Innskuddsrente 100 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 1.40
2 Monner AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monner sparekonto 1.10
3 Kraft Bank ASA Høyrente 1.10
4 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.05
5 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.01
6 Næringsbanken ASA Sparekonto 1.00
7 BB Bank Sparekonto 1.00
8 INSTABANK ASA Sparekonto 1.00
9 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.00
10 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.00
11 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.00
12 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.00
13 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 1.00
14 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 0.95
15 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 0.90
16 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 0.90
17 Bank Norwegian AS Sparekonto 0.90
18 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 0.90
19 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0.87
20 Danske Bank Sikkerhet i innskudd 0.85
21 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 0.85
22 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 0.85
23 Valle Sparebank Vallespar 0.85
24 Optin Bank ASA Sparekonto 0.85
25 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 0.85
26 Komplett Bank ASA Sparekonto 0.85
27 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 0.80
28 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.80
29 Aurskog Sparebank Spareplan 0.80
30 LillestrømBanken Sparekonto 0.80
31 LillestrømBanken Plasseringskonto 0.80
32 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
33 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
34 MYBANK ASA Sparekonto 0.79
35 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.75
36 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 0.75
37 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.75
38 Bjugn Sparebank BSU Pluss fra det året man fyller 34 år 0.75
39 Sparebanken Narvik Spar Xtra 0.75
40 Svea Finans NUF Sparekonto 0.75
41 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.70
42 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0.70
43 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0.70
44 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0.70
45 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.70
46 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.70
47 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.70
48 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.70
49 BRABANK ASA EasySpar 0.70
50 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.65
51 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.65
52 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.60
53 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring BSU Pluss etter 34 år 0.60
54 Jæren Sparebank JærSpar 0.60
55 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 0.55
56 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 0.55
57 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 0.52
58 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.50
59 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 0.50
60 Nordea Direct Høyrentekonto 0.50
61 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.50
62 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.50
63 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.50
64 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 0.50
65 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.50
66 BN Bank ASA Spiffkonto 0.50
67 NAL (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
68 YS (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
69 Luster Sparebank Månadsspar 0.50
70 Unio (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
71 Aasen Sparebank Smartspar 0.50
72 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.50
73 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.45
74 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0.45
75 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 0.45
76 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0.45
77 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.45
78 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.40
79 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.40
80 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.40
81 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.40
82 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.40
83 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.40
84 KLP Banken AS Topprentekonto 0.40
85 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.40
86 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.40
87 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.35
88 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.35
89 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 0.35
90 Odal Sparebank Totalspar 0.35
91 Danske Bank SPAR Platinum 0.35
92 TOBB (DNB) Superspar 0.35
93 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.35
94 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.35
95 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.35
96 USBL (DNB) Superspar 0.35
97 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.35
98 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.35
99 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 0.30
100 Sparebanken Sør SmartSpar 0.30
101 Aasen Sparebank BSU + etter 34 år 0.30
102 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0.30
103 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.30
104 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.30
105 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 0.30
106 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.30
107 SpareBank 1 BV BSU+ etter fylte 34 år 0.30
108 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.30
109 Spareskillingsbanken BSUx2 etter 34 år 0.30
110 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.30
111 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 0.30
112 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.25
113 Strømmen Sparebank Nettspar 0.25
114 Rindal Sparebank Sparekonto 0.25
115 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.25
116 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 0.25
117 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 0.25
118 SpareBank 1 BV Private Banking konto 0.25
119 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.25
120 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.25
121 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.25
122 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0.25
123 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.25
124 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.25
125 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 0.25
126 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.20
127 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.20
128 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.20
129 Hemne Sparebank Gull-konto 0.20
130 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.20
131 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.20
132 Fana Sparebank Sparekonto 0.20
133 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.20
134 USBL (DNB) Sparekonto Pluss 0.20
135 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.20
136 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.20
137 Sogn Sparebank Sparekonto 0.20
138 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.20
139 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.20
140 NAL (Nordea Direct) NAL Sparekonto 0.20
141 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.20
142 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.20
143 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.20
144 Grong Sparebank Namdalskonto 0.20
145 Andebu Sparebank Sparekonto 0.20
146 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.20
147 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.20
148 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.20
149 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.20
150 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.20
151 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 0.20
152 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.20
153 Marker Sparebank Sparekonto 0.20
154 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
155 LillestrømBanken Nettspar 0.20
156 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.20
157 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.20
158 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.20
159 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
160 DNB Bank ASA Superspar 0.20
161 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.15
162 DNB Bank ASA Sparekonto 0.15
163 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.15
164 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.15
165 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.15
166 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.15
167 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.15
168 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.15
169 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.15
170 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.15
171 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.15
172 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.15
173 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.15
174 TOBB (DNB) Sparekonto 0.15
175 Skue Sparebank Hønefosskonto 0.15
176 KLP Banken AS Sparekonto 0.15
177 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.15
178 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.15
179 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.15
180 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.15
181 Lillesands Sparebank Spar Total 0.15
182 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.15
183 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.15
184 Ørland Sparebank Totalkonto 0.15
185 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0.15
186 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.15
187 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.15
188 Valle Sparebank Sparekonto 0.15
189 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.15
190 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 0.15
191 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.15
192 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.15
193 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.15
194 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.15
195 Danske Bank SPAR Ekstra - for deg med boliglån 0.15
196 Aasen Sparebank AasenKonto 0.15
197 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.15
198 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.15
199 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.15
200 TOBB (DNB) Sparekonto Pluss 0.15
201 Kvinesdal Sparebank Plasseringskonto 0.15
202 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.15
203 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.15
204 USBL (DNB) Sparekonto 0.15
205 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.15
206 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.15
207 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 0.15
208 Skagerrak Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.15
209 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.15
210 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.15
211 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
212 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.15
213 Etne Sparebank Sparekonto 0.10
214 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.10
215 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0.10
216 SpareBank 1 Modum BSU+ etter 34 år 0.10
217 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 0.10
218 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.10
219 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.10
220 Grue Sparebank Sparekonto 0.10
221 Østre Agder Sparebank Månedsspar 0.10
222 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 0.10
223 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.10
224 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 0.10
225 Sparebanken DIN Sparekonto 0.10
226 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
227 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0.10
228 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.10
229 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.10
230 Totens Sparebank Sparekonto 0.10
231 Grong Sparebank Sparekonto 0.10
232 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.10
233 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 0.10
234 SpareBank 1 BV Plasseringskonto+ 0.10
235 Blaker Sparebank Høyrentekonto med 31 dagers oppsigelse 0.10
236 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.10
237 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.10
238 Luster Sparebank Plassseringskonto 0.10
239 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
240 Nordea Direct Sparekonto 0.10
241 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
242 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.10
243 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.10
244 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.10
245 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.10
246 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.10
247 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.10
248 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.10
249 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.10
250 Voss Sparebank VossVekst 0.10
251 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.10
252 Danske Bank Nettspar 0.10
253 Selbu Sparebank Sparekonto 0.10
254 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 0.10
255 Sbanken ASA Sparekonto 0.10
256 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.10
257 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.10
258 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
259 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.10
260 Cultura Sparebank Støttekonto 0.10
261 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU+ etter 34 år 0.10
262 Melhusbanken Sparekonto 0.10
263 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.10
264 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.10
265 SpareBank 1 Nordvest LOfavør sparekonto 0.10
266 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.10
267 Nidaros Sparebank Spar 0.10
268 Oppdalsbanken Sparekonto 0.10
269 Jæren Sparebank Sparekonto 0.05
270 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.05
271 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.05
272 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.05
273 Odal Sparebank Sparekonto 0.05
274 Blaker Sparebank Høyrentekonto uten binding 0.05
275 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.05
276 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.05
277 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.05
278 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.05
279 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.05
280 Søgne og Greipstad Sparebank Boligspar over 34 år 0.05
281 Sparebanken Sør Sparekonto 0.05
282 Vekselbanken Sparekonto 0.05
283 Orkla Sparebank Sparekonto 0.05
284 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 0.05
285 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.05
286 Hemne Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
287 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.05
288 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.05
289 Blaker Sparebank Sparekonto 0.05
290 Luster Sparebank Langtidssparing 0.05
291 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.02
292 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.02
293 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.02
294 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
295 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.00
296 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.00
297 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
298 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.00
299 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0.00
300 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
301 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
302 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
303 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
304 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
305 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.00
306 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 0.00
307 Larvikbanken Brukskonto 0.00
308 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.00
309 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.00
310 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto 0.00
311 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.00
312 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
313 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
314 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.00
315 Voss Sparebank Sparekonto 0.00
316 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.00
317 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boligsparekonto etter fylte 34 år 0.00
318 Østre Agder Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
319 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
320 Trøgstad Sparebank BSU Pluss over 34 år 0.00
321 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00