Boliglånsrente 500 000

Boliglånsrenten er i dag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 2.47 0 1,800 30 2.65
2 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 2.65 0 0 0 2.68
3 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 2.70 0 0 0 2.73
4 Sbanken ASA Boliglån 50 % 2.72 0 0 0 2.75
5 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 2.75 0 0 0 2.78
6 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 2.80 0 0 0 2.84
7 Oslo Pensjonsforsikring AS Lån med pant i fast eiendom 2.75 0 1,000 15 2.86
8 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.59 0 0 50 2.87
9 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/50 % 2.59 0 0 50 2.87
10 Handelsbanken NUF Boliglån (Juristforbundet) 2.62 0 0 45 2.87
11 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 80% 2.62 0 0 45 2.87
12 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 2.85 0 0 0 2.89
13 OBOS-banken AS Grønt boliglån 2.70 0 1,500 35 2.91
14 NAL (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.65 0 0 50 2.93
15 YS (Gjensidige Bank) Boliglån u/75 % 2.65 0 0 50 2.93
16 Bulder Bank (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 2.90 0 0 0 2.94
17 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 2.64 1,000 2,500 60 2.97
18 Haltdalen Sparebank 60% Eika Boligkreditt 2.65 0 2,500 60 2.98
19 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 2.65 1,000 1,950 60 2.98
20 Fana Sparebank Nettlån Bolig 50 % 2.70 0 0 50 2.98
21 Fana Sparebank 50 %-lån 2.70 1,000 1,000 50 2.98
22 OBOS-banken AS Boliglån medlem 50 % 2.80 0 1,500 35 3.01
23 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 2.80 0 1,500 35 3.01
24 SpareBank 1 Telemark LOfavør Boliglån 2.69 1,000 0 60 3.02
25 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 60 % 2.80 0 0 40 3.03
26 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % 2.80 0 2,500 40 3.03
27 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 2.73 0 0 60 3.06
28 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 2.74 1,000 1,950 60 3.07
29 SpareBank 1 BV LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 2.74 1,000 2,500 60 3.07
30 SpareBank 1 Søre Sunnmøre LOfavør Boliglån 2.75 1,000 2,500 60 3.08
31 Gjensidige Bank Boliglån inntil 50 % 2.80 950 750 50 3.08
32 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 3.05 0 0 0 3.09
33 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 60% EBK 2.90 950 1,000 35 3.11
34 Sparebanken Øst Grønt boliglån 2.79 1,000 0 65 3.15
35 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lofavør Boliglån 2.85 650 0 55 3.16
36 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 2.85 0 2,500 55 3.16
37 SpareBank 1 Modum LOfavør boliglån 34+ 2.85 0 3,000 55 3.16
38 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 2.95 0 1,500 35 3.16
39 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 2.89 1,000 1,500 50 3.18
40 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadlån 2.85 1,000 2,500 60 3.19
41 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75% 2.95 0 0 40 3.19
42 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 60% 2.85 0 1,500 65 3.21
43 DNB Bank ASA Grønt boliglån 2.89 1,000 1,900 60 3.23
44 Storebrand Bank ASA Boliglån UNIO 2.94 0 0 50 3.23
45 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 2.94 1,000 1,000 50 3.23
46 Fana Sparebank Nettlån Bolig 75 % 2.95 0 0 50 3.24
47 Drangedal Sparebank Boliglån 60% 2.95 750 0 50 3.24
48 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 2.95 800 0 50 3.24
49 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 2.90 0 2,500 65 3.26
50 Sparebanken Sør Grønt boliglån 2.90 1,000 2,500 65 3.26
51 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 50 % 3.00 0 1,500 45 3.26
52 Din Bank (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 3.24 0 0 0 3.29
53 LillestrømBanken Lokalbidraget lån 80% 2.95 0 1,500 65 3.31
54 OBOS-banken AS Boliglån medlem inntil 85 % 3.10 0 1,500 35 3.32
55 Fana Sparebank 75 %-lån 3.05 1,000 1,000 50 3.34
56 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.10 750 2,000 45 3.37
57 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 3.15 0 1,500 35 3.37
58 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 3.34 0 0 0 3.39
59 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.10 500 1,500 50 3.39
60 Sbanken ASA Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 3.35 0 0 0 3.40
61 Sbanken ASA Boliglån 75 % 3.35 0 0 0 3.40
62 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 70 % 3.05 0 0 70 3.44
63 Handelsbanken NUF Boliglån 3.10 2,000 3,000 60 3.44
64 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i EBK 3.15 500 2,000 50 3.44
65 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 3.15 1,000 2,000 50 3.44
66 Tysnes Sparebank Bustadlån Aktiv Totalkunde - inntil 60% 3.10 1,000 2,500 65 3.47
67 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 3.20 750 2,000 45 3.47
68 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 3.25 0 0 35 3.47
69 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 3.25 0 1,500 35 3.47
70 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 3.25 0 1,500 35 3.47
71 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 60% 3.25 700 1,800 35 3.47
72 Hjelmeland Sparebank Boliglån 60% 3.19 950 1,000 50 3.49
73 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 50% 3.15 750 0 60 3.49
74 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 60 % 3.15 2,000 0 60 3.49
75 Haltdalen Sparebank Boliglån 60% 3.15 0 2,500 60 3.49
76 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån 75% 3.15 1,000 2,000 60 3.49
77 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 75 % 3.25 0 1,500 45 3.52
78 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 3.20 1,000 0 60 3.54
79 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.20 1,000 0 60 3.54
80 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 3.20 0 2,500 60 3.55
81 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 3.25 0 0 50 3.55
82 Valle Sparebank Bustadlån 3.25 1,000 0 50 3.55
83 SpareBank 1 Nordvest Boliglån inntil 85% 3.25 0 2,000 50 3.55
84 Fana Sparebank 85 %-lån 3.25 1,000 1,000 50 3.55
85 Sogn Sparebank Bustadlån 75% 3.25 500 2,000 50 3.55
86 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 60 % 3.35 500 2,000 35 3.58
87 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.25 1,000 0 60 3.60
88 Gjensidige Bank Boliglån inntil 75 % 3.30 950 750 50 3.60
89 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 3.30 500 1,500 50 3.60
90 Rindal Sparebank Boliglån 60 % 3.30 500 1,500 50 3.60
91 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 3.30 1,000 2,000 50 3.60
92 Orkla Sparebank Boliglån 3.30 1,000 2,000 50 3.60
93 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 70% 3.30 650 0 55 3.62
94 SpareBank 1 Telemark Hyttelån 3.30 1,000 0 60 3.65
95 SpareBank 1 Telemark Boliglån 3.30 1,000 0 60 3.65
96 Sbanken ASA Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 3.59 0 0 0 3.65
97 Sbanken ASA Boliglån 85 % 3.59 0 0 0 3.65
98 Åfjord Sparebank Boliglån 60% 3.35 1,000 2,000 50 3.65
99 Odal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.35 750 2,500 50 3.65
100 SpareBank 1 SMN Boliglån 50% 3.35 1,200 2,650 50 3.65
101 Surnadal Sparebank Boliglån (Eika Boligkreditt) 3.35 1,000 3,000 50 3.65
102 Bjugn Sparebank Lån til bolig 3.35 1,000 5,000 50 3.65
103 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 3.30 0 2,500 65 3.67
104 Sparebanken Øst Akademikerlån 75% 3.30 1,000 3,250 65 3.68
105 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 3.40 750 2,000 45 3.68
106 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 3.40 0 2,000 50 3.70
107 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 3.40 1,000 1,500 50 3.70
108 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 75% 3.40 650 0 55 3.73
109 Sunndal Sparebank Boliglån 3.40 1,000 3,500 55 3.73
110 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 3.39 0 3,000 60 3.74
111 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 3.45 1,000 0 50 3.75
112 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 3.45 1,000 2,000 50 3.75
113 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 3.45 1,000 2,000 50 3.75
114 Åfjord Sparebank Boliglån 85 % 3.45 1,000 2,000 50 3.75
115 Tolga-Os Sparebank Boliglån inntil 85 % 3.45 1,000 2,500 50 3.75
116 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.45 2,000 4,000 50 3.76
117 Landkreditt Bank AS Boliglån 3.70 1,000 0 0 3.76
118 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 3.70 1,000 0 0 3.76
119 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 3.50 750 2,000 45 3.78
120 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 3.55 0 1,500 35 3.78
121 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 3.10 1,000 2,500 130 3.79
122 Sparebanken DIN 60% flytende rente Eika Boligkreditt 3.45 750 0 60 3.80
123 Haltdalen Sparebank Boliglån 75% 3.45 0 2,500 60 3.80
124 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 3.45 1,000 1,900 60 3.80
125 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 3.45 750 2,500 60 3.80
126 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Boliglån 3.45 1,000 2,500 60 3.80
127 SpareBank 1 BV Boliglån 85% 3.45 1,000 2,500 60 3.80
128 Etne Sparebank 80% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.81
129 Etne Sparebank 60% - flytende rente 3.50 0 1,000 50 3.81
130 Storebrand Bank ASA Bærekraftig boliglån 3.50 950 1,000 50 3.81
131 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 3.50 750 2,000 50 3.81
132 Gildeskål Sparebank Eika boligkreditt, boliglån innenfor 60 % 3.50 1,000 3,000 50 3.81
133 Ørskog Sparebank Bustadlån 3.50 1,000 3,000 55 3.83
134 Lillesands Sparebank Total Boliglån 3.49 1,000 0 60 3.84
135 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 3.49 1,000 1,900 60 3.85
136 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 3.49 1,000 1,900 60 3.85
137 Jæren Sparebank Boliglån 3.45 0 0 70 3.85
138 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 3.50 0 2,500 60 3.86
139 Grong Sparebank Boliglån 3.55 1,200 0 50 3.86
140 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 3.55 1,000 1,000 50 3.86
141 Marker Sparebank Boliglån 3.55 750 2,000 50 3.86
142 Fornebu Sparebank Boliglån 60% 3.45 0 3,000 75 3.88
143 Sparebanken Møre Møre Boliglån 3.45 1,000 2,500 75 3.88
144 Søgne og Greipstad Sparebank Lån med pant i bolig 3.50 1,000 2,500 65 3.88
145 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 3.50 0 0 70 3.90
146 Blaker Sparebank Boliglån 60% 3.50 0 3,500 70 3.91
147 Danske Bank Boliglån inntil 80% 3.55 1,000 1,200 60 3.91
148 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 3.55 1,000 1,900 60 3.91
149 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 3.55 1,500 2,500 60 3.91
150 Sparebank 68° Nord Boliglån 3.55 1,000 3,500 60 3.91
151 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 3.60 1,000 2,000 50 3.91
152 NORDirektebank (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 85% 3.65 0 0 40 3.91
153 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 60% 3.60 625 0 55 3.93
154 Sparebanken Øst Boliglån 75% 3.55 1,000 3,250 65 3.93
155 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 3.70 0 1,500 35 3.94
156 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 3.70 700 1,800 35 3.94
157 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån over 75% 3.60 1,000 2,000 60 3.96
158 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 3.65 500 2,000 50 3.96
159 Hønefoss Sparebank Boliglån 3.65 1,000 2,000 50 3.96
160 KLP Banken AS Boliglån - 75% ordinær 3.65 0 2,250 55 3.99
161 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra Boligkreditt (75% av verdi) 3.70 800 0 50 4.01
162 Skagerrak Sparebank Boliglån 3.70 1,000 1,250 50 4.01
163 Eidsberg Sparebank Boliglån 3.70 1,000 1,500 50 4.01
164 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 3.70 1,000 2,000 50 4.01
165 LillestrømBanken Boliglån 60% 3.65 0 3,500 65 4.04
166 Sparebanken Vest Boliglån innenfor 75 % 3.70 0 2,500 55 4.04
167 Trøgstad Sparebank Boliglån 3.65 1,500 4,000 65 4.04
168 SpareBank 1 Modum Boliglån 3.70 0 3,000 55 4.04
169 BN Bank ASA Boliglån Alltid Fornøyd 85 % 3.75 0 1,500 45 4.04
170 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 3.80 0 1,500 35 4.04
171 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 3.69 1,000 1,900 60 4.05
172 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 3.70 750 0 60 4.06
173 Haltdalen Sparebank Boliglån 85% 3.70 0 2,500 60 4.06
174 Gildeskål Sparebank 1. prioritets boliglån innenfor 60% 3.75 1,000 3,000 50 4.07
175 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 3.80 0 2,500 40 4.07
176 Sparebanken Sør Boliglån 3.70 1,000 2,500 65 4.09
177 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 3.75 1,000 4,000 60 4.12
178 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 60% 3.80 1,000 1,500 50 4.12
179 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 3.80 1,000 2,000 50 4.12
180 Andebu Sparebank Boliglån 3.65 0 2,000 85 4.14
181 LillestrømBanken Boliglån 80% 3.75 0 3,500 65 4.14
182 Skue Sparebank Boliglån 3.80 0 0 60 4.17
183 Blaker Sparebank Boliglån 85% 3.75 0 3,500 70 4.17
184 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Hyttelån 3.80 1,000 2,500 60 4.17
185 Grue Sparebank Boliglån 3.85 0 2,000 50 4.17
186 Sogn Sparebank Bustadlån 85% 3.85 500 2,000 50 4.17
187 Spareskillingsbanken Boliglån 3.80 1,000 0 65 4.19
188 SpareBank 1 Lom og Skjåk Hyttelån 3.95 0 2,500 40 4.22
189 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån ordinær 3.95 0 2,500 40 4.22
190 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 3.90 650 0 55 4.24
191 SpareBank 1 Modum Lån til fritidsbolig 3.90 0 3,000 55 4.25
192 Luster Sparebank Bustadlån 3.95 750 0 50 4.27
193 SpareBank 1 Gudbrandsdal Privat Ekstra (75% av verdi) 3.95 800 0 50 4.27
194 Arendal og Omegns Sparekasse Boliglån (innenfor 85 % av verdigrunnlag) 3.90 0 2,500 65 4.30
195 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 3.95 0 2,250 55 4.30
196 Helgeland Sparebank Helgeland Total 3.95 0 5,000 60 4.32
197 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.05 750 2,000 45 4.35
198 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 4.00 2,000 0 60 4.37
199 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 80% 4.05 950 1,000 50 4.38
200 SpareBank 1 Modum Sperret innskudd 4.10 0 3,000 55 4.45
201 Cultura Sparebank Boliglån 80 % 4.15 0 2,000 50 4.48
202 Lillesands Sparebank Boliglån 4.15 1,000 0 60 4.53
203 Helgeland Sparebank 1. pr. boliglån 4.20 0 5,000 60 4.58
204 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 4.30 650 0 55 4.66
205 Ørland Sparebank Boliglån 85% 4.35 2,000 4,000 50 4.69
206 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 60% - ordinære kundar 4.35 1,000 2,500 65 4.77
207 Odal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 4.50 750 2,500 50 4.85
208 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 4.55 0 0 50 4.90
209 Helgeland Sparebank Lån til fritidsbolig 4.55 0 5,000 60 4.95
210 Larvikbanken Boliglån 75 % eKunde 4.70 0 2,600 55 5.08
211 Bank2 ASA Refinansiering 4.95 0 0 75 5.44
212 Tysnes Sparebank Bustadlån- inntil 85% - ordinære kunder 5.10 1,000 2,500 65 5.55
213 Larvikbanken Boliglån 75% ordinær 5.15 0 2,600 55 5.55
214 Larvikbanken Boliglån 85 % eKunde 5.30 0 2,600 55 5.71
215 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 5.85 0 0 25 6.14
216 Larvikbanken Boliglån 85% ordinær 5.75 0 2,600 55 6.18
217 Nordax Bank AB (publ) Nordax Boliglån 5.99 0 0 35 6.33
218 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 6.95 0 20,000 75 7.58
219 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 7.50 0 20,000 75 8.17

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00