Innskuddsrente 50 000

Innskuddsrenten er historisk lav, og varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor være mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente, og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1.45
2 Aurskog Sparebank Spareplan 1.35
3 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 1.30
4 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Sparekonto 1.25
5 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.25
6 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.25
7 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Sparekonto 1.25
8 Sparebanken Øst Innskudd med binding 12 måneder 1.25
9 Kraft Bank ASA Høyrente 1.24
10 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 1.20
11 MYBANK ASA Sparekonto 1.20
12 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 1.19
13 INSTABANK ASA Sparekonto 1.19
14 Aprila Bank ASA Sparekonto 1.19
15 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.17
16 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 1.16
17 Svea Bank AB, Filial i Norge Sparekonto 1.15
18 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.15
19 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 1.15
20 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.10
21 Tolga-Os Sparebank Innskudd med oppsigelse 31 dager 1.10
22 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.10
23 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.10
24 TF Bank Norge NUF Sparekonto 1.10
25 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.10
26 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 1.09
27 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1.05
28 Valle Sparebank Vallespar 1.00
29 Sparebanken Øst Innskudd med binding 6 måneder 1.00
30 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 1.00
31 BRABANK ASA EasySpar Pluss 1.00
32 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 0.95
33 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.95
34 Skue Sparebank Skue Månedsspar 0.95
35 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.95
36 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.93
37 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.93
38 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 0.90
39 Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monio sparekonto 0.90
40 Aurskog Sparebank Grønt innskudd 0.90
41 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.90
42 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.85
43 Lillesands Sparebank MånedsSpar 0.85
44 Danske Bank Sikkerhet i innskudd 0.85
45 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.85
46 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.80
47 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
48 Luster Sparebank Månadsspar 0.80
49 Aasen Sparebank Smartspar 0.75
50 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 0.75
51 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 0.75
52 Jæren Sparebank JærSpar 0.75
53 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.75
54 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.70
55 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 0.70
56 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.70
57 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0.70
58 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.70
59 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0.70
60 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.70
61 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 0.70
62 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.69
63 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.65
64 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.65
65 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.65
66 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.65
67 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.65
68 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.60
69 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.60
70 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.60
71 Bank Norwegian AS Sparekonto 0.60
72 Sparebanken Øst FriSpar 0.60
73 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring BSU Pluss etter 34 år 0.60
74 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.60
75 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.60
76 BN Bank ASA Høyrentekonto 0.60
77 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.55
78 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.55
79 Skagerrak Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.55
80 Danske Bank SPAR Platinum 0.55
81 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.55
82 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.55
83 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.55
84 Odal Sparebank Totalspar 0.55
85 Fana Sparebank Sparekonto 0.55
86 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.55
87 Komplett Bank ASA Sparekonto 0.55
88 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.50
89 NAL (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
90 Nordea Direct Høyrentekonto 0.50
91 SpareBank 1 Østlandet Grønt månedsspar 0.50
92 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 0.50
93 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.50
94 Unio (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
95 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 0.50
96 Strømmen Sparebank Nettspar 0.50
97 YS (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
98 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.50
99 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.50
100 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.50
101 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.50
102 Østre Agder Sparebank Månedsspar 0.50
103 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.50
104 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.45
105 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.45
106 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.45
107 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 0.45
108 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.45
109 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.45
110 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.45
111 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.45
112 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.45
113 Skue Sparebank Skue Trappespar 0.45
114 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.45
115 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto Nordmøre+ 0.45
116 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.45
117 Grue Sparebank Sparekonto 0.45
118 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.45
119 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 0.45
120 Valle Sparebank Sparekonto 0.45
121 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.45
122 Blaker Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 0.45
123 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.45
124 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 0.45
125 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.40
126 Søgne og Greipstad Sparebank Boligspar over 34 år 0.40
127 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 0.40
128 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.40
129 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 0.40
130 Romerike Sparebank Plasseringskonto 0.40
131 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.40
132 Storebrand Bank ASA Bufferkonto 0.40
133 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 0.40
134 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.40
135 Sparebanken DIN Sparekonto 0.40
136 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.40
137 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0.40
138 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.40
139 Melhusbanken Sparekonto 0.40
140 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.40
141 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.40
142 KLP Banken AS Topprentekonto 0.40
143 Grong Sparebank Namdalskonto 0.40
144 KLP Banken AS Sparekonto 0.40
145 Romerike Sparebank Nettspar 0.40
146 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 0.40
147 Romerike Sparebank Sparekonto 0.40
148 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.40
149 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 0.40
150 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 0.40
151 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.40
152 Hjelmeland Sparebank BSU Pluss etter 36 år 0.40
153 Tolga-Os Sparebank Særvilkårskonto 0.40
154 Sbanken ASA Sparekonto 0.36
155 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.35
156 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.35
157 Orkla Sparebank Sparekonto 0.35
158 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU+ etter 34 år 0.35
159 Luster Sparebank Plasseringskonto 0.35
160 DNB Bank ASA Superspar 0.35
161 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.35
162 DNB Bank ASA Sparekonto 0.35
163 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 0.35
164 Marker Sparebank Sparekonto 0.35
165 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.35
166 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.35
167 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.35
168 Danske Bank SPAR Ekstra - for deg med boliglån 0.35
169 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.35
170 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.35
171 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.35
172 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.35
173 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.35
174 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.35
175 NAL (Nordea Direct) Sparekonto 0.35
176 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.35
177 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.35
178 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.35
179 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0.35
180 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.32
181 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.30
182 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.30
183 Aasen Sparebank BSU + etter 34 år 0.30
184 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 0.30
185 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.30
186 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.30
187 Aasen Sparebank AasenKonto 0.30
188 Selbu Sparebank Sparekonto 0.30
189 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.30
190 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.30
191 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.30
192 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.30
193 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.30
194 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.30
195 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.30
196 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.30
197 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.30
198 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.30
199 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.30
200 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.30
201 Danske Bank Nettspar 0.30
202 Spareskillingsbanken BSUx2 etter 34 år 0.30
203 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0.30
204 Næringsbanken ASA Sparekonto 0.30
205 Romsdal Sparebank Sparekonto 0.30
206 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 0.30
207 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.30
208 Luster Sparebank Langtidssparing 0.30
209 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto ekstra 0.30
210 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.27
211 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.25
212 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 0.25
213 Andebu Sparebank Sparekonto 0.25
214 Rindal Sparebank Sparekonto 0.25
215 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.25
216 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.25
217 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 0.25
218 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.25
219 Nordea Direct Sparekonto 0.25
220 Blaker Sparebank Sparekonto Pluss 0.25
221 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.25
222 Hemne Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.25
223 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.25
224 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.25
225 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.25
226 SpareBank 1 Sørøst-Norge Private Banking konto 0.25
227 Odal Sparebank Sparekonto 0.25
228 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 0.25
229 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boligsparekonto etter fylte 34 år 0.25
230 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.25
231 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.25
232 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.25
233 Sparebanken Sør SmartSpar 0.25
234 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 0.25
235 Nidaros Sparebank Spar 0.25
236 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.25
237 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 0.25
238 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0.20
239 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.20
240 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.20
241 Gildeskål Sparebank BSU+ etter 34 år 0.20
242 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.20
243 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.20
244 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.20
245 Oslofjord Sparebank Fjordkonto 0.20
246 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Pluss 31 dagar 0.20
247 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.20
248 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto 0.20
249 Voss Sparebank VossVekst 0.20
250 Sogn Sparebank Sparekonto 0.20
251 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.20
252 Lillesands Sparebank Spar Total 0.20
253 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 0.20
254 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.20
255 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.20
256 Sparebanken Sør Sparekonto Total, UNG 18-33 og Student 0.20
257 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.20
258 Ørland Sparebank Totalkonto 0.20
259 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 0.20
260 Hemne Sparebank Gull-konto 0.20
261 Jæren Sparebank Sparekonto 0.20
262 Totens Sparebank Sparekonto 0.20
263 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0.20
264 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
265 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.15
266 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.15
267 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.15
268 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0.15
269 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 0.15
270 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 0.15
271 Sparebanken Sør Sparekonto 0.15
272 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.15
273 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0.15
274 Vekselbanken Sparekonto 0.15
275 Blaker Sparebank Sparekonto uten binding 0.15
276 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.15
277 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.15
278 Cultura Sparebank Sparekonto 0.15
279 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.15
280 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 0.15
281 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.15
282 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.15
283 Cultura Sparebank Støttekonto 0.15
284 Andebu Sparebank Boligspar etter fylte 34 0.15
285 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0.10
286 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.10
287 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 0.10
288 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.10
289 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.10
290 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.10
291 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.10
292 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.10
293 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
294 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.10
295 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.10
296 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0.10
297 Oslofjord Sparebank Sparekonto 0.10
298 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
299 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.10
300 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.10
301 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
302 Oppdalsbanken Sparekonto 0.10
303 Etne Sparebank Sparekonto 0.10
304 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.05
305 Hemne Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
306 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.05
307 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.05
308 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.05
309 Voss Sparebank Sparekonto 0.05
310 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 0.05
311 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 0.00
312 Trøgstad Sparebank BSU Pluss over 34 år 0.00
313 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
314 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
315 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
316 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.00
317 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.00
318 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
319 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
320 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
321 Larvikbanken Brukskonto 0.00
322 Østre Agder Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
323 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
324 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
325 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
326 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0.00
327 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.00
328 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1