Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Vil du vite hvilke banker som gir deg best rente på fastrente 1-3 år? Våre rentebarometre oppdateres hele tiden, og gir deg enkelt den oversikten du trenger.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 3 år 80% 1.47 0 0 45 1.70
2 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 1.57 0 1,500 35 1.75
3 YS (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år 1.50 0 0 50 1.75
4 Unio (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år 1.50 0 0 50 1.75
5 NAL (Nordea Direct) Fastrentelån 3 år - 75% 1.50 0 0 50 1.75
6 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 1.57 1,000 1,900 45 1.80
7 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 1.65 0 1,500 35 1.83
8 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 1.59 950 1,000 50 1.85
9 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 1.57 0 2,250 55 1.85
10 Nordea Direct Fastrentelån 3 år - 75% 1.60 950 750 50 1.86
11 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 3 år 1.59 0 1,500 65 1.92
12 Grong Sparebank Fastrentelån 3 år 1.70 1,200 0 50 1.96
13 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 1.70 1,000 1,000 50 1.96
14 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 3 års binding 1.70 1,200 2,650 50 1.96
15 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 1.65 0 2,500 65 1.98
16 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 1.64 1,000 1,900 70 2.00
17 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 1.69 1,000 1,900 60 2.00
18 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 75% 1.75 0 2,500 55 2.03
19 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 1.70 1,300 4,000 65 2.03
20 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 1.69 0 0 70 2.04
21 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 3 år 1.75 1,000 0 60 2.06
22 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 1.75 1,000 1,900 60 2.06
23 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 1.75 1,000 2,000 60 2.06
24 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 1.75 0 3,000 60 2.06
25 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 1.75 0 2,500 65 2.08
26 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 1.75 1,000 2,500 65 2.08
27 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 3 år 1.80 0 3,000 55 2.09
28 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 1.85 1,000 1,000 50 2.11
29 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 1.85 1,000 1,500 50 2.11
30 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 1.85 1,000 2,000 50 2.11
31 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 1.85 1,000 2,000 50 2.11
32 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 1.85 750 2,500 50 2.11
33 LillestrømBanken Fastrente 3 år 1.79 0 3,500 65 2.12
34 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 1.85 650 0 55 2.13
35 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 1.85 650 0 55 2.13
36 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 1.90 1,500 1,500 50 2.16
37 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 3 års binding 1.90 1,200 2,650 50 2.16
38 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år 1.79 1,000 2,500 75 2.17
39 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 3 år 1.89 1,000 2,500 60 2.20
40 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 1.85 1,250 3,250 70 2.21
41 Helgeland Sparebank Fastrentelån 3 år 2.00 0 5,000 60 2.32
42 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 2.05 500 1,500 50 2.32

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00