Boliglånsrente 500 000

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 2.18 0 1,800 30 2.35
2 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.34 0 0 50 2.61
3 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.34 0 0 50 2.61
4 Handelsbanken NUF Boliglån (Juristforbundet) 2.42 0 0 45 2.67
5 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.44 0 0 50 2.71
6 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.44 0 0 50 2.71
7 Sbanken ASA Boliglån 50 % 2.72 0 0 0 2.75
8 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.55 0 2,500 40 2.78
9 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 2.75 0 1,000 15 2.86
10 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 2.54 1,000 2,500 60 2.87
11 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 2.62 0 0 45 2.87
12 OBOS-banken AS Grønt boliglån 2.70 0 1,500 35 2.91
13 Storebrand Bank ASA Boliglån UNIO 2.69 0 0 50 2.97
14 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 2.64 1,000 2,500 60 2.97
15 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 2.69 1,000 2,000 50 2.97
16 Haltdalen Sparebank 60% Eika Boligkreditt 2.65 0 2,500 60 2.98
17 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 2.65 1,000 1,950 60 2.98
18 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 2.70 0 0 50 2.98
19 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 60% EBK 2.70 950 1,000 50 2.98
20 Fana Sparebank 50 %-lån 2.70 1,000 1,000 50 2.98
21 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 2.70 800 1,750 50 2.98
22 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 2.80 0 1,500 35 3.01
23 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 2.80 0 1,500 35 3.01
24 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 2.75 1,000 1,500 50 3.03
25 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 2.80 0 0 40 3.03
26 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 2.73 0 0 60 3.06
27 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 2.74 1,000 1,950 60 3.07
28 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.75 1,000 2,500 60 3.08
29 Gjensidige Bank Boliglån inntil 50 % 2.80 950 750 50 3.08
30 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 3.05 0 0 0 3.09
31 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.85 750 2,000 45 3.11
32 Sparebanken Øst Grønt boliglån 2.79 1,000 0 65 3.15
33 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 2.85 0 2,500 55 3.16
34 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 2.85 0 3,000 55 3.16
35 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 2.85 650 2,500 55 3.16
36 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.95 0 1,500 35 3.16
37 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 2.95 0 0 40 3.19
38 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 60% 2.85 0 1,500 65 3.21
39 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.95 750 2,000 45 3.21
40 DNB Bank ASA Grønt boliglån 2.89 1,000 1,900 60 3.23
41 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 2.94 1,000 1,000 50 3.23
42 Drangedal Sparebank Boliglån 60% 2.95 750 1,750 50 3.24
43 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.90 0 2,500 65 3.26
44 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.90 1,000 2,500 65 3.26
45 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 3.00 0 1,500 45 3.26
46 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.99 950 1,000 50 3.28
47 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 2.95 0 2,500 60 3.29
48 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 3.24 0 0 0 3.29
49 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 80% 2.95 0 1,500 65 3.31
50 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 3.10 0 1,500 35 3.32
51 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 3.10 0 2,000 35 3.32
52 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.00 1,000 2,000 60 3.34
53 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 3.00 1,000 2,000 60 3.34
54 Fana Sparebank 75 %-lån 3.05 1,000 1,000 50 3.34
55 Valle Sparebank Bustadlån 60% 3.05 1,000 2,000 50 3.34
56 Valle Sparebank Bustadlån 75% 3.05 1,000 2,000 50 3.34
57 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 3.15 0 1,500 35 3.37
58 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 3.34 0 0 0 3.39
59 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 3.10 0 1,500 50 3.39
60 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.10 500 1,500 50 3.39
61 Sbanken ASA Boliglån 75 % 3.35 0 0 0 3.40
62 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 3.35 0 0 0 3.40
63 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 3.05 0 2,500 70 3.44
64 Handelsbanken NUF Boliglån 3.10 2,000 3,000 60 3.44
65 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 3.15 500 2,000 50 3.44
66 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 3.15 1,000 2,000 50 3.44
67 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 3.10 1,000 2,500 65 3.47
68 Sunndal Sparebank Boliglån 3.15 1,000 3,500 55 3.47
69 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 3.25 0 1,500 35 3.47
70 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 3.25 0 1,500 35 3.47
71 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 60 % 3.25 500 2,000 35 3.47
72 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 3.25 700 1,800 35 3.47
73 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 3.15 0 2,500 60 3.49
74 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 3.15 1,000 2,000 60 3.49
75 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 3.15 750 2,500 60 3.49
76 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.15 2,000 2,000 60 3.50
77 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 3.20 1,000 2,000 50 3.50
78 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 3.25 0 1,500 45 3.52
79 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 3.25 750 2,000 45 3.52
80 Storebrand Bank ASA Bærekraftig boliglån 3.25 950 1,000 50 3.55
81 Fana Sparebank 85 %-lån 3.25 1,000 1,000 50 3.55
82 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 3.25 0 2,000 50 3.55
83 Sogn Sparebank Bustadlån 75% 3.25 500 2,000 50 3.55
84 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 3.20 750 5,000 60 3.55
85 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.25 1,000 2,000 60 3.60
86 Gjensidige Bank Boliglån inntil 75 % 3.30 950 750 50 3.60
87 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.30 500 1,500 50 3.60
88 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 3.30 500 1,500 50 3.60
89 SpareBank 1 Telemark Boliglån 3.30 1,000 2,000 50 3.60
90 Orkla Sparebank Boliglån 3.30 1,000 2,000 50 3.60
91 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 3.30 1,000 2,000 50 3.60
92 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 70% 3.30 650 2,500 55 3.62
93 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 3.59 0 0 0 3.65
94 Sbanken ASA Boliglån 85 % 3.59 0 0 0 3.65
95 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3.35 1,000 2,000 50 3.65
96 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.35 750 2,500 50 3.65
97 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 3.35 1,200 2,650 50 3.65
98 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 3.35 1,000 3,000 50 3.65
99 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3.35 1,000 5,000 50 3.65
100 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 3.30 0 2,500 65 3.67
101 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 3.30 1,000 3,250 65 3.68
102 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.40 750 2,000 45 3.68
103 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 3.40 0 2,000 50 3.70
104 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 3.40 1,000 1,500 50 3.70
105 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 3.40 750 2,000 50 3.70
106 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 60% 3.40 625 2,500 55 3.73
107 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 75% 3.40 650 2,500 55 3.73
108 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 3.39 0 3,000 60 3.74
109 Sparebank 68° Nord Boliglån 3.40 1,000 3,500 60 3.75
110 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 3.45 500 2,000 50 3.75
111 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 3.45 1,000 2,000 50 3.75
112 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 3.45 1,000 2,000 50 3.75
113 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.45 1,000 2,000 50 3.75
114 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 3.45 1,000 2,000 50 3.75
115 Tolga-Os Sparebank Boliglån inntil 85 % 3.45 1,000 2,500 50 3.75
116 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.45 2,000 4,000 50 3.76
117 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 3.70 1,000 0 0 3.76
118 Landkreditt Bank AS Boliglån 3.70 1,000 0 0 3.76
119 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 3.55 0 1,500 35 3.78
120 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 3.10 1,000 2,500 130 3.79
121 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 3.45 0 2,500 60 3.80
122 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 3.45 1,000 1,900 60 3.80
123 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 3.45 750 2,500 60 3.80
124 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 3.45 1,000 2,500 60 3.80
125 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 3.45 1,000 2,500 60 3.80
126 Etne Sparebank 80% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.81
127 Etne Sparebank 60% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.81
128 Hønefoss Sparebank Boliglån 3.50 1,000 2,000 50 3.81
129 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 3.50 1,000 3,000 50 3.81
130 Ørskog Sparebank Bustadlån 3.50 1,000 3,000 55 3.83
131 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 3.49 1,000 1,900 60 3.85
132 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 3.49 1,000 1,900 60 3.85
133 Lillesands Sparebank Total Boliglån 3.49 1,000 2,000 60 3.85
134 Jæren Sparebank Boliglån 3.45 0 3,500 70 3.85
135 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 3.50 0 2,500 60 3.86
136 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 3.55 1,000 1,000 50 3.86
137 Marker Sparebank Boliglån 3.55 750 2,000 50 3.86
138 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 60% 3.55 900 2,750 50 3.86
139 Grong Sparebank Boliglån 3.55 1,200 2,500 50 3.86
140 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 3.45 0 3,000 75 3.88
141 Sparebanken Møre Møre Boliglån 3.45 1,000 2,500 75 3.88
142 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 3.50 1,000 2,500 65 3.88
143 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 3.50 0 2,500 70 3.91
144 Blaker Sparebank Boliglån 60% 3.50 0 3,500 70 3.91
145 Danske Bank Boliglån inntil 80% 3.55 1,000 1,200 60 3.91
146 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 3.55 1,000 1,900 60 3.91
147 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 3.55 1,500 2,500 60 3.91
148 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 3.60 1,000 2,000 50 3.91
149 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 3.65 0 0 40 3.91
150 Sparebanken Øst Boliglån 75% 3.55 1,000 3,250 65 3.93
151 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 3.70 0 1,500 35 3.94
152 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 3.70 700 1,800 35 3.94
153 Skue Sparebank Boliglån 3.60 0 2,500 60 3.96
154 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 3.60 1,000 2,000 60 3.96
155 Trøgstad Sparebank Boliglån 3.65 1,500 4,000 50 3.96
156 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 3.65 0 2,250 55 3.99
157 Skagerrak Sparebank Boliglån 3.70 1,000 1,250 50 4.01
158 Eidsberg Sparebank Boliglån 3.70 1,000 1,500 50 4.01
159 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 3.70 800 1,750 50 4.01
160 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 3.70 1,000 2,000 50 4.01
161 Spareskillingsbanken Boliglån 3.65 1,000 2,000 65 4.04
162 LillestrømBanken Boliglån 60% 3.65 0 3,500 65 4.04
163 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 3.70 0 2,500 55 4.04
164 SpareBank 1 Modum Boliglån 3.70 0 3,000 55 4.04
165 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.75 0 1,500 45 4.04
166 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 3.80 0 1,500 35 4.04
167 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 3.69 1,000 1,900 60 4.05
168 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 2,500 60 4.06
169 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 3.70 750 2,500 60 4.06
170 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 3.75 900 2,750 50 4.07
171 Gildeskål Sparebank 1. prioritets boliglån innenfor 60% 3.75 1,000 3,000 50 4.07
172 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 3.80 0 2,500 40 4.07
173 Sparebanken Sør Boliglån 3.70 1,000 2,500 65 4.09
174 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 3.75 1,000 4,000 60 4.12
175 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.80 1,000 1,500 50 4.12
176 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 3.80 1,000 2,000 50 4.12
177 Andebu Sparebank Boliglån 3.65 0 2,000 85 4.14
178 LillestrømBanken Boliglån 80% 3.75 0 3,500 65 4.14
179 Blaker Sparebank Boliglån 85% 3.75 0 3,500 70 4.17
180 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 3.80 1,000 2,500 60 4.17
181 Grue Sparebank Boliglån 3.85 0 2,000 50 4.17
182 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.85 500 2,000 50 4.17
183 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 3.90 0 2,000 50 4.22
184 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 3.95 0 2,500 40 4.22
185 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 3.95 0 2,500 40 4.22
186 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 3.90 0 3,000 55 4.25
187 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 3.90 650 2,500 55 4.25
188 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.95 950 1,000 50 4.27
189 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 85 % av verdigrunnlag) 3.90 0 2,500 65 4.30
190 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 3.95 0 2,250 55 4.30
191 Helgeland Sparebank Helgeland Total 3.95 0 5,000 60 4.32
192 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.05 750 2,000 45 4.35
193 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 4.00 2,000 2,000 60 4.38
194 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 4.10 0 3,000 55 4.45
195 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 4.10 650 2,500 55 4.45
196 Lillesands Sparebank Boliglån 4.15 1,000 2,000 60 4.53
197 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 4.20 0 5,000 60 4.58
198 Valle Sparebank Bustadlån 85% 4.25 1,000 2,000 50 4.59
199 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 4.35 800 1,750 50 4.69
200 Ørland Sparebank Boliglån 85% 4.35 2,000 4,000 50 4.69
201 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 4.35 1,000 2,500 65 4.77
202 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.45 0 1,500 50 4.79
203 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.50 750 2,500 50 4.85
204 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 4.55 0 5,000 60 4.95
205 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 4.70 0 2,600 55 5.08
206 SpareBank 1 Gudbrandsdal Ordinært boliglån 4.85 800 1,750 50 5.21
207 Bank2 ASA Refinansiering 4.95 0 20,000 75 5.46
208 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 5.10 1,000 2,500 65 5.55
209 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 5.15 0 2,600 55 5.55
210 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 5.30 0 2,600 55 5.71
211 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 5.75 0 2,600 55 6.18
212 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.34
213 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 20,000 75 7.58
214 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 20,000 75 8.17

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00