Boliglånsrente 500 000

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.10 0 0 50 1.35
2 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.43 0 0 0 1.44
3 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.52 0 0 0 1.53
4 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.55 0 0 0 1.56
5 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 650 2,500 55 1.58
6 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.35 0 0 45 1.58
7 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.35 0 0 45 1.58
8 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.35 1,200 0 50 1.60
9 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.62 0 0 0 1.63
10 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.64
11 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.39 0 0 50 1.64
12 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.50 0 0 35 1.68
13 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.60 0 0 15 1.68
14 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån for unge 1.45 1,200 0 50 1.70
15 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.50 0 0 40 1.71
16 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.71 0 0 0 1.72
17 Oppdalsbanken Grønt boliglån 1.50 1,200 0 45 1.73
18 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.55 0 0 35 1.73
19 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.74
20 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.49 0 0 50 1.74
21 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.49 0 0 50 1.74
22 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.49 0 0 50 1.74
23 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.74
24 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.58 0 0 35 1.76
25 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.50 1,000 0 55 1.78
26 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.77 0 0 0 1.78
27 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.49 0 0 60 1.79
28 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 1.55 0 0 50 1.80
29 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.55 1,200 0 50 1.81
30 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1.60 0 0 40 1.81
31 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 1.65 0 0 35 1.83
32 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.54 1,000 0 60 1.84
33 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.59 0 0 50 1.85
34 Etne Sparebank Grønt lån 1.60 0 0 50 1.86
35 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 0 1.87
36 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.54 1,300 0 65 1.87
37 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.87
38 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.87
39 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.88
40 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.70 0 0 35 1.88
41 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.70 0 0 35 1.88
42 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
43 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
44 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
45 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.59 1,000 0 60 1.89
46 SpareBank 1 BV Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.89
47 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 60 1.89
48 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.59 1,000 2,000 60 1.90
49 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.88 0 0 0 1.90
50 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 1.65 0 0 50 1.91
51 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 1,000 0 50 1.91
52 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.59 1,300 0 65 1.92
53 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.94
54 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.95
55 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.95
56 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.69 1,000 0 50 1.95
57 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.96
58 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.96
59 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 1.70 1,500 0 50 1.96
60 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1.75 0 0 40 1.96
61 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 1.64 1,300 0 65 1.97
62 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.98
63 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.98
64 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.80 0 0 35 1.99
65 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.99
66 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.75 0 0 50 2.01
67 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 1.75 0 0 50 2.01
68 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 2.01
69 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1.75 500 0 50 2.01
70 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.75 800 0 50 2.01
71 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 650 2,500 55 2.03
72 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
73 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
74 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
75 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.03 0 0 0 2.05
76 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 1,000 0 50 2.05
77 Aurskog Sparebank Boliglån 60 % 1.80 1,500 0 50 2.06
78 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.90 0 0 35 2.09
79 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.79 1,000 0 60 2.10
80 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.08 0 0 0 2.10
81 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.08 0 0 0 2.10
82 Skue Sparebank Boliglån 1.80 0 0 60 2.11
83 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1.85 0 0 50 2.11
84 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.85 0 0 50 2.11
85 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 50 2.11
86 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 2.09 0 0 0 2.11
87 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 50 2.11
88 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 2.11
89 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 1,000 0 50 2.11
90 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.85 1,200 0 50 2.11
91 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.89 500 0 45 2.13
92 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 2.13
93 LillestrømBanken Grønt boliglån 1.80 0 0 65 2.13
94 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.89 950 0 50 2.15
95 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.89 1,200 0 50 2.15
96 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 2.16
97 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 2.16
98 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 1.90 500 0 50 2.16
99 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.90 1,000 0 50 2.16
100 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1.99 0 0 35 2.18
101 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.85 0 0 65 2.18
102 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.19
103 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 2.21
104 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
105 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
106 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1.95 500 0 50 2.21
107 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 2.20 1,000 0 0 2.22
108 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.23
109 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.23
110 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 650 2,500 55 2.24
111 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 650 2,500 55 2.24
112 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.05 0 0 35 2.24
113 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 1,000 0 50 2.25
114 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.26
115 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.26
116 Sparebank 68° Nord Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.26
117 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 1.95 1,000 2,500 60 2.26
118 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.00 0 0 55 2.29
119 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 55 2.29
120 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.29
121 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.10 0 0 35 2.29
122 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 60 2.30
123 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.05 1,000 0 50 2.31
124 Trøgstad Sparebank Boliglån 1.99 1,500 0 65 2.33
125 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.34
126 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 1,200 0 45 2.34
127 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.15 500 0 35 2.34
128 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.35
129 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.36
130 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2.05 750 750 60 2.36
131 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.05 1,000 2,500 60 2.37
132 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.05 1,000 2,500 60 2.37
133 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.37
134 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 2.35 500 0 0 2.38
135 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.15 500 0 45 2.39
136 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.41
137 Handelsbanken NUF Boliglån 2.10 2,000 0 60 2.42
138 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.42
139 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.15 1,000 0 50 2.42
140 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.15 2,000 1,000 50 2.42
141 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 2,000 50 2.42
142 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.44
143 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.25 0 0 35 2.44
144 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.19 950 0 50 2.46
145 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.47
146 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.15 1,000 2,500 60 2.47
147 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.20 1,000 1,500 50 2.47
148 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.25 0 0 40 2.47
149 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.16 1,500 0 60 2.48
150 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.14 1,300 0 65 2.48
151 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.47 0 0 0 2.50
152 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.47 0 0 0 2.50
153 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.19 1,000 2,000 60 2.51
154 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.19 1,000 2,000 60 2.51
155 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.52
156 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.52
157 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.20 0 0 65 2.54
158 Sparebanken Sør Boliglån 2.20 1,000 0 65 2.54
159 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.54
160 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 55 2.54
161 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 45 2.55
162 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.35 0 0 35 2.55
163 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.56
164 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.24 1,000 0 60 2.56
165 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.29 1,000 0 50 2.56
166 Jæren Sparebank Boliglån 2.20 0 0 70 2.57
167 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.57
168 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.25 750 750 60 2.57
169 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.30 0 0 50 2.57
170 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 500 0 50 2.57
171 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 2.25 2,000 2,000 60 2.57
172 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.30 1,000 0 50 2.57
173 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2.30 1,200 0 50 2.57
174 Grong Sparebank Boliglån 2.30 1,200 750 50 2.57
175 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2.20 1,000 0 75 2.59
176 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.25 1,000 0 65 2.59
177 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.30 0 0 55 2.59
178 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.60
179 Andebu Sparebank Boliglån 2.40 0 0 35 2.60
180 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.29 1,000 0 60 2.61
181 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.62
182 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.62
183 Helgeland Sparebank Helgeland Total 2.30 0 0 60 2.62
184 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.30 1,000 0 60 2.62
185 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.30 1,000 0 60 2.62
186 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.30 1,000 0 60 2.62
187 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.59 1,000 0 0 2.62
188 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.59 1,000 0 0 2.62
189 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.30 1,000 2,500 60 2.62
190 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.35 500 0 50 2.62
191 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i fritidsbolig/hytte 2.35 500 0 50 2.62
192 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.35 900 0 50 2.62
193 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.62
194 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 45 2.65
195 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 1,200 0 45 2.65
196 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.34 1,000 0 60 2.66
197 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.39 1,000 0 50 2.66
198 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.40 0 0 50 2.67
199 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 2.40 750 0 50 2.67
200 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 2.40 750 0 50 2.67
201 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.40 750 0 50 2.67
202 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.40 800 0 50 2.67
203 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.40 1,000 0 50 2.67
204 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.40 1,000 0 60 2.72
205 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.45 0 0 50 2.72
206 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.40 1,000 2,500 60 2.72
207 Marker Sparebank Boliglån 2.45 750 0 50 2.72
208 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 2.45 900 0 50 2.72
209 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.45 1,000 0 50 2.72
210 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2.45 1,000 0 50 2.72
211 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2.35 0 0 75 2.74
212 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.40 0 0 65 2.75
213 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.44 750 0 60 2.76
214 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.44 1,000 0 60 2.76
215 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.76
216 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.49 950 0 50 2.76
217 Skagerrak Sparebank Boliglån 2.45 1,000 0 60 2.77
218 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank under 1 mill kr. 2.50 500 0 50 2.77
219 Orkla Sparebank Boliglån 2.50 1,000 0 50 2.78
220 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.78
221 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.49 0 0 55 2.79
222 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.45 0 0 65 2.80
223 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 2.45 1,000 0 65 2.80
224 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.50 0 0 55 2.80
225 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.55 0 0 50 2.83
226 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.55 1,000 0 50 2.83
227 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.85
228 SpareBank 1 Nordvest Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.45 1,200 0 75 2.85
229 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2.55 0 0 55 2.85
230 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 2.60 750 0 45 2.85
231 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.55 0 0 65 2.90
232 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 2.60 0 0 60 2.93
233 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.60 0 0 65 2.95
234 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.70 0 0 50 2.98
235 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.70 0 0 50 2.98
236 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 2.70 0 0 50 2.98
237 Luster Sparebank Bustadlån 2.70 750 0 50 2.98
238 Grue Sparebank Boliglån 2.75 0 0 50 3.03
239 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 2.80 500 0 45 3.06
240 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.75 1,000 0 60 3.08
241 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.79 0 0 55 3.10
242 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 130 3.12
243 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.75 1,200 0 75 3.16
244 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.90 800 0 50 3.19
245 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.90 2,000 1,000 50 3.19
246 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.26
247 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.00 500 0 50 3.29
248 Spareskillingsbanken Boliglån 2.95 1,000 0 65 3.31
249 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.31
250 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.42
251 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 3.15 0 0 50 3.44
252 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.50
253 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.55
254 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.55
255 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 3.30 0 0 60 3.65
256 Lillesands Sparebank Boliglån 3.30 1,000 0 60 3.65
257 Storebrand Bank ASA Helkunde Boliglån 3.39 950 0 50 3.69
258 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.78
259 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 3.50 0 0 45 3.78
260 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 3.45 1,000 0 65 3.83
261 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.88
262 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 4.01
263 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4.50 1,000 0 65 4.92
264 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.53
265 Danske Bank Toppfinansiering 5.70 1,000 0 45 6.08
266 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.34
267 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.78
268 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.90 0 5,000 50 7.38
269 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.56
270 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 8.15

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00