Boliglånsrente 500 000

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Romerike Sparebank Rehabiliteringslån 1,28 0 0 0 1,29
2 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1,98 0 0 50 2,24
3 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 2,53 0 0 0 2,56
4 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 2,61 0 0 0 2,64
5 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2,71 0 0 0 2,74
6 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2,76 0 0 0 2,80
7 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2,80 0 0 0 2,84
8 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2,84 0 0 0 2,88
9 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 3,05 0 0 0 3,09
10 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 2,75 1 000 0 65 3,11
11 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 2,85 750 0 50 3,13
12 Oslo Pensjonsforsikring AS Boliglån innenfor 75 % 2,97 0 0 45 3,23
13 Oppdalsbanken Grønt boliglån 2,99 1 200 0 45 3,25
14 Voss Sparebank Grønt bustadlån 2,99 0 0 50 3,28
15 Rindal Sparebank Grønt boliglån 3,00 0 0 50 3,29
16 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 3,05 0 0 40 3,29
17 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/50 % 3,04 0 0 50 3,33
18 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/50 % 3,04 0 0 50 3,33
19 Evje og Hornnes Sparebank Grønt Boliglån 3,00 1 000 0 60 3,34
20 Vekselbanken Grønt bustadlån 3,05 0 0 50 3,34
21 Aasen Sparebank Grønt boliglån 3,05 0 0 50 3,34
22 Vekselbanken Grønt oppussingslån 3,05 0 0 50 3,34
23 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 2,99 1 000 0 65 3,35
24 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 3,10 0 0 50 3,39
25 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 3,10 0 0 50 3,39
26 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75 % 3,15 0 0 40 3,39
27 Luster Sparebank Grønt Bustadlån 3,09 750 0 60 3,43
28 Grong Sparebank Grønt rehabiliteringslån 3,10 1 200 750 60 3,44
29 Grong Sparebank Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% 3,10 1 200 750 60 3,44
30 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 3,04 0 0 75 3,45
31 Andebu Sparebank Grønt boliglån 3,00 0 0 85 3,46
32 OBOS-banken AS Grønt boliglån 3,25 0 0 35 3,47
33 Aasen Sparebank Midt Boliglån 3,19 0 0 50 3,48
34 Totens Sparebank Grønt boliglån 3,15 1 000 0 60 3,49
35 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 3,20 0 0 50 3,49
36 Etne Sparebank Grønt lån 3,20 0 0 50 3,49
37 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 3,20 0 0 50 3,49
38 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 3,20 0 0 50 3,49
39 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 3,20 0 0 50 3,49
40 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 3,20 0 0 50 3,49
41 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 3,20 0 0 50 3,49
42 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 3,20 750 0 50 3,50
43 Åfjord Sparebank Grønt boliglån 3,20 1 000 0 50 3,50
44 Spareskillingsbanken Grønt boliglån 3,15 1 000 0 65 3,52
45 Larvikbanken Grønt boliglån 3,20 0 0 55 3,52
46 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 3,20 0 0 60 3,54
47 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 3,25 0 0 50 3,55
48 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 3,15 1 200 0 75 3,57
49 Agder Sparebank Grønt boliglån 3,19 900 0 70 3,58
50 Lillesands Sparebank Grønt lån 3,24 1 000 0 60 3,59
51 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 3,24 1 200 0 60 3,59
52 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 3,30 0 0 50 3,60
53 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 3,30 0 0 50 3,60
54 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 3,30 750 0 50 3,60
55 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 3,54 0 0 0 3,60
56 Sbanken ASA Boliglån 50 % 3,54 0 0 0 3,60
57 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 3,20 2 000 0 75 3,62
58 Sunndal Sparebank Boliglån 3,25 1 000 0 65 3,62
59 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 3,25 1 000 0 70 3,65
60 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 3,35 750 0 50 3,65
61 Sunndal Sparebank Grønt førstehjemslån 3,30 1 000 0 65 3,67
62 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 3,34 1 000 0 60 3,69
63 Marker Sparebank Grønt boliglån 3,39 750 0 50 3,69
64 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 3,39 1 000 0 50 3,69
65 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 3,35 0 0 60 3,70
66 Sparebanken Øst Grønt førstehjemslån 3,28 0 0 75 3,70
67 Aasen Sparebank Aktiv voksen 3,40 0 0 50 3,70
68 Bjugn Sparebank Lån til bolig til 60% 3,40 1 000 0 50 3,70
69 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 3,34 1 300 0 65 3,71
70 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 3,49 0 0 35 3,72
71 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 3,30 1 200 0 75 3,72
72 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 3,50 0 0 35 3,73
73 SpareBank 1 Østlandet Grønt energilån 3,39 1 000 0 60 3,74
74 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 3,39 1 000 0 60 3,74
75 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 3,40 0 0 60 3,75
76 Orkla Sparebank Grønt boliglån 3,40 1 000 0 60 3,75
77 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 50% 3,40 750 2 700 60 3,75
78 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 3,50 0 0 40 3,76
79 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 3,34 0 0 75 3,76
80 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 3,39 0 0 65 3,77
81 USBL (DNB) Grønt boliglån 3,39 0 0 65 3,77
82 DNB Bank ASA Grønt boliglån 3,39 1 000 0 65 3,77
83 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 3,35 2 000 0 75 3,78
84 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 75% av markedsverdi 3,40 1 000 0 65 3,78
85 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A og B 3,49 950 0 50 3,79
86 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 3,74 0 0 0 3,80
87 Sbanken ASA Boliglån 60% 3,74 0 0 0 3,80
88 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 3,45 0 0 60 3,80
89 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 3,45 1 000 0 60 3,80
90 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt føstehjemslån 3,45 750 2 700 60 3,80
91 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 3,50 750 0 50 3,81
92 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 3,58 0 0 35 3,81
93 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 3,58 0 0 35 3,81
94 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 3,45 750 0 65 3,83
95 Sunndal Sparebank Grønt rehabiliteringslån bolig 3,45 1 000 0 65 3,83
96 Sunndal Sparebank Grønt boliglån 3,45 1 000 0 65 3,83
97 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 3,49 1 000 2 000 60 3,85
98 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 3,49 1 000 2 000 60 3,85
99 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 3,50 500 0 60 3,85
100 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 3,50 1 000 0 60 3,86
101 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 3,50 1 200 0 60 3,86
102 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 3,49 0 0 65 3,87
103 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 3,49 0 0 65 3,87
104 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 3,49 0 0 65 3,87
105 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 3,59 0 0 45 3,87
106 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 3,59 0 0 45 3,87
107 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 3,52 1 500 0 60 3,88
108 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 85% av markedsverdi 3,50 1 000 0 65 3,88
109 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 3,65 0 0 35 3,89
110 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 3,46 2 000 0 75 3,89
111 Agder Sparebank Lån innenfor 60% av boligverdi 3,49 900 0 70 3,89
112 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 3,54 0 0 60 3,90
113 Sbanken ASA Boliglån 75 % 3,83 0 0 0 3,90
114 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 3,83 0 0 0 3,90
115 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 3,52 1 300 0 65 3,90
116 Skue Sparebank Boliglån 3,55 0 0 60 3,91
117 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 3,55 1 000 2 500 60 3,91
118 Sparebanken Øst Grønt boliglån 3,48 1 250 0 75 3,91
119 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 3,68 0 0 35 3,92
120 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 3,55 0 0 65 3,93
121 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 3,55 1 000 0 65 3,93
122 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 3,59 0 0 60 3,95
123 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 3,59 0 0 60 3,95
124 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 3,64 950 0 50 3,95
125 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 3,64 1 000 0 50 3,95
126 Sparebank 68° Nord Boliglån 3,60 1 000 0 60 3,96
127 Melhusbanken Grønt boliglån 3,65 1 000 2 500 50 3,96
128 Melhusbanken Grønt rehabiliteringslån 3,65 1 000 2 500 50 3,96
129 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 3,73 0 0 35 3,97
130 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 3,59 0 0 65 3,97
131 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 3,55 0 0 75 3,98
132 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 3,60 0 0 65 3,98
133 Valle Sparebank Bustadlån 3,60 1 000 0 65 3,98
134 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 3,92 0 0 0 3,99
135 Jæren Sparebank Grønt boliglån 3,59 0 0 70 4,00
136 Skagerrak Sparebank Boliglån 3,64 1 000 2 000 60 4,00
137 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 3,69 1 000 1 500 50 4,00
138 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 3,94 0 0 0 4,01
139 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 3,65 1 000 2 500 60 4,01
140 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 3,70 1 000 1 500 50 4,01
141 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 3,59 1 000 0 75 4,02
142 Sparebanken Møre Grønt boliglån 3,59 1 000 0 75 4,02
143 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 3,65 1 000 0 65 4,04
144 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 3,66 1 300 0 65 4,05
145 Agder Sparebank Øvrige boliglån 3,64 900 0 70 4,05
146 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 3,69 0 0 60 4,05
147 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 3,69 1 000 0 60 4,05
148 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 3,74 0 0 50 4,05
149 Berg Sparebank Boliglån 75 % 3,74 1 000 0 50 4,05
150 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 3,70 0 0 60 4,06
151 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 3,70 750 0 60 4,06
152 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 3,70 750 2 700 60 4,06
153 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 3,70 750 2 700 60 4,06
154 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3,70 1 000 2 500 60 4,06
155 SpareBank 1 Helgeland LOfavør boliglån 75 % 3,69 0 0 65 4,08
156 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 3,70 0 0 65 4,09
157 KLP Banken AS Fleksilån grønt 3,85 0 0 35 4,09
158 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 3,85 0 0 35 4,09
159 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 3,69 0 0 70 4,10
160 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 3,79 1 000 0 50 4,11
161 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 3,75 1 200 0 60 4,11
162 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 3,80 0 0 50 4,12
163 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 3,80 0 0 50 4,12
164 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 75 % 3,75 2 000 2 000 60 4,12
165 Marker Sparebank Grønt rammelån 3,80 750 0 50 4,12
166 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 3,80 750 0 50 4,12
167 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 3,80 800 0 50 4,12
168 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 3,80 2 000 1 000 50 4,12
169 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån - Flexilån 3,69 1 000 0 75 4,13
170 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 3,84 500 0 45 4,13
171 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 3,85 1 200 0 45 4,14
172 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 3,90 990 0 35 4,15
173 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 4,07 0 0 0 4,15
174 Sbanken ASA Boliglån 85 % 4,07 0 0 0 4,15
175 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 3,79 0 0 60 4,16
176 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 3,79 1 000 0 60 4,16
177 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 3,84 1 000 0 50 4,16
178 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 3,80 1 000 0 60 4,17
179 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 3,80 1 200 0 60 4,17
180 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 4,09 500 0 0 4,17
181 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 3,85 0 0 50 4,17
182 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 3,85 0 0 50 4,17
183 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 3,80 750 2 700 60 4,17
184 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 3,80 750 2 700 60 4,17
185 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 3,80 1 000 2 500 60 4,17
186 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3,85 1 000 0 50 4,17
187 Romerike Sparebank Grønt boliglån 3,80 0 0 65 4,19
188 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 3,80 0 0 65 4,19
189 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 3,95 0 0 35 4,20
190 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 3,95 0 0 35 4,20
191 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 3,79 0 0 70 4,20
192 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 3,84 0 0 60 4,21
193 Lillesands Sparebank Total Boliglån 3,84 1 000 0 60 4,21
194 Grue Sparebank Boliglån 3,90 0 0 50 4,22
195 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 3,90 0 0 50 4,22
196 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 4,14 0 0 0 4,22
197 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 75% 4,14 500 0 0 4,22
198 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 3,90 0 0 50 4,22
199 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 3,90 0 0 50 4,22
200 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 3,80 0 0 75 4,24
201 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 3,85 0 0 65 4,24
202 Andebu Sparebank Boliglån 4,00 0 0 35 4,25
203 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 3,89 0 0 60 4,26
204 Marker Sparebank Boliglån 3,94 750 0 50 4,26
205 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 3,94 950 0 50 4,26
206 Berg Sparebank Boliglån 85% 3,94 1 000 0 50 4,26
207 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 3,85 0 0 70 4,27
208 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3,95 750 0 50 4,27
209 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 3,95 1 000 0 50 4,27
210 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 3,84 1 000 0 75 4,28
211 Sparebanken Sør Grønt boliglån 3,90 1 000 0 65 4,29
212 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 3,90 0 1 000 65 4,29
213 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 3,90 0 1 000 65 4,29
214 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 4,22 0 0 0 4,30
215 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 3,99 1 000 0 50 4,31
216 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 3,95 1 000 2 500 60 4,32
217 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 4,00 750 0 50 4,32
218 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 4,00 1 000 0 50 4,32
219 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 4,00 1 000 0 50 4,32
220 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 3,89 1 000 0 75 4,33
221 Sogn Sparebank Bustadlån 75% Sogn Sparebank 4,00 500 0 60 4,37
222 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 4,29 500 0 0 4,38
223 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 4,05 0 0 50 4,38
224 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 4,00 750 2 700 60 4,38
225 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 4,05 500 0 50 4,38
226 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4,05 750 0 50 4,38
227 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 4,05 1 000 2 500 50 4,38
228 USBL (DNB) Boliglån 3,98 0 0 65 4,38
229 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 3,98 0 0 65 4,38
230 TOBB (DNB) Boliglån 3,98 1 000 0 65 4,38
231 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 3,95 0 0 75 4,40
232 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 4,10 500 0 45 4,40
233 Sparebanken DIN Boliglån 4,04 750 0 60 4,42
234 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 4,04 1 000 0 60 4,42
235 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 4,09 1 000 0 50 4,42
236 Selbu Sparebank Boliglån 80% 4,05 0 0 60 4,43
237 Grong Sparebank Boliglån 4,05 1 200 750 60 4,43
238 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 4,00 1 200 0 75 4,45
239 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 4,05 0 0 65 4,45
240 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 4,10 0 0 55 4,45
241 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 4,10 0 0 55 4,45
242 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 4,15 1 200 0 45 4,45
243 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 4,05 0 0 70 4,48
244 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 4,15 0 0 50 4,48
245 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 4,10 750 2 700 60 4,48
246 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 4,10 750 2 700 60 4,48
247 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 4,10 1 000 2 500 60 4,48
248 Fana Sparebank 75 %-lån 4,15 500 0 50 4,48
249 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 4,15 750 0 50 4,48
250 Eidsberg Sparebank Boliglån 4,15 1 000 0 50 4,48
251 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 4,09 0 0 65 4,49
252 Trøgstad Sparebank Boliglån 4,09 1 500 0 65 4,49
253 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 4,05 1 200 0 75 4,50
254 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 4,14 0 0 60 4,52
255 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 4,14 0 0 60 4,52
256 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 4,19 1 000 0 50 4,52
257 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 4,20 0 0 50 4,53
258 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 4,20 0 0 50 4,53
259 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt fleksilån 4,20 0 0 50 4,53
260 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 4,15 2 000 2 000 60 4,53
261 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 4,20 990 0 50 4,53
262 Landkreditt Bank AS Boliglån 4,45 1 000 0 0 4,54
263 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 4,45 1 000 0 0 4,54
264 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 4,15 0 0 65 4,55
265 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 4,25 500 0 45 4,56
266 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 4,24 0 0 50 4,57
267 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 4,20 1 200 0 60 4,58
268 Handelsbanken NUF Boliglån 4,20 2 000 0 60 4,58
269 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 4,25 500 0 50 4,58
270 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 4,25 750 0 50 4,58
271 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 4,34 500 0 35 4,60
272 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 4,25 1 000 2 000 60 4,64
273 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 4,19 1 000 0 75 4,65
274 Sparebanken Øst Boliglån 75% 4,19 1 250 0 75 4,65
275 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 4,24 1 300 0 65 4,65
276 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 4,20 1 000 0 75 4,66
277 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 4,40 0 0 35 4,66
278 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 4,29 0 0 60 4,68
279 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 4,29 750 1 500 60 4,68
280 Ørskog Sparebank Bustadlån 4,25 1 000 0 70 4,68
281 Fana Sparebank 85 %-lån 4,35 500 0 50 4,69
282 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 4,25 0 0 75 4,71
283 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 4,25 1 200 0 75 4,71
284 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 4,34 1 000 0 60 4,73
285 Luster Sparebank Bustadlån 4,35 750 0 60 4,74
286 Danske Bank Boliglån 4,35 1 000 0 60 4,74
287 SpareBank 1 SMN Hyttelån 4,35 1 200 0 60 4,74
288 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 4,40 1 000 2 500 50 4,74
289 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 4,30 1 000 0 75 4,76
290 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 4,35 1 000 0 65 4,76
291 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 4,50 0 0 35 4,77
292 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 4,39 0 0 60 4,78
293 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 4,39 1 000 0 60 4,78
294 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 4,44 500 0 50 4,78
295 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 4,45 1 000 0 50 4,79
296 Ørland Sparebank Boliglån 85% 4,45 2 000 1 000 50 4,79
297 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 4,39 1 300 0 65 4,81
298 Romerike Sparebank Boliglån med stil 50 % 4,40 0 0 65 4,82
299 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 4,40 0 0 65 4,82
300 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 4,44 1 000 0 60 4,83
301 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 4,44 750 1 500 60 4,83
302 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 4,49 1 000 0 50 4,83
303 Jæren Sparebank Boliglån 4,40 0 0 70 4,84
304 Orkla Sparebank Boliglån 4,45 1 000 0 60 4,84
305 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 4,39 1 000 0 75 4,86
306 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 4,45 0 0 65 4,87
307 Sparebanken Sør Boliglån 4,45 1 000 0 65 4,87
308 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 4,49 0 0 60 4,88
309 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 4,49 1 000 0 60 4,88
310 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 4,50 0 0 60 4,89
311 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 4,50 500 0 60 4,89
312 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 4,49 1 000 0 65 4,91
313 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 4,50 1 000 0 65 4,92
314 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 4,50 0 0 70 4,94
315 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 4,55 0 0 60 4,95
316 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 4,60 0 0 50 4,95
317 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 4,60 1 000 2 500 50 4,95
318 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 4,54 1 300 0 65 4,96
319 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 4,50 1 200 0 75 4,97
320 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 4,55 0 0 65 4,97
321 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 4,59 0 0 60 4,99
322 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 4,59 750 1 500 60 4,99
323 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 4,65 800 0 50 5,00
324 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 4,65 800 0 50 5,00
325 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 4,59 1 000 0 65 5,01
326 Romerike Sparebank Boliglån 75% 4,60 0 0 65 5,02
327 Romerike Sparebank Boliglån med stil 75 % 4,60 0 0 65 5,02
328 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 4,60 900 0 65 5,02
329 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 4,65 0 0 55 5,03
330 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 4,64 1 000 0 60 5,04
331 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 4,70 0 0 50 5,05
332 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 4,74 950 0 50 5,10
333 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 4,65 1 200 0 75 5,13
334 Romerike Sparebank Boliglån 85% 4,70 0 0 65 5,13
335 Romerike Sparebank Boliglån med stil 85 % 4,70 0 0 65 5,13
336 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 4,70 900 0 65 5,13
337 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 4,75 750 0 60 5,16
338 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 4,75 1 000 0 60 5,16
339 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 4,70 1 200 0 75 5,18
340 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 4,85 0 0 50 5,21
341 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 4,85 990 0 50 5,21
342 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 4,89 750 1 500 60 5,30
343 Lillesands Sparebank Boliglån 5,05 1 000 0 60 5,47
344 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 5,15 800 0 50 5,53
345 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5,27 0 20 000 25 5,53
346 Larvikbanken Eika boligkreditt eKunde 5,15 0 0 55 5,55
347 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 5,25 0 0 55 5,66
348 Larvikbanken Eika boligkreditt ordinær 5,25 0 0 55 5,66
349 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 5,35 0 0 55 5,76
350 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 5,40 0 1 000 65 5,86
351 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 5,50 0 0 75 6,02
352 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 5,70 0 5 000 50 6,11
353 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 5,70 0 0 55 6,13
354 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 5,80 0 0 55 6,24
355 Bank2 ASA Refinansiering 5,73 0 20 000 75 6,28
356 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5,99 0 10 000 35 6,34
357 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 6,95 0 0 75 7,56
358 yA Bank AS (Resurs Bank AB) yA Pantelån 7,49 0 0 50 8,01

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1