Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 1,68 0 1 500 35 1,86
2 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 1,69 0 0 45 1,92
3 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 5 år 1,69 950 1 000 50 1,95
4 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 1,68 0 2 250 55 1,96
5 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 5 år 1,69 0 1 500 65 2,02
6 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 1,79 1 000 1 900 45 2,03
7 NAL (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år - 75% 1,80 0 0 50 2,06
8 YS (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år 1,80 0 0 50 2,06
9 Unio (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år 1,80 0 0 50 2,06
10 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 1,80 1 200 0 50 2,06
11 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 1,80 1 000 2 000 50 2,06
12 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75% med 5 års binding 1,80 1 200 2 650 50 2,06
13 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 1,80 0 3 000 60 2,11
14 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 1,95 0 1 500 35 2,14
15 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 1,79 0 0 70 2,15
16 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 1,79 1 000 1 900 70 2,15
17 Nordea Direct Fastrentelån 5 år - 75% 1,90 950 750 50 2,16
18 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 5 år 1,90 650 0 55 2,19
19 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 1,90 650 0 55 2,19
20 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 1,89 1 000 1 900 60 2,20
21 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 1,89 1 300 4 000 60 2,20
22 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 1,95 1 000 1 000 50 2,21
23 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 1,95 1 000 1 500 50 2,21
24 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 1,95 1 000 2 000 50 2,21
25 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 1,95 750 2 500 50 2,21
26 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 1,89 0 2 500 65 2,23
27 LillestrømBanken Fastrente 5 år 1,89 0 3 500 65 2,23
28 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år 1,85 1 000 2 500 75 2,24
29 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 1,90 1 000 2 500 65 2,24
30 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 1,95 0 2 500 55 2,24
31 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 1,99 1 000 1 000 50 2,25
32 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 1,95 1 000 1 900 60 2,26
33 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 2,00 1 500 1 500 50 2,26
34 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85% med 5 års binding 2,00 1 200 2 650 50 2,27
35 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 1,95 1 000 2 500 65 2,29
36 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 5 år 2,00 0 3 000 55 2,29
37 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 5 år 1,99 1 000 2 500 60 2,30
38 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 1,99 0 2 500 65 2,33
39 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 5 år 2,05 1 000 0 60 2,36
40 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 2,10 500 1 500 50 2,37
41 Helgeland Sparebank Fastrentelån 5 år 2,10 0 5 000 60 2,42
42 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 2,09 1 250 3 250 70 2,46

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00