Boliglånsbarometer fastrente 1-3 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 OBOS-banken AS Fastrente 3 år 4.45 0 2,800 35 4.72
2 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 3 år 4.40 800 1,750 50 4.74
3 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 3 års binding 4.45 0 3,000 60 4.84
4 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 3 års binding 4.45 1,200 2,650 60 4.84
5 USBL (DNB) Fastrentelån 3 år 4.44 0 0 65 4.86
6 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 3 år 4.44 1,000 2,190 65 4.86
7 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 3 år 4.54 0 0 45 4.86
8 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 3 år 4.54 0 0 50 4.89
9 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 3 år 4.54 0 0 50 4.89
10 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 3 år - 85% 4.54 0 0 50 4.89
11 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 3 år 80% 4.57 0 0 45 4.89
12 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 3 år 4.49 0 0 65 4.91
13 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 3 år innenfor 75% 4.65 0 1,500 35 4.93
14 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 3 år 4.55 1,000 1,900 60 4.95
15 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 3 år 4.85 0 0 0 4.96
16 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 3 år 4.54 1,000 2,190 65 4.96
17 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år Premium 4.54 0 3,200 65 4.96
18 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 3 år 4.55 750 0 65 4.97
19 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 3 år 4.55 750 0 65 4.97
20 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 3 års binding 4.55 1,300 4,000 65 4.98
21 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 3 år 4.60 1,000 2,500 60 5.00
22 DNB Bank ASA Fastrentelån 75 % - 3 år 4.59 1,000 2,190 65 5.02
23 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 3 år 4.59 0 3,200 65 5.02
24 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 3 år 4.59 1,000 3,200 65 5.02
25 Sparebanken Øst Fastrente 3 år 75% 4.55 1,250 3,250 75 5.03
26 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 3 års binding 4.65 1,200 2,650 60 5.05
27 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 3 år 4.70 750 2,400 50 5.05
28 Danske Bank Fastrentelån 3 år 80 % 4.67 1,000 1,900 60 5.07
29 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 3 år / 75 % 4.65 1,000 2,000 65 5.08
30 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 3 år 4.64 1,000 2,500 75 5.12
31 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75% 4.75 0 2,250 55 5.13
32 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 3 år rentebinding 4.79 1,000 2,000 50 5.15
33 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 3 år 4.70 0 2,900 70 5.16
34 Sparebanken Sør Fastrentelån 3 år 4.75 1,000 2,500 65 5.18
35 Jæren Sparebank Fastrentelån - 3 års binding 4.75 0 3,500 70 5.21
36 Melhusbanken Fastrentelån 3 år 4.85 1,000 0 50 5.21
37 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 3 år 4.88 0 0 45 5.22
38 Sparebanken Vest Fastrentelån 3 år / 75% 4.79 0 2,900 65 5.22
39 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 3 år 4.85 0 4,000 60 5.26
40 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 3 år 4.85 0 5,000 65 5.29
41 Fana Sparebank Fastrentelån - 3 års binding (75 %) 4.95 500 1,500 50 5.32
42 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 3 år 4.99 950 2,190 50 5.36
43 Aurskog Sparebank Fastrente 3 år 4.90 2,000 2,000 75 5.39
44 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 3 år 4.94 0 1,500 70 5.41
45 Sandnes Sparebank Fastrentelån 3 år 4.99 0 0 70 5.46
46 Odal Sparebank Fastrentelån 3 år 5.10 750 2,500 60 5.53
47 Grong Sparebank Fastrentelån 3 år 5.15 1,200 0 60 5.58
48 Romerike Sparebank Fastrente 3 år 5.14 0 3,500 70 5.62

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 1-3 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1