Innskuddsrente 50 000

Innskuddsrenten er historisk lav, og varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor være mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente, og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. På defero.no kan du kredittsjekke deg selv gratis, og slik se hvilke renter du kan forvente å få, på alle typer lån.

  Bank   Navn Rente
1 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 1,40
2 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1,01
3 INSTABANK ASA Sparekonto 1,00
4 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1,00
5 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1,00
6 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,00
7 TF Bank Norge NUF Sparekonto 1,00
8 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 0,95
9 Kraft Bank ASA Høyrente 0,95
10 Tolga-Os Sparebank Innskudd med oppsigelse 31 dager 0,90
11 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 0,90
12 Monner AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monner sparekonto 0,90
13 Aprila Bank ASA Sparekonto 0,90
14 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 0,90
15 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 0,85
16 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 0,85
17 Danske Bank Sikkerhet i innskudd 0,85
18 Valle Sparebank Vallespar 0,85
19 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 0,85
20 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 0,85
21 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0,80
22 Aurskog Sparebank Spareplan 0,80
23 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 0,80
24 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0,80
25 MYBANK ASA Sparekonto 0,79
26 Sparebanken Narvik Spar Xtra 0,75
27 Svea Finans NUF Sparekonto 0,75
28 Marker Sparebank Plasseringskonto 0,75
29 Bjugn Sparebank BSU Pluss fra det året man fyller 34 år 0,75
30 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0,75
31 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 0,75
32 Marker Sparebank Aktiv Spar 0,70
33 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0,70
34 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,70
35 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0,70
36 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0,70
37 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 0,70
38 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0,65
39 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0,65
40 Bank Norwegian AS Sparekonto 0,60
41 Sparebanken Øst FriSpar 0,60
42 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0,60
43 Jæren Sparebank JærSpar 0,60
44 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring BSU Pluss etter 34 år 0,60
45 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0,60
46 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 0,55
47 Komplett Bank ASA Sparekonto 0,55
48 Nordea Direct Høyrentekonto 0,50
49 YS (Nordea Direct) Høyrentekonto 0,50
50 Aasen Sparebank Smartspar 0,50
51 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 0,50
52 Unio (Nordea Direct) Høyrentekonto 0,50
53 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 0,50
54 NAL (Nordea Direct) Høyrentekonto 0,50
55 Luster Sparebank Månadsspar 0,50
56 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0,50
57 BN Bank ASA Spiffkonto 0,50
58 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 0,45
59 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0,45
60 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,45
61 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 0,45
62 BRABANK ASA EasySpar 0,45
63 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 0,40
64 OBOS-banken AS OBOS-konto 0,40
65 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0,40
66 Aasen Sparebank Innherredskonto 0,40
67 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0,40
68 Skue Sparebank Skue Toppspar 0,40
69 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0,40
70 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0,40
71 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0,40
72 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 0,37
73 TOBB (DNB) Superspar 0,35
74 Danske Bank SPAR Platinum 0,35
75 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0,35
76 Odal Sparebank Totalspar 0,35
77 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 0,35
78 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0,35
79 USBL (DNB) Superspar 0,35
80 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0,35
81 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 0,35
82 Sparebanken Sør SmartSpar 0,30
83 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 0,30
84 Haugesund Sparebank Sparekonto 0,30
85 Næringsbanken ASA Sparekonto 0,30
86 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 0,30
87 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0,30
88 Aasen Sparebank BSU + etter 34 år 0,30
89 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0,30
90 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0,30
91 Spareskillingsbanken BSUx2 etter 34 år 0,30
92 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0,30
93 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0,25
94 SpareBank 1 Sørøst-Norge Private Banking konto 0,25
95 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 0,25
96 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0,25
97 Rindal Sparebank Sparekonto 0,25
98 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0,25
99 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0,25
100 Åfjord Sparebank Sparekonto 0,25
101 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,20
102 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0,20
103 LillestrømBanken Sparekonto 0,20
104 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0,20
105 LillestrømBanken Nettspar 0,20
106 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0,20
107 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0,20
108 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0,20
109 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0,20
110 LillestrømBanken Plasseringskonto 0,20
111 Marker Sparebank Sparekonto 0,20
112 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0,20
113 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 0,20
114 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0,20
115 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0,20
116 Andebu Sparebank Sparekonto 0,20
117 Strømmen Sparebank Nettspar 0,20
118 Fana Sparebank Sparekonto 0,20
119 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0,20
120 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0,20
121 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0,20
122 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0,20
123 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0,20
124 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0,20
125 NAL (Nordea Direct) NAL Sparekonto 0,20
126 Strømmen Sparebank Sparekonto 0,20
127 DNB Bank ASA Superspar 0,20
128 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0,20
129 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0,20
130 Sunndal Sparebank SuperSpar 0,15
131 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0,15
132 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0,15
133 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0,15
134 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0,15
135 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0,15
136 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0,15
137 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0,15
138 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0,15
139 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0,15
140 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0,15
141 Sogn Sparebank Sparekonto 0,15
142 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0,15
143 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0,15
144 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0,15
145 USBL (DNB) Sparekonto 0,15
146 USBL (DNB) Sparekonto Pluss 0,15
147 TOBB (DNB) Sparekonto Pluss 0,15
148 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 0,15
149 TOBB (DNB) Sparekonto 0,15
150 Landkreditt Bank AS Spare+ 0,15
151 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0,15
152 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0,15
153 Valle Sparebank Plasseringskonto 0,15
154 KLP Banken AS Sparekonto 0,15
155 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 0,15
156 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0,15
157 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0,15
158 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0,15
159 Valle Sparebank Sparekonto 0,15
160 DNB Bank ASA Sparekonto 0,15
161 Aasen Sparebank AasenKonto 0,15
162 Valle Sparebank Kapitalkonto 0,15
163 Danske Bank SPAR Ekstra - for deg med boliglån 0,15
164 Aurskog Sparebank Sparekonto 0,15
165 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0,15
166 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0,15
167 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0,15
168 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0,15
169 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0,15
170 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0,15
171 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0,15
172 KLP Banken AS Topprentekonto 0,15
173 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0,15
174 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0,15
175 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0,15
176 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0,15
177 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0,10
178 Østre Agder Sparebank Månedsspar 0,10
179 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0,10
180 Cultura Sparebank Støttekonto 0,10
181 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0,10
182 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0,10
183 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0,10
184 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0,10
185 Hemne Sparebank Smart-konto 0,10
186 Sandnes Sparebank Sparekonto 0,10
187 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0,10
188 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 0,10
189 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0,10
190 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0,10
191 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 0,10
192 Totens Sparebank Sparekonto 0,10
193 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0,10
194 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0,10
195 Ørskog Sparebank Sparekonto 0,10
196 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 0,10
197 Grong Sparebank Sparekonto 0,10
198 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0,10
199 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0,10
200 Sparebanken DIN Sparekonto 0,10
201 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0,10
202 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0,10
203 Grong Sparebank Namdalskonto 0,10
204 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0,10
205 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,10
206 Selbu Sparebank Sparekonto 0,10
207 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU+ etter 34 år 0,10
208 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 0,10
209 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 0,10
210 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0,10
211 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 0,10
212 Fornebu Sparebank Sparekonto 0,10
213 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0,10
214 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0,10
215 Danske Bank Nettspar 0,10
216 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0,10
217 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0,10
218 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0,10
219 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0,10
220 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0,10
221 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0,10
222 SpareBank 1 Modum BSU+ etter 34 år 0,10
223 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0,10
224 Nidaros Sparebank Spar 0,10
225 Kvinesdal Sparebank Plasseringskonto 0,10
226 Luster Sparebank Plassseringskonto 0,10
227 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0,10
228 Hemne Sparebank Gull-konto 0,10
229 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0,10
230 Oppdalsbanken Sparekonto 0,10
231 Nordea Direct Sparekonto 0,10
232 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0,10
233 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0,10
234 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 0,10
235 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0,10
236 Blaker Sparebank Høyrentekonto med 31 dagers oppsigelse 0,10
237 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 0,10
238 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 0,10
239 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0,10
240 Cultura Sparebank Sparekonto 0,10
241 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0,10
242 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0,10
243 Melhusbanken Sparekonto 0,10
244 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0,05
245 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0,05
246 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0,05
247 Ørland Sparebank Totalkonto 0,05
248 Odal Sparebank Sparekonto 0,05
249 Sparebanken Sør Sparekonto 0,05
250 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0,05
251 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0,05
252 Søgne og Greipstad Sparebank Boligspar over 34 år 0,05
253 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0,05
254 Voss Sparebank VossVekst 0,05
255 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0,05
256 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0,05
257 Berg Sparebank Kapitalkonto 0,05
258 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 0,05
259 Etne Sparebank Sparekonto 0,05
260 Skagerrak Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,05
261 Hemne Sparebank Skattetrekkskonto 0,05
262 Lillesands Sparebank Spar Total 0,05
263 Sparebanken Narvik Sparekonto 0,05
264 Grue Sparebank Sparekonto 0,05
265 Bjugn Sparebank Sparekonto 0,05
266 Jæren Sparebank Sparekonto 0,05
267 Luster Sparebank Langtidssparing 0,05
268 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0,05
269 Spareskillingsbanken Sparekonto 0,05
270 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0,05
271 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0,05
272 Blaker Sparebank Sparekonto 0,05
273 Blaker Sparebank Høyrentekonto uten binding 0,05
274 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 0,05
275 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0,05
276 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0,05
277 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0,05
278 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0,05
279 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 0,05
280 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0,05
281 Etnedal Sparebank Sparekonto 0,05
282 Sparebanken Øst Lokalkonto 0,05
283 Orkla Sparebank Sparekonto 0,05
284 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0,05
285 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0,05
286 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0,05
287 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0,05
288 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0,02
289 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0,02
290 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0,02
291 Sparebanken Øst Kapitalspar 0,02
292 Sbanken ASA Sparekonto 0,01
293 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 0,00
294 Trøgstad Sparebank BSU Pluss over 34 år 0,00
295 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0,00
296 Nidaros Sparebank Bufferspar 0,00
297 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0,00
298 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0,00
299 Cultura Sparebank Miljøkonto 0,00
300 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0,00
301 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0,00
302 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boligsparekonto etter fylte 34 år 0,00
303 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 0,00
304 Pareto Bank ASA Paretokonto privat - rentenedsettelse 09.08.21 0,00
305 Skue Sparebank Hønefosskonto 0,00
306 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0,00
307 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0,00
308 Voss Sparebank Sparekonto 0,00
309 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0,00
310 Østre Agder Sparebank Skattetrekkskonto 0,00
311 Skue Sparebank Skue sparekonto 0,00
312 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat - rentenedsettelse 09.08.21 0,00
313 Larvikbanken Brukskonto 0,00
314 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0,00
315 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0,00
316 Vekselbanken Sparekonto 0,00
317 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0,00
318 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0,00
319 Voss Sparebank Kapitalkonto 0,00
320 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0,00
321 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto Nordvest+ 0,00
322 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0,00
323 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0,00
324 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0,00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00