Innskuddsrente 100 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Svea Finans NUF Sparekonto 1.35
2 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.30
3 BB Bank Sparekonto 1.20
4 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.20
5 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.20
6 Kraft Bank ASA Høyrente 1.19
7 MYBANK ASA Sparekonto 1.19
8 Aprila Bank ASA Sparekonto 1.19
9 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.15
10 INSTABANK ASA Sparekonto 1.15
11 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.15
12 BRABANK ASA EasySpar 1.14
13 Monner AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monner sparekonto 1.10
14 Næringsbanken ASA Sparekonto 1.10
15 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.00
16 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.00
17 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.00
18 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.00
19 Komplett Bank ASA Sparekonto 1.00
20 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 1.00
21 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 0.95
22 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0.95
23 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 0.95
24 Optin Bank ASA Sparekonto 0.94
25 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 0.90
26 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.90
27 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 0.90
28 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 0.90
29 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0.87
30 Valle Sparebank Vallespar 0.85
31 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
32 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
33 LillestrømBanken Sparekonto 0.80
34 LillestrømBanken Plasseringskonto 0.80
35 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 0.80
36 Aurskog Sparebank Spareplan 0.80
37 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.75
38 Sparebanken Narvik Spar Xtra 0.75
39 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.75
40 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.75
41 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0.70
42 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0.70
43 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.70
44 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.70
45 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.70
46 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.70
47 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 0.65
48 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.65
49 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.65
50 Jæren Sparebank JærSpar 0.60
51 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.60
52 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 0.55
53 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 0.51
54 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.50
55 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.50
56 Nordea Direct Høyrentekonto 0.50
57 Luster Sparebank Månadsspar 0.50
58 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 0.50
59 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.50
60 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.50
61 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.50
62 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.50
63 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0.45
64 Helgeland Sparebank Drømmespar 0.45
65 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0.45
66 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.45
67 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.40
68 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.40
69 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.40
70 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.40
71 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.40
72 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.40
73 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.40
74 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.40
75 KLP Banken AS Topprentekonto 0.40
76 Odal Sparebank Totalspar 0.35
77 DNB Bank ASA Superspar 0.35
78 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.35
79 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.35
80 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.35
81 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.35
82 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.35
83 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.35
84 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.35
85 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 0.30
86 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.30
87 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 0.30
88 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.30
89 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.30
90 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.30
91 SpareBank 1 Gudbrandsdal BSU 34+ 0.30
92 Sparebanken Sør SmartSpar 0.30
93 SpareBank 1 BV BSU+ etter fylte 34 år 0.30
94 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.30
95 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.30
96 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.30
97 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0.30
98 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.25
99 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.25
100 Strømmen Sparebank Nettspar 0.25
101 Rindal Sparebank Sparekonto 0.25
102 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.25
103 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.25
104 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.25
105 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 0.25
106 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0.25
107 SpareBank 1 BV Private Banking konto 0.25
108 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.25
109 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.20
110 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.20
111 Marker Sparebank Sparekonto 0.20
112 Fana Sparebank Sparekonto 0.20
113 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.20
114 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.20
115 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.20
116 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.20
117 Hemne Sparebank Gull-konto 0.20
118 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.20
119 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.20
120 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.20
121 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
122 NAL (Nordea Direct) NAL Sparekonto 0.20
123 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.20
124 LillestrømBanken Nettspar 0.20
125 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.20
126 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.20
127 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.20
128 Andebu Sparebank Sparekonto 0.20
129 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.20
130 Grong Sparebank Namdalskonto 0.20
131 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.20
132 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.20
133 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
134 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.20
135 Sogn Sparebank Sparekonto 0.20
136 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.20
137 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.20
138 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.20
139 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0.15
140 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.15
141 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.15
142 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.15
143 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.15
144 Valle Sparebank Sparekonto 0.15
145 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.15
146 Ørland Sparebank Totalkonto 0.15
147 Skue Sparebank Hønefosskonto 0.15
148 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.15
149 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 0.15
150 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.15
151 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 0.15
152 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.15
153 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.15
154 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.15
155 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.15
156 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.15
157 Lillesands Sparebank Spar Total 0.15
158 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.15
159 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0.15
160 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.15
161 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.15
162 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.15
163 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.15
164 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.15
165 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.15
166 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.15
167 Aasen Sparebank AasenKonto 0.15
168 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.15
169 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.15
170 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.15
171 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
172 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.15
173 DNB Bank ASA Sparekonto 0.15
174 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.15
175 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.15
176 KLP Banken AS Sparekonto 0.15
177 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.15
178 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.15
179 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.15
180 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.15
181 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.15
182 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.15
183 Nordea Direct Sparekonto 0.10
184 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.10
185 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.10
186 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.10
187 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.10
188 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.10
189 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0.10
190 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.10
191 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.10
192 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
193 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
194 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.10
195 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.10
196 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
197 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.10
198 Nidaros Sparebank Spar 0.10
199 Voss Sparebank VossVekst 0.10
200 Melhusbanken Høyrentekonto 0.10
201 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.10
202 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.10
203 Totens Sparebank Sparekonto 0.10
204 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.10
205 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0.10
206 Etne Sparebank Sparekonto 0.10
207 SpareBank 1 BV Plasseringskonto+ 0.10
208 SpareBank 1 Nordvest LOfavør sparekonto 0.10
209 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
210 Sparebanken DIN Sparekonto 0.10
211 Oppdalsbanken Sparekonto 0.10
212 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.10
213 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.10
214 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 0.10
215 Grong Sparebank Sparekonto 0.10
216 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.10
217 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.10
218 Østre Agder Sparebank Månedsspar 0.10
219 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.10
220 Grue Sparebank Sparekonto 0.10
221 Luster Sparebank Plassseringskonto 0.10
222 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.10
223 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.10
224 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0.10
225 Sbanken ASA Sparekonto 0.10
226 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.10
227 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 0.10
228 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.10
229 Danske Bank Nettspar 0.10
230 Selbu Sparebank Sparekonto 0.10
231 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.10
232 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.10
233 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.10
234 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.05
235 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0.05
236 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.05
237 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.05
238 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.05
239 Orkla Sparebank Sparekonto 0.05
240 Jæren Sparebank Sparekonto 0.05
241 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.05
242 Sparebanken Sør Sparekonto 0.05
243 Vekselbanken Sparekonto 0.05
244 Luster Sparebank Langtidssparing 0.05
245 Søgne og Greipstad Sparebank BSU/Boligspar over 34 år 0.05
246 Odal Sparebank Sparekonto 0.05
247 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.05
248 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.05
249 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.05
250 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.05
251 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.05
252 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.05
253 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.02
254 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.02
255 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.02
256 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
257 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
258 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0.00
259 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
260 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.00
261 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
262 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto 0.00
263 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 0.00
264 Voss Sparebank Sparekonto 0.00
265 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
266 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.00
267 Nordea Direct Skattetrekkskonto 0.00
268 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.00
269 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.00
270 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
271 Larvikbanken Brukskonto 0.00
272 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boligsparekonto etter fylte 34 år 0.00
273 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.00
274 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
275 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.00
276 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.00
277 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
278 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.00
279 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.00
280 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00