Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Vil du vite hvilke banker som gir deg best rente på fastrente 1-3 år? Våre rentebarometre oppdateres hele tiden, og gir deg enkelt den oversikten du trenger.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 3 år 1.80 0 0 45 2.03
2 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 1.85 0 1,500 35 2.04
3 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 3 år 1.74 0 1,500 65 2.07
4 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 3 år 80% 1.84 0 0 45 2.08
5 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 3 års binding 1.85 1,200 2,650 50 2.11
6 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 1.94 1,000 1,900 45 2.18
7 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 1.95 0 2,250 55 2.24
8 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 2.05 0 1,500 35 2.24
9 USBL (DNB) Fastrentelån 3 år 1.94 0 0 60 2.25
10 TOBB (DNB) Fastrentelån 3 år 1.94 0 0 60 2.25
11 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 3 år 1.94 0 0 60 2.25
12 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 1.99 950 1,000 50 2.25
13 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 1.95 1,000 1,750 60 2.26
14 YS (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år 2.00 0 0 50 2.26
15 Unio (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år 2.00 0 0 50 2.26
16 NAL (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år - 75% 2.00 0 0 50 2.26
17 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 3 år 2.00 800 1,750 50 2.26
18 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 3 år 1.99 0 0 60 2.30
19 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 2.05 500 1,500 50 2.32
20 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 2.05 500 1,500 50 2.32
21 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 3 års binding 2.05 1,200 2,650 50 2.32
22 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 75% 2.05 0 2,500 55 2.34
23 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 2.04 1,000 1,900 60 2.35
24 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 2.02 0 2,500 65 2.36
25 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 2.00 1,000 1,900 70 2.36
26 Nordea Direct Fastrentelån 3 år - 75% 2.10 950 750 50 2.37
27 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 2.10 700 0 55 2.39
28 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 2.10 700 0 55 2.39
29 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 3 år 2.09 1,000 0 60 2.40
30 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 2.09 1,000 1,900 60 2.41
31 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 2.09 1,000 2,000 60 2.41
32 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 2.09 1,000 2,000 60 2.41
33 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 3 år 2.09 1,000 2,500 60 2.41
34 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 2.07 1,300 4,000 65 2.41
35 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 2.05 1,250 3,250 70 2.42
36 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 2.15 1,000 2,000 50 2.42
37 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 2.15 1,000 2,000 50 2.42
38 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 2.15 1,500 1,500 50 2.42
39 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 2.09 0 2,500 65 2.43
40 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 2.09 1,000 2,500 65 2.43
41 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 3 år 2.15 0 3,000 55 2.44
42 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 2.09 0 0 70 2.45
43 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 2.15 0 3,000 60 2.47
44 LillestrømBanken Fastrente 3 år 2.14 0 3,500 65 2.48
45 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år 2.10 1,000 2,500 75 2.49
46 Melhusbanken Fastrentelån 3 år 2.25 1,000 0 50 2.52
47 Grong Sparebank Fastrentelån 3 år 2.30 1,200 0 50 2.57
48 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 3 år 2.35 0 5,000 60 2.67
49 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 2.40 750 2,500 50 2.67

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00