Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 3.45 0 1,500 35 3.68
2 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 3.50 0 1,500 35 3.73
3 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 3 år 80% 3.47 0 0 45 3.75
4 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 3 år 3.53 0 0 45 3.81
5 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 3 år 3.55 800 1,750 50 3.86
6 Unio (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år 3.59 0 0 50 3.90
7 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 3 år 3.59 0 0 50 3.90
8 NAL (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år - 75% 3.59 0 0 50 3.90
9 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 3 år - 85% 3.59 0 0 50 3.90
10 YS (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år 3.59 0 0 50 3.90
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 3 år 3.59 0 0 50 3.90
12 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 3.59 950 1,000 50 3.90
13 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 3.59 1,000 2,000 50 3.90
14 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 3.57 1,000 1,900 60 3.93
15 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 3.60 0 2,250 55 3.93
16 Nordea Direct Fastrentelån 3 år - 75% 3.64 950 750 50 3.95
17 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 3.60 1,000 1,900 60 3.96
18 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 3.59 0 3,200 65 3.97
19 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 3 års binding 3.65 1,200 2,650 60 4.01
20 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 3.70 750 2,400 50 4.01
21 USBL (DNB) Fastrentelån 3 år 3.64 0 0 65 4.02
22 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 3 år 3.64 0 0 65 4.02
23 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 3 år 3.64 0 1,500 65 4.03
24 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 3.64 0 3,200 65 4.03
25 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 3.70 700 0 55 4.04
26 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 3.70 700 0 55 4.04
27 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 3.65 0 2,900 70 4.06
28 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 3.70 1,000 2,000 60 4.06
29 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 3.70 0 4,000 60 4.06
30 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 3 år 3.69 0 0 65 4.08
31 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 75% 3.69 0 2,900 65 4.08
32 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 3.75 0 3,000 60 4.12
33 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 3 år 3.75 1,000 2,500 60 4.12
34 Melhusbanken Fastrentelån 3 år 3.80 1,000 0 50 4.12
35 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 3.81 500 1,500 50 4.13
36 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 3.69 1,250 3,250 75 4.13
37 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 3.74 1,000 2,190 65 4.13
38 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 3.75 0 0 70 4.16
39 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 3.79 1,000 2,000 65 4.18
40 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 3.79 1,000 2,190 65 4.18
41 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 3.79 1,000 2,500 65 4.18
42 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 3 års binding 3.85 1,200 2,650 60 4.22
43 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år 3.79 1,000 2,500 75 4.23
44 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 3 år 3.79 1,000 2,500 75 4.23
45 Romerike Sparebank Fastrente 3 år 3.84 0 3,500 65 4.23
46 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 3.85 1,300 4,000 65 4.25
47 Jæren Sparebank Fastrentelån - 3 års binding 3.85 0 3,500 70 4.27
48 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 3.90 750 2,500 60 4.27
49 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 3.85 2,000 2,000 75 4.30
50 Grong Sparebank Fastrentelån 3 år 4.00 1,200 0 50 4.32
51 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 3 år 4.15 0 5,000 65 4.56

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1