Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

Alle norske banker, uten unntak, er lovpålagt å kredittsjekke sine kunder før de innvilger lån. For å få beste boliglånsrente er det derfor avgjørende å være klar over verdien som ligger i din kredittsjekk. Du kan kredittsjekke deg selv her, helt gratis.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 5 år 3.79 0 0 45 4.08
2 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 5 år 3.89 950 1,000 50 4.21
3 USBL (DNB) Fastrentelån 5 år 3.84 0 0 65 4.23
4 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 5 år 3.84 0 0 65 4.23
5 DNB Bank ASA Grønt Fastrentelån 5 år 3.84 1,000 2,190 65 4.23
6 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ECONA - Fastrente 5 år 3.95 0 0 45 4.25
7 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 4.00 0 1,500 35 4.25
8 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 3.96 0 0 45 4.26
9 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 5 år 3.95 0 0 50 4.27
10 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 5 år 3.95 0 0 50 4.27
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 5 år - 85% 3.95 0 0 50 4.27
12 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 5 år 3.89 0 0 65 4.28
13 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 3.94 1,000 2,190 65 4.34
14 Sbanken ASA Boliglån fastrente 5 år 4.26 0 0 0 4.34
15 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 3.95 0 3,200 65 4.35
16 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 4.05 1,000 2,000 50 4.38
17 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 3.99 1,000 2,190 65 4.39
18 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 3.99 0 3,200 65 4.39
19 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 4.00 1,000 2,500 65 4.40
20 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 3.99 0 2,900 70 4.41
21 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 4.00 0 0 70 4.42
22 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 5 år 4.05 1,000 2,500 60 4.43
23 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 5 års binding 4.05 1,200 2,650 60 4.43
24 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 4.05 0 4,000 60 4.43
25 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 4.06 1,000 1,900 60 4.44
26 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 4.05 1,000 2,500 65 4.45
27 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 4.10 0 2,250 55 4.45
28 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 4.05 1,300 4,000 65 4.45
29 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 4.15 750 2,400 50 4.48
30 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 5 år 4.05 1,000 2,500 75 4.50
31 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 4.10 0 2,900 65 4.50
32 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 5 år 4.09 0 1,500 70 4.52
33 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 4.19 500 1,500 50 4.52
34 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 4.15 750 0 60 4.53
35 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 5 år 4.15 750 0 60 4.53
36 Jæren Sparebank Fastrentelån - 5 års binding 4.20 0 3,500 70 4.63
37 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 4.25 750 2,500 60 4.64
38 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 5 års binding 4.25 1,200 2,650 60 4.64
39 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 5 år 4.30 800 1,750 50 4.64
40 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år 4.19 1,000 2,500 75 4.65
41 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 4.25 1,000 2,000 65 4.66
42 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 4.30 1,000 1,900 60 4.69
43 Melhusbanken Fastrentelån 5 år 4.35 1,000 0 50 4.69
44 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 4.25 1,250 3,250 75 4.71
45 Romerike Sparebank Fastrente 5 år 4.29 0 3,500 70 4.73
46 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 5 år 4.35 0 5,000 65 4.77
47 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 4.45 1,200 0 60 4.84
48 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 4.60 0 2,800 35 4.87
49 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 4.55 0 3,000 60 4.95
50 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 5år 4.79 1,000 3,200 65 5.23
51 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 4.85 2,000 2,000 75 5.34

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1