Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

12. May 2020 09:39

Permitteringsordning utvidet til oktober

For å hindre oppsigelser utvides nå perioden hvor arbeidstakere kan være permittert til ut oktober. I utgangspunktet er allerede permitteringsperioden for dem som har vært permittert i 26 uker før koronaen traff landet utivdet til juni. Det betyr at arbeidstakere som allerede var på slutten av permitteringsperioden kan fortsette å motta dagpenger til oktober. 


27. April 2020 08:57

Søk på nytt om forskudd på dagpenger

Med rekordmange registrerte arbeidssøkere og mottatte søknader om dagpenger opplever mange at behandlingstiden hos NAV er tregere enn normalt. 30. mars åpnet derfor NAV for at man kunne søke om forskudd på dagpenger for april måned. Nå kan man på nytt søke om forskudd for mai dersom søknaden om dagpenger enda ikke er blitt behandlet. NAV påpeker at man kan tidligst søke om forskudd en måned etter at forrige søknad ble sendt. Ordningen om forskuttering av dagpenger er midlertidig, og arbeidsledige og permitterte må søke om dette hver måned dersom de har behov for dette før den ordinære dagpengesøknaden er ferdigbehandlet.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende omfavnes ikke av ordningen og må vente til mai for å søke om lønnskompensasjon gjennom den nye løsningen NAV nå jobber med å få på plass. 

Les hele pressemeldingen på nav.no


22. April 2020 11:39

Kombiner studier med dagpenger

«Fra april til september skal alle som tar studiepoeng og ikke får støtte fra Lånekassen, kunne motta dagpenger», skriver E24 onsdag 22. april.

Etter NAVs regelverk anses ikke studenter som reelle arbeidssøkere ettersom studiene er deres hovedaktivitet og man kan derfor ikke motta dagpenger. Denne hovedregelen er uavhengig av om studenten mottar støtte fra Lånekassen eller ei. Dette blir det nå en midlertidig endring på slik at permitterte og arbeidsledige som ikke mottar støtte fra Lånekassen nå kan kombinere opplæring og kurs som gir studiepoeng med dagpenger fra 20. april til 1. september. Denne ordningen vil også bidra til at de som allerede kombinerer jobb og utdanning, og som nå har blitt permittert eller oppsagt, kan fortsette utdanningen. 

Les pressemeldingen fra regjeringen her.


01. April 2020 09:57

Slik får du forskudd på dagpenger

Egen søknad på nav.no

På grunn av et høyt antall søkere og derav noe lenger behandlingstid, har NAV nå etablert en egen løsning hvor de som har behov for forskuttering av dagpenger kan søke om dette digitalt. Denne gjelder derimot kun for arbeidsledige og permitterte. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får en helt egen løsning som fremdeles er under arbeid. 

Du kan søke om forskuttering dersom du har søkt om dagpenger og oppfyller de grunnleggende kravene for rett til dagpenger. Ved å søke innen fredag 3. april vil pengene være på konto innen 8. april. Utbetaling gjelder for en måned og vil være noe lavere enn det NAV tror du har rett på fordi de holder igjen 25 % med hensyn til forskuddstrekk for skatt som beregnes først nå den ordinære dagpengesøknaden er behandlet. Les mer om forskuttering på nav.no og gå til søknaden her


27. March 2020 15:26

Nye tiltak fra regjeringen

Flere forslag vedtatt

 • Forslag - Dagpenger kan betales ut på forskudd
  Regjeringen åpner for at NAV skal kunne betale ut dagpenger før søknaden er ferdig behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

 • Vedtatt - Arbeidstaker får rett til egenmelding i 16 dager selv om arbeidsgiver bare skal betale sykepenger for tre dager.
   
 • Vedtatt - Selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for korona-relatert sykefravær. 
  Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra den selvstendig næringsdrivende.

 • Vedtatt - Frilansere kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for korona-relatert sykefravær. 
  Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra frilanseren.
   
 • Vedtatt- Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere.
  Betaling av første termin i forskuddsskatten for personlige skattytere er utsatt fra 15. mars til 1. mai 2020. Også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen her.


27. March 2020 14:44

Dagpengeperioden forlenges

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å nå grensen for hvor lenge de kan motta dagpenger trenger ikke å bekymre seg. Regjeringen utvider perioden til ut juni 2020. 

«Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte slik at de sikres inntekt ut juni», sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding


23. March 2020 09:05

Oppdatert: Økonomisk krisepakke

Et samlet Storting har vedtatt følgende midlertidige endringer

1. Permitterte får full lønn inntil 6G i 20 dager - to første dekket av arbeidsgiver og følgende 18 dekkes av det offentlige. Endringene trer i kraft 20. mars og arbeidstakere vil få etterbetalt det de har krav på så snart de tekniske løsningene er på plass og søknaden behandles av NAV. 

2. Dagpengegrunnlaget oppjusteres til 80 % av ordinær lønn inntil 3G og deretter 62,4 % mellom 3 - 6G. Ikrafttredelse 20. mars 

4. Frilansere og andre selvstendig næringsdrivende får også 80 % av gjennomsnittlig lønn de 3 siste år inntil G fra og med dag 17.  

5. Lønnskravet for å ha rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 36 måneder. Ikrafttredelse 20. mars.

6. Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse 20. mars.

7. Den ordinære ventetiden på tre dager før dagpenger utbetales oppheves for permitterte og arbeidstakere slipper dermed å gå tre dager uten inntekt.

Les hele pressemeldingen her.


19. March 2020 14:59

Dagpenger? Husk å endre skattekortet

Hvis du er/blir permittert eller mister jobben i forbindelse med koronaens herjinger, skal du kanskje søke dagpenger. Da kan et godt råd være å justere skattekortet i henhold til inntektsreduksjonen du da vil oppleve. Dette endrer du enkelt på skattetaten.no. Vær også oppmerksom på når du kommer tilbake i jobb bør du igjen justere skattekortet for å unngå restskatt i 2021.


18. March 2020 10:10

Oppdatering fra NAV: Dagpenger ved permittering

Du kan få avslag før de nye ordningene trer i kraft.

Sist oppdatert 17.03.2020 16:40

«16. mars ble det foreslått flere regelendringer som følge av virkningene av koronaviruset. Disse er ikke endelig vedtatt. Vi oppdaterer informasjonen så snart regelendringene er nærmere avklart.

Endringene som kommer kan gi deg rett til dagpenger, selv om du ikke oppfyller vilkårene slik de er i dag.

Du bør registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger dersom du er permittert eller oppsagt fra jobben din selv om du er usikker på om du har rett til dagpenger. Per i dag må vi behandle søknader etter det gamle regelverket. Får du avslag på grunn av dagens regelverk kan du søke på nytt senere.»

Les mer og søk om dagpenger på nav.no


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00