Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

02. April 2020 12:59

Sykefravær og egenmelding

Rett til egenmelding i 16 dager

På grunn av forventningen om økt sykefravær i forbindelse med korona-viruset skal arbeidsgivere nå få refundert sykepenger fra dag 4 dersom fraværet skyldes pandemien. Arbeidstaker må også dokumentere årsaken ved å informere om dette i egenmeldingen.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal også få sykepenger fra folketrygden fra dag 4, dersom det skyldes viruset. De første 16 dagene bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten.

Rett til bruk av egenmelding utvides til 16 dager, uavhengig av årsak. Dette gjøres som et grep for å avlaste primærhelsetjenesten og har virkning fra og med 16. mars. 

Les hele pressemeldingen her.


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00