Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 1.40
2 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 1.10
3 Kraft Bank ASA Høyrente 1.10
4 Monner AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monner sparekonto 1.10
5 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 1.10
6 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 1.09
7 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.05
8 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 1.05
9 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.01
10 INSTABANK ASA Sparekonto 1.00
11 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.00
12 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 1.00
13 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto Pluss 1.00
14 Næringsbanken ASA Sparekonto 1.00
15 BB Bank Sparekonto 1.00
16 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1.00
17 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.00
18 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.00
19 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.00
20 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 1.00
21 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 1.00
22 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.90
23 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.90
24 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 0.90
25 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 0.90
26 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 0.90
27 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 0.87
28 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.85
29 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 0.85
30 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 0.85
31 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 0.85
32 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.85
33 Valle Sparebank Vallespar 0.85
34 Danske Bank Sikkerhet i innskudd 0.85
35 Komplett Bank ASA Sparekonto 0.85
36 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.80
37 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
38 LillestrømBanken Sparekonto 0.80
39 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.80
40 Åfjord Sparebank Høyrentekonto pluss 0.80
41 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
42 LillestrømBanken Plasseringskonto 0.80
43 Aurskog Sparebank Spareplan 0.80
44 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 0.80
45 MYBANK ASA Sparekonto 0.79
46 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.75
47 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 0.75
48 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0.75
49 Sparebanken Narvik Spar Xtra 0.75
50 Svea Finans NUF Sparekonto 0.75
51 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.75
52 Bjugn Sparebank BSU Pluss fra det året man fyller 34 år 0.75
53 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.75
54 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.70
55 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0.70
56 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.70
57 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.70
58 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 0.70
59 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0.70
60 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0.70
61 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0.70
62 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0.70
63 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.70
64 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.70
65 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.70
66 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.70
67 BRABANK ASA EasySpar 0.70
68 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.65
69 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.65
70 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.65
71 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0.65
72 Surnadal Sparebank Sparekonto med meldingsfrist 0.60
73 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.60
74 Jæren Sparebank JærSpar 0.60
75 Andebu Sparebank Sparekonto 0.60
76 Larvikbanken Innskudd med 31 dagers oppsigelse 0.60
77 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 0.60
78 Flekkefjord Sparebank Spar 31 0.60
79 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.60
80 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 0.55
81 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 0.55
82 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.55
83 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 0.52
84 SpareBank 1 Modum Plasseringskonto 0.50
85 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.50
86 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.50
87 Blaker Sparebank Høyrentekonto uten binding 0.50
88 Blaker Sparebank Sparekonto 0.50
89 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.50
90 NAL (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
91 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.50
92 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.50
93 Optin Bank ASA Sparekonto 0.50
94 Unio (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
95 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.50
96 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 0.50
97 YS (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.50
98 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.50
99 Nordea Direct Høyrentekonto 0.50
100 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.50
101 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.50
102 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.50
103 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.50
104 Aasen Sparebank Smartspar 0.50
105 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.50
106 BN Bank ASA Spiffkonto 0.50
107 Grong Sparebank Verdikonto 0.50
108 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 0.45
109 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.45
110 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.45
111 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.45
112 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 0.45
113 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.45
114 USBL (DNB) Sparekonto Pluss 0.45
115 Lillesands Sparebank Spar Total 0.45
116 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 0.45
117 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.40
118 Ørland Sparebank Totalkonto 0.40
119 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 0.40
120 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.40
121 Skagerrak Sparebank Innskudd 31 dager 0.40
122 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.40
123 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.40
124 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.40
125 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.40
126 KLP Banken AS Topprentekonto 0.40
127 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.40
128 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.40
129 Hemne Sparebank Gull-konto 0.40
130 Strømmen Sparebank Nettspar 0.40
131 Selbu Sparebank Sparekonto 0.40
132 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.40
133 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.40
134 Tinn Sparebank ToppSpar 0.40
135 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.40
136 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 0.40
137 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.40
138 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.40
139 Orkla Sparebank Sparekonto 0.40
140 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.40
141 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.40
142 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.35
143 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.35
144 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.35
145 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.35
146 Odal Sparebank Totalspar 0.35
147 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 0.35
148 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.35
149 Skagerrak Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.35
150 USBL (DNB) Superspar 0.35
151 TOBB (DNB) Superspar 0.35
152 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.35
153 Danske Bank SPAR Platinum 0.35
154 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.35
155 Oppdalsbanken Sparekonto 0.35
156 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.35
157 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.35
158 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.35
159 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.35
160 Nidaros Sparebank Plassering privat 0.30
161 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.30
162 Luster Sparebank Plassseringskonto 0.30
163 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.30
164 Marker Sparebank Sparekonto 0.30
165 Sparebanken Sør SmartSpar 0.30
166 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.30
167 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.30
168 Fana Sparebank Sparekonto 0.30
169 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 0.30
170 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.30
171 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.30
172 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.30
173 Melhusbanken Sparekonto 0.30
174 SpareBank 1 BV BSU+ etter fylte 34 år 0.30
175 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.30
176 Voss Sparebank VossVekst 0.30
177 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 0.30
178 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0.30
179 Skue Sparebank Hønefosskonto 0.30
180 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 0.30
181 Spareskillingsbanken BSUx2 etter 34 år 0.30
182 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 0.30
183 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.30
184 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.30
185 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.30
186 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.25
187 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.25
188 Rindal Sparebank Sparekonto 0.25
189 Sparebanken DIN Sparekonto 0.25
190 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.25
191 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.25
192 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.25
193 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 0.25
194 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.25
195 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.25
196 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.25
197 Kvinesdal Sparebank Plasseringskonto 0.25
198 Bank Norwegian AS Sparekonto 0.25
199 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.25
200 SpareBank 1 BV Private Banking konto 0.25
201 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.25
202 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 0.25
203 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.25
204 Odal Sparebank Sparekonto 0.25
205 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.25
206 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.25
207 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.25
208 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 0.25
209 Sogn Sparebank Sparekonto 0.25
210 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.25
211 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.25
212 NAL (Nordea Direct) NAL Sparekonto 0.20
213 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.20
214 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.20
215 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.20
216 Etne Sparebank Sparekonto 0.20
217 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.20
218 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.20
219 Danske Bank SPAR Aktiv 0.20
220 Aasen Sparebank AasenKonto 0.20
221 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.20
222 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.20
223 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.20
224 LillestrømBanken Nettspar 0.20
225 Grong Sparebank Namdalskonto 0.20
226 SpareBank 1 Modum BSU+ etter 34 år 0.20
227 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 0.20
228 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
229 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
230 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.20
231 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.20
232 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.20
233 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.20
234 TOBB (DNB) Sparekonto Pluss 0.20
235 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.20
236 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.20
237 DNB Bank ASA Superspar 0.20
238 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.20
239 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.20
240 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 0.20
241 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.20
242 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.20
243 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.15
244 TOBB (DNB) Sparekonto 0.15
245 KLP Banken AS Sparekonto 0.15
246 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.15
247 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.15
248 Danske Bank SPAR Ekstra - for deg med boliglån 0.15
249 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.15
250 DNB Bank ASA Sparekonto 0.15
251 Grue Sparebank Sparekonto 0.15
252 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
253 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.15
254 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.15
255 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.15
256 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.15
257 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.15
258 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.15
259 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.15
260 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.15
261 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.15
262 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.15
263 Sbanken ASA Sparekonto 0.15
264 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.15
265 USBL (DNB) Sparekonto 0.15
266 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.15
267 Valle Sparebank Sparekonto 0.15
268 Luster Sparebank Langtidssparing 0.10
269 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.10
270 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.10
271 Nordea Direct Sparekonto 0.10
272 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto 0.10
273 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.10
274 Danske Bank Nettspar 0.10
275 Grong Sparebank Sparekonto 0.10
276 Blaker Sparebank Høyrentekonto med 31 dagers oppsigelse 0.10
277 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.10
278 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.10
279 Nidaros Sparebank Spar 0.10
280 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
281 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0.10
282 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.10
283 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
284 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.10
285 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
286 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU+ etter 34 år 0.10
287 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.10
288 SpareBank 1 Nordvest LOfavør sparekonto 0.10
289 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 0.10
290 Jæren Sparebank Sparekonto 0.10
291 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.10
292 Cultura Sparebank Støttekonto 0.10
293 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.10
294 Totens Sparebank Sparekonto 0.10
295 SpareBank 1 BV Plasseringskonto+ 0.10
296 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.10
297 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.05
298 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.05
299 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.05
300 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.05
301 Sparebanken Sør Sparekonto 0.05
302 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.05
303 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 0.05
304 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.05
305 Vekselbanken Sparekonto 0.05
306 Hemne Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
307 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.00
308 Voss Sparebank Sparekonto 0.00
309 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.00
310 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
311 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.00
312 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
313 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
314 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
315 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
316 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
317 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.00
318 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.00
319 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
320 Østre Agder Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
321 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
322 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
323 Larvikbanken Brukskonto 0.00
324 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.00
325 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00