Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 5 år 2.40 0 0 45 2.65
2 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 2.42 0 0 45 2.67
3 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 5 år 2.34 0 1,500 65 2.69
4 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 2.50 0 1,500 35 2.70
5 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 2.39 0 3,000 60 2.71
6 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 2.52 1,000 1,900 45 2.77
7 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 2.45 0 3,000 60 2.77
8 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 2.50 1,000 1,750 60 2.83
9 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 5 års binding 2.50 1,200 2,650 60 2.83
10 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 2.55 1,000 2,000 50 2.83
11 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 5 år 2.55 700 0 55 2.85
12 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 2.55 700 0 55 2.85
13 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 2.65 0 1,500 35 2.86
14 YS (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år 2.59 0 0 50 2.87
15 Unio (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år 2.59 0 0 50 2.87
16 NAL (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år - 75% 2.59 0 0 50 2.87
17 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 5 år 2.59 950 1,000 50 2.87
18 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 2.60 500 1,500 50 2.88
19 TOBB (DNB) Fastrentelån 5 år 2.54 0 0 65 2.89
20 USBL (DNB) Fastrentelån 5 år 2.54 0 0 65 2.89
21 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 5 år 2.54 0 0 65 2.89
22 LillestrømBanken Fastrente 5 år 2.54 0 3,500 65 2.89
23 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 2.60 0 2,250 55 2.90
24 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 5 år 2.65 800 1,750 50 2.93
25 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 5 år 2.59 0 0 65 2.94
26 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 5 år 2.65 1,000 2,500 60 2.98
27 Melhusbanken Fastrentelån 5 år 2.70 1,000 0 50 2.98
28 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 2.70 1,200 0 50 2.98
29 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 2.70 750 2,400 50 2.98
30 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 2.70 2,000 2,000 50 2.98
31 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 2.64 1,000 2,190 65 2.99
32 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 2.70 0 2,900 55 3.01
33 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 5 år 2.70 0 3,000 55 3.01
34 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 2.65 1,000 1,900 70 3.03
35 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 5 års binding 2.70 1,200 2,650 60 3.03
36 Nordea Direct Fastrentelån 5 år - 75% 2.75 950 750 50 3.03
37 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 2.69 0 2,900 65 3.05
38 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 2.69 1,000 2,190 65 3.05
39 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 2.69 1,300 4,000 65 3.05
40 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 2.70 1,000 2,500 65 3.06
41 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 2.75 1,000 2,000 60 3.08
42 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 2.74 0 2,900 65 3.10
43 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 2.75 1,000 2,500 65 3.11
44 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 2.75 0 0 70 3.13
45 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år 2.75 1,000 2,500 75 3.16
46 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 5 år 2.75 1,000 2,500 75 3.16
47 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 5 år 2.85 0 5,000 60 3.19
48 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 2.90 750 2,500 50 3.19
49 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 2.83 1,250 3,250 70 3.22

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1