Boliglånsrente 500 000

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.43 0 0 0 1.44
2 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.52 0 0 0 1.53
3 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.55 0 0 0 1.56
4 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 650 2,500 55 1.58
5 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.35 0 0 45 1.58
6 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.35 0 0 45 1.58
7 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.35 1,000 0 55 1.63
8 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.62 0 0 0 1.63
9 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.64
10 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.64
11 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.50 0 0 35 1.68
12 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.60 0 0 15 1.68
13 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.50 0 0 40 1.71
14 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.71 0 0 0 1.72
15 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.74
16 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.49 0 0 50 1.74
17 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.74
18 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.49 0 0 50 1.74
19 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.58 0 0 35 1.76
20 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.77 0 0 0 1.78
21 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.49 0 0 60 1.79
22 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1.60 0 0 40 1.81
23 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.65 0 0 35 1.83
24 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.54 1,000 0 60 1.84
25 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.59 0 0 50 1.85
26 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.60 1,000 0 50 1.86
27 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.60 1,200 0 50 1.86
28 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 0 1.87
29 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.54 1,300 0 65 1.87
30 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.87
31 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.87
32 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.88
33 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
34 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
35 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
36 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 60 1.89
37 SpareBank 1 BV Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.89
38 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.59 1,000 0 60 1.89
39 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.59 1,000 2,000 60 1.90
40 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.88 0 0 0 1.90
41 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 1.65 0 0 50 1.91
42 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 1,000 0 50 1.91
43 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.59 1,300 0 65 1.92
44 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.94
45 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.95
46 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.95
47 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.69 1,000 0 50 1.95
48 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.96
49 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1.75 0 0 40 1.96
50 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.98
51 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.98
52 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.80 0 0 35 1.99
53 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.99
54 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 2.01
55 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.75 0 0 50 2.01
56 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1.75 500 0 50 2.01
57 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.75 800 0 50 2.01
58 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 650 2,500 55 2.03
59 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
60 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
61 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
62 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.03 0 0 0 2.05
63 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 1,000 0 50 2.05
64 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 40 2.06
65 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.90 0 0 35 2.09
66 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.90 0 0 35 2.09
67 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.79 1,000 0 60 2.10
68 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.08 0 0 0 2.10
69 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.08 0 0 0 2.10
70 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.85 0 0 50 2.11
71 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2.09 0 0 0 2.11
72 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 50 2.11
73 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 2.11
74 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 1,000 0 50 2.11
75 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.85 1,200 0 50 2.11
76 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.89 500 0 45 2.13
77 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 2.13
78 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.89 950 0 50 2.15
79 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.89 1,200 0 50 2.15
80 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 2.16
81 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 2.16
82 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.90 1,000 0 50 2.16
83 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1.99 0 0 35 2.18
84 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.85 0 0 65 2.18
85 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.19
86 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 2.00 0 0 35 2.19
87 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 2.21
88 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
89 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
90 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1.95 500 0 50 2.21
91 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 2.20 1,000 0 0 2.22
92 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.23
93 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.23
94 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 650 2,500 55 2.24
95 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 650 2,500 55 2.24
96 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.05 0 0 35 2.24
97 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 1,000 0 50 2.25
98 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.26
99 Sparebank 68° Nord Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.26
100 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.26
101 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 2.00 500 0 50 2.26
102 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 55 2.29
103 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.29
104 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 700 0 35 2.29
105 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 60 2.30
106 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.00 1,000 2,500 60 2.31
107 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.05 1,000 0 50 2.31
108 Trøgstad Sparebank Boliglån 1.99 1,500 0 65 2.33
109 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.34
110 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.15 500 0 35 2.34
111 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.35
112 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.36
113 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2.05 750 750 60 2.36
114 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.37
115 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 2.35 500 0 0 2.38
116 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.15 500 0 45 2.39
117 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.41
118 Skue Sparebank Boliglån 2.10 0 0 60 2.41
119 Handelsbanken NUF Boliglån 2.10 2,000 0 60 2.42
120 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.42
121 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.10 1,000 2,500 60 2.42
122 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.15 2,000 1,000 50 2.42
123 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 2,000 50 2.42
124 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.44
125 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.19 950 0 50 2.46
126 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.47
127 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.20 1,000 1,500 50 2.47
128 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.25 0 0 40 2.47
129 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.16 1,500 0 60 2.48
130 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.14 1,300 0 65 2.48
131 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.30 0 0 35 2.50
132 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.47 0 0 0 2.50
133 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.47 0 0 0 2.50
134 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.19 1,000 2,000 60 2.51
135 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.19 1,000 2,000 60 2.51
136 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.52
137 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.52
138 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.20 0 0 65 2.54
139 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.54
140 Sparebanken Sør Boliglån 2.20 1,000 0 65 2.54
141 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 55 2.54
142 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 45 2.55
143 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.56
144 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.24 1,000 0 60 2.56
145 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.29 1,000 0 50 2.56
146 Jæren Sparebank Boliglån 2.20 0 0 70 2.57
147 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.57
148 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.25 750 750 60 2.57
149 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.30 0 0 50 2.57
150 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 500 0 50 2.57
151 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.30 1,000 0 50 2.57
152 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.30 1,000 0 50 2.57
153 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2.30 1,200 0 50 2.57
154 Grong Sparebank Boliglån 2.30 1,200 750 50 2.57
155 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2.20 1,000 0 75 2.59
156 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.25 1,000 0 65 2.59
157 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.60
158 Andebu Sparebank Boliglån 2.40 0 0 35 2.60
159 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 700 0 35 2.60
160 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.62
161 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.62
162 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2.30 0 0 60 2.62
163 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.30 1,000 0 60 2.62
164 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.30 1,000 0 60 2.62
165 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.30 1,000 0 60 2.62
166 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.59 1,000 0 0 2.62
167 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.59 1,000 0 0 2.62
168 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.35 500 0 50 2.62
169 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.62
170 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 45 2.65
171 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.45 0 0 35 2.65
172 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.34 1,000 0 60 2.66
173 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.39 1,000 0 50 2.66
174 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.40 0 0 50 2.67
175 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.35 1,000 2,500 60 2.67
176 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.40 750 0 50 2.67
177 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.40 800 0 50 2.67
178 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.40 1,000 0 60 2.72
179 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.40 1,000 0 60 2.72
180 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.45 0 0 50 2.72
181 Marker Sparebank Boliglån 2.45 750 0 50 2.72
182 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.45 1,000 0 50 2.72
183 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2.45 1,000 0 50 2.72
184 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2.35 0 0 75 2.74
185 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.40 0 0 65 2.75
186 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.55 0 0 35 2.75
187 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.44 750 0 60 2.76
188 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.44 1,000 0 60 2.76
189 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.76
190 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.49 950 0 50 2.76
191 Skagerrak Sparebank Boliglån 2.45 1,000 0 60 2.77
192 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.78
193 Orkla Sparebank Boliglån 2.50 1,000 0 50 2.78
194 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.55 0 0 40 2.78
195 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.49 0 0 55 2.79
196 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.45 0 0 65 2.80
197 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 2.45 1,000 0 65 2.80
198 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.50 0 0 55 2.80
199 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.50 0 0 55 2.80
200 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.55 1,000 0 50 2.83
201 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.85
202 SpareBank 1 Nordvest Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.45 1,200 0 75 2.85
203 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.55 0 0 65 2.90
204 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 2.60 0 0 60 2.93
205 Hønefoss Sparebank Boliglån 2.65 1,000 0 50 2.93
206 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.70 0 0 40 2.93
207 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 2.70 0 0 40 2.93
208 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.60 0 0 65 2.95
209 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.70 0 0 50 2.98
210 Luster Sparebank Bustadlån 2.70 750 0 50 2.98
211 Grue Sparebank Boliglån 2.75 0 0 50 3.03
212 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.75 900 0 50 3.03
213 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.80 500 0 45 3.06
214 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.75 1,000 0 60 3.08
215 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.79 0 0 55 3.10
216 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.80 0 0 55 3.11
217 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 130 3.12
218 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.75 1,200 0 75 3.16
219 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.90 800 0 50 3.19
220 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.90 1,000 0 50 3.19
221 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.90 2,000 1,000 50 3.19
222 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.26
223 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.00 500 0 50 3.29
224 Spareskillingsbanken Boliglån 2.95 1,000 0 65 3.31
225 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.31
226 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.42
227 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 3.15 0 0 50 3.44
228 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.55
229 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.55
230 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 3.30 0 0 60 3.65
231 Lillesands Sparebank Boliglån 3.30 1,000 0 60 3.65
232 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.78
233 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 3.45 1,000 0 65 3.83
234 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.88
235 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 4.01
236 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4.50 1,000 0 65 4.92
237 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 20,000 25 6.14
238 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.34
239 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.78
240 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.90 0 5,000 50 7.38
241 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.56
242 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 8.15

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00