Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 4.90 0 2,000 35 5.19
2 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 3 år 5.09 0 0 0 5.21
3 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 4.84 1,000 2,200 60 5.25
4 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 3 år 4.85 1,000 2,500 60 5.26
5 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 3 år 4.90 800 1,750 50 5.26
6 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 4.85 750 0 65 5.29
7 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 4.85 750 0 65 5.29
8 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 5.00 0 2,800 35 5.29
9 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 4.89 0 3,000 60 5.30
10 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år 4.88 1,000 2,500 75 5.37
11 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 5.00 0 2,750 55 5.39
12 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 3 års binding 4.99 1,200 2,650 60 5.41
13 USBL (DNB) Fastrentelån 3 år 4.99 0 0 65 5.43
14 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 3 år 4.99 1,000 2,190 65 5.43
15 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 3 år 5.09 0 0 45 5.44
16 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 3 år - 85% 5.09 0 0 50 5.46
17 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 3 år 5.09 0 0 50 5.46
18 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 3 år 5.09 0 0 50 5.46
19 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 5.09 950 2,190 50 5.46
20 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 5.06 1,000 1,900 60 5.48
21 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 3 år 5.04 0 0 65 5.49
22 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 5.09 1,000 2,190 65 5.54
23 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 5.09 0 3,500 65 5.54
24 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 5.10 1,000 2,000 65 5.55
25 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 5.11 1,300 4,000 65 5.56
26 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 5.20 1,000 2,000 50 5.58
27 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 5.20 750 2,400 50 5.58
28 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 5.14 1,000 2,190 65 5.59
29 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 5.14 1,000 2,500 65 5.59
30 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 5.14 0 3,500 65 5.59
31 Handelsbanken NUF Akademikerne pluss Fastrentelån 3 år 5.24 0 0 45 5.59
32 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 3 år 5.24 0 0 45 5.59
33 Handelsbanken NUF Tekna Fastrentelån 3 år 5.24 0 0 45 5.59
34 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 5.10 3,000 3,000 75 5.60
35 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 5.14 0 0 70 5.62
36 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 5.14 0 2,900 70 5.62
37 Skagerrak Sparebank Fastrentelån ORDINÆR 3 år 5.19 1,000 2,000 60 5.62
38 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 3 års binding 5.19 1,200 2,650 60 5.62
39 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 5.27 500 1,500 50 5.65
40 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 5.15 1,250 2,990 75 5.65
41 JBF Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 3 år 5.20 1,000 3,200 65 5.66
42 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 85% 5.19 0 3,590 69 5.67
43 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 3 år 5.19 0 1,500 70 5.67
44 Skue Sparebank Fastrentelån 3 år 5.35 0 0 60 5.79
45 Jæren Sparebank Fastrentelån - 3 års binding 5.30 0 3,500 70 5.79
46 Melhusbanken Fastrentelån 3 år 5.40 1,000 0 50 5.79
47 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 5.40 0 4,000 65 5.87
48 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 3 år 5.40 0 5,000 65 5.87
49 Romerike Sparebank Fastrente 3 år 5.39 0 3,500 70 5.88
50 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 5.65 750 2,500 70 6.16

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00