Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Bank2 ASA Bank2 Særvilkårskonto 4.95
2 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 4.90
3 Tolga-Os Sparebank Innskudd med oppsigelse 31 dager 4.80
4 Orkla Sparebank Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse 4.75
5 INSTABANK ASA Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak 4.71
6 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 4.70
7 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 4.70
8 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 4.65
9 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 4.65
10 Balansebank.no(Sandnes Sparebank) Balansespar 4.65
11 Næringsbanken ASA Sparekonto 4.62
12 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto Smart 4.60
13 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 4.60
14 Svea Bank AB, Filial i Norge Sparekonto 4.60
15 Bien Sparebank ASA Bien 31-dager 4.55
16 Kraft Bank ASA Høyrente 4.55
17 Strømmen Sparebank Sparekonto med fastrentemed 31 dagers binding 4.55
18 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 4.50
19 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 4.50
20 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Bufferspar 4.50
21 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Bufferspar 4.50
22 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Bufferspar 4.50
23 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Bufferspar 4.50
24 Totens Sparebank Sparekonto Pluss 4.50
25 Danske Bank Spar Pluss 4.50
26 Handelsbanken NUF Sparekonto pluss 4.50
27 Handelsbanken NUF Sparekonto fordel 4.50
28 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 4.50
29 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto Pluss 4.50
30 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 4.50
31 Aurskog Sparebank Spareplan 4.50
32 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Høyrentekonto Pluss 4.50
33 Aprila Bank ASA Sparekonto 4.46
34 Sparebanken Øst NBBO Sparekonto pluss 4.45
35 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto med binding 4.45
36 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto+ 4.45
37 Sparebanken Øst ABBL Sparekonto pluss 4.45
38 Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto Pluss - Rente fra første krone 4.45
39 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 4.45
40 Grong Sparebank Verdikonto 1 mnd oppsigelse 4.45
41 INSTABANK ASA Sparekonto 4.41
42 Lea Bank ASA Sparekonto Pluss 4.41
43 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto Fram 4.40
44 Romerike Sparebank Sparekonto med 31 dagers binding 4.40
45 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto ekstra 4.40
46 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Sparekonto 4.40
47 SpareBank 1 Helgeland Plasseringskonto + 4.40
48 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 4.35
49 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 4.35
50 KLP Banken AS Plasseringskonto 31 dager Medlem 4.35
51 Larvikbanken Innskudd med 31 dagers oppsigelse 4.35
52 SpareBank 1 Helgeland Grønt innskudd 4.35
53 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 4.35
54 Landkreditt Bank AS Høyrentekonto medlem 4.35
55 Lillesands Sparebank MånedsSpar 4.35
56 OBOS-banken AS Sparekonto Egenkapital 4.35
57 Soknedal Sparebank Sparekonto med 31 dagers binding 4.30
58 Skagerrak Sparebank Sparekonto 31 dager 4.30
59 Romerike Sparebank Plasseringskonto 4.30
60 Odal Sparebank Innskudd med 31 dagers binding 4.30
61 MYBANK ASA Sparekonto 4.28
62 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 4.27
63 Bulder (Sparebanken Vest) Sparekonto 4.26
64 Marker Sparebank Plasseringskonto 4.25
65 BN Bank ASA Høyrentekonto 4.25
66 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 4.25
67 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto Pluss 4.25
68 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 4.25
69 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 4.25
70 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 4.25
71 Nidaros Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 4.25
72 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 31 dager 4.25
73 Strømmen Sparebank BSU Pluss etter 34 år 4.20
74 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 4.20
75 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 4.20
76 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 31 4.20
77 Sogn Sparebank Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak 4.20
78 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 4.20
79 Landkreditt Bank AS Høyrentekonto 4.20
80 Bien Sparebank ASA Sparekonto Pluss 4.20
81 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 4.20
82 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 4.15
83 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 4.12
84 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 4.12
85 Romerike Sparebank Sparekonto 4.10
86 Agder Sparebank Sparekonto 32 dagers oppsigelse 4.10
87 KLP Banken AS Plasseringskonto 31 dager 4.10
88 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 4.10
89 Marker Sparebank Aktiv Spar 4.10
90 KLP Banken AS Høyrentekonto - Medlem 4.10
91 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 4.10
92 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto 4.10
93 Jæren Sparebank JærSpar 4.05
94 Sandnes Sparebank Superkonto 4.05
95 Landkreditt Bank AS Spare+ 4.05
96 Skue Sparebank Skue Månedsspar 4.05
97 Morrow Bank ASA Sparekonto - nye kunder 4.02
98 Etnedal Sparebank Sparekonto 31 dager beløpsoppsigelse 4.00
99 Sparebanken Øst FastSpar 4.00
100 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 4.00
101 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 4.00
102 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 4.00
103 Sparebanken Sør Sparekonto ekstra 4.00
104 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 4.00
105 Spareskillingsbanken Skillingskonto 4.00
106 Haltdalen Sparebank Sparekonto 31 dagers binding 4.00
107 BN Bank ASA Nibor Privat 4.00
108 Lillesands Sparebank Spar Total 4.00
109 Skue Sparebank Skue Trappespar 4.00
110 Sandnes Sparebank Bate Sparekonto 4.00
111 OBOS-banken AS Sparekonto 4.00
112 KLP Banken AS Høyrentekonto 3.95
113 Totens Sparebank Barnespar 3.95
114 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 3.95
115 Sparebanken Møre Plasseringskonto - Møre Verdi 3.95
116 Stadsbygd Sparebank Sparekonto 3.95
117 Flekkefjord Sparebank Spar 31 3.90
118 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 3.90
119 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 3.90
120 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 3.90
121 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 3.90
122 Aurskog Sparebank Grønt innskudd 3.90
123 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 3.90
124 Selbu Sparebank Sparekonto 3.90
125 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 3.90
126 Agder Sparebank Sparekonto 3.85
127 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 3.85
128 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Høyrentekonto 3.85
129 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 3.85
130 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 3.85
131 Sbanken (DNB Bank ASA) Sparekonto 3.83
132 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Sparekonto 3.80
133 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 3.80
134 Sparebanken Vest Høyrentekonto 3.80
135 JBF Bank og Forsikring Sparekonto 3.80
136 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 3.80
137 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 3.80
138 Trøndelag Sparebank Gullkonto 3.80
139 Sandnes Sparebank Sparekonto 3.80
140 Bjugn Sparebank Sparekonto 3.80
141 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 3.80
142 Fana Sparebank Sparekonto 3.80
143 Odal Sparebank Totalspar 3.75
144 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 3.75
145 Sparebanken Narvik Sparekonto 3.75
146 Skue Sparebank Skue Toppspar 3.75
147 Andebu Sparebank Sparekonto 3.75
148 Melhusbanken Sparekonto 3.75
149 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 3.75
150 Sparebanken Narvik Spar Xtra 3.75
151 Voss Sparebank VossVekst 3.75
152 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 3.75
153 Rindal Sparebank Sparekonto 3.75
154 SpareBank 1 Nord-Norge Plasseringskonto Pluss 3.75
155 Tolga-Os Sparebank Vergemålskonto uten binding 3.75
156 Spareskillingsbanken Sparekonto 3.75
157 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 3.75
158 Orkla Sparebank Sparekonto 3.75
159 Haugesund Sparebank Sparekonto 3.70
160 Sparebanken DIN DIN konto 90 dager 3.70
161 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 3.70
162 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 3.70
163 Hjelmeland Sparebank Ryfylkekonto 3.70
164 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 3.70
165 Tinn Sparebank ToppSpar 3.70
166 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.70
167 Ørland Sparebank Totalkonto 3.70
168 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 3.70
169 Oslofjord Sparebank Fjordkonto 3.70
170 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 3.65
171 Luster Sparebank BSU 2 etter 34 år 3.65
172 Luster Sparebank Plasseringskonto 3.65
173 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 3.65
174 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 3.65
175 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 3.65
176 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 3.65
177 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat - Sparekonto 3.60
178 Odal Sparebank Sparekonto 3.60
179 Eidsberg Sparebank Sparekonto 3.60
180 Tolga-Os Sparebank Særvilkårskonto 3.55
181 Landkreditt Bank AS Sparekonto 3.55
182 Marker Sparebank Sparekonto 3.55
183 Sparebank 68° Nord Sparekonto 3.55
184 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 3.50
185 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 3.50
186 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 3.50
187 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 3.50
188 Romerike Sparebank Nettspar 3.50
189 Trøndelag Sparebank Særvilkår 3.50
190 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 3.50
191 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 3.50
192 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 3.50
193 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 3.50
194 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 3.50
195 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 3.50
196 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.45
197 Vekselbanken Sparekonto 3.45
198 Grong Sparebank Namdalskonto 3.45
199 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 3.45
200 KLP Banken AS Sparekonto 3.45
201 Rørosbanken Røros Sparebank Kapitalkonto 3.45
202 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 3.45
203 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.40
204 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 3.40
205 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 3.40
206 Etnedal Sparebank Sparekonto 3.35
207 Larvikbanken Sparekonto 3.35
208 Berg Sparebank Kapitalkonto 3.35
209 Sparebanken DIN Sparekonto 3.35
210 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 3.35
211 Kvinesdal Sparebank Superspar 31 3.35
212 Andebu Sparebank Bare Spar 3.35
213 Ørskog Sparebank BSU Pluss (etter 34 år) 3.30
214 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt innskudd 3.30
215 Ørskog Sparebank Sparekonto 3.30
216 Voss Sparebank Sparekonto 3.30
217 Sparebanken Øst FriSpar 3.30
218 Valle Sparebank Plasseringskonto 3.30
219 Sogn Sparebank Sparekonto 3.30
220 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 3.30
221 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 3.25
222 Aasen Sparebank Innherredskonto 3.25
223 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto 3.25
224 Jæren Sparebank Sparekonto 3.25
225 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 3.25
226 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 3.25
227 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 3.25
228 SpareBank 1 Østlandet Grønt månedsspar 3.25
229 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 3.25
230 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 3.25
231 Trøndelag Sparebank Smartkonto 3.20
232 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 3.20
233 Tinn Sparebank Kapitalkonto 3.20
234 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 3.15
235 Birkenes Sparebank BSU-Pluss etter 34 år 3.15
236 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 3.15
237 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 3.15
238 Grue Sparebank Sparekonto 3.15
239 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 3.15
240 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 3.15
241 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 3.10
242 Danske Bank SPAR Platinum 3.10
243 Strømmen Sparebank Nettspar 3.10
244 Totens Sparebank TotenSpar 3.05
245 Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) Sparekonto - Rente fra første krone 3.05
246 Totens Sparebank Sparekonto 3.05
247 Valle Sparebank Kapitalkonto 3.05
248 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 3.05
249 Hegra Sparebank BSU Pluss etter 34 år 3.00
250 SpareBank 1 Gudbrandsdal Bufferkonto 3.00
251 Lillesands Sparebank Bufferkonto 3.00
252 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 3.00
253 Hegra Sparebank Plasseringskonto 3.00
254 Sunndal Sparebank SuperSpar 3.00
255 Oppdalsbanken Sparekonto 3.00
256 Luster Sparebank Langtidssparing 2.95
257 Cultura Sparebank Høyrentekonto 2.95
258 Skudenes & Aakra Sparebank Bufferkonto 2.95
259 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 2.95
260 Ørland Sparebank ØrlandSpar 2.90
261 Strømmen Sparebank Sparekonto 2.90
262 Sparebanken Sør Sparekonto Total og UNG 18-33 2.80
263 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 2.80
264 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 2.80
265 SpareBank 1 Østfold Akershus Bufferkonto 2.75
266 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 2.75
267 Tysnes Sparebank TysnesSpar 2.75
268 TF Bank Norge NUF Sparekonto 2.73
269 SpareBank 1 SR-Bank Bufferkonto 2.70
270 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 2.70
271 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 2.70
272 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 2.70
273 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 2.70
274 Bien Sparebank ASA Sparekonto 2.70
275 Aurskog Sparebank Sparekonto 2.65
276 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 2.65
277 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 2.60
278 Sparebanken Sør Sparekonto 2.60
279 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 2.60
280 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 2.60
281 Valle Sparebank Sparekonto 2.55
282 Danske Bank SPAR Aktiv 2.55
283 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 2.55
284 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 2.55
285 Oslofjord Sparebank Sparekonto 2.50
286 Danske Bank Nettspar 2.50
287 Handelsbanken NUF Sparekonto 2.50
288 DNB Bank ASA Sparekonto 2.50
289 Aasen Sparebank Trygghetskonto 2.50
290 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 2.50
291 Soknedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.50
292 Nidaros Sparebank Bufferspar 2.50
293 Lea Bank ASA Sparekonto 2.47
294 Sparebanken Sør SmartSpar 2.40
295 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 2.40
296 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 2.40
297 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 2.35
298 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 2.35
299 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 2.35
300 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Ordinær sparekonto 2.30
301 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 2.30
302 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto 2.25
303 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 2.25
304 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.20
305 Gildeskål Sparebank Sparekonto 2.20
306 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 2.20
307 Cultura Sparebank Sparekonto 2.15
308 Romsdal Sparebank Sparekonto 2.15
309 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 2.15
310 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 2.10
311 Trøndelag Sparebank BSU Pluss etter 34 år 2.00
312 SpareBank 1 SMN Sparekonto 2.00
313 JBF Bank og Forsikring Spare+ 1.85
314 Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monio sparekonto 1.80
315 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 1.75
316 Storebrand Bank ASA Sparekonto 1.65
317 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.60
318 Sparebanken Møre Sparekonto 1.50
319 Storebrand Bank ASA Bufferkonto 1.50
320 Fana Sparebank Bufferkonto 1.50
321 Rindal Sparebank BSU 2.0 etter 34 år 1.25
322 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 1.25
323 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 1.20
324 Cultura Sparebank Støttekonto 1.20
325 DinBANK.no(Sparebanken Øst) DinKONTO+ 1.10
326 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 1.00
327 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0.95
328 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 0.95
329 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.80
330 DinBANK.no(Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
331 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0.70
332 Aasen Sparebank AasenKonto 0.70
333 SpareBank 1 SMN Grønt innskudd 0.50
334 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto+ 0.50
335 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.50
336 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.50
337 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0.30
338 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Pluss 31 dagar 0.20
339 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
340 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
341 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
342 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
343 Haugesund Sparebank Aksjekonto 0.00
344 Cultura Sparebank Rentefri sparekonto 0.00
345 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1