Innskuddsrente

Innskuddsrenten er historisk lav, og varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor være mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente, og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Svea Finans NUF Sparekonto 2.40
2 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2.30
3 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2.30
4 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2.20
5 Hønefoss Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 2.20
6 BB Bank ASA Sparekonto 2.15
7 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2.10
8 Aurskog Sparebank Spareplan 2.10
9 Optin Bank ASA Sparekonto 2.10
10 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 2.05
11 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 2.00
12 Kraft Bank ASA Høyrente 2.00
13 Strømmen Sparebank Nettspar 2.00
14 MYBANK ASA Sparekonto 1.99
15 EASYBANK ASA EasySpar 1.98
16 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 1.96
17 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.95
18 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1.93
19 Komplett Bank ASA Høyrentekonto 1.93
20 INSTABANK ASA Sparekonto 1.93
21 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU / LOfavør BSU / BSU+ etter fylte 34 år 1.93
22 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 1.92
23 Marker Sparebank Plasseringskonto 1.90
24 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.90
25 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.90
26 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1.90
27 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1.80
28 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.80
29 BRAbank ASA Høyrentekonto 1.79
30 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.76
31 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1.75
32 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1.75
33 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.75
34 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 1.70
35 Marker Sparebank Aktiv Spar 1.70
36 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1.70
37 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 1.70
38 Grong Sparebank MaxSpar 1.65
39 Valle Sparebank Vallespar 1.65
40 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Høgrente 1.65
41 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 1.65
42 Skue Sparebank Skue Toppspar 1.60
43 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 1.60
44 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1.50
45 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.50
46 Helgeland Sparebank Drømmespar 1.50
47 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1.50
48 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1.50
49 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 1.50
50 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 1.50
51 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 1.50
52 SpareBank 1 Hallingdal Valdres BSU 34+ 1.50
53 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1.50
54 Jæren Sparebank JærSpar 1.50
55 Sunndal Sparebank SuperSpar 1.50
56 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1.40
57 Marker Sparebank Sparekonto 1.40
58 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 1.40
59 Bjugn Sparebank Høyrentekonto Pluss 1.40
60 Sparebanken Sør SmartSpar 1.35
61 Odal Sparebank Totalspar 1.35
62 DNB Bank ASA Superspar 1.35
63 Strømmen Sparebank Sparekonto 1.35
64 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 1.25
65 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 1.25
66 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1.25
67 Danske Bank SPAR Aktiv 1.25
68 Østre Agder Sparebank Månedsspar 1.25
69 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1.24
70 Gjensidige Bank Høyrentekonto 1.20
71 SpareBank 1 Gudbrandsdal BSU 34+ 1.20
72 Nidaros Sparebank Spar 1.20
73 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 1.20
74 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1.20
75 LillestrømBanken Plasseringskonto 1.15
76 LillestrømBanken Sparekonto 1.15
77 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 1.15
78 SpareBank 1 SMN Sparekonto 1.15
79 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1.15
80 LillestrømBanken Nettspar 1.15
81 OBOS-banken AS OBOS-konto 1.10
82 Andebu Sparebank Sparekonto 1.10
83 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Plasseringskonto 1.10
84 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 1.10
85 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1.10
86 Østre Agder Sparebank Sparekonto 1.10
87 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 1.10
88 Skue Sparebank Skue sparekonto 1.05
89 Oppdalsbanken Sparekonto 1.05
90 Aasen Sparebank Innherredskonto 1.05
91 Tinn Sparebank Kapitalkonto 1.05
92 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 1.05
93 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 1.05
94 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 1.05
95 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1.00
96 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 1.00
97 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 1.00
98 SpareBank 1 BV Private Banking konto 1.00
99 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Sparekonto 1.00
100 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 1.00
101 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 1.00
102 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 1.00
103 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 1.00
104 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 1.00
105 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 1.00
106 Grue Sparebank Sparekonto 1.00
107 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 1.00
108 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 1.00
109 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.95
110 KLP Banken AS Topprentekonto 0.95
111 Sparebanken Narvik Kapitalkonto 0.95
112 KLP Banken AS Sparekonto 0.95
113 YS (Gjensidige Bank) Sparekonto 0.90
114 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU over 34 år 0.90
115 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.90
116 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0.90
117 NAL (Gjensidige Bank) NAL Sparekonto 0.90
118 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.90
119 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.85
120 Grong Sparebank Namdalskonto 0.85
121 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.85
122 Sparebanken DIN Sparekonto 0.85
123 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.85
124 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.85
125 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.85
126 DNB Bank ASA Sparekonto 0.85
127 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.85
128 Gjensidige Bank Sparekonto - Aktiv 0.80
129 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.80
130 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.80
131 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.80
132 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.80
133 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.80
134 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.80
135 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.80
136 Gjensidige Bank Sparekonto - Basis 0.80
137 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.80
138 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.75
139 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.75
140 Søgne og Greipstad Sparebank BSU/Boligspar over 34 år 0.75
141 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.75
142 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.75
143 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.75
144 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.75
145 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.75
146 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 0.75
147 Fana Sparebank Sparekonto 0.75
148 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.70
149 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.70
150 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.70
151 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.70
152 Jæren Sparebank Sparekonto 0.70
153 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.70
154 Danske Bank Nettspar 0.70
155 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.70
156 Voss Sparebank VossVekst 0.70
157 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.70
158 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.65
159 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.65
160 Lillesands Sparebank Spar Total 0.65
161 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.65
162 Melhusbanken Høyrentekonto 0.65
163 Ofoten Sparebank Høyrentekonto 0.60
164 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.60
165 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.60
166 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.60
167 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.60
168 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.60
169 Valle Sparebank Sparekonto 0.60
170 Aasen Sparebank AasenKonto 0.60
171 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.60
172 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.55
173 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0.55
174 Totens Sparebank Sparekonto 0.55
175 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.55
176 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.55
177 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.50
178 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.50
179 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.50
180 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.50
181 Hemne Sparebank Smart-konto 0.50
182 Hemne Sparebank Gull-konto 0.50
183 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.50
184 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.50
185 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.50
186 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0.50
187 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.50
188 Bank2 ASA Sparekonto 0.50
189 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.50
190 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.50
191 Selbu Sparebank Sparekonto 0.50
192 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.50
193 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.50
194 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.50
195 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.50
196 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.50
197 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.50
198 Sogn Sparebank Sparekonto 0.50
199 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.50
200 Voss Sparebank Sparekonto 0.50
201 Odal Sparebank Sparekonto 0.45
202 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.45
203 Orkla Sparebank Sparekonto 0.45
204 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0.45
205 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.40
206 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.40
207 Vekselbanken Sparekonto 0.40
208 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.40
209 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.40
210 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.40
211 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.40
212 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.40
213 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.40
214 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.40
215 Etne Sparebank Sparekonto 0.35
216 Grong Sparebank Sparekonto 0.35
217 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.35
218 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.35
219 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.35
220 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.30
221 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.30
222 Sparebanken Sør Sparekonto 0.30
223 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.30
224 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.30
225 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.30
226 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.30
227 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.30
228 Næringsbanken ASA Sparekonto 0.30
229 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.30
230 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0.30
231 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.25
232 Rindal Sparebank Høgrentekonto 0.25
233 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.25
234 Bjugn Sparebank Høyrentekonto 0.25
235 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.25
236 Luster Sparebank Langtidssparing 0.25
237 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0.20
238 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.20
239 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
240 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.10
241 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.10
242 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.10
243 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
244 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
245 Hegra Sparebank Høyrente med binding 0.10
246 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.10
247 Sbanken ASA Sparekonto 0.10
248 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0.10
249 Søgne og Greipstad Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
250 Larvikbanken Brukskonto 0.05
251 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.05
252 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.02
253 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.02
254 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.02
255 EkstraKonto.no (BN Bank ASA) EkstraKonto 0.00
256 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
257 Gjensidige Bank Skattetrekkskonto 0.00
258 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
259 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00