Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån fastrente 5 år 4.84 0 0 0 4.95
2 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 4.65 750 2,400 50 5.00
3 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 5 år 4.59 0 1,500 70 5.04
4 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 4.70 1,000 2,000 50 5.05
5 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 4.65 1,000 2,500 65 5.08
6 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 4.65 0 2,900 70 5.10
7 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 4.75 500 1,500 50 5.11
8 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 4.69 0 0 70 5.14
9 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 5 år 4.79 950 2,190 50 5.15
10 Jæren Sparebank Fastrentelån - 5 års binding 4.70 0 3,500 70 5.16
11 Melhusbanken Fastrentelån 5 år 4.80 1,000 0 50 5.16
12 USBL (DNB) Fastrentelån 5 år 4.74 0 0 65 5.17
13 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 5 år 4.74 1,000 2,190 65 5.17
14 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 5 år 4.80 1,000 2,500 60 5.21
15 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 5 år 4.79 0 0 65 5.22
16 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 5 år 4.90 0 0 45 5.24
17 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 4.95 0 1,500 35 5.24
18 Romerike Sparebank Fastrente 5 år 4.79 0 3,500 70 5.25
19 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 5 år 4.90 0 0 50 5.26
20 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 5 år - 85% 4.90 0 0 50 5.26
21 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 5 år 4.90 0 0 50 5.26
22 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 4.84 1,000 2,190 65 5.28
23 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 4.94 0 0 45 5.28
24 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 4.89 1,000 2,190 65 5.33
25 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 4.90 1,200 0 65 5.34
26 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 4.90 0 3,200 65 5.34
27 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 5 år 5.00 0 0 45 5.34
28 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 5.05 0 2,800 35 5.35
29 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år 4.89 1,000 2,500 75 5.38
30 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 4.95 0 3,200 65 5.39
31 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 4.99 1,000 1,900 60 5.41
32 Skue Sparebank Fastrentelån 5 år 5.00 0 0 60 5.42
33 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 5 år 5.05 800 1,750 50 5.42
34 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 5.05 0 2,250 55 5.45
35 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 4.99 0 3,590 69 5.46
36 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 5.04 1,000 1,900 60 5.46
37 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 5.05 750 2,500 60 5.47
38 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 5 års binding 5.05 1,200 2,650 60 5.47
39 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 5.05 1,000 2,000 65 5.50
40 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 5.05 0 4,000 65 5.50
41 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 5.19 0 3,000 60 5.62
42 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 5 års binding 5.25 1,200 2,650 60 5.68
43 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 5.25 750 0 65 5.71
44 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 5.25 1,000 2,500 65 5.71
45 JBF Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 5år 5.29 1,000 3,200 65 5.75
46 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 5.29 1,300 4,000 65 5.75
47 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 5.35 3,000 3,000 75 5.87
48 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 5.39 1,250 3,250 75 5.91
49 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 5 år 5.55 0 5,000 65 6.03

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1