Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 1.20
2 INSTABANK ASA Sparekonto 1.15
3 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.15
4 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.15
5 Monner AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monner sparekonto 1.10
6 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.10
7 BB Bank Sparekonto 1.10
8 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 1.10
9 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.10
10 Næringsbanken ASA Sparekonto 1.10
11 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 1.09
12 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 1.05
13 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.00
14 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.00
15 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 1.00
16 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 1.00
17 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto Pluss 1.00
18 Svea Finans NUF Sparekonto 1.00
19 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1.00
20 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 1.00
21 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.00
22 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.00
23 Kraft Bank ASA Høyrente 1.00
24 Komplett Bank ASA Sparekonto 1.00
25 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 1.00
26 MYBANK ASA Sparekonto 0.99
27 BRABANK ASA EasySpar 0.97
28 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 0.95
29 Optin Bank ASA Sparekonto 0.94
30 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.90
31 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.90
32 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 0.90
33 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 0.90
34 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 0.90
35 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0.87
36 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.85
37 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0.85
38 Valle Sparebank Vallespar 0.85
39 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.85
40 Åfjord Sparebank Høyrentekonto pluss 0.80
41 LillestrømBanken Sparekonto 0.80
42 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 0.80
43 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
44 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
45 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.80
46 LillestrømBanken Plasseringskonto 0.80
47 Aurskog Sparebank Spareplan 0.80
48 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.75
49 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.75
50 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.75
51 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.75
52 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0.75
53 Sparebanken Narvik Spar Xtra 0.75
54 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.70
55 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.70
56 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0.70
57 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0.70
58 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.70
59 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.70
60 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0.70
61 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 0.70
62 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0.70
63 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.70
64 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.70
65 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.65
66 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.65
67 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 0.65
68 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.65
69 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0.65
70 Andebu Sparebank Sparekonto 0.60
71 Surnadal Sparebank Sparekonto med meldingsfrist 0.60
72 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 0.60
73 Jæren Sparebank JærSpar 0.60
74 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.60
75 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.60
76 Larvikbanken Innskudd med 31 dagers oppsigelse 0.60
77 Flekkefjord Sparebank Spar 31 0.60
78 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 0.55
79 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.55
80 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 0.51
81 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.50
82 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.50
83 Grong Sparebank Verdikonto 0.50
84 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.50
85 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.50
86 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.50
87 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.50
88 SpareBank 1 Modum Plasseringskonto 0.50
89 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0.50
90 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.50
91 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.50
92 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.50
93 Nordea Direct Høyrentekonto 0.50
94 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.50
95 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.50
96 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.50
97 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.45
98 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.45
99 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.45
100 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 0.45
101 Lillesands Sparebank Spar Total 0.45
102 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 0.45
103 Helgeland Sparebank Drømmespar 0.45
104 KLP Banken AS Topprentekonto 0.40
105 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.40
106 Tinn Sparebank ToppSpar 0.40
107 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 0.40
108 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.40
109 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.40
110 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.40
111 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.40
112 Skagerrak Sparebank Innskudd 31 dager 0.40
113 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.40
114 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.40
115 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.40
116 Ørland Sparebank Totalkonto 0.40
117 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.40
118 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.40
119 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.40
120 Orkla Sparebank Sparekonto 0.40
121 Nidaros Sparebank Plassering privat 0.40
122 Selbu Sparebank Sparekonto 0.40
123 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.40
124 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.40
125 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 0.40
126 Hemne Sparebank Gull-konto 0.40
127 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.40
128 Strømmen Sparebank Nettspar 0.40
129 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.40
130 Bank Norwegian AS Sparekonto 0.40
131 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.35
132 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.35
133 Oppdalsbanken Sparekonto 0.35
134 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.35
135 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.35
136 DNB Bank ASA Superspar 0.35
137 Odal Sparebank Totalspar 0.35
138 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.35
139 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.35
140 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.35
141 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.35
142 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.35
143 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.35
144 Skue Sparebank Hønefosskonto 0.30
145 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 0.30
146 Luster Sparebank Plassseringskonto 0.30
147 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.30
148 Melhusbanken Høyrentekonto 0.30
149 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.30
150 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.30
151 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.30
152 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.30
153 Marker Sparebank Sparekonto 0.30
154 Sparebanken Sør SmartSpar 0.30
155 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.30
156 SpareBank 1 BV BSU+ etter fylte 34 år 0.30
157 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.30
158 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0.30
159 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.30
160 Fana Sparebank Sparekonto 0.30
161 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.30
162 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 0.30
163 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.30
164 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.30
165 Voss Sparebank VossVekst 0.30
166 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.25
167 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.25
168 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.25
169 Sogn Sparebank Sparekonto 0.25
170 SpareBank 1 BV Private Banking konto 0.25
171 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.25
172 Rindal Sparebank Sparekonto 0.25
173 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.25
174 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.25
175 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.25
176 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.25
177 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.25
178 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.25
179 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.25
180 Odal Sparebank Sparekonto 0.25
181 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.25
182 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.25
183 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.25
184 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.25
185 Sparebanken DIN Sparekonto 0.25
186 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.25
187 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.20
188 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.20
189 Aasen Sparebank AasenKonto 0.20
190 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.20
191 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.20
192 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.20
193 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
194 LillestrømBanken Nettspar 0.20
195 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.20
196 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0.20
197 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.20
198 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
199 Grong Sparebank Namdalskonto 0.20
200 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.20
201 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.20
202 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.20
203 NAL (Nordea Direct) NAL Sparekonto 0.20
204 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.20
205 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.20
206 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.20
207 Danske Bank SPAR Aktiv 0.20
208 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.20
209 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.20
210 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.20
211 Etne Sparebank Sparekonto 0.20
212 KLP Banken AS Sparekonto 0.15
213 DNB Bank ASA Sparekonto 0.15
214 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.15
215 Valle Sparebank Sparekonto 0.15
216 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.15
217 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.15
218 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.15
219 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.15
220 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
221 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.15
222 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.15
223 Grue Sparebank Sparekonto 0.15
224 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.15
225 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.15
226 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.15
227 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.15
228 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.15
229 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.15
230 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.15
231 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.15
232 Sbanken ASA Sparekonto 0.15
233 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.15
234 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.10
235 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.10
236 Nordea Direct Sparekonto 0.10
237 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto 0.10
238 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.10
239 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
240 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.10
241 Grong Sparebank Sparekonto 0.10
242 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.10
243 Danske Bank Nettspar 0.10
244 Nidaros Sparebank Spar 0.10
245 SpareBank 1 BV Plasseringskonto+ 0.10
246 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.10
247 Luster Sparebank Langtidssparing 0.10
248 Jæren Sparebank Sparekonto 0.10
249 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
250 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.10
251 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0.10
252 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
253 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.10
254 Totens Sparebank Sparekonto 0.10
255 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.10
256 SpareBank 1 Nordvest LOfavør sparekonto 0.10
257 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 0.10
258 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.10
259 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.10
260 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.05
261 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.05
262 Vekselbanken Sparekonto 0.05
263 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.05
264 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.05
265 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.05
266 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.05
267 Sparebanken Sør Sparekonto 0.05
268 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.00
269 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
270 Voss Sparebank Sparekonto 0.00
271 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.00
272 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.00
273 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
274 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
275 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
276 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.00
277 Nordea Direct Skattetrekkskonto 0.00
278 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.00
279 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
280 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.00
281 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
282 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
283 Larvikbanken Brukskonto 0.00
284 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00