Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 3,56 0 0 45 3,84
2 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 3,65 0 1 500 35 3,89
3 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 3,65 0 1 500 35 3,89
4 Handelsbanken NUF Juristforbundet Fastrentelån 5 år 3,61 0 0 45 3,89
5 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 3,69 1 000 2 000 50 4,00
6 SpareBank 1 Gudbrandsdal Fastrentelån 5 år 3,70 800 1 750 50 4,01
7 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 3,66 1 000 1 900 60 4,02
8 NAL (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år - 75% 3,74 0 0 50 4,05
9 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE NAL - Fastrentelån 5 år - 85% 3,74 0 0 50 4,05
10 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Fastrentelån 5 år 3,74 0 0 50 4,05
11 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Fastrentelån 5 år 3,74 0 0 50 4,05
12 Unio (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år 3,74 0 0 50 4,05
13 YS (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år 3,74 0 0 50 4,05
14 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 3,75 0 2 250 55 4,09
15 Nordea Direct Fastrentelån 5 år - 75% 3,79 950 750 50 4,11
16 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 5 år 3,79 950 1 000 50 4,11
17 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 5 års binding 3,75 1 200 2 650 60 4,12
18 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 3,80 750 2 400 50 4,12
19 USBL (DNB) Fastrentelån 5 år 3,74 0 0 65 4,13
20 Bate boligbyggelag (DNB) Fastrentelån 5 år 3,74 0 0 65 4,13
21 Romerike Sparebank Lokalbidraget fastrente 5 år 3,74 0 1 500 65 4,13
22 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 3,74 0 3 200 65 4,13
23 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 3,79 0 3 000 60 4,16
24 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 3,75 0 2 900 70 4,17
25 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 3,80 1 000 1 900 60 4,17
26 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 3,80 0 4 000 60 4,17
27 Norsk Sykepleierforbund (DNB) Fastrentelån 5 år 3,79 0 0 65 4,18
28 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 3,79 0 3 200 65 4,18
29 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 3,85 700 0 55 4,19
30 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 5 år 3,85 700 0 55 4,19
31 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 3,85 1 000 2 000 60 4,22
32 SpareBank 1 Sørøst-Norge Fastrentelån 85 % 5 år 3,85 1 000 2 500 60 4,22
33 Melhusbanken Fastrentelån 5 år 3,90 1 000 0 50 4,22
34 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 3,91 500 1 500 50 4,23
35 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 3,84 1 000 2 190 65 4,23
36 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Boliglån med fast rente 5år 3,89 1 000 2 000 65 4,29
37 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 3,89 1 000 2 190 65 4,29
38 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 3,89 1 000 2 500 65 4,29
39 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 3,90 0 0 70 4,32
40 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 5 års binding 3,95 1 200 2 650 60 4,32
41 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 5 år 3,89 1 000 2 500 75 4,34
42 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år 3,89 1 000 2 500 75 4,34
43 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 3,94 0 2 900 65 4,34
44 Romerike Sparebank Fastrente 5 år 3,94 0 3 500 65 4,34
45 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 3,90 1 250 3 250 75 4,35
46 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 3,95 1 000 2 500 65 4,35
47 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 3,95 1 300 4 000 65 4,35
48 Jæren Sparebank Fastrentelån - 5 års binding 3,95 0 3 500 70 4,37
49 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 4,00 750 2 500 60 4,38
50 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 4,05 2 000 2 000 75 4,50
51 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 4,20 1 200 0 50 4,53
52 SpareBank 1 Helgeland Fastrentelån 5 år 4,30 0 5 000 65 4,71

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1