Boliglånsrente 500 000

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente.

For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. På defero.no kan du kredittsjekke deg selv gratis, og slik se hvilke renter du kan forvente å få, på alle typer lån.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.28 0 0 0 1.29
2 LillestrømBanken Rehabiliteringslån 1.28 0 0 0 1.29
3 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.32 0 0 0 1.33
4 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.10 0 0 50 1.35
5 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.36 0 0 0 1.37
6 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.29 0 0 35 1.47
7 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.46 0 0 0 1.47
8 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.29 0 0 45 1.52
9 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.29 0 0 45 1.52
10 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.35 0 0 35 1.53
11 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.45 0 0 15 1.53
12 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.55 0 0 0 1.56
13 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 700 2,600 55 1.58
14 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.60
15 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.60
16 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.60
17 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.60
18 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.35 1,200 0 50 1.60
19 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.43 0 0 35 1.61
20 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.61 0 0 0 1.62
21 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.35 1,300 0 65 1.68
22 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.50 0 0 35 1.68
23 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 1.39 0 0 60 1.69
24 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.68 0 0 0 1.69
25 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.40 0 0 60 1.70
26 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.45 0 0 50 1.70
27 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.45 0 0 50 1.70
28 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.50 0 0 40 1.71
29 Oppdalsbanken Grønt boliglån 1.50 1,200 0 45 1.73
30 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.49 0 0 50 1.74
31 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.74
32 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 1.50 0 0 60 1.80
33 Vekselbanken Grønt oppussingslån 1.55 0 0 50 1.80
34 Vekselbanken Grønt bustadlån 1.55 0 0 50 1.80
35 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 1.55 500 0 50 1.81
36 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.55 800 0 50 1.81
37 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.55 1,200 0 50 1.81
38 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 70 % 1.60 0 0 40 1.81
39 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.49 1,300 0 65 1.82
40 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.50 1,000 0 65 1.83
41 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 1.65 0 0 35 1.83
42 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.55 1,000 0 60 1.85
43 Etne Sparebank Grønt lån 1.60 0 0 50 1.86
44 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.87
45 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.87
46 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.88
47 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.70 0 0 35 1.88
48 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
49 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
50 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
51 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.89
52 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.59 1,000 0 60 1.89
53 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.88 0 0 0 1.90
54 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 1.88 0 0 0 1.90
55 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 1.60 0 0 60 1.90
56 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 500 0 50 1.91
57 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 1.65 1,000 1,500 50 1.91
58 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 1.75 0 0 35 1.93
59 Andebu Sparebank Grønt boliglån 1.75 0 0 35 1.93
60 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.75 0 0 35 1.93
61 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 1.59 0 0 70 1.94
62 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.94
63 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.95
64 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.95
65 Jæren Sparebank Grønt boliglån 1.60 0 0 70 1.95
66 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 1.65 1,000 0 60 1.96
67 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.96
68 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.96
69 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 1.70 2,000 0 50 1.96
70 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 1.75 0 0 40 1.96
71 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 75 1.97
72 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 1.64 1,300 0 65 1.97
73 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 1.60 1,200 0 75 1.98
74 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.98
75 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.98
76 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 1.80 0 0 35 1.99
77 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.80 0 0 35 1.99
78 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.99
79 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 1.69 0 0 60 2.00
80 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.69 1,000 0 60 2.00
81 Skagerrak Sparebank Boliglån 1.69 1,000 2,000 60 2.00
82 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 1.70 0 0 60 2.01
83 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 1.99 0 0 0 2.01
84 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.75 0 0 50 2.01
85 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 2.01
86 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 1.75 500 0 50 2.01
87 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1.75 500 0 50 2.01
88 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 1.69 0 0 65 2.02
89 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 1.69 0 0 65 2.02
90 Sparebanken Møre Grønt boliglån 1.65 1,000 0 75 2.03
91 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 700 2,600 55 2.03
92 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
93 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
94 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
95 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.03 0 0 0 2.05
96 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 2.03 0 0 0 2.05
97 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 1.80 2,000 0 50 2.06
98 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 1.90 0 0 35 2.09
99 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 0 0 60 2.10
100 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.08 0 0 0 2.10
101 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.08 0 0 0 2.10
102 Skue Sparebank Boliglån 1.80 0 0 60 2.11
103 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.85 0 0 50 2.11
104 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 50 2.11
105 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1.85 0 0 50 2.11
106 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 50 2.11
107 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 500 0 50 2.11
108 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 2.11
109 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.85 1,200 0 50 2.11
110 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.89 500 0 45 2.13
111 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 2.13
112 LillestrømBanken Grønt boliglån 1.80 0 0 65 2.13
113 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.89 950 0 50 2.15
114 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.89 1,200 0 50 2.15
115 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 2.16
116 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 2.16
117 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 1.90 500 0 50 2.16
118 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.90 1,000 0 50 2.16
119 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.79 1,000 0 75 2.17
120 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1.99 0 0 35 2.18
121 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.85 0 0 65 2.18
122 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.19
123 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 2.21
124 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
125 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
126 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1.95 500 0 50 2.21
127 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 2.20 1,000 0 0 2.22
128 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.23
129 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.23
130 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 700 2,600 55 2.24
131 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 700 2,600 55 2.24
132 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 1.99 0 0 50 2.25
133 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 1.95 0 0 60 2.26
134 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.26
135 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.26
136 Sparebank 68° Nord Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.26
137 Handelsbanken NUF Boliglån 1.95 2,000 0 60 2.26
138 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 1.95 1,000 2,500 60 2.26
139 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.00 0 0 55 2.29
140 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.00 0 0 55 2.29
141 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.29
142 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 0 0 60 2.30
143 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.05 0 0 50 2.31
144 Trøgstad Sparebank Boliglån 1.99 1,500 0 65 2.33
145 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 1.95 1,200 0 75 2.34
146 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.34
147 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 65 2.34
148 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 1,200 0 45 2.34
149 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.15 500 0 35 2.34
150 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.35
151 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.36
152 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 2.09 1,000 0 50 2.36
153 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2.05 750 750 60 2.36
154 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.05 1,000 2,500 60 2.37
155 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.05 1,000 2,500 60 2.37
156 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.37
157 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2.10 1,200 0 50 2.37
158 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 2.35 500 0 0 2.38
159 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 75 2.38
160 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.15 500 0 45 2.39
161 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.41
162 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.42
163 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.15 1,000 0 50 2.42
164 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.15 2,000 1,000 50 2.42
165 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 2,000 50 2.42
166 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 2.05 1,200 0 75 2.44
167 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.44
168 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.25 0 0 35 2.44
169 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.19 950 0 50 2.46
170 Berg Sparebank Boliglån 75 % 2.19 1,000 0 50 2.46
171 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.47
172 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.15 1,000 2,500 60 2.47
173 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.20 1,000 1,500 50 2.47
174 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.16 1,500 0 60 2.48
175 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.14 1,300 0 65 2.48
176 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.47 0 0 0 2.50
177 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.47 0 0 0 2.50
178 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.19 1,000 0 60 2.51
179 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 2.19 1,000 0 60 2.51
180 Marker Sparebank Boliglån 2.25 750 0 50 2.52
181 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.52
182 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.52
183 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.20 0 0 65 2.54
184 Sparebanken Sør Boliglån 2.20 1,000 0 65 2.54
185 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.20 0 1,000 65 2.54
186 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.54
187 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.30 500 0 45 2.55
188 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.35 0 0 35 2.55
189 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.56
190 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.24 1,000 0 60 2.56
191 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 2.29 1,000 0 50 2.56
192 Jæren Sparebank Boliglån 2.20 0 0 70 2.57
193 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.57
194 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.57
195 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.25 750 750 60 2.57
196 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 0 0 50 2.57
197 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.30 0 0 50 2.57
198 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 75 % 2.25 2,000 2,000 60 2.57
199 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 50 2.57
200 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.30 1,000 0 50 2.57
201 Grong Sparebank Boliglån 2.30 1,200 750 50 2.57
202 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2.20 1,000 0 75 2.59
203 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.25 1,000 0 65 2.59
204 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.60
205 Andebu Sparebank Boliglån 2.40 0 0 35 2.60
206 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.29 1,000 0 60 2.61
207 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2.29 1,000 0 60 2.61
208 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.62
209 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.62
210 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 70 2.62
211 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 2.30 0 0 60 2.62
212 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.30 1,000 0 60 2.62
213 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.30 1,000 0 60 2.62
214 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.59 1,000 0 0 2.62
215 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.59 1,000 0 0 2.62
216 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.30 1,000 2,500 60 2.62
217 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i fritidsbolig/hytte 2.35 500 0 50 2.62
218 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.35 500 0 50 2.62
219 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.62
220 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 2.29 1,300 0 65 2.63
221 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 1,200 0 45 2.65
222 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.34 1,000 0 60 2.66
223 Berg Sparebank Boliglån 85% 2.39 1,000 0 50 2.66
224 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.39 1,000 0 50 2.66
225 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 2.40 750 0 50 2.67
226 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.40 750 0 50 2.67
227 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 50 2.67
228 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 2.40 750 0 50 2.67
229 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.40 800 0 50 2.67
230 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.40 1,000 0 50 2.67
231 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.30 1,000 0 75 2.69
232 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.35 900 0 65 2.70
233 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.40 1,000 0 60 2.72
234 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.45 0 0 50 2.72
235 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.40 1,000 2,500 60 2.72
236 SpareBank 1 SMN Hyttelån 2.45 1,200 0 50 2.72
237 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.45 1,000 2,500 50 2.73
238 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2.35 0 0 75 2.74
239 LillestrømBanken Boliglån med stil 50 % 2.40 0 0 65 2.75
240 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.40 0 0 65 2.75
241 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.44 750 0 60 2.76
242 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.44 1,000 0 60 2.76
243 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.76
244 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.49 950 0 50 2.76
245 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank under 1 mill kr. 2.50 500 0 50 2.77
246 Orkla Sparebank Boliglån 2.50 1,000 0 50 2.78
247 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.78
248 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.49 0 0 55 2.79
249 LillestrømBanken Boliglån med stil 75 % 2.45 0 0 65 2.80
250 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.45 0 0 65 2.80
251 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 2.45 900 0 65 2.80
252 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 65 2.80
253 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.50 0 0 55 2.80
254 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 2.49 1,000 0 60 2.81
255 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 2.49 1,000 0 60 2.81
256 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 2.50 0 750 60 2.82
257 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.55 0 0 50 2.83
258 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.55 1,000 0 50 2.83
259 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.85
260 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.45 1,200 0 75 2.85
261 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2.55 0 0 55 2.85
262 Unio (Nordea Direct) Topplån 2.60 0 0 50 2.88
263 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 2.60 750 0 50 2.88
264 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.55 0 0 65 2.90
265 LillestrømBanken Boliglån med stil 85 % 2.55 0 0 65 2.90
266 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.60 0 0 65 2.95
267 NAL (Nordea Direct) Topplån 2.70 0 0 50 2.98
268 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.70 0 0 50 2.98
269 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.70 0 0 50 2.98
270 Luster Sparebank Bustadlån 2.70 750 0 50 2.98
271 Grue Sparebank Boliglån 2.75 0 0 50 3.03
272 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.75 1,000 0 60 3.08
273 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 2.80 0 0 50 3.08
274 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.79 0 0 55 3.10
275 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 2.75 1,200 0 75 3.16
276 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 2.85 750 750 60 3.18
277 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.90 800 0 50 3.19
278 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.90 2,000 1,000 50 3.19
279 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.26
280 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.00 500 0 50 3.29
281 Spareskillingsbanken Boliglån 2.95 1,000 0 65 3.31
282 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.31
283 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 2.95 1,200 0 75 3.36
284 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.42
285 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.50
286 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.55
287 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.55
288 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 3.30 0 0 60 3.65
289 Lillesands Sparebank Boliglån 3.30 1,000 0 60 3.65
290 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.78
291 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 3.50 0 0 45 3.78
292 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.88
293 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 4.01
294 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.53
295 Danske Bank Toppfinansiering 5.70 1,000 0 45 6.08
296 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 10,000 35 6.34
297 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.78
298 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.90 0 5,000 50 7.38
299 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.56
300 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 8.15

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00