Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

22. April 2020 11:39

Kombiner studier med dagpenger

«Fra april til september skal alle som tar studiepoeng og ikke får støtte fra Lånekassen, kunne motta dagpenger», skriver E24 onsdag 22. april.

Etter NAVs regelverk anses ikke studenter som reelle arbeidssøkere ettersom studiene er deres hovedaktivitet og man kan derfor ikke motta dagpenger. Denne hovedregelen er uavhengig av om studenten mottar støtte fra Lånekassen eller ei. Dette blir det nå en midlertidig endring på slik at permitterte og arbeidsledige som ikke mottar støtte fra Lånekassen nå kan kombinere opplæring og kurs som gir studiepoeng med dagpenger fra 20. april til 1. september. Denne ordningen vil også bidra til at de som allerede kombinerer jobb og utdanning, og som nå har blitt permittert eller oppsagt, kan fortsette utdanningen. 

Les pressemeldingen fra regjeringen her.


01. April 2020 09:57

Slik får du forskudd på dagpenger

Egen søknad på nav.no

På grunn av et høyt antall søkere og derav noe lenger behandlingstid, har NAV nå etablert en egen løsning hvor de som har behov for forskuttering av dagpenger kan søke om dette digitalt. Denne gjelder derimot kun for arbeidsledige og permitterte. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får en helt egen løsning som fremdeles er under arbeid. 

Du kan søke om forskuttering dersom du har søkt om dagpenger og oppfyller de grunnleggende kravene for rett til dagpenger. Ved å søke innen fredag 3. april vil pengene være på konto innen 8. april. Utbetaling gjelder for en måned og vil være noe lavere enn det NAV tror du har rett på fordi de holder igjen 25 % med hensyn til forskuddstrekk for skatt som beregnes først nå den ordinære dagpengesøknaden er behandlet. Les mer om forskuttering på nav.no og gå til søknaden her


27. March 2020 14:44

Dagpengeperioden forlenges

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å nå grensen for hvor lenge de kan motta dagpenger trenger ikke å bekymre seg. Regjeringen utvider perioden til ut juni 2020. 

«Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte slik at de sikres inntekt ut juni», sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding


20. March 2020 15:00

Betalingsforsikring - Bil

Betalingsforsikring i forbindelse med billån eller leasing er stort sett ganske likt betalingsforsikring for andre lån. Her vil du få dekket dine månedlige utgifter tilknyttet billånet, inntil en maksgrense på omtrent 10 000 kroner, når du er sykemeldt, ufrivillig arbeidsledig eller permittert i over 30 dager. Du fyller ut skadeskjema digitalt eller kontakter bilforhandleren for å melde skaden. 


20. March 2020 15:00

Betalingsforsikring - Forbrukslån og kredittkort

De aller fleste betalingsforsikringer tilknyttet forbrukslån eller kredittkort blir gjeldende 30 eller 60 dager etter du registrerer deg som arbeidsledig hos NAV og har fått innvilget rett til dagpenger på bakgrunn av permittering eller ufrivillig arbeidsledighet. Betalingsforsikringen gir rett på å få dekket alle eller deler av de månedlige utgiftene du har tilknyttet til forbrukslån eller kredittkort hos leverandøren, inntil en maksgrense mellom 7 500 - 15 000 kroner avhengig av leverandør. Forsikringsproduktet tilbys som regel som et tillegg når du tegnes avtalen om hovedproduktet. Sjekk om du tegnet en slik avtale og dine vilkår for å vite hva du har krav på! Du melder skaden enkelt på nett. 


20. March 2020 15:00

Betalingsforsikring - Strøm

Betalingsforsikringer tilknyttet strømavtaler gir deg som regel krav på å få dekket dine månedlige strømutgifter, inkludert nettleie, i 4 måneder når du har vært permittert eller ufrivillig arbeidsledig i 30 dager sammenhengende. Forsikringen selges som et tilleggsprodukt som du betaler en liten sum for hver måned. Vær her oppmerksom på at strømselskapene gjerne kaller forsikringsproduktene andre navn enn "betalingsforsikring". Undersøk hvilken avtale du har og søk om betalingsfritak på nett når du har vært permittert i 30 dager.


20. March 2020 14:59

Betalingsforsikring? Husk å bruk den!

Da du tegnet din strøm-, kredittkort-, leasing- eller annen låneavtale fikk du mest sannsynlig tilbud om betalingsforsikring dersom du en gang skulle bli arbeidsledig, sykemeldt eller permittert. Valgte du å tegne en slik forsikring må du for all del ikke glemme å bruke den hvis du nå er en av mange som er eller blir permittert. Betalingsforsikring gir deg vanligvis dekning for dine månedlige kostnader tilknyttet lånet og sletting av hele eller deler av gjelden ved langvarig permittering. Se øvrige oppdateringer med litt mer detaljert informasjon hvordan dette fungerer i ulike bransjer. 


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00