Innskuddsrente 50 000

Innskuddsrenten er historisk lav, og varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor være mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente, og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Bjugn Sparebank BSU Pluss over 34 4,00
2 INSTABANK ASA Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak 3,31
3 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 31 dagers binding 3,30
4 Lea Bank ASA EasySpar Pluss 3,25
5 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 3,25
6 Aurskog Sparebank Spareplan 3,25
7 Sparebanken Øst Innskudd med binding 12 måneder 3,25
8 Svea Bank AB, Filial i Norge Sparekonto 3,23
9 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 3,20
10 Sandnes Sparebank Superkonto 3,20
11 Aprila Bank ASA Sparekonto 3,18
12 Kraft Bank ASA Høyrente 3,18
13 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 3,16
14 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 3,15
15 INSTABANK ASA Sparekonto 3,15
16 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 3,10
17 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 3,06
18 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 3,05
19 KLP Banken AS Plasseringskonto 31 dager Medlem 3,05
20 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 3,05
21 MYBANK ASA Sparekonto 3,02
22 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 3,00
23 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 3,00
24 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 3,00
25 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Sparekonto 3,00
26 Sparebanken Narvik Spar Xtra 3,00
27 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Høyrentekonto Pluss 3,00
28 Fana Sparebank Bufferkonto 3,00
29 Sparebanken Øst Innskudd med binding 6 måneder 3,00
30 Strømmen Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3,00
31 OBOS-banken AS Sparekonto Egenkapital 3,00
32 Komplett Bank ASA Sparekonto - nye kunder 2,96
33 Marker Sparebank Plasseringskonto 2,95
34 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 2,95
35 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 2,95
36 Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2,95
37 Sogn Sparebank Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak 2,95
38 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 2,90
39 Lillesands Sparebank MånedsSpar 2,85
40 Aurskog Sparebank Grønt innskudd 2,80
41 KLP Banken AS Plasseringskonto 31 dager 2,80
42 Bank2 ASA Bank2 Særvilkårskonto 2,80
43 Marker Sparebank Aktiv Spar 2,80
44 Skue Sparebank Skue Månedsspar 2,80
45 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto med binding 2,80
46 Skue Sparebank Skue Toppspar 2,75
47 TF Bank Norge NUF Sparekonto 2,73
48 OBOS-banken AS Sparekonto 2,70
49 Jæren Sparebank JærSpar 2,70
50 Bulder (Sparebanken Vest) Sparekonto 2,60
51 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Sparekonto 2,60
52 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Sparekonto 2,60
53 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 2,60
54 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - sparekonto 2,60
55 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Sparekonto 2,60
56 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2,60
57 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 2,55
58 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Høyrentekonto 2,50
59 Sparebanken Øst FastSpar 2,50
60 Aasen Sparebank Trygghetskonto 2,50
61 Skue Sparebank Skue Trappespar 2,45
62 Haugesund Sparebank Sparekonto 2,45
63 Landkreditt Bank AS Høyrentekonto medlem 2,40
64 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 2,40
65 Eidsberg Sparebank Sparekonto 2,40
66 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 2,40
67 BN Bank ASA Nibor Privat 2,40
68 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2,40
69 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2,40
70 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 2,40
71 Agder Sparebank Sparekonto 32 dagers oppsigelse 2,35
72 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 2,35
73 Grong Sparebank BSU Pluss etter 36 år 2,35
74 Landkreditt Bank AS Høyrentekonto 2,35
75 Andebu Sparebank Bare Spar 2,35
76 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 2,35
77 Romerike Sparebank Nettspar 2,30
78 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 2,30
79 Romerike Sparebank Plasseringskonto 2,30
80 Luster Sparebank Månadsspar 2,30
81 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 2,30
82 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto uten binding 2,30
83 Landkreditt Bank AS Sparekonto 2,30
84 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 2,30
85 Romerike Sparebank Sparekonto 2,30
86 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 2,30
87 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 2,25
88 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 2,25
89 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 2,25
90 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 2,25
91 Odal Sparebank Totalspar 2,25
92 Landkreditt Bank AS Spare+ 2,25
93 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 2,25
94 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 2,25
95 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 2,20
96 Vekselbanken Sparekonto 2,20
97 Lillesands Sparebank Spar Total 2,20
98 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 2,20
99 Sparebank 68° Nord Sparekonto 2,20
100 Sbanken ASA Sparekonto 2,18
101 Tolga-Os Sparebank Særvilkårskonto 2,15
102 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 2,15
103 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 2,15
104 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 2,10
105 Selbu Sparebank Sparekonto 2,10
106 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 2,10
107 Agder Sparebank Sparekonto 2,10
108 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 2,10
109 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 2,10
110 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 2,10
111 Andebu Sparebank Sparekonto 2,10
112 Sparebanken Narvik Sparekonto 2,05
113 Marker Sparebank Sparekonto 2,05
114 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 2,05
115 Åfjord Sparebank Sparekonto 2,05
116 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 2,00
117 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 2,00
118 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 2,00
119 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 2,00
120 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boligsparekonto etter fylte 34 år 2,00
121 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 2,00
122 Voss Sparebank VossVekst 2,00
123 Sogn Sparebank Sparekonto 2,00
124 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 2,00
125 Cultura Sparebank Høyrentekonto 2,00
126 KLP Banken AS Topprentekonto 2,00
127 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 2,00
128 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 2,00
129 KLP Banken AS Sparekonto 2,00
130 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 2,00
131 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 2,00
132 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1,98
133 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1,95
134 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 1,95
135 Sandnes Sparebank Sparekonto 1,95
136 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 1,95
137 Voss Sparebank Sparekonto 1,90
138 Odal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,90
139 Odal Sparebank Sparekonto 1,90
140 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 1,90
141 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 1,90
142 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 1,90
143 Bien Sparebank ASA Bien Spareavtale 1,90
144 SpareBank 1 Østlandet Grønt månedsspar 1,85
145 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 1,85
146 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 1,85
147 Jæren Sparebank Sparekonto 1,85
148 Strømmen Sparebank Sparekonto 1,85
149 Totens Sparebank TotenSpar 1,85
150 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 1,85
151 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1,85
152 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 1,85
153 Sparebanken Øst FriSpar 1,80
154 Tinn Sparebank Kapitalkonto 1,80
155 Grue Sparebank Sparekonto 1,80
156 Danske Bank Sikkerhet i innskudd 1,80
157 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1,80
158 Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monio sparekonto 1,80
159 Strømmen Sparebank Nettspar 1,80
160 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 1,75
161 Luster Sparebank BSU 2 etter 34 år 1,75
162 SpareBank 1 Østfold Akershus Bufferkonto 1,75
163 Sunndal Sparebank SuperSpar 1,75
164 Søgne og Greipstad Sparebank Boligspar over 34 år 1,75
165 Spareskillingsbanken Skillingskonto 1,75
166 Luster Sparebank Plasseringskonto 1,75
167 Stadsbygd Sparebank Sparekonto 1,75
168 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 1,75
169 Hemne Sparebank Gullkonto 1,75
170 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 1,75
171 Berg Sparebank Kapitalkonto 1,70
172 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 1,70
173 Hemne Sparebank Smartkonto 1,70
174 Hemne Sparebank Særvilkår 1,70
175 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto ekstra 1,70
176 Valle Sparebank Plasseringskonto 1,70
177 Bien Sparebank ASA Sparekonto Pluss 1,70
178 Totens Sparebank Sparekonto 1,70
179 Valle Sparebank Kapitalkonto 1,70
180 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto Pluss 1,70
181 Sparebanken DIN Sparekonto 1,70
182 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 1,70
183 Etnedal Sparebank Sparekonto 1,65
184 Luster Sparebank Langtidssparing 1,65
185 Ørskog Sparebank Sparekonto 1,65
186 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 1,65
187 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 1,65
188 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1,65
189 Sparebanken Sør Sparekonto Total og UNG 18-33 1,60
190 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 1,60
191 Sparebanken Sør Sparekonto 1,60
192 Danske Bank SPAR Platinum 1,60
193 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 1,60
194 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 1,60
195 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 1,60
196 Hegra Sparebank Plasseringskonto 1,60
197 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,60
198 Valle Sparebank Sparekonto 1,55
199 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 1,55
200 Larvikbanken Sparekonto 1,55
201 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1,55
202 SpareBank 1 Helgeland Grønt innskudd 1,50
203 Birkenes Sparebank BSU-Pluss etter 34 år 1,50
204 Ørland Sparebank Totalkonto 1,50
205 Fana Sparebank Sparekonto 1,50
206 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 1,50
207 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 1,50
208 Spareskillingsbanken Sparekonto 1,50
209 Oppdalsbanken Sparekonto 1,50
210 SpareBank 1 Helgeland Plasseringskonto + 1,50
211 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 1,50
212 Hjelmeland Sparebank BSU Pluss etter 36 år 1,50
213 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 1,50
214 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU+ etter 34 år 1,45
215 Tysnes Sparebank TysnesSpar 1,45
216 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Spare+ 1,45
217 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 1,45
218 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 1,45
219 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 1,45
220 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 1,45
221 Oslofjord Sparebank Fjordkonto 1,45
222 Oslofjord Sparebank Sparekonto 1,45
223 Soknedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,45
224 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 1,40
225 Danske Bank SPAR Ekstra - for deg med boliglån 1,40
226 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 1,40
227 Storebrand Bank ASA Bufferkonto 1,40
228 Bien Sparebank ASA Sparekonto 1,40
229 Melhusbanken Sparekonto 1,40
230 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 1,40
231 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 1,40
232 Orkla Sparebank Sparekonto 1,40
233 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 1,40
234 DNB Bank ASA Boligspar Ekstra etter 34 år 1,35
235 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 1,35
236 DNB Bank ASA Sparekonto 1,35
237 Grong Sparebank Namdalskonto 1,35
238 DNB Bank ASA Superspar 1,35
239 Aasen Sparebank Innherredskonto 1,35
240 Sparebanken Vest Høyrentekonto 1,30
241 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 1,30
242 Danske Bank Nettspar 1,30
243 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,30
244 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 1,30
245 Romsdal Sparebank Sparekonto 1,30
246 Ørland Sparebank ØrlandSpar 1,30
247 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 1,30
248 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 1,30
249 Rindal Sparebank BSU 2.0 etter 34 år 1,25
250 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 1,25
251 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 1,25
252 Sparebanken Sør SmartSpar 1,25
253 Cultura Sparebank Sparekonto 1,25
254 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 1,25
255 Nidaros Sparebank Bufferspar 1,25
256 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 1,25
257 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 1,25
258 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 1,25
259 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1,20
260 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 1,20
261 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 1,20
262 Gildeskål Sparebank Sparekonto 1,15
263 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 1,10
264 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 1,10
265 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 1,10
266 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 1,10
267 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 1,10
268 SpareBank 1 Nord-Norge Plasseringskonto Pluss 1,10
269 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 1,00
270 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto 1,00
271 SpareBank 1 SMN Sparekonto 1,00
272 Rindal Sparebank Sparekonto 1,00
273 SpareBank 1 SMN BSU+ etter 36år 1,00
274 Storebrand Bank ASA Sparekonto 1,00
275 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 1,00
276 Trøgstad Sparebank BSU Pluss over 34 år 1,00
277 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,95
278 Rørosbanken Røros Sparebank Kapitalkonto 0,95
279 Aurskog Sparebank Sparekonto 0,90
280 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0,85
281 Bjugn Sparebank Sparekonto 0,85
282 Aasen Sparebank BSU + etter 34 år 0,80
283 DinBANK.no(Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0,80
284 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Sparekonto 0,80
285 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0,80
286 DinBANK.no(Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0,80
287 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 0,75
288 Hemne Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,75
289 Sparebanken Sør Sparekonto ekstra 0,75
290 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto Nordmøre+ 0,75
291 Aasen Sparebank Plasseringskonto m/2mnd oppsigelse 0,75
292 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0,70
293 BN Bank ASA Høyrentekonto 0,70
294 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0,70
295 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 0,70
296 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0,65
297 Aasen Sparebank AasenKonto 0,65
298 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring BSU Pluss etter 34 år 0,60
299 SpareBank 1 SMN Grønt innskudd 0,60
300 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto+ 0,50
301 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0,50
302 Cultura Sparebank Støttekonto 0,50
303 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 0,50
304 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0,50
305 Sparebanken Møre Sparekonto 0,50
306 Lea Bank ASA EasySpar 0,45
307 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 0,40
308 Næringsbanken ASA Sparekonto 0,30
309 Andebu Sparebank Boligspar etter fylte 34 0,30
310 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0,30
311 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0,30
312 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 0,25
313 Hegra Sparebank Spesialkonto 0,25
314 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0,25
315 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Pluss 31 dagar 0,20
316 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0,20
317 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0,15
318 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0,10
319 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0,10
320 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0,10
321 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0,10
322 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0,10
323 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0,10
324 Orkla Sparebank Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse 0,05
325 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0,00
326 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0,00
327 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0,00
328 Haugesund Sparebank Aksjekonto 0,00
329 Cultura Sparebank Miljøkonto 0,00
330 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0,00
331 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 0,00
332 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0,00
333 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0,00
334 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0,00
335 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0,00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1