Innskuddsrente 100 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2.30
2 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2.30
3 Svea Finans NUF Sparekonto 2.20
4 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2.20
5 BB Bank ASA Sparekonto 2.10
6 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2.10
7 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 2.03
8 Kraft Bank ASA Høyrente 2.00
9 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 2.00
10 MYBANK ASA Sparekonto 1.99
11 Optin Bank ASA Sparekonto 1.98
12 EASYBANK ASA EasySpar 1.98
13 Næringsbanken ASA Sparekonto 1.95
14 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1.93
15 Komplett Bank ASA Høyrentekonto 1.93
16 INSTABANK ASA Sparekonto 1.93
17 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 1.90
18 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.90
19 Marker Sparebank Plasseringskonto 1.90
20 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.90
21 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 1.88
22 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU / LOfavør BSU / BSU+ etter fylte 34 år 1.88
23 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 1.80
24 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.80
25 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 1.80
26 BRAbank ASA Høyrentekonto 1.79
27 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.76
28 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.75
29 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1.75
30 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1.75
31 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 1.70
32 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1.70
33 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1.70
34 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1.70
35 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.70
36 Marker Sparebank Aktiv Spar 1.70
37 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 1.70
38 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 1.67
39 Grong Sparebank MaxSpar 1.65
40 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Høgrente 1.65
41 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.65
42 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 1.60
43 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1.60
44 Hegra Sparebank Høyrente med binding 1.55
45 LillestrømBanken Plasseringskonto 1.55
46 Valle Sparebank Vallespar 1.55
47 LillestrømBanken Sparekonto 1.55
48 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 1.55
49 Sunndal Sparebank SuperSpar 1.50
50 Jæren Sparebank JærSpar 1.50
51 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1.50
52 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 1.50
53 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 1.50
54 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1.50
55 Helgeland Sparebank Drømmespar 1.50
56 KLP Banken AS Topprentekonto 1.50
57 SpareBank 1 Hallingdal Valdres BSU 34+ 1.45
58 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 1.45
59 Skue Sparebank Skue Toppspar 1.45
60 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1.45
61 Haugesund Sparebank Sparekonto 1.45
62 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1.40
63 Marker Sparebank Sparekonto 1.40
64 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 1.40
65 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1.40
66 Bjugn Sparebank Høyrentekonto Pluss 1.40
67 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1.40
68 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 1.40
69 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.35
70 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1.35
71 DNB Bank ASA Superspar 1.35
72 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 1.35
73 Odal Sparebank Totalspar 1.35
74 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 1.35
75 Sparebanken Sør SmartSpar 1.30
76 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 1.30
77 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 1.30
78 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1.30
79 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1.30
80 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1.25
81 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 1.25
82 Østre Agder Sparebank Månedsspar 1.25
83 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1.24
84 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 1.20
85 Gjensidige Bank Høyrentekonto 1.20
86 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1.20
87 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 1.20
88 SpareBank 1 Gudbrandsdal BSU 34+ 1.20
89 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 1.20
90 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 1.20
91 Nidaros Sparebank Spar 1.20
92 Grong Sparebank Namdalskonto 1.15
93 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1.15
94 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 1.15
95 LillestrømBanken Nettspar 1.15
96 Strømmen Sparebank Sparekonto 1.15
97 Grue Sparebank Sparekonto 1.15
98 Andebu Sparebank Sparekonto 1.10
99 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1.10
100 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1.10
101 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 1.10
102 Berg Sparebank Kapitalkonto 1.10
103 OBOS-banken AS OBOS-konto 1.10
104 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 1.10
105 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 1.10
106 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 1.10
107 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 1.10
108 Danske Bank SPAR Aktiv 1.10
109 Sbanken ASA Sparekonto 1.09
110 Lillesands Sparebank Spar Total 1.05
111 Fornebu Sparebank Fornebukonto 1.05
112 Oppdalsbanken Sparekonto 1.05
113 Aurskog Sparebank Sparekonto 1.00
114 Østre Agder Sparebank Sparekonto 1.00
115 SpareBank 1 BV Private Banking konto 1.00
116 SpareBank 1 SMN Sparekonto 1.00
117 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 1.00
118 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 1.00
119 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 1.00
120 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 1.00
121 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 1.00
122 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Sparekonto 1.00
123 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Plasseringskonto 0.95
124 Sparebanken Narvik Kapitalkonto 0.95
125 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.95
126 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 0.95
127 KLP Banken AS Sparekonto 0.95
128 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.95
129 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.95
130 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.95
131 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.90
132 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.90
133 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.90
134 YS (Gjensidige Bank) Sparekonto 0.90
135 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.90
136 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.90
137 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0.90
138 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.90
139 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU over 34 år 0.90
140 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.90
141 NAL (Gjensidige Bank) NAL Sparekonto 0.90
142 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.85
143 Hemne Sparebank Gull-konto 0.85
144 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.85
145 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.85
146 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.85
147 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.85
148 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.85
149 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.85
150 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.85
151 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.85
152 DNB Bank ASA Sparekonto 0.85
153 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.80
154 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.80
155 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.80
156 Gjensidige Bank Sparekonto - Basis 0.80
157 Gjensidige Bank Sparekonto - Aktiv 0.80
158 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.80
159 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.80
160 Søgne og Greipstad Sparebank BSU/Boligspar over 34 år 0.75
161 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.75
162 Rindal Sparebank Høgrentekonto 0.75
163 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.75
164 Sparebanken DIN Sparekonto 0.75
165 Høland og Setskog Sparebank Sparekonto 0.75
166 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.70
167 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.70
168 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.70
169 Sparebank 68° Nord Sparekonto nettbank 0.70
170 Voss Sparebank VossVekst 0.70
171 Jæren Sparebank Sparekonto 0.70
172 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.70
173 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.70
174 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.70
175 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.70
176 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.70
177 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.70
178 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.65
179 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 0.65
180 Odal Sparebank Sparekonto 0.65
181 Vekselbanken Sparekonto 0.65
182 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.65
183 Totens Sparebank Sparekonto 0.65
184 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.65
185 Bjugn Sparebank Høyrentekonto 0.60
186 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.60
187 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0.60
188 Sogn Sparebank Sparekonto 0.60
189 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.60
190 Aasen Sparebank AasenKonto 0.60
191 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.60
192 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.60
193 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.60
194 Ofoten Sparebank Høyrentekonto 0.60
195 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.55
196 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.55
197 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.55
198 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.55
199 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.55
200 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.55
201 Danske Bank Nettspar 0.55
202 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.55
203 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.55
204 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0.55
205 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.50
206 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.50
207 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.50
208 Etne Sparebank Sparekonto 0.50
209 Valle Sparebank Sparekonto 0.50
210 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.50
211 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.50
212 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.50
213 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.50
214 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.50
215 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.50
216 Bank2 ASA Sparekonto 0.50
217 Selbu Sparebank Sparekonto 0.50
218 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.50
219 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.50
220 Hemne Sparebank Smart-konto 0.50
221 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.50
222 Melhusbanken Høyrentekonto 0.50
223 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.45
224 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.45
225 Orkla Sparebank Sparekonto 0.45
226 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.40
227 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.40
228 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.40
229 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.40
230 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.40
231 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.40
232 EkstraKonto.no (BN Bank ASA) EkstraKonto 0.40
233 Luster Sparebank Langtidssparing 0.35
234 Fana Sparebank Sparekonto 0.35
235 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.35
236 Grong Sparebank Sparekonto 0.35
237 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.35
238 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.30
239 Sparebanken Sør Sparekonto 0.30
240 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.30
241 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.30
242 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.30
243 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.30
244 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.30
245 Voss Sparebank Sparekonto 0.25
246 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.25
247 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.25
248 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.20
249 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.20
250 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
251 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
252 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.10
253 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.10
254 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
255 Sbanken ASA Plasseringskonto 0.10
256 Søgne og Greipstad Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
257 Larvikbanken Brukskonto 0.05
258 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.05
259 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.02
260 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.02
261 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.02
262 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
263 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0.00
264 Gjensidige Bank Skattetrekkskonto 0.00
265 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
266 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
267 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]