Innskuddsrente fastrente 0-1 år

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 TF Bank Norge NUF Fastrentekonto 12 mnd 1.40
2 Nordax Bank AB (publ) Nordax Fastrentekonto 1 år 1.37
3 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPlussFast 1 år 1.25
4 Nordic Corporate Bank ASA Fastrenteinnskudd 12 mnd 1.20
5 Nordic Corporate Bank ASA Fastrenteinnskudd 6 mnd 1.15
6 Ørskog Sparebank 1 års fastrenteinnskudd 1.10
7 Pareto Bank ASA Fastrenteinnskudd - 12 måneder 1.10
8 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 12 måneder 1.10
9 Oppdalsbanken Fastrenteinnskudd 1 år 1.05
10 BN Bank ASA Fastrenteinnskudd 12 mnd 1.00
11 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrenteinnskudd 12 måneder 1.00
12 Rørosbanken Røros Sparebank Fastrente innskudd 1.00
13 SpareBank 1 Nordmøre Fastrente 1.00
14 Sparebanken Møre Fastrenteinnskudd 1 år 1.00
15 Grong Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1.00
16 DNB Bank ASA Fastrenteinnskudd 1 år 1.00
17 Storebrand Bank ASA Fastrenteinnskudd 1.00
18 Hjelmeland Sparebank Fastrente 12 mnd (500`-2``) 1.00
19 SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 12 mnd 1.00
20 SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 12 mnd 1.00
21 Pareto Bank ASA Fastrenteinnskudd - 6 måneder 1.00
22 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 6 måneder 0.95
23 Fornebu Sparebank Fastrenteinnskudd 0.95
24 Unio (Nordea Direct) Fastrenteinnskudd 1 år 0.85
25 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Fastrentekonto 0.85
26 Nordea Direct Fastrenteinnskudd 12 mnd. 0.85
27 NAL (Nordea Direct) Fastrenteinnskudd 12 mnd. 0.85
28 Melhusbanken Fastrenteinnskudd 0.85
29 YS (Nordea Direct) Fastrenteinnskudd 1 år 0.85
30 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrenteinnskudd 12 mndr 0.80
31 Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd 12 måneder 0.80
32 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrenteinnskot - 1 år 0.80
33 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrenteinnskudd 12 mnd 0.80
34 Sparebanken Sør Fastrenteinnskudd 1 år 0.80
35 Sparebanken Vest Fastrenteinnskudd 1 år 0.75
36 Hjelmeland Sparebank Fastrente 6 mnd (500` - 2``) 0.75
37 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrenteinnskudd (12 mnd) 0.75
38 Skudenes & Aakra Sparebank Innskudd med fast rente 0.75
39 SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 6mnd 0.75
40 Larvikbanken Fastrenteinnskudd 12 mnd. 0.75
41 Flekkefjord Sparebank Fastrente 12 mnd 0.75
42 Voss Sparebank Fastrente 1 år 0.75
43 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fastrenteinnskudd 0.75
44 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrente 360 0.70
45 SpareBank 1 SR-Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 0.70
46 SpareBank 1 Helgeland Fastrenteinnskudd 12 mnd 0.70
47 Jæren Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd 0.70
48 DNB Bank ASA Fastrenteinnskudd 6 mnd 0.70
49 SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 6 mnd 0.70
50 Sparebanken Narvik Fastrenteinnskudd 0.65
51 Fana Sparebank Fastrenteinnskudd 0.60
52 Sparebanken Sør Fastrenteinnskudd 6 md. 0.60
53 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrenteinnskot - 6 mndr 0.60
54 Fana Sparebank Grønt Fastrenteinnskudd 0.55
55 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrenteinnskudd (6 mnd) 0.55
56 Haugesund Sparebank Fastrenteinnskudd 0.55
57 Bjugn Sparebank Plasseringskonto 12 måneders binding 0.50
58 Bjugn Sparebank Plasseringskonto 6 måneders binding 0.50
59 DNB Bank ASA Fastrenteinnskudd 3 mnd 0.45
60 Jæren Sparebank Fastrenteinnskudd 6 mnd 0.45
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1