Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

03. April 2020 10:43

Arbeidsavklaringspenger under pandemien

NAV opplyser at mottaker av arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke vil oppleve reduksjon med bakgrunn i at avtalte aktiviteter ikke kan gjennomføres på grunn av smitte eller smittefare. Stønadsperioden forlenges også i 6 måneder for utvalgte grupper:

  • Pasienter som mottar AAP i den ordinære stønadsperioden eller etter unntaksreglene for forlengelse.
  • Pasienter som er studenter og mottar AAP fordi de har avbrutt studiene på grunn av sykdom.
  • Pasienter som mottar AAP under etablering av egen virksomhet.
  • Pasienter som mottar AAP under arbeidsutprøving eller opptrapping til full jobb.

Les mer på nav.no


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00