 50 2,29
128 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2,15 2 000 1 000 50 2,29
129 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2,15 1 000 2 000 50 2,29
130 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2,15 0 0 60 2,32
131 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2,14 1 300 0 65 2,32
132 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2,16 1 500 0 60 2,33
133 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2,19 950 0 50 2,33
134 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2,20 1 000 1 500 50 2,35
135 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2,19 1 000 2 000 60 2,36
136 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2,19 1 000 2 000 60 2,36
137 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2,25 0 0 40 2,37
138 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2,20 0 0 65 2,38
139 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2,20 0 1 000 65 2,38
140 Sparebanken Sør Boliglån 2,20 1 000 0 65 2,38
141 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2,19 1 250 0 70 2,38
142 Jæren Sparebank Boliglån 2,20 0 0 70 2,39
143 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2,25 1 000 0 50 2,40
144 Eidsberg Sparebank Boliglån 2,25 1 000 0 50 2,40
145 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2,20 1 000 0 75 2,41
146 Ørskog Sparebank Bustadlån 2,25 1 000 0 55 2,41
147 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2,30 0 0 35 2,41
148 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2,24 1 000 0 60 2,41
149 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2,25 0 0 60 2,42
150 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2,25 750 750 60 2,42
151 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2,25 1 000 0 65 2,43
152 Spareskillingsbanken Boliglån 2,25 1 000 0 65 2,43
153 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2,30 750 0 45 2,43
154 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2,29 1 000 0 50 2,44
155 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2,25 0 0 70 2,44
156 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2,25 0 0 70 2,44
157 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2,30 0 0 50 2,45
158 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2,30 500 0 50 2,45
159 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2,30 1 000 0 50 2,45
160 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2,30 1 000 0 50 2,45
161 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2,30 1 200 0 50 2,45
162 Grong Sparebank Boliglån 2,30 1 200 750 50 2,45
163 Skagerrak Sparebank Boliglån 2,29 1 000 0 60 2,46
164 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2,30 0 0 60 2,47
165 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2,30 1 000 0 60 2,47
166 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2,30 1 000 0 60 2,47
167 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2,30 1 000 0 60 2,47
168 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2,35 750 0 45 2,49
169 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2,35 500 0 50 2,50
170 Luster Sparebank Bustadlån 2,35 750 0 50 2,50
171 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2,35 1 000 0 50 2,50
172 Stadsbygd Sparebank Boliglån 2,35 1 000 1 500 50 2,50
173 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2,47 0 0 0 2,50
174 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2,47 0 0 0 2,50
175 Andebu Sparebank Boliglån 2,40 0 0 35 2,51
176 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2,40 700 0 35 2,51
177 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2,34 1 000 0 60 2,51
178 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2,35 1 000 2 500 60 2,52
179 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2,40 750 0 45 2,54
180 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2,39 1 000 0 50 2,54
181 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2,40 800 0 50 2,55
182 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2,35 0 0 75 2,56
183 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2,45 0 0 35 2,56
184 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2,40 1 000 0 60 2,57
185 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2,40 1 000 0 60 2,57
186 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2,40 0 0 65 2,59
187 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2,40 0 0 65 2,59
188 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2,45 0 0 50 2,60
189 Marker Sparebank Boliglån 2,45 750 0 50 2,60
190 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2,45 1 000 0 50 2,60
191 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2,45 1 000 0 50 2,60
192 SpareBank 1 SMN Boliglån 75 % 2,45 1 200 0 50 2,60
193 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2,44 750 0 60 2,61
194 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2,44 1 000 0 60 2,61
195 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2,44 1 000 0 60 2,61
196 LillestrømBanken Boliglån 75% 2,45 0 0 65 2,64
197 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 2,45 1 000 0 65 2,64
198 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2,50 1 000 0 50 2,65
199 Orkla Sparebank Boliglån 2,50 1 000 0 50 2,65
200 SpareBank 1 Modum Boliglån 2,49 0 0 55 2,65
201 SpareBank 1 Nordvest Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2,45 1 200 0 75 2,66
202 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2,50 0 0 55 2,66
203 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2,50 0 0 55 2,66
204 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2,55 0 0 35 2,67
205 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2,55 0 0 40 2,68
206 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2,52 1 000 0 60 2,70
207 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2,55 1 000 0 50 2,70
208 LillestrømBanken Boliglån 85% 2,55 0 0 65 2,74
209 Grue Sparebank Boliglån 2,60 0 0 50 2,75
210 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 2,60 0 0 60 2,78
211 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2,60 1 000 0 60 2,78
212 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2,45 1 000 0 130 2,80
213 Hønefoss Sparebank Boliglån 2,65 1 000 0 50 2,81
214 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 2,70 0 0 40 2,83
215 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2,70 0 0 40 2,83
216 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2,70 0 0 50 2,86
217 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2,75 900 0 50 2,91
218 SpareBank 1 SMN Boliglån 85 % 2,75 1 200 0 50 2,91
219 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2,80 500 0 45 2,95
220 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2,80 0 0 50 2,96
221 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2,79 0 0 55 2,96
222 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2,75 1 200 0 75 2,97
223 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2,80 0 0 55 2,97
224 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2,90 800 0 50 3,06
225 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2,90 1 000 0 50 3,06
226 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2,90 2 000 1 000 50 3,06
227 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2,95 0 0 55 3,13
228 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3,00 500 0 50 3,17
229 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3,00 0 0 55 3,18
230 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3,10 0 0 55 3,28
231 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3,25 750 0 50 3,42
232 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3,25 990 0 50 3,42
233 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 3,30 0 0 60 3,50
234 Lillesands Sparebank Boliglån 3,30 1 000 0 60 3,50
235 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3,45 0 0 55 3,64
236 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 3,45 1 000 0 65 3,67
237 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3,55 0 0 55 3,74
238 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3,70 0 1 000 50 3,89
239 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4,50 1 000 0 65 4,76
240 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5,85 0 20 000 25 6,07
241 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5,99 0 20 000 35 6,25
242 Bank2 ASA Refinansiering 6,20 0 20 000 75 6,57
243 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6,90 0 5 000 50 7,25
244 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6,95 0 0 75 7,37
245 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7,50 0 0 75 7,96

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 1 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00