Boliglånsrente 500 000

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente.

For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Romerike Sparebank Rehabiliteringslån 1.28 0 0 0 1.29
2 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.69 0 0 50 1.94
3 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.75 0 0 50 2.01
4 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 2.03 0 0 0 2.05
5 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 2.05 0 0 0 2.07
6 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.90 0 0 40 2.11
7 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 2.11 0 0 0 2.13
8 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 1.75 1,200 0 75 2.13
9 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.85 1,200 0 60 2.16
10 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.99 0 0 35 2.18
11 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 50% 1.90 700 2,600 55 2.19
12 Andebu Sparebank Grønt boliglån 2.00 0 0 35 2.19
13 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 1.89 0 0 60 2.20
14 Oslo Pensjonsforsikring AS Boliglån innenfor 75 % 1.97 0 0 45 2.21
15 Orkla Sparebank Grønt boliglån 1.90 1,000 0 60 2.21
16 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 1.95 750 0 50 2.21
17 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 70 % 2.00 0 0 40 2.21
18 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2.21 0 0 0 2.23
19 Oppdalsbanken Grønt boliglån 2.00 1,200 0 45 2.24
20 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 1.94 1,000 0 60 2.25
21 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.99 1,000 0 50 2.25
22 Rindal Sparebank Grønt boliglån 2.00 0 0 50 2.26
23 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 2.08 0 0 35 2.27
24 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 2.08 0 0 35 2.27
25 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 2.08 0 0 35 2.27
26 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2.26 0 0 0 2.28
27 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 1.90 1,200 0 75 2.28
28 Sunndal Sparebank Grønt boliglån 1.95 1,000 0 65 2.29
29 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt føstehjemslån 2.00 700 2,600 55 2.29
30 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 1.99 1,000 0 60 2.30
31 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 2.04 0 0 50 2.30
32 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/50 % 2.04 0 0 50 2.30
33 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/50 % 2.04 0 0 50 2.30
34 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 2.04 0 0 50 2.30
35 Aasen Sparebank Grønt boliglån 2.05 0 0 50 2.31
36 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2.30 0 0 0 2.32
37 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.99 0 0 65 2.33
38 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.99 0 0 65 2.33
39 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.99 1,000 0 65 2.33
40 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 1.99 1,000 0 65 2.33
41 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.99 1,000 0 65 2.33
42 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 2.10 0 0 45 2.34
43 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 2.10 0 0 45 2.34
44 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 2.15 0 0 35 2.34
45 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 2.04 1,000 2,000 60 2.35
46 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 2.04 1,000 2,000 60 2.35
47 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 2.02 1,300 0 65 2.36
48 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 2.10 0 0 50 2.37
49 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 2.10 0 0 50 2.37
50 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2.34 0 0 0 2.37
51 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 2.10 0 0 50 2.37
52 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 2.10 0 0 50 2.37
53 Grong Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.10 1,200 750 50 2.37
54 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 2.05 0 0 65 2.39
55 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 2.37 0 0 0 2.40
56 Sbanken ASA Boliglån 50 % 2.37 0 0 0 2.40
57 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 2.09 0 0 60 2.40
58 Vekselbanken Grønt oppussingslån 2.15 0 0 50 2.42
59 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 2.39 0 0 0 2.42
60 Vekselbanken Grønt bustadlån 2.15 0 0 50 2.42
61 Melhusbanken Grønt boliglån 2.15 1,000 2,500 50 2.42
62 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.23 0 0 35 2.42
63 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 2.11 1,200 0 60 2.43
64 Sparebanken Øst Grønt boliglån 2.04 1,250 0 75 2.43
65 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 2.09 0 0 65 2.43
66 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 2.10 0 0 65 2.44
67 Aasen Sparebank Midt Boliglån 2.19 0 0 50 2.46
68 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A-B 2.19 950 0 50 2.46
69 Totens Sparebank Grønt boliglån 2.15 1,000 0 60 2.47
70 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 2.20 0 0 50 2.47
71 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 2.20 0 0 50 2.47
72 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 2.20 0 0 50 2.47
73 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 2.20 0 0 50 2.47
74 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 2.20 0 0 50 2.47
75 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 2.20 0 0 50 2.47
76 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2.44 0 0 0 2.47
77 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 2.20 0 0 50 2.47
78 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 2.20 0 0 50 2.47
79 Sparebanken Møre Grønt boliglån 2.09 1,000 0 75 2.48
80 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 2.09 1,000 0 75 2.48
81 Larvikbanken Grønt boliglån 2.20 0 0 55 2.49
82 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 2.20 700 2,600 55 2.49
83 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 2.20 700 2,600 55 2.49
84 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 2.30 0 0 35 2.50
85 KLP Banken AS Fleksilån grønt 2.30 0 0 35 2.50
86 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 2.30 990 0 35 2.50
87 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 2.16 1,300 0 65 2.50
88 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 2.16 1,300 0 65 2.50
89 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 2.19 0 0 60 2.51
90 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 2.19 0 0 60 2.51
91 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 2.19 1,000 0 60 2.51
92 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 2.24 1,000 1,500 50 2.51
93 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 2.20 0 0 60 2.52
94 Etne Sparebank Grønt lån 2.25 0 0 50 2.52
95 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.25 0 0 50 2.52
96 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 75 % 2.19 0 0 65 2.53
97 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 2.20 0 0 65 2.54
98 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 2.52 0 0 0 2.55
99 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.52 0 0 0 2.55
100 Jæren Sparebank Grønt boliglån 2.19 0 0 70 2.56
101 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 2.24 0 0 60 2.56
102 Lillesands Sparebank Grønt lån 2.24 1,000 0 60 2.56
103 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 2.29 1,000 0 50 2.56
104 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.25 0 0 60 2.57
105 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 2.25 1,200 0 60 2.57
106 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.30 0 0 50 2.57
107 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 2.54 500 0 0 2.57
108 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 2.30 0 0 50 2.57
109 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 2.30 0 0 50 2.57
110 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 2.30 0 0 50 2.57
111 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 2.30 800 0 50 2.57
112 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 2.35 0 0 40 2.57
113 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån - Flexilån 2.19 1,000 0 75 2.58
114 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 2.24 0 0 65 2.58
115 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 2.24 0 0 65 2.58
116 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 2.22 0 0 70 2.59
117 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 2.25 1,000 0 65 2.59
118 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 2.30 700 2,600 55 2.60
119 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 2.30 700 2,600 55 2.60
120 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.40 0 0 35 2.60
121 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2.40 0 0 35 2.60
122 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.57 0 0 0 2.60
123 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.57 0 0 0 2.60
124 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 2.29 0 0 60 2.61
125 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 2.29 1,000 0 60 2.61
126 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 2.25 1,000 0 70 2.62
127 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 2.30 1,000 0 60 2.62
128 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 2.30 1,200 0 60 2.62
129 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 2.35 0 0 50 2.62
130 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 2.35 0 0 50 2.62
131 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 2.29 0 0 70 2.66
132 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 2.34 0 0 60 2.66
133 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 2.35 0 0 60 2.67
134 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.64 0 0 0 2.67
135 Aasen Sparebank Aktiv voksen 2.40 0 0 50 2.67
136 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 2.64 500 0 0 2.67
137 Marker Sparebank Grønt boliglån 2.40 750 0 50 2.67
138 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 2.30 2,000 0 75 2.69
139 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 2.35 0 0 65 2.69
140 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 2.50 0 0 35 2.70
141 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 2.39 0 0 60 2.71
142 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 2.39 0 0 60 2.71
143 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.69 0 0 0 2.72
144 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.34 1,000 0 75 2.73
145 Romerike Sparebank Grønt boliglån 2.40 0 0 65 2.75
146 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 2.40 0 0 65 2.75
147 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.40 1,000 0 65 2.75
148 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 2.49 1,000 0 50 2.76
149 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 2.45 0 0 60 2.77
150 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 2.45 1,000 0 60 2.77
151 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 2.54 500 0 45 2.79
152 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 2.45 750 0 65 2.80
153 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 2.50 700 2,600 55 2.80
154 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 2.50 1,000 0 60 2.82
155 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 2.79 500 0 0 2.83
156 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 2.55 500 0 50 2.83
157 Marker Sparebank Grønt rammelån 2.55 750 0 50 2.83
158 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.55 750 0 50 2.83
159 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 2.55 1,000 2,500 50 2.83
160 USBL (DNB) Boliglån 2.48 0 0 65 2.83
161 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 2.48 0 0 65 2.83
162 TOBB (DNB) Boliglån 2.48 1,000 0 65 2.83
163 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.52 1,500 0 60 2.85
164 Spareskillingsbanken Boliglån 2.50 1,000 0 65 2.85
165 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.55 0 0 55 2.85
166 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.55 0 0 55 2.85
167 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.65 0 0 35 2.85
168 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 2.54 1,000 0 60 2.87
169 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 2.59 1,000 0 50 2.87
170 Skue Sparebank Boliglån 2.55 0 0 60 2.88
171 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.55 0 0 60 2.88
172 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.60 750 0 50 2.88
173 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.60 990 0 50 2.88
174 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 2.49 1,000 0 75 2.89
175 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 2.50 1,200 0 75 2.90
176 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 2.60 700 2,600 55 2.90
177 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 85% 2.60 700 2,600 55 2.90
178 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 2.64 950 0 50 2.92
179 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 2.55 0 0 70 2.92
180 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 2.60 500 0 60 2.93
181 Sparebank 68° Nord Boliglån 2.60 1,000 0 60 2.93
182 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 2.60 1,000 2,500 60 2.93
183 Fana Sparebank 75 %-lån 2.65 500 0 50 2.93
184 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.59 0 0 65 2.94
185 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.59 0 0 65 2.94
186 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 2.59 1,000 0 65 2.94
187 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 2.55 0 0 75 2.95
188 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 2.55 1,200 0 75 2.95
189 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 2.55 2,000 0 75 2.95
190 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.75 500 0 35 2.96
191 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2.64 0 0 60 2.97
192 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.64 0 0 60 2.97
193 Skagerrak Sparebank Boliglån 2.64 1,000 2,000 60 2.97
194 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 2.69 1,000 0 50 2.97
195 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 2.69 1,000 0 50 2.97
196 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.60 0 0 70 2.98
197 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 2.70 0 0 50 2.98
198 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.95 1,000 0 0 2.99
199 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.95 1,000 0 0 2.99
200 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.96 0 0 0 3.00
201 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.96 0 0 0 3.00
202 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 2.65 0 0 65 3.00
203 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 2.74 0 0 50 3.02
204 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 2.74 0 0 50 3.02
205 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 2.70 0 0 60 3.03
206 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 2.70 750 0 60 3.03
207 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2.70 1,200 0 60 3.03
208 Handelsbanken NUF Boliglån 2.70 2,000 0 60 3.03
209 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.70 1,000 2,500 60 3.03
210 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 2.75 500 0 50 3.03
211 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.75 750 0 50 3.03
212 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.75 750 0 50 3.03
213 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.75 1,000 0 50 3.03
214 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 2.64 2,000 0 75 3.04
215 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.80 500 0 45 3.06
216 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.80 1,200 0 45 3.06
217 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.85 0 0 35 3.06
218 Berg Sparebank Boliglån 75 % 2.79 1,000 0 50 3.07
219 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.75 1,000 2,500 60 3.08
220 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 75 % 2.75 2,000 2,000 60 3.08
221 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 2.80 750 0 50 3.08
222 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.80 1,000 0 50 3.08
223 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.80 1,000 1,500 50 3.08
224 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.80 2,000 1,000 50 3.08
225 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 2.69 1,000 0 75 3.09
226 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.69 1,250 0 75 3.09
227 Trøgstad Sparebank Boliglån 2.74 1,500 0 65 3.10
228 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 2.70 1,000 0 75 3.10
229 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 2.75 0 0 65 3.11
230 Sunndal Sparebank Boliglån 2.75 1,000 0 65 3.11
231 Valle Sparebank Bustadlån 2.75 1,000 0 65 3.11
232 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.79 0 0 60 3.12
233 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.79 750 1,500 60 3.12
234 Fana Sparebank 85 %-lån 2.85 500 0 50 3.13
235 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.85 500 0 50 3.13
236 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.85 750 0 50 3.13
237 Marker Sparebank Boliglån 2.85 750 0 50 3.13
238 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.85 750 0 50 3.13
239 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 2.85 750 0 50 3.13
240 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 2.85 750 0 50 3.13
241 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 2.79 1,300 0 65 3.15
242 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 2.75 1,200 0 75 3.16
243 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.95 0 0 35 3.16
244 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.84 1,000 0 60 3.17
245 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.84 1,000 0 60 3.17
246 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 2.89 1,000 0 50 3.18
247 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.85 1,000 2,000 60 3.19
248 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.85 1,000 2,500 60 3.19
249 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 2.90 1,000 2,500 50 3.19
250 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 2.80 0 0 75 3.21
251 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.80 1,000 0 75 3.21
252 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.85 1,000 0 65 3.21
253 Andebu Sparebank Boliglån 3.00 0 0 35 3.21
254 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 2.89 0 0 60 3.22
255 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 2.89 1,000 0 60 3.23
256 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.94 950 0 50 3.23
257 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.95 0 0 50 3.24
258 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 2.95 0 0 50 3.24
259 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.95 0 0 50 3.24
260 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.89 1,300 0 65 3.25
261 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.90 0 1,000 65 3.26
262 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.90 0 1,000 65 3.26
263 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.00 500 0 45 3.26
264 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 2.94 1,000 0 60 3.28
265 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 2.94 750 1,500 60 3.28
266 Berg Sparebank Boliglån 85% 2.99 1,000 0 50 3.28
267 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 2.99 1,000 0 50 3.28
268 Jæren Sparebank Boliglån 2.90 0 0 70 3.28
269 Orkla Sparebank Boliglån 2.95 1,000 0 60 3.29
270 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.95 1,000 0 60 3.29
271 SpareBank 1 SMN Hyttelån 2.95 1,200 0 60 3.29
272 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 3.00 750 0 50 3.29
273 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 3.00 1,000 0 50 3.29
274 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3.00 1,000 0 50 3.29
275 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 2.89 1,000 0 75 3.30
276 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.95 0 0 65 3.31
277 Sparebanken Sør Boliglån 2.95 1,000 0 65 3.31
278 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.99 0 0 60 3.33
279 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 2.99 1,000 0 60 3.33
280 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 3.00 0 0 60 3.34
281 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 3.00 0 0 60 3.34
282 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank under 1 mill kr. 3.00 500 0 60 3.34
283 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 3.05 0 0 50 3.34
284 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 3.00 1,000 2,500 60 3.34
285 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 3.05 750 0 50 3.34
286 Grong Sparebank Boliglån 3.05 1,200 750 50 3.34
287 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.99 1,000 0 65 3.35
288 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 3.00 0 0 65 3.36
289 Romerike Sparebank Boliglån med stil 50 % 3.00 0 0 65 3.36
290 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 3.00 900 0 65 3.36
291 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 3.00 1,000 0 65 3.36
292 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 3.10 1,200 0 45 3.37
293 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 3.00 0 0 70 3.39
294 Ørskog Sparebank Bustadlån 3.00 1,000 0 70 3.39
295 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 3.05 0 0 60 3.39
296 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 3.10 0 0 50 3.39
297 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 3.10 1,000 2,500 50 3.39
298 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 3.04 1,300 0 65 3.40
299 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 3.00 1,200 0 75 3.41
300 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 3.05 0 0 65 3.41
301 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 3.10 0 0 55 3.42
302 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 3.09 0 0 60 3.43
303 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 3.09 750 1,500 60 3.43
304 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 3.10 1,000 0 60 3.44
305 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 3.15 0 0 50 3.44
306 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 3.15 750 0 50 3.44
307 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 3.15 800 0 50 3.44
308 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 3.15 800 0 50 3.44
309 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3.15 1,000 0 50 3.44
310 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 3.09 1,000 0 65 3.46
311 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 3.10 900 0 65 3.47
312 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 3.14 1,000 0 60 3.48
313 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 3.20 0 0 50 3.49
314 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 3.20 0 0 50 3.49
315 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 3.15 1,000 2,500 60 3.49
316 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.50
317 Sparebanken DIN Boliglån 3.19 750 0 60 3.53
318 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 3.24 950 0 50 3.54
319 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 3.15 1,200 0 75 3.57
320 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 3.20 1,200 0 75 3.62
321 Romerike Sparebank Boliglån 75% 3.25 0 0 65 3.62
322 Romerike Sparebank Boliglån med stil 75 % 3.25 0 0 65 3.62
323 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 3.25 0 0 65 3.62
324 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 3.35 0 0 50 3.65
325 Romerike Sparebank Boliglån 85% 3.30 0 0 65 3.67
326 Romerike Sparebank Boliglån med stil 85 % 3.30 0 0 65 3.67
327 Grue Sparebank Boliglån 3.40 0 0 50 3.70
328 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 3.39 750 1,500 60 3.74
329 Luster Sparebank Bustadlån 3.40 750 0 60 3.75
330 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.45 1,000 0 50 3.75
331 Ørland Sparebank Boliglån 85% 3.45 2,000 1,000 50 3.75
332 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 3.40 1,000 0 65 3.78
333 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.50 500 0 60 3.85
334 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 3.65 800 0 50 3.96
335 Larvikbanken Eika boligkreditt eKunde 3.65 0 0 55 3.98
336 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.75 990 0 50 4.06
337 Larvikbanken Eika boligkreditt ordinær 3.75 0 0 55 4.09
338 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.75 0 0 55 4.09
339 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 3.75 750 0 60 4.11
340 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.85 0 0 55 4.19
341 Lillesands Sparebank Boliglån 4.05 1,000 0 60 4.43
342 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 4.20 0 0 55 4.56
343 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 4.25 0 0 45 4.56
344 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 4.30 0 0 55 4.66
345 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.40 0 1,000 65 4.82
346 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.53
347 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 5.70 0 5,000 50 6.11
348 Bank2 ASA Refinansiering 5.73 0 20,000 75 6.28
349 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 10,000 35 6.34
350 Danske Bank Toppfinansiering 6.45 1,000 0 45 6.87
351 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.56
352 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 8.15

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1