Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Sparebanken Narvik Spar Xtra 1.45
2 Aurskog Sparebank Spareplan 1.35
3 Høland og Setskog Sparebank Ordinær kapitalkonto 1.35
4 Strømmen Sparebank Plasseringskonto 1.30
5 Svea Bank AB, Filial i Norge Sparekonto 1.26
6 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Sparekonto 1.25
7 INSTABANK ASA Sparekonto 1.25
8 Bank2 ASA Bank2 Høyrente 1.25
9 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.25
10 BN Bank ASA Høyrentekonto 1.25
11 Aasen Sparebank Konto m/3mnd oppsigelse 1.25
12 Barespar.no (BN Bank ASA) Barespar 1.25
13 Sparebanken Øst Innskudd med binding 12 måneder 1.25
14 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Sparekonto 1.25
15 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.25
16 Åfjord Sparebank Høyrentekonto pluss 1.25
17 Aprila Bank ASA Sparekonto 1.24
18 Kraft Bank ASA Høyrente 1.24
19 Skue Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.20
20 Næringsbanken ASA Sparekonto 1.20
21 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 1.20
22 Skue Sparebank Skue Månedsspar 1.20
23 MYBANK ASA Sparekonto 1.20
24 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto Pluss 1.20
25 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 1.20
26 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 1.20
27 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.17
28 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 1.16
29 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.15
30 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto Pluss 1.15
31 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 1.15
32 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.15
33 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto Pluss 1.14
34 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.10
35 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 1.10
36 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.10
37 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 1.10
38 TF Bank Norge NUF Sparekonto 1.10
39 Etnedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 1.10
40 Tolga-Os Sparebank Innskudd med oppsigelse 31 dager 1.10
41 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 1.05
42 Soknedal Sparebank Sparekonto med 31 dagers binding 1.05
43 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 1.05
44 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 1.05
45 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 1.05
46 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 1.05
47 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 1.05
48 Larvikbanken Innskudd med 31 dagers oppsigelse 1.05
49 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 1.05
50 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 1.05
51 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 1.05
52 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 1.00
53 Skue Sparebank Skue Trappespar 1.00
54 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 1.00
55 Romerike Sparebank Plasseringskonto 1.00
56 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto ekstra 1.00
57 Romerike Sparebank Sparekonto 1.00
58 Sparebanken Øst Innskudd med binding 6 måneder 1.00
59 Skagerrak Sparebank Innskudd 31 dager 1.00
60 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 1.00
61 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 1.00
62 Romsdal Sparebank BSU konto pluss etter 34 år 1.00
63 BRABANK ASA EasySpar Pluss 1.00
64 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.95
65 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.95
66 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 0.95
67 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.95
68 SpareBank 1 Ringerike Hadeland BSU+ etter 34 år 0.95
69 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.95
70 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 0.95
71 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.95
72 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.93
73 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.93
74 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 0.90
75 Grong Sparebank Verdikonto 0.90
76 Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monio sparekonto 0.90
77 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.90
78 Tinn Sparebank ToppSpar 0.90
79 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.90
80 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 0.90
81 Aurskog Sparebank Grønt innskudd 0.90
82 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.90
83 Lillesands Sparebank MånedsSpar 0.85
84 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.85
85 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.85
86 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.85
87 Oslofjord Sparebank Fjordkonto 0.85
88 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto Privat 0.85
89 Drangedal Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.85
90 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto Ekstra 0.85
91 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.85
92 Danske Bank Sikkerhet i innskudd 0.85
93 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.80
94 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 0.80
95 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 0.80
96 Blaker Sparebank Sparekonto uten binding 0.80
97 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.80
98 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
99 Skagerrak Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.80
100 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.80
101 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.80
102 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.80
103 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0.80
104 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.80
105 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.75
106 Nordea Direct Høyrentekonto 0.75
107 Ørland Sparebank Totalkonto 0.75
108 NAL (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.75
109 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Sparekonto 0.75
110 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.75
111 Melhusbanken Sparekonto 0.75
112 Jæren Sparebank JærSpar 0.75
113 Aasen Sparebank Smartspar 0.75
114 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.75
115 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.75
116 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.75
117 Hemne Sparebank Gull-konto 0.75
118 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 0.75
119 Unio (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.75
120 Melhusbanken BSU Pluss etter 34 år 0.75
121 Birkenes Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse 0.75
122 YS (Nordea Direct) Høyrentekonto 0.75
123 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 0.70
124 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.70
125 Haltdalen Sparebank BSU+ etter 34 år 0.70
126 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.70
127 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.70
128 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.70
129 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.70
130 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.70
131 Orkla Sparebank Sparekonto 0.70
132 Strømmen Sparebank Nettspar 0.70
133 Fana Sparebank Sparekonto 0.70
134 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.70
135 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.70
136 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.70
137 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.70
138 Flekkefjord Sparebank Spar 31 0.70
139 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.70
140 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.70
141 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.69
142 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.67
143 Grue Sparebank Sparekonto 0.65
144 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.65
145 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.65
146 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.65
147 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.60
148 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.60
149 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.60
150 Nidaros Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 0.60
151 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.60
152 Luster Sparebank Plasseringskonto 0.60
153 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.60
154 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.60
155 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.60
156 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.60
157 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.60
158 Sparebanken Øst FriSpar 0.60
159 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.60
160 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.60
161 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.60
162 Selbu Sparebank Sparekonto 0.60
163 Sparebanken DIN Sparekonto 0.60
164 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.60
165 Rørosbanken Røros Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.55
166 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.55
167 Andebu Sparebank Sparekonto 0.55
168 Odal Sparebank Totalspar 0.55
169 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.55
170 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.55
171 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.55
172 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.55
173 KLP Banken AS Topprentekonto 0.55
174 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.55
175 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.55
176 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.55
177 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.55
178 Danske Bank SPAR Platinum 0.55
179 Komplett Bank ASA Sparekonto 0.55
180 Rindal Sparebank Sparekonto 0.50
181 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.50
182 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.50
183 Tinn Sparebank BSU+ etter 34 år 0.50
184 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.50
185 Grong Sparebank Namdalskonto 0.50
186 SpareBank 1 Østlandet Grønt månedsspar 0.50
187 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.50
188 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.50
189 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.50
190 SpareBank 1 Helgeland Sparekonto 0.50
191 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.50
192 Skudenes & Aakra Sparebank BSU 2 - etter fylte 36 år 0.50
193 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.50
194 Etne Sparebank Sparekonto 0.50
195 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Sparekonto 0.50
196 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 0.50
197 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.50
198 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.50
199 Lillesands Sparebank Spar Total 0.50
200 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.50
201 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.50
202 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 0.50
203 Sbanken ASA Sparekonto 0.50
204 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto 0.45
205 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.45
206 Odal Sparebank Sparekonto 0.45
207 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.45
208 Blaker Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 0.45
209 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.45
210 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.45
211 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.45
212 Valle Sparebank Sparekonto 0.45
213 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.45
214 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.45
215 SpareBank 1 Nordmøre Sparekonto Nordmøre+ 0.45
216 SpareBank 1 Helgeland BSU 2.0 over 34 år 0.45
217 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.45
218 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.45
219 Orkla Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.45
220 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.45
221 Marker Sparebank Sparekonto 0.45
222 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.45
223 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.45
224 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.45
225 SpareBank 1 Helgeland Drømmespar 0.45
226 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.40
227 Sogn Sparebank Sparekonto 0.40
228 Sparebanken DIN BSU-PLUSS etter 34 år 0.40
229 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.40
230 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.40
231 Luster Sparebank Langtidssparing 0.40
232 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.40
233 Romerike Sparebank Nettspar 0.40
234 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadsparekonto etter 35 år 0.40
235 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.40
236 KLP Banken AS Sparekonto 0.40
237 Storebrand Bank ASA Bufferkonto 0.40
238 Danske Bank SPAR Aktiv 0.40
239 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.40
240 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.40
241 Tolga-Os Sparebank Særvilkårskonto 0.40
242 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.40
243 Vekselbanken Sparekonto 0.40
244 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.35
245 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.35
246 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.35
247 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.35
248 DNB Bank ASA Sparekonto 0.35
249 Valdres Sparebank Sparekonto Ubekymra 0.35
250 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.35
251 NAL (Nordea Direct) Sparekonto 0.35
252 Aasen Sparebank AasenKonto 0.35
253 DNB Bank ASA Superspar 0.35
254 Danske Bank SPAR Ekstra - for deg med boliglån 0.35
255 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.35
256 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.35
257 Oppdalsbanken Sparekonto 0.35
258 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0.35
259 SpareBank 1 Søre Sunnmøre BSU+ etter 34 år 0.35
260 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.35
261 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.35
262 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss - med binding 0.35
263 Jæren Sparebank Sparekonto 0.35
264 Sparebanken Sør Sparekonto Total, UNG 18-33 og Student 0.35
265 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.35
266 Tolga-Os Sparebank Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år 0.30
267 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.30
268 SpareBank 1 Sørøst-Norge Sparekonto Privat 0.30
269 Romsdal Sparebank Sparekonto 0.30
270 Danske Bank Nettspar 0.30
271 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.30
272 Valdres Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.30
273 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Sparekonto Nybygger.no 0.30
274 Spareskillingsbanken BSUx2 etter 34 år 0.30
275 Voss Sparebank VossVekst 0.30
276 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.30
277 Valdres Sparebank Sparekonto/Kapitalkonto 0.30
278 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.30
279 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.30
280 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.30
281 Bien Sparebank ASA BSU Pluss etter 34 år 0.30
282 Nidaros Sparebank Spar 0.25
283 Hemne Sparebank BSU Pluss etter 34 år 0.25
284 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.25
285 SpareBank 1 Sørøst-Norge Private Banking konto 0.25
286 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.25
287 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.25
288 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.25
289 Blaker Sparebank Sparekonto Pluss 0.25
290 Totens Sparebank Sparekonto 0.25
291 Nordea Direct Sparekonto 0.25
292 Sparebanken Sør SmartSpar 0.25
293 SpareBank 1 Lom og Skjåk BSU + etter 34 år 0.25
294 Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) Sparekonto 0.20
295 Gildeskål Sparebank BSU+ etter 34 år 0.20
296 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.20
297 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.20
298 Sparebanken Narvik BSU Pluss etter 34 år 0.20
299 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Pluss 31 dagar 0.20
300 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør sparekonto 0.20
301 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.20
302 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
303 Cultura Sparebank Støttekonto 0.15
304 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.15
305 Cultura Sparebank Sparekonto 0.15
306 Sparebanken Sør Sparekonto 0.15
307 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.15
308 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.15
309 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.15
310 Sparebank 68° Nord BSU Pluss etter 34 år 0.15
311 Lillesands Sparebank Kapitalkonto 0.15
312 Oslofjord Sparebank Sparekonto 0.10
313 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.10
314 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
315 SpareBank 1 Sørøst-Norge Plasseringskonto+ 0.10
316 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
317 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.10
318 Bank Norwegian AS Sparekonto 0.10
319 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.10
320 Evje og Hornnes Sparebank BSUpluss etter 34 år 0.05
321 Hemne Sparebank Skattetrekkskonto 0.05
322 Voss Sparebank Sparekonto 0.05
323 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
324 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
325 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
326 Larvikbanken Brukskonto 0.00
327 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
328 Grue Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
329 Østre Agder Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
330 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
331 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
332 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
333 Sunndal Sparebank Skattetrekkskonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1