Boliglånsrente 500 000

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 4.99 0 0 50 5.35
2 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 4.90 0 0 75 5.39
3 Romerike Sparebank Rehabiliteringslån 5.31 0 0 0 5.44
4 Fana Sparebank 50 %-lån 5.40 500 0 0 5.54
5 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Small - Belåningsgrad innenfor 60 % 5.40 0 0 0 5.54
6 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 5.43 0 0 0 5.57
7 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Energisparelån 5.44 0 0 0 5.58
8 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 60% 5.44 0 0 0 5.58
9 Romsdal Sparebank Grønt boliglån 5.15 1,000 2,500 60 5.58
10 Høland og Setskog Sparebank Energisparelån 5.10 0 0 75 5.60
11 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60% 5.46 0 0 0 5.60
12 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 5.46 0 0 0 5.60
13 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 50% 5.20 1,200 0 55 5.60
14 Vekselbanken Grønt oppussingslån 5.25 0 0 50 5.63
15 Vekselbanken Grønt bustadlån 5.25 0 0 50 5.63
16 Rindal Sparebank Grønt boliglån 5.25 0 0 50 5.63
17 Valdres Sparebank Boliglån miljølån inntil 75% (Energiklasse A) 5.25 750 0 50 5.63
18 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 5.51 0 0 0 5.65
19 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 5.20 1,000 0 70 5.68
20 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 5.25 0 0 60 5.68
21 Askim og Spydeberg Sparebank Grønt boliglån 5.30 0 0 50 5.68
22 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 5.55 0 0 0 5.69
23 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Grønt Førstehjemslån 5.24 1,300 0 65 5.70
24 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 5.39 0 0 35 5.70
25 OBOS-banken AS Grønt boliglån 5.39 0 0 35 5.70
26 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 5.20 0 0 75 5.70
27 Strømmen Sparebank Grønt boliglån 5.25 0 0 65 5.71
28 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Miljølån 5.25 750 2,850 65 5.71
29 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Grønt boliglån 5.25 750 2,850 65 5.71
30 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør Grønt boliglån 5.33 1,000 0 50 5.71
31 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Førstehjemslån 5.26 1,300 0 65 5.72
32 Luster Sparebank Grønt Bustadlån 5.29 750 0 60 5.72
33 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 5.29 1,000 2,000 60 5.72
34 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.29 1,000 2,000 60 5.72
35 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 5.34 1,000 0 50 5.73
36 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Grønt Boliglån 5.27 1,300 0 65 5.73
37 Skagerrak Sparebank Grønt boliglån 5.30 0 0 60 5.73
38 Sparebanken Øst NBBO Grønt boliglån 5.23 0 0 75 5.74
39 Valdres Sparebank Boliglån miljølån inntil 75% (Energiklasse B) 5.35 750 0 50 5.74
40 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Medium - Belåningsgrad mellom 60-75 % 5.60 0 0 0 5.75
41 Sparebanken Møre Grønt boliglån 5.24 1,000 0 75 5.75
42 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Grønt Boliglån 5.29 0 0 65 5.75
43 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 5.29 1,300 0 65 5.75
44 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 5.61 0 0 0 5.76
45 Valle Sparebank Grønt bustadlån 5.30 1,000 0 65 5.76
46 Sunndal Sparebank Grønt førstehjemslån 5.30 1,000 0 65 5.76
47 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 75% 5.35 1,200 0 55 5.76
48 Agder Sparebank Grønt boliglån 5.29 900 0 70 5.77
49 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt Førstehjemslån 5.34 0 0 60 5.78
50 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Grønt Boliglån 5.34 1,000 0 60 5.78
51 Grue Sparebank Grønt boliglån 5.39 0 0 50 5.78
52 Voss Sparebank Grønt bustadlån 5.39 0 0 50 5.78
53 Marker Sparebank Grønt boliglån 5.39 750 0 50 5.78
54 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Grønt Flexilån 5.27 1,300 0 75 5.78
55 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 5.35 0 0 60 5.79
56 Sparebanken Øst Grønt førstehjemslån 5.28 0 0 75 5.79
57 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 5.40 750 0 50 5.79
58 Etnedal Sparebank Grønt boliglån 5.40 750 0 50 5.79
59 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 5.40 1,000 0 50 5.79
60 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Flexilån 5.29 1,300 0 75 5.80
61 SpareBank 1 Helgeland Grønt førstehjemslån 5.34 0 0 65 5.80
62 Søgne og Greipstad Sparebank Grønt boliglån 5.34 1,000 0 65 5.80
63 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 5.66 0 0 0 5.81
64 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Grønt Energilån 5.39 0 0 60 5.83
65 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Grønt Boliglån 5.39 0 0 60 5.83
66 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 5.39 1,000 0 60 5.83
67 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Miljølån 5.37 1,300 0 65 5.83
68 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 5.52 0 0 35 5.84
69 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 5.40 0 0 60 5.84
70 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 5.50 0 0 40 5.84
71 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 5.70 0 0 0 5.85
72 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % 5.70 0 0 0 5.85
73 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 5.70 0 0 0 5.85
74 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 5.70 0 0 0 5.85
75 SpareBank 1 Nordmøre Grønt lån LOfavør 5.34 1,200 0 75 5.85
76 SpareBank 1 SMN LOfavør Grønt Førstehjemslån 5.39 1,200 0 65 5.85
77 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Miljølån 5.39 1,300 0 65 5.85
78 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 85% 5.45 1,200 0 55 5.87
79 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 60 % 5.50 0 0 45 5.87
80 Handelsbanken NUF Tekna Boliglån 60% 5.50 0 0 45 5.87
81 Handelsbanken NUF Akademikerne Pluss Boliglån 60% 5.50 0 0 45 5.87
82 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/60 % 5.50 0 0 45 5.87
83 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Grønt Boliglån 5.44 0 0 60 5.88
84 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Grønt Boliglån 75% 5.44 0 0 60 5.88
85 SpareBank 1 Østlandet Grønt energilån 5.44 1,000 0 60 5.88
86 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 5.44 1,000 0 60 5.88
87 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 5.74 0 0 0 5.89
88 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/60 % 5.50 0 0 50 5.89
89 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/60 % 5.50 0 0 50 5.89
90 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag 5.45 1,000 2,500 60 5.89
91 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 5.50 750 0 50 5.89
92 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 5.44 0 0 65 5.91
93 JBF Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 5.44 1,000 0 65 5.91
94 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 5.44 1,200 0 65 5.91
95 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 50 % 5.44 1,200 0 65 5.91
96 SpareBank 1 SMN LOfavør Grønt lån til energitiltak 5.44 1,200 0 65 5.91
97 SpareBank 1 SMN LOfavør Grønt Boliglån 5.44 1,200 0 65 5.91
98 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 5.40 1,200 0 75 5.92
99 Sunndal Sparebank Grønt rehabiliteringslån bolig 5.45 1,000 0 65 5.92
100 Sunndal Sparebank Boliglån Grønt 5.45 1,000 0 65 5.92
101 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 5.60 0 0 35 5.92
102 KLP Banken AS Fleksilån grønt medlem 5.60 0 0 35 5.92
103 SpareBank 1 Østfold Akershus Miljølån 5.49 0 0 60 5.93
104 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 5.49 0 0 60 5.93
105 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 80 % 5.78 0 0 0 5.94
106 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 5.54 1,000 0 50 5.94
107 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 5.55 750 0 50 5.95
108 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.49 0 0 65 5.96
109 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 50% 5.49 0 0 65 5.96
110 USBL (DNB) Grønt boliglån 5.49 0 0 65 5.96
111 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 5.49 0 0 65 5.96
112 TOBB (DNB) Grønt boliglån 5.49 1,000 0 65 5.96
113 DNB Bank ASA Grønt rammelån 5.49 1,000 0 65 5.96
114 DNB Bank ASA Vennelån 5.49 1,000 0 65 5.96
115 DNB Bank ASA Grønt boliglån 5.49 1,000 0 65 5.96
116 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 5.64 0 0 35 5.97
117 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 5.50 750 2,850 65 5.97
118 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 5.50 750 2,850 65 5.97
119 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Grønt Boliglån 85% 5.54 0 0 60 5.99
120 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 5.54 1,000 0 60 5.99
121 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Miljølån (Grønt lån til energitiltak) 5.54 1,000 0 60 5.99
122 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 5.59 1,000 1,500 50 5.99
123 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 50 % 5.55 0 0 60 6.00
124 Orkla Sparebank Grønt boliglån 5.55 1,000 0 60 6.00
125 Evje og Hornnes Sparebank Grønt Boliglån 5.55 1,000 0 60 6.00
126 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 5.60 0 0 50 6.00
127 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 5.60 0 0 50 6.00
128 Sparebanken Øst Grønt boliglån 5.48 1,250 0 75 6.00
129 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 5.84 0 0 0 6.00
130 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % 5.84 0 0 0 6.00
131 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 75 % 5.54 1,200 0 65 6.01
132 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 5.65 0 0 45 6.03
133 Handelsbanken NUF Akademikerne pluss Boliglån 5.65 0 0 45 6.03
134 Handelsbanken NUF Tekna Boliglån 5.65 0 0 45 6.03
135 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 5.70 0 0 35 6.03
136 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 5.70 0 0 35 6.03
137 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 5.54 0 0 70 6.04
138 Jæren Sparebank Grønt boliglån 5.54 0 0 70 6.04
139 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån 50% 5.59 0 0 60 6.04
140 Kvinesdal Sparebank Grønt boliglån 5.64 500 0 50 6.04
141 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 50 % 5.60 1,000 0 60 6.05
142 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 50% av verdi 5.65 1,000 0 50 6.05
143 SpareBank 1 Helgeland Grønt boliglån 5.59 0 0 65 6.06
144 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 5.59 1,200 0 65 6.07
145 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 5.60 750 2,850 65 6.08
146 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 5.60 750 2,850 65 6.08
147 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 50% 5.65 1,200 0 55 6.08
148 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/85 % 5.70 0 0 45 6.08
149 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/75 % 5.70 0 0 45 6.08
150 Danske Bank Boliglån 5.70 0 0 45 6.08
151 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 5.59 0 0 69 6.08
152 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 5.64 0 0 60 6.09
153 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 50% under 4.millioner 5.64 2,000 2,000 60 6.09
154 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 5.70 0 0 50 6.10
155 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 5.70 0 0 50 6.10
156 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån over 34 år innenfor 75 % 5.70 0 0 50 6.10
157 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 5.94 500 0 0 6.10
158 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 5.70 0 0 50 6.10
159 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 5.70 0 0 50 6.10
160 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 5.70 750 0 50 6.10
161 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 5.70 750 0 50 6.10
162 Melhusbanken Grønt boliglån 5.70 1,000 2,500 50 6.11
163 Melhusbanken Grønt rehabiliteringslån 5.70 1,000 2,500 50 6.11
164 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75 % 5.75 0 0 40 6.11
165 Sandnes Sparebank Bate - Grønt Boliglån 5.64 0 0 65 6.12
166 Bien Sparebank ASA Grønt Boliglån 5.64 0 0 65 6.12
167 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 5.64 1,200 0 65 6.12
168 SpareBank 1 SMN Grønt lån for energitiltak 85 % 5.64 1,200 0 65 6.12
169 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 5.64 1,200 0 65 6.12
170 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Hyttelån 5.74 0 0 45 6.12
171 OBOS-banken AS Boliglån 50 % (uten medlemskap) 5.79 0 0 35 6.12
172 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 5.65 0 0 65 6.13
173 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 5.65 1,300 0 65 6.13
174 Grong Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.65 1,200 1,500 65 6.13
175 Grong Sparebank Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% 5.65 1,200 1,500 65 6.13
176 Aasen Sparebank Grønt boliglån 5.69 0 0 60 6.14
177 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 5.69 0 0 60 6.14
178 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 5.74 0 0 50 6.15
179 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 5.74 0 0 50 6.15
180 Marker Sparebank Boliglån 5.74 750 0 50 6.15
181 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A og B 5.74 950 0 50 6.15
182 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 5.74 1,000 0 50 6.15
183 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 75% 5.99 500 0 0 6.16
184 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag 5.70 1,000 2,500 60 6.16
185 Flekkefjord Sparebank Boliglån Grønt 5.75 750 0 50 6.16
186 Marker Sparebank Grønt rammelån 5.75 750 0 50 6.16
187 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 5.64 1,200 0 75 6.17
188 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 75% 5.69 0 0 65 6.17
189 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 5.69 0 0 65 6.17
190 BN Bank ASA Boliglån 50 % 5.79 500 0 45 6.17
191 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 5.84 0 0 35 6.18
192 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 5.65 3,000 0 75 6.18
193 Totens Sparebank Grønt boliglån 5.70 1,000 0 65 6.18
194 Totens Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.70 1,000 0 65 6.18
195 Selbu Sparebank Grønt boliglån 5.74 0 0 60 6.20
196 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 5.80 800 0 50 6.21
197 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 5.69 1,000 0 75 6.22
198 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 5.69 1,200 0 75 6.22
199 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 5.75 1,000 0 65 6.23
200 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 5.90 0 0 35 6.24
201 Lillesands Sparebank Grønt lån 5.79 1,000 0 60 6.25
202 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag 5.80 1,000 2,500 60 6.26
203 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 5.85 750 0 50 6.26
204 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 5.79 0 0 65 6.28
205 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 75 % 5.79 0 0 65 6.28
206 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 5.79 1,300 0 65 6.28
207 Spareskillingsbanken Grønt boliglån 5.80 1,000 0 65 6.29
208 Sparebanken Sør Grønt boliglån 5.80 1,000 0 65 6.29
209 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 5.80 750 2,850 65 6.29
210 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 5.84 0 0 60 6.30
211 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 5.84 1,000 0 60 6.30
212 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 6.14 500 0 0 6.32
213 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån inntil 75% av verdi 5.90 1,000 0 50 6.32
214 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 5.98 0 0 35 6.32
215 Sandnes Sparebank Bate - Boliglån 5.84 0 0 65 6.33
216 Trøgstad Sparebank Boliglån 5.84 1,500 0 65 6.33
217 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % (uten medlemskap) 5.99 0 0 35 6.33
218 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 6.00 0 0 35 6.35
219 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 6.17 0 0 0 6.35
220 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 5.84 0 0 70 6.35
221 Aasen Sparebank Midt Boliglån 5.89 0 0 60 6.36
222 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 5.94 0 0 50 6.36
223 Berg Sparebank Boliglån 75 % 5.94 1,000 0 50 6.36
224 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 5.94 1,000 0 50 6.36
225 Aasen Sparebank Aktiv voksen 5.90 0 0 60 6.37
226 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 5.90 0 0 60 6.37
227 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 5.95 0 0 50 6.37
228 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 5.95 0 0 50 6.37
229 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 6.19 0 0 0 6.37
230 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Large - Belåningsgrad mellom 75-85 % 6.20 0 0 0 6.38
231 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 5.89 1,200 0 65 6.38
232 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 5.85 0 0 75 6.39
233 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 5.85 3,000 0 75 6.39
234 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 5.90 750 2,850 65 6.39
235 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 5.90 750 2,850 65 6.39
236 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 5.94 0 0 60 6.41
237 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 5.94 0 0 60 6.41
238 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 5.99 1,000 0 50 6.41
239 Landkreditt Bank AS Boliglån 60% 6.24 500 0 0 6.42
240 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 6.00 750 0 50 6.42
241 Eidsberg Sparebank Boliglån 6.00 1,000 0 50 6.42
242 USBL (DNB) Boliglån 5.93 0 0 65 6.42
243 TOBB (DNB) Boliglån 5.93 1,000 0 65 6.42
244 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 5.89 1,200 0 75 6.43
245 BN Bank ASA Boliglån 75 % 6.05 500 0 45 6.45
246 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 6.05 0 0 50 6.47
247 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 6.05 0 0 50 6.47
248 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 6.05 750 0 50 6.47
249 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 6.05 1,000 2,500 50 6.48
250 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 6.10 0 0 40 6.48
251 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 5.94 1,200 0 75 6.49
252 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 5.99 0 0 65 6.49
253 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 6.15 990 0 35 6.50
254 Handelsbanken NUF Boliglån 6.04 0 0 60 6.51
255 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 6.04 0 0 60 6.51
256 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 6.00 0 0 70 6.52
257 Romerike Sparebank Grønt boliglån 6.00 0 0 70 6.52
258 Skue Sparebank Boliglån 6.05 0 0 60 6.53
259 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 6.10 1,000 0 50 6.53
260 Sparebanken Øst NBBO Boliglån 5.99 0 0 75 6.54
261 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 6.35 500 0 0 6.54
262 Sparebanken Øst ABBL Boliglån 5.99 0 0 75 6.54
263 Landkreditt Bank AS Boliglån 75% 6.35 500 0 0 6.54
264 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 5.99 1,000 0 75 6.54
265 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 50% 6.04 0 0 65 6.54
266 Valle Sparebank Bustadlån 6.05 1,000 0 65 6.55
267 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 75% av markedsverdi 6.05 1,000 0 65 6.55
268 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 6.10 0 0 55 6.55
269 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 6.10 0 0 55 6.55
270 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 75% 6.10 1,200 0 55 6.55
271 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 6.09 2,000 2,000 60 6.57
272 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 6.14 1,000 0 50 6.57
273 Berg Sparebank Boliglån 85% 6.14 1,000 0 50 6.57
274 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 6.10 1,000 0 60 6.58
275 Sparebank 68° Nord Boliglån 6.10 1,000 0 60 6.58
276 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 75% 6.39 0 0 0 6.58
277 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 6.09 1,000 0 65 6.59
278 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 6.10 750 0 65 6.60
279 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 6.10 1,000 0 65 6.60
280 BN Bank ASA Boliglån 85 % 6.20 500 0 45 6.61
281 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån inntil 85 % 6.14 0 0 60 6.62
282 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 6.19 0 0 50 6.62
283 Odal Sparebank Grønt boliglån 6.10 750 0 70 6.63
284 Selbu Sparebank Boliglån 80% 6.15 0 0 60 6.63
285 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 6.20 0 0 50 6.63
286 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 6.20 500 0 50 6.63
287 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 6.20 750 0 50 6.63
288 Hjelmeland Sparebank Boliglån 75% 6.20 990 0 50 6.63
289 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 6.20 1,000 0 50 6.63
290 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån utover 75% av verdi 6.20 1,000 0 50 6.63
291 Sparebanken Narvik Boliglån 75 % 6.29 500 0 35 6.65
292 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 6.10 0 0 75 6.65
293 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 85% av markedsverdi 6.15 1,000 0 65 6.66
294 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 6.20 1,200 0 55 6.66
295 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 6.47 0 0 0 6.67
296 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 6.19 0 0 60 6.67
297 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån 75% 6.19 0 0 60 6.67
298 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån 75% 6.19 0 0 60 6.67
299 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 6.20 0 0 60 6.68
300 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 6.20 1,000 2,000 60 6.69
301 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 6.25 1,000 1,500 50 6.69
302 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 6.15 0 0 75 6.71
303 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 6.20 2,000 1,000 65 6.71
304 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 6.24 0 0 60 6.73
305 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 6.24 750 1,500 60 6.73
306 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 6.20 0 0 70 6.74
307 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 6.20 750 0 70 6.74
308 Ørskog Sparebank Bustadlån 6.20 1,000 0 70 6.74
309 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 6.30 0 0 50 6.74
310 Fana Sparebank 75 %-lån 6.30 500 0 50 6.74
311 Sunndal Sparebank Boliglån 6.25 1,000 0 65 6.76
312 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 6.25 0 1,000 65 6.76
313 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 6.25 1,000 0 65 6.76
314 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 6.25 0 1,000 65 6.76
315 Agder Sparebank Lån innenfor 75% av boligverdi 6.24 900 0 70 6.78
316 Skagerrak Sparebank Boliglån 6.29 1,000 2,000 60 6.78
317 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 6.27 1,500 0 65 6.79
318 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 6.25 0 0 70 6.79
319 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 6.35 800 0 50 6.79
320 SpareBank 1 Gudbrandsdal Boliglån 6.35 800 0 50 6.79
321 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 6.29 1,300 0 65 6.81
322 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 6.25 1,000 0 75 6.81
323 JBF Bank og Forsikring Boliglån inntil 75% 6.30 1,000 0 65 6.82
324 Agder Sparebank Øvrige boliglån 6.29 900 0 70 6.83
325 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 6.39 1,000 0 50 6.84
326 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 6.40 500 0 50 6.85
327 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 6.40 750 0 50 6.85
328 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 6.34 0 0 65 6.86
329 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 6.34 0 0 65 6.86
330 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 6.34 1,000 0 65 6.86
331 SpareBank 1 SMN Hyttelån 6.34 1,200 0 65 6.86
332 Sparebanken Sør Boliglån 6.35 1,000 0 65 6.87
333 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 6.40 0 0 55 6.87
334 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 6.39 0 0 60 6.89
335 Lillesands Sparebank Total Boliglån 6.39 1,000 0 60 6.89
336 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 6.39 1,000 0 60 6.89
337 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 6.39 750 1,500 60 6.89
338 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 6.35 0 0 70 6.89
339 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 6.45 0 0 50 6.90
340 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 6.45 1,000 2,500 50 6.90
341 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 6.35 0 0 75 6.92
342 Søgne og Greipstad Sparebank Boliglån 6.40 1,000 0 65 6.92
343 Jæren Sparebank Boliglån 6.39 0 0 70 6.94
344 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 6.44 1,000 0 60 6.94
345 Sparebanken Narvik Boliglån 85 % 6.49 500 0 50 6.94
346 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 6.49 1,000 0 50 6.94
347 Orkla Sparebank Boliglån 6.45 1,000 0 60 6.95
348 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 6.50 0 0 50 6.95
349 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 6.50 0 0 50 6.95
350 Fana Sparebank 85 %-lån 6.50 500 0 50 6.95
351 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 6.50 1,000 0 50 6.95
352 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 6.44 1,000 0 65 6.97
353 Sparebanken Øst Boliglån 75% 6.44 1,250 0 75 7.02
354 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 6.49 1,300 0 65 7.02
355 Sogn Sparebank Bustadlån 75% Sogn Sparebank 6.50 1,000 0 65 7.03
356 Bjugn Sparebank Lån til bolig til 60% 6.50 1,000 1,000 65 7.03
357 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 6.49 1,200 0 75 7.07
358 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 6.59 0 0 60 7.10
359 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 6.59 0 0 60 7.10
360 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 6.64 0 0 60 7.15
361 Sparebanken DIN Telemark Boliglån 6.64 750 0 60 7.15
362 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 6.64 1,000 0 60 7.15
363 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 6.64 1,000 0 60 7.15
364 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 6.64 750 1,500 60 7.15
365 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 6.60 0 0 70 7.16
366 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 6.70 0 0 50 7.17
367 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 6.70 750 0 50 7.17
368 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 6.59 1,200 0 75 7.18
369 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 6.59 1,200 0 75 7.18
370 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 6.64 1,300 0 65 7.18
371 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 6.60 3,000 0 75 7.19
372 Sparebanken Vest Boliglån Ordinær 6.65 0 0 69 7.21
373 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 6.65 0 0 70 7.21
374 Luster Sparebank Bustadlån 6.70 750 0 60 7.22
375 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 80 % 6.69 0 0 65 7.23
376 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 6.70 0 0 65 7.24
377 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 6.70 1,000 0 65 7.24
378 Grong Sparebank Boliglån 6.70 1,200 1,500 65 7.24
379 Grue Sparebank Boliglån 6.85 0 0 50 7.32
380 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 85% 6.85 990 0 50 7.33
381 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 6.85 1,000 2,500 50 7.33
382 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 6.80 0 0 65 7.35
383 Romerike Sparebank Boliglån 75% 6.80 0 0 70 7.37
384 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 6.85 1,000 0 60 7.38
385 Ørland Sparebank Boliglån 85% 6.85 2,000 1,000 65 7.40
386 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 6.99 950 0 50 7.47
387 Romerike Sparebank Boliglån 85% 6.90 0 0 70 7.48
388 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 6.95 900 0 65 7.51
389 Bjugn Sparebank Lån til bolig 7.00 1,000 1,000 65 7.56
390 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 7.04 750 1,500 60 7.58
391 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 7.10 750 0 60 7.64
392 Bank2 (Bluestep Bank AB) Refinansiering 7.25 0 20,000 75 7.90
393 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 7.40 0 1,000 65 7.99
394 Lillesands Sparebank Boliglån 7.45 1,000 0 60 8.02
395 yA Bank AS (Resurs Bank AB) Lån med sikkerhet i bolig 7.75 0 4,000 50 8.29
396 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Nordax Boliglån 7.95 0 10,000 35 8.43
397 SpareBank 1 Østlandet Lån til tomt 7.85 1,000 0 60 8.45
398 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 8.10 0 5,000 50 8.67
399 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 8.00 0 0 75 8.69
400 MYBANK ASA Omstartslån mybank 8.50 0 0 0 8.84
401 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 8.60 0 20,000 25 9.08
402 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 9.50 0 0 75 10.32

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00