Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Svea Finans NUF Sparekonto 2.40
2 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2.30
3 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2.30
4 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 2.25
5 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2.20
6 Næringsbanken ASA Sparekonto 2.15
7 Optin Bank ASA Sparekonto 2.10
8 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2.10
9 Aurskog Sparebank Spareplan 2.10
10 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 2.10
11 BB Bank ASA Sparekonto 2.10
12 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 2.05
13 Hønefoss Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 2.05
14 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 2.03
15 Fornebu Sparebank Fornebukonto 2.00
16 Strømmen Sparebank Nettspar 2.00
17 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 2.00
18 Kraft Bank ASA Høyrente 2.00
19 MYBANK ASA Sparekonto 1.99
20 EASYBANK ASA EasySpar 1.98
21 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 1.95
22 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 1.95
23 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.95
24 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 1.95
25 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 1.93
26 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1.93
27 Komplett Bank ASA Høyrentekonto 1.93
28 INSTABANK ASA Sparekonto 1.93
29 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 1.90
30 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.90
31 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 1.90
32 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.90
33 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.90
34 Bjugn Sparebank Høyrentekonto Pluss 1.90
35 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 1.90
36 Marker Sparebank Plasseringskonto 1.90
37 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1.85
38 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 1.85
39 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.80
40 Tinn Sparebank ToppSpar 1.80
41 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 1.80
42 Aurskog Sparebank Sparekonto 1.80
43 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 1.80
44 Grong Sparebank Verdikonto 1.80
45 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 1.80
46 BRAbank ASA Høyrentekonto 1.79
47 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.76
48 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.75
49 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1.75
50 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1.75
51 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 1.75
52 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1.70
53 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 1.70
54 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1.70
55 Marker Sparebank Aktiv Spar 1.70
56 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1.70
57 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1.70
58 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1.65
59 Grong Sparebank MaxSpar 1.65
60 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 1.65
61 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 1.65
62 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 1.65
63 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1.65
64 Flekkefjord Sparebank Spar 31 1.65
65 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1.60
66 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 1.60
67 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 1.60
68 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 1.60
69 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 1.60
70 Valle Sparebank Plasseringskonto 1.55
71 LillestrømBanken Plasseringskonto 1.55
72 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 1.55
73 Tinn Sparebank Kapitalkonto 1.55
74 LillestrømBanken Sparekonto 1.55
75 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 1.55
76 Larvikbanken Innskudd med 31 dagers oppsigelse 1.55
77 Hegra Sparebank Høyrente med binding 1.55
78 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 1.55
79 Valle Sparebank Vallespar 1.55
80 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 1.55
81 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 1.54
82 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1.50
83 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 1.50
84 Jæren Sparebank JærSpar 1.50
85 Sunndal Sparebank SuperSpar 1.50
86 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.50
87 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 1.50
88 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 1.50
89 KLP Banken AS Topprentekonto 1.50
90 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 1.50
91 Marker Sparebank Sparekonto 1.50
92 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1.50
93 Helgeland Sparebank Drømmespar 1.50
94 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1.50
95 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1.45
96 Haugesund Sparebank Sparekonto 1.45
97 Åfjord Sparebank Høyrentekonto pluss 1.45
98 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 1.45
99 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1.45
100 Skue Sparebank Skue Toppspar 1.45
101 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1.40
102 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1.40
103 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto Pluss 1.40
104 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1.40
105 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 1.40
106 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 1.40
107 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 1.40
108 Blaker Sparebank Kapitalkonto 1.40
109 SpareBank 1 Modum Plasseringskonto 1.40
110 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 1.40
111 Oppdalsbanken Sparekonto 1.40
112 Nidaros Sparebank Plassering privat 1.40
113 DNB Bank ASA Superspar 1.35
114 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 1.35
115 Østre Agder Sparebank Sparekonto 1.35
116 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 1.35
117 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 1.35
118 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 1.35
119 Andebu Sparebank Sparekonto 1.35
120 Strømmen Sparebank Sparekonto 1.35
121 Grue Sparebank Sparekonto 1.35
122 Etnedal Sparebank Sparekonto 1.35
123 Lillesands Sparebank Spar Total 1.35
124 Odal Sparebank Totalspar 1.35
125 Grong Sparebank Namdalskonto 1.30
126 Sparebanken Sør SmartSpar 1.30
127 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 1.30
128 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 1.30
129 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1.30
130 Spareskillingsbanken Skillingskonto 1.30
131 Ørskog Sparebank Sparekonto 1.25
132 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 1.25
133 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 1.25
134 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 1.25
135 Melhusbanken Høyrentekonto 1.25
136 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 1.25
137 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 1.25
138 Aasen Sparebank Innherredskonto 1.25
139 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 1.25
140 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1.24
141 Nidaros Sparebank Spar 1.20
142 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 1.20
143 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 1.20
144 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 1.20
145 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 1.20
146 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 1.20
147 Berg Sparebank Kapitalkonto 1.20
148 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1.20
149 Hemne Sparebank Gull-konto 1.20
150 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 1.20
151 Gjensidige Bank Høyrentekonto 1.20
152 Eidsberg Sparebank Sparekonto 1.15
153 Orkla Sparebank Sparekonto 1.15
154 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 1.15
155 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 1.15
156 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 1.15
157 LillestrømBanken Nettspar 1.15
158 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 1.15
159 Voss Sparebank VossVekst 1.15
160 SpareBank 1 SMN Sparekonto 1.15
161 Ørland Sparebank ØrlandSpar 1.15
162 Bjugn Sparebank Høyrentekonto 1.15
163 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 1.15
164 Sparebank 68° Nord Sparekonto 1.15
165 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 1.10
166 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 1.10
167 Fana Sparebank Sparekonto 1.10
168 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 1.10
169 Bien Sparebank ASA Sparekonto 1.10
170 Sparebanken Vest Høyrentekonto 1.10
171 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 1.10
172 OBOS-banken AS OBOS-konto 1.10
173 Selbu Sparebank Sparekonto 1.10
174 EkstraKonto.no (BN Bank ASA) EkstraKonto 1.09
175 Sbanken ASA Sparekonto 1.09
176 Skue Sparebank Skue sparekonto 1.05
177 Tysnes Sparebank TysnesSpar 1.05
178 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Plasseringskonto 1.05
179 Sandnes Sparebank Sparekonto 1.05
180 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 1.00
181 Rindal Sparebank Høgrentekonto 1.00
182 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 1.00
183 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 1.00
184 Larvikbanken Sparekonto eKunde 1.00
185 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 1.00
186 Sparebanken DIN Sparekonto 1.00
187 SpareBank 1 BV Private Banking konto 1.00
188 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 1.00
189 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Sparekonto 1.00
190 Vekselbanken Sparekonto 1.00
191 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 1.00
192 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 1.00
193 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.95
194 KLP Banken AS Sparekonto 0.95
195 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.95
196 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.95
197 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.95
198 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.95
199 Sparebanken Narvik Kapitalkonto 0.95
200 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.95
201 NAL (Gjensidige Bank) NAL Sparekonto 0.90
202 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.90
203 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.90
204 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0.90
205 Totens Sparebank Sparekonto 0.90
206 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.90
207 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.90
208 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.90
209 YS (Gjensidige Bank) Sparekonto 0.90
210 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.90
211 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.90
212 DNB Bank ASA Sparekonto 0.85
213 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.85
214 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.85
215 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.85
216 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.85
217 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.85
218 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.80
219 Odal Sparebank Sparekonto 0.80
220 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.80
221 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.80
222 Gjensidige Bank Sparekonto - Aktiv 0.80
223 Gjensidige Bank Sparekonto - Basis 0.80
224 Sogn Sparebank Sparekonto 0.80
225 Etne Sparebank Sparekonto 0.80
226 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.80
227 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.80
228 Aasen Sparebank AasenKonto 0.75
229 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.75
230 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.75
231 Danske Bank Nettspar 0.70
232 Jæren Sparebank Sparekonto 0.70
233 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.70
234 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.70
235 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.70
236 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.65
237 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.65
238 Luster Sparebank Langtidssparing 0.65
239 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.65
240 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.65
241 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.65
242 Ofoten Sparebank Høyrentekonto 0.60
243 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.55
244 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.50
245 Valle Sparebank Sparekonto 0.50
246 Sparebanken Sør Sparekonto 0.50
247 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.50
248 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.50
249 Voss Sparebank Sparekonto 0.50
250 Hemne Sparebank Smart-konto 0.50
251 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.50
252 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.50
253 Bank2 ASA Sparekonto 0.50
254 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.40
255 Grong Sparebank Sparekonto 0.35
256 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.30
257 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.30
258 Cultura Sparebank Sparekonto 0.30
259 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.30
260 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.25
261 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.20
262 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
263 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.10
264 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.10
265 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.05
266 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.05
267 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.05
268 Søgne og Greipstad Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
269 Larvikbanken Brukskonto 0.05
270 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0.00
271 Gjensidige Bank Skattetrekkskonto 0.00
272 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
273 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
274 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00