Innskuddsrente

Innskuddsrenten er historisk lav, og varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor være mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente, og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2.00
2 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.90
3 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.90
4 INSTABANK ASA Sparekonto 1.80
5 Svea Finans NUF Sparekonto 1.80
6 Kraft Bank ASA Høyrente 1.75
7 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1.75
8 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.75
9 BB Bank Sparekonto 1.75
10 Optin Bank ASA Sparekonto 1.75
11 Komplett Bank ASA Sparekonto 1.74
12 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.70
13 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1.64
14 EASYBANK ASA EasySpar 1.59
15 BRAbank ASA Høyrentekonto 1.59
16 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 1.50
17 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.50
18 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU / LOfavør BSU / BSU+ etter fylte 34 år 1.30
19 MYBANK ASA Sparekonto 1.29
20 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.15
21 Monner AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monner sparekonto 1.10
22 Hønefoss Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 1.05
23 Aurskog Sparebank Spareplan 1.00
24 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.00
25 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.00
26 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.00
27 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 0.95
28 Valle Sparebank Vallespar 0.85
29 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
30 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 0.80
31 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
32 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.75
33 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.75
34 Sparebanken Narvik Spar Xtra 0.75
35 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.70
36 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.70
37 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.70
38 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.70
39 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.70
40 Jæren Sparebank JærSpar 0.60
41 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.60
42 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 0.55
43 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.55
44 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0.55
45 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.55
46 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 0.54
47 Nordea Direct Høyrentekonto 0.50
48 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 0.50
49 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.50
50 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.45
51 Helgeland Sparebank Drømmespar 0.45
52 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.40
53 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.40
54 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.40
55 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.40
56 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.40
57 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.40
58 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.40
59 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.40
60 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.35
61 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.35
62 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.35
63 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.35
64 Odal Sparebank Totalspar 0.35
65 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.35
66 DNB Bank ASA Superspar 0.35
67 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0.30
68 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.30
69 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.30
70 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.30
71 SpareBank 1 Gudbrandsdal BSU 34+ 0.30
72 Næringsbanken ASA Sparekonto 0.30
73 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.30
74 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.30
75 Sparebanken Sør SmartSpar 0.30
76 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.30
77 Rindal Sparebank Sparekonto 0.25
78 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.25
79 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.25
80 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.25
81 SpareBank 1 BV Private Banking konto 0.25
82 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.25
83 Grong Sparebank MaxSpar 0.25
84 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.25
85 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.25
86 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.20
87 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
88 Oppdalsbanken Sparekonto 0.20
89 Andebu Sparebank Sparekonto 0.20
90 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.20
91 Strømmen Sparebank Nettspar 0.20
92 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.20
93 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.20
94 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.20
95 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.20
96 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.20
97 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0.20
98 Fana Sparebank Sparekonto 0.20
99 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.20
100 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.20
101 LillestrømBanken Nettspar 0.20
102 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.20
103 LillestrømBanken Sparekonto 0.20
104 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.20
105 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.20
106 LillestrømBanken Plasseringskonto 0.20
107 NAL (Nordea Direct) NAL Sparekonto 0.20
108 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
109 Marker Sparebank Sparekonto 0.20
110 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.15
111 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.15
112 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.15
113 SpareBank 1 Hallingdal Valdres BSU 34+ 0.15
114 Danske Bank Nettspar 0.15
115 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.15
116 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.15
117 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0.15
118 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.15
119 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
120 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.15
121 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0.15
122 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.15
123 Sogn Sparebank Sparekonto 0.15
124 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.15
125 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.15
126 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.15
127 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.15
128 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.15
129 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 0.15
130 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.15
131 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.15
132 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.15
133 KLP Banken AS Sparekonto 0.15
134 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.15
135 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.15
136 Valle Sparebank Sparekonto 0.15
137 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.15
138 Aasen Sparebank AasenKonto 0.15
139 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.15
140 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0.15
141 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.15
142 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.15
143 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.15
144 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.15
145 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 0.15
146 DNB Bank ASA Sparekonto 0.15
147 KLP Banken AS Topprentekonto 0.15
148 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.15
149 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.15
150 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.15
151 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 0.15
152 Hemne Sparebank Gull-konto 0.10
153 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.10
154 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.10
155 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.10
156 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
157 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0.10
158 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.10
159 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.10
160 Grong Sparebank Sparekonto 0.10
161 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.10
162 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.10
163 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.10
164 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.10
165 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0.10
166 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.10
167 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.10
168 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.10
169 Totens Sparebank Sparekonto 0.10
170 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.10
171 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.10
172 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.10
173 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
174 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.10
175 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.10
176 Luster Sparebank Plassseringskonto 0.10
177 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.10
178 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.10
179 Sparebanken DIN Sparekonto 0.10
180 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.10
181 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
182 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.10
183 Nidaros Sparebank Spar 0.10
184 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
185 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.10
186 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.10
187 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.10
188 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.10
189 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.10
190 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0.10
191 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.10
192 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.10
193 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.10
194 SpareBank 1 Nordvest LOfavør sparekonto 0.10
195 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.10
196 Nordea Direct Sparekonto 0.10
197 Selbu Sparebank Sparekonto 0.10
198 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.10
199 Grong Sparebank Namdalskonto 0.10
200 Melhusbanken Høyrentekonto 0.10
201 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.10
202 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.10
203 Østre Agder Sparebank Månedsspar 0.10
204 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.10
205 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.10
206 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.10
207 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.10
208 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.05
209 Sparebanken Sør Sparekonto 0.05
210 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.05
211 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.05
212 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.05
213 Voss Sparebank VossVekst 0.05
214 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.05
215 Etne Sparebank Sparekonto 0.05
216 Jæren Sparebank Sparekonto 0.05
217 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.05
218 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.05
219 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.05
220 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.05
221 Orkla Sparebank Sparekonto 0.05
222 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.05
223 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0.05
224 Odal Sparebank Sparekonto 0.05
225 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.05
226 Søgne og Greipstad Sparebank BSU/Boligspar over 34 år 0.05
227 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.05
228 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.05
229 Grue Sparebank Sparekonto 0.05
230 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.05
231 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.05
232 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.05
233 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.05
234 Luster Sparebank Langtidssparing 0.05
235 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.05
236 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.05
237 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.05
238 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.05
239 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.02
240 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.02
241 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.02
242 Sbanken ASA Sparekonto 0.01
243 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 0.00
244 Voss Sparebank Sparekonto 0.00
245 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
246 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
247 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
248 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.00
249 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 0.00
250 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.00
251 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0.00
252 Vekselbanken Sparekonto 0.00
253 Nordea Direct Skattetrekkskonto 0.00
254 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 0.00
255 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
256 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
257 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.00
258 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto 0.00
259 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.00
260 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
261 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.00
262 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.00
263 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.00
264 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.00
265 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
266 Larvikbanken Brukskonto 0.00
267 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0.00
268 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00