Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

14. May 2020 09:18

Oppdatering: Bankene kutter renta igjen!

 • Danske Bank - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • BN Bank - kutter renta med inntil 0,20 prosentpoeng gjeldende fra 30. juni. 
 • Sparebanken Vest - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder.
 • Sandnes Sparebank - kutter renta med inntil 0,25 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder.
 • SpareBank 1 SMN - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Sparebanken Sogn og Fjordane - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 26. mai for eksisterende kunder.
 • SpareBank 1 SR-Bank - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder.
 • DNB - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder.
 • Nordea - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 28. mai for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Møre - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 28. mai for eksisterende kunder.
 • Handelsbanken - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra utgangen av mai for eksisterende kunder. 
 • KLP Banken - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 27. mai for eksiterende kunder.
 • SpareBank 1 Nordvest - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Sparebanken Sør - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Fana Sparebank - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 15. mai for eksisterende kunder. 
 • SpareBank 1 Østfold Akershus - kutter renta med inntil 0,30 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • SpareBank 1 Østlandet - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Sparebanken Øst  - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Sbanken - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • SpareBank 1 BV - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • OBOS Banken - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 26. mai for eksisterende kunder. 
 • Storebrand - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Sparebanken Telemark - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder.
 • Bulder Bank - kutter renta med minimum 0,40 og inntil 0,47 prosentpoeng gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder.
 • Odal Sparebank - kutter renta med inntil 0,40 prosentpoeng gjeldende fra 5. juni for eksisterende kunder. 
 • Grong Sparebank - kutter renta med inntil 0,45 prosentpoeng gjeldende fra 9. juni for eksisterende kunder.
 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres - kutter renta med inntil 0,25 prosentpoeng gjeldende fra 14. mai for eksisterende kunder.
 • Landkreditt Bank - har kuttet renta i to omganger med totalt inntil 0,46 prosentpoeng siden 30. april. Ny rente blir gjeldende fra 24. mai for eksisterende kunder. 
 • Hønefoss Sparebank - kutter renta på alle boliglån med 0,25 prosentpoeng gjeldende fra 28. mai for eksisterende kunder. 

07. May 2020 11:37

Danske Bank og BN Bank kutter renta

 • BN Bank ASA reduserer boliglånsrentene med inntil 0,20 prosentpoeng med bakgrunn i at pengemarkedsrentene har falt ytterligere etter forrige rentekutt.
 • Danske Bank reduserer boliglånsrentene med inntil 0,40 prosentpoeng med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å kutte styringsrenta til 0 prosent. 

07. May 2020 10:58

Nibor faller også

Sentralbankens rentekutt, ekstralån til bankene og fall i internasjonale renter har bidratt til at Nibor-renten også har falt betraktelig den siste tiden. Nibor, eller Norwegian Interbank Offered Rate, kalles også pengemarkedsrenten og defineres av Finans Norge som «et gjennomsnitt av hva Nibor-bankene angir at de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker.» Fall her betyr billigere finansiering for bankene og derav økte marginer. Norges Eiendomsmeglerforbund og Huseiernes Landsforbund sier til E24 at bankene nå bør være raske med å respondere. De store bankene sier foreløpig lite om hvordan renten for sine lånekunder kan endre seg med bakgrunn i dette. Vi følger utviklingen. 


07. May 2020 10:26

Styringsrenta ned til 0 prosent

For første gang i historien setter Norges Bank styringsrenta ned til 0 prosent. Rentekuttet har bakgrunn i betydelig fall i norsk økonomi som følge av korona-situasjonen og forsterkes i tillegg av oljeprisfallet.  

«Lave renter kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget. Etter hvert som situasjonen normaliseres, vil lave renter bidra til at aktiviteten tar seg raskere opp. Det kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå.» sier Norges Bank i sin pressemelding.


25. March 2020 16:11

Flere banker fremskynder rentekutt

I løpet av de siste dagene og de siste timene varsler flere og flere banker at rentekuttene fremskyndes til fordel for kunden. Se vår oversikt under som er oppdatert per 25.03 kl 16:10.


24. March 2020 09:41

Oppdatering: Bankene kutter renta

Oppdatert 26.03

 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres - kutter renta med inntil 1,1 prosentpoeng gjeldende fra 24. mars for eksisterende kunder.
 • Sandnes Sparebank - kutter renta med inntil  1,0 prosentpoeng. Endringen fra den første rentenedsettelsen vil ha effekt fra 1. april, og den andre rentenedsettelsen fra 15. april.
 • Sbanken - kutter renta med 1,0 prosentpoeng gjeldende fra 30. april for samtlige eksisterende kunder.
 • Grong Sparebank - kutter renta med inntil 0,90 prosentpoeng gjeldende fra 16. april for eksisterende kunder. 
 • Fana Sparebank - kutter renta med inntil  1,0 prosentpoeng gjeldende fra 27. mars for eksisterende kunder.
 • DNB - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 2. mai for eksisterende kunder.
 • Danske Bank - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 5. april for eksisterende kunder. 
 • Nordea - kutter renta med 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 29. april for samtlige eksisterende kunder.
 • Handelsbanken - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 22. april for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Sør - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 31. mars for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Vest - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 2. mai for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Sogn og Fjordane - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 6. april for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Møre - kutte renta med inntil 0,85 prosentpoeng. Banken opplyser i en pressemelding at nedsettelsen fremskyndes til første halvdel av april, men endelig dato er ikke fastsatt per 24.03. 
 • Sunndal Sparebank - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 2. april for eksisterende kunder. 
 • Sparebanken Telemark - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 15. april for eksisterende kunder.
 • Storebrand - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra «så raskt det rent teknisk og praktisk lar seg gjøre».
 • SpareBank 1 SMN - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 30. april for eksisterende kunder.
 • SpareBank1 SR-Bank - kutter renta med inntil  0,85 prosentpoeng gjeldende fra 15. april for eksisterende kunder.
 • SpareBank 1 Nord-Norge - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 29. april for eksisterende kunder. 
 • SpareBank 1 Østlandet - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 29. april for eksisterende kunder. 
 • SpareBank 1 Nordvest - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 30. mars for eksisterende kunder. 
 • SpareBank 1 BV - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 8. april for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Vest - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 2. mai for eksisterende kunder.
 • Voss Veksel- og Landmandsbank - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 29. april for eksisterende kunder. 
 • Odal Sparebank - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 6. april for eksisterende kunder. 
 • OBOS-banken - kutter renta med inntil 0,85 prosentpoeng gjeldende fra 3. april for eksisterende kunder.
 • Sparebanken Sogn - kutter renta med inntil 0,75 prosentpoeng gjeldende fra 6. mai for eksisterende kunder.
 • SpareBank 1 Østfold Akershus - kutter renta med inntil 0,70 prosentpoeng gjeldende fra 23. april for eksisterende kunder.
 • Landkreditt Bank - kutter renta med inntil 0,65 prosentpoeng gjeldende fra 28. mars for eksisterende kunder. 
 • KLP Banken - kutter renta med inntil 0,50 prosentpoeng gjeldende fra 5. april for eksisterende kunder. 

23. March 2020 10:22

DNB kutter renta igjen

DNB kutter nå boliglånsrenta for andre gang og med det får nye og eksisterende kunder et rentekutt på inntil 0,85 prosentpoeng. Renteendringen får effekt for eksisterende lån 2.mai og kundene som blir påvirket av endringen vil motta informasjon om dette i nettbanken innen 1. april opplyser DNB på sine nettsider. 


20. March 2020 15:00

Betalingsforsikring - Forbrukslån og kredittkort

De aller fleste betalingsforsikringer tilknyttet forbrukslån eller kredittkort blir gjeldende 30 eller 60 dager etter du registrerer deg som arbeidsledig hos NAV og har fått innvilget rett til dagpenger på bakgrunn av permittering eller ufrivillig arbeidsledighet. Betalingsforsikringen gir rett på å få dekket alle eller deler av de månedlige utgiftene du har tilknyttet til forbrukslån eller kredittkort hos leverandøren, inntil en maksgrense mellom 7 500 - 15 000 kroner avhengig av leverandør. Forsikringsproduktet tilbys som regel som et tillegg når du tegnes avtalen om hovedproduktet. Sjekk om du tegnet en slik avtale og dine vilkår for å vite hva du har krav på! Du melder skaden enkelt på nett. 


20. March 2020 09:02

Styringsrenta ned 0,75 prosentpoeng

For andre gang på en uke kutter Norges Bank renta

«Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert.», skriver Norges Bank i sin pressemelding. Vi følger situasjonen for å se hvordan bankene reagerer på denne utviklingen og når boliglånsrenta i de ulike bankene vil kuttes ytterligere. 


17. March 2020 14:23

Hvem bør velge avdragsfrihet?

Avdragsfrihet kan bidra til å gjøre en vanskelig situasjon litt enklere.

Mange rammes nå av permitteringer eller opplever store inntektstap som følge av strenge tiltak og i noen tilfeller forbud mot å utøve yrket sitt. For denne gruppen kan avdragsfrihet være en god løsning for å komme gjennom denne vanskelige tiden, men er du blant den dem som slipper unna permittering og ikke merker de store økonomiske omveltningene på kroppen, da bør du fortsette å betale ned på lånet som normalt. 

- Det er usikre tider i vente, og lavere renteutgifter vil du ha glede av, uansett hva som måtte komme. Du bør fortsette å betale avdrag som før. Avdragsfrihet bør du bare vurdere hvis du virkelig trenger det, sier Elisabeth Realfsen i Finansportalen til Dinside.

Som vi har sett de siste dagene, og timene, kutter flere og flere banker boliglånsrenta. Dette vil også komme de som trenger det aller mest til gode, og åpner for at de som foreløpig er upåvirket kan forberede seg på tiden fremover. Hvis du kan, forsøk å spare det du tjener på at bankene kutter renta på en buffer eller lignende slik at du sikrer deg for tiden fremover. 


17. March 2020 14:07

Bankene kutter renta

Flere banker kutter nå renta på boliglån etter at Norges Bank satt ned styringsrenten fra 1,5 % til 1,0 %. Det er derimot noen variasjoner blant bankene hva angår størrelsen på rentekuttet; noen setter ned 0,5 prosentpoeng mens andre nøyer seg med 0,35 prosentpoeng. Vær også oppmerksom på at bankene bruker formuleringen inntil flittig som betyr at du kan få et lavere rentekutt enn det bankene nå markedsfører. Du vil bli varslet av banken med informasjon om hva som gjelder deg og ditt lån.

 • DNB - kutter renta med inntil 0,35 prosentpoent gjeldende fra 01. mai
 • Nordea - kutter renta for samtlige kunder med 0,50 prosentpoeng gjeldende fra 29. april for eksisterende lån
 • SpareBank 1 SMN - kutter renta med inntil 0,35 prosentpoeng gjeldende fra 23. mars for nye kunder og 30. april for eksisterende kunder.
 • Danske Bank - kutter renta med inntil 0,35 prosentpoeng gjeldende fra 15. april
 • Sandnes Sparebank - kutter renta med inntil  0,5 prosentpoeng gjeldende fra før påske for eksisterende kunder og 18. mars for nye kunder. 
 • Handelsbanken - kutter renta med inntil 0,35 prosentpoeng, men informerer ikke om når det blir gjeldende. 

17. March 2020 09:29

Flere banker tilbyr avdragsfrihet

Flere og flere banker tilbyr nå søknad om avdragsfrihet på nett. Både Landkreditt Bank og Danske Bank fremhever nå mulighet for å få avdragsfrihet på sine nettsider. 


16. March 2020 14:50

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet gir økt fleksibilitet i en vanskelig periode.

Søk om avdragsfrihet direkte på nett eller ring/send e-post til banken din om dette. DNB, Nordea og SpareBank 1 SR-Bank er blant bankene som har tilrettelagt for søknad på nett. Andre banker lar deg søke om avdragsfrihet under “Lån” i nettbanken.  


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00