Innskuddsrente 100 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Svea Finans NUF Sparekonto 2.40
2 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2.30
3 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2.30
4 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2.20
5 Næringsbanken ASA Sparekonto 2.15
6 Optin Bank ASA Sparekonto 2.10
7 BB Bank ASA Sparekonto 2.10
8 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2.10
9 Aurskog Sparebank Spareplan 2.10
10 Hønefoss Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 2.05
11 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 2.03
12 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 2.00
13 Strømmen Sparebank Nettspar 2.00
14 Kraft Bank ASA Høyrente 2.00
15 MYBANK ASA Sparekonto 1.99
16 EASYBANK ASA EasySpar 1.98
17 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.95
18 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 1.95
19 Komplett Bank ASA Høyrentekonto 1.93
20 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1.93
21 INSTABANK ASA Sparekonto 1.93
22 Marker Sparebank Plasseringskonto 1.90
23 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 1.90
24 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.90
25 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.90
26 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.90
27 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 1.88
28 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU / LOfavør BSU / BSU+ etter fylte 34 år 1.88
29 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.80
30 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 1.80
31 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 1.80
32 BRAbank ASA Høyrentekonto 1.79
33 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.76
34 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1.75
35 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.75
36 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1.75
37 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1.70
38 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 1.70
39 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1.70
40 Marker Sparebank Aktiv Spar 1.70
41 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1.70
42 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 1.70
43 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Høgrente 1.65
44 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 1.65
45 Grong Sparebank MaxSpar 1.65
46 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1.60
47 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 1.60
48 Hegra Sparebank Høyrente med binding 1.55
49 Valle Sparebank Vallespar 1.55
50 LillestrømBanken Sparekonto 1.55
51 LillestrømBanken Plasseringskonto 1.55
52 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 1.50
53 Jæren Sparebank JærSpar 1.50
54 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1.50
55 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1.50
56 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1.50
57 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.50
58 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1.50
59 Helgeland Sparebank Drømmespar 1.50
60 KLP Banken AS Topprentekonto 1.50
61 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 1.50
62 Sunndal Sparebank SuperSpar 1.50
63 Haugesund Sparebank Sparekonto 1.45
64 SpareBank 1 Hallingdal Valdres BSU 34+ 1.45
65 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 1.45
66 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1.45
67 Skue Sparebank Skue Toppspar 1.45
68 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1.40
69 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 1.40
70 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 1.40
71 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1.40
72 Marker Sparebank Sparekonto 1.40
73 Bjugn Sparebank Høyrentekonto Pluss 1.40
74 Strømmen Sparebank Sparekonto 1.35
75 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1.35
76 DNB Bank ASA Superspar 1.35
77 Odal Sparebank Totalspar 1.35
78 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 1.35
79 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 1.35
80 Grue Sparebank Sparekonto 1.30
81 Grong Sparebank Namdalskonto 1.30
82 Sparebanken Sør SmartSpar 1.30
83 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 1.30
84 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 1.30
85 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1.30
86 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1.30
87 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 1.30
88 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 1.25
89 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1.25
90 Østre Agder Sparebank Månedsspar 1.25
91 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1.25
92 Fornebu Sparebank Fornebukonto 1.25
93 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1.24
94 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 1.20
95 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 1.20
96 Nidaros Sparebank Spar 1.20
97 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 1.20
98 Gjensidige Bank Høyrentekonto 1.20
99 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 1.20
100 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 1.20
101 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1.20
102 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 1.20
103 SpareBank 1 Gudbrandsdal BSU 34+ 1.20
104 LillestrømBanken Nettspar 1.15
105 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 1.15
106 SpareBank 1 SMN Sparekonto 1.15
107 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 1.15
108 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 1.10
109 OBOS-banken AS OBOS-konto 1.10
110 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 1.10
111 Andebu Sparebank Sparekonto 1.10
112 Aurskog Sparebank Sparekonto 1.10
113 Berg Sparebank Kapitalkonto 1.10
114 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 1.10
115 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1.10
116 Sbanken ASA Sparekonto 1.09
117 Aasen Sparebank Innherredskonto 1.05
118 Lillesands Sparebank Spar Total 1.05
119 Oppdalsbanken Sparekonto 1.05
120 Tinn Sparebank Kapitalkonto 1.05
121 Skue Sparebank Skue sparekonto 1.05
122 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 1.00
123 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 1.00
124 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 1.00
125 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 1.00
126 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 1.00
127 SpareBank 1 BV Private Banking konto 1.00
128 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Sparekonto 1.00
129 Østre Agder Sparebank Sparekonto 1.00
130 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 1.00
131 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.95
132 KLP Banken AS Sparekonto 0.95
133 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Plasseringskonto 0.95
134 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.95
135 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.95
136 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.95
137 Sparebanken Narvik Kapitalkonto 0.95
138 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.90
139 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU over 34 år 0.90
140 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.90
141 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.90
142 YS (Gjensidige Bank) Sparekonto 0.90
143 NAL (Gjensidige Bank) NAL Sparekonto 0.90
144 Totens Sparebank Sparekonto 0.90
145 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.90
146 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0.90
147 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.90
148 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.90
149 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.85
150 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 0.85
151 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.85
152 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.85
153 Voss Sparebank VossVekst 0.85
154 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.85
155 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.85
156 DNB Bank ASA Sparekonto 0.85
157 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.85
158 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.85
159 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.85
160 Hemne Sparebank Gull-konto 0.85
161 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.85
162 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.85
163 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.80
164 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.80
165 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.80
166 Gjensidige Bank Sparekonto - Basis 0.80
167 Gjensidige Bank Sparekonto - Aktiv 0.80
168 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.80
169 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.80
170 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.75
171 Sparebanken DIN Sparekonto 0.75
172 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.75
173 Rindal Sparebank Høgrentekonto 0.75
174 Søgne og Greipstad Sparebank BSU/Boligspar over 34 år 0.75
175 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.75
176 Danske Bank Nettspar 0.70
177 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.70
178 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.70
179 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.70
180 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.70
181 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.70
182 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.70
183 Jæren Sparebank Sparekonto 0.70
184 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.70
185 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.70
186 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.70
187 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.65
188 Melhusbanken Høyrentekonto 0.65
189 Vekselbanken Sparekonto 0.65
190 Odal Sparebank Sparekonto 0.65
191 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.65
192 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.65
193 Ofoten Sparebank Høyrentekonto 0.60
194 Sogn Sparebank Sparekonto 0.60
195 Bjugn Sparebank Høyrentekonto 0.60
196 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.60
197 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.60
198 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.60
199 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0.60
200 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.60
201 Aasen Sparebank AasenKonto 0.60
202 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.60
203 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.55
204 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.55
205 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.55
206 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0.55
207 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.55
208 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.55
209 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.55
210 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.55
211 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.50
212 Fana Sparebank Sparekonto 0.50
213 Selbu Sparebank Sparekonto 0.50
214 Bank2 ASA Sparekonto 0.50
215 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.50
216 Hemne Sparebank Smart-konto 0.50
217 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.50
218 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.50
219 Voss Sparebank Sparekonto 0.50
220 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.50
221 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.50
222 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.50
223 Etne Sparebank Sparekonto 0.50
224 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.50
225 Valle Sparebank Sparekonto 0.50
226 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.50
227 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.50
228 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.50
229 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.50
230 Orkla Sparebank Sparekonto 0.45
231 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.45
232 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.40
233 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.40
234 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.40
235 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.40
236 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.40
237 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.40
238 EkstraKonto.no (BN Bank ASA) EkstraKonto 0.40
239 Luster Sparebank Langtidssparing 0.35
240 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.35
241 Grong Sparebank Sparekonto 0.35
242 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.30
243 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.30
244 Sparebanken Sør Sparekonto 0.30
245 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.30
246 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.30
247 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.30
248 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.30
249 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.25
250 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.25
251 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.20
252 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.10
253 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
254 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
255 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
256 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.10
257 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.05
258 Søgne og Greipstad Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
259 Larvikbanken Brukskonto 0.05
260 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.02
261 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.02
262 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.02
263 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0.00
264 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
265 Gjensidige Bank Skattetrekkskonto 0.00
266 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
267 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
268 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00