Innskuddsrente 100 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Svea Finans NUF Sparekonto 1.15
2 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.12
3 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.10
4 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.10
5 INSTABANK ASA Sparekonto 1.05
6 Aurskog Sparebank Spareplan 1.00
7 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.00
8 TF Bank Norge NUF Sparekonto 1.00
9 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.00
10 MYBANK ASA Sparekonto 0.99
11 Næringsbanken ASA Sparekonto 0.95
12 Kraft Bank ASA Høyrente 0.95
13 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 0.95
14 Tolga-Os Sparebank Innskudd med oppsigelse 31 dager 0.90
15 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 0.90
16 Monner AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monner sparekonto 0.90
17 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 0.90
18 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0.87
19 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 0.85
20 Danske Bank Sikkerhet i innskudd 0.85
21 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 0.85
22 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 0.85
23 Valle Sparebank Vallespar 0.85
24 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 0.85
25 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 0.85
26 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 0.80
27 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0.80
28 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.80
29 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
30 LillestrømBanken Plasseringskonto 0.80
31 LillestrømBanken Sparekonto 0.80
32 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 0.80
33 Blaker Sparebank Sparekonto Pluss 0.75
34 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.75
35 Sparebanken Narvik Spar Xtra 0.75
36 Sparebanken Øst Innskudd med binding 12 måneder 0.75
37 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 0.75
38 Bjugn Sparebank BSU Pluss fra det året man fyller 34 år 0.75
39 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 0.70
40 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.70
41 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.70
42 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 0.70
43 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.70
44 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0.70
45 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 0.70
46 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.65
47 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.60
48 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0.60
49 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring BSU Pluss etter 34 år 0.60
50 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.60
51 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0.60
52 Sparebanken Øst FriSpar 0.60
53 Jæren Sparebank JærSpar 0.60
54 Bank Norwegian AS Sparekonto 0.60
55 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.60
56 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 0.59
57 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 0.55
58 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 0.55
59 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 0.55
60 Komplett Bank ASA Sparekonto 0.55
61 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.53
62 Sparebanken Øst Innskudd med binding 6 måneder 0.50
63 NAL (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
64 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.50
65 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.50
66 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.50
67 Unio (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
68 Luster Sparebank Månadsspar 0.50
69 YS (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
70 Sparebanken Øst Sparekonto Fleks 0.50
71 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.50
72 Aasen Sparebank Smartspar 0.50
73 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 0.50
74 Nordea Direct Høyrentekonto 0.50
75 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.50
76 BN Bank ASA Spiffkonto 0.50
77 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 0.50
78 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.50
79 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.45
80 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.45
81 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 0.45
82 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.45
83 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0.45
84 BRABANK ASA EasySpar 0.45
85 KLP Banken AS Topprentekonto 0.40
86 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.40
87 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.40
88 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.40
89 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.40
90 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.40
91 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.40
92 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.40
93 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.40
94 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.40
95 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.40
96 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.35
97 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.35
98 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.35
99 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.35
100 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.35
101 Danske Bank SPAR Platinum 0.35
102 Odal Sparebank Totalspar 0.35
103 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 0.35
104 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.35
105 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.30
106 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.30
107 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.30
108 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0.30
109 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 0.30
110 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.30
111 Aasen Sparebank BSU + etter 34 år 0.30
112 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.30
113 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0.30
114 Spareskillingsbanken BSUx2 etter 34 år 0.30
115 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 0.30
116 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 0.30
117 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.30
118 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.30
119 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.27
120 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 0.25
121 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.25
122 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.25
123 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.25
124 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.25
125 Strømmen Sparebank Nettspar 0.25
126 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.25
127 SpareBank 1 Sørøst-Norge Private Banking konto 0.25
128 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.25
129 Rindal Sparebank Sparekonto 0.25
130 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 0.25
131 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 0.25
132 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 0.25
133 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.25
134 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.25
135 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.25
136 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.25
137 Sparebanken Øst Sparekonto Fri 0.25
138 Blaker Sparebank Høyrentekonto med 31 dagers oppsigelse 0.20
139 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0.20
140 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.20
141 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 0.20
142 Grong Sparebank Namdalskonto 0.20
143 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.20
144 DNB Bank ASA Superspar 0.20
145 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.20
146 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.20
147 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.20
148 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.20
149 NAL (Nordea Direct) NAL Sparekonto 0.20
150 Gildeskål Sparebank BSU+ etter 34 år 0.20
151 Sparebanken Sør SmartSpar 0.20
152 Sogn Sparebank Sparekonto 0.20
153 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.20
154 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.20
155 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 0.20
156 Selbu Sparebank Sparekonto 0.20
157 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.20
158 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 0.20
159 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.20
160 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
161 LillestrømBanken Nettspar 0.20
162 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.20
163 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.20
164 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.20
165 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
166 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.20
167 Marker Sparebank Sparekonto 0.20
168 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.20
169 Hemne Sparebank Gull-konto 0.20
170 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.20
171 Fana Sparebank Sparekonto 0.20
172 Skue Sparebank Skue Trappespar 0.15
173 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.15
174 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.15
175 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0.15
176 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.15
177 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.15
178 KLP Banken AS Sparekonto 0.15
179 Kvinesdal Sparebank Plasseringskonto 0.15
180 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.15
181 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.15
182 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.15
183 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.15
184 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.15
185 Andebu Sparebank Sparekonto 0.15
186 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.15
187 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 0.15
188 Skagerrak Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.15
189 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.15
190 DNB Bank ASA Sparekonto 0.15
191 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
192 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 0.15
193 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 0.15
194 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.15
195 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.15
196 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.15
197 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.15
198 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 0.15
199 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.15
200 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.15
201 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.15
202 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.15
203 Orkla Sparebank Sparekonto 0.15
204 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.15
205 Valle Sparebank Sparekonto 0.15
206 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.15
207 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.15
208 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.15
209 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.15
210 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.15
211 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.15
212 Danske Bank SPAR Ekstra - for deg med boliglån 0.15
213 Lillesands Sparebank Spar Total 0.15
214 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.15
215 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.15
216 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 0.15
217 Ørland Sparebank Totalkonto 0.15
218 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0.15
219 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.15
220 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.15
221 Aasen Sparebank AasenKonto 0.15
222 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.12
223 Oppdalsbanken Sparekonto 0.10
224 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 0.10
225 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 0.10
226 Sparebanken DIN Sparekonto 0.10
227 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.10
228 Luster Sparebank Plassseringskonto 0.10
229 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 0.10
230 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
231 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.10
232 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 0.10
233 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.10
234 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.10
235 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.10
236 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.10
237 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 0.10
238 Grue Sparebank Sparekonto 0.10
239 Østre Agder Sparebank Månedsspar 0.10
240 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.10
241 Voss Sparebank VossVekst 0.10
242 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 0.10
243 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.10
244 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.10
245 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.10
246 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
247 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
248 Cultura Sparebank Støttekonto 0.10
249 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.10
250 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.10
251 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.10
252 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.10
253 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.10
254 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU+ etter 34 år 0.10
255 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.10
256 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.10
257 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 0.10
258 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.10
259 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.10
260 SpareBank 1 Modum BSU+ etter 34 år 0.10
261 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.10
262 Melhusbanken Sparekonto 0.10
263 Danske Bank Nettspar 0.10
264 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto Nordvest+ 0.10
265 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0.10
266 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
267 Totens Sparebank Sparekonto 0.10
268 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.10
269 Nidaros Sparebank Spar 0.10
270 Nordea Direct Sparekonto 0.10
271 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.10
272 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.10
273 Sbanken ASA Sparekonto 0.10
274 Grong Sparebank Sparekonto 0.10
275 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.10
276 Etne Sparebank Sparekonto 0.10
277 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0.10
278 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.10
279 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.05
280 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.05
281 Hemne Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
282 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 0.05
283 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.05
284 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 0.05
285 Blaker Sparebank Ordinær Sparekonto 0.05
286 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.05
287 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.05
288 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 0.05
289 Jæren Sparebank Sparekonto 0.05
290 Sparebanken Sør Sparekonto 0.05
291 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.05
292 Søgne og Greipstad Sparebank Boligspar over 34 år 0.05
293 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.05
294 Blaker Sparebank Høyrentekonto uten binding 0.05
295 Vekselbanken Sparekonto 0.05
296 Odal Sparebank Sparekonto 0.05
297 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.05
298 Luster Sparebank Langtidssparing 0.05
299 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.05
300 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.05
301 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
302 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boligsparekonto etter fylte 34 år 0.00
303 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.00
304 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.00
305 Trøgstad Sparebank BSU Pluss over 34 år 0.00
306 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.00
307 Larvikbanken Brukskonto 0.00
308 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.00
309 Pareto Bank ASA Paretokonto privat - rentenedsettelse 09.08.21 0.00
310 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
311 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
312 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
313 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
314 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
315 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
316 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.00
317 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
318 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
319 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 0.00
320 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0.00
321 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.00
322 Østre Agder Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
323 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
324 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 0.00
325 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.00
326 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.00
327 Voss Sparebank Sparekonto 0.00
328 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1