Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Vil du vite hvilke banker som gir deg best rente på fastrente 1-3 år? Våre rentebarometre oppdateres hele tiden, og gir deg enkelt den oversikten du trenger.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 2.69 0 1,500 35 2.90
2 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 3 år 80% 2.70 0 0 45 2.96
3 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 2.75 0 1,500 35 2.96
4 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 2.69 950 1,000 50 2.97
5 YS (Gjensidige Bank) Fastrentelån 3 år 2.70 0 0 50 2.98
6 NAL (Gjensidige Bank) Fastrentelån 3 år - 75% 2.70 0 0 50 2.98
7 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 3 år 2.65 1,000 2,500 60 2.98
8 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 2.69 0 2,250 55 3.00
9 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 70% med 3 års binding 2.75 1,200 2,650 50 3.03
10 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 2.80 1,000 1,200 45 3.06
11 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 3 år 2.75 1,000 0 60 3.08
12 Gjensidige Bank Fastrentelån 3 år - 75% 2.80 950 750 50 3.08
13 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 2.80 650 0 55 3.11
14 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 75% 2.80 0 2,500 55 3.11
15 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 2.85 500 1,500 50 3.14
16 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 2.79 1,000 1,900 70 3.17
17 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 2.89 1,000 2,000 50 3.18
18 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 2.85 1,000 1,900 60 3.19
19 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 2.85 0 3,000 60 3.19
20 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 2.90 1,000 1,000 50 3.19
21 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 2.90 1,000 1,500 50 3.19
22 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 2.85 1,000 1,500 65 3.21
23 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 2.85 0 2,500 65 3.21
24 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 2.89 1,000 1,900 60 3.23
25 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 2.85 0 0 70 3.23
26 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 2.90 1,000 4,000 60 3.24
27 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 2.95 1,000 1,000 50 3.24
28 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 2.95 1,000 2,000 50 3.24
29 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85% med 3 års binding 2.96 1,200 2,650 50 3.25
30 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 2.90 0 2,500 65 3.26
31 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 2.90 1,000 2,500 65 3.26
32 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 3 år 2.95 0 3,000 55 3.26
33 Helgeland Sparebank Fastrentelån 3 år 3.00 0 5,000 60 3.34
34 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 3.05 750 2,500 50 3.34
35 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 3 år 2.99 0 1,500 65 3.35
36 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 3.10 650 0 55 3.42
37 Grong Sparebank Fastrentelån 3 år 3.15 1,200 0 50 3.44
38 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 3.15 1,500 1,500 50 3.44
39 LillestrømBanken Fastrente 3 år 3.19 0 3,500 65 3.56

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00