Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Bank2 ASA Bank2 Særvilkårskonto 2.80
2 Sparebanken Narvik Spar Xtra 2.50
3 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 2.50
4 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 2.50
5 Aurskog Sparebank Spareplan 2.35
6 INSTABANK ASA Sparekonto Pluss 2.35
7 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 2.30
8 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 2.30
9 Kraft Bank ASA Høyrente 2.29
10 Lea Bank ASA EasySpar Pluss 2.28
11 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 2.25
12 Sparebanken Øst Innskudd med binding 12 måneder 2.25
13 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 2.25
14 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 2.25
15 Næringsbanken ASA Sparekonto 2.25
16 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2.25
17 Aprila Bank ASA Sparekonto 2.23
18 Svea Bank AB, Filial i Norge Sparekonto 2.20
19 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2.20
20 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 2.20
21 Aasen Sparebank Plasseringskonto m/2mnd oppsigelse 2.15
22 INSTABANK ASA Sparekonto 2.15
23 Åfjord Sparebank Høyrentekonto pluss 2.15
24 Strømmen Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.10
25 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 2.10
26 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 2.10
27 KLP Banken AS Topprentekonto 2.05
28 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 2.03
29 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 2.00
30 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Sparekonto 2.00
31 Sparebanken Øst Innskudd med binding 6 måneder 2.00
32 Sparebanken Narvik Sparekonto 2.00
33 Tolga-Os Sparebank Innskudd med oppsigelse 31 dager 2.00
34 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Sparekonto 2.00
35 Skue Sparebank Skue Månedsspar 2.00
36 MYBANK ASA Sparekonto 1.95
37 Soknedal Sparebank Sparekonto med 31 dagers binding 1.95
38 TF Bank Norge NUF Sparekonto 1.93
39 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 1.90
40 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.90
41 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 1.90
42 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1.90
43 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.90
44 Aurskog Sparebank Grønt innskudd 1.90
45 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 1.83
46 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 1.80
47 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 1.80
48 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1.80
49 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 1.75
50 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 1.75
51 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 1.75
52 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 1.75
53 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 1.75
54 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 1.75
55 Skue Sparebank Skue Trappespar 1.75
56 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.70
57 Andebu Sparebank Bare Spar 1.70
58 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.70
59 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.70
60 Komplett Bank ASA Sparekonto 1.69
61 Melhusbanken Sparekonto 1.65
62 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 1.65
63 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto Pluss 1.65
64 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 1.65
65 Grong Sparebank Verdikonto 1 mnd oppsigelse 1.65
66 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 1.65
67 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto med binding 1.65
68 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 1.65
69 BN Bank ASA Høyrentekonto 1.65
70 Nidaros Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 1.65
71 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.65
72 KLP Banken AS Sparekonto 1.65
73 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1.60
74 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 1.60
75 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 1.60
76 Tinn Sparebank ToppSpar 1.60
77 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.60
78 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 1.60
79 Sogn Sparebank Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak 1.60
80 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.60
81 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1.58
82 Skue Sparebank Skue Toppspar 1.55
83 Landkreditt Bank AS Spare+ 1.55
84 Åfjord Sparebank Sparekonto 1.55
85 Hemne Sparebank Gull-konto 1.55
86 Agder Sparebank Sparekonto 32 dagers oppsigelse 1.55
87 Oslofjord Sparebank Fjordkonto 1.50
88 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto uten binding 1.50
89 Ørskog Sparebank Sparekonto 1.50
90 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto ekstra 1.50
91 Rindal Sparebank Sparekonto 1.50
92 Romerike Sparebank Sparekonto 1.50
93 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.50
94 Romerike Sparebank Plasseringskonto 1.50
95 Selbu Sparebank Sparekonto 1.50
96 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 1.50
97 Marker Sparebank Plasseringskonto 1.45
98 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 1.45
99 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1.45
100 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 1.44
101 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1.40
102 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 1.40
103 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.40
104 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 1.40
105 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 1.40
106 Valle Sparebank Plasseringskonto 1.40
107 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 1.40
108 Marker Sparebank Aktiv Spar 1.40
109 Skagerrak Sparebank Innskudd 31 dager 1.40
110 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 1.35
111 Agder Sparebank Sparekonto 1.35
112 Jæren Sparebank JærSpar 1.35
113 Larvikbanken Innskudd med 31 dagers oppsigelse 1.35
114 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 1.35
115 Lillesands Sparebank MånedsSpar 1.35
116 Stadsbygd Sparebank Sparekonto 1.35
117 Orkla Sparebank Sparekonto 1.30
118 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.30
119 Strømmen Sparebank Nettspar 1.30
120 Grong Sparebank Namdalskonto 1.30
121 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 1.30
122 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 1.30
123 Hemne Sparebank Særvilkår 1.30
124 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 1.30
125 Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monio sparekonto 1.25
126 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 1.25
127 Flekkefjord Sparebank Spar 31 1.25
128 Nordea Direct Høyrentekonto 1.25
129 Aurskog Sparebank Sparekonto 1.25
130 Andebu Sparebank Sparekonto 1.25
131 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1.20
132 Ørland Sparebank Totalkonto 1.20
133 Blaker Sparebank Sparekonto uten binding 1.20
134 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 1.20
135 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 1.20
136 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 1.20
137 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1.20
138 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 1.20
139 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 1.20
140 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 1.20
141 Skagerrak Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.20
142 Bjugn Sparebank Sparekonto 1.20
143 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 1.20
144 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1.20
145 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 1.15
146 Valle Sparebank Kapitalkonto 1.15
147 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 1.15
148 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1.15
149 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1.15
150 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 1.15
151 Sogn Sparebank Sparekonto 1.10
152 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 1.10
153 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 1.10
154 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 1.10
155 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 1.10
156 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 1.10
157 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 1.10
158 Spareskillingsbanken Skillingskonto 1.10
159 Tysnes Sparebank TysnesSpar 1.10
160 Bien Sparebank ASA Sparekonto 1.10
161 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 1.10
162 Tinn Sparebank Kapitalkonto 1.10
163 Berg Sparebank Kapitalkonto 1.10
164 Odal Sparebank Totalspar 1.05
165 Haugesund Sparebank Sparekonto 1.05
166 DNB Bank ASA Superspar 1.05
167 DNB Bank ASA Sparekonto 1.05
168 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 1.05
169 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1.05
170 Sparebank 68° Nord Sparekonto 1.05
171 Strømmen Sparebank Sparekonto 1.05
172 Aasen Sparebank Innherredskonto 1.05
173 Danske Bank Sikkerhet i innskudd 1.05
174 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 1.05
175 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.05
176 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 1.05
177 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 1.00
178 Aasen Sparebank Smartspar 1.00
179 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 1.00
180 Eidsberg Sparebank Sparekonto 1.00
181 Grue Sparebank Sparekonto 1.00
182 Lillesands Sparebank Spar Total 1.00
183 Tolga-Os Sparebank Særvilkårskonto 1.00
184 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 1.00
185 Sparebanken Vest Høyrentekonto 1.00
186 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 1.00
187 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 1.00
188 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 1.00
189 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 1.00
190 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 1.00
191 SpareBank 1 SMN Sparekonto 1.00
192 Hemne Sparebank Smart-konto 1.00
193 Larvikbanken Sparekonto eKunde 1.00
194 OBOS-banken AS OBOS-konto 1.00
195 Sbanken ASA Sparekonto 1.00
196 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.95
197 Fana Sparebank Sparekonto 0.95
198 Valle Sparebank Sparekonto 0.95
199 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.95
200 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 0.95
201 Marker Sparebank Sparekonto 0.95
202 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.90
203 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.90
204 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.90
205 Romerike Sparebank Nettspar 0.90
206 Blaker Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 0.90
207 Odal Sparebank Sparekonto 0.90
208 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 0.90
209 Luster Sparebank Plasseringskonto 0.90
210 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.90
211 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.90
212 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 0.90
213 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.90
214 SpareBank 1 Østlandet Grønt månedsspar 0.90
215 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.90
216 Sparebanken DIN Sparekonto 0.90
217 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.90
218 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.90
219 Sparebanken Sør Sparekonto Total, UNG 18-33 og Student 0.85
220 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.85
221 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.85
222 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 0.85
223 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.85
224 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.85
225 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.85
226 Danske Bank SPAR Platinum 0.85
227 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.85
228 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.85
229 Voss Sparebank VossVekst 0.85
230 Jæren Sparebank Sparekonto 0.85
231 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.85
232 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.80
233 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
234 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.80
235 Storebrand Bank ASA Bufferkonto 0.80
236 Vekselbanken Sparekonto 0.80
237 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.80
238 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 0.80
239 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU+ etter 34 år 0.80
240 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0.80
241 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.80
242 Etne Sparebank Sparekonto 0.80
243 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.80
244 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.80
245 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.80
246 Sparebanken Øst FriSpar 0.80
247 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.80
248 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 0.80
249 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.80
250 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.80
251 Romsdal Sparebank Sparekonto 0.75
252 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.75
253 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.75
254 Birkenes Sparebank BSU-Pluss etter 34 år 0.75
255 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.75
256 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 0.70
257 Danske Bank SPAR Ekstra - for deg med boliglån 0.70
258 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.70
259 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.70
260 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 0.70
261 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.70
262 Soknedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.70
263 Blaker Sparebank Sparekonto Pluss 0.70
264 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.70
265 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 0.70
266 Danske Bank SPAR Aktiv 0.70
267 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0.70
268 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 0.70
269 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 0.65
270 Luster Sparebank Langtidssparing 0.65
271 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.60
272 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.60
273 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.60
274 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto 0.60
275 Danske Bank Nettspar 0.60
276 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.60
277 SpareBank 1 SMN Grønt innskudd 0.60
278 Totens Sparebank Sparekonto 0.60
279 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.60
280 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.55
281 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 0.55
282 Voss Sparebank Sparekonto 0.55
283 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.55
284 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 0.50
285 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 0.50
286 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 0.50
287 Sparebanken Sør SmartSpar 0.50
288 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.50
289 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.50
290 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.50
291 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto Nordmøre+ 0.50
292 Oppdalsbanken Sparekonto 0.50
293 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.50
294 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0.50
295 Oslofjord Sparebank Sparekonto 0.50
296 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.50
297 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.48
298 Sparebanken Sør Sparekonto 0.45
299 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Sparekonto 0.45
300 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - sparekonto 0.45
301 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Sparekonto 0.45
302 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.45
303 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 0.45
304 Lea Bank ASA EasySpar 0.45
305 Aasen Sparebank AasenKonto 0.35
306 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.35
307 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.35
308 Nordea Direct Sparekonto 0.35
309 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.35
310 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0.30
311 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.30
312 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.30
313 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.30
314 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 0.30
315 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 0.25
316 Cultura Sparebank Sparekonto 0.25
317 Hemne Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.25
318 SpareBank 1 Sørøst-Norge Private Banking konto 0.25
319 Sparebanken Møre Sparekonto 0.20
320 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Pluss 31 dagar 0.20
321 Cultura Sparebank Støttekonto 0.15
322 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
323 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
324 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 0.10
325 Hemne Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
326 Orkla Sparebank Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse 0.05
327 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 0.05
328 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
329 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
330 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
331 Haugesund Sparebank Aksjekonto 0.00
332 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
333 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
334 Larvikbanken Brukskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1