Innskuddsrente 50 000

Innskuddsrenten er historisk lav, og varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor være mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente, og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. På defero.no kan du kredittsjekke deg selv gratis, og slik se hvilke renter du kan forvente å få, på alle typer lån.

  Bank   Navn Rente
1 INSTABANK ASA Sparekonto 1.17
2 Svea Finans NUF Sparekonto 1.15
3 MYBANK ASA Sparekonto 1.15
4 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.12
5 Aprila Bank ASA Sparekonto 1.11
6 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.10
7 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.10
8 TF Bank Norge NUF Sparekonto 1.10
9 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 1.10
10 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 1.05
11 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.05
12 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 1.05
13 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.00
14 Aurskog Sparebank Spareplan 1.00
15 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.00
16 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1.00
17 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.00
18 Skue Sparebank Skue Månedsspar 0.95
19 Valle Sparebank Vallespar 0.95
20 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.95
21 Kraft Bank ASA Høyrente 0.95
22 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 0.95
23 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.95
24 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 0.95
25 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.90
26 Tolga-Os Sparebank Innskudd med oppsigelse 31 dager 0.90
27 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 0.90
28 Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monio sparekonto 0.90
29 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 0.85
30 Danske Bank Sikkerhet i innskudd 0.85
31 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 0.85
32 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 0.85
33 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 0.80
34 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
35 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.80
36 Bjugn Sparebank BSU Pluss fra det året man fyller 34 år 0.75
37 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 0.75
38 Blaker Sparebank Sparekonto Pluss 0.75
39 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 0.75
40 Sparebanken Øst Innskudd med binding 12 måneder 0.75
41 Lillesands Sparebank MånedsSpar 0.75
42 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0.70
43 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 0.70
44 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.65
45 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.60
46 Sparebanken Øst FriSpar 0.60
47 Jæren Sparebank JærSpar 0.60
48 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring BSU Pluss etter 34 år 0.60
49 Bank Norwegian AS Sparekonto 0.60
50 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.60
51 Luster Sparebank Månadsspar 0.60
52 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.60
53 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.60
54 Komplett Bank ASA Sparekonto 0.55
55 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.53
56 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.50
57 BN Bank ASA Spiffkonto 0.50
58 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.50
59 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 0.50
60 YS (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
61 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.50
62 Sparebanken Øst Innskudd med binding 6 måneder 0.50
63 Sparebanken Øst Sparekonto Fleks 0.50
64 NAL (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
65 Nordea Direct Høyrentekonto 0.50
66 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 0.50
67 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Sparekonto 0.50
68 Unio (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
69 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.50
70 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.50
71 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.45
72 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.45
73 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0.45
74 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.45
75 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.45
76 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 0.45
77 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.45
78 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.45
79 Odal Sparebank Totalspar 0.45
80 Danske Bank SPAR Platinum 0.45
81 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.45
82 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 0.45
83 BRABANK ASA EasySpar 0.45
84 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.40
85 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.40
86 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.40
87 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.40
88 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.40
89 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 0.40
90 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.40
91 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 0.35
92 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.35
93 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.35
94 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 0.35
95 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.35
96 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.35
97 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.35
98 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.35
99 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.35
100 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 0.35
101 Marker Sparebank Sparekonto 0.35
102 Fana Sparebank Sparekonto 0.35
103 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.30
104 Romerike Sparebank Sparekonto 0.30
105 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 0.30
106 Romerike Sparebank Plasseringskonto 0.30
107 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.30
108 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0.30
109 Aasen Sparebank BSU + etter 34 år 0.30
110 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0.30
111 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.30
112 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.30
113 Næringsbanken ASA Sparekonto 0.30
114 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.30
115 Spareskillingsbanken BSUx2 etter 34 år 0.30
116 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 0.30
117 NAL (Nordea Direct) Sparekonto 0.30
118 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.30
119 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.30
120 Romerike Sparebank Nettspar 0.30
121 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.27
122 Sparebanken Øst Sparekonto Fri 0.25
123 SpareBank 1 Sørøst-Norge Private Banking konto 0.25
124 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.25
125 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0.25
126 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.25
127 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.25
128 Valle Sparebank Sparekonto 0.25
129 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.25
130 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.25
131 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.25
132 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.25
133 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.25
134 Søgne og Greipstad Sparebank Boligspar over 34 år 0.25
135 Rindal Sparebank Sparekonto 0.25
136 Sparebanken Sør SmartSpar 0.25
137 Grue Sparebank Sparekonto 0.25
138 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 0.25
139 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.25
140 Skue Sparebank Skue Trappespar 0.25
141 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.25
142 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.25
143 Danske Bank SPAR Ekstra - for deg med boliglån 0.25
144 DNB Bank ASA Superspar 0.20
145 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.20
146 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.20
147 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.20
148 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.20
149 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.20
150 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0.20
151 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boligsparekonto etter fylte 34 år 0.20
152 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.20
153 Strømmen Sparebank Nettspar 0.20
154 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.20
155 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.20
156 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 0.20
157 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.20
158 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0.20
159 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 0.20
160 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.20
161 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.20
162 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.20
163 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.20
164 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.20
165 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.20
166 Selbu Sparebank Sparekonto 0.20
167 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto Nordmøre+ 0.20
168 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.20
169 Blaker Sparebank Høyrentekonto med 31 dagers oppsigelse 0.20
170 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.20
171 Nordea Direct Sparekonto 0.20
172 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.20
173 Danske Bank Nettspar 0.20
174 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 0.20
175 Gildeskål Sparebank BSU+ etter 34 år 0.20
176 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 0.20
177 Andebu Sparebank Sparekonto 0.15
178 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
179 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.15
180 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 0.15
181 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.15
182 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.15
183 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0.15
184 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 0.15
185 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.15
186 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.15
187 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.15
188 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 0.15
189 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.15
190 Aasen Sparebank AasenKonto 0.15
191 Sogn Sparebank Sparekonto 0.15
192 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 0.15
193 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.15
194 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 0.15
195 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 0.15
196 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.15
197 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.15
198 KLP Banken AS Topprentekonto 0.15
199 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.15
200 DNB Bank ASA Sparekonto 0.15
201 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.15
202 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.15
203 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.15
204 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.15
205 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.15
206 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.15
207 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.15
208 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.15
209 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.15
210 KLP Banken AS Sparekonto 0.15
211 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.15
212 Orkla Sparebank Sparekonto 0.15
213 Odal Sparebank Sparekonto 0.15
214 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.12
215 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
216 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.10
217 Voss Sparebank VossVekst 0.10
218 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.10
219 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.10
220 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 0.10
221 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.10
222 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0.10
223 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 0.10
224 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.10
225 Sparebanken DIN Sparekonto 0.10
226 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.10
227 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.10
228 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0.10
229 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.10
230 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
231 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.10
232 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 0.10
233 SpareBank 1 Modum BSU+ etter 34 år 0.10
234 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.10
235 Kvinesdal Sparebank Plasseringskonto 0.10
236 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.10
237 Luster Sparebank Plasseringskonto 0.10
238 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
239 Oppdalsbanken Sparekonto 0.10
240 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU+ etter 34 år 0.10
241 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0.10
242 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.10
243 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0.10
244 Melhusbanken Sparekonto 0.10
245 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.10
246 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.10
247 Nidaros Sparebank Spar 0.10
248 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.10
249 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
250 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.10
251 Hemne Sparebank Gull-konto 0.10
252 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 0.10
253 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.10
254 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.10
255 Grong Sparebank Namdalskonto 0.10
256 Jæren Sparebank Sparekonto 0.10
257 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.10
258 Sparebanken Sør Sparekonto Total, UNG 18-33 og Student 0.10
259 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.10
260 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 0.10
261 Cultura Sparebank Støttekonto 0.10
262 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.10
263 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.10
264 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.10
265 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.10
266 Totens Sparebank Sparekonto 0.10
267 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.10
268 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.10
269 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 0.10
270 Sparebanken Sør Sparekonto 0.10
271 Østre Agder Sparebank Månedsspar 0.10
272 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 0.05
273 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.05
274 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.05
275 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.05
276 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.05
277 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.05
278 Luster Sparebank Langtidssparing 0.05
279 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 0.05
280 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.05
281 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.05
282 Vekselbanken Sparekonto 0.05
283 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.05
284 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 0.05
285 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.05
286 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.05
287 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.05
288 Skagerrak Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.05
289 Lillesands Sparebank Spar Total 0.05
290 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.05
291 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.05
292 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.05
293 Hemne Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
294 Etne Sparebank Sparekonto 0.05
295 Blaker Sparebank Ordinær Sparekonto 0.05
296 Ørland Sparebank Totalkonto 0.05
297 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.05
298 Blaker Sparebank Høyrentekonto uten binding 0.05
299 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 0.05
300 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.05
301 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.05
302 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0.05
303 Sbanken ASA Sparekonto 0.01
304 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
305 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
306 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.00
307 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
308 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
309 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.00
310 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.00
311 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
312 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.00
313 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
314 Østre Agder Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
315 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 0.00
316 Voss Sparebank Sparekonto 0.00
317 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.00
318 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.00
319 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.00
320 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
321 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
322 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
323 Trøgstad Sparebank BSU Pluss over 34 år 0.00
324 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.00
325 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
326 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0.00
327 Larvikbanken Brukskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1