Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 2.80 0 1,500 35 3.01
2 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 2.80 0 0 45 3.06
3 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 2.85 0 1,500 35 3.06
4 NAL (Gjensidige Bank) Fastrentelån 5 år - 75% 2.80 0 0 50 3.08
5 YS (Gjensidige Bank) Fastrentelån 5 år 2.80 0 0 50 3.08
6 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 70% med 5 års binding 2.80 1,200 2,650 50 3.08
7 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 2.80 0 2,250 55 3.11
8 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 5 år 2.80 1,000 0 60 3.13
9 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 2.90 1,000 1,200 45 3.16
10 Gjensidige Bank Fastrentelån 5 år - 75% 2.90 950 750 50 3.19
11 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 2.90 650 0 55 3.21
12 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 2.90 0 2,500 55 3.21
13 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 2.89 1,000 1,900 60 3.23
14 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 2.90 0 3,000 60 3.24
15 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 2.95 500 1,500 50 3.24
16 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 2.89 1,000 1,900 70 3.28
17 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 2.99 1,000 2,000 50 3.28
18 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 2.90 0 0 70 3.28
19 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 5 år 2.95 1,000 2,500 60 3.29
20 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 2.95 1,000 4,000 60 3.29
21 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 3.00 1,000 1,000 50 3.29
22 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 3.00 1,000 1,000 50 3.29
23 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 3.00 1,000 2,000 50 3.29
24 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 3.00 750 2,500 50 3.29
25 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85% med 5 års binding 3.00 1,200 2,650 50 3.29
26 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 5 år 2.94 0 1,500 65 3.30
27 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 2.95 1,000 1,500 65 3.31
28 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 2.95 0 2,500 65 3.31
29 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 2.95 1,000 2,500 65 3.31
30 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 2.95 1,000 2,500 65 3.31
31 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 5 år 3.00 0 3,000 55 3.31
32 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 2.99 1,000 1,900 60 3.33
33 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 3.05 1,000 1,500 50 3.34
34 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 3.00 0 2,500 65 3.36
35 Helgeland Sparebank Fastrentelån 5 år 3.05 0 5,000 60 3.39
36 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 3.15 1,200 0 50 3.44
37 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 3.15 1,500 1,500 50 3.44
38 LillestrømBanken Fastrente 5 år 3.14 0 3,500 65 3.51

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00