Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

27. March 2020 09:04

Regjeringen foreslår «kontantstøtteordning»

Skal hjelpe bedrifter med betydelig inntektstap

Klokken 8 presenterte regjeringen sitt forslag for hvordan bedrifter som nå opplever inntektsbortfall skal få hjelp til å dekke faste kostnadene. Løsningen skal behandles videre i løpet av neste uke, men allerede nå ble hovedtrekkene presentert: 

  • Staten skal dekke en andel av bedriftens faste utgifter. 
  • Bedrifter som rammes av yrkesforbud skal få en høyere kompensasjon. 
  • Etter planen skal bedrifter kunne søke støtte via Finans Norge og søknader skal så langt det lar seg gjøre behandles med automatikk. 
  • Pengene skal utbetales direkte til konto innen tre uker. 
  • Løsningen er midlertidig og vil i første omgang gjelde for to måneder, men dette vil vurderes fortløpende etter behov.
  • Flere detaljer vil bli presentert neste fredag 03. april. 

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00