Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Nordax Bank AB (publ) Nordax Sparekonto 2,20
2 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2,15
3 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2,10
4 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 2,10
5 EASYBANK ASA EasySpar Pluss 2,03
6 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2,00
7 Nordax Bank AB (publ) Nordax Kapitalkonto 2,00
8 Kraft Bank ASA Høyrente 2,00
9 Komplett Bank ASA Høyrente 1,98
10 BRABANK ASA Sparekonto 1,98
11 MYBANK ASA Helt. Enkelt. Sparekonto 1,95
12 BB Bank ASA Sparekonto 1,95
13 Etnedal Sparebank Sparekonto med 12 mnd. beløpsoppsigelse 1,95
14 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 1,95
15 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 1,93
16 EASYBANK ASA EasySpar 1,93
17 INSTABANK ASA Sparekonto 1,93
18 Optin Bank ASA Sparekonto 1,92
19 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1,90
20 Etnedal Sparebank Sparekonto med 6 mnd. beløpsoppsigelse 1,90
21 MONOBANK ASA Høyrentekonto 1,88
22 Etnedal Sparebank Sparekonto med 3 mnd. beløpsoppgigelse 1,88
23 Etnedal Sparebank Sparekonto med 31 dagers beløpsoppsigelse 1,85
24 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 1,83
25 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 1,80
26 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 1,80
27 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 - Privat 1,80
28 OBOS-banken AS Plasseringskonto + 31d 1,76
29 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1,75
30 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 1,75
31 Bank Norwegian AS Sparekonto 1,75
32 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 1,75
33 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1,74
34 SveaDirekte (Svea Finans NUF) Svea DirekteSpar 1,70
35 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) sparesmartkonto 1,70
36 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 1,70
37 Evje og Hornnes Sparebank SUPERspar 1,65
38 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto 1,65
39 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 1,65
40 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1,65
41 Bjugn Sparebank Høyrente plusskonto 1,60
42 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) NOR Høyrente - privat 1,60
43 SpareBank 1 BV Sparekonto+ 1,60
44 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1,60
45 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 1,60
46 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 1,54
47 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 1,50
48 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto Akademikerne 1,50
49 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1,50
50 Sunndal Sparebank SuperSpar 1,50
51 Aurskog Sparebank Kapitalkonto 1,50
52 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 1,50
53 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1,45
54 Strømmen Sparebank Nettspar 1,45
55 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1,45
56 Marker Sparebank Plasseringskonto - person 1,45
57 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 1,45
58 Åfjord Sparebank Høyrentekonto pluss 1,45
59 Flekkefjord Sparebank Spar 31 1,40
60 Hegra Sparebank Høyrente med 1 mnd binding - privatkunder og bedriftskunder 1,40
61 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 1,40
62 Aurland Sparebank Sutalaus 1,40
63 Blaker Sparebank Kapitalkonto 1,40
64 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1,40
65 Oppdalsbanken Særvilkår 1,40
66 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 1,40
67 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1,40
68 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1,40
69 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 1,38
70 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1,35
71 Haugesund Sparebank Sparekonto 1,35
72 Tinn Sparebank ToppSpar 1,35
73 Melhusbanken Høyrente - 32 dagers oppsigelse 1,30
74 Skue Sparebank Skue Toppspar 1,30
75 Marker Sparebank Aktiv Spar 1,30
76 Grong Sparebank Maxspar 1,30
77 KLP Banken AS Topprentekonto 1,30
78 Grong Sparebank Verdikonto 1,30
79 Klæbu Sparebank Sparekonto med oppsigelse, privat 1,30
80 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 1,30
81 Bien Sparebank ASA Sparekonto med 32 dagers binding 1,30
82 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 1,30
83 Oppdalsbanken Sparekonto 1,30
84 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1,30
85 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 1,25
86 Odal Sparebank Totalspar 1,25
87 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 1,25
88 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1,25
89 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1,25
90 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1,24
91 Valle Sparebank Valle Spar 1,20
92 Jæren Sparebank JærSpar 1,20
93 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 1,20
94 Helgeland Sparebank Drømmespar 1,20
95 Fornebu Sparebank Fornebukonto høyrente 1,20
96 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1,20
97 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1,20
98 Marker Sparebank Sparekonto 1,20
99 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 1,20
100 DNB Bank ASA Superspar 1,20
101 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 1,20
102 SpareBank 1 Modum Plasseringskonto 1,20
103 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 1,20
104 Valle Sparebank Plasseringskonto 1,20
105 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 1,20
106 Etnedal Sparebank Sparekonto 1,20
107 Tinn Sparebank Kapitalkonto 1,20
108 Sparebanken DIN Plasseringskonto 1,15
109 LillestrømBanken Sparekonto 1,15
110 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 1,15
111 Rørosbanken Røros Sparebank Kapitalkonto 1,15
112 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1,15
113 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 1,15
114 Spareskillingsbanken Skillingskonto 1,15
115 Bjugn Sparebank Høyrentekonto 1,15
116 Hemne Sparebank Gull-konto 1,10
117 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 1,10
118 Aasen Sparebank Innherredskonto 1,10
119 OBOS-banken AS OBOS-konto 1,10
120 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 1,10
121 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 1,10
122 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto + 1,10
123 Danske Bank SPAR Aktiv 1,10
124 Danske Bank SPAR Aktiv 1,10
125 Skagerrak Sparebank Maxikonto 1,10
126 Sbanken ASA Sparekonto 1,09
127 EkstraKonto.no (BN Bank ASA) ekstrakonto.no 1,09
128 Grue Sparebank Kapitalkonto 1,05
129 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 1,05
130 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1,05
131 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1,05
132 Lillesands Sparebank Spar Total 1,05
133 Andebu Sparebank Høyrentekonto 1,05
134 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto m/31 dagers binding 1,05
135 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 1,00
136 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 1,00
137 SpareBank 1 BV Private Banking konto 1,00
138 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 1,00
139 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 1,00
140 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1,00
141 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1,00
142 Gjensidige Bank Høyrentekonto 1,00
143 Hjartdal og Gransherad Sparebank AvtaleSpar 1,00
144 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1,00
145 Melhusbanken Høyrentekonto 1,00
146 Arendal og Omegns Sparekasse Månedlig sparing m/4 gebyrfrie uttak 1,00
147 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0,95
148 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 0,95
149 Østre Agder Sparebank Spareklubben Nøffe 0,95
150 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0,95
151 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 0,95
152 Åfjord Sparebank Høyrentekonto 0,95
153 Fana Sparebank Høyrentekonto 0,95
154 Åfjord Sparebank Sparekonto 0,95
155 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0,95
156 Berg Sparebank Kapitalkonto 0,95
157 KLP Banken AS Sparekonto 0,95
158 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto LOfavør 0,95
159 Orkla Sparebank Sparekonto 0,90
160 Harstad Sparebank Sparekonto nettbank 0,90
161 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto 0,90
162 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0,90
163 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0,90
164 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto + 0,90
165 Selbu Sparebank Sparekonto 0,90
166 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0,90
167 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0,90
168 Harstad Sparebank Høyrente/kapitalkonto 0,90
169 Klæbu Sparebank Nettspar 0,90
170 Sandnes Sparebank Sparekonto 0,90
171 Tysnes Sparebank TysnesSpar-I 0,90
172 Sparebanken Vest Høyrente 0,90
173 SpareBank 1 Nordvest Høyrente LOfavør 0,90
174 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0,90
175 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0,85
176 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 0,85
177 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0,85
178 Kvinesdal Sparebank Superspar 0,85
179 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto - personkunder 0,85
180 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0,85
181 Voss Sparebank VossVekst 0,80
182 Grong Sparebank Namdalskonto høyrente 0,80
183 Indre Sogn Sparebank Sparekonto 0,80
184 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0,80
185 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto 0,80
186 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0,80
187 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0,80
188 Trøgstad Sparebank KRONE + Kapitalkonto 0,80
189 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0,80
190 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0,80
191 Etne Sparebank Sparekonto 0,80
192 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0,80
193 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0,80
194 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0,80
195 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0,80
196 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0,80
197 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0,80
198 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0,80
199 Vik Sparebank Topprentekonto 0,80
200 Aasen Sparebank AasenKonto 0,75
201 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0,75
202 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0,75
203 Rindal Sparebank Høgrentekonto 0,75
204 LillestrømBanken NettSpar 0,75
205 Sparebanken Narvik Kapitalkonto 0,75
206 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0,75
207 Strømmen Sparebank Sparekonto 0,75
208 Eidsberg Sparebank Kapitalkonto 0,70
209 Ørskog Sparebank Sparekonto 0,70
210 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0,70
211 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0,70
212 Sparebanken Sør Sparekonto total 0,70
213 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0,70
214 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0,70
215 Odal Sparebank Spare- og plasseringskonto 0,70
216 Valdres Sparebank Sparekonto 0,65
217 Vekselbanken Sparekonto 0,65
218 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0,65
219 Luster Sparebank Langtidssparing 0,65
220 Lofoten Sparebank Kapitalkonto 0,65
221 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Plasseringskonto 0,65
222 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0,65
223 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0,65
224 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0,65
225 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto LO Favør 0,60
226 SpareBank 1 Nordvest Nordvest + Sparekonto 0,60
227 NITO (Gjensidige Bank) Nito Sparekonto 0,60
228 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto 0,60
229 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0,60
230 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat Ekstra 0,60
231 YS (Gjensidige Bank) YS Sparekonto 0,60
232 Tysnes Sparebank TysnesSpar-II 0,60
233 Harstad Sparebank Plasseringskonto PM 0,55
234 DNB Bank ASA Sparekonto 0,55
235 Skue Sparebank Skue sparekonto 0,55
236 Lillesands Sparebank Plasseringskonto 0,55
237 Høland og Setskog Sparebank Kapitalkonto 0,55
238 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto LO Favør 0,50
239 Totens Sparebank Sparekonto 0,50
240 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0,50
241 Sparebanken Sør Sparekonto 0,50
242 Spareskillingsbanken Sparekonto 0,50
243 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0,50
244 Gjensidige Bank Sparekonto - Aktiv 0,50
245 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0,50
246 Bank2 ASA Sparekonto 0,50
247 Birkenes Sparebank BS-konto 0,50
248 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0,50
249 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0,50
250 Gjensidige Bank Sparekonto - Basis 0,50
251 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0,45
252 Valle Sparebank Kapitalkonto 0,40
253 Hemne Sparebank Smartkonto 0,40
254 Jæren Sparebank Sparekonto 0,40
255 Klæbu Sparebank Sparekonto Maxi Super 0,40
256 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0,35
257 Storebrand Bank ASA SpareKonto 0,35
258 Sparebanken Møre Plasseringskonto 0,35
259 Aurland Sparebank Topprentekonto 0,35
260 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0,30
261 Danske Bank Nettspar 0,30
262 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0,30
263 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0,30
264 Cultura Sparebank Sparekonto 0,30
265 Vik Sparebank Sparekonto 0,30
266 Voss Sparebank Sparekonto 0,25
267 Grong Sparebank Vekstkonto 0,25
268 Voss Sparebank Kapitalkonto 0,25
269 SpareBank 1 BV Sparekonto 0,25
270 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0,25
271 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0,20
272 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0,20
273 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0,20
274 Valle Sparebank Sparekonto 0,15
275 Fornebu Sparebank Sparekonto 0,15
276 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0,10
277 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0,10
278 Sbanken ASA Plasseringskonto 0,10
279 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0,05
280 Sparebanken Øst Kapitalspar 0,05
281 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekk 0,05
282 Søgne og Greipstad Sparebank Skattetrekkskonto 0,05
283 Larvikbanken Brukskonto 0,05
284 Cultura Sparebank Miljøkonto 0,00
285 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0,00
286 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0,00
287 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0,00
288 Gjensidige Bank Skattetrekkskonto 0,00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]