Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

20. May 2020 09:11

Lønnskompensasjon fra NAV endret

Du trenger ikke søke selv

«Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha.» skriver NAV i en pressemelding. Lønnskompensasjonen skal dekke for 18 av 20 første dagene da den permitterte har rett på full lønn. De to første dagene dekkes av arbeidsgiver. 


12. May 2020 09:46

Studenter vil snart få tilleggslån

Lånekassen vil om få dager starte utsendelse av tilbud om tilleggslån til studenter per e-post. Dette vil skje i puljer fra og med 12. mai og studentene mottar en e-post når søknaden er klar. For å få innvilget lånet må studenten fylle inn en egenerklæring som bekreftet fall i inntekt mellom 1. mars og 15. juni på grunn av korona-situasjonen. Lånekassen krever ikke at inntektsfallet dokumenteres i søknaden, men opplyser om at studenten må kunne legge frem dokumentasjon ved behov. Lånet tilsvarer 26 000 kroner hvor 8 000 av disse senere vil bli omgjort til stipend. Fristen for å søke er 15. juni 2020. 


16. April 2020 13:47

Ekstralån til studenter

Lånekassen skriver at søknaden om ekstralån vil være tilgjengelig i løpet av mai, og de vil oppdaterer løpende om når denne er tilgjengelig. 

Lånet innebærer en ekstra utbetaling på 26 000 kroner hvor 8 000 kroner på et senere tidspunkt vil gjøres om til stipend for studenter som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av korona-situasjonen. 


15. April 2020 13:05

Lønnskompensasjon for permitterte

Studenter og deltidsansatte blir også kompensert

 Som en del av den første økonomiske krisepakken ble permitterte arbeidstakere lovet full lønn de 20 første dagene i permitteringsperioden, hvor 2 dager betales av arbeidsgiver og de resterende 18 dekkes av NAV. Nå er detaljene for ordningen klare og oppsummeres slik:

 • Lønnskompensasjon gjelder for alle ble permittert 20. mars 2020 eller senere.
 • Gjelder også deltidsansatte og studenter og er uavhengig av om man har rett på dagpenger.
 • Den permitterte må søke via NAV for å få denne stønaden. Den tekniske løsningen vil være på plass i månedsskiftet april/mai.
 • Kompensasjonen tilsvarer ca. 83 % av en gjennomsnittlig månedslønn, og inntekten for de 3 siste månedene legges til grunn når ytelsen beregnes.
 • Den permitterte kan først søke etter det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden, altså tidligst 20 dager etter man ble permittert.

Les pressemeldingen fra regjeringen her, og pressemelding fra NAV her


14. April 2020 11:03

Unntak for studenter som jobber i helsesektoren

Inntektsgrensen fjernes frem til 31. august 2020

Unntaket gjelder for disse gruppene opplyses det i en pressemelding:

 • Studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler som arbeider i helse- og omsorgssektoren, uavhengig av hva de studerer.
 • Norske studenter i utlandet, både de som har kommet hjem og jobber i helse- og omsorgssektoren i Norge og de som eventuell gjør dette i landet de studerer i.
 • Politistudenter som arbeider i politiet eller melder seg til beredskapsarbeid
 • Studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til Covid-19-utbruddet gjennom Heimevernet eller sivilforsvaret.
 • Studenter med barn vil heller ikke få redusert forsørgerstipendet gjennom behovsprøving dersom ektefelle eller samboer har inntekt fra arbeid i helse- og omsorgssektoren.

I praksis vil dette gjennomføres neste år når Lånekassen behovsprøver inntekt basert på skatteoppgjøret for 2020. Studenter med inntekt som overstiger inntektsgrensen vil da få beskjed om å dokumentere at dette gjelder arbeid innen helse- og omsorgssektoren for å få deler av studiestøtten omgjort til stipend. 


03. April 2020 09:17

Kriselån til studenter vedtatt

Stortinget har nå vedtatt studentenes krisepakke og den oppsummeres slik:

 • Fristen for å for å søke om lån og stipend i Lånekassen blir utvidet til 15.april
 • I april utbetales resten av studiestøtten for semesteret samlet
 • Studenter som har mistet inntekt kan få et tilleggslån på 26 000 kroner - 30 % vil bli omgjort til stipend. 

Les hele pressemeldingen her.


31. March 2020 11:46

Studentenes krisepakke

Ekstralånet omgjøres til stipend

Regjeringens forslag om å gi 26 000 kroner i ekstra lån til studenter som har mistet jobb, blitt permittert eller av andre korona-relatert årsaker har mistet inntekt skapte kraftige reaksjoner i forrige uke. Nå er det blitt enighet om at en andel av dette lånet skal omgjøres til stipend. Andelen på 35 prosent tilsvarer 9 100 kroner som da blir omgjort til stipend, mens resterende blir lagt til øvrig studiegjeld. 


26. March 2020 13:07

Oppdatering: Permitterte studenter

Regjeringens forslag er klart

Forslaget innebærer at studenter vil få hele vårens stipend på konto etter påske. Dette tilsvarer utbetalingene for april, mai og juni på til sammen 27 550 kroner. I tillegg foreslår regjeringen at studenter som har blitt permitterte og mistet inntekt skal kunne søke om et tilleggslån på 26 000 kroner. Her kreves det at studentene legger ved en egenerklæring om at man har mistet muligheten for ekstrainntekt ut semesteret. Dette forslaget vil også utdypes når regjeringen legger frem neste fase av den økonomiske kriseplanen fredag 27.03.


23. March 2020 10:32

Lånekassen utvider søknadsfristen

Søknadsfristen for lån og stipend for vårsemesteret 2020 var 15. mars, men på grunn av korona-utbruddet har Lånekassen vedtatt å utsette fristen en måned. Slik får de studentene som i utgangspunktet ikke ønsket å søke støtte nå en mulighet til å ombestemme seg dersom de ser at annen inntekt nå faller bort på. Studenter som kun har søkt om delvis støtte kan også nå søke om fullt lån og stipend innen 15. april. Lånekassen informerer om at søknaden skal åpnes i løpet av uken. 


23. March 2020 09:06

Problemer med å betale husleien?

Snakk med utleier om redusert husleie en periode

Hvis du opplever tap eller reduksjon av inntekt i forbindelse med korona-situasjonen, og får problemer med å dekke leiekostnadene anbefaler vi at du tar en prat med huseier/utleier. Mange er allerede på tilbudssiden og vil prøve å finne felles løsninger i motsetning til å forverre konflikt. Hvis huseier/leietaker har gjeld tilknyttet leieobjektet vil h*n nå mest sannsynlig kunne få avdragsfrihet eller betalingsutsettelse og lavere rente i banken. Lavere kostnad for huseier mener vi også bør komme leietaker til gode. Ta en prat og foreslå redusert husleie i en begrenset periode. Alternativet for mange vil eventuelt være å måtte si opp leieavtalen og flytte. Det er en tapssituasjon for begge parter som man nok vil gjøre tiltak for å unngå.


19. March 2020 13:54

Oppdatering: Permitterte studenter

Stortinget diskuterer nå en løsning

Mange studenter har de siste dagene uttrykt bekymring i forbindelse med at de i utgangspunktet ikke har rett på dagpenger fra NAV. Det skal derfor nå diskuteres en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som mister inntekt som følge av korona-pandemien. Vi forventer nærmere detaljer om dette på den planlagte pressekonferansen fredag 20.03.


19. March 2020 13:49

Kronekursen faller - studentene taper

Torsdag melder Norges Bank om ekstraordinære forhold i markedet for norske kroner, og at endringene i kronekursen har vært historisk store. Det betyr at blant annet dollaren og euroen aldri har vært dyrere. Dette kan få store konsekvenser spesielt for nordmenn som oppholder seg, arbeider eller studerer i utlandet. 

Lånekassen valutajusterer skolepengestøtten på utbetalingstidspunktet som normalt er i juli og i desember. Disse store endringene som nå kommer i ettertid påvirker derfor ikke støtten studentene allerede har mottatt. Basisstøtte, reisestøtte og språkstipend, blir ikke valutajusterte. Les mer om valutajustering av studiestøtte her.


17. March 2020 08:28

Lånekassen og permitterte studenter

Den gode nyheten er at alle studenter vil fortsette å motta lån og stipend på vanlig måte, selv om skolene er stengt. Elever ved folkehøgskoler vil også få beholde støtten for våren 2020 selv om de må reise hjem. 

Den dårlige nyheten er at studenter med deltidsjobb i utgangspunktet ikke har rett på utvidet støtte eller dagpenger dersom de blir permittert. Ifølge NAV regnes studenter ikke som reelle arbeidssøkere fordi studiene er deres hovedaktivitet, og derfor oppfyller de ikke kravene for å motta dagpenger. En undersøkelse viser at 80 % av alle bedriftene som ble spurt vurderer permitteringer og lavtlønnede studenter kan da bli blant dem som er hardest rammet. 


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00