Boliglånsrente 500 000

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 4.41 0 0 50 4.75
2 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 40% 4.99 0 0 0 5.11
3 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 50% 5.01 0 0 0 5.13
4 Romerike Sparebank Rehabiliteringslån 5.12 0 0 0 5.24
5 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 60% 5.19 0 0 0 5.32
6 Valdres Sparebank Boliglån miljølån inntil 75% 4.95 750 0 50 5.32
7 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60% 5.22 0 0 0 5.35
8 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig 5.22 0 0 0 5.35
9 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån spesial 4.90 0 0 75 5.39
10 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 50 % 5.28 0 0 0 5.41
11 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 5.32 0 0 0 5.45
12 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Førstehjemslån 5.01 1,300 0 65 5.45
13 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Boliglån 5.04 1,300 0 65 5.49
14 Sparebanken Narvik Grønt Boliglån 5.19 0 0 35 5.49
15 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 55 % 5.36 0 0 0 5.49
16 Larvikbanken Grønt boliglån 5.10 0 0 55 5.50
17 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 50% 5.05 750 2,850 65 5.50
18 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Energisparelån 5.39 0 0 0 5.53
19 Sparebanken Øst Grønt førstehjemslån 5.03 0 0 75 5.53
20 Etnedal Sparebank Grønt boliglån 5.15 750 0 50 5.53
21 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Small - Belåningsgrad innenfor 60 % 5.40 0 0 0 5.54
22 SpareBank 1 Nord-Norge Grønt Flexilån 5.04 1,300 0 75 5.54
23 Søgne og Greipstad Sparebank Grønt boliglån 5.09 1,000 0 65 5.54
24 OBOS-banken AS Grønt boliglån 5.24 0 0 35 5.54
25 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt Boliglån 5.19 1,000 0 50 5.57
26 Romsdal Sparebank Grønt boliglån 5.15 1,000 2,500 60 5.58
27 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 60 % 5.46 0 0 0 5.60
28 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 5.46 0 0 0 5.60
29 Høland og Setskog Sparebank Energisparelån 5.10 0 0 75 5.60
30 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig 5.46 0 0 0 5.60
31 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % 5.46 0 0 0 5.60
32 Strømmen Sparebank Grønt boliglån 5.15 0 0 65 5.60
33 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 50% 5.20 1,200 0 55 5.60
34 SpareBank 1 Østlandet Grønt energilån 5.19 1,000 0 60 5.62
35 SpareBank 1 Østlandet Grønt boliglån 5.19 1,000 0 60 5.62
36 Rindal Sparebank Grønt boliglån 5.25 0 0 50 5.63
37 Vekselbanken Grønt bustadlån 5.25 0 0 50 5.63
38 Vekselbanken Grønt oppussingslån 5.25 0 0 50 5.63
39 Birkenes Sparebank Grønt boliglån 5.25 750 0 50 5.63
40 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 50% 5.30 0 0 40 5.63
41 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Grønt Boliglån 5.19 0 0 65 5.64
42 SpareBank 1 Helgeland Grønt førstehjemslån 5.19 0 0 65 5.64
43 JBF Bank og Forsikring Grønt bolig- eller rehabiliteringslån 5.19 1,000 0 65 5.64
44 SpareBank 1 SMN Grønt førstehjemslån 5.19 1,200 0 65 5.64
45 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 65 % 5.51 0 0 0 5.65
46 SpareBank 1 Nordmøre Grønt førstehjemslån 5.15 1,200 0 75 5.65
47 SpareBank 1 Østfold Akershus Miljølån 5.24 0 0 60 5.67
48 SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønt Boliglån 5.24 1,000 0 60 5.67
49 Ørskog Sparebank Grønt bustadlån 5.20 1,000 0 70 5.68
50 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse A 5.25 0 0 60 5.68
51 Askim og Spydeberg Sparebank Grønt boliglån 5.30 0 0 50 5.68
52 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 50% 5.33 0 0 45 5.69
53 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/50 % 5.33 0 0 45 5.69
54 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 50 % 5.33 0 0 45 5.69
55 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 70 % 5.55 0 0 0 5.69
56 USBL (DNB) Grønt boliglån 5.24 0 0 65 5.70
57 DNB Bank ASA Vennelån 5.24 1,000 0 65 5.70
58 TOBB (DNB) Grønt boliglån 5.24 1,000 0 65 5.70
59 DNB Bank ASA Grønt rammelån 5.24 1,000 0 65 5.70
60 DNB Bank ASA Grønt boliglån 5.24 1,000 0 65 5.70
61 Høland og Setskog Sparebank Grønt Boliglån 5.20 0 0 75 5.70
62 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt Førstehjemslån 5.28 0 0 60 5.71
63 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/50 % 5.33 0 0 50 5.71
64 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/50 % 5.33 0 0 50 5.71
65 Luster Sparebank Grønt Bustadlån 5.29 750 0 60 5.72
66 Skagerrak Sparebank Grønt boliglån 5.29 1,000 2,000 60 5.72
67 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.29 1,000 2,000 60 5.72
68 Hjartdal og Gransherad Sparebank Grønt boliglån 5.29 1,000 2,000 60 5.72
69 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån + 5.30 1,000 0 60 5.73
70 Sparebanken Øst NBBO Grønt boliglån 5.23 0 0 75 5.74
71 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 75 % 5.59 0 0 0 5.74
72 Andebu Sparebank Grønne rehabiliteringslån 5.19 0 0 85 5.74
73 Andebu Sparebank Grønne boliglån 5.19 0 0 85 5.74
74 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Medium - Belåningsgrad mellom 60-75 % 5.60 0 0 0 5.75
75 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig 5.60 0 0 0 5.75
76 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 85 % 5.60 0 0 0 5.75
77 Sunndal Sparebank Grønt førstehjemslån 5.30 1,000 0 65 5.76
78 Valle Sparebank Grønt bustadlån 5.30 1,000 0 65 5.76
79 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 75% 5.35 1,200 0 55 5.76
80 SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån 5.29 0 0 70 5.77
81 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån 50% 5.34 0 0 60 5.78
82 Grue Sparebank Grønt boliglån 5.39 0 0 50 5.78
83 Bulder (Sparebanken Vest) Boliglån innenfor 80 % 5.63 0 0 0 5.78
84 Voss Sparebank Grønt bustadlån 5.39 0 0 50 5.78
85 Marker Sparebank Grønt boliglån 5.39 750 0 50 5.78
86 Skue Sparebank Grønt boliglån - Energiklasse B 5.35 0 0 60 5.79
87 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 50 % 5.35 1,000 0 60 5.79
88 Cultura Sparebank Miljøboliglån 85% 5.40 1,000 0 50 5.79
89 SpareBank 1 Helgeland Grønt boliglån 5.34 0 0 65 5.80
90 OBOS-banken AS OBOS Nyboliglån 5.49 0 0 35 5.81
91 OBOS-banken AS Boliglån 50 % 5.49 0 0 35 5.81
92 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån 5.35 750 2,850 65 5.81
93 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør bolig 50% 5.35 750 2,850 65 5.81
94 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % 5.39 1,000 0 60 5.83
95 Haltdalen Sparebank Boliglån 34+ 5.40 0 0 60 5.84
96 Orkla Sparebank Grønt boliglån 5.40 1,000 0 60 5.84
97 Evje og Hornnes Sparebank Grønt Boliglån 5.40 1,000 0 60 5.84
98 Haugesund Sparebank Grønt Boliglån 5.45 1,000 1,500 50 5.84
99 Melhusbanken Grønt rehabiliteringslån 5.45 1,000 2,500 50 5.84
100 Melhusbanken Grønt boliglån 5.45 1,000 2,500 50 5.84
101 Handelsbanken NUF Juristforbundet Boliglån 5.49 0 0 45 5.86
102 Danske Bank Boliglån 5.49 0 0 45 5.86
103 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/85 % 5.49 0 0 45 5.86
104 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Hyttelån 5.49 0 0 45 5.86
105 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Boliglån u/75 % 5.49 0 0 45 5.86
106 Akademikerne (Danske Bank) Boliglån 5.49 0 0 45 5.86
107 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 50 % 5.40 0 0 65 5.86
108 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån innenfor 50 % 5.40 1,300 0 65 5.86
109 Oppdalsbanken Grønt boliglån innenfor 85% 5.45 1,200 0 55 5.87
110 Jæren Sparebank Grønt boliglån 5.39 0 0 70 5.88
111 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 5.44 0 0 60 5.88
112 Aasen Sparebank Grønt boliglån 5.44 0 0 60 5.88
113 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Hyttelån 5.49 0 0 50 5.88
114 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 5.49 0 0 50 5.88
115 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Hyttelån 5.49 0 0 50 5.88
116 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 5.49 0 0 50 5.88
117 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/85 % 5.49 0 0 50 5.88
118 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/85 % 5.49 0 0 50 5.88
119 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid Energimerke A og B 5.49 950 0 50 5.88
120 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag 5.45 1,000 2,500 60 5.89
121 Valdres Sparebank Boliglån inntil 60 % 5.50 750 0 50 5.89
122 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75 % 5.55 0 0 40 5.90
123 Sparebanken Møre Grønt boliglån 5.39 1,000 0 75 5.90
124 Bien Sparebank ASA Grønt Boliglån 5.44 0 0 65 5.91
125 SpareBank 1 SMN Grønt lån for energitiltak 85 % 5.44 1,200 0 65 5.91
126 SpareBank 1 SMN Grønt boliglån 85 % 5.44 1,200 0 65 5.91
127 Sunndal Sparebank Grønt rehabiliteringslån bolig 5.45 1,000 0 65 5.92
128 Totens Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.45 1,000 0 65 5.92
129 Sunndal Sparebank Boliglån Grønt 5.45 1,000 0 65 5.92
130 Totens Sparebank Grønt boliglån 5.45 1,000 0 65 5.92
131 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 50% 5.45 750 2,850 65 5.92
132 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 50% 5.45 750 2,850 65 5.92
133 KLP Banken AS Fleksilån grønt 5.60 0 0 35 5.92
134 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 5.60 0 0 35 5.92
135 Sparebanken Vest Grønt Boliglån 5.44 0 0 69 5.93
136 SpareBank 1 SR-Bank Grønt Boliglån 5.49 0 0 60 5.93
137 Berg Sparebank Grønt Boliglån 75% 5.54 1,000 0 50 5.94
138 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 5.55 750 0 50 5.95
139 SpareBank 1 Nordmøre Grønt boliglån 5.44 1,200 0 75 5.96
140 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 5.49 0 0 65 5.96
141 Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadlån 5.49 0 0 65 5.96
142 Trøgstad Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.49 0 0 65 5.96
143 Sandnes Sparebank Bate - Grønt Boliglån 5.49 0 0 65 5.96
144 Trøgstad Sparebank Grønt boliglån 5.49 0 0 65 5.96
145 OBOS-banken AS Boliglån 50 % (uten medlemskap) 5.64 0 0 35 5.97
146 Grong Sparebank Grønt rehabiliteringslån 5.50 1,200 1,500 65 5.97
147 Grong Sparebank Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% 5.50 1,200 1,500 65 5.97
148 Agder Sparebank Grønt boliglån 5.49 900 0 70 5.98
149 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 50% under 4.millioner 5.54 2,000 2,000 60 5.99
150 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 50% 5.84 500 0 0 6.00
151 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % 5.60 0 0 50 6.00
152 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % 5.60 0 0 50 6.00
153 Flekkefjord Sparebank Boliglån Grønt 5.60 750 0 50 6.00
154 Sparebanken Øst Grønt boliglån 5.48 1,250 0 75 6.00
155 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 75 % 5.54 0 0 65 6.01
156 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 5.54 1,300 0 65 6.01
157 Spareskillingsbanken Grønt boliglån 5.55 1,000 0 65 6.02
158 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 5.70 0 0 35 6.03
159 KLP Banken AS Fritidsbolig medlem 5.70 0 0 35 6.03
160 Landkreditt Bank AS Grønt Boliglån 75% 5.89 500 0 0 6.05
161 SpareBank 1 Gudbrandsdal LOfavør boliglån 5.65 800 0 50 6.05
162 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån innenfor 50% av verdi 5.65 1,000 0 50 6.05
163 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Boliglån 85% 5.59 0 0 65 6.06
164 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % 5.74 0 0 35 6.07
165 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 50% 5.65 1,200 0 55 6.08
166 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 50 % 5.92 0 0 0 6.08
167 Lillesands Sparebank Grønt lån 5.64 1,000 0 60 6.09
168 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 75% 5.65 0 0 60 6.10
169 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån over 34 år innenfor 75 % 5.70 0 0 50 6.10
170 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/50 % 5.70 0 0 50 6.10
171 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/75 % 5.70 0 0 50 6.10
172 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 50 % 5.94 0 0 0 6.10
173 Valdres Sparebank Boliglån inntil 85% 5.70 750 0 50 6.10
174 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 5.70 750 0 50 6.10
175 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 50 % 5.64 1,200 0 65 6.12
176 SpareBank 1 SMN Boliglån 50 % 5.64 1,200 0 65 6.12
177 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 5.65 750 2,850 65 6.13
178 Aasen Sparebank Aktiv voksen 5.69 0 0 60 6.14
179 Aasen Sparebank Midt Boliglån 5.69 0 0 60 6.14
180 SpareBank 1 Sørøst-Norge LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % 5.69 1,000 0 60 6.15
181 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 5.69 1,000 0 60 6.15
182 Marker Sparebank Boliglån 5.74 750 0 50 6.15
183 Berg Sparebank Grønt Boliglån 85% 5.74 1,000 0 50 6.15
184 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag 5.70 1,000 2,500 60 6.16
185 Marker Sparebank Grønt rammelån 5.75 750 0 50 6.16
186 OBOS-banken AS Boliglån Deleie 5.83 0 0 35 6.17
187 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 50% 5.64 1,200 0 75 6.17
188 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån inntil 50% 5.64 1,200 0 75 6.17
189 Sandnes Sparebank Bate - Boliglån 5.69 0 0 65 6.17
190 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 5.69 1,200 0 65 6.17
191 BN Bank ASA Boliglån 50 % 5.79 500 0 45 6.17
192 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 50 % 5.65 1,000 0 75 6.18
193 Aurskog Sparebank Grønt boliglån 5.65 3,000 0 75 6.18
194 Sandnes Sparebank Grønt boliglån 5.69 0 0 70 6.20
195 Selbu Sparebank Grønt boliglån 5.74 0 0 60 6.20
196 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 5.79 1,000 0 50 6.20
197 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Hyttelån 5.80 0 0 50 6.21
198 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Boliglån u/85% 5.80 0 0 50 6.21
199 Landkreditt Bank AS Boliglån 50% 6.04 500 0 0 6.21
200 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 50% 5.80 1,000 2,500 50 6.21
201 USBL (DNB) Boliglån 5.73 0 0 65 6.21
202 TOBB (DNB) Boliglån 5.73 1,000 0 65 6.21
203 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 5.69 1,200 0 75 6.22
204 OBOS-banken AS Boliglån inntil 85 % (uten medlemskap) 5.89 0 0 35 6.23
205 Sunndal Sparebank Boliglån 50 prosent 5.75 1,000 0 65 6.23
206 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Boliglån innenfor 85% 5.75 750 2,850 65 6.24
207 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Lån med pant i fritidsbolig 80% 5.75 750 2,850 65 6.24
208 KLP Banken AS Grønt boliglån medlem 85 % 5.90 0 0 35 6.24
209 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 75% EBK 5.90 990 0 35 6.24
210 SpareBank 1 Østfold Akershus LOFavør Boliglån - maks belåning 85% 5.79 0 0 60 6.25
211 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 50% 5.79 0 0 60 6.25
212 Romsdal Sparebank Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag 5.80 1,000 2,500 60 6.26
213 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 5.85 750 0 50 6.26
214 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 5.90 0 0 40 6.27
215 Sparebanken Øst ABBL Boliglån 5.74 0 0 75 6.27
216 Sparebanken Øst NBBO Boliglån 5.74 0 0 75 6.27
217 Bien Sparebank ASA Boliglån innenfor 75% 5.79 0 0 65 6.28
218 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 50% 5.79 0 0 65 6.28
219 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 75% av markedsverdi 5.80 1,000 0 65 6.29
220 Sparebanken Sør Grønt boliglån 5.80 1,000 0 65 6.29
221 KLP Banken AS Fritidsbolig øvrige kunder 5.85 0 0 55 6.29
222 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 5.85 0 0 55 6.29
223 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 75% 5.84 0 0 60 6.30
224 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 50% 5.89 1,000 0 50 6.31
225 Romerike Sparebank Grønt boliglån 5.80 0 0 70 6.31
226 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 50 % 5.80 0 0 70 6.31
227 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 75% 6.14 0 0 0 6.32
228 Birkenes Sparebank Ordinært boliglån 85% 5.90 750 0 50 6.32
229 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån inntil 75% av verdi 5.90 1,000 0 50 6.32
230 Trøgstad Sparebank Boliglån 5.84 1,500 0 65 6.33
231 JBF Bank og Forsikring Boliglån 75% 5.85 1,000 0 65 6.34
232 KLP Banken AS Boliglån medlem - 85% 6.00 0 0 35 6.35
233 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 75% 5.89 1,000 0 60 6.36
234 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån inntil 85 % 5.89 1,000 0 60 6.36
235 Voss Sparebank Bustadlån 75% Flytande rente 5.94 0 0 50 6.36
236 Berg Sparebank Boliglån 75 % 5.94 1,000 0 50 6.36
237 Selbu Sparebank Boliglån 80% 5.90 0 0 60 6.37
238 Hjelmeland Sparebank Boliglån 75% 5.95 990 0 50 6.37
239 Landkreditt Bank AS Boliglån 6.20 500 0 0 6.38
240 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Large - Belåningsgrad mellom 75-85 % 6.20 0 0 0 6.38
241 Landkreditt Bank AS Fritidsbolig 6.20 500 0 0 6.38
242 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 60% 5.85 0 0 75 6.39
243 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % 5.85 3,000 0 75 6.39
244 Spareskillingsbanken Boliglån innenfor 85% av markedsverdi 5.90 1,000 0 65 6.39
245 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 6.22 0 0 0 6.40
246 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån 75% 5.94 0 0 60 6.41
247 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån 75% 5.94 0 0 60 6.41
248 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 5.95 1,000 0 60 6.42
249 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt fleksilån 6.00 0 0 50 6.42
250 Rørosbanken Røros Sparebank Grønt boliglån 6.00 0 0 50 6.42
251 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 85 % 6.00 750 0 50 6.42
252 Eidsberg Sparebank Boliglån 6.00 1,000 0 50 6.42
253 Drangedal Sparebank Boliglån 75% 5.95 750 0 65 6.45
254 BN Bank ASA Boliglån 75 % 6.05 500 0 45 6.45
255 Skagerrak Sparebank Boliglån 5.99 1,000 2,000 60 6.46
256 Nidaros Sparebank Boliglån inntil 85% 5.99 2,000 2,000 60 6.46
257 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 60% 6.04 1,000 0 50 6.46
258 Fana Sparebank Grønt Boliglån 75 % 6.05 500 0 50 6.47
259 Oslofjord Sparebank Grønt boliglån 5.95 0 0 75 6.50
260 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 5.95 1,000 0 75 6.50
261 Totens Sparebank Boliglån innenfor 70 % 6.00 1,000 0 65 6.50
262 Andebu Sparebank Boliglån 6.15 0 0 35 6.50
263 Agder Sparebank Lån innenfor 75% av boligverdi 5.99 900 0 70 6.51
264 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 75% 6.04 0 0 60 6.51
265 Handelsbanken NUF Boliglån 6.04 0 0 60 6.51
266 Totens Sparebank Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag 6.02 1,500 0 65 6.52
267 Skue Sparebank Boliglån 6.05 0 0 60 6.53
268 Cultura Sparebank Boliglån 75 % 6.10 1,000 0 50 6.53
269 SpareBank 1 Nord-Norge Hyttelån for voksne 6.04 1,300 0 65 6.54
270 Valle Sparebank Bustadlån 6.05 1,000 0 65 6.55
271 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 75% 6.10 1,200 0 55 6.55
272 Agder Sparebank Øvrige boliglån 6.04 900 0 70 6.57
273 Berg Sparebank Boliglån 85% 6.14 1,000 0 50 6.57
274 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 6.14 1,000 0 50 6.57
275 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 6.05 0 0 70 6.58
276 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 75 % 6.05 0 0 70 6.58
277 Odal Sparebank Grønt boliglån 6.10 750 0 60 6.58
278 Sparebank 68° Nord Boliglån 6.10 1,000 0 60 6.58
279 Fana Sparebank 75 %-lån 6.15 500 0 50 6.58
280 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 6.15 1,000 1,500 50 6.58
281 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån Premium 6.09 0 0 65 6.59
282 Tysnes Sparebank Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% 6.09 1,000 0 65 6.59
283 Sogn Sparebank Bustadlån 60% i Eika Boligkreditt AS 6.10 1,000 0 65 6.60
284 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 85 % 6.15 0 0 55 6.61
285 BN Bank ASA Boliglån 85 % 6.20 500 0 45 6.61
286 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 75 % 6.25 500 0 35 6.61
287 SpareBank 1 Lom og Skjåk Fjellbanken Hyttelån 6.19 0 0 50 6.62
288 Rindal Sparebank Boliglån 75 % 6.20 0 0 50 6.63
289 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 6.20 750 0 50 6.63
290 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån utover 75% av verdi 6.20 1,000 0 50 6.63
291 Cultura Sparebank Boliglån 85 % 6.20 1,000 0 50 6.63
292 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 75% 6.20 1,000 2,500 50 6.64
293 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 85 % 6.10 1,000 0 75 6.66
294 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 85% 6.20 1,200 0 55 6.66
295 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 6.19 1,000 0 60 6.67
296 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 6.19 750 1,500 60 6.68
297 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 85% 6.24 1,000 0 50 6.68
298 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 85% 6.15 0 0 70 6.68
299 Soknedal Sparebank Boliglån innenfor 85% 6.20 0 0 60 6.68
300 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 6.20 750 0 60 6.68
301 Hjartdal og Gransherad Sparebank Boliglån 75% 6.20 1,000 2,000 60 6.69
302 Fana Sparebank Grønt Boliglån 85 % 6.25 500 0 50 6.69
303 SpareBank 1 Gudbrandsdal Boliglån 6.25 800 0 50 6.69
304 SpareBank 1 Gudbrandsdal Hyttelån 6.25 800 0 50 6.69
305 Høland og Setskog Sparebank Boliglån 80% 6.15 0 0 75 6.71
306 Ørland Sparebank Boliglån innenfor 60% 6.20 2,000 1,000 65 6.71
307 SpareBank 1 SR-Bank Boliglån 85% 6.24 0 0 60 6.73
308 SpareBank 1 SR-Bank LOfavør Boliglån 85% 6.24 0 0 60 6.73
309 SpareBank 1 SR-Bank BOB Boliglån 85% 6.24 1,000 0 60 6.73
310 Lillesands Sparebank Total Boliglån 6.24 1,000 0 60 6.73
311 SpareBank 1 Sørøst-Norge Boliglån 85% 6.24 1,000 0 60 6.73
312 Ørskog Sparebank Bustadlån 6.20 1,000 0 70 6.74
313 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 6.30 0 0 50 6.74
314 Sparebanken Øst Boliglån 75% 6.19 1,250 0 75 6.75
315 DNB Bank ASA Boliglån inntil 75 % 6.24 1,000 0 65 6.75
316 SpareBank 1 SMN Hyttelån 6.24 1,200 0 65 6.75
317 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 6.24 1,300 0 65 6.75
318 Oslofjord Sparebank Boliglån 60% 6.20 0 0 75 6.76
319 Sunndal Sparebank Boliglån 6.25 1,000 0 65 6.76
320 Vekselbanken Bustadlån innanfor 75% 6.25 0 1,000 65 6.76
321 Vekselbanken Hytte - fritidsbustad 6.25 0 1,000 65 6.76
322 Søgne og Greipstad Sparebank Boliglån 6.25 1,000 0 65 6.76
323 Jæren Sparebank Boliglån 6.24 0 0 70 6.78
324 Sparebanken Narvik Boliglån innenfor 85 % 6.35 500 0 50 6.79
325 Fana Sparebank 85 %-lån 6.35 500 0 50 6.79
326 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 6.24 1,200 0 75 6.80
327 SpareBank 1 Østfold Akershus Hyttelån under 2 millioner 6.34 0 0 60 6.83
328 SpareBank 1 Østfold Akershus Boliglån under 2 millioner 6.34 0 0 60 6.83
329 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 85 % 6.34 750 1,500 60 6.83
330 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 85% 6.40 750 0 50 6.85
331 Melhusbanken Lån med pant i bolig innenfor 85% 6.40 1,000 2,500 50 6.85
332 DNB Bank ASA Boliglån inntil 85 % 6.34 1,000 0 65 6.86
333 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 6.35 900 0 65 6.87
334 Sparebanken Sør Boliglån 6.35 1,000 0 65 6.87
335 Bjugn Sparebank Lån til bolig til 60% 6.35 1,000 1,000 65 6.87
336 Sparebanken DIN Boliglån 6.39 750 0 60 6.89
337 SpareBank 1 Østlandet Boliglån inntil 85 % 6.39 1,000 0 60 6.89
338 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 6.45 0 0 50 6.90
339 SpareBank 1 Nordmøre Hyttelån 6.34 1,200 0 75 6.91
340 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån inntil 85% 6.34 1,200 0 75 6.91
341 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 6.39 1,300 0 65 6.91
342 Romerike Sparebank Boliglån 50 % 6.40 0 0 70 6.95
343 Orkla Sparebank Boliglån 6.45 1,000 0 60 6.95
344 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 6.50 1,000 0 50 6.95
345 Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 80 % 6.44 0 0 65 6.96
346 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 6.45 0 0 65 6.98
347 Larvikbanken Boliglån 75 % 6.50 0 0 55 6.98
348 SpareBank 1 SR-Bank Hyttelån 6.49 0 0 60 6.99
349 SpareBank 1 Sørøst-Norge Hyttelån 6.49 1,000 0 60 6.99
350 Skudenes & Aakra Sparebank Lån med pant i fritidsbolig 6.49 750 1,500 60 6.99
351 Flekkefjord Sparebank Lån fritidsbolig 6.55 750 0 50 7.01
352 Sogn Sparebank Bustadlån 75% Sogn Sparebank 6.50 1,000 0 65 7.03
353 Sparebanken Vest Boliglån Ordinær 6.50 0 0 69 7.05
354 Sandnes Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 6.50 0 0 70 7.05
355 Rørosbanken Røros Sparebank Klimalån 6.60 0 0 50 7.06
356 Hjelmeland Sparebank Boliglån - 85% 6.60 990 0 50 7.06
357 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 6.55 0 0 65 7.08
358 Grong Sparebank Boliglån 6.55 1,200 1,500 65 7.08
359 Romerike Sparebank Boliglån 75% 6.60 0 0 70 7.16
360 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 85% 6.70 0 0 50 7.17
361 Grue Sparebank Boliglån 6.70 0 0 50 7.17
362 Aurskog Sparebank Boliglån 85 % 6.60 3,000 0 75 7.19
363 Storebrand Bank ASA Boliglån Fremtid 6.74 950 0 50 7.21
364 Luster Sparebank Bustadlån 6.70 750 0 60 7.22
365 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 6.70 1,000 0 60 7.22
366 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 85% 6.70 900 0 65 7.24
367 JBF Bank og Forsikring Boliglån over 75% 6.70 1,000 0 65 7.24
368 Sogn Sparebank Bustadlån 85% Sogn Sparebank 6.70 1,000 0 65 7.24
369 Romerike Sparebank Boliglån 85% 6.70 0 0 70 7.27
370 Bjugn Sparebank Lån til bolig 6.85 1,000 1,000 65 7.40
371 Ørland Sparebank Boliglån 85% 6.85 2,000 1,000 65 7.40
372 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 6.89 750 1,500 60 7.42
373 Luster Sparebank Bustadlån inntil 85 % 7.10 750 0 60 7.64
374 Lillesands Sparebank Boliglån 7.30 1,000 0 60 7.86
375 Bank2 ASA Refinansiering 7.25 0 20,000 75 7.90
376 Vekselbanken Bustadlån innanfor 85% 7.40 0 1,000 65 7.99
377 SpareBank 1 Østlandet Lån til tomt 7.60 1,000 0 60 8.18
378 yA Bank AS (Resurs Bank AB) Lån med sikkerhet i bolig 7.75 0 4,000 50 8.29
379 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Nordax Boliglån 7.95 0 10,000 35 8.43
380 Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo Bluestep Boliglån 8.07 0 20,000 25 8.51
381 INSTABANK ASA Lån med sikkerhet 8.10 0 5,000 50 8.67
382 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 8.00 0 0 75 8.69
383 MYBANK ASA Omstartslån mybank 8.50 0 0 0 8.84
384 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 9.50 0 0 75 10.32

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1