Innskuddsrente

Innskuddsrenten er historisk lav, og varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor være mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente, og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2,30
2 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2,30
3 Hønefoss Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 2,20
4 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2,20
5 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2,20
6 BB Bank ASA Sparekonto 2,15
7 Kraft Bank ASA Høyrente 2,15
8 MYBANK ASA Sparekonto 2,11
9 Optin Bank ASA Sparekonto 2,10
10 Svea Finans NUF Sparekonto 2,10
11 Aurskog Sparebank Spareplan 2,10
12 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 2,05
13 Sparebanken Narvik Spar Xtra 2,00
14 Strømmen Sparebank Nettspar 2,00
15 Marker Sparebank Plasseringskonto 2,00
16 EASYBANK ASA EasySpar 1,98
17 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 1,96
18 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1,95
19 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1,95
20 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 1,94
21 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1,93
22 Komplett Bank ASA Sparekonto 1,93
23 INSTABANK ASA Sparekonto 1,93
24 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU / LOfavør BSU / BSU+ etter fylte 34 år 1,93
25 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1,90
26 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1,90
27 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 1,90
28 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1,90
29 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1,90
30 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 1,80
31 Marker Sparebank Aktiv Spar 1,80
32 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1,80
33 BRAbank ASA Høyrentekonto 1,79
34 Bank Norwegian AS Sparekonto 1,75
35 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1,75
36 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1,70
37 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1,70
38 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 1,70
39 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 1,65
40 Valle Sparebank Vallespar 1,65
41 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Høgrente 1,65
42 Grong Sparebank MaxSpar 1,65
43 Skue Sparebank Skue Toppspar 1,60
44 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 1,60
45 Odal Sparebank Totalspar 1,60
46 Jæren Sparebank JærSpar 1,60
47 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 1,55
48 Bjugn Sparebank Høyrentekonto Pluss 1,50
49 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1,50
50 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 1,50
51 Sunndal Sparebank SuperSpar 1,50
52 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 1,50
53 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 1,50
54 SpareBank 1 Gudbrandsdal BSU 34+ 1,50
55 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1,50
56 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1,50
57 Helgeland Sparebank Drømmespar 1,50
58 Haugesund Sparebank Sparekonto 1,50
59 Marker Sparebank Sparekonto 1,50
60 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1,50
61 SpareBank 1 Hallingdal Valdres BSU 34+ 1,50
62 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 1,40
63 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1,40
64 Gjensidige Bank Høyrentekonto 1,35
65 Sparebanken Sør SmartSpar 1,35
66 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1,35
67 Strømmen Sparebank Sparekonto 1,35
68 DNB Bank ASA Superspar 1,35
69 LillestrømBanken Plasseringskonto 1,30
70 LillestrømBanken Sparekonto 1,30
71 LillestrømBanken Nettspar 1,30
72 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 1,25
73 Skue Sparebank Skue sparekonto 1,25
74 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 1,25
75 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 1,25
76 Østre Agder Sparebank Månedsspar 1,25
77 Andebu Sparebank Sparekonto 1,25
78 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 1,25
79 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1,25
80 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 1,25
81 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 1,25
82 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1,24
83 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1,20
84 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 1,20
85 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 1,20
86 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 1,20
87 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 1,20
88 Nidaros Sparebank Spar 1,20
89 SpareBank 1 SMN Sparekonto 1,15
90 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1,15
91 Grue Sparebank Sparekonto 1,15
92 OBOS-banken AS OBOS-konto 1,10
93 Østre Agder Sparebank Sparekonto 1,10
94 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Plasseringskonto 1,10
95 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 1,10
96 Sparebanken Narvik Sparekonto 1,10
97 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1,10
98 Oppdalsbanken Sparekonto 1,05
99 Aasen Sparebank Innherredskonto 1,05
100 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 1,05
101 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 1,05
102 Tinn Sparebank Kapitalkonto 1,05
103 SpareBank 1 BV Private Banking konto 1,00
104 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 1,00
105 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 1,00
106 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 1,00
107 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 1,00
108 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 1,00
109 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 1,00
110 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 1,00
111 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Sparekonto 1,00
112 KLP Banken AS Sparekonto 0,95
113 KLP Banken AS Topprentekonto 0,95
114 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0,95
115 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0,95
116 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0,95
117 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0,90
118 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0,90
119 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0,90
120 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0,90
121 Berg Sparebank Kapitalkonto 0,90
122 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0,90
123 YS (Gjensidige Bank) Sparekonto 0,90
124 NAL (Gjensidige Bank) NAL Sparekonto 0,90
125 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU over 34 år 0,90
126 DNB Bank ASA Sparekonto 0,85
127 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0,85
128 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0,85
129 Søgne og Greipstad Sparebank BSU/Boligspar over 34 år 0,85
130 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0,85
131 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 0,85
132 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0,85
133 Grong Sparebank Namdalskonto 0,85
134 Åfjord Sparebank Sparekonto 0,85
135 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0,85
136 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0,85
137 Sparebanken DIN Sparekonto 0,85
138 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0,85
139 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0,80
140 Danske Bank Nettspar 0,80
141 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0,80
142 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0,80
143 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0,80
144 Gjensidige Bank Sparekonto - Aktiv 0,80
145 Sogn Sparebank Sparekonto 0,80
146 Gjensidige Bank Sparekonto - Basis 0,80
147 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0,80
148 Jæren Sparebank Sparekonto 0,80
149 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0,80
150 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0,75
151 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0,75
152 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0,75
153 Fana Sparebank Sparekonto 0,75
154 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0,75
155 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0,75
156 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 0,75
157 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0,75
158 Sandnes Sparebank Sparekonto 0,75
159 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0,70
160 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0,70
161 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0,70
162 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0,70
163 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0,70
164 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0,70
165 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0,70
166 Nidaros Sparebank Bufferspar 0,70
167 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0,65
168 Melhusbanken Høyrentekonto 0,65
169 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0,65
170 Skagerrak Sparebank Særvilkår 90 0,65
171 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0,65
172 Lillesands Sparebank Spar Total 0,65
173 Spareskillingsbanken Sparekonto 0,65
174 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0,65
175 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0,60
176 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0,60
177 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0,60
178 Ofoten Sparebank Høyrentekonto 0,60
179 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0,60
180 Luster Sparebank Plassseringskonto 0,60
181 Valle Sparebank Kapitalkonto 0,60
182 Valle Sparebank Plasseringskonto 0,60
183 Valle Sparebank Sparekonto 0,60
184 Aasen Sparebank AasenKonto 0,60
185 Odal Sparebank Sparekonto 0,60
186 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0,55
187 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0,55
188 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0,55
189 Totens Sparebank Sparekonto 0,55
190 Orkla Sparebank Sparekonto 0,55
191 SpareBank 1 BV Sparekonto 0,55
192 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0,55
193 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0,55
194 Etnedal Sparebank Sparekonto 0,50
195 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0,50
196 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0,50
197 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0,50
198 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0,50
199 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0,50
200 Hemne Sparebank Gull-konto 0,50
201 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0,50
202 Voss Sparebank Kapitalkonto 0,50
203 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0,50
204 Hemne Sparebank Smart-konto 0,50
205 Vekselbanken Sparekonto 0,50
206 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0,50
207 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0,50
208 Fornebu Sparebank Sparekonto 0,50
209 Selbu Sparebank Sparekonto 0,50
210 Voss Sparebank Sparekonto 0,50
211 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0,50
212 Aurskog Sparebank Sparekonto 0,50
213 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0,50
214 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0,50
215 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0,50
216 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0,45
217 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0,45
218 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0,45
219 Ørskog Sparebank Sparekonto 0,40
220 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0,40
221 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0,40
222 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0,40
223 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0,40
224 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0,40
225 Luster Sparebank Langtidssparing 0,40
226 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0,40
227 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0,35
228 Etne Sparebank Sparekonto 0,35
229 Grong Sparebank Sparekonto 0,35
230 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0,30
231 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0,30
232 Sparebanken Sør Sparekonto 0,30
233 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0,30
234 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0,30
235 Cultura Sparebank Sparekonto 0,30
236 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0,30
237 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0,30
238 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0,30
239 Næringsbanken ASA Sparekonto 0,30
240 Bjugn Sparebank Høyrentekonto 0,25
241 Rindal Sparebank Høgrentekonto 0,25
242 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0,25
243 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0,25
244 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0,20
245 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0,20
246 Sbanken ASA Sparekonto 0,10
247 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0,10
248 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0,10
249 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0,10
250 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0,10
251 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0,10
252 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0,10
253 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0,10
254 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0,10
255 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0,10
256 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0,10
257 Larvikbanken Brukskonto 0,05
258 Søgne og Greipstad Sparebank Skattetrekkskonto 0,05
259 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0,05
260 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0,02
261 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0,02
262 Sparebanken Øst Kapitalspar 0,02
263 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0,00
264 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0,00
265 Gjensidige Bank Skattetrekkskonto 0,00
266 Cultura Sparebank Miljøkonto 0,00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00