Innskuddsrente fastrente 2-3 år

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 TF Bank Norge NUF Fastrentekonto 36 mnd 1.70
2 Nordax Bank AB (publ) Nordax Fastrentekonto 2 år 1.50
3 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPlussFast 3 år 1.33
4 Nordic Corporate Bank ASA Fastrenteinnskudd 36 mnd 1.30
5 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPlussFast 2 år 1.29
6 SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 24 mnd 1.25
7 DNB Bank ASA Fastrenteinnskudd 2 år 1.25
8 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 24 måneder 1.25
9 Pareto Bank ASA Fastrenteinnskudd - 3 år 1.20
10 BN Bank ASA Fastrenteinnskudd 24 mnd 1.20
11 Nordic Corporate Bank ASA Fastrenteinnskudd 24 mnd 1.20
12 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrenteinnskot - 2 år 1.15
13 Pareto Bank ASA Fastrenteinnskudd - 2 år 1.10
14 SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 24 mnd 1.10
15 Hjelmeland Sparebank 24 mnd - min 500.000 1.05
16 Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd 24 måneder 1.00
17 Sparebanken Vest Fastrenteinnskudd 2 år 1.00
18 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrenteinnskudd (24 mnd) 0.85
19 Larvikbanken Fastrenteinnskudd 24 mnd. 0.85
20 SpareBank 1 SR-Bank Fastrenteinnskudd 24 mnd 0.80
21 SpareBank 1 Helgeland Fastrenteinnskudd 24 mnd 0.80
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1