Innskuddsrente 100 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 2,50
2 Sparebanken Narvik Spar Xtra 2,50
3 Aurskog Sparebank Spareplan 2,35
4 INSTABANK ASA Sparekonto Pluss 2,35
5 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 2,30
6 Kraft Bank ASA Høyrente 2,29
7 Lea Bank ASA EasySpar Pluss 2,28
8 Bank2 ASA Bank2 Særvilkårskonto 2,25
9 Sparebanken Øst Innskudd med binding 12 måneder 2,25
10 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2,25
11 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 2,25
12 Næringsbanken ASA Sparekonto 2,25
13 Aprila Bank ASA Sparekonto 2,23
14 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2,20
15 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 2,20
16 Svea Bank AB, Filial i Norge Sparekonto 2,20
17 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 2,18
18 INSTABANK ASA Sparekonto 2,15
19 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 2,15
20 Strømmen Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2,10
21 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 2,10
22 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 2,10
23 KLP Banken AS Topprentekonto 2,05
24 Skue Sparebank Skue Månedsspar 2,00
25 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Sparekonto 2,00
26 Sparebanken Øst Innskudd med binding 6 måneder 2,00
27 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Sparekonto 2,00
28 MYBANK ASA Sparekonto 1,95
29 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 1,93
30 TF Bank Norge NUF Sparekonto 1,93
31 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1,90
32 Bank Norwegian AS Sparekonto 1,90
33 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1,90
34 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 1,90
35 Aurskog Sparebank Grønt innskudd 1,90
36 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1,90
37 Sparebanken Narvik Sparekonto 1,85
38 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 1,80
39 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1,70
40 Andebu Sparebank Bare Spar 1,70
41 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1,70
42 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,70
43 Komplett Bank ASA Sparekonto 1,69
44 KLP Banken AS Sparekonto 1,65
45 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1,65
46 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto med binding 1,65
47 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 1,65
48 Sogn Sparebank Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak 1,60
49 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1,60
50 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,60
51 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 1,60
52 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1,60
53 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1,60
54 Skue Sparebank Skue Trappespar 1,60
55 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1,58
56 Skue Sparebank Skue Toppspar 1,55
57 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto uten binding 1,50
58 Romerike Sparebank Plasseringskonto 1,50
59 Hjelmeland Sparebank BSU Pluss etter 36 år 1,50
60 Romerike Sparebank Sparekonto 1,50
61 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1,50
62 Marker Sparebank Plasseringskonto 1,45
63 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1,45
64 Agder Sparebank Sparekonto 32 dagers oppsigelse 1,45
65 Marker Sparebank Aktiv Spar 1,40
66 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,40
67 Lillesands Sparebank MånedsSpar 1,35
68 Jæren Sparebank JærSpar 1,35
69 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 1,35
70 Hemne Sparebank Særvilkår 1,30
71 Grong Sparebank Namdalskonto 1,30
72 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 1,30
73 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 1,30
74 Hemne Sparebank Gull-konto 1,30
75 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,30
76 Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monio sparekonto 1,25
77 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 1,25
78 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 1,25
79 Ørskog Sparebank Sparekonto 1,25
80 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 1,25
81 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 1,25
82 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 1,20
83 Åfjord Sparebank Sparekonto 1,20
84 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1,20
85 Skagerrak Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,20
86 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 1,20
87 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 1,20
88 Selbu Sparebank Sparekonto 1,20
89 Agder Sparebank Sparekonto 1,20
90 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 1,20
91 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 1,20
92 Strømmen Sparebank Nettspar 1,15
93 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1,15
94 Stadsbygd Sparebank Sparekonto 1,15
95 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 1,15
96 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 1,15
97 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 1,15
98 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1,10
99 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 1,10
100 Melhusbanken Sparekonto 1,10
101 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 1,10
102 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 1,10
103 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 1,10
104 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 1,10
105 Haugesund Sparebank Sparekonto 1,05
106 Valle Sparebank Kapitalkonto 1,05
107 Strømmen Sparebank Sparekonto 1,05
108 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 1,05
109 Valle Sparebank Plasseringskonto 1,05
110 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1,05
111 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 1,05
112 DNB Bank ASA Sparekonto 1,05
113 DNB Bank ASA Boligspar Ekstra etter 34 år 1,05
114 DNB Bank ASA Superspar 1,05
115 Danske Bank Sikkerhet i innskudd 1,05
116 Odal Sparebank Totalspar 1,05
117 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 1,05
118 Landkreditt Bank AS Spare+ 1,05
119 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1,05
120 Aasen Sparebank Smartspar 1,00
121 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 1,00
122 OBOS-banken AS OBOS-konto 1,00
123 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1,00
124 Luster Sparebank Månadsspar 1,00
125 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Sparekonto 1,00
126 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 1,00
127 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 1,00
128 Berg Sparebank Kapitalkonto 1,00
129 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 1,00
130 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - sparekonto 1,00
131 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 1,00
132 Tolga-Os Sparebank Særvilkårskonto 1,00
133 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Sparekonto 1,00
134 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 1,00
135 Trøgstad Sparebank BSU Pluss over 34 år 1,00
136 Bien Sparebank ASA Sparekonto 1,00
137 Rindal Sparebank Sparekonto 1,00
138 SpareBank 1 SMN Sparekonto 1,00
139 Hemne Sparebank Smart-konto 1,00
140 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0,95
141 Orkla Sparebank Sparekonto 0,95
142 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0,95
143 Grue Sparebank Sparekonto 0,95
144 Valle Sparebank Sparekonto 0,95
145 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0,95
146 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0,95
147 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0,95
148 Andebu Sparebank Sparekonto 0,95
149 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 0,90
150 Sogn Sparebank Sparekonto 0,90
151 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0,90
152 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0,90
153 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0,90
154 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0,90
155 Blaker Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 0,90
156 Nordea Direct Høyrentekonto 0,90
157 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0,90
158 Romerike Sparebank Nettspar 0,90
159 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0,90
160 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0,90
161 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0,90
162 SpareBank 1 Østlandet Grønt månedsspar 0,90
163 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0,90
164 Danske Bank SPAR Platinum 0,85
165 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 0,85
166 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0,85
167 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0,85
168 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0,85
169 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0,85
170 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 0,85
171 Marker Sparebank Sparekonto 0,85
172 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0,85
173 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0,85
174 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0,85
175 Sbanken ASA Sparekonto 0,85
176 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0,80
177 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0,80
178 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU+ etter 34 år 0,80
179 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 0,80
180 Nidaros Sparebank Bufferspar 0,80
181 Voss Sparebank VossVekst 0,80
182 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0,80
183 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0,80
184 Storebrand Bank ASA Bufferkonto 0,80
185 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0,80
186 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0,80
187 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0,80
188 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0,80
189 Søgne og Greipstad Sparebank Boligspar over 34 år 0,80
190 Lillesands Sparebank Spar Total 0,80
191 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0,80
192 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 0,80
193 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0,80
194 Sandnes Sparebank Sparekonto 0,80
195 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0,80
196 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0,80
197 Blaker Sparebank Sparekonto uten binding 0,80
198 Sparebanken Øst FriSpar 0,80
199 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 0,75
200 Bjugn Sparebank Sparekonto 0,75
201 Vekselbanken Sparekonto 0,75
202 Oslofjord Sparebank Fjordkonto 0,75
203 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0,75
204 Fana Sparebank Sparekonto 0,75
205 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0,75
206 Romsdal Sparebank Sparekonto 0,75
207 Aasen Sparebank Innherredskonto 0,75
208 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0,75
209 Aurskog Sparebank Sparekonto 0,75
210 Danske Bank SPAR Ekstra - for deg med boliglån 0,70
211 BN Bank ASA Høyrentekonto 0,70
212 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0,70
213 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0,70
214 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0,70
215 Odal Sparebank Sparekonto 0,70
216 Etne Sparebank Sparekonto 0,70
217 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 0,70
218 Soknedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,70
219 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0,70
220 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 0,70
221 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0,70
222 Sparebanken DIN Sparekonto 0,70
223 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0,70
224 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 0,70
225 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0,70
226 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0,70
227 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 0,70
228 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 0,70
229 Blaker Sparebank Sparekonto Pluss 0,70
230 Luster Sparebank Plasseringskonto 0,70
231 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0,70
232 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 0,70
233 Sunndal Sparebank SuperSpar 0,70
234 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto ekstra 0,70
235 Ørland Sparebank Totalkonto 0,70
236 Sparebanken Sør Sparekonto Total, UNG 18-33 og Student 0,65
237 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0,65
238 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 0,65
239 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 0,65
240 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0,65
241 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0,65
242 Jæren Sparebank Sparekonto 0,65
243 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0,65
244 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0,65
245 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0,65
246 Danske Bank Nettspar 0,60
247 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto 0,60
248 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0,60
249 Totens Sparebank Sparekonto 0,60
250 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0,60
251 SpareBank 1 SMN Grønt innskudd 0,60
252 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring BSU Pluss etter 34 år 0,60
253 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0,60
254 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0,60
255 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0,60
256 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0,55
257 Luster Sparebank Langtidssparing 0,55
258 Etnedal Sparebank Sparekonto 0,55
259 Birkenes Sparebank BSU-Pluss etter 34 år 0,55
260 Voss Sparebank Kapitalkonto 0,55
261 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0,55
262 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0,55
263 Voss Sparebank Sparekonto 0,55
264 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0,50
265 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 0,50
266 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 0,50
267 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 0,50
268 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0,50
269 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0,50
270 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0,50
271 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 0,50
272 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0,50
273 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0,50
274 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto Nordmøre+ 0,50
275 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0,50
276 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0,50
277 Sparebanken Sør SmartSpar 0,50
278 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,50
279 Oppdalsbanken Sparekonto 0,50
280 Oslofjord Sparebank Sparekonto 0,50
281 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0,48
282 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 0,45
283 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0,45
284 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0,45
285 Sparebanken Sør Sparekonto 0,45
286 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0,45
287 Lea Bank ASA EasySpar 0,45
288 Spareskillingsbanken Sparekonto 0,40
289 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0,40
290 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boligsparekonto etter fylte 34 år 0,35
291 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0,35
292 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0,35
293 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0,35
294 Nordea Direct Sparekonto 0,35
295 Aasen Sparebank BSU + etter 34 år 0,30
296 Aasen Sparebank AasenKonto 0,30
297 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0,30
298 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 0,30
299 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0,30
300 Sparebanken Øst Kapitalspar 0,27
301 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 0,25
302 Cultura Sparebank Sparekonto 0,25
303 Hemne Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0,25
304 SpareBank 1 Sørøst-Norge Private Banking konto 0,25
305 Sparebanken Møre Sparekonto 0,20
306 Aasen Sparebank Plasseringskonto m/2mnd oppsigelse 0,20
307 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Pluss 31 dagar 0,20
308 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0,15
309 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0,15
310 Andebu Sparebank Boligspar etter fylte 34 0,15
311 Cultura Sparebank Støttekonto 0,15
312 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0,10
313 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0,10
314 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0,10
315 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 0,10
316 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0,10
317 Hemne Sparebank Skattetrekkskonto 0,05
318 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 0,05
319 Orkla Sparebank Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse 0,05
320 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0,00
321 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0,00
322 Cultura Sparebank Miljøkonto 0,00
323 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0,00
324 Larvikbanken Brukskonto 0,00
325 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 0,00
326 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0,00
327 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0,00
328 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0,00
329 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0,00
330 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0,00
331 Haugesund Sparebank Aksjekonto 0,00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1