Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Bank2 (Bluestep Bank AB) Bank2 Særvilkårskonto 5.10
2 INSTABANK ASA Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak 5.07
3 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 5.05
4 Storebrand Bank ASA Høyrentekonto 5.00
5 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Pluss 5.00
6 Storebrand Bank ASA Høyrentekonto Fram 5.00
7 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto+ 4.95
8 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 4.95
9 Næringsbanken ASA Sparekonto 4.93
10 Bank2 (Bluestep Bank AB) Bank2 Høyrente 4.92
11 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 4.90
12 Balansebank.no(Sandnes Sparebank) Balansespar 4.90
13 Tolga-Os Sparebank Innskudd med oppsigelse 31 dager 4.90
14 Lea Bank ASA Lea Høyrentekonto 4.89
15 Handelsbanken NUF Sparekonto fordel 4.85
16 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Direktespar 4.85
17 Danske Bank Sparekonto Gold DB 4.85
18 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto Smart 4.85
19 Romerike Sparebank Sparekonto med 31 dagers binding 4.85
20 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS + 4.83
21 Orkla Sparebank Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse 4.80
22 Aprila Bank ASA Sparekonto 4.79
23 JBF Bank og Forsikring Sparekonto - 31d binding 4.76
24 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Bufferspar 4.75
25 Romerike Sparebank Plasseringskonto 4.75
26 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Bufferspar 4.75
27 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Bufferspar 4.75
28 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Bufferspar 4.75
29 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 4.75
30 Handelsbanken NUF Sparekonto pluss 4.75
31 Aurskog Sparebank Spareplan 4.75
32 Danske Bank Spar Pluss 4.75
33 Totens Sparebank Sparekonto Pluss 4.75
34 Landkreditt Bank AS Høyrentekonto medlem 4.75
35 BN Bank ASA Høyrentekonto 4.75
36 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 4.75
37 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 4.75
38 Avida Finans AB NUF AvidaSpar 4.71
39 Svea Bank AB, Filial i Norge Sparekonto 4.70
40 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 4.70
41 Sparebanken Øst NBBO Sparekonto pluss 4.70
42 Sparebanken Øst ABBL Sparekonto pluss 4.70
43 Marker Sparebank Plasseringskonto 4.70
44 Collector (Norion Bank AB) Collector Sparekonto 4.70
45 Kraft Bank ASA Høyrente 4.70
46 Bien Sparebank ASA Bien 31-dager 4.70
47 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 4.70
48 BN Bank ASA Nibor Privat 4.70
49 Grong Sparebank Verdikonto 1 mnd oppsigelse 4.70
50 INSTABANK ASA Sparekonto 4.66
51 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto Pluss 4.65
52 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 4.65
53 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto ekstra 4.65
54 SpareBank 1 Helgeland Plasseringskonto + 4.65
55 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 4.62
56 OBOS-banken AS Sparekonto Egenkapital 4.62
57 MYBANK ASA Sparekonto 4.61
58 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 4.60
59 SpareBank 1 Helgeland Grønt innskudd 4.60
60 Landkreditt Bank AS Høyrentekonto 4.60
61 Skagerrak Sparebank Sparekonto 31 dager 4.55
62 KLP Banken AS Plasseringskonto 31 dager Medlem 4.55
63 Romerike Sparebank Sparekonto 4.55
64 Strømmen Sparebank Sparekonto med fastrentemed 31 dagers binding 4.55
65 Soknedal Sparebank Sparekonto med 31 dagers binding 4.55
66 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 4.51
67 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto Active Trading 4.50
68 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 4.50
69 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 4.50
70 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 4.50
71 Odal Sparebank Innskudd med 31 dagers binding 4.50
72 Nidaros Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 4.50
73 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 4.50
74 Lillesands Sparebank MånedsSpar 4.50
75 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 4.50
76 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto Pluss 4.50
77 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Høyrentekonto 4.50
78 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 4.50
79 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 4.45
80 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 4.45
81 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto med binding 4.45
82 Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto Pluss - Rente fra første krone 4.45
83 Bulder (Sparebanken Vest) Sparekonto 4.41
84 Lea Bank ASA Sparekonto Pluss 4.41
85 Morrow Bank ASA Sparekonto - nye kunder 4.41
86 Bien Sparebank ASA Sparekonto Pluss 4.40
87 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Sparekonto 4.40
88 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 4.40
89 Sogn Sparebank Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak 4.40
90 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 31 4.40
91 Flekkefjord Sparebank Spar 31 4.40
92 Landkreditt Bank AS Spare+ 4.40
93 Tinn Sparebank ToppSpar 4.40
94 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 4.36
95 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto Ekstra 4.35
96 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 4.35
97 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 4.35
98 Marker Sparebank Aktiv Spar 4.35
99 Sbanken (DNB Bank ASA) Sparekonto 4.31
100 KLP Banken AS Plasseringskonto 31 dager 4.30
101 Skue Sparebank Skue Månedsspar 4.30
102 Jæren Sparebank JærSpar 4.30
103 Sandnes Sparebank Superkonto 4.30
104 Haugesund Sparebank Sparekonto Pluss 4.30
105 Sparebanken Narvik Sparekonto 4.25
106 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 4.25
107 Spareskillingsbanken Skillingskonto 4.25
108 Etnedal Sparebank Sparekonto 31 dager beløpsoppsigelse 4.25
109 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 4.25
110 Sandnes Sparebank Bate Sparekonto 4.25
111 OBOS-banken AS Sparekonto 4.25
112 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 31 dager 4.25
113 Sparebanken Øst FastSpar 4.25
114 Sparebanken Sør Sparekonto ekstra 4.25
115 Skue Sparebank Skue Trappespar 4.25
116 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 4.25
117 JBF Bank og Forsikring Sparekonto 4.25
118 Agder Sparebank Sparekonto 32 dagers oppsigelse 4.25
119 KLP Banken AS Høyrentekonto - Medlem 4.20
120 Berg Sparebank Sparekonto Pluss 4.20
121 Totens Sparebank Barnespar 4.20
122 Strømmen Sparebank BSU Pluss etter 34 år 4.20
123 Skagerrak Sparebank Sparekonto 4.20
124 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 4.20
125 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 4.20
126 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto 4.20
127 Lillesands Sparebank Spar Total 4.20
128 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 4.15
129 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 4.15
130 Kvinesdal Sparebank Superspar 31 4.15
131 Aurskog Sparebank Grønt innskudd 4.15
132 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 4.12
133 Sparebanken Møre Plasseringskonto - Møre Verdi 4.10
134 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 4.10
135 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 4.10
136 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 4.10
137 Trøndelag Sparebank Gullkonto 4.05
138 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 4.05
139 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 4.05
140 Sandnes Sparebank Sparekonto 4.05
141 Fana Sparebank Sparekonto 4.05
142 KLP Banken AS Høyrentekonto 4.05
143 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 4.05
144 Agder Sparebank Sparekonto 4.00
145 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 4.00
146 Sparebanken Øst ABBL Sparekonto 4.00
147 Sparebanken Øst NBBO Sparekonto 4.00
148 Sparebanken DIN Telemark DIN konto 90 dager 4.00
149 Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto - Rente fra første krone 4.00
150 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 4.00
151 Orkla Sparebank Sparekonto 4.00
152 Melhusbanken Sparekonto 4.00
153 SpareBank 1 Nord-Norge Plasseringskonto Pluss 4.00
154 Odal Sparebank Totalspar 4.00
155 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 4.00
156 Sparebanken Vest Høyrentekonto 4.00
157 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 4.00
158 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 4.00
159 Haltdalen Sparebank Sparekonto 31 dagers binding 4.00
160 Spareskillingsbanken Sparekonto 4.00
161 Bjugn Sparebank Sparekonto 3.95
162 Romerike Sparebank Nettspar 3.95
163 Haugesund Sparebank Sparekonto fast månedlig sparing 3.95
164 Hjelmeland Sparebank Ryfylkekonto 3.95
165 Stadsbygd Sparebank Sparekonto 3.95
166 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 3.95
167 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 3.95
168 Skue Sparebank Skue Toppspar 3.95
169 Selbu Sparebank Sparekonto 3.90
170 Luster Sparebank BSU 2 etter 34 år 3.90
171 Luster Sparebank Plasseringskonto 3.90
172 Berg Sparebank Sparekonto 3.90
173 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 3.90
174 Lillesands Sparebank Spar Grønt 3.90
175 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.90
176 Oslofjord Sparebank Fjordkonto 3.90
177 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.85
178 Eidsberg Sparebank Sparekonto 3.85
179 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 3.85
180 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 3.85
181 Landkreditt Bank AS Sparekonto 3.85
182 Tinn Sparebank Kapitalkonto 3.80
183 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 3.80
184 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 3.80
185 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 3.80
186 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente - Sparekonto 3.80
187 Marker Sparebank Sparekonto 3.80
188 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Sparekonto 3.80
189 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 3.80
190 Trøndelag Sparebank Særvilkår 3.75
191 Aasen Sparebank Trygghetskonto Pluss 3.75
192 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 3.75
193 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 3.75
194 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 3.75
195 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 3.75
196 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 3.75
197 Voss Sparebank VossVekst 3.75
198 Sparebanken DIN Telemark Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 3.75
199 Rindal Sparebank Sparekonto 3.75
200 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 3.75
201 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 3.75
202 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto uten binding 3.75
203 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 3.75
204 Birkenes Sparebank BSU-Pluss etter 34 år 3.75
205 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 3.70
206 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 3.70
207 Odal Sparebank Sparekonto 3.70
208 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 3.70
209 Grong Sparebank Namdalskonto 3.70
210 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 3.69
211 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 3.65
212 Sparebank 68° Nord Sparekonto 3.65
213 Ørland Sparebank Totalkonto 3.65
214 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 3.65
215 Vekselbanken Sparekonto 3.60
216 Sparebanken DIN Telemark Sparekonto 3.60
217 Sparebanken Øst FriSpar 3.55
218 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 3.55
219 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt innskudd 3.55
220 Tolga-Os Sparebank Særvilkårskonto 3.55
221 SpareBank 1 Østlandet Bufferkonto 3.50
222 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 3.50
223 Jæren Sparebank Sparekonto 3.50
224 Sparebanken DIN Telemark BSU-PLUSS etter 34 år 3.50
225 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 3.50
226 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 3.50
227 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 3.50
228 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 3.50
229 SpareBank 1 Østlandet Grønt månedsspar 3.50
230 Valle Sparebank Plasseringskonto 3.45
231 KLP Banken AS Sparekonto 3.45
232 Aasen Sparebank Innherredskonto 3.45
233 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.45
234 Trøndelag Sparebank Smartkonto 3.45
235 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 3.45
236 Rørosbanken Røros Sparebank Kapitalkonto 3.45
237 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 3.45
238 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 3.40
239 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto 3.40
240 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 3.40
241 Grue Sparebank Sparekonto 3.40
242 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 3.40
243 Etnedal Sparebank Sparekonto 3.35
244 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 3.35
245 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 3.35
246 Sogn Sparebank Sparekonto 3.30
247 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 3.30
248 Voss Sparebank Sparekonto 3.30
249 Ørskog Sparebank Sparekonto 3.30
250 Totens Sparebank Sparekonto 3.30
251 Totens Sparebank TotenSpar 3.30
252 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 3.30
253 Skudenes & Aakra Sparebank Bufferkonto 3.25
254 Hegra Sparebank Plasseringskonto 3.25
255 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 3.25
256 Lillesands Sparebank Bufferkonto 3.20
257 Valle Sparebank Kapitalkonto 3.20
258 Danske Bank SPAR Platinum 3.20
259 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 3.15
260 SpareBank 1 Sørøst-Norge Bufferkonto over kr. 100.000 3.15
261 Strømmen Sparebank Nettspar 3.10
262 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 3.10
263 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 3.05
264 SpareBank 1 Gudbrandsdal Bufferkonto 3.00
265 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 3.00
266 BN Bank ASA Bufferkonto 3.00
267 Sunndal Sparebank SuperSpar 3.00
268 Hegra Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.00
269 Sparebanken Sør Sparekonto Total og UNG 18-33 3.00
270 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 3.00
271 Oppdalsbanken Sparekonto 3.00
272 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 2.95
273 Luster Sparebank Langtidssparing 2.95
274 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 2.95
275 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 2.95
276 Soknedal Sparebank Sparekonto 2.95
277 SpareBank 1 SR-Bank Bufferkonto 2.95
278 Cultura Sparebank Høyrentekonto 2.95
279 Soknedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.90
280 SpareBank 1 Lom og Skjåk Bufferkonto 2.90
281 Ørland Sparebank ØrlandSpar 2.90
282 Aurskog Sparebank Sparekonto 2.90
283 Strømmen Sparebank Sparekonto 2.90
284 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 2.85
285 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 2.85
286 JBF Bank og Forsikring Spare+ 2.80
287 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 2.80
288 Bien Sparebank ASA Sparekonto 2.80
289 Handelsbanken NUF Sparekonto 2.75
290 SpareBank 1 Østfold Akershus Bufferkonto 2.75
291 Sparebanken Sør Sparekonto 2.75
292 Tysnes Sparebank TysnesSpar 2.75
293 DNB Bank ASA Sparekonto 2.75
294 TF Bank Norge NUF Sparekonto 2.73
295 Hegra Sparebank Spesialkonto 2.70
296 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 2.70
297 Oslofjord Sparebank Sparekonto 2.70
298 Valle Sparebank Sparekonto 2.70
299 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 2.65
300 Danske Bank SPAR Aktiv 2.65
301 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 2.65
302 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 2.60
303 Haugesund Sparebank Sparekonto 2.60
304 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 2.60
305 Gildeskål Sparebank Sparekonto 2.60
306 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 2.60
307 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 2.60
308 Danske Bank Nettspar 2.60
309 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 2.60
310 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 2.60
311 Aasen Sparebank Trygghetskonto 2.50
312 Sparebanken Sør SmartSpar 2.50
313 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto 2.50
314 Nidaros Sparebank Bufferspar 2.50
315 Lea Bank ASA Sparekonto 2.47
316 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 2.45
317 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.45
318 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 2.35
319 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Ordinær sparekonto 2.30
320 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 2.30
321 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Bufferkonto 2.30
322 Trøndelag Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.25
323 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 2.25
324 SpareBank 1 SMN Bufferkonto 2.25
325 SpareBank 1 SMN Sparekonto 2.25
326 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 2.25
327 Romsdal Sparebank Sparekonto 2.15
328 Cultura Sparebank Sparekonto 2.15
329 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.85
330 Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monio sparekonto 1.80
331 Storebrand Bank ASA Bufferkonto 1.75
332 Fana Sparebank Bufferkonto 1.70
333 Sparebanken Møre Sparekonto 1.50
334 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 1.25
335 Rindal Sparebank BSU 2.0 etter 34 år 1.25
336 Cultura Sparebank Støttekonto 1.20
337 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 1.20
338 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 1.20
339 DinBANK.no(Sparebanken Øst) DinKONTO+ 1.10
340 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 1.00
341 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0.95
342 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.80
343 DinBANK.no(Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
344 Aasen Sparebank AasenKonto 0.70
345 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto+ 0.50
346 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.50
347 SpareBank 1 SMN Grønt innskudd 0.50
348 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.50
349 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0.30
350 Danske Bank Gold DB Brukskonto 0.25
351 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Pluss 31 dagar 0.20
352 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
353 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
354 Cultura Sparebank Rentefri sparekonto 0.00
355 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
356 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
357 Haugesund Sparebank Aksjekonto 0.00
358 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00