Innskuddsrente 50 000

Innskuddsrenten er historisk lav, og varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor være mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente, og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS konto 3,23
2 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 3,06
3 Svea Bank AB, Filial i Norge Sparekonto 3,05
4 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 3,05
5 Aurskog Sparebank Spareplan 3,00
6 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 3,00
7 Sparebanken Øst Innskudd med binding 12 måneder 3,00
8 INSTABANK ASA Sparekonto Pluss 3,00
9 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Høyrentekonto Pluss 3,00
10 Kraft Bank ASA Høyrente 2,98
11 Aprila Bank ASA Sparekonto 2,98
12 Lea Bank ASA EasySpar Pluss 2,98
13 Komplett Bank ASA Sparekonto - nye kunder 2,96
14 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2,90
15 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2,90
16 KLP Banken AS Plasseringskonto Medlem 2,85
17 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 2,85
18 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 2,81
19 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto med binding 2,80
20 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 2,75
21 Sparebanken Narvik Spar Xtra 2,75
22 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 2,75
23 Strømmen Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2,75
24 Sparebanken Øst Innskudd med binding 6 måneder 2,75
25 TF Bank Norge NUF Sparekonto 2,73
26 Bank2 ASA Bank2 Særvilkårskonto 2,70
27 Sandnes Sparebank Superkonto 2,70
28 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 2,60
29 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 2,60
30 KLP Banken AS Plasseringskonto 2,60
31 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 2,60
32 INSTABANK ASA Sparekonto 2,60
33 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 2,55
34 Aurskog Sparebank Grønt innskudd 2,55
35 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Sparekonto 2,50
36 Bank Norwegian AS Sparekonto 2,50
37 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Høyrentekonto 2,50
38 MYBANK ASA Sparekonto 2,50
39 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 2,50
40 Marker Sparebank Plasseringskonto 2,45
41 OBOS-banken AS Sparekonto 2,45
42 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Sparekonto 2,40
43 Sogn Sparebank Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak 2,40
44 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2,40
45 Marker Sparebank Aktiv Spar 2,35
46 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto uten binding 2,30
47 Jæren Sparebank JærSpar 2,30
48 Sparebanken DIN DIN konto 90 dager 2,25
49 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2,25
50 Andebu Sparebank Bare Spar 2,20
51 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 2,20
52 Landkreditt Bank AS Høyrentekonto medlem 2,15
53 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 2,10
54 BN Bank ASA Nibor Privat 2,10
55 Agder Sparebank Sparekonto 32 dagers oppsigelse 2,10
56 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2,10
57 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 2,05
58 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 2,00
59 Skue Sparebank Skue Månedsspar 2,00
60 Landkreditt Bank AS Spare+ 2,00
61 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 2,00
62 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 2,00
63 Haugesund Sparebank Sparekonto 2,00
64 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 1,90
65 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 1,90
66 Tolga-Os Sparebank Særvilkårskonto 1,90
67 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 1,90
68 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 1,90
69 Eidsberg Sparebank Sparekonto 1,90
70 Skue Sparebank Skue Toppspar 1,85
71 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1,85
72 Landkreditt Bank AS Høyrentekonto 1,85
73 Selbu Sparebank Sparekonto 1,85
74 Sparebanken Narvik Sparekonto 1,85
75 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1,85
76 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 1,85
77 Lillesands Sparebank MånedsSpar 1,85
78 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 1,85
79 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1,85
80 Agder Sparebank Sparekonto 1,85
81 Romerike Sparebank Sparekonto 1,80
82 Romerike Sparebank Plasseringskonto 1,80
83 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 1,80
84 Luster Sparebank Månadsspar 1,80
85 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 1,80
86 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 1,80
87 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 1,80
88 Romerike Sparebank Nettspar 1,80
89 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 1,80
90 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1,78
91 KLP Banken AS Sparekonto 1,75
92 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 1,75
93 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 1,75
94 KLP Banken AS Topprentekonto 1,75
95 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 1,75
96 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 1,75
97 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 1,75
98 Sogn Sparebank Sparekonto 1,70
99 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 1,70
100 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 1,70
101 Vekselbanken Sparekonto 1,70
102 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 1,70
103 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,70
104 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 1,70
105 Strømmen Sparebank Sparekonto 1,65
106 Sbanken ASA Sparekonto 1,65
107 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto Pluss 1,60
108 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 1,60
109 Andebu Sparebank Sparekonto 1,60
110 Marker Sparebank Sparekonto 1,60
111 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1,60
112 Strømmen Sparebank Nettspar 1,60
113 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 1,60
114 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,60
115 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 1,60
116 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1,59
117 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1,55
118 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 1,55
119 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 1,55
120 Åfjord Sparebank Sparekonto 1,55
121 Stadsbygd Sparebank Sparekonto 1,50
122 Valle Sparebank Plasseringskonto 1,50
123 Hjelmeland Sparebank BSU Pluss etter 36 år 1,50
124 SpareBank 1 Østlandet Grønt månedsspar 1,50
125 Voss Sparebank VossVekst 1,50
126 Valle Sparebank Kapitalkonto 1,50
127 Tinn Sparebank Kapitalkonto 1,50
128 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 1,50
129 Jæren Sparebank Sparekonto 1,50
130 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 1,50
131 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 1,50
132 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1,50
133 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 1,50
134 Hemne Sparebank Særvilkår 1,45
135 Skue Sparebank Skue Trappespar 1,45
136 Hemne Sparebank Gullkonto 1,45
137 Sandnes Sparebank Sparekonto 1,45
138 Tysnes Sparebank TysnesSpar 1,45
139 Bien Sparebank ASA Sparekonto Pluss 1,45
140 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 1,45
141 Hemne Sparebank Smartkonto 1,45
142 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 1,40
143 Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monio sparekonto 1,40
144 Søgne og Greipstad Sparebank Boligspar over 34 år 1,40
145 Bien Sparebank ASA Sparekonto 1,40
146 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1,40
147 Ørskog Sparebank Sparekonto 1,40
148 Voss Sparebank Sparekonto 1,40
149 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1,40
150 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 1,40
151 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 1,40
152 Odal Sparebank Totalspar 1,40
153 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 1,40
154 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 1,40
155 Valle Sparebank Sparekonto 1,35
156 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - sparekonto 1,35
157 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Sparekonto 1,35
158 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Sparekonto 1,35
159 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1,35
160 Sparebank 68° Nord Sparekonto 1,35
161 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 1,35
162 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 1,30
163 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 1,30
164 Sparebanken DIN Sparekonto 1,30
165 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto ekstra 1,30
166 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 1,30
167 Luster Sparebank Plasseringskonto 1,30
168 Sparebanken Øst FriSpar 1,30
169 Grue Sparebank Sparekonto 1,30
170 Melhusbanken Sparekonto 1,30
171 Berg Sparebank Kapitalkonto 1,30
172 Luster Sparebank BSU 2 etter 34 år 1,30
173 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 1,25
174 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 1,25
175 Rindal Sparebank BSU 2.0 etter 34 år 1,25
176 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 1,25
177 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 1,25
178 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 1,25
179 Spareskillingsbanken Skillingskonto 1,25
180 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 1,25
181 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 1,25
182 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 1,25
183 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU+ etter 34 år 1,25
184 Sunndal Sparebank SuperSpar 1,25
185 Oppdalsbanken Sparekonto 1,25
186 Orkla Sparebank Sparekonto 1,25
187 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 1,25
188 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 1,25
189 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 1,25
190 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 1,20
191 DNB Bank ASA Superspar 1,20
192 DNB Bank ASA Sparekonto 1,20
193 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 1,20
194 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1,20
195 Danske Bank Sikkerhet i innskudd 1,20
196 DNB Bank ASA Boligspar Ekstra etter 34 år 1,20
197 Lillesands Sparebank Spar Total 1,20
198 Luster Sparebank Langtidssparing 1,20
199 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 1,20
200 Grong Sparebank Namdalskonto 1,20
201 Totens Sparebank TotenSpar 1,15
202 Hegra Sparebank Plasseringskonto 1,15
203 Ørland Sparebank Totalkonto 1,15
204 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 1,15
205 Romsdal Sparebank Sparekonto 1,15
206 Etnedal Sparebank Sparekonto 1,15
207 Larvikbanken Sparekonto 1,12
208 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 1,10
209 Sparebanken Sør Sparekonto Total og UNG 18-33 1,10
210 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 1,10
211 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 1,10
212 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 1,10
213 Cultura Sparebank Høyrentekonto 1,10
214 Etne Sparebank Sparekonto 1,10
215 Fana Sparebank Sparekonto 1,10
216 Sparebanken Sør Sparekonto 1,10
217 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 1,05
218 Odal Sparebank Sparekonto 1,05
219 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 1,05
220 Odal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,05
221 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 1,00
222 Ørland Sparebank ØrlandSpar 1,00
223 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 1,00
224 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 1,00
225 SpareBank 1 SMN BSU+ etter 36år 1,00
226 Soknedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,00
227 Danske Bank SPAR Platinum 1,00
228 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 1,00
229 Birkenes Sparebank BSU-Pluss etter 34 år 1,00
230 Trøgstad Sparebank BSU Pluss over 34 år 1,00
231 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1,00
232 Rindal Sparebank Sparekonto 1,00
233 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 1,00
234 SpareBank 1 SMN Sparekonto 1,00
235 Spareskillingsbanken Sparekonto 1,00
236 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 1,00
237 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 1,00
238 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 1,00
239 Aasen Sparebank Smartspar 1,00
240 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 1,00
241 Totens Sparebank Sparekonto 1,00
242 Sparebanken Vest Høyrentekonto 1,00
243 Aasen Sparebank Innherredskonto 1,00
244 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0,95
245 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0,95
246 Oslofjord Sparebank Fjordkonto 0,95
247 Oslofjord Sparebank Sparekonto 0,95
248 Sparebanken Sør SmartSpar 0,90
249 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0,90
250 Storebrand Bank ASA Bufferkonto 0,90
251 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0,90
252 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0,85
253 Danske Bank SPAR Ekstra - for deg med boliglån 0,85
254 Aurskog Sparebank Sparekonto 0,80
255 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0,80
256 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0,80
257 Nidaros Sparebank Bufferspar 0,80
258 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0,80
259 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0,80
260 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0,80
261 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0,80
262 Sparebanken Sør Sparekonto ekstra 0,75
263 Rørosbanken Røros Sparebank Kapitalkonto 0,75
264 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,75
265 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 0,75
266 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 0,75
267 Danske Bank Nettspar 0,75
268 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto 0,75
269 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,75
270 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0,70
271 BN Bank ASA Høyrentekonto 0,70
272 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 0,70
273 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0,70
274 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0,65
275 Bjugn Sparebank Sparekonto 0,65
276 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring BSU Pluss etter 34 år 0,60
277 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0,60
278 SpareBank 1 SMN Grønt innskudd 0,60
279 Aasen Sparebank AasenKonto 0,55
280 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0,55
281 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto Nordmøre+ 0,50
282 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0,50
283 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0,50
284 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 0,50
285 Cultura Sparebank Sparekonto 0,50
286 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0,50
287 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 0,50
288 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0,50
289 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0,50
290 Lea Bank ASA EasySpar 0,45
291 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 0,40
292 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boligsparekonto etter fylte 34 år 0,35
293 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0,30
294 Andebu Sparebank Boligspar etter fylte 34 0,30
295 Næringsbanken ASA Sparekonto 0,30
296 Aasen Sparebank BSU + etter 34 år 0,30
297 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0,30
298 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 0,30
299 Cultura Sparebank Støttekonto 0,25
300 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0,25
301 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 0,25
302 Hemne Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,25
303 Hegra Sparebank Spesialkonto 0,25
304 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Pluss 31 dagar 0,20
305 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0,20
306 Aasen Sparebank Plasseringskonto m/2mnd oppsigelse 0,20
307 Sparebanken Møre Sparekonto 0,20
308 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0,15
309 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0,10
310 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0,10
311 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0,10
312 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0,10
313 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0,10
314 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0,10
315 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0,10
316 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 0,10
317 Orkla Sparebank Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse 0,05
318 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 0,00
319 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0,00
320 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0,00
321 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0,00
322 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0,00
323 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0,00
324 Cultura Sparebank Miljøkonto 0,00
325 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0,00
326 Haugesund Sparebank Aksjekonto 0,00
327 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0,00
328 Larvikbanken Brukskonto 0,00
329 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0,00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1