Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

03. April 2020 11:04

Egenmelding for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Her søker du om sykepenger

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få nå sykepenger fra dag 4. til og med dag 16. ved bekreftet korona-smitte, mistanke om smitte inkludert luftveisinfeksjoner eller dersom man er pålagt karantene og ikke kan jobbe hjemmefra eller må jobbe redusert. Det er ikke behov for sykemelding, og du fyller enkelt ut egenmelding på nav.no. Du skal ikke fylle ut egenmelding dersom du allerede har sykemelding. Egenmelding kan ikke benyttes dersom du er selvstendig næringsdrivende i en virksomhet som er stengt, er hjemme med barn fordi skole og barnehage er stengt eller dersom du holder deg hjemme uten å være pålagt karantene av myndighetene. Søknad om sykepenger i egenmeldingsperioden sendes først etter perioden med egenmelding er over. NAV varsler deg når søknaden kan fylles ut og sendes.


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00