Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 1.58 0 0 45 1.81
2 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 1.68 0 1,500 35 1.86
3 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 1.68 1,000 1,900 45 1.91
4 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 5 år 1.69 950 1,000 50 1.95
5 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 1.68 0 2,250 55 1.96
6 NAL (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år - 75% 1.75 0 0 50 2.01
7 YS (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år 1.75 0 0 50 2.01
8 Unio (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år 1.75 0 0 50 2.01
9 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 5 år 1.69 0 1,500 65 2.02
10 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 1.80 1,000 1,000 50 2.06
11 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 5 års binding 1.80 1,200 2,650 50 2.06
12 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 1.90 0 1,500 35 2.09
13 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 1.79 1,000 1,900 60 2.10
14 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 1.85 1,200 0 50 2.11
15 Nordea Direct Fastrentelån 5 år - 75% 1.85 950 750 50 2.11
16 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 1.85 0 2,500 55 2.14
17 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 1.79 0 0 70 2.15
18 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 1.79 1,000 1,900 70 2.15
19 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 5 år 1.85 1,000 0 60 2.16
20 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 1.85 1,000 1,900 60 2.16
21 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 1.85 0 3,000 60 2.16
22 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 1.84 0 2,500 65 2.17
23 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 1.84 1,300 4,000 65 2.18
24 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 1.85 1,000 2,500 65 2.19
25 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 1.90 650 0 55 2.19
26 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 5 år 1.90 650 0 55 2.19
27 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 5 år 1.90 0 3,000 55 2.19
28 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 1.95 1,000 1,500 50 2.21
29 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 1.95 1,000 2,000 50 2.21
30 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 1.95 1,000 2,000 50 2.21
31 LillestrømBanken Fastrente 5 år 1.89 0 3,500 65 2.23
32 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år 1.85 1,000 2,500 75 2.24
33 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 1.99 1,000 1,000 50 2.25
34 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 2.00 1,500 1,500 50 2.26
35 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 2.00 750 2,500 50 2.26
36 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 5 års binding 2.00 1,200 2,650 50 2.27
37 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 1.94 0 2,500 65 2.28
38 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 1.95 1,000 2,500 65 2.29
39 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 5 år 1.99 1,000 2,500 60 2.30
40 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 1.99 1,250 3,250 70 2.35
41 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 2.10 500 1,500 50 2.37
42 Helgeland Sparebank Fastrentelån 5 år 2.10 0 5,000 60 2.42

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00