Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

14. April 2020 11:26

Ny midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ordningen, som følger opp vedtak i Stortinget, omfatter selvstendig næringsdrivende og frilansere med inntekt over 0,75G, i aldersgruppen 18-67 år, som har mistet hele eller deler av inntekten som følge av koronapandemien, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal gjennom ordningen få dekket 80 % av inntekt under 6 G, tilsvarende maksimalt 40 000 kroner per måned før skatt. Dersom søker opprettholder noe av sin næringsvirksomhet i søknadsperioden vil 80 % av denne inntekten trekkes fra ytelsen. NAV skal administrere ordningen og det jobbes nå med å tilrettelegge en teknisk løsning for søknad og utbetaling. Denne forventes å være på plass i mai. Ytelse gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, men ikke tidligere enn 30. mars 2020.


03. April 2020 11:04

Egenmelding for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Her søker du om sykepenger

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få nå sykepenger fra dag 4. til og med dag 16. ved bekreftet korona-smitte, mistanke om smitte inkludert luftveisinfeksjoner eller dersom man er pålagt karantene og ikke kan jobbe hjemmefra eller må jobbe redusert. Det er ikke behov for sykemelding, og du fyller enkelt ut egenmelding på nav.no. Du skal ikke fylle ut egenmelding dersom du allerede har sykemelding. Egenmelding kan ikke benyttes dersom du er selvstendig næringsdrivende i en virksomhet som er stengt, er hjemme med barn fordi skole og barnehage er stengt eller dersom du holder deg hjemme uten å være pålagt karantene av myndighetene. Søknad om sykepenger i egenmeldingsperioden sendes først etter perioden med egenmelding er over. NAV varsler deg når søknaden kan fylles ut og sendes.


02. April 2020 12:59

Sykefravær og egenmelding

Rett til egenmelding i 16 dager

På grunn av forventningen om økt sykefravær i forbindelse med korona-viruset skal arbeidsgivere nå få refundert sykepenger fra dag 4 dersom fraværet skyldes pandemien. Arbeidstaker må også dokumentere årsaken ved å informere om dette i egenmeldingen.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal også få sykepenger fra folketrygden fra dag 4, dersom det skyldes viruset. De første 16 dagene bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten.

Rett til bruk av egenmelding utvides til 16 dager, uavhengig av årsak. Dette gjøres som et grep for å avlaste primærhelsetjenesten og har virkning fra og med 16. mars. 

Les hele pressemeldingen her.


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00