Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 4.90 500 1,500 50 5.26
2 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 4.90 750 2,400 50 5.26
3 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 4.90 1,000 2,500 65 5.34
4 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 4.89 0 0 70 5.35
5 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 4.90 0 2,900 70 5.37
6 Jæren Sparebank Fastrentelån - 3 års binding 4.90 0 3,500 70 5.37
7 Melhusbanken Fastrentelån 3 år 5.00 1,000 0 50 5.37
8 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år 4.89 1,000 2,500 75 5.38
9 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 5.10 0 1,500 35 5.40
10 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 3 år 5.10 0 0 45 5.45
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 3 år 5.10 0 0 50 5.47
12 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 3 år - 85% 5.10 0 0 50 5.47
13 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 3 år 5.10 0 0 50 5.47
14 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 3 år 5.05 1,000 2,500 60 5.47
15 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 3 år 80% 5.16 0 0 45 5.51
16 Grong Sparebank Fastrentelån 3 år 5.10 1,200 0 65 5.55
17 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 5.10 0 3,200 65 5.55
18 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 3 år 5.09 0 1,500 70 5.56
19 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 5.19 950 2,190 50 5.57
20 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 5.15 0 3,200 65 5.60
21 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 5.20 0 2,250 55 5.60
22 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 5.30 0 2,800 35 5.61
23 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 3 år 5.49 0 0 0 5.63
24 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 3 år 5.25 800 1,750 50 5.63
25 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 5.25 1,000 2,000 50 5.63
26 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 3 år 5.29 0 0 45 5.65
27 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 5.20 0 4,000 65 5.66
28 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 75% 5.19 0 3,590 69 5.67
29 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 5.25 750 2,500 60 5.68
30 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 5.26 1,000 1,900 60 5.69
31 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 5.25 1,000 2,000 65 5.71
32 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 5.30 1,000 1,900 60 5.74
33 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 3 års binding 5.30 1,200 2,650 60 5.74
34 Romerike Sparebank Fastrente 3 år 5.29 0 3,500 70 5.78
35 Skue Sparebank Fastrentelån 3 år 5.40 0 0 60 5.84
36 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 5.40 0 3,000 60 5.84
37 USBL (DNB) Fastrentelån 3 år 5.39 0 0 65 5.85
38 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 3 år 5.39 1,000 2,190 65 5.86
39 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 3 år 5.44 0 0 65 5.91
40 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 3 års binding 5.50 1,200 2,650 60 5.95
41 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 5.49 1,000 2,190 65 5.96
42 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 5.49 1,300 4,000 65 5.96
43 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 5.54 1,000 2,190 65 6.01
44 JBF Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 3 år 5.54 1,000 3,200 65 6.01
45 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 5.55 750 0 65 6.02
46 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 5.55 750 0 65 6.02
47 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 5.50 3,000 3,000 75 6.02
48 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 5.59 1,250 3,250 75 6.12
49 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 3 år 5.80 0 5,000 65 6.29

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1