Boliglånsrente 500 000

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.43 0 0 0 1.44
2 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.52 0 0 0 1.53
3 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 650 2,500 55 1.58
4 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.40 0 0 45 1.63
5 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.40 0 0 45 1.63
6 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.62 0 0 0 1.63
7 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.64
8 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.64
9 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.50 0 0 35 1.68
10 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.60 0 0 15 1.68
11 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.50 0 0 40 1.71
12 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.71 0 0 0 1.72
13 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.74
14 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.74
15 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.49 0 0 50 1.74
16 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.58 0 0 35 1.76
17 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.77 0 0 0 1.78
18 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.49 0 0 60 1.79
19 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1.60 0 0 40 1.81
20 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.65 0 0 35 1.83
21 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.54 1,000 0 60 1.84
22 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.54 1,000 0 60 1.84
23 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.59 0 0 50 1.85
24 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.60 1,000 0 50 1.86
25 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 75% 1.60 1,200 0 50 1.86
26 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 0 1.87
27 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.87
28 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.88
29 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
30 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
31 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
32 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.59 1,000 0 60 1.89
33 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 60 1.89
34 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.89
35 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.59 1,000 2,000 60 1.90
36 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.88 0 0 0 1.90
37 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 1.65 0 0 50 1.91
38 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 1.65 0 0 50 1.91
39 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 1,000 0 50 1.91
40 Fana Sparebank 50 %-lån 1.65 1,000 0 50 1.91
41 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.94
42 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.95
43 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.95
44 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.69 1,000 0 50 1.95
45 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.96
46 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1.75 0 0 40 1.96
47 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.98
48 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.98
49 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.80 0 0 35 1.99
50 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.99
51 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 2.01
52 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 1.75 500 0 50 2.01
53 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.75 800 0 50 2.01
54 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 650 2,500 55 2.03
55 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
56 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
57 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
58 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 1,000 0 50 2.05
59 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 40 2.06
60 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.90 0 0 35 2.09
61 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.90 0 0 35 2.09
62 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.79 1,000 0 60 2.10
63 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2.09 0 0 0 2.11
64 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 2.11
65 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 1,000 0 50 2.11
66 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50% 1.85 1,200 0 50 2.11
67 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.89 0 0 45 2.13
68 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 2.13
69 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.89 950 0 50 2.15
70 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 2.16
71 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.90 1,000 0 50 2.16
72 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.85 0 0 65 2.18
73 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.19
74 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2.00 0 0 35 2.19
75 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 2.21
76 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
77 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
78 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 1.95 500 0 50 2.21
79 SpareBank 1 SMN LOfavør boliglån 75% 1.95 1,200 0 50 2.21
80 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 2.20 1,000 0 0 2.22
81 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.23
82 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.23
83 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 650 2,500 55 2.24
84 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 650 2,500 55 2.24
85 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.05 0 0 35 2.24
86 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 1,000 0 50 2.25
87 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.26
88 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 2.00 500 0 50 2.26
89 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 55 2.29
90 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.29
91 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 700 0 35 2.29
92 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.28 0 0 0 2.30
93 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 60 2.30
94 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.00 1,000 2,500 60 2.31
95 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.05 1,000 0 50 2.31
96 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.34
97 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.15 500 0 35 2.34
98 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.35
99 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.36
100 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2.05 750 750 60 2.36
101 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.37
102 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 2.35 500 0 0 2.38
103 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.41
104 Skue Sparebank Boliglån 2.10 0 0 60 2.41
105 Handelsbanken NUF Boliglån 2.10 2,000 0 60 2.42
106 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.15 2,000 1,000 50 2.42
107 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.09 1,200 0 65 2.43
108 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.44
109 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.14 1,000 0 60 2.46
110 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.19 950 0 50 2.46
111 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.47
112 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.25 0 0 40 2.47
113 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.16 1,500 0 60 2.48
114 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.25 0 0 45 2.49
115 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.30 0 0 35 2.50
116 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.47 0 0 0 2.50
117 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.47 0 0 0 2.50
118 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.19 1,000 2,000 60 2.51
119 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.19 1,000 2,000 60 2.51
120 Sparebank 68° Nord Boliglån 2.20 1,000 0 60 2.52
121 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.52
122 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.52
123 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.20 0 0 65 2.54
124 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.54
125 Sparebanken Sør Boliglån 2.20 1,000 0 65 2.54
126 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 55 2.54
127 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 45 2.55
128 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.56
129 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.24 1,000 0 60 2.56
130 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.29 1,000 0 50 2.56
131 Jæren Sparebank Boliglån 2.20 0 0 70 2.57
132 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.25 750 0 60 2.57
133 Etne Sparebank Avdragslån 60% - flytende rente 2.30 0 0 50 2.57
134 Etne Sparebank Avdragslån 80% - flytende rente 2.30 0 0 50 2.57
135 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 500 0 50 2.57
136 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.30 1,000 0 50 2.57
137 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 2.30 1,200 0 50 2.57
138 Grong Sparebank Boliglån 2.30 1,200 750 50 2.57
139 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.30 1,000 1,500 50 2.57
140 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2.20 1,000 0 75 2.59
141 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.25 1,000 0 65 2.59
142 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.60
143 Andebu Sparebank Boliglån 2.40 0 0 35 2.60
144 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 700 0 35 2.60
145 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.62
146 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.62
147 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2.30 0 0 60 2.62
148 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.30 1,000 0 60 2.62
149 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.30 1,000 0 60 2.62
150 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.30 1,000 0 60 2.62
151 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.59 1,000 0 0 2.62
152 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.59 1,000 0 0 2.62
153 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.35 500 0 50 2.62
154 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 45 2.65
155 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.45 0 0 35 2.65
156 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.34 1,000 0 60 2.66
157 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.39 1,000 0 50 2.66
158 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.40 750 0 50 2.67
159 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.40 800 0 50 2.67
160 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.67 0 0 0 2.70
161 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.67 0 0 0 2.70
162 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.40 1,000 0 60 2.72
163 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.40 1,000 0 60 2.72
164 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.45 0 0 50 2.72
165 Marker Sparebank Boliglån 2.45 750 0 50 2.72
166 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.45 1,000 0 50 2.72
167 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2.45 1,000 0 50 2.72
168 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.45 1,000 0 50 2.72
169 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2.35 0 0 75 2.74
170 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.40 0 0 65 2.75
171 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 2.57 0 0 30 2.75
172 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.55 0 0 35 2.75
173 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.44 750 0 60 2.76
174 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.44 1,000 0 60 2.76
175 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.76
176 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.49 950 0 50 2.76
177 Skagerrak Sparebank Boliglån 2.45 1,000 0 60 2.77
178 Orkla Sparebank Boliglån 2.50 1,000 0 50 2.78
179 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.78
180 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.50 1,000 0 50 2.78
181 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.55 0 0 40 2.78
182 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.49 0 0 55 2.79
183 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.45 0 0 65 2.80
184 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 2.45 1,000 0 65 2.80
185 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.50 0 0 55 2.80
186 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.50 0 0 55 2.80
187 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 80% av verdi 2.50 1,000 0 60 2.82
188 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.55 1,000 0 50 2.83
189 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.85
190 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.60 0 0 50 2.88
191 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.60 1,000 0 50 2.88
192 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.55 0 0 65 2.90
193 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 2.60 0 0 60 2.93
194 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.65 0 0 50 2.93
195 Hønefoss Sparebank Boliglån 2.65 1,000 0 50 2.93
196 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 2.70 0 0 40 2.93
197 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.70 0 0 40 2.93
198 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.60 0 0 65 2.95
199 Haltdalen Sparebank 60% Eika Boligkreditt 2.65 0 0 60 2.98
200 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.70 0 0 50 2.98
201 Luster Sparebank Bustadlån 2.70 750 0 50 2.98
202 Grue Sparebank Boliglån 2.75 0 0 50 3.03
203 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.80 0 0 45 3.06
204 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.75 1,000 0 60 3.08
205 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.79 0 0 55 3.10
206 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.80 0 0 55 3.11
207 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 130 3.12
208 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.90 800 0 50 3.19
209 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.90 2,000 1,000 50 3.19
210 Trøgstad Sparebank Boliglån 2.85 1,500 0 65 3.21
211 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.26
212 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.00 500 0 50 3.29
213 Spareskillingsbanken Boliglån 2.95 1,000 0 65 3.31
214 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.31
215 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.10 1,000 0 50 3.39
216 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.42
217 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 3.15 0 0 60 3.49
218 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.55
219 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.55
220 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 3.30 0 0 60 3.65
221 Lillesands Sparebank Boliglån 3.30 1,000 0 60 3.65
222 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 3.40 0 0 50 3.70
223 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.78
224 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 3.45 0 0 60 3.80
225 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 3.45 1,000 0 65 3.83
226 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.88
227 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 4.01
228 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 0 60 4.06
229 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4.50 1,000 0 65 4.92
230 Bank2 ASA Refinansiering 4.95 0 20,000 75 5.46
231 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 20,000 25 6.14
232 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.34
233 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.56
234 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 8.15

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00