Innskuddsrente 100 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2.30
2 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2.20
3 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 2.20
4 Hønefoss Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 2.20
5 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2.20
6 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2.20
7 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 2.15
8 BB Bank ASA Sparekonto 2.15
9 Næringsbanken ASA Sparekonto 2.15
10 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 2.15
11 MYBANK ASA Sparekonto 2.11
12 Optin Bank ASA Sparekonto 2.10
13 Kraft Bank ASA Høyrente 2.10
14 Svea Finans NUF Sparekonto 2.10
15 Aurskog Sparebank Spareplan 2.10
16 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 2.05
17 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 2.03
18 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 2.02
19 Sparebanken Narvik Spar Xtra 2.00
20 Marker Sparebank Plasseringskonto 2.00
21 Strømmen Sparebank Nettspar 2.00
22 EASYBANK ASA EasySpar 1.98
23 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 1.96
24 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.95
25 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 1.95
26 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1.93
27 Komplett Bank ASA Høyrentekonto 1.93
28 INSTABANK ASA Sparekonto 1.93
29 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU / LOfavør BSU / BSU+ etter fylte 34 år 1.93
30 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.90
31 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 1.90
32 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.90
33 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1.90
34 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1.80
35 Marker Sparebank Aktiv Spar 1.80
36 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 1.80
37 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.80
38 BRAbank ASA Høyrentekonto 1.79
39 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.76
40 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.75
41 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1.75
42 Skagerrak Sparebank Særvilkår 90 1.75
43 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1.70
44 LillestrømBanken Plasseringskonto 1.70
45 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1.70
46 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 1.70
47 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.70
48 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 1.70
49 LillestrømBanken Sparekonto 1.70
50 Grong Sparebank MaxSpar 1.65
51 Valle Sparebank Vallespar 1.65
52 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Høgrente 1.65
53 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 1.65
54 Odal Sparebank Totalspar 1.60
55 Jæren Sparebank JærSpar 1.60
56 Skue Sparebank Skue Toppspar 1.60
57 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 1.60
58 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1.60
59 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 1.60
60 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 1.55
61 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 1.55
62 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 1.50
63 Sunndal Sparebank SuperSpar 1.50
64 Helgeland Sparebank Drømmespar 1.50
65 Marker Sparebank Sparekonto 1.50
66 KLP Banken AS Topprentekonto 1.50
67 SpareBank 1 Gudbrandsdal BSU 34+ 1.50
68 SpareBank 1 Hallingdal Valdres BSU 34+ 1.50
69 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1.50
70 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1.50
71 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 1.50
72 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1.50
73 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1.50
74 Haugesund Sparebank Sparekonto 1.50
75 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 1.50
76 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1.50
77 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1.50
78 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 1.50
79 Grue Sparebank Sparekonto 1.45
80 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1.40
81 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1.40
82 Bjugn Sparebank Høyrentekonto Pluss 1.40
83 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1.40
84 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 1.40
85 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 1.40
86 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 1.40
87 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1.40
88 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 1.35
89 Sparebanken Sør SmartSpar 1.35
90 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1.35
91 Strømmen Sparebank Sparekonto 1.35
92 DNB Bank ASA Superspar 1.35
93 Gjensidige Bank Høyrentekonto 1.35
94 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 1.35
95 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 1.30
96 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 1.30
97 LillestrømBanken Nettspar 1.30
98 Grong Sparebank Namdalskonto 1.30
99 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 1.30
100 Andebu Sparebank Sparekonto 1.25
101 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1.25
102 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 1.25
103 Fornebu Sparebank Fornebukonto 1.25
104 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 1.25
105 Skue Sparebank Skue sparekonto 1.25
106 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 1.25
107 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 1.25
108 Østre Agder Sparebank Månedsspar 1.25
109 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1.24
110 Berg Sparebank Kapitalkonto 1.20
111 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 1.20
112 Nidaros Sparebank Spar 1.20
113 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 1.20
114 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 1.20
115 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 1.20
116 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1.20
117 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 1.20
118 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 1.20
119 Sbanken ASA Sparekonto 1.19
120 SpareBank 1 SMN Sparekonto 1.15
121 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 1.15
122 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 1.15
123 Aurskog Sparebank Sparekonto 1.10
124 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Plasseringskonto 1.10
125 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 1.10
126 Sparebanken Narvik Sparekonto 1.10
127 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 1.10
128 OBOS-banken AS OBOS-konto 1.10
129 Østre Agder Sparebank Sparekonto 1.10
130 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 1.05
131 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 1.05
132 Lillesands Sparebank Spar Total 1.05
133 Tinn Sparebank Kapitalkonto 1.05
134 Spareskillingsbanken Skillingskonto 1.05
135 Oppdalsbanken Sparekonto 1.05
136 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 1.05
137 Aasen Sparebank Innherredskonto 1.05
138 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 1.00
139 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 1.00
140 Luster Sparebank Plassseringskonto 1.00
141 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 1.00
142 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 1.00
143 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Sparekonto 1.00
144 SpareBank 1 BV Private Banking konto 1.00
145 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 1.00
146 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 1.00
147 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 1.00
148 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.95
149 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.95
150 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.95
151 KLP Banken AS Sparekonto 0.95
152 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.90
153 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.90
154 YS (Gjensidige Bank) Sparekonto 0.90
155 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU over 34 år 0.90
156 Totens Sparebank Sparekonto 0.90
157 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.90
158 Sogn Sparebank Sparekonto 0.90
159 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.90
160 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0.90
161 NAL (Gjensidige Bank) NAL Sparekonto 0.90
162 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.85
163 Søgne og Greipstad Sparebank BSU/Boligspar over 34 år 0.85
164 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.85
165 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.85
166 Sparebanken DIN Sparekonto 0.85
167 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.85
168 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.85
169 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.85
170 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.85
171 DNB Bank ASA Sparekonto 0.85
172 Hemne Sparebank Gull-konto 0.85
173 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.85
174 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.85
175 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.85
176 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.80
177 Danske Bank Nettspar 0.80
178 Gjensidige Bank Sparekonto - Basis 0.80
179 Gjensidige Bank Sparekonto - Aktiv 0.80
180 Jæren Sparebank Sparekonto 0.80
181 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.80
182 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.80
183 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.80
184 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.80
185 Odal Sparebank Sparekonto 0.80
186 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.75
187 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.75
188 Rindal Sparebank Høgrentekonto 0.75
189 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.75
190 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.75
191 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.75
192 Fana Sparebank Sparekonto 0.75
193 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.70
194 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.70
195 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.70
196 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.70
197 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.70
198 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.70
199 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.70
200 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.70
201 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.65
202 Melhusbanken Høyrentekonto 0.65
203 Vekselbanken Sparekonto 0.65
204 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.65
205 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.65
206 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.65
207 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.60
208 Aasen Sparebank AasenKonto 0.60
209 Bjugn Sparebank Høyrentekonto 0.60
210 Ofoten Sparebank Høyrentekonto 0.60
211 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.60
212 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.60
213 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.60
214 Valle Sparebank Sparekonto 0.60
215 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0.60
216 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0.55
217 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.55
218 Orkla Sparebank Sparekonto 0.55
219 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.55
220 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.55
221 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.55
222 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.55
223 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.55
224 Bank2 ASA Sparekonto 0.50
225 Etne Sparebank Sparekonto 0.50
226 Voss Sparebank Sparekonto 0.50
227 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.50
228 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.50
229 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.50
230 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.50
231 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.50
232 Hemne Sparebank Smart-konto 0.50
233 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.50
234 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.50
235 Luster Sparebank Langtidssparing 0.50
236 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.50
237 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.50
238 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.50
239 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.50
240 Selbu Sparebank Sparekonto 0.50
241 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.50
242 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.45
243 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.45
244 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.40
245 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.40
246 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.40
247 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.40
248 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.40
249 EkstraKonto.no (BN Bank ASA) EkstraKonto 0.40
250 Grong Sparebank Sparekonto 0.35
251 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.35
252 Sparebanken Sør Sparekonto 0.30
253 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.30
254 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.30
255 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.25
256 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.20
257 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.10
258 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
259 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.10
260 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
261 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.10
262 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
263 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0.10
264 Søgne og Greipstad Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
265 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.05
266 Larvikbanken Brukskonto 0.05
267 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.02
268 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.02
269 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.02
270 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
271 Gjensidige Bank Skattetrekkskonto 0.00
272 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
273 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00