Boliglånsrente 500 000

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 2.65 0 0 0 2.68
2 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 2.70 0 0 0 2.73
3 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 2.57 0 1,800 30 2.75
4 Sbanken ASA Boliglån 50 % 2.72 0 0 0 2.75
5 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2.75 0 0 0 2.78
6 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Energikarakter A) 2.50 650 0 55 2.80
7 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2.80 0 0 0 2.84
8 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 2.75 0 1,000 15 2.86
9 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.59 0 0 50 2.87
10 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.59 0 0 50 2.87
11 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 2.62 0 0 45 2.87
12 Handelsbanken NUF Boliglån (Juristforbundet) 2.62 0 0 45 2.87
13 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 2.65 0 0 40 2.88
14 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2.85 0 0 0 2.89
15 OBOS-banken AS Grønt boliglån 2.70 0 1,500 35 2.91
16 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.65 0 0 50 2.93
17 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.65 0 0 50 2.93
18 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2.90 0 0 0 2.94
19 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 2.64 1,000 2,500 60 2.97
20 Haltdalen Sparebank 60% Eika Boligkreditt 2.65 0 2,500 60 2.98
21 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 2.65 1,000 1,950 60 2.98
22 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 2.70 0 0 50 2.98
23 Fana Sparebank 50 %-lån 2.70 1,000 1,000 50 2.98
24 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 2.80 0 1,500 35 3.01
25 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 2.80 0 1,500 35 3.01
26 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 2.69 1,000 0 60 3.02
27 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 2.80 0 0 40 3.03
28 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.80 0 2,500 40 3.03
29 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 2.73 0 0 60 3.06
30 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 2.74 1,000 1,950 60 3.07
31 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 2.74 1,000 2,500 60 3.07
32 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.75 1,000 2,500 60 3.08
33 Gjensidige Bank Boliglån inntil 50 % 2.80 950 750 50 3.08
34 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 3.05 0 0 0 3.09
35 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 60% EBK 2.90 950 1,000 35 3.11
36 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 75% 2.85 1,200 2,650 50 3.14
37 Sparebanken Øst Grønt boliglån 2.79 1,000 0 65 3.15
38 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 2.85 650 0 55 3.16
39 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 2.85 0 2,500 55 3.16
40 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 2.85 0 3,000 55 3.16
41 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.95 0 1,500 35 3.16
42 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 2.89 1,000 1,500 50 3.18
43 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 2.85 1,000 2,500 60 3.19
44 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 2.95 0 0 40 3.19
45 Sbanken ASA Boliglån 60% 3.15 0 0 0 3.20
46 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 60% 2.85 0 1,500 65 3.21
47 DNB Bank ASA Grønt boliglån 2.89 1,000 1,900 60 3.23
48 Storebrand Bank ASA Boliglån UNIO 2.94 0 0 50 3.23
49 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 2.94 1,000 1,000 50 3.23
50 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 2.95 0 0 50 3.24
51 Drangedal Sparebank Boliglån 60% 2.95 750 0 50 3.24
52 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 2.95 800 0 50 3.24
53 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 2.95 0 2,000 50 3.24
54 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.90 0 2,500 65 3.26
55 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.90 1,000 2,500 65 3.26
56 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 3.00 0 1,500 45 3.26
57 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 3.24 0 0 0 3.29
58 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 80% 2.95 0 1,500 65 3.31
59 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 3.10 0 1,500 35 3.32
60 Fana Sparebank 75 %-lån 3.05 1,000 1,000 50 3.34
61 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 3.30 1,000 0 0 3.35
62 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.10 750 2,000 45 3.37
63 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 3.15 0 1,500 35 3.37
64 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 3.34 0 0 0 3.39
65 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.10 500 1,500 50 3.39
66 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 3.35 0 0 0 3.40
67 Sbanken ASA Boliglån 75 % 3.35 0 0 0 3.40
68 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 3.05 0 0 70 3.44
69 Handelsbanken NUF Boliglån 3.10 2,000 3,000 60 3.44
70 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 3.15 500 2,000 50 3.44
71 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 3.15 1,000 2,000 50 3.44
72 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 3.10 1,000 2,500 65 3.47
73 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 3.20 750 2,000 45 3.47
74 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 3.25 0 0 35 3.47
75 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 3.25 0 1,500 35 3.47
76 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 3.25 0 1,500 35 3.47
77 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 3.25 700 1,800 35 3.47
78 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 3.19 950 1,000 50 3.49
79 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 3.15 750 0 60 3.49
80 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.15 2,000 0 60 3.49
81 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 3.15 0 2,500 60 3.49
82 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 3.15 1,000 2,000 60 3.49
83 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 3.25 0 1,500 45 3.52
84 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 3.20 1,000 0 60 3.54
85 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.20 1,000 0 60 3.54
86 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 3.20 0 2,500 60 3.55
87 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 3.25 0 0 50 3.55
88 Valle Sparebank Bustadlån 3.25 1,000 0 50 3.55
89 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 3.25 0 2,000 50 3.55
90 Fana Sparebank 85 %-lån 3.25 1,000 1,000 50 3.55
91 Sogn Sparebank Bustadlån 75% 3.25 500 2,000 50 3.55
92 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 3.25 750 2,000 50 3.55
93 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 60 % 3.35 500 2,000 35 3.58
94 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.25 1,000 0 60 3.60
95 Gjensidige Bank Boliglån inntil 75 % 3.30 950 750 50 3.60
96 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 3.30 500 1,500 50 3.60
97 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.30 500 1,500 50 3.60
98 Orkla Sparebank Boliglån 3.30 1,000 2,000 50 3.60
99 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 3.30 1,000 2,000 50 3.60
100 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 3.30 650 0 55 3.62
101 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 3.30 650 0 55 3.62
102 SpareBank 1 Telemark Boliglån 3.30 1,000 0 60 3.65
103 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 3.30 1,000 0 60 3.65
104 Sbanken ASA Boliglån 85 % 3.59 0 0 0 3.65
105 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 3.59 0 0 0 3.65
106 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3.35 1,000 2,000 50 3.65
107 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.35 750 2,500 50 3.65
108 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 3.35 1,200 2,650 50 3.65
109 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 3.35 1,000 3,000 50 3.65
110 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 3.30 0 2,500 65 3.67
111 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 3.30 1,000 3,250 65 3.68
112 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.40 750 2,000 45 3.68
113 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 3.40 0 0 50 3.70
114 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 3.40 0 2,000 50 3.70
115 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 3.40 1,000 1,500 50 3.70
116 Sunndal Sparebank Boliglån 3.40 1,000 3,500 55 3.73
117 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 3.39 0 3,000 60 3.74
118 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 3.45 1,000 0 50 3.75
119 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.45 1,000 2,000 50 3.75
120 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 3.45 1,000 2,000 50 3.75
121 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 3.45 1,000 2,000 50 3.75
122 Tolga-Os Sparebank Boliglån inntil 85 % 3.45 1,000 2,500 50 3.75
123 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.45 2,000 4,000 50 3.76
124 Landkreditt Bank AS Boliglån 3.70 1,000 0 0 3.76
125 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 3.70 1,000 0 0 3.76
126 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 3.50 750 2,000 45 3.78
127 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 3.55 0 1,500 35 3.78
128 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 3.10 1,000 2,500 130 3.79
129 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 3.45 750 0 60 3.80
130 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 3.45 0 2,500 60 3.80
131 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 3.45 1,000 1,900 60 3.80
132 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 3.45 750 2,500 60 3.80
133 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 3.45 1,000 2,500 60 3.80
134 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 3.45 1,000 2,500 60 3.80
135 Etne Sparebank 80% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.81
136 Etne Sparebank 60% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.81
137 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 3.50 950 1,000 50 3.81
138 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 3.50 1,000 3,000 50 3.81
139 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3.50 1,000 5,000 50 3.81
140 Ørskog Sparebank Bustadlån 3.50 1,000 3,000 55 3.83
141 Lillesands Sparebank Total Boliglån 3.49 1,000 0 60 3.84
142 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 3.49 1,000 1,900 60 3.85
143 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 3.49 1,000 1,900 60 3.85
144 Jæren Sparebank Boliglån 3.45 0 0 70 3.85
145 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 3.50 0 2,500 60 3.86
146 Grong Sparebank Boliglån 3.55 1,200 0 50 3.86
147 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 3.55 1,000 1,000 50 3.86
148 Marker Sparebank Boliglån 3.55 750 2,000 50 3.86
149 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 3.45 0 3,000 75 3.88
150 Sparebanken Møre Møre Boliglån 3.45 1,000 2,500 75 3.88
151 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 3.50 1,000 2,500 65 3.88
152 Andebu Sparebank Boliglån 3.65 0 2,000 35 3.89
153 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 3.50 0 0 70 3.90
154 Blaker Sparebank Boliglån 60% 3.50 0 3,500 70 3.91
155 Danske Bank Boliglån inntil 80% 3.55 1,000 1,200 60 3.91
156 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 3.55 1,000 1,900 60 3.91
157 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 3.55 1,500 2,500 60 3.91
158 Sparebank 68° Nord Boliglån 3.55 1,000 3,500 60 3.91
159 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 3.65 0 0 40 3.91
160 Sparebanken Øst Boliglån 75% 3.55 1,000 3,250 65 3.93
161 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 3.70 0 1,500 35 3.94
162 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 3.70 700 1,800 35 3.94
163 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 3.60 1,000 2,000 60 3.96
164 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 3.65 500 2,000 50 3.96
165 Hønefoss Sparebank Boliglån 3.65 1,000 2,000 50 3.96
166 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 3.65 0 2,250 55 3.99
167 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 3.70 800 0 50 4.01
168 Skagerrak Sparebank Boliglån 3.70 1,000 1,250 50 4.01
169 Eidsberg Sparebank Boliglån 3.70 1,000 1,500 50 4.01
170 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 3.70 1,000 2,000 50 4.01
171 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 3.70 0 4,000 50 4.01
172 LillestrømBanken Boliglån 60% 3.65 0 3,500 65 4.04
173 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 3.70 0 2,500 55 4.04
174 Trøgstad Sparebank Boliglån 3.65 1,500 4,000 65 4.04
175 SpareBank 1 Modum Boliglån 3.70 0 3,000 55 4.04
176 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.75 0 1,500 45 4.04
177 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 3.80 0 1,500 35 4.04
178 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 3.69 1,000 1,900 60 4.05
179 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 3.70 750 0 60 4.06
180 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 2,500 60 4.06
181 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 3.75 1,000 3,000 50 4.07
182 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 3.80 0 2,500 40 4.07
183 Sparebanken Sør Boliglån 3.70 1,000 2,500 65 4.09
184 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 3.75 1,000 4,000 60 4.12
185 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.80 1,000 1,500 50 4.12
186 LillestrømBanken Boliglån 80% 3.75 0 3,500 65 4.14
187 Skue Sparebank Boliglån 3.80 0 0 60 4.17
188 Blaker Sparebank Boliglån 85% 3.75 0 3,500 70 4.17
189 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 3.80 1,000 2,500 60 4.17
190 Grue Sparebank Boliglån 3.85 0 2,000 50 4.17
191 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.85 500 2,000 50 4.17
192 Spareskillingsbanken Boliglån 3.80 1,000 0 65 4.19
193 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 3.95 0 2,500 40 4.22
194 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 3.95 0 2,500 40 4.22
195 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 3.90 0 3,000 55 4.25
196 Luster Sparebank Bustadlån 3.95 750 0 50 4.27
197 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 3.95 800 0 50 4.27
198 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 3.95 0 4,000 50 4.27
199 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 85 % av verdigrunnlag) 3.90 0 2,500 65 4.30
200 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 3.95 0 2,250 55 4.30
201 Helgeland Sparebank Helgeland Total 3.95 0 5,000 60 4.32
202 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.05 750 2,000 45 4.35
203 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 4.00 2,000 0 60 4.37
204 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 4.05 950 1,000 50 4.38
205 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 4.10 0 3,000 55 4.45
206 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 4.15 0 2,000 50 4.48
207 Lillesands Sparebank Boliglån 4.15 1,000 0 60 4.53
208 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 4.20 0 5,000 60 4.58
209 Ørland Sparebank Boliglån 85% 4.35 2,000 4,000 50 4.69
210 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 4.35 1,000 2,500 65 4.77
211 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.50 750 2,500 50 4.85
212 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.55 0 0 50 4.90
213 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 4.55 0 5,000 60 4.95
214 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 4.70 0 2,600 55 5.08
215 Bank2 ASA Refinansiering 4.95 0 0 75 5.44
216 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 5.10 1,000 2,500 65 5.55
217 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 5.15 0 2,600 55 5.55
218 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 5.30 0 2,600 55 5.71
219 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 0 25 6.14
220 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 5.75 0 2,600 55 6.18
221 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 0 35 6.33
222 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 20,000 75 7.58
223 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 20,000 75 8.17

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00