Boliglånsrente 500 000

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 LillestrømBanken Rehabiliteringslån 1.28 0 0 0 1.29
2 Etne Sparebank "Him te Etne" - lånet 1.10 0 0 50 1.35
3 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 1.43 0 0 0 1.44
4 Høland og Setskog Sparebank Energisparelån 1.20 0 0 60 1.50
5 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 1.52 0 0 0 1.53
6 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 1.55 0 0 0 1.56
7 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A) 1.30 700 2,600 55 1.58
8 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 1.35 0 0 45 1.58
9 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 1.35 0 0 45 1.58
10 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.60
11 Unio (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.60
12 YS (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.35 0 0 50 1.60
13 YS (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.35 0 0 50 1.60
14 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 1.35 1,200 0 50 1.60
15 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 1.62 0 0 0 1.63
16 OBOS-banken AS Grønt boliglån 1.50 0 0 35 1.68
17 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 1.60 0 0 15 1.68
18 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/75 % 1.45 0 0 50 1.70
19 NAL (Nordea Direct) Boliglån u/50 % 1.45 0 0 50 1.70
20 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 1.50 0 0 40 1.71
21 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 1.71 0 0 0 1.72
22 Oppdalsbanken Grønt boliglån 1.50 1,200 0 45 1.73
23 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 1.55 0 0 35 1.73
24 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 1.49 0 0 50 1.74
25 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 1.49 1,000 0 50 1.74
26 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 1.58 0 0 35 1.76
27 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 1.50 1,000 0 55 1.78
28 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 1.77 0 0 0 1.78
29 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 1.49 0 0 60 1.79
30 Vekselbanken Grønt oppussingslån 1.55 0 0 50 1.80
31 Vekselbanken Grønt bustadlån 1.55 0 0 50 1.80
32 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 1.55 500 0 50 1.81
33 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 1.55 1,200 0 50 1.81
34 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 1.60 0 0 40 1.81
35 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 1.65 0 0 35 1.83
36 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 1.54 1,000 0 60 1.84
37 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 1.55 1,000 0 60 1.85
38 Etne Sparebank Grønt lån 1.60 0 0 50 1.86
39 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 0 1.87
40 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 1.54 1,300 0 65 1.87
41 SpareBank 1 Modum Grønt boliglån 1.59 0 0 55 1.87
42 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 1.59 0 0 55 1.87
43 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 1.55 0 0 65 1.88
44 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 1.70 0 0 35 1.88
45 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 1.70 0 0 35 1.88
46 USBL (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
47 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 1.59 0 0 60 1.89
48 Bate boligbyggelag (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
49 TOBB (DNB) Grønt boliglån 1.59 0 0 60 1.89
50 SpareBank 1 BV Grønt Boliglån 1.59 1,000 0 60 1.89
51 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 1.59 1,000 0 60 1.89
52 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 1.59 1,000 0 60 1.89
53 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 1.59 1,000 2,000 60 1.90
54 Sbanken ASA Boliglån 50 % 1.88 0 0 0 1.90
55 Sbanken ASA Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig 1.88 0 0 0 1.90
56 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 1.60 0 0 60 1.90
57 Fana Sparebank 75 %-lån 1.65 500 0 50 1.91
58 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 1.65 1,000 1,500 50 1.91
59 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 1.59 1,300 0 65 1.92
60 Andebu Sparebank Grønt boliglån 1.75 0 0 35 1.93
61 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 1.59 0 0 70 1.94
62 Sparebanken Øst Grønt boliglån 1.59 1,250 0 70 1.94
63 Lillesands Sparebank Grønt lån 1.64 1,000 0 60 1.95
64 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 1.69 0 0 50 1.95
65 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.96
66 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.96
67 DNB Bank ASA Grønt boliglån 1.65 1,000 0 60 1.96
68 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 1.70 1,500 0 50 1.96
69 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 1.75 0 0 40 1.96
70 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 1.64 1,300 0 65 1.97
71 SpareBank 1 Nordvest Grønt boliglån 1.60 1,200 0 75 1.98
72 Sparebanken Sør Grønt boliglån 1.65 1,000 0 65 1.98
73 Larvikbanken Grønt boliglån 1.70 0 0 55 1.98
74 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 1.80 0 0 35 1.99
75 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 1.80 990 0 35 1.99
76 Skagerrak Sparebank Boliglån 1.69 1,000 0 60 2.00
77 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 1.70 0 0 60 2.01
78 Storebrand Bank ASA Boliglån Huseierne 1.75 0 0 50 2.01
79 Aasen Sparebank Aktiv voksen 1.75 0 0 50 2.01
80 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 1.99 0 0 0 2.01
81 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 1.75 500 0 50 2.01
82 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 1.75 500 0 50 2.01
83 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 1.75 800 0 50 2.01
84 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 1.75 700 2,600 55 2.03
85 Bate boligbyggelag (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
86 USBL (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
87 TOBB (DNB) Boliglån 1.73 0 0 60 2.04
88 Sbanken ASA Boliglån 60% 2.03 0 0 0 2.05
89 Sbanken ASA Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 2.03 0 0 0 2.05
90 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 1.80 1,500 0 50 2.06
91 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 1.90 0 0 35 2.09
92 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 1.90 0 0 35 2.09
93 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 1.79 1,000 0 60 2.10
94 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 1.79 1,000 0 60 2.10
95 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 2.08 0 0 0 2.10
96 Sbanken ASA Boliglån 75 % 2.08 0 0 0 2.10
97 Skue Sparebank Boliglån 1.80 0 0 60 2.11
98 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 1.85 0 0 50 2.11
99 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % 1.85 0 0 50 2.11
100 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 1.85 0 0 50 2.11
101 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 1.85 0 0 50 2.11
102 Fana Sparebank 85 %-lån 1.85 500 0 50 2.11
103 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 1.85 750 0 50 2.11
104 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 1.85 1,200 0 50 2.11
105 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 1.89 500 0 45 2.13
106 LillestrømBanken Grønt boliglån 1.80 0 0 65 2.13
107 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 50 % 1.80 0 0 65 2.13
108 Nordea Direct Boliglån inntil 50 % 1.89 950 0 50 2.15
109 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 1.89 1,200 0 50 2.15
110 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 1.80 0 0 70 2.16
111 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 1.85 0 0 60 2.16
112 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 1.90 500 0 50 2.16
113 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 1.90 1,000 0 50 2.16
114 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 1.99 0 0 35 2.18
115 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 1.85 0 0 65 2.18
116 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 1.95 750 0 45 2.19
117 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 1.90 1,000 0 60 2.21
118 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 2.19 0 0 0 2.21
119 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 2.19 0 0 0 2.21
120 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 1.95 500 0 50 2.21
121 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 2.20 1,000 0 0 2.22
122 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 1.94 0 0 55 2.23
123 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 75 % 1.90 0 0 65 2.23
124 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 1.95 700 2,600 55 2.24
125 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 1.95 700 2,600 55 2.24
126 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 2.05 0 0 35 2.24
127 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 1.99 0 0 50 2.25
128 Marker Sparebank Boliglån 1.99 750 0 50 2.25
129 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 1.95 0 0 60 2.26
130 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 1.95 0 0 60 2.26
131 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.26
132 Sparebank 68° Nord Boliglån 1.95 1,000 0 60 2.26
133 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 60% 1.95 1,000 2,500 60 2.26
134 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 2.00 0 0 55 2.29
135 Sunndal Sparebank Boliglån 2.00 1,000 0 55 2.29
136 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 2.05 750 0 45 2.29
137 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 2.10 0 0 35 2.29
138 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 1.99 1,000 0 60 2.30
139 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 1.99 1,000 0 60 2.30
140 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 2.05 1,000 0 50 2.31
141 Trøgstad Sparebank Boliglån 1.99 1,500 0 65 2.33
142 SpareBank 1 Nordvest LOfavør boliglån inntil 50% 1.95 1,200 0 75 2.34
143 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 85% 2.00 0 0 65 2.34
144 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 2.10 1,200 0 45 2.34
145 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 2.15 500 0 35 2.34
146 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 1.99 1,250 0 70 2.35
147 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 2.09 990 0 50 2.36
148 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 2.05 750 750 60 2.36
149 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.05 1,000 2,500 60 2.37
150 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 75% 2.05 1,000 2,500 60 2.37
151 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.10 750 0 50 2.37
152 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 2.35 500 0 0 2.38
153 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 2.15 500 0 45 2.39
154 Blaker Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.05 0 0 70 2.41
155 Handelsbanken NUF Boliglån 2.10 2,000 0 60 2.42
156 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.15 0 0 50 2.42
157 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 2.15 1,000 0 50 2.42
158 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 2.15 1,000 2,000 50 2.42
159 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.15 2,000 1,000 50 2.42
160 SpareBank 1 Nordvest LOfavør boliglån (over 34 år) 2.05 1,200 0 75 2.44
161 Valle Sparebank Bustadlån 2.10 1,000 0 65 2.44
162 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 2.25 0 0 35 2.44
163 Nordea Direct Boliglån inntil 75 % 2.19 950 0 50 2.46
164 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 2.15 0 0 60 2.47
165 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdi 2.15 1,000 2,500 60 2.47
166 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 2.20 1,000 1,500 50 2.47
167 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 2.25 0 0 40 2.47
168 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.16 1,500 0 60 2.48
169 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 2.14 1,300 0 65 2.48
170 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 2.47 0 0 0 2.50
171 Sbanken ASA Boliglån 85 % 2.47 0 0 0 2.50
172 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 2.19 1,000 0 60 2.51
173 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 2.19 1,000 2,000 60 2.51
174 SpareBank 1 Telemark Boliglån 2.19 1,000 2,000 60 2.51
175 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 2.25 1,000 0 50 2.52
176 Eidsberg Sparebank Boliglån 2.25 1,000 0 50 2.52
177 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 2.20 0 0 65 2.54
178 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 2.20 0 1,000 65 2.54
179 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 2.20 0 1,000 65 2.54
180 Sparebanken Sør Boliglån 2.20 1,000 0 65 2.54
181 Ørskog Sparebank Bustadlån 2.25 1,000 0 55 2.54
182 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 2.35 0 0 35 2.55
183 Sparebanken Øst Boliglån 75% 2.19 1,250 0 70 2.56
184 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 2.24 1,000 0 60 2.56
185 Jæren Sparebank Boliglån 2.20 0 0 70 2.57
186 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.57
187 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 2.25 0 0 60 2.57
188 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 2.25 750 750 60 2.57
189 Etne Sparebank Avdragslån - flytende rente 2.30 0 0 50 2.57
190 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 2.30 500 0 50 2.57
191 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 75 % 2.25 2,000 2,000 60 2.57
192 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 2.30 750 0 50 2.57
193 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 2.30 1,000 0 50 2.57
194 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 2.30 1,200 0 50 2.57
195 Grong Sparebank Boliglån 2.30 1,200 750 50 2.57
196 Sparebanken Møre Møre Boliglån 2.20 1,000 0 75 2.59
197 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 2.25 1,000 0 65 2.59
198 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 2.30 0 0 55 2.59
199 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 2.35 750 0 45 2.60
200 Andebu Sparebank Boliglån 2.40 0 0 35 2.60
201 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 2.29 1,000 0 60 2.61
202 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 2.29 1,000 0 60 2.61
203 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 2.29 1,000 0 60 2.61
204 Blaker Sparebank Boliglån over 75% 2.25 0 0 70 2.62
205 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 2.25 0 0 70 2.62
206 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 2.30 0 0 60 2.62
207 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 2.30 1,000 0 60 2.62
208 Danske Bank Boliglån inntil 80% 2.30 1,000 0 60 2.62
209 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 2.30 1,000 0 60 2.62
210 Landkreditt Bank AS Boliglån 2.59 1,000 0 0 2.62
211 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 2.59 1,000 0 0 2.62
212 Romsdal Sparebank Grønt boliglån innenfor 85% 2.30 1,000 2,500 60 2.62
213 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 2.35 500 0 50 2.62
214 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i fritidsbolig/hytte 2.35 500 0 50 2.62
215 Bjugn Sparebank Lån til bolig 2.35 1,000 0 50 2.62
216 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 2.29 1,300 0 65 2.63
217 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 2.40 1,200 0 45 2.65
218 Lillesands Sparebank Total Boliglån 2.34 1,000 0 60 2.66
219 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 2.39 1,000 0 50 2.66
220 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 2.40 0 0 50 2.67
221 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 60% 2.40 750 0 50 2.67
222 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 2.40 750 0 50 2.67
223 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 75% 2.40 750 0 50 2.67
224 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 2.40 750 0 50 2.67
225 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 2.40 800 0 50 2.67
226 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 2.40 1,000 0 50 2.67
227 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 2.35 900 0 65 2.70
228 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 2.40 1,000 0 60 2.72
229 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 2.45 0 0 50 2.72
230 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% 2.40 1,000 2,500 60 2.72
231 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 2.35 0 0 75 2.74
232 LillestrømBanken Boliglån 50 % 2.40 0 0 65 2.75
233 LillestrømBanken Boliglån med stil 50 % 2.40 0 0 65 2.75
234 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 2.44 750 0 60 2.76
235 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 2.44 1,000 0 60 2.76
236 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 2.44 1,000 0 60 2.76
237 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 2.49 950 0 50 2.76
238 Sogn Sparebank Bustadlån 75%, Sogn Sparebank under 1 mill kr. 2.50 500 0 50 2.77
239 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 2.50 1,000 0 50 2.78
240 Orkla Sparebank Boliglån 2.50 1,000 0 50 2.78
241 SpareBank 1 Modum Boliglån 2.49 0 0 55 2.79
242 LillestrømBanken Boliglån 75% 2.45 0 0 65 2.80
243 LillestrømBanken Boliglån med stil 75 % 2.45 0 0 65 2.80
244 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 2.45 900 0 65 2.80
245 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 2.45 1,000 0 65 2.80
246 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 2.50 0 0 55 2.80
247 SpareBank 1 BV Hyttelån 2.49 1,000 0 60 2.81
248 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 2.49 1,000 0 60 2.81
249 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 2.50 0 750 60 2.82
250 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 2.55 0 0 50 2.83
251 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 2.55 1,000 0 50 2.83
252 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 2.52 1,000 0 60 2.85
253 SpareBank 1 Nordvest Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 2.45 1,200 0 75 2.85
254 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 2.55 0 0 55 2.85
255 Unio (Nordea Direct) Topplån 2.60 0 0 50 2.88
256 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 2.60 750 0 50 2.88
257 LillestrømBanken Boliglån med stil 85 % 2.55 0 0 65 2.90
258 LillestrømBanken Boliglån 85% 2.55 0 0 65 2.90
259 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 75 % av verdigrunnlag) 2.60 0 0 65 2.95
260 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 2.70 0 0 50 2.98
261 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 2.70 0 0 50 2.98
262 NAL (Nordea Direct) Topplån 2.70 0 0 50 2.98
263 Luster Sparebank Bustadlån 2.70 750 0 50 2.98
264 Grue Sparebank Boliglån 2.75 0 0 50 3.03
265 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2.75 1,000 0 60 3.08
266 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 2.79 0 0 55 3.10
267 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 2.75 1,200 0 75 3.16
268 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 2.85 750 750 60 3.18
269 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 2.90 800 0 50 3.19
270 Ørland Sparebank Boliglån 85% 2.90 2,000 1,000 50 3.19
271 SpareBank 1 SMN Hyttelån 2.95 1,200 0 50 3.24
272 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 2.95 0 0 55 3.26
273 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 3.00 500 0 50 3.29
274 Spareskillingsbanken Boliglån 2.95 1,000 0 65 3.31
275 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 3.00 0 0 55 3.31
276 SpareBank 1 Nordvest Hyttelån 2.95 1,200 0 75 3.36
277 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 3.10 0 0 55 3.42
278 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 3.15 0 0 50 3.44
279 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 3.15 2,000 2,000 60 3.50
280 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 3.25 750 0 50 3.55
281 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 3.25 990 0 50 3.55
282 SpareBank 1 Helgeland Hyttelån 3.30 0 0 60 3.65
283 Lillesands Sparebank Boliglån 3.30 1,000 0 60 3.65
284 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 3.45 0 0 55 3.78
285 Akademikerne (Danske Bank) Toppfinansiering 3.50 0 0 45 3.78
286 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 3.55 0 0 55 3.88
287 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 3.70 0 1,000 50 4.01
288 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 4.50 1,000 0 65 4.92
289 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.27 0 20,000 25 5.53
290 Danske Bank Toppfinansiering 5.70 1,000 0 45 6.08
291 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 20,000 35 6.34
292 Bank2 ASA Refinansiering 6.20 0 20,000 75 6.78
293 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 6.90 0 5,000 50 7.38
294 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 0 75 7.56
295 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 0 75 8.15

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00