Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 1.69 0 0 45 1.92
2 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 1.80 0 1,500 35 1.99
3 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 1.79 1,000 1,900 45 2.03
4 Storebrand Bank ASA 70 % Boliglån fastrente 5 år 1.79 950 1,000 50 2.05
5 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 75 % med 5 års binding 1.80 1,200 2,650 50 2.06
6 NAL (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år - 75% 1.85 0 0 50 2.11
7 Unio (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år 1.85 0 0 50 2.11
8 YS (Nordea Direct) Fastrentelån 5 år 1.85 0 0 50 2.11
9 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 1.90 0 2,250 55 2.19
10 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 2.00 0 1,500 35 2.19
11 Nordea Direct Fastrentelån 5 år - 75% 1.95 950 750 50 2.21
12 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 1.95 1,000 1,500 50 2.21
13 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 5 år 1.89 0 1,500 65 2.23
14 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 1.99 1,000 1,000 50 2.25
15 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 2.00 1,500 1,500 50 2.26
16 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85 % med 5 års binding 2.00 1,200 2,650 50 2.27
17 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 1.99 1,000 1,900 60 2.30
18 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 5 år 1.99 1,000 2,500 60 2.30
19 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 2.00 0 3,000 60 2.31
20 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 1.99 0 2,500 65 2.33
21 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 2.05 650 0 55 2.34
22 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente fritidsbolig 5 år 2.05 650 0 55 2.34
23 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 2.05 0 2,500 55 2.34
24 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 2.05 1,000 1,900 60 2.36
25 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 2.10 1,200 0 50 2.37
26 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 2.10 1,000 1,000 50 2.37
27 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 2.10 500 1,500 50 2.37
28 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 2.10 1,000 2,000 50 2.37
29 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 2.10 1,000 2,000 50 2.37
30 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 2.04 1,000 2,500 65 2.38
31 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 2.05 0 2,500 65 2.39
32 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 2.05 0 0 70 2.41
33 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 2.05 1,000 1,900 70 2.41
34 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 5 år 2.10 1,000 0 60 2.41
35 Helgeland Sparebank Fastrentelån 5 år 2.10 0 5,000 60 2.42
36 LillestrømBanken Fastrente 5 år 2.09 0 3,500 65 2.43
37 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 2.09 1,300 4,000 65 2.43
38 Sparebanken Møre Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år 2.05 1,000 2,500 75 2.44
39 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 2.10 1,000 2,500 65 2.44
40 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 5 år 2.15 0 3,000 55 2.44
41 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 2.15 1,250 3,250 70 2.52
42 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 2.25 750 2,500 50 2.52

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

1
Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00