Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 SveaDirekte (Svea Finans NUF) Sparekonto 2,21
2 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2,20
3 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2,20
4 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2,15
5 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 2,10
6 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 2,03
7 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2,00
8 Kraft Bank ASA Høyrente 2,00
9 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 1,95
10 Etnedal Sparebank Sparekonto med 12 mnd beløpsoppsigelse 1,95
11 Næringsbanken ASA Sparekonto 1,95
12 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 1,93
13 EASYBANK ASA EasySpar 1,93
14 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1,93
15 INSTABANK ASA Sparekonto 1,93
16 Optin Bank ASA Sparekonto 1,92
17 MYBANK ASA Sparekonto 1,92
18 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1,90
19 Etnedal Sparebank Sparekonto med 6 mnd beløpsoppsigelse 1,90
20 MONOBANK ASA Høyrentekonto 1,88
21 Etnedal Sparebank Sparekonto med 3 mnd beløpsoppsigelse 1,88
22 Etnedal Sparebank Sparekonto med 31 dagers beløpsoppsigelse 1,85
23 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 1,80
24 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 1,80
25 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 1,80
26 Komplett Bank ASA Høyrentekonto 1,79
27 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1,76
28 Bank Norwegian AS Sparekonto 1,75
29 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 1,75
30 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 1,75
31 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1,75
32 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1,70
33 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 1,70
34 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 1,65
35 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1,65
36 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1,65
37 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1,65
38 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 1,60
39 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1,60
40 SpareBank 1 BV Sparekonto+ 1,60
41 Bjugn Sparebank Høyrentekonto Pluss 1,60
42 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 1,60
43 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 1,54
44 Sunndal Sparebank SuperSpar 1,50
45 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 1,50
46 Aurskog Sparebank Sparekonto 1,50
47 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1,50
48 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1,50
49 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 1,50
50 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1,45
51 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 1,45
52 Åfjord Sparebank Høyrentekonto pluss 1,45
53 Strømmen Sparebank Nettspar 1,45
54 Marker Sparebank Plasseringskonto 1,45
55 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1,45
56 Aurland Sparebank Sutalauskonto 1,40
57 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1,40
58 Fornebu Sparebank Fornebukonto 1,40
59 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1,40
60 Hegra Sparebank Høyrente med binding 1,40
61 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1,40
62 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 1,40
63 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 1,40
64 Blaker Sparebank Kapitalkonto 1,40
65 Flekkefjord Sparebank Spar 31 1,40
66 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 1,40
67 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 1,38
68 Haugesund Sparebank Sparekonto 1,35
69 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1,35
70 Tinn Sparebank ToppSpar 1,35
71 Klæbu Sparebank Sparekonto med oppsigelse 1,30
72 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1,30
73 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 1,30
74 Melhusbanken Høyrente med 32 d oppsigelse 1,30
75 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 1,30
76 Grong Sparebank Verdikonto 1,30
77 Marker Sparebank Aktiv Spar 1,30
78 Oppdalsbanken Sparekonto 1,30
79 KLP Banken AS Topprentekonto 1,30
80 Skue Sparebank Skue Toppspar 1,30
81 Grong Sparebank MaxSpar 1,30
82 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 1,30
83 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 1,25
84 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 1,25
85 Odal Sparebank Totalspar 1,25
86 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1,25
87 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1,25
88 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1,24
89 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 1,20
90 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 1,20
91 DNB Bank ASA Superspar 1,20
92 Marker Sparebank Sparekonto 1,20
93 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 1,20
94 Tinn Sparebank Kapitalkonto 1,20
95 Valle Sparebank Plasseringskonto 1,20
96 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1,20
97 Helgeland Sparebank Drømmespar 1,20
98 Valle Sparebank Vallespar 1,20
99 Jæren Sparebank JærSpar 1,20
100 SpareBank 1 Modum Plasseringskonto 1,20
101 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1,20
102 Etnedal Sparebank Sparekonto 1,20
103 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 1,20
104 LillestrømBanken Sparekonto 1,15
105 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1,15
106 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 1,15
107 Spareskillingsbanken Skillingskonto 1,15
108 Bjugn Sparebank Høyrentekonto 1,15
109 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 1,15
110 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 1,15
111 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 1,15
112 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 1,15
113 Danske Bank SPAR Aktiv 1,10
114 OBOS-banken AS OBOS-konto 1,10
115 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 1,10
116 Hemne Sparebank Gull-konto 1,10
117 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 1,10
118 Danske Bank SPAR Aktiv 1,10
119 Aasen Sparebank Innherredskonto 1,10
120 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 1,10
121 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto + 1,10
122 EkstraKonto.no (BN Bank ASA) EkstraKonto 1,09
123 Sbanken ASA Sparekonto 1,09
124 Andebu Sparebank Sparekonto 1,05
125 Lillesands Sparebank Spar Total 1,05
126 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1,05
127 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1,05
128 Grue Sparebank Sparekonto 1,05
129 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 1,05
130 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 1,00
131 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 1,00
132 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1,00
133 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 1,00
134 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1,00
135 Gjensidige Bank Høyrentekonto 1,00
136 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 1,00
137 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1,00
138 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 1,00
139 Melhusbanken Høyrentekonto 1,00
140 SpareBank 1 BV Private Banking konto 1,00
141 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 0,95
142 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0,95
143 Berg Sparebank Kapitalkonto 0,95
144 Østre Agder Sparebank Spareklubben Nøffe 0,95
145 Fana Sparebank Sparekonto 0,95
146 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0,95
147 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0,95
148 Åfjord Sparebank Sparekonto 0,95
149 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0,95
150 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0,95
151 KLP Banken AS Sparekonto 0,95
152 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0,90
153 Orkla Sparebank Sparekonto 0,90
154 Sandnes Sparebank Sparekonto 0,90
155 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0,90
156 Harstad Sparebank Sparekonto nettbank 0,90
157 Harstad Sparebank Høyrente/kapitalkonto 0,90
158 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0,90
159 Tysnes Sparebank TysnesSpar I 0,90
160 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0,90
161 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0,90
162 Klæbu Sparebank Nettspar 0,90
163 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0,90
164 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0,90
165 Selbu Sparebank Sparekonto 0,90
166 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0,90
167 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 0,85
168 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0,85
169 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0,85
170 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0,85
171 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0,85
172 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0,85
173 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0,80
174 Etne Sparebank Sparekonto 0,80
175 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0,80
176 Voss Sparebank VossVekst 0,80
177 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0,80
178 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0,80
179 Indre Sogn Sparebank Sparekonto 0,80
180 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0,80
181 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0,80
182 Grong Sparebank Namdalskonto 0,80
183 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0,80
184 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0,80
185 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0,80
186 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0,80
187 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0,80
188 Vik Sparebank Topprentekonto 0,80
189 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0,80
190 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0,80
191 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0,80
192 Sparebanken Narvik Kapitalkonto 0,75
193 LillestrømBanken Nettspar 0,75
194 Aasen Sparebank AasenKonto 0,75
195 Rindal Sparebank Høgrentekonto 0,75
196 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0,75
197 Strømmen Sparebank Sparekonto 0,75
198 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0,75
199 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0,75
200 Odal Sparebank Sparekonto 0,70
201 Eidsberg Sparebank Kapitalkonto 0,70
202 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0,70
203 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0,70
204 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0,70
205 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0,70
206 Ørskog Sparebank Sparekonto 0,70
207 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0,70
208 Lofoten Sparebank Kapitalkonto 0,65
209 Vekselbanken Sparekonto 0,65
210 Luster Sparebank Langtidssparing 0,65
211 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0,65
212 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0,65
213 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0,65
214 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0,65
215 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0,65
216 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Plasseringskonto 0,65
217 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0,60
218 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 0,60
219 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Privat Ekstra Sparekonto 0,60
220 Tysnes Sparebank TysnesSpar II 0,60
221 Birkenes Sparebank BS-konto 0,60
222 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0,60
223 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Sparekonto 0,60
224 YS (Gjensidige Bank) Sparekonto 0,60
225 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto 0,60
226 Lillesands Sparebank Plasseringskonto 0,55
227 Høland og Setskog Sparebank Sparekonto 0,55
228 DNB Bank ASA Sparekonto 0,55
229 Harstad Sparebank Plasseringskonto PM 0,55
230 Skue Sparebank Skue sparekonto 0,55
231 Totens Sparebank Sparekonto 0,50
232 Gjensidige Bank Sparekonto - Basis 0,50
233 Spareskillingsbanken Sparekonto 0,50
234 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0,50
235 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0,50
236 Sparebanken Sør Sparekonto 0,50
237 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0,50
238 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0,50
239 Bank2 ASA Sparekonto 0,50
240 Gjensidige Bank Sparekonto - Aktiv 0,50
241 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0,50
242 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0,45
243 Klæbu Sparebank MaxiSuper 0,40
244 Valle Sparebank Kapitalkonto 0,40
245 Jæren Sparebank Sparekonto 0,40
246 Hemne Sparebank Smart-konto 0,40
247 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0,35
248 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0,35
249 Aurland Sparebank Topprentekonto 0,35
250 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0,35
251 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0,30
252 Danske Bank Nettspar 0,30
253 Vik Sparebank Sparekonto 0,30
254 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0,30
255 Cultura Sparebank Sparekonto 0,30
256 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0,30
257 Voss Sparebank Sparekonto 0,25
258 SpareBank 1 BV Sparekonto 0,25
259 Voss Sparebank Kapitalkonto 0,25
260 Grong Sparebank Sparekonto 0,25
261 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0,25
262 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0,20
263 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0,20
264 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0,20
265 Fornebu Sparebank Sparekonto 0,15
266 Valle Sparebank Sparekonto 0,15
267 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0,10
268 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0,10
269 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0,10
270 Sbanken ASA Plasseringskonto 0,10
271 Larvikbanken Brukskonto 0,05
272 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0,05
273 Søgne og Greipstad Sparebank Skattetrekkskonto 0,05
274 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0,05
275 Sparebanken Øst Kapitalspar 0,05
276 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0,00
277 Cultura Sparebank Miljøkonto 0,00
278 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0,00
279 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0,00
280 Gjensidige Bank Skattetrekkskonto 0,00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]