Innskuddsrente 100 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1.45
2 Aurskog Sparebank Spareplan 1.35
3 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 1.30
4 Svea Bank AB, Filial i Norge Sparekonto 1.26
5 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Sparekonto 1.25
6 INSTABANK ASA Sparekonto 1.25
7 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.25
8 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Sparekonto 1.25
9 Sparebanken Øst Innskudd med binding 12 måneder 1.25
10 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.25
11 Aprila Bank ASA Sparekonto 1.24
12 Kraft Bank ASA Høyrente 1.24
13 MYBANK ASA Sparekonto 1.20
14 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 1.20
15 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 1.20
16 Næringsbanken ASA Sparekonto 1.20
17 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.20
18 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 1.20
19 Skue Sparebank Skue Månedsspar 1.20
20 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 1.19
21 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.17
22 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 1.16
23 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 1.15
24 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.15
25 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.15
26 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.10
27 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.10
28 TF Bank Norge NUF Sparekonto 1.10
29 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.10
30 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.10
31 Tolga-Os Sparebank Innskudd med oppsigelse 31 dager 1.10
32 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 1.09
33 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1.05
34 Romerike Sparebank Sparekonto 1.00
35 Romerike Sparebank Plasseringskonto 1.00
36 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 1.00
37 Sparebanken Øst Innskudd med binding 6 måneder 1.00
38 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 1.00
39 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1.00
40 BRABANK ASA EasySpar Pluss 1.00
41 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.95
42 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.95
43 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 0.95
44 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 0.95
45 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 0.95
46 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 0.95
47 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.95
48 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.93
49 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.93
50 Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monio sparekonto 0.90
51 Aurskog Sparebank Grønt innskudd 0.90
52 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.90
53 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.85
54 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0.85
55 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.85
56 Skue Sparebank Skue Trappespar 0.85
57 Lillesands Sparebank MånedsSpar 0.85
58 Danske Bank Sikkerhet i innskudd 0.85
59 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.85
60 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
61 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.80
62 Skagerrak Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.80
63 Luster Sparebank Månadsspar 0.80
64 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0.80
65 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.80
66 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.80
67 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.80
68 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 0.75
69 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.75
70 Aasen Sparebank Smartspar 0.75
71 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.75
72 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.75
73 Jæren Sparebank JærSpar 0.75
74 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 0.75
75 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.70
76 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 0.70
77 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.70
78 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.70
79 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0.70
80 BN Bank ASA Høyrentekonto 0.70
81 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 0.70
82 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0.70
83 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.70
84 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.69
85 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.65
86 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.65
87 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.60
88 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.60
89 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.60
90 Grue Sparebank Sparekonto 0.60
91 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.60
92 Sparebanken Øst FriSpar 0.60
93 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.60
94 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring BSU Pluss etter 34 år 0.60
95 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.60
96 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.60
97 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.60
98 Bank Norwegian AS Sparekonto 0.60
99 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.57
100 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.55
101 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.55
102 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.55
103 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.55
104 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.55
105 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.55
106 Fana Sparebank Sparekonto 0.55
107 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.55
108 Strømmen Sparebank Nettspar 0.55
109 Odal Sparebank Totalspar 0.55
110 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.55
111 KLP Banken AS Topprentekonto 0.55
112 Danske Bank SPAR Platinum 0.55
113 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.55
114 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.55
115 Komplett Bank ASA Sparekonto 0.55
116 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 0.50
117 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.50
118 Hemne Sparebank Gull-konto 0.50
119 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.50
120 Østre Agder Sparebank Månedsspar 0.50
121 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.50
122 YS (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
123 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.50
124 Unio (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
125 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.50
126 Nordea Direct Høyrentekonto 0.50
127 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.50
128 SpareBank 1 Østlandet Grønt månedsspar 0.50
129 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.50
130 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 0.50
131 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.50
132 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.50
133 NAL (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
134 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.50
135 Grong Sparebank Namdalskonto 0.50
136 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.50
137 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.50
138 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.50
139 Valle Sparebank Sparekonto 0.45
140 Blaker Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 0.45
141 Luster Sparebank Plasseringskonto 0.45
142 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto Nordmøre+ 0.45
143 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.45
144 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.45
145 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.45
146 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 0.45
147 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.45
148 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.45
149 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.45
150 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 0.45
151 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 0.45
152 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.45
153 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.45
154 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 0.45
155 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.45
156 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.45
157 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.45
158 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.45
159 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.45
160 Sbanken ASA Sparekonto 0.45
161 KLP Banken AS Sparekonto 0.40
162 Melhusbanken Sparekonto 0.40
163 Sparebanken DIN Sparekonto 0.40
164 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.40
165 Romerike Sparebank Nettspar 0.40
166 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.40
167 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.40
168 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 0.40
169 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.40
170 Storebrand Bank ASA Bufferkonto 0.40
171 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.40
172 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.40
173 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.40
174 Tolga-Os Sparebank Særvilkårskonto 0.40
175 Etne Sparebank Sparekonto 0.40
176 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 0.40
177 Hjelmeland Sparebank BSU Pluss etter 36 år 0.40
178 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 0.40
179 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.40
180 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.40
181 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 0.40
182 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 0.40
183 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.40
184 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.40
185 Søgne og Greipstad Sparebank Boligspar over 34 år 0.40
186 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0.35
187 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 0.35
188 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.35
189 DNB Bank ASA Sparekonto 0.35
190 Vekselbanken Sparekonto 0.35
191 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.35
192 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.35
193 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU+ etter 34 år 0.35
194 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.35
195 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.35
196 Orkla Sparebank Sparekonto 0.35
197 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.35
198 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.35
199 NAL (Nordea Direct) Sparekonto 0.35
200 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 0.35
201 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.35
202 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.35
203 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 0.35
204 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.35
205 DNB Bank ASA Superspar 0.35
206 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.35
207 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.35
208 Danske Bank SPAR Ekstra - for deg med boliglån 0.35
209 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.35
210 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.35
211 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.35
212 Marker Sparebank Sparekonto 0.35
213 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.35
214 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.35
215 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.35
216 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.35
217 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.30
218 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto ekstra 0.30
219 Romsdal Sparebank Sparekonto 0.30
220 Ørland Sparebank Totalkonto 0.30
221 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.30
222 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.30
223 Lillesands Sparebank Spar Total 0.30
224 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.30
225 Spareskillingsbanken BSUx2 etter 34 år 0.30
226 Luster Sparebank Langtidssparing 0.30
227 Aasen Sparebank AasenKonto 0.30
228 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 0.30
229 Aasen Sparebank BSU + etter 34 år 0.30
230 Danske Bank Nettspar 0.30
231 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.30
232 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.30
233 Selbu Sparebank Sparekonto 0.30
234 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 0.30
235 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.30
236 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0.30
237 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 0.30
238 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.30
239 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.27
240 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.25
241 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.25
242 Hemne Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.25
243 SpareBank 1 Sørøst-Norge Private Banking konto 0.25
244 Odal Sparebank Sparekonto 0.25
245 Rindal Sparebank Sparekonto 0.25
246 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boligsparekonto etter fylte 34 år 0.25
247 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.25
248 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 0.25
249 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 0.25
250 Nordea Direct Sparekonto 0.25
251 Nidaros Sparebank Spar 0.25
252 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.25
253 Andebu Sparebank Sparekonto 0.25
254 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.25
255 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.25
256 Voss Sparebank VossVekst 0.25
257 Sparebanken Sør SmartSpar 0.25
258 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.25
259 Totens Sparebank Sparekonto 0.25
260 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.25
261 Oslofjord Sparebank Fjordkonto 0.25
262 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.25
263 Blaker Sparebank Sparekonto Pluss 0.25
264 Sogn Sparebank Sparekonto 0.25
265 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 0.25
266 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.20
267 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.20
268 Gildeskål Sparebank BSU+ etter 34 år 0.20
269 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 0.20
270 Jæren Sparebank Sparekonto 0.20
271 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0.20
272 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.20
273 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.20
274 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.20
275 Sparebanken Sør Sparekonto Total, UNG 18-33 og Student 0.20
276 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto 0.20
277 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Pluss 31 dagar 0.20
278 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 0.15
279 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
280 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.15
281 Cultura Sparebank Støttekonto 0.15
282 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.15
283 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.15
284 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.15
285 Andebu Sparebank Boligspar etter fylte 34 0.15
286 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.15
287 Sparebanken Sør Sparekonto 0.15
288 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0.15
289 Blaker Sparebank Sparekonto uten binding 0.15
290 Cultura Sparebank Sparekonto 0.15
291 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 0.15
292 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.15
293 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.10
294 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0.10
295 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
296 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
297 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
298 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.10
299 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.10
300 Oppdalsbanken Sparekonto 0.10
301 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 0.10
302 Oslofjord Sparebank Sparekonto 0.10
303 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.10
304 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.10
305 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.10
306 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.10
307 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.10
308 Voss Sparebank Sparekonto 0.05
309 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.05
310 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.05
311 Hemne Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
312 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 0.05
313 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
314 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
315 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
316 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.00
317 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
318 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.00
319 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.00
320 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
321 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
322 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
323 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
324 Trøgstad Sparebank BSU Pluss over 34 år 0.00
325 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
326 Larvikbanken Brukskonto 0.00
327 Østre Agder Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
328 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 0.00
329 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
330 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1