Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Vil du vite hvilke banker som gir deg best rente på fastrente 1-3 år? Våre rentebarometre oppdateres hele tiden, og gir deg enkelt den oversikten du trenger.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 1.57 0 1,500 35 1.75
2 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 3 år 80% 1.59 0 0 45 1.82
3 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 1.59 950 1,000 50 1.85
4 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 1.57 0 2,250 55 1.85
5 YS (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år 1.60 0 0 50 1.86
6 NAL (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år - 75% 1.60 0 0 50 1.86
7 Unio (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år 1.60 0 0 50 1.86
8 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 3 år 1.59 0 1,500 65 1.92
9 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 1.69 1,000 1,900 45 1.92
10 Grong Sparebank Fastrentelån 3 år 1.70 1,200 0 50 1.96
11 Nordea Direct Fastrentelån 3 år - 75% 1.70 950 750 50 1.96
12 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75% med 3 års binding 1.70 1,200 2,650 50 1.96
13 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 1.80 0 1,500 35 1.99
14 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 1.70 0 3,000 60 2.01
15 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 1.75 1,000 2,000 50 2.01
16 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 1.69 0 0 70 2.04
17 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 1.69 1,000 1,900 70 2.05
18 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 1.75 0 2,500 65 2.08
19 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 1.75 1,000 2,500 65 2.08
20 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 1.79 1,000 1,900 60 2.10
21 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 1.79 1,300 4,000 60 2.10
22 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 1.85 1,000 1,000 50 2.11
23 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 1.85 1,000 1,000 50 2.11
24 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 1.85 1,000 1,500 50 2.11
25 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 1.85 1,000 2,000 50 2.11
26 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 1.85 750 2,500 50 2.11
27 LillestrømBanken Fastrente 3 år 1.79 0 3,500 65 2.12
28 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 1.85 650 0 55 2.13
29 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 1.85 650 0 55 2.13
30 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 75% 1.85 0 2,500 55 2.14
31 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 1.85 1,000 1,900 60 2.16
32 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 1.90 1,500 1,500 50 2.16
33 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85% med 3 års binding 1.90 1,200 2,650 50 2.16
34 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år 1.79 1,000 2,500 75 2.17
35 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 1.85 0 2,500 65 2.19
36 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 3 år 1.90 0 3,000 55 2.19
37 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 3 år 1.89 1,000 2,500 60 2.20
38 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 3 år 1.95 1,000 0 60 2.26
39 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 1.95 1,000 2,000 60 2.26
40 Helgeland Sparebank Fastrentelån 3 år 2.00 0 5,000 60 2.32
41 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 2.05 500 1,500 50 2.32
42 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 1.99 1,250 3,250 70 2.35

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00