Boliglånsbarometer fastrente 4-5 år

Boliglånsrenten er idag historisk lav. Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. Men, husk – det er ikke bare boliglånsrenten som betyr noe. Snakk med en av våre rådgivere.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 KLP Banken AS Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% 2.60 0 1,500 35 2.80
2 KLP Banken AS Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% 2.60 0 2,250 55 2.90
3 Akademikerne (Danske Bank) Fastrentelån 5 år 80% 2.70 0 0 45 2.96
4 OBOS-banken AS Fastrente 5 år 2.75 0 1,500 35 2.96
5 YS (Gjensidige Bank) Fastrentelån 5 år 2.70 0 0 50 2.98
6 NAL (Gjensidige Bank) Fastrentelån 5 år - 75% 2.70 0 0 50 2.98
7 SpareBank 1 Nord-Norge Fastrentelån 5 års binding 2.65 1,000 4,000 60 2.98
8 SpareBank 1 Telemark Fastrentelån 5 år 2.70 1,000 2,000 50 2.98
9 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium 2.65 0 2,500 65 3.00
10 DNB Bank ASA Fastrentelån 75% - 5 år 2.70 1,000 1,900 60 3.03
11 DNB Bank ASA Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år 2.70 1,000 1,900 60 3.03
12 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån m/ Fastrente 5 år 2.70 0 2,500 65 3.06
13 Sparebanken Vest Fastrentelån 5 år / 75% 2.75 0 2,500 55 3.06
14 Danske Bank Fastrentelån 5 år 80 % 2.80 1,000 1,200 45 3.06
15 SpareBank 1 SR-Bank Fastrentelån 5 år 2.69 1,000 1,900 70 3.07
16 Gjensidige Bank Fastrentelån 5 år - 75% 2.80 950 750 50 3.08
17 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 5 år / 75 % 2.80 1,000 1,000 50 3.08
18 SpareBank 1 Østlandet Fastrentelån 5 år 2.80 1,000 1,500 50 3.08
19 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrentelån 5 år rentebinding 2.80 1,000 2,000 50 3.08
20 SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrentelån - 5 års binding 2.80 1,000 2,000 50 3.08
21 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 70% med 5 års binding 2.80 1,200 2,650 50 3.08
22 Søgne og Greipstad Sparebank Fastrentelån 5 år 2.75 1,000 2,500 65 3.11
23 Sparebanken Sør Fastrentelån 5 år 2.75 1,000 2,500 65 3.11
24 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrente 5 år 2.80 650 2,500 55 3.11
25 Sandnes Sparebank Fastrentelån 5 år 2.74 0 2,500 70 3.12
26 Bien Sparebank ASA Fastrentelån 5 år 2.80 0 3,000 60 3.13
27 SpareBank 1 Modum Fastrentelån innenfor 75% bindingstid 5 år 2.85 0 3,000 55 3.16
28 Flekkefjord Sparebank Fastrentelån - 5år 2.90 500 1,500 50 3.19
29 Odal Sparebank Fastrentelån 5 år 2.90 750 2,500 50 3.19
30 LillestrømBanken Lokalbidraget fastrente 5 år 2.84 0 1,500 65 3.20
31 Fana Sparebank Fastrentelån - 5 års binding (75 %) 2.95 1,000 1,000 50 3.24
32 Grong Sparebank Fastrentelån 5 år 2.95 1,200 2,500 50 3.24
33 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrentelån 5 år 2.95 1,000 2,500 60 3.29
34 Aurskog Sparebank Fastrente 5 år 3.00 1,500 1,500 50 3.29
35 SpareBank 1 SMN Fastrentelån 85% med 5 års binding 3.00 1,200 2,650 50 3.29
36 Sparebanken Øst Fastrente 5 år 75% 2.95 1,000 1,500 65 3.31
37 Helgeland Sparebank Fastrentelån 5 år 3.05 0 5,000 60 3.39
38 LillestrømBanken Fastrente 5 år 3.04 0 3,500 65 3.41

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00