Ofte stilte spørsmål

Du vil bli kontaktet av boligrådgiver innen 3-4 virkedager. 

I hovedsak nybygg. Dette kan være enebolig, tomannsbolig, rekkehus, leilighet, hytte osv.

En leveransebeskrivelse inneholder informasjon om hvilke materialer, arbeider, utstyr og tjenester som inngår i leveransen av boligen.


Innboforsikring dekker: 

- Tingene dine hjemme som mistes eller skades ved tyveri, brann-, natur- eller vannskade

- Tyveri av sykler, tilhenger og barnevogn, eller andre eiendeler fra bil, bagasjeboks og bod

Assistanse til fjerning av uønsket materiale på nett.

Både leier og utleier kan søke om husleiegaranti. Er du student og får avslag på din søknad om husleiegaranti, kan dine foreldre søke på vegne av deg. Foreldrene blir da stilt ansvarlig dersom garantist fremmer krav for økonomisk mislighold i henhold til leiekontrakten. 

Du søker om husleiegaranti, og får utstedt garantibekreftelse på innvilget garanti. Denne bekrefter overfor utleier at Matrix Insurance har forhåndsgodkjent husleiegarantien. Leiekontrakt underskrives, og du betaler husleie som normalt. Hvis utleier krever erstatning for skader eller tapt husleie som du ikke kan betale, vil Matrix Insurance betale på dine vegne. Garantisten vil så kreve inn det aktuelle beløpet fra deg.

Du må ha hatt forsikringen på det tidspunktet din ID ble misbrukt for at den skal gjelde.

Med identitetstyveri menes situasjon der tredjeperson, uten samtykke, benytter seg av sikredes identifikasjonsbevis i den hensikt å begå svindel eller kriminell handling. Dette kan for eksempel være å åpne bankkonto, søke om lån/kreditt eller registrere telefonabonnement i sikredes navn.  (Straffelovens §190a)

I hektiske perioder har vi en behandlingstid på 7-10 dager, men vi vil svare deg så fort vi har mulighet.

Du kan registrere familiemedlemmer på Minside. Dette gjelder for ektefeller, samboere og hjemmeboende barn under 21 år.

Vi anbefaler deg først å sjekke vårt rentebarometer, og så søke om boliglån hos bankene med best vilkår. Banken tar seg av flyttejobben dersom du ønsker å bytte bank. Dersom du er medlem i fagforening eller organsiasjoner som Sykepleierforbundet, Akademikerne o.l. kan du få gode vilkår på boliglån. 

Et indeksfond er et aksjefond med svært lave kostnader. Et indeksfond skal følge børsindeksen nærmest mulig, og blir ikke aktivt forvaltet. Vi ser at som regel vil et indeksfond gi bedre avkastning over tid enn aktiv forvaltede aksjefond, på grunn av de lave kostnadene.

Kurtasje er en avgift du må betale når du kjøper eller selger en aksje eller andre verdipapir. Du betaler avgiften til megleren som har utført handelen for deg.


Vintertrygghet innebærer at du kan velge en trygg og forutsigbar fastpris i de kalde vintermånedene, når strømprisen svinger som mest. 

Vi anbefaler alle våre medlemmer å passe på at de velger etterskuddsfakturering i strømavtalen sin. Hos de aller fleste strømselskaper er dette standard, men innimellom vil en finne eksempler på avtaler med forskuddsbetaling, spesielt hos lavprisaktørene. Velger du forskuddsbetaling betaler du for strømmen før du har brukt den, altså gir du strømselskapet lov til å gjøre et overslag over hvor mye strøm du kommer til å bruke den måneden. 

En fastprisavtale gjør at du betaler samme pris for strømmen du bruker over en periode. Ofte varer fastprisavtalen ett år, men det kan også avtales for kortere tidsperioder. I avtaleperioden kan ikke strømselskapet sette opp strømprisen din, og du som kunde kan ikke skifte leverandør. En fastprisavtale kan sammenlignes med å velge fastrente på boliglånet. Det gir deg forutsigbarhet og er en forsikring mot at prisen skal stige, men i kroner og øre er det svært sjelden at slike avtaler svarer seg i forhold til andre avtaler.

Variable avtaler prises ut fra utviklingen i markedet og konkurransen mellom leverandørene. Prisendringer varsles i forkant, og kan dermed gi noe mer forutsigbarhet. Inkludert i prisen er lovpålagte el-sertifikatkostnader. Med variabel pris følger du svingningene i kraftmarkedet, men de er mer dempet enn ved spotpris.

Med spot- eller innkjøpspris følger din strømpris svingningene på Nordpool, der strømprisen varier fra time til time. I tillegg til børsprisen betaler du et fast månedspåslag eller et påslag per kWh til leverandøren. Du må (vanligvis) også betale lovpålagte utgifter til el-sertifikater.

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00