Innskuddsrente 100 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Vik Sparebank Framtidskonto for heilkunder 2,65
2 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2,25
3 SveaDirekte (Svea Finans NUF) Sparekonto 2,21
4 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2,20
5 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2,15
6 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 2,03
7 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2,00
8 Kraft Bank ASA Høyrente 2,00
9 Næringsbanken ASA Sparekonto 1,95
10 EASYBANK ASA EasySpar 1,93
11 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1,93
12 INSTABANK ASA Sparekonto 1,93
13 Optin Bank ASA Sparekonto 1,92
14 MYBANK ASA Sparekonto 1,92
15 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1,90
16 MONOBANK ASA Høyrentekonto 1,88
17 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 1,80
18 Komplett Bank ASA Høyrentekonto 1,79
19 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1,76
20 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1,75
21 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 1,75
22 Bank Norwegian AS Sparekonto 1,75
23 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 1,73
24 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1,70
25 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 1,70
26 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU / LOfavør BSU / BSU+ etter fylte 34 år 1,68
27 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1,65
28 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 1,65
29 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1,65
30 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1,65
31 SpareBank 1 BV Sparekonto+ 1,60
32 Sunndal Sparebank SuperSpar 1,50
33 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 1,50
34 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1,50
35 Strømmen Sparebank Nettspar 1,45
36 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1,45
37 Marker Sparebank Plasseringskonto 1,45
38 Aurland Sparebank Sutalauskonto 1,40
39 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1,40
40 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1,40
41 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Høgrente 1,40
42 Hegra Sparebank Høyrente med binding 1,40
43 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 1,38
44 Haugesund Sparebank Sparekonto 1,35
45 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1,35
46 KLP Banken AS Topprentekonto 1,30
47 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1,30
48 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 1,30
49 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 1,30
50 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 1,30
51 Melhusbanken Høyrente med 32 d oppsigelse 1,30
52 Marker Sparebank Aktiv Spar 1,30
53 Skue Sparebank Skue Toppspar 1,30
54 Grong Sparebank MaxSpar 1,30
55 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1,25
56 Østre Agder Sparebank Månedsspar 1,25
57 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1,25
58 Odal Sparebank Totalspar 1,25
59 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1,24
60 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1,20
61 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 1,20
62 Valle Sparebank Vallespar 1,20
63 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 1,20
64 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1,20
65 Jæren Sparebank JærSpar 1,20
66 Helgeland Sparebank Drømmespar 1,20
67 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 1,20
68 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 1,20
69 DNB Bank ASA Superspar 1,20
70 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1,20
71 Bjugn Sparebank Høyrentekonto Pluss 1,15
72 LillestrømBanken Sparekonto 1,15
73 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 1,15
74 Marker Sparebank Sparekonto 1,10
75 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 1,10
76 Danske Bank SPAR Aktiv 1,10
77 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1,10
78 OBOS-banken AS OBOS-konto 1,10
79 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1,10
80 Sbanken ASA Sparekonto 1,09
81 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1,05
82 SpareBank 1 Hallingdal Valdres BSU 34+ 1,05
83 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1,05
84 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1,05
85 Gjensidige Bank Høyrentekonto 1,00
86 SpareBank 1 Gudbrandsdal BSU 34+ 1,00
87 SpareBank 1 BV Private Banking konto 1,00
88 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1,00
89 Grue Sparebank Sparekonto 1,00
90 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 1,00
91 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 1,00
92 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1,00
93 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1,00
94 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 1,00
95 KLP Banken AS Sparekonto 0,95
96 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0,95
97 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0,95
98 Aurskog Sparebank Sparekonto 0,95
99 Aasen Sparebank Innherredskonto 0,90
100 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU over 34 år 0,90
101 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0,90
102 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0,90
103 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0,90
104 Klæbu Sparebank Nettspar 0,90
105 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 0,90
106 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0,90
107 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0,90
108 Andebu Sparebank Sparekonto 0,85
109 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0,85
110 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 0,85
111 Berg Sparebank Kapitalkonto 0,85
112 Åfjord Sparebank Sparekonto 0,85
113 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0,80
114 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0,80
115 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0,80
116 Grong Sparebank Namdalskonto 0,80
117 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0,80
118 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0,80
119 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0,80
120 Lillesands Sparebank Spar Total 0,80
121 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0,80
122 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0,80
123 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0,80
124 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0,80
125 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0,80
126 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0,75
127 LillestrømBanken Nettspar 0,75
128 Søgne og Greipstad Sparebank BSU/Boligspar over 34 år 0,75
129 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0,75
130 Strømmen Sparebank Sparekonto 0,75
131 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0,75
132 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0,75
133 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0,75
134 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 0,70
135 Harstad Sparebank Høyrente/kapitalkonto 0,70
136 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0,70
137 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0,70
138 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0,70
139 Harstad Sparebank Sparekonto nettbank 0,70
140 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0,70
141 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0,70
142 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 0,65
143 Hemne Sparebank Gull-konto 0,65
144 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0,65
145 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0,65
146 Oppdalsbanken Sparekonto 0,65
147 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0,65
148 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0,65
149 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Privat Ekstra Sparekonto 0,60
150 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 0,60
151 YS (Gjensidige Bank) Sparekonto 0,60
152 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0,60
153 Aasen Sparebank AasenKonto 0,60
154 Bjugn Sparebank Høyrentekonto 0,60
155 Indre Sogn Sparebank Sparekonto 0,60
156 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0,60
157 Vik Sparebank Topprentekonto 0,60
158 Sparebanken Narvik Kapitalkonto 0,60
159 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Sparekonto 0,60
160 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0,60
161 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0,55
162 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0,55
163 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0,55
164 Sandnes Sparebank Sparekonto 0,55
165 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0,55
166 Etnedal Sparebank Sparekonto 0,55
167 Odal Sparebank Sparekonto 0,55
168 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0,55
169 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Plasseringskonto 0,55
170 Skue Sparebank Skue sparekonto 0,55
171 DNB Bank ASA Sparekonto 0,55
172 Harstad Sparebank Plasseringskonto PM 0,55
173 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0,50
174 Etne Sparebank Sparekonto 0,50
175 Gjensidige Bank Sparekonto - Basis 0,50
176 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0,50
177 Gjensidige Bank Sparekonto - Aktiv 0,50
178 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0,50
179 Voss Sparebank VossVekst 0,50
180 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0,50
181 Bank2 ASA Sparekonto 0,50
182 Totens Sparebank Sparekonto 0,50
183 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0,50
184 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0,50
185 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0,50
186 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0,50
187 Rindal Sparebank Høgrentekonto 0,50
188 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0,50
189 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0,45
190 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0,45
191 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0,45
192 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0,45
193 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0,45
194 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0,45
195 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0,45
196 Østre Agder Sparebank Spareklubben Nøffe 0,45
197 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0,45
198 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0,40
199 Melhusbanken Høyrentekonto 0,40
200 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto 0,40
201 Lillesands Sparebank Plasseringskonto 0,40
202 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0,40
203 Klæbu Sparebank MaxiSuper 0,40
204 Hemne Sparebank Smart-konto 0,40
205 Jæren Sparebank Sparekonto 0,40
206 Tysnes Sparebank TysnesSpar I 0,40
207 EkstraKonto.no (BN Bank ASA) EkstraKonto 0,40
208 Spareskillingsbanken Sparekonto 0,35
209 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0,35
210 Luster Sparebank Langtidssparing 0,35
211 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0,35
212 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0,35
213 Fana Sparebank Sparekonto 0,35
214 Eidsberg Sparebank Kapitalkonto 0,35
215 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0,35
216 Vekselbanken Sparekonto 0,35
217 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0,30
218 Ørskog Sparebank Sparekonto 0,30
219 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0,30
220 Danske Bank Nettspar 0,30
221 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0,30
222 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0,30
223 Vik Sparebank Sparekonto 0,30
224 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0,30
225 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0,30
226 Lofoten Sparebank Kapitalkonto 0,30
227 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0,30
228 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0,30
229 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0,30
230 Selbu Sparebank Sparekonto 0,30
231 Birkenes Sparebank BS-konto 0,30
232 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0,30
233 Grong Sparebank Sparekonto 0,25
234 Voss Sparebank Sparekonto 0,25
235 Sparebanken Sør Sparekonto 0,25
236 SpareBank 1 BV Sparekonto 0,25
237 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0,25
238 Voss Sparebank Kapitalkonto 0,25
239 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0,25
240 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0,25
241 Tysnes Sparebank TysnesSpar II 0,20
242 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0,20
243 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0,20
244 Orkla Sparebank Sparekonto 0,20
245 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0,20
246 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0,20
247 Aurland Sparebank Topprentekonto 0,20
248 Høland og Setskog Sparebank Sparekonto 0,20
249 Valle Sparebank Sparekonto 0,15
250 Fornebu Sparebank Sparekonto 0,15
251 Valle Sparebank Kapitalkonto 0,15
252 Valle Sparebank Plasseringskonto 0,15
253 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0,10
254 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0,10
255 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0,10
256 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0,10
257 Sbanken ASA Plasseringskonto 0,10
258 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0,10
259 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0,10
260 Cultura Sparebank Sparekonto 0,10
261 Larvikbanken Brukskonto 0,05
262 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0,05
263 Søgne og Greipstad Sparebank Skattetrekkskonto 0,05
264 Sparebanken Øst Kapitalspar 0,02
265 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0,02
266 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0,02
267 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0,00
268 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0,00
269 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0,00
270 Cultura Sparebank Miljøkonto 0,00
271 Gjensidige Bank Skattetrekkskonto 0,00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]