Innskuddsrente 50 000

Innskuddsrenten er historisk lav, og varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor være mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente, og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.20
2 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.15
3 INSTABANK ASA Sparekonto 1.15
4 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.15
5 BB Bank Sparekonto 1.10
6 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.10
7 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.10
8 Monner AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monner sparekonto 1.10
9 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.00
10 Kraft Bank ASA Høyrente 1.00
11 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.00
12 Svea Finans NUF Sparekonto 1.00
13 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.00
14 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.00
15 Komplett Bank ASA Sparekonto 1.00
16 MYBANK ASA Sparekonto 0.99
17 BRABANK ASA EasySpar 0.97
18 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 0.95
19 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 0.95
20 Optin Bank ASA Sparekonto 0.94
21 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.90
22 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 0.90
23 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0.85
24 Valle Sparebank Vallespar 0.85
25 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
26 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
27 Aurskog Sparebank Spareplan 0.80
28 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 0.80
29 Sparebanken Narvik Spar Xtra 0.75
30 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.75
31 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.75
32 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.70
33 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.70
34 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.70
35 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.65
36 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.65
37 Jæren Sparebank JærSpar 0.60
38 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.60
39 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 0.55
40 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 0.51
41 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 0.50
42 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.50
43 Nordea Direct Høyrentekonto 0.50
44 Luster Sparebank Månadsspar 0.50
45 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.50
46 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.45
47 Helgeland Sparebank Drømmespar 0.45
48 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.40
49 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.40
50 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.40
51 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.40
52 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.40
53 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.40
54 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.40
55 DNB Bank ASA Superspar 0.35
56 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.35
57 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.35
58 Odal Sparebank Totalspar 0.35
59 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.35
60 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.35
61 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.35
62 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0.30
63 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0.30
64 Sparebanken Sør SmartSpar 0.30
65 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 0.30
66 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.30
67 Næringsbanken ASA Sparekonto 0.30
68 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.30
69 SpareBank 1 BV BSU+ etter fylte 34 år 0.30
70 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.30
71 Rindal Sparebank Sparekonto 0.25
72 SpareBank 1 BV Private Banking konto 0.25
73 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.25
74 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.25
75 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.25
76 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.25
77 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.20
78 Fana Sparebank Sparekonto 0.20
79 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.20
80 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.20
81 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0.20
82 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
83 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.20
84 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.20
85 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.20
86 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.20
87 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.20
88 LillestrømBanken Nettspar 0.20
89 LillestrømBanken Sparekonto 0.20
90 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.20
91 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.20
92 NAL (Nordea Direct) NAL Sparekonto 0.20
93 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
94 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.20
95 Strømmen Sparebank Nettspar 0.20
96 LillestrømBanken Plasseringskonto 0.20
97 Marker Sparebank Sparekonto 0.20
98 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.20
99 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.20
100 Andebu Sparebank Sparekonto 0.20
101 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.15
102 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.15
103 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.15
104 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.15
105 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.15
106 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.15
107 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0.15
108 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.15
109 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
110 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.15
111 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.15
112 Sogn Sparebank Sparekonto 0.15
113 DNB Bank ASA Sparekonto 0.15
114 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.15
115 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.15
116 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.15
117 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.15
118 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 0.15
119 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.15
120 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0.15
121 KLP Banken AS Sparekonto 0.15
122 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.15
123 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.15
124 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.15
125 Valle Sparebank Sparekonto 0.15
126 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.15
127 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.15
128 Aasen Sparebank AasenKonto 0.15
129 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.15
130 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.15
131 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.15
132 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.15
133 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.15
134 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 0.15
135 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.15
136 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.15
137 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.15
138 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.15
139 KLP Banken AS Topprentekonto 0.15
140 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.15
141 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.15
142 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 0.15
143 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.15
144 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.15
145 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.10
146 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.10
147 Melhusbanken Høyrentekonto 0.10
148 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.10
149 Luster Sparebank Plassseringskonto 0.10
150 Østre Agder Sparebank Månedsspar 0.10
151 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.10
152 Hemne Sparebank Gull-konto 0.10
153 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0.10
154 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.10
155 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.10
156 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
157 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0.10
158 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.10
159 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.10
160 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.10
161 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.10
162 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0.10
163 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0.10
164 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.10
165 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.10
166 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.10
167 Grong Sparebank Sparekonto 0.10
168 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.10
169 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.10
170 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.10
171 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.10
172 SpareBank 1 Nordvest LOfavør sparekonto 0.10
173 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.10
174 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.10
175 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.10
176 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
177 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
178 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.10
179 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.10
180 Grong Sparebank Namdalskonto 0.10
181 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.10
182 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.10
183 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.10
184 Nidaros Sparebank Spar 0.10
185 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
186 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.10
187 Totens Sparebank Sparekonto 0.10
188 Oppdalsbanken Sparekonto 0.10
189 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0.10
190 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.10
191 SpareBank 1 BV Plasseringskonto+ 0.10
192 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.10
193 Sparebanken DIN Sparekonto 0.10
194 Selbu Sparebank Sparekonto 0.10
195 Nordea Direct Sparekonto 0.10
196 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.10
197 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.10
198 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.10
199 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.10
200 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 0.10
201 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.10
202 Danske Bank Nettspar 0.10
203 Lillesands Sparebank Spar Total 0.05
204 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.05
205 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.05
206 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.05
207 Sparebanken Sør Sparekonto 0.05
208 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.05
209 Etne Sparebank Sparekonto 0.05
210 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.05
211 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.05
212 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.05
213 Ørland Sparebank Totalkonto 0.05
214 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.05
215 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.05
216 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.05
217 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.05
218 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.05
219 Orkla Sparebank Sparekonto 0.05
220 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.05
221 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.05
222 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0.05
223 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.05
224 Søgne og Greipstad Sparebank BSU/Boligspar over 34 år 0.05
225 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.05
226 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.05
227 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0.05
228 Odal Sparebank Sparekonto 0.05
229 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.05
230 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.05
231 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.05
232 Grue Sparebank Sparekonto 0.05
233 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.05
234 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.05
235 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.05
236 Jæren Sparebank Sparekonto 0.05
237 Luster Sparebank Langtidssparing 0.05
238 Voss Sparebank VossVekst 0.05
239 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.05
240 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.05
241 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.02
242 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.02
243 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.02
244 Sbanken ASA Sparekonto 0.01
245 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.00
246 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
247 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0.00
248 Vekselbanken Sparekonto 0.00
249 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 0.00
250 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
251 Larvikbanken Brukskonto 0.00
252 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto 0.00
253 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boligsparekonto etter fylte 34 år 0.00
254 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.00
255 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.00
256 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.00
257 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.00
258 Voss Sparebank Sparekonto 0.00
259 Nordea Direct Skattetrekkskonto 0.00
260 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
261 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
262 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.00
263 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.00
264 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
265 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
266 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
267 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
268 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.00
269 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.00
270 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.00
271 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 0.00
272 Skue Sparebank Hønefosskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00