Innskuddsrente

Innskuddsrenten er historisk lav, og varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor være mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente, og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2,35
2 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2,30
3 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2,20
4 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2,20
5 Svea Finans NUF Sparekonto 2,10
6 INSTABANK ASA Sparekonto 2,03
7 BB Bank Sparekonto 1,90
8 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1,90
9 Komplett Bank ASA Sparekonto 1,83
10 EASYBANK ASA EasySpar 1,83
11 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 1,80
12 MYBANK ASA Sparekonto 1,79
13 BRAbank ASA Høyrentekonto 1,79
14 Kraft Bank ASA Høyrente 1,75
15 Bank Norwegian AS Sparekonto 1,75
16 Optin Bank ASA Sparekonto 1,75
17 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1,75
18 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1,75
19 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1,64
20 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 1,60
21 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU / LOfavør BSU / BSU+ etter fylte 34 år 1,50
22 Monner AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monner sparekonto 1,50
23 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1,50
24 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1,45
25 Hønefoss Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 1,30
26 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1,30
27 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 1,25
28 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1,25
29 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 1,20
30 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1,20
31 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 1,20
32 Marker Sparebank Plasseringskonto 1,15
33 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1,15
34 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1,10
35 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 1,10
36 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 1,10
37 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 1,05
38 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1,00
39 Jæren Sparebank JærSpar 1,00
40 Marker Sparebank Aktiv Spar 1,00
41 Aurskog Sparebank Spareplan 1,00
42 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 1,00
43 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1,00
44 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1,00
45 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0,95
46 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 0,90
47 Nordea Direct Høyrentekonto 0,90
48 Helgeland Sparebank Drømmespar 0,85
49 Valle Sparebank Vallespar 0,85
50 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0,80
51 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0,80
52 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 0,80
53 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0,80
54 Sparebanken Sør SmartSpar 0,75
55 Odal Sparebank Totalspar 0,75
56 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0,75
57 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 0,75
58 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0,70
59 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0,70
60 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0,70
61 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0,70
62 Skue Sparebank Skue Toppspar 0,70
63 Sunndal Sparebank SuperSpar 0,65
64 Haugesund Sparebank Sparekonto 0,65
65 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 0,65
66 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 0,63
67 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0,60
68 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0,60
69 Marker Sparebank Sparekonto 0,60
70 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0,60
71 OBOS-banken AS OBOS-konto 0,55
72 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0,55
73 Strømmen Sparebank Nettspar 0,50
74 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0,50
75 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0,50
76 Strømmen Sparebank Sparekonto 0,50
77 SpareBank 1 BV Private Banking konto 0,50
78 SpareBank 1 Gudbrandsdal BSU 34+ 0,50
79 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0,50
80 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU over 34 år 0,50
81 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0,50
82 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0,50
83 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0,50
84 Landkreditt Bank AS Spare+ 0,50
85 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0,50
86 NAL (Nordea Direct) NAL Sparekonto 0,45
87 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0,45
88 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0,45
89 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0,45
90 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0,40
91 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0,40
92 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0,40
93 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0,40
94 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0,40
95 Andebu Sparebank Sparekonto 0,40
96 Sparebanken DIN Sparekonto 0,40
97 Aasen Sparebank Innherredskonto 0,40
98 SpareBank 1 Hallingdal Valdres BSU 34+ 0,40
99 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0,40
100 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0,40
101 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0,40
102 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0,40
103 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0,40
104 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0,40
105 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0,35
106 DNB Bank ASA Superspar 0,35
107 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto 0,35
108 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0,35
109 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 0,35
110 Nordea Direct Sparekonto 0,35
111 Nidaros Sparebank Spar 0,35
112 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0,35
113 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0,35
114 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0,35
115 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0,35
116 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0,35
117 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0,35
118 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0,35
119 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0,30
120 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0,30
121 Aurskog Sparebank Sparekonto 0,30
122 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0,30
123 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0,30
124 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0,30
125 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0,30
126 Selbu Sparebank Sparekonto 0,30
127 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0,30
128 Næringsbanken ASA Sparekonto 0,30
129 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0,30
130 Danske Bank Nettspar 0,30
131 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0,30
132 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0,30
133 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0,30
134 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0,30
135 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0,30
136 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0,30
137 Sogn Sparebank Sparekonto 0,30
138 Rindal Sparebank Sparekonto 0,25
139 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 0,25
140 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0,25
141 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0,25
142 Skue Sparebank Skue sparekonto 0,25
143 Hemne Sparebank Smart-konto 0,25
144 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0,25
145 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 0,25
146 Grong Sparebank MaxSpar 0,25
147 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0,25
148 Sparebanken Narvik Sparekonto 0,25
149 Hemne Sparebank Gull-konto 0,25
150 Åfjord Sparebank Sparekonto 0,25
151 Fana Sparebank Sparekonto 0,25
152 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0,25
153 Oppdalsbanken Sparekonto 0,20
154 Berg Sparebank Kapitalkonto 0,20
155 LillestrømBanken Plasseringskonto 0,20
156 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0,20
157 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0,20
158 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0,20
159 Sparebanken Sør Sparekonto 0,20
160 LillestrømBanken Sparekonto 0,20
161 LillestrømBanken Nettspar 0,20
162 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0,20
163 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0,20
164 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 0,20
165 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0,20
166 Sandnes Sparebank Sparekonto 0,20
167 Bjugn Sparebank Sparekonto 0,20
168 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0,20
169 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0,20
170 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0,20
171 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0,20
172 SpareBank 1 BV Sparekonto 0,20
173 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0,15
174 KLP Banken AS Sparekonto 0,15
175 DNB Bank ASA Sparekonto 0,15
176 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0,15
177 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0,15
178 Valle Sparebank Sparekonto 0,15
179 Valle Sparebank Plasseringskonto 0,15
180 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0,15
181 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0,15
182 Jæren Sparebank Sparekonto 0,15
183 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0,15
184 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0,15
185 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0,15
186 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0,15
187 KLP Banken AS Topprentekonto 0,15
188 Aasen Sparebank AasenKonto 0,15
189 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0,15
190 Valle Sparebank Kapitalkonto 0,15
191 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0,15
192 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0,10
193 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0,10
194 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0,10
195 Cultura Sparebank Sparekonto 0,10
196 Totens Sparebank Sparekonto 0,10
197 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0,10
198 Ørskog Sparebank Sparekonto 0,10
199 Luster Sparebank Plassseringskonto 0,10
200 Grong Sparebank Namdalskonto 0,10
201 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0,10
202 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0,10
203 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0,10
204 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0,10
205 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0,10
206 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0,10
207 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0,10
208 Odal Sparebank Sparekonto 0,10
209 Spareskillingsbanken Sparekonto 0,10
210 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0,10
211 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0,10
212 Fornebu Sparebank Sparekonto 0,10
213 Søgne og Greipstad Sparebank BSU/Boligspar over 34 år 0,10
214 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0,10
215 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0,10
216 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0,10
217 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0,10
218 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0,10
219 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0,10
220 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0,10
221 Melhusbanken Høyrentekonto 0,10
222 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0,10
223 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0,10
224 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0,10
225 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0,10
226 Grong Sparebank Sparekonto 0,10
227 Østre Agder Sparebank Månedsspar 0,10
228 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0,10
229 Nidaros Sparebank Bufferspar 0,10
230 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0,05
231 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0,05
232 Etnedal Sparebank Sparekonto 0,05
233 Orkla Sparebank Sparekonto 0,05
234 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0,05
235 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0,05
236 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0,05
237 Etne Sparebank Sparekonto 0,05
238 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0,05
239 Luster Sparebank Langtidssparing 0,05
240 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0,05
241 Grue Sparebank Sparekonto 0,05
242 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0,05
243 Vekselbanken Sparekonto 0,05
244 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0,02
245 Sparebanken Øst Kapitalspar 0,02
246 Larvikbanken Brukskonto 0,02
247 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0,02
248 Sbanken ASA Sparekonto 0,01
249 Cultura Sparebank Miljøkonto 0,00
250 Nordea Direct Skattetrekkskonto 0,00
251 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0,00
252 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0,00
253 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0,00
254 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0,00
255 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0,00
256 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0,00
257 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0,00
258 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0,00
259 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0,00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00