Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 4.10 1,000 3,200 65 4.51
2 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 4.55 0 1,500 35 4.82
3 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 3 år 80% 4.53 0 0 45 4.85
4 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 3 år - 85% 4.55 0 0 50 4.90
5 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 3 år 4.55 0 0 50 4.90
6 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 3 år 4.55 0 0 50 4.90
7 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 3 år 4.55 800 1,750 50 4.90
8 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 4.55 750 0 60 4.95
9 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 4.55 750 0 60 4.95
10 Nordea Direct Fastrentelån 3 år - 75% 4.60 950 750 50 4.95
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 4.55 0 3,200 65 4.97
12 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 3 år 4.65 0 0 45 4.98
13 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 4.60 1,000 1,900 60 5.00
14 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 4.65 750 2,400 50 5.00
15 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 3 år 4.59 0 0 65 5.01
16 USBL (DNB) Fastrentelån 3 år 4.59 0 0 65 5.01
17 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 4.60 0 3,200 65 5.03
18 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 4.65 0 2,250 55 5.03
19 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 4.63 1,000 1,900 60 5.03
20 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 4.69 950 1,000 50 5.04
21 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 3 års binding 4.65 1,200 2,650 60 5.05
22 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 4.65 0 4,000 60 5.05
23 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 4.70 1,000 2,000 50 5.05
24 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 3 år 4.64 0 0 65 5.07
25 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 3 år 4.64 0 1,500 65 5.07
26 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 4.80 0 1,500 35 5.08
27 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 4.65 0 2,900 70 5.10
28 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 4.70 0 3,000 60 5.11
29 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 4.69 1,000 2,190 65 5.12
30 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 4.70 1,000 2,500 65 5.13
31 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 4.75 1,000 2,000 60 5.16
32 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 3 år 4.75 1,000 2,500 60 5.16
33 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 4.80 500 1,500 50 5.16
34 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 3 år 4.69 1,000 2,500 75 5.17
35 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 4.74 1,000 2,190 65 5.17
36 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 4.74 1,300 4,000 65 5.17
37 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 4.80 750 2,500 60 5.21
38 Melhusbanken Fastrentelån 3 år 4.85 1,000 0 50 5.21
39 Sbanken ASA Boliglån fastrente 3 år 5.11 0 0 0 5.23
40 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 3 års binding 4.85 1,200 2,650 60 5.26
41 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år 4.79 1,000 2,500 75 5.28
42 Romerike Sparebank Fastrente 3 år 4.84 0 3,500 65 5.28
43 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 75% 4.85 0 2,900 65 5.29
44 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 4.85 0 0 70 5.31
45 Jæren Sparebank Fastrentelån - 3 års binding 4.90 0 3,500 70 5.37
46 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 4.90 2,000 2,000 75 5.39
47 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 4.90 1,250 3,250 75 5.39
48 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 3 år 4.95 0 5,000 65 5.39
49 Grong Sparebank Fastrentelån 3 år 5.00 1,200 0 60 5.42

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1