Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

03. April 2020 11:04

Egenmelding for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Her søker du om sykepenger

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få nå sykepenger fra dag 4. til og med dag 16. ved bekreftet korona-smitte, mistanke om smitte inkludert luftveisinfeksjoner eller dersom man er pålagt karantene og ikke kan jobbe hjemmefra eller må jobbe redusert. Det er ikke behov for sykemelding, og du fyller enkelt ut egenmelding på nav.no. Du skal ikke fylle ut egenmelding dersom du allerede har sykemelding. Egenmelding kan ikke benyttes dersom du er selvstendig næringsdrivende i en virksomhet som er stengt, er hjemme med barn fordi skole og barnehage er stengt eller dersom du holder deg hjemme uten å være pålagt karantene av myndighetene. Søknad om sykepenger i egenmeldingsperioden sendes først etter perioden med egenmelding er over. NAV varsler deg når søknaden kan fylles ut og sendes.


02. April 2020 12:59

Sykefravær og egenmelding

Rett til egenmelding i 16 dager

På grunn av forventningen om økt sykefravær i forbindelse med korona-viruset skal arbeidsgivere nå få refundert sykepenger fra dag 4 dersom fraværet skyldes pandemien. Arbeidstaker må også dokumentere årsaken ved å informere om dette i egenmeldingen.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal også få sykepenger fra folketrygden fra dag 4, dersom det skyldes viruset. De første 16 dagene bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten.

Rett til bruk av egenmelding utvides til 16 dager, uavhengig av årsak. Dette gjøres som et grep for å avlaste primærhelsetjenesten og har virkning fra og med 16. mars. 

Les hele pressemeldingen her.


27. March 2020 15:26

Nye tiltak fra regjeringen

Flere forslag vedtatt

 • Forslag - Dagpenger kan betales ut på forskudd
  Regjeringen åpner for at NAV skal kunne betale ut dagpenger før søknaden er ferdig behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

 • Vedtatt - Arbeidstaker får rett til egenmelding i 16 dager selv om arbeidsgiver bare skal betale sykepenger for tre dager.
   
 • Vedtatt - Selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for korona-relatert sykefravær. 
  Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra den selvstendig næringsdrivende.

 • Vedtatt - Frilansere kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for korona-relatert sykefravær. 
  Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra frilanseren.
   
 • Vedtatt- Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere.
  Betaling av første termin i forskuddsskatten for personlige skattytere er utsatt fra 15. mars til 1. mai 2020. Også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen her.


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00