Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 3 år 3.94 0 0 45 4.24
2 Sbanken ASA Boliglån fastrente 3 år 4.21 0 0 0 4.29
3 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 4.10 0 1,500 35 4.35
4 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 3 år 3.99 0 0 65 4.39
5 USBL (DNB) Fastrentelån 3 år 3.99 0 0 65 4.39
6 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 3 år 3.99 1,000 2,190 65 4.39
7 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 3 år 4.09 0 0 45 4.39
8 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 3 år 4.09 0 0 50 4.42
9 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 3 år 4.09 0 0 50 4.42
10 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 3 år - 85% 4.09 0 0 50 4.42
11 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 4.09 950 1,000 50 4.42
12 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 3 år 4.04 0 0 65 4.44
13 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 3 år 80% 4.17 0 0 45 4.48
14 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 4.09 1,000 2,190 65 4.49
15 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 4.09 0 3,200 65 4.49
16 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 3 års binding 4.15 1,200 2,650 60 4.53
17 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 4.20 1,000 2,000 50 4.53
18 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 4.14 1,000 2,190 65 4.55
19 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 4.14 0 3,200 65 4.55
20 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 4.22 500 1,500 50 4.55
21 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 75% 4.15 0 2,900 65 4.56
22 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 4.15 1,000 2,500 65 4.56
23 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 4.20 0 2,250 55 4.56
24 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 4.15 0 0 70 4.58
25 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 4.15 0 2,900 70 4.58
26 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 3 år 4.20 1,000 2,500 60 4.58
27 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 4.20 0 4,000 60 4.58
28 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 4.19 1,300 4,000 65 4.60
29 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 3 år 4.15 1,000 2,500 75 4.61
30 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 4.27 1,000 1,900 60 4.66
31 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 3 år 4.24 0 1,500 70 4.67
32 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 4.30 750 0 60 4.69
33 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 4.30 750 0 60 4.69
34 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 4.35 750 2,400 50 4.69
35 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 4.30 1,000 2,000 65 4.71
36 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 4.35 1,000 1,900 60 4.74
37 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 3 års binding 4.35 1,200 2,650 60 4.74
38 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 3 år 4.40 800 1,750 50 4.74
39 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år 4.29 1,000 2,500 75 4.75
40 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 4.50 0 2,800 35 4.77
41 Jæren Sparebank Fastrentelån - 3 års binding 4.35 0 3,500 70 4.79
42 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 4.40 750 2,500 60 4.79
43 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 4.35 1,250 3,250 75 4.82
44 Romerike Sparebank Fastrente 3 år 4.44 0 3,500 70 4.88
45 Melhusbanken Fastrentelån 3 år 4.55 1,000 0 50 4.90
46 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 3 år 4.50 0 5,000 65 4.92
47 Grong Sparebank Fastrentelån 3 år 4.60 1,200 0 60 5.00
48 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 4.70 0 3,000 60 5.11
49 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 4.79 1,000 3,200 65 5.23
50 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 4.85 2,000 2,000 75 5.34

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1