Innskuddsrente 100 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2.00
2 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.90
3 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.90
4 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.90
5 INSTABANK ASA Sparekonto 1.80
6 Svea Finans NUF Sparekonto 1.80
7 BRAbank ASA Høyrentekonto 1.79
8 Optin Bank ASA Sparekonto 1.75
9 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1.75
10 Kraft Bank ASA Høyrente 1.75
11 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.75
12 BB Bank Sparekonto 1.75
13 Komplett Bank ASA Sparekonto 1.74
14 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 1.74
15 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1.64
16 Næringsbanken ASA Sparekonto 1.60
17 EASYBANK ASA EasySpar 1.59
18 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.50
19 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 1.50
20 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.45
21 MYBANK ASA Sparekonto 1.39
22 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 1.35
23 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU / LOfavør BSU / BSU+ etter fylte 34 år 1.30
24 Monner AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monner sparekonto 1.10
25 Hønefoss Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 1.05
26 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 1.02
27 Aurskog Sparebank Spareplan 1.00
28 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.00
29 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.00
30 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.00
31 SpareBank 1 Modum Sparekonto+ 0.95
32 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 0.90
33 Valle Sparebank Vallespar 0.85
34 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 0.80
35 LillestrømBanken Sparekonto 0.80
36 LillestrømBanken Plasseringskonto 0.80
37 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
38 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
39 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.75
40 Sparebanken Narvik Spar Xtra 0.75
41 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.75
42 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.75
43 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.70
44 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0.70
45 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.70
46 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.70
47 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.70
48 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.70
49 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.70
50 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.70
51 Jæren Sparebank JærSpar 0.60
52 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.60
53 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.60
54 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.55
55 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 0.55
56 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.55
57 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0.55
58 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.55
59 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 0.54
60 Nordea Direct Høyrentekonto 0.50
61 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.50
62 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 0.50
63 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.50
64 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.50
65 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.50
66 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.45
67 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.45
68 Helgeland Sparebank Drømmespar 0.45
69 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0.45
70 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.40
71 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.40
72 KLP Banken AS Topprentekonto 0.40
73 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.40
74 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.40
75 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.40
76 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.40
77 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.40
78 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.40
79 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.35
80 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.35
81 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.35
82 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.35
83 DNB Bank ASA Superspar 0.35
84 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.35
85 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.35
86 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.35
87 Odal Sparebank Totalspar 0.35
88 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 0.30
89 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.30
90 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.30
91 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.30
92 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.30
93 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.30
94 Sparebanken Sør SmartSpar 0.30
95 SpareBank 1 Gudbrandsdal BSU 34+ 0.30
96 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.30
97 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 0.30
98 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0.30
99 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 0.25
100 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.25
101 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.25
102 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.25
103 Grong Sparebank MaxSpar 0.25
104 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.25
105 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0.25
106 SpareBank 1 BV Private Banking konto 0.25
107 Rindal Sparebank Sparekonto 0.25
108 Strømmen Sparebank Nettspar 0.25
109 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.25
110 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.25
111 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.25
112 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.20
113 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.20
114 Sogn Sparebank Sparekonto 0.20
115 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.20
116 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.20
117 NAL (Nordea Direct) NAL Sparekonto 0.20
118 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.20
119 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.20
120 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.20
121 Grong Sparebank Namdalskonto 0.20
122 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.20
123 Andebu Sparebank Sparekonto 0.20
124 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.20
125 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.20
126 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.20
127 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.20
128 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.20
129 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
130 LillestrømBanken Nettspar 0.20
131 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.20
132 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
133 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.20
134 Hemne Sparebank Gull-konto 0.20
135 Oppdalsbanken Sparekonto 0.20
136 Fana Sparebank Sparekonto 0.20
137 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.20
138 Marker Sparebank Sparekonto 0.20
139 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.20
140 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.15
141 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0.15
142 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.15
143 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.15
144 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.15
145 Aasen Sparebank AasenKonto 0.15
146 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.15
147 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 0.15
148 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.15
149 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.15
150 Danske Bank Nettspar 0.15
151 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.15
152 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.15
153 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.15
154 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.15
155 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.15
156 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.15
157 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.15
158 KLP Banken AS Sparekonto 0.15
159 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.15
160 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.15
161 DNB Bank ASA Sparekonto 0.15
162 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.15
163 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.15
164 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
165 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.15
166 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.15
167 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.15
168 SpareBank 1 Hallingdal Valdres BSU 34+ 0.15
169 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.15
170 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.15
171 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.15
172 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.15
173 SpareBank 1 Nord-Norge StartBSU over 34 år 0.15
174 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.15
175 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.15
176 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.15
177 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.15
178 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 0.15
179 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 0.15
180 Valle Sparebank Sparekonto 0.15
181 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.15
182 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.15
183 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.10
184 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.10
185 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.10
186 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
187 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.10
188 Nordea Direct Sparekonto 0.10
189 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0.10
190 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
191 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.10
192 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.10
193 Sbanken ASA Sparekonto 0.10
194 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.10
195 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.10
196 Selbu Sparebank Sparekonto 0.10
197 Nidaros Sparebank Spar 0.10
198 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.10
199 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.10
200 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.10
201 Totens Sparebank Sparekonto 0.10
202 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.10
203 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.10
204 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.10
205 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 0.10
206 Sparebanken DIN Sparekonto 0.10
207 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
208 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.10
209 Etne Sparebank Sparekonto 0.10
210 Melhusbanken Høyrentekonto 0.10
211 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.10
212 Luster Sparebank Plassseringskonto 0.10
213 SpareBank 1 Nordvest LOfavør sparekonto 0.10
214 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.10
215 Grue Sparebank Sparekonto 0.10
216 Østre Agder Sparebank Månedsspar 0.10
217 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.10
218 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.10
219 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.10
220 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.10
221 Voss Sparebank VossVekst 0.10
222 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.10
223 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 0.10
224 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.10
225 Grong Sparebank Sparekonto 0.10
226 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.10
227 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.10
228 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.10
229 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.05
230 Luster Sparebank Langtidssparing 0.05
231 Odal Sparebank Sparekonto 0.05
232 Søgne og Greipstad Sparebank BSU/Boligspar over 34 år 0.05
233 Jæren Sparebank Sparekonto 0.05
234 Vekselbanken Sparekonto 0.05
235 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.05
236 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.05
237 Orkla Sparebank Sparekonto 0.05
238 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0.05
239 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.05
240 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.05
241 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.05
242 Sparebanken Sør Sparekonto 0.05
243 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.05
244 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.05
245 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.05
246 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.02
247 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.02
248 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.02
249 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 0.00
250 Voss Sparebank Sparekonto 0.00
251 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.00
252 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
253 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.00
254 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
255 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.00
256 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.00
257 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.00
258 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
259 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
260 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
261 Larvikbanken Brukskonto 0.00
262 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
263 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
264 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.00
265 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0.00
266 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 0.00
267 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto 0.00
268 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.00
269 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.00
270 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 0.00
271 Nordea Direct Skattetrekkskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00