Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

18. March 2020 08:49

Akutt sosialhjelp for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Regjeringen diskuterer kriseløsning

Løsningen baserer seg på å gi akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Det vil si at det ikke vil stilles de samme kravene til at mottaker på ha brukt opp egne oppsparte midler før en kan motta sosialhjelp fra kommunen. Denne ordningen skal fungere som en midlertidig inntektssikring frem til NAV har fått etablert de tekniske løsningene som må på plass for at den samme gruppen skal få ytelser etter nye regler som ble lagt frem tidligere i uken: Frilansere og andre selvstendig næringsdrivende får 80 % av gjennomsnittlig lønn de 3 siste år inntil G fra og med dag 17.


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00