Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 2.30
2 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 2.30
3 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 2.25
4 Svea Finans NUF Sparekonto 2.20
5 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 2.20
6 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 2.10
7 BB Bank ASA Sparekonto 2.10
8 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 2.10
9 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 2.05
10 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 2.03
11 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 2.00
12 Kraft Bank ASA Høyrente 2.00
13 MYBANK ASA Sparekonto 1.99
14 Optin Bank ASA Sparekonto 1.98
15 EASYBANK ASA EasySpar 1.98
16 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 1.95
17 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 1.95
18 Næringsbanken ASA Sparekonto 1.95
19 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 1.93
20 Komplett Bank ASA Høyrentekonto 1.93
21 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1.93
22 INSTABANK ASA Sparekonto 1.93
23 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.90
24 Marker Sparebank Plasseringskonto 1.90
25 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 1.90
26 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 1.90
27 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.90
28 Bjugn Sparebank Høyrentekonto Pluss 1.90
29 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 1.90
30 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 1.85
31 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 1.80
32 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 1.80
33 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.80
34 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 1.80
35 BRAbank ASA Høyrentekonto 1.79
36 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.76
37 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1.75
38 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1.75
39 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.75
40 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1.75
41 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 1.75
42 Fornebu Sparebank Fornebukonto 1.75
43 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 1.70
44 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 1.70
45 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1.70
46 Marker Sparebank Aktiv Spar 1.70
47 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 1.70
48 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.70
49 Aurskog Sparebank Sparekonto 1.70
50 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 1.67
51 Flekkefjord Sparebank Spar 31 1.65
52 Grong Sparebank Verdikonto 1.65
53 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 1.65
54 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.65
55 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 1.65
56 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 1.65
57 Grong Sparebank MaxSpar 1.65
58 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 1.60
59 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 1.60
60 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 1.60
61 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 1.60
62 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1.60
63 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 1.60
64 Larvikbanken Innskudd med 31 dagers oppsigelse 1.55
65 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 1.55
66 Valle Sparebank Vallespar 1.55
67 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 1.55
68 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 1.55
69 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 1.55
70 Hegra Sparebank Høyrente med binding 1.55
71 LillestrømBanken Plasseringskonto 1.55
72 LillestrømBanken Sparekonto 1.55
73 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 1.55
74 Valle Sparebank Plasseringskonto 1.55
75 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 1.54
76 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 1.50
77 KLP Banken AS Topprentekonto 1.50
78 Marker Sparebank Sparekonto 1.50
79 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 1.50
80 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 1.50
81 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 1.50
82 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 1.50
83 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 1.50
84 Helgeland Sparebank Drømmespar 1.50
85 Jæren Sparebank JærSpar 1.50
86 Sunndal Sparebank SuperSpar 1.50
87 Skue Sparebank Skue Toppspar 1.45
88 Åfjord Sparebank Høyrentekonto pluss 1.45
89 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 1.45
90 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 1.45
91 Haugesund Sparebank Sparekonto 1.45
92 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 1.45
93 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 1.40
94 Oppdalsbanken Sparekonto 1.40
95 Høland og Setskog Sparebank Sparekonto 1.40
96 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto + 1.40
97 Nidaros Sparebank Plassering privat 1.40
98 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1.40
99 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 1.40
100 Blaker Sparebank Kapitalkonto 1.40
101 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 1.40
102 SpareBank 1 Modum Plasseringskonto 1.40
103 Etnedal Sparebank Sparekonto 1.35
104 Lillesands Sparebank Spar Total 1.35
105 Odal Sparebank Totalspar 1.35
106 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 1.35
107 Tinn Sparebank ToppSpar 1.35
108 Østre Agder Sparebank Sparekonto 1.35
109 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 1.35
110 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 1.35
111 Andebu Sparebank Sparekonto 1.35
112 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.35
113 DNB Bank ASA Superspar 1.35
114 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 1.30
115 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 1.30
116 Landkreditt Bank AS Sparekonto 1.30
117 Sparebanken Sør SmartSpar 1.30
118 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 1.30
119 Spareskillingsbanken Skillingskonto 1.30
120 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 1.25
121 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 1.25
122 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 1.25
123 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 1.25
124 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 1.25
125 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 1.25
126 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 1.25
127 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 1.25
128 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 1.24
129 Grue Sparebank Sparekonto 1.20
130 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 1.20
131 Hemne Sparebank Gull-konto 1.20
132 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 1.20
133 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 1.20
134 Nidaros Sparebank Spar 1.20
135 Tinn Sparebank Kapitalkonto 1.20
136 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 1.20
137 Gjensidige Bank Høyrentekonto 1.20
138 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 1.20
139 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 1.20
140 Berg Sparebank Kapitalkonto 1.20
141 Bjugn Sparebank Høyrentekonto 1.15
142 LillestrømBanken Nettspar 1.15
143 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 1.15
144 Orkla Sparebank Sparekonto 1.15
145 Strømmen Sparebank Sparekonto 1.15
146 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 1.15
147 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 1.15
148 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 1.15
149 Eidsberg Sparebank Sparekonto 1.15
150 Grong Sparebank Namdalskonto 1.15
151 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 1.10
152 Danske Bank SPAR Aktiv 1.10
153 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 1.10
154 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 1.10
155 Danske Bank SPAR Aktiv 1.10
156 Sparebanken Vest Høyrentekonto 1.10
157 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 1.10
158 Melhusbanken Høyrentekonto 1.10
159 OBOS-banken AS OBOS-konto 1.10
160 Selbu Sparebank Sparekonto 1.10
161 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 1.10
162 Aasen Sparebank Innherredskonto 1.10
163 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 1.10
164 EkstraKonto.no (BN Bank ASA) EkstraKonto 1.09
165 Sbanken ASA Sparekonto 1.09
166 Sandnes Sparebank Sparekonto 1.05
167 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Plasseringskonto 1.05
168 Ørland Sparebank ØrlandSpar 1.05
169 Tysnes Sparebank TysnesSpar 1.05
170 Sparebank 68° Nord Sparekonto 1.05
171 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 1.00
172 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 1.00
173 Sparebanken DIN Sparekonto 1.00
174 Rindal Sparebank Høgrentekonto 1.00
175 Voss Sparebank VossVekst 1.00
176 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 1.00
177 SpareBank 1 SMN Sparekonto 1.00
178 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 1.00
179 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 1.00
180 Larvikbanken Sparekonto eKunde 1.00
181 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 1.00
182 SpareBank 1 BV Private Banking konto 1.00
183 Vekselbanken Sparekonto 1.00
184 Ørskog Sparebank Sparekonto 1.00
185 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 1.00
186 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Sparekonto 1.00
187 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.95
188 Sparebanken Narvik Kapitalkonto 0.95
189 KLP Banken AS Sparekonto 0.95
190 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 0.95
191 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.95
192 Fana Sparebank Sparekonto 0.95
193 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.95
194 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.95
195 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.95
196 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.95
197 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.90
198 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.90
199 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.90
200 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.90
201 Sparebank 68° Nord Sparekonto nettbank 0.90
202 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0.90
203 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.90
204 YS (Gjensidige Bank) Sparekonto 0.90
205 NAL (Gjensidige Bank) NAL Sparekonto 0.90
206 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.90
207 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.85
208 DNB Bank ASA Sparekonto 0.85
209 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.85
210 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.85
211 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.85
212 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.85
213 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.85
214 Gjensidige Bank Sparekonto - Basis 0.80
215 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.80
216 Etne Sparebank Sparekonto 0.80
217 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.80
218 Odal Sparebank Sparekonto 0.80
219 Gjensidige Bank Sparekonto - Aktiv 0.80
220 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.80
221 Sogn Sparebank Sparekonto 0.80
222 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.80
223 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.80
224 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.75
225 Aasen Sparebank AasenKonto 0.75
226 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.75
227 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.70
228 Jæren Sparebank Sparekonto 0.70
229 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.70
230 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.70
231 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.70
232 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.65
233 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.65
234 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.65
235 Totens Sparebank Sparekonto 0.65
236 Luster Sparebank Langtidssparing 0.65
237 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.65
238 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.65
239 Ofoten Sparebank Høyrentekonto 0.60
240 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.55
241 Danske Bank Nettspar 0.55
242 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.55
243 Hemne Sparebank Smart-konto 0.50
244 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.50
245 Bank2 ASA Sparekonto 0.50
246 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.50
247 Sparebanken Sør Sparekonto 0.50
248 Valle Sparebank Sparekonto 0.50
249 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.50
250 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.50
251 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.40
252 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.35
253 Grong Sparebank Sparekonto 0.35
254 Cultura Sparebank Sparekonto 0.30
255 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.30
256 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.30
257 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.30
258 Voss Sparebank Sparekonto 0.25
259 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.25
260 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.20
261 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
262 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.10
263 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.10
264 Sbanken ASA Plasseringskonto 0.10
265 Larvikbanken Brukskonto 0.05
266 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.05
267 Søgne og Greipstad Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
268 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.05
269 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.05
270 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0.00
271 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
272 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
273 Gjensidige Bank Skattetrekkskonto 0.00
274 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]