Innskuddsrente 100 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2.30
2 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2.30
3 SveaDirekte (Svea Finans NUF) Sparekonto 2.21
4 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2.20
5 Næringsbanken ASA Sparekonto 2.15
6 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2.15
7 EASYBANK ASA EasySpar Pluss 2.14
8 BB Bank ASA Sparekonto 2.10
9 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 2.03
10 Kraft Bank ASA Høyrente 2.00
11 EASYBANK ASA EasySpar 1.98
12 Optin Bank ASA Sparekonto 1.98
13 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1.93
14 Komplett Bank ASA Høyrentekonto 1.93
15 INSTABANK ASA Sparekonto 1.93
16 MYBANK ASA Sparekonto 1.92
17 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 1.90
18 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.90
19 MONOBANK ASA Høyrentekonto 1.88
20 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 1.80
21 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU / LOfavør BSU / BSU+ etter fylte 34 år 1.80
22 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 1.80
23 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.76
24 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1.75
25 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 1.75
26 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.75
27 Marker Sparebank Plasseringskonto 1.70
28 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.70
29 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Høgrente 1.65
30 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 1.65
31 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.65
32 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.65
33 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.65
34 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.65
35 Strømmen Sparebank Nettspar 1.60
36 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1.60
37 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 1.55
38 Sunndal Sparebank SuperSpar 1.50
39 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1.50
40 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1.50
41 KLP Banken AS Topprentekonto 1.50
42 Grong Sparebank MaxSpar 1.50
43 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1.50
44 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 1.50
45 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 1.50
46 Marker Sparebank Aktiv Spar 1.50
47 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 1.45
48 Aurland Sparebank Sutalauskonto 1.40
49 Valle Sparebank Vallespar 1.40
50 Skue Sparebank Skue Toppspar 1.40
51 Melhusbanken Høyrente med 32 d oppsigelse 1.40
52 Haugesund Sparebank Sparekonto 1.40
53 Hegra Sparebank Høyrente med binding 1.40
54 Helgeland Sparebank Drømmespar 1.35
55 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1.35
56 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1.35
57 LillestrømBanken Plasseringskonto 1.30
58 Jæren Sparebank JærSpar 1.30
59 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 1.30
60 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 1.30
61 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1.30
62 LillestrømBanken Sparekonto 1.30
63 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 1.30
64 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1.25
65 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1.25
66 SpareBank 1 Hallingdal Valdres BSU 34+ 1.25
67 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1.25
68 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 1.25
69 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 1.25
70 Odal Sparebank Totalspar 1.25
71 Østre Agder Sparebank Månedsspar 1.25
72 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1.24
73 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 1.20
74 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1.20
75 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1.20
76 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 1.20
77 DNB Bank ASA Superspar 1.20
78 Marker Sparebank Sparekonto 1.20
79 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.20
80 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 1.20
81 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1.20
82 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1.15
83 Grue Sparebank Sparekonto 1.15
84 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1.15
85 Bjugn Sparebank Høyrentekonto Pluss 1.15
86 OBOS-banken AS OBOS-konto 1.10
87 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1.10
88 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 1.10
89 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1.10
90 Danske Bank SPAR Aktiv 1.10
91 Sbanken ASA Sparekonto 1.09
92 Oppdalsbanken Sparekonto 1.05
93 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 1.00
94 Gjensidige Bank Høyrentekonto 1.00
95 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 1.00
96 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 1.00
97 Nidaros Sparebank Spar 1.00
98 Grong Sparebank Namdalskonto 1.00
99 SpareBank 1 Gudbrandsdal BSU 34+ 1.00
100 SpareBank 1 BV Private Banking konto 1.00
101 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 1.00
102 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.95
103 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.95
104 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0.95
105 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.95
106 KLP Banken AS Sparekonto 0.95
107 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.95
108 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.95
109 Andebu Sparebank Sparekonto 0.95
110 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.95
111 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.95
112 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 0.95
113 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.90
114 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.90
115 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.90
116 LillestrømBanken Nettspar 0.90
117 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.90
118 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU over 34 år 0.90
119 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.90
120 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.90
121 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 0.90
122 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.90
123 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.90
124 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.90
125 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0.85
126 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.85
127 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.85
128 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.85
129 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0.85
130 Hemne Sparebank Gull-konto 0.85
131 Sparebanken Narvik Kapitalkonto 0.80
132 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.80
133 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.80
134 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.80
135 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.80
136 YS (Gjensidige Bank) Sparekonto 0.80
137 Lillesands Sparebank Spar Total 0.80
138 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.80
139 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.80
140 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.80
141 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Privat Ekstra Sparekonto 0.75
142 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.75
143 Høland og Setskog Sparebank Sparekonto 0.75
144 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Sparekonto 0.75
145 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Plasseringskonto 0.75
146 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.75
147 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.75
148 Søgne og Greipstad Sparebank BSU/Boligspar over 34 år 0.75
149 DNB Bank ASA Sparekonto 0.70
150 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.70
151 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.70
152 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.70
153 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.70
154 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.70
155 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.70
156 Harstad Sparebank Høyrente/kapitalkonto 0.70
157 Harstad Sparebank Sparekonto nettbank 0.70
158 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.70
159 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.70
160 Gjensidige Bank Sparekonto - Aktiv 0.70
161 Gjensidige Bank Sparekonto - Basis 0.70
162 Totens Sparebank Sparekonto 0.65
163 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.65
164 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.65
165 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 0.65
166 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.65
167 Indre Sogn Sparebank Sparekonto 0.60
168 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.60
169 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.60
170 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.60
171 Bjugn Sparebank Høyrentekonto 0.60
172 Vik Sparebank Topprentekonto 0.60
173 Aasen Sparebank AasenKonto 0.60
174 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.60
175 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.60
176 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0.60
177 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.55
178 Odal Sparebank Sparekonto 0.55
179 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.55
180 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.55
181 Harstad Sparebank Plasseringskonto PM 0.55
182 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0.55
183 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.55
184 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.55
185 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.50
186 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.50
187 Jæren Sparebank Sparekonto 0.50
188 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.50
189 Bank2 ASA Sparekonto 0.50
190 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.50
191 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.50
192 Etne Sparebank Sparekonto 0.50
193 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.50
194 Rindal Sparebank Høgrentekonto 0.50
195 Hemne Sparebank Smart-konto 0.50
196 Voss Sparebank VossVekst 0.50
197 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.45
198 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.45
199 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.45
200 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.45
201 Lillesands Sparebank Plasseringskonto 0.40
202 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.40
203 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.40
204 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.40
205 Selbu Sparebank Sparekonto 0.40
206 Melhusbanken Høyrentekonto 0.40
207 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.40
208 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.40
209 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.40
210 EkstraKonto.no (BN Bank ASA) EkstraKonto 0.40
211 Luster Sparebank Langtidssparing 0.35
212 Valle Sparebank Sparekonto 0.35
213 Fana Sparebank Sparekonto 0.35
214 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.35
215 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.35
216 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.35
217 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.35
218 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.35
219 Vekselbanken Sparekonto 0.35
220 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.30
221 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.30
222 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.30
223 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.30
224 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.30
225 Lofoten Sparebank Kapitalkonto 0.30
226 Danske Bank Nettspar 0.30
227 Vik Sparebank Sparekonto 0.30
228 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.30
229 Sparebanken Sør Sparekonto 0.30
230 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.30
231 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.30
232 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.30
233 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.30
234 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.30
235 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.25
236 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.25
237 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.25
238 Voss Sparebank Sparekonto 0.25
239 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.25
240 Grong Sparebank Sparekonto 0.25
241 Orkla Sparebank Sparekonto 0.20
242 Aurland Sparebank Topprentekonto 0.20
243 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.20
244 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.20
245 Tysnes Sparebank TysnesSpar II 0.20
246 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
247 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
248 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.10
249 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.10
250 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
251 Sbanken ASA Plasseringskonto 0.10
252 Søgne og Greipstad Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
253 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.05
254 Larvikbanken Brukskonto 0.05
255 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.02
256 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.02
257 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.02
258 Gjensidige Bank Skattetrekkskonto 0.00
259 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0.00
260 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
261 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
262 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]