Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 2.80 0 1,500 35 3.01
2 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 2.80 0 0 45 3.06
3 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 2.85 0 1,500 35 3.06
4 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 2.80 0 2,250 55 3.11
5 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 2.90 1,000 1,200 45 3.16
6 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 2.89 1,000 2,000 50 3.18
7 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 2.80 0 0 70 3.18
8 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 2.85 1,000 1,900 60 3.19
9 NAL (Gjensidige Bank) Fastrentelån 5 år - 75% 2.90 0 0 50 3.19
10 YS (Gjensidige Bank) Fastrentelån 5 år 2.90 0 0 50 3.19
11 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 2.90 1,000 1,000 50 3.19
12 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 2.85 0 2,500 65 3.21
13 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 5 år 2.89 1,000 0 60 3.23
14 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 2.89 1,000 1,900 60 3.23
15 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 2.95 1,200 0 50 3.24
16 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 2.95 500 1,500 50 3.24
17 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 2.95 1,000 1,500 50 3.24
18 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 2.95 1,000 2,000 50 3.24
19 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 2.95 750 2,500 50 3.24
20 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 70% med 5 års binding 2.95 1,200 2,650 50 3.24
21 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 5 år 2.89 0 1,500 65 3.25
22 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 2.90 0 2,500 65 3.26
23 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 2.90 1,000 2,500 65 3.26
24 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 2.90 1,000 2,500 65 3.26
25 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 2.95 0 2,500 55 3.26
26 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 2.89 1,000 1,900 70 3.28
27 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 5 år 2.95 1,000 2,500 60 3.29
28 Gjensidige Bank Fastrentelån 5 år - 75% 3.00 950 750 50 3.29
29 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 2.95 1,000 4,000 60 3.29
30 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 3.00 1,000 1,000 50 3.29
31 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 5 år 3.00 650 0 55 3.31
32 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 3.00 650 0 55 3.31
33 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 2.95 1,000 3,250 65 3.31
34 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 5 år 3.00 0 3,000 55 3.31
35 LillestrømBanken Fastrente 5 år 2.99 0 3,500 65 3.35
36 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 3.15 1,500 1,500 50 3.44
37 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85% med 5 års binding 3.15 1,200 2,650 50 3.45
38 Helgeland Sparebank Fastrentelån 5 år 3.20 0 5,000 60 3.55

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00