Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2.30
2 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 2.25
3 Hønefoss Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 2.20
4 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2.20
5 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 2.20
6 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 2.20
7 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2.20
8 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2.20
9 Næringsbanken ASA Sparekonto 2.15
10 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 2.15
11 Skagerrak Sparebank Særvilkår 90 2.15
12 BB Bank ASA Sparekonto 2.15
13 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 2.15
14 MYBANK ASA Sparekonto 2.11
15 Kraft Bank ASA Høyrente 2.10
16 Svea Finans NUF Sparekonto 2.10
17 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 2.10
18 Optin Bank ASA Sparekonto 2.10
19 Aurskog Sparebank Spareplan 2.10
20 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 2.05
21 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 2.05
22 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 2.03
23 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 2.02
24 Sparebanken Narvik Spar Xtra 2.00
25 Fornebu Sparebank Fornebukonto 2.00
26 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 2.00
27 Strømmen Sparebank Nettspar 2.00
28 Marker Sparebank Plasseringskonto 2.00
29 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 2.00
30 EASYBANK ASA EasySpar 1.98
31 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 1.95
32 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.95
33 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 1.95
34 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1.95
35 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 1.95
36 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 1.93
37 Komplett Bank ASA Høyrentekonto 1.93
38 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1.93
39 INSTABANK ASA Sparekonto 1.93
40 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 1.90
41 Bjugn Sparebank Høyrentekonto Pluss 1.90
42 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1.90
43 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.90
44 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 1.90
45 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.90
46 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 1.85
47 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1.85
48 Aurskog Sparebank Sparekonto 1.80
49 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 1.80
50 Grong Sparebank Verdikonto 1.80
51 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.80
52 Marker Sparebank Aktiv Spar 1.80
53 Surnadal Sparebank Sparekonto med meldingsfrist 1.80
54 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 1.80
55 Tinn Sparebank ToppSpar 1.80
56 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1.80
57 Flekkefjord Sparebank Spar 31 1.80
58 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1.80
59 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1.80
60 BRAbank ASA Høyrentekonto 1.79
61 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.76
62 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1.75
63 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 1.75
64 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.75
65 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 1.70
66 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1.70
67 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 1.70
68 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 1.70
69 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1.70
70 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.70
71 LillestrømBanken Plasseringskonto 1.70
72 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 1.70
73 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 1.70
74 LillestrømBanken Sparekonto 1.70
75 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 1.65
76 Valle Sparebank Vallespar 1.65
77 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 1.65
78 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 1.65
79 Nidaros Sparebank Plassering privat 1.65
80 Grong Sparebank MaxSpar 1.65
81 Valle Sparebank Plasseringskonto 1.65
82 Marker Sparebank Sparekonto 1.60
83 Odal Sparebank Totalspar 1.60
84 Jæren Sparebank JærSpar 1.60
85 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 1.60
86 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 1.60
87 Skue Sparebank Skue Toppspar 1.60
88 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 1.60
89 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 1.60
90 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 1.60
91 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1.60
92 Larvikbanken Innskudd med 31 dagers oppsigelse 1.55
93 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 1.55
94 Tinn Sparebank Kapitalkonto 1.55
95 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 1.55
96 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 1.55
97 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 1.54
98 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1.50
99 KLP Banken AS Topprentekonto 1.50
100 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 1.50
101 Helgeland Sparebank Drømmespar 1.50
102 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 1.50
103 Haugesund Sparebank Sparekonto 1.50
104 Sunndal Sparebank SuperSpar 1.50
105 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1.50
106 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 1.50
107 Andebu Sparebank Sparekonto 1.50
108 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 1.50
109 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1.50
110 Grue Sparebank Sparekonto 1.50
111 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto Pluss 1.50
112 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 1.50
113 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1.50
114 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 1.50
115 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1.50
116 Østre Agder Sparebank Sparekonto 1.45
117 Spareskillingsbanken Skillingskonto 1.45
118 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1.45
119 Åfjord Sparebank Høyrentekonto pluss 1.45
120 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1.40
121 Orkla Sparebank Sparekonto 1.40
122 Luster Sparebank Plassseringskonto 1.40
123 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 1.40
124 Oppdalsbanken Sparekonto 1.40
125 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 1.40
126 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1.40
127 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 1.40
128 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 1.40
129 Blaker Sparebank Kapitalkonto 1.40
130 SpareBank 1 Modum Plasseringskonto 1.40
131 Strømmen Sparebank Sparekonto 1.35
132 Sparebanken Sør SmartSpar 1.35
133 Gjensidige Bank Høyrentekonto 1.35
134 Fana Sparebank Sparekonto 1.35
135 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 1.35
136 Danske Bank SPAR Aktiv 1.35
137 Lillesands Sparebank Spar Total 1.35
138 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 1.35
139 Etnedal Sparebank Sparekonto 1.35
140 DNB Bank ASA Superspar 1.35
141 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 1.35
142 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 1.35
143 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 1.30
144 Eidsberg Sparebank Sparekonto 1.30
145 Grong Sparebank Namdalskonto 1.30
146 Berg Sparebank Kapitalkonto 1.30
147 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 1.30
148 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 1.30
149 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 1.30
150 LillestrømBanken Nettspar 1.30
151 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 1.30
152 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 1.25
153 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 1.25
154 Skue Sparebank Skue sparekonto 1.25
155 Ørskog Sparebank Sparekonto 1.25
156 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 1.25
157 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 1.25
158 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 1.25
159 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 1.25
160 Aasen Sparebank Innherredskonto 1.25
161 Ørland Sparebank ØrlandSpar 1.25
162 Melhusbanken Høyrentekonto 1.25
163 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 1.25
164 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1.24
165 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 1.20
166 Sparebanken Vest Høyrentekonto 1.20
167 Nidaros Sparebank Spar 1.20
168 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 1.20
169 Hemne Sparebank Gull-konto 1.20
170 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 1.20
171 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Plasseringskonto 1.20
172 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 1.20
173 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1.20
174 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 1.20
175 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 1.20
176 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 1.20
177 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 1.20
178 Sbanken ASA Sparekonto 1.19
179 Sparebanken DIN Sparekonto 1.15
180 SpareBank 1 SMN Sparekonto 1.15
181 Bjugn Sparebank Høyrentekonto 1.15
182 Sparebank 68° Nord Sparekonto 1.15
183 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 1.15
184 Rindal Sparebank Høgrentekonto 1.15
185 Sparebanken Narvik Sparekonto 1.10
186 Selbu Sparebank Sparekonto 1.10
187 Sandnes Sparebank Sparekonto 1.10
188 Bien Sparebank ASA Sparekonto 1.10
189 OBOS-banken AS OBOS-konto 1.10
190 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 1.10
191 EkstraKonto.no (BN Bank ASA) EkstraKonto 1.09
192 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 1.05
193 Hegra Sparebank Plasseringskonto 1.05
194 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 1.05
195 Tysnes Sparebank TysnesSpar 1.05
196 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 1.00
197 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 1.00
198 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 1.00
199 Larvikbanken Sparekonto eKunde 1.00
200 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 1.00
201 Vekselbanken Sparekonto 1.00
202 SpareBank 1 BV Private Banking konto 1.00
203 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 1.00
204 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 1.00
205 Sogn Sparebank Sparekonto 1.00
206 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 1.00
207 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Sparekonto 1.00
208 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 1.00
209 Sparebanken Sør Sparekonto Total 1.00
210 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 1.00
211 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.95
212 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.95
213 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.95
214 Odal Sparebank Sparekonto 0.95
215 KLP Banken AS Sparekonto 0.95
216 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.95
217 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.90
218 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.90
219 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.90
220 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.90
221 Totens Sparebank Sparekonto 0.90
222 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.90
223 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0.90
224 NAL (Gjensidige Bank) NAL Sparekonto 0.90
225 YS (Gjensidige Bank) Sparekonto 0.90
226 DNB Bank ASA Sparekonto 0.85
227 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.85
228 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.85
229 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.85
230 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.85
231 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.80
232 Jæren Sparebank Sparekonto 0.80
233 Gjensidige Bank Sparekonto - Basis 0.80
234 Danske Bank Nettspar 0.80
235 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.80
236 Gjensidige Bank Sparekonto - Aktiv 0.80
237 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.80
238 Luster Sparebank Langtidssparing 0.80
239 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.80
240 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.80
241 Etne Sparebank Sparekonto 0.80
242 Aasen Sparebank AasenKonto 0.75
243 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.75
244 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.75
245 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.70
246 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.70
247 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.70
248 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.65
249 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.65
250 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.65
251 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.65
252 Valle Sparebank Sparekonto 0.60
253 Ofoten Sparebank Høyrentekonto 0.60
254 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.55
255 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.55
256 Sparebanken Sør Sparekonto 0.50
257 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.50
258 Bank2 ASA Sparekonto 0.50
259 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.50
260 Hemne Sparebank Smart-konto 0.50
261 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.50
262 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.50
263 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.50
264 Voss Sparebank Sparekonto 0.50
265 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.40
266 Grong Sparebank Sparekonto 0.35
267 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.30
268 Cultura Sparebank Sparekonto 0.30
269 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.20
270 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.10
271 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
272 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0.10
273 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.10
274 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.10
275 Larvikbanken Brukskonto 0.05
276 Søgne og Greipstad Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
277 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.05
278 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.05
279 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.05
280 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
281 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
282 Gjensidige Bank Skattetrekkskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00