Innskuddsrente 500 000

Innskuddsrenten er idag historisk lav. Innskuddsrente varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor våre mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente. Vi oppdaterer daglig vår oversikt over innskuddsrente og gir deg mulighet å finne den banken som kan tilby best vilkår på innskuddsrente!

  Bank   Navn Rente
1 Avida Finans AB NUF FlexiSpar 1.90
2 Pareto Bank ASA Plasseringskonto privat 1.54
3 Santander Consumer Bank AS Høyrentekonto 1.34
4 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Høyrentekonto 1.30
5 Etnedal Sparebank Sparekonto med 12 måneders beløpsoppsigelse 1.30
6 Optin Bank ASA Sparekonto 1.29
7 MYBANK ASA Sparekonto 1.29
8 Maritime & Merchant Bank ASA Sparekonto 1.25
9 Santander Consumer Bank AS Sparekonto 1.24
10 Nordic Corporate Bank ASA Plasseringskonto 1.20
11 Etnedal Sparebank Sparekonto med 6 måneders beløpsoppsigelse 1.20
12 BB Bank Sparekonto 1.20
13 Nordax Bank AB (publ) Sparekonto 1.20
14 sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) Sparesmartkonto 1.20
15 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) NORDirekte 31 1.20
16 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoFlex 1.20
17 Bank Norwegian AS Sparekonto 1.20
18 Svea Finans NUF Sparekonto 1.20
19 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo SparekontoPluss 1.20
20 Komplett Bank ASA Sparekonto 1.19
21 Kraft Bank ASA Høyrente 1.19
22 INSTABANK ASA Sparekonto 1.15
23 OBOS-banken AS Plasseringskonto+ 31 dager 1.15
24 Pareto Bank ASA Paretokonto privat 1.14
25 BRAbank ASA Høyrentekonto 1.14
26 EASYBANK ASA EasySpar 1.14
27 Bank2 ASA Bank2 Sparekonto 1.10
28 Monner AS (Sparebank 1 SR-Bank) Monner sparekonto 1.10
29 Næringsbanken ASA Sparekonto 1.10
30 Etnedal Sparebank Sparekonto med 3 måneders beløpsoppsigelse 1.10
31 Valdres Sparebank ValdresSpar 2.0 1.05
32 Din Bank (Sparebanken Øst) DinKONTO+ 1.05
33 Hønefoss Sparebank Sparekonto med 31 dagers oppsigelse 1.05
34 Hegra Sparebank Høyrente med 62 dager binding 1.02
35 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto Pluss 1.00
36 Etnedal Sparebank Sparekonto med 31 dagers beløpsoppsigelse 1.00
37 BN Bank ASA Høyrentekonto Pluss 1.00
38 SpareBank 1 Lom og Skjåk Plasseringskonto+ 1.00
39 Nordic Corporate Bank ASA Privatkonto 1.00
40 Selbu Sparebank Sparing 3 mnd oppsigelse 1.00
41 Evje og Hornnes Sparebank Superspar 1.00
42 Trøgstad Sparebank Plasseringskonto privatkunder 1.00
43 Aurskog Sparebank Spareplan 1.00
44 Larvikbanken Innskudd med 31 dagers oppsigelse 0.95
45 Bien Sparebank ASA Bien 32-dager 0.90
46 Skagerrak Sparebank Kapitalkonto 0.90
47 Fornebu Sparebank Fornebukonto 0.90
48 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto Medlem 0.90
49 Valle Sparebank Vallespar 0.85
50 Landkreditt Bank AS Spare+ 0.85
51 Landkreditt Bank AS Kapitalkonto 0.85
52 Din Bank (Sparebanken Øst) DinSPAREKONTO 0.80
53 Skagerrak Sparebank Innskudd 31 dager 0.80
54 Åfjord Sparebank Høyrentekonto pluss 0.80
55 LillestrømBanken Plasseringskonto 0.80
56 Skudenes & Aakra Sparebank Drømmekonto 0.80
57 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto m/32 dagers oppsigelse 0.80
58 LillestrømBanken Sparekonto 0.80
59 Arendal og Omegns Sparekasse Sparekonto med fast sparing 0.80
60 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 31d 0.75
61 DNB Bank ASA Sparekonto Pluss 0.75
62 Haltdalen Sparebank Kapitalkonto 0.75
63 Tinn Sparebank ToppSpar 0.75
64 Bjugn Sparebank Sparekonto Pluss 0.75
65 Marker Sparebank Plasseringskonto 0.75
66 Sparebanken Narvik Spar Xtra 0.75
67 SpareBank 1 Gudbrandsdal Sparekonto + 0.75
68 Melhusbanken Høyrente med 31 d oppsigelse 0.70
69 Skue Sparebank Skue Toppspar Pluss 0.70
70 Marker Sparebank Aktiv Spar 0.70
71 Akademikerne (Danske Bank) Sparekonto 0.70
72 Stadsbygd Sparebank Sparekonto Oppsigelse 0.70
73 SpareBank 1 Lom og Skjåk Sparekonto+ 0.70
74 KLP Banken AS Topprentekonto - Medlem 0.70
75 Berg Sparebank Kapitalkonto Pluss 0.70
76 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Høyrente Privat 0.70
77 Handelsbanken NUF Fordelskonto Spare 0.70
78 365Direkte AS (Danske Bank) 365 Turbospar 0.70
79 Hegra Sparebank Høyrente med 31 dagers binding 0.70
80 Aurskog Sparebank Sparekonto 0.70
81 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente 0.70
82 Aasen Sparebank Konto m/31 dagers oppsigelse 0.65
83 Hjartdal og Gransherad Sparebank Plasseringskonto 0.65
84 Drangedal Sparebank Kapitalkonto 0.65
85 SpareBank 1 SR-Bank Smart Kapitalkonto 0.65
86 Surnadal Sparebank Sparekonto med meldingsfrist 0.60
87 Valle Sparebank Plasseringskonto 0.60
88 Handelsbanken NUF eKapitalkonto 0.60
89 Andebu Sparebank Sparekonto 0.60
90 Jæren Sparebank JærSpar 0.60
91 Flekkefjord Sparebank Spar 31 0.60
92 Tinn Sparebank Kapitalkonto 0.60
93 Birkenes Sparebank Plasseringskonto 0.60
94 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO Favør sparekonto 0.60
95 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt Innskudd 0.55
96 Østre Agder Sparebank Plasseringskonto med 1 mnd. oppsigelse 0.55
97 Blaker Sparebank Kapitalkonto 0.50
98 SpareBank 1 Hallingdal Valdres PULS 0.50
99 Hjartdal og Gransherad Sparebank Sparekonto 0.50
100 Flekkefjord Sparebank Sparekonto 0.50
101 Nordea Direct Høyrentekonto 0.50
102 BN Bank ASA Sparekonto Pluss 0.50
103 Spareskillingsbanken Sparing med 31 dagers oppsigelse 0.50
104 Skue Sparebank Skue Toppspar 0.50
105 Etnedal Sparebank Sparekonto 0.50
106 SpareBank 1 Modum Plasseringskonto 0.50
107 Grong Sparebank Verdikonto 0.50
108 Eidsberg Sparebank Sparekonto 0.50
109 Storebrand Bank ASA Plasseringskonto 0.50
110 Rørosbanken Røros Sparebank Sparekonto 0.50
111 SpareBank 1 Telemark Sparekonto 0.45
112 Oppdalsbanken Særvilkårskonto 0.45
113 Helgeland Sparebank Drømmespar 0.45
114 Aasen Sparebank Innherredskonto 0.45
115 SpareBank 1 Telemark LOfavør Sparekonto 0.45
116 Bjugn Sparebank Sparekonto 0.45
117 Kvinesdal Sparebank Superspar 3 0.40
118 Orkla Sparebank Sparekonto 0.40
119 Romsdal Sparebank Romsdal Spar 0.40
120 KLP Banken AS Topprentekonto 0.40
121 Tolga-Os Sparebank Plasseringskonto 0.40
122 Vekselbanken Særvilkår med 31 dagars oppseiing 0.40
123 Sparebanken DIN Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse 0.40
124 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør Sparekonto 0.40
125 SpareBank 1 Modum LO-Kapitalkonto 0.40
126 Bien Sparebank ASA Sparekonto 0.40
127 Evje og Hornnes Sparebank Sparekonto 0.40
128 Kvinesdal Sparebank Banken Spar 0.40
129 Hemne Sparebank Gull-konto 0.40
130 Strømmen Sparebank Nettspar 0.40
131 Voss Sparebank Sparekonto med 31 dagars oppseiing 0.40
132 Selbu Sparebank Sparekonto 0.40
133 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør sparekonto 0.40
134 Landkreditt Bank AS Vekstkonto 0.40
135 KLP Banken AS Sparekonto - medlem 0.40
136 Ørland Sparebank Totalkonto 0.40
137 OBOS-banken AS OBOS-konto 0.40
138 Nidaros Sparebank Plassering privat 0.40
139 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Plasseringskonto+ 0.35
140 Odal Sparebank Totalspar 0.35
141 Spareskillingsbanken Skillingskonto 0.35
142 Søgne og Greipstad Sparebank Framtid 31 0.35
143 SpareBank 1 BV LOfavør Sparekonto 0.35
144 Åfjord Sparebank Sparekonto 0.35
145 Oppdalsbanken Sparekonto 0.35
146 Landkreditt Bank AS Sparekonto 0.35
147 Sparebanken Vest Høyrentekonto 0.35
148 DNB Bank ASA Superspar 0.35
149 SpareBank 1 Østlandet Månedspar 0.35
150 Evje og Hornnes Sparebank SparekontoPLUSS 0.35
151 Haugesund Sparebank Sparekonto 0.30
152 Melhusbanken Høyrentekonto 0.30
153 Haugesund Sparebank Sparekonto 31 0.30
154 SpareBank 1 Gudbrandsdal Plasseringskonto 0.30
155 Østre Agder Sparebank Sparekonto 0.30
156 Skue Sparebank Skarvet plasseringskonto 0.30
157 Marker Sparebank Sparekonto 0.30
158 Sparebanken Sør Sparekonto Total+ 0.30
159 Sparebanken Sør SmartSpar 0.30
160 Luster Sparebank Plassseringskonto 0.30
161 Voss Sparebank VossVekst 0.30
162 Berg Sparebank Kapitalkonto 0.30
163 Cultura Sparebank Høyrentekonto 0.30
164 Hjartdal og Gransherad Sparebank Avtalespar 0.30
165 Hegra Sparebank Plasseringskonto 0.30
166 Larvikbanken Sparekonto eKunde 0.30
167 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto+ 0.30
168 Arendal og Omegns Sparekasse Trappekonto 0.30
169 Fana Sparebank Sparekonto 0.30
170 SpareBank 1 Modum Kapitalkonto 0.30
171 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto krone+ 0.30
172 Askim og Spydeberg Sparebank Sparekonto 0.25
173 Spareskillingsbanken Sparekonto 0.25
174 Tolga-Os Sparebank Gullkonto 0.25
175 Sparebanken Vest Grønt Innskudd 0.25
176 SpareBank 1 BV Private Banking konto 0.25
177 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparekonto Privat 0.25
178 Sparebanken DIN Sparekonto 0.25
179 Sandnes Sparebank Sparekonto 0.25
180 Fana Sparebank Grønn Sparekonto 0.25
181 Haugesund Sparebank Plasseringskonto 0.25
182 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Sparekonto 0.25
183 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto 0.25
184 Valle Sparebank Kapitalkonto 0.25
185 Rindal Sparebank Sparekonto 0.25
186 Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 0.25
187 Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 0.25
188 SpareBank 1 SR-Bank Sparekonto uten uttaksbegrensninger 0.25
189 Sogn Sparebank Sparekonto 0.25
190 Odal Sparebank Sparekonto 0.25
191 SpareBank 1 BV Plasseringskonto totalkunde 0.25
192 Tysnes Sparebank TysnesSpar 0.25
193 Unio (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
194 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalkonto 0.20
195 LillestrømBanken Nettspar 0.20
196 Aasen Sparebank AasenKonto 0.20
197 Etne Sparebank Sparekonto 0.20
198 Danske Bank SPAR Aktiv 0.20
199 Gildeskål Sparebank Sparekonto 0.20
200 Helgeland Sparebank Helgelandskonto 0.20
201 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparekonto Privat ekstra 0.20
202 Birkenes Sparebank Kapitalkonto 0.20
203 Sparebanken Narvik Sparekonto 0.20
204 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE BufferSpar 0.20
205 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Sparekonto 0.20
206 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Plasseringskonto for personkunder 0.20
207 NAL (Nordea Direct) NAL Sparekonto 0.20
208 Sparebanken Øst Plasseringskonto Kompass 0.20
209 Strømmen Sparebank Sparekonto 0.20
210 YS (Nordea Direct) Sparekonto 0.20
211 Ørskog Sparebank Sparekonto 0.20
212 SpareBank 1 Østfold Akershus Plasseringskonto pluss 0.20
213 Grong Sparebank Namdalskonto 0.20
214 SpareBank 1 SMN LO favør sparekonto 0.20
215 Stadsbygd Sparebank Toppkonto 0.20
216 Soknedal Sparebank Plasseringskonto 0.20
217 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Sparekonto 0.15
218 DNB Bank ASA Sparekonto 0.15
219 SpareBank 1 Nord-Norge IPA Høyrentekonto 0.15
220 Sunndal Sparebank SuperSpar 0.15
221 SpareBank 1 Østfold Akershus Sparekonto 0.15
222 Sparebanken Sør Sparekonto Ungdom-Student-UNG 18-34 0.15
223 SpareBank 1 Nord-Norge Sparekonto 0.15
224 Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 0.15
225 Valle Sparebank Sparekonto 0.15
226 SpareBank 1 Østlandet Sparekonto 0.15
227 KLP Banken AS Sparekonto 0.15
228 Grue Sparebank Sparekonto 0.15
229 Sbanken ASA Sparekonto 0.15
230 Sparebanken Sør Sparekonto Total 0.15
231 Totens Sparebank Sparekonto Ekstra 0.15
232 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Sparekonto 0.15
233 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO favør Sparekonto 0.15
234 Hønefoss Sparebank Hønefosskonto 0.15
235 SpareBank 1 Gudbrandsdal Kapitalkonto 0.15
236 SpareBank 1 Østlandet LOfavør sparekonto 0.15
237 Grong Sparebank Sparekonto 0.10
238 Stadsbygd Sparebank Plasseringskonto 0.10
239 Sparebanken Møre Møre Verdi Plasseringskonto 0.10
240 Ørland Sparebank ØrlandSpar 0.10
241 Cultura Sparebank Sparekonto 0.10
242 Valdres Sparebank Kapitalkonto 0.10
243 SpareBank 1 SMN Sparekonto 0.10
244 Nidaros Sparebank Spar 0.10
245 Storebrand Bank ASA Sparekonto 0.10
246 Aurskog Sparebank Plasseringskonto 0.10
247 Hemne Sparebank Smart-konto 0.10
248 Jæren Sparebank Sparekonto 0.10
249 Danske Bank Nettspar 0.10
250 SpareBank 1 BV Plasseringskonto 0.10
251 Søgne og Greipstad Sparebank Frispar 0.10
252 Nordea Direct Sparekonto 0.10
253 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Sparekonto 0.10
254 SpareBank 1 Nordvest LOfavør sparekonto 0.10
255 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto Nordvest+ 0.10
256 Handelsbanken NUF Høyrentekonto 0.10
257 SpareBank 1 Nordvest Sparekonto 0.10
258 SpareBank 1 BV Sparekonto 0.10
259 Luster Sparebank Langtidssparing 0.10
260 Totens Sparebank Sparekonto 0.10
261 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sparekonto 0.10
262 Fornebu Sparebank Sparekonto 0.10
263 SpareBank 1 BV Plasseringskonto+ 0.10
264 Sparebanken Øst Plasseringskonto 0.05
265 Sparebank 68° Nord Sparekonto 0.05
266 Larvikbanken Sparekonto ordinær 0.05
267 Sparebanken Øst Kapitalspar 0.05
268 Vekselbanken Sparekonto 0.05
269 Sparebanken Sør Sparekonto 0.05
270 Sparebank 68° Nord Plasseringskonto PM 0.05
271 Haugesund Sparebank Kapitalkonto 0.05
272 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Sparekonto 0.00
273 SpareBank 1 SMN Plasseringskonto pluss 0.00
274 Nordea Direct Skattetrekkskonto 0.00
275 Romsdal Sparebank Brukskonto fordelskunde 0.00
276 Voss Sparebank Sparekonto 0.00
277 Larvikbanken Brukskonto 0.00
278 Sunndal Sparebank Sunndalskonto 0.00
279 Sparebanken Møre Ordinær Plasseringskonto 0.00
280 Cultura Sparebank Miljøkonto 0.00
281 SpareBank 1 Gudbrandsdal Skattetrekkskonto 0.00
282 Skue Sparebank Skue sparekonto 0.00
283 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Foreningskonto 0.00
284 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO Favør Brukskonto 0.00
285 Handelsbanken NUF Aksjehandelskonto 0.00
286 Nidaros Sparebank Bufferspar 0.00
287 Tolga-Os Sparebank Spar-pluss 0.00
288 Topprente.no (Sparebanken Øst) Topprente+ 0.00
289 Voss Sparebank Kapitalkonto 0.00
Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00