Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 5 år 1.99 0 1,500 65 2.33
2 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 5 år 2.10 0 0 45 2.34
3 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 2.14 0 0 45 2.38
4 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 2.20 0 1,500 35 2.39
5 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 2.24 1,000 1,900 45 2.49
6 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 5 års binding 2.25 1,200 2,650 50 2.52
7 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 5 år 2.29 950 1,000 50 2.56
8 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 2.25 1,000 1,750 60 2.57
9 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 2.30 0 2,250 55 2.60
10 TOBB (DNB) Fastrentelån 5 år 2.29 0 0 60 2.61
11 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 5 år 2.29 0 0 60 2.61
12 USBL (DNB) Fastrentelån 5 år 2.29 0 0 60 2.61
13 NAL (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år - 75% 2.35 0 0 50 2.62
14 Unio (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år 2.35 0 0 50 2.62
15 YS (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år 2.35 0 0 50 2.62
16 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 2.35 500 1,500 50 2.62
17 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 5 år 2.35 800 1,750 50 2.62
18 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 2.45 0 1,500 35 2.65
19 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 5 år 2.34 0 0 60 2.66
20 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 2.30 1,000 1,900 70 2.67
21 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 2.40 500 1,500 50 2.67
22 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 2.40 700 0 55 2.70
23 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 5 år 2.40 700 0 55 2.70
24 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 2.40 0 2,500 55 2.70
25 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 2.39 1,000 1,900 60 2.71
26 Nordea Direct Fastrentelån 5 år - 75% 2.45 950 750 50 2.72
27 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 5 års binding 2.45 1,200 2,650 50 2.73
28 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 5 år 2.45 0 3,000 55 2.75
29 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 5 år 2.44 1,000 0 60 2.76
30 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 2.44 1,000 1,900 60 2.76
31 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 2.44 1,000 2,000 60 2.76
32 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 5 år 2.44 1,000 2,500 60 2.76
33 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 2.42 0 2,500 65 2.77
34 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 2.45 0 3,000 60 2.77
35 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 2.50 1,000 2,000 50 2.78
36 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 2.43 1,300 4,000 65 2.78
37 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 2.45 1,000 2,500 65 2.80
38 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 2.45 1,000 2,500 65 2.80
39 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 2.45 0 0 70 2.82
40 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 2.45 1,250 3,250 70 2.82
41 Melhusbanken Fastrentelån 5 år 2.55 1,000 0 50 2.83
42 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 2.55 1,000 2,000 50 2.83
43 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 2.49 0 2,500 65 2.84
44 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 2.60 1,200 0 50 2.88
45 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 2.60 1,500 1,500 50 2.88
46 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år 2.49 1,000 2,500 75 2.89
47 LillestrømBanken Fastrente 5 år 2.54 0 3,500 65 2.89
48 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 5 år 2.65 0 5,000 60 2.98
49 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 2.70 750 2,500 50 2.98

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00