Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Vil du vite hvilke banker som gir deg best rente på fastrente 1-3 år? Våre rentebarometre oppdateres hele tiden, og gir deg enkelt den oversikten du trenger.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 1.85 0 1,500 35 2.04
2 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 3 år 1.90 0 0 45 2.14
3 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 3 år 80% 1.92 0 0 45 2.16
4 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 1.95 0 2,250 55 2.24
5 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 2.02 1,000 1,900 45 2.26
6 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 1.95 1,000 1,750 60 2.26
7 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 3 års binding 2.00 1,200 2,650 50 2.27
8 NAL (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år - 75% 2.05 0 0 50 2.31
9 YS (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år 2.05 0 0 50 2.31
10 Unio (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år 2.05 0 0 50 2.31
11 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 3 år 2.05 800 1,750 50 2.32
12 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 2.09 950 1,000 50 2.36
13 USBL (DNB) Fastrentelån 3 år 2.09 0 0 60 2.40
14 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 3 år 2.09 0 0 60 2.40
15 TOBB (DNB) Fastrentelån 3 år 2.09 0 0 60 2.40
16 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 2.09 1,000 2,000 60 2.41
17 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 2.15 1,000 2,000 50 2.42
18 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 3 år 2.09 0 1,500 65 2.43
19 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 2.25 0 1,500 35 2.45
20 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 3 år 2.14 0 0 60 2.46
21 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 2.12 0 2,500 65 2.46
22 Nordea Direct Fastrentelån 3 år - 75% 2.20 950 750 50 2.47
23 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 2.20 500 1,500 50 2.47
24 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 3 års binding 2.20 1,200 2,650 50 2.47
25 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 2.19 1,000 1,900 60 2.51
26 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 2.15 1,000 1,900 70 2.52
27 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 3 år 2.20 1,000 2,500 60 2.52
28 Grong Sparebank Fastrentelån 3 år 2.25 1,200 0 50 2.52
29 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 2.25 1,000 2,000 50 2.52
30 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år 2.14 1,000 2,500 75 2.53
31 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 2.19 0 2,500 65 2.53
32 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 2.19 1,300 4,000 65 2.53
33 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 2.20 1,000 2,500 65 2.54
34 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 2.25 700 0 55 2.54
35 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 2.25 700 0 55 2.54
36 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 75% 2.25 0 2,900 55 2.54
37 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 2.19 0 0 70 2.56
38 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 2.24 1,000 1,900 60 2.56
39 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 2.24 1,000 2,000 60 2.56
40 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 2.25 0 3,000 60 2.57
41 Melhusbanken Fastrentelån 3 år 2.30 1,000 0 50 2.57
42 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 3 år 2.19 1,000 2,500 75 2.58
43 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 2.25 1,250 3,250 70 2.62
44 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 2.35 500 1,500 50 2.62
45 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 2.35 2,000 2,000 50 2.62
46 LillestrømBanken Fastrente 3 år 2.29 0 3,500 65 2.64
47 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 3 år 2.35 0 3,000 55 2.65
48 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 2.45 750 2,500 50 2.73
49 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 3 år 2.45 0 5,000 60 2.78

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00