Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Vil du vite hvilke banker som gir deg best rente på fastrente 1-3 år? Våre rentebarometre oppdateres hele tiden, og gir deg enkelt den oversikten du trenger.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 3 år 2.09 0 1,500 65 2.43
2 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 3 år 80% 2.19 0 0 45 2.43
3 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 3 år 2.25 0 0 45 2.49
4 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 2.30 0 1,500 35 2.50
5 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 3 års binding 2.20 1,200 2,650 60 2.52
6 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 2.29 1,000 1,900 45 2.54
7 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 2.24 0 3,000 60 2.56
8 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 2.29 950 1,000 50 2.56
9 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 2.25 1,000 1,750 60 2.57
10 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 2.25 0 3,000 60 2.57
11 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 3 år 2.30 800 1,750 50 2.57
12 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 2.30 1,000 2,000 50 2.57
13 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 2.30 1,000 2,000 60 2.62
14 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 2.35 500 1,500 50 2.62
15 LillestrømBanken Fastrente 3 år 2.29 0 3,500 65 2.64
16 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 2.35 700 0 55 2.65
17 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 2.35 700 0 55 2.65
18 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 2.45 0 1,500 35 2.65
19 Unio (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år 2.39 0 0 50 2.66
20 NAL (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år - 75% 2.39 0 0 50 2.66
21 YS (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år 2.39 0 0 50 2.66
22 USBL (DNB) Fastrentelån 3 år 2.34 0 0 65 2.68
23 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 3 år 2.34 0 0 65 2.68
24 TOBB (DNB) Fastrentelån 3 år 2.34 0 0 65 2.68
25 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 2.40 0 2,250 55 2.70
26 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 3 års binding 2.40 1,200 2,650 60 2.72
27 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 3 år 2.39 0 0 65 2.74
28 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 75% 2.45 0 2,900 55 2.75
29 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 3 år 2.45 1,000 2,500 60 2.77
30 Melhusbanken Fastrentelån 3 år 2.50 1,000 0 50 2.78
31 Grong Sparebank Fastrentelån 3 år 2.50 1,200 0 50 2.78
32 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 2.50 750 2,400 50 2.78
33 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 2.50 2,000 2,000 50 2.78
34 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 2.44 1,000 2,190 65 2.79
35 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 3 år 2.50 0 3,000 55 2.80
36 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 2.47 0 2,900 65 2.82
37 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 2.45 1,000 1,900 70 2.82
38 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 2.45 1,250 3,250 70 2.82
39 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 2.50 1,000 2,000 60 2.83
40 Nordea Direct Fastrentelån 3 år - 75% 2.55 950 750 50 2.83
41 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 2.49 1,000 2,190 65 2.84
42 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 2.49 1,300 4,000 65 2.84
43 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 2.50 1,000 2,500 65 2.85
44 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 3 år 2.49 1,000 2,500 75 2.89
45 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år 2.49 1,000 2,500 75 2.89
46 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 2.54 0 2,900 65 2.89
47 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 2.70 750 2,500 50 2.98
48 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 2.65 0 0 70 3.03
49 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 3 år 2.70 0 5,000 60 3.03

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1