Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

12. May 2020 09:46

Studenter vil snart få tilleggslån

Lånekassen vil om få dager starte utsendelse av tilbud om tilleggslån til studenter per e-post. Dette vil skje i puljer fra og med 12. mai og studentene mottar en e-post når søknaden er klar. For å få innvilget lånet må studenten fylle inn en egenerklæring som bekreftet fall i inntekt mellom 1. mars og 15. juni på grunn av korona-situasjonen. Lånekassen krever ikke at inntektsfallet dokumenteres i søknaden, men opplyser om at studenten må kunne legge frem dokumentasjon ved behov. Lånet tilsvarer 26 000 kroner hvor 8 000 av disse senere vil bli omgjort til stipend. Fristen for å søke er 15. juni 2020. 


14. April 2020 11:03

Unntak for studenter som jobber i helsesektoren

Inntektsgrensen fjernes frem til 31. august 2020

Unntaket gjelder for disse gruppene opplyses det i en pressemelding:

  • Studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler som arbeider i helse- og omsorgssektoren, uavhengig av hva de studerer.
  • Norske studenter i utlandet, både de som har kommet hjem og jobber i helse- og omsorgssektoren i Norge og de som eventuell gjør dette i landet de studerer i.
  • Politistudenter som arbeider i politiet eller melder seg til beredskapsarbeid
  • Studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til Covid-19-utbruddet gjennom Heimevernet eller sivilforsvaret.
  • Studenter med barn vil heller ikke få redusert forsørgerstipendet gjennom behovsprøving dersom ektefelle eller samboer har inntekt fra arbeid i helse- og omsorgssektoren.

I praksis vil dette gjennomføres neste år når Lånekassen behovsprøver inntekt basert på skatteoppgjøret for 2020. Studenter med inntekt som overstiger inntektsgrensen vil da få beskjed om å dokumentere at dette gjelder arbeid innen helse- og omsorgssektoren for å få deler av studiestøtten omgjort til stipend. 


03. April 2020 10:09

Nå kan flere utsette studielånet

Under normale omstendigheter kan man utsette nedbetaling av studielån fra Lånekassen inntil 36 ganger, altså tilsvarende 36 fakturaer eller 3 år. Disse trenger ikke være sammenhengende og man må ikke dokumentere årsak. Nå utvides ordningen slik at alle kan utsette regningene i mars og april, uavhengig av hvor mange ganger man tidligere har utsatt betaling. Dersom koronalovens varighet forlenges vil også dette retten til betalingsutsettelse forlenges tilsvarende opplyser Lånekassen. Søk enkelt om betalingsutsettelse her. 

Les hele pressemeldingen her.


31. March 2020 11:46

Studentenes krisepakke

Ekstralånet omgjøres til stipend

Regjeringens forslag om å gi 26 000 kroner i ekstra lån til studenter som har mistet jobb, blitt permittert eller av andre korona-relatert årsaker har mistet inntekt skapte kraftige reaksjoner i forrige uke. Nå er det blitt enighet om at en andel av dette lånet skal omgjøres til stipend. Andelen på 35 prosent tilsvarer 9 100 kroner som da blir omgjort til stipend, mens resterende blir lagt til øvrig studiegjeld. 


26. March 2020 13:07

Oppdatering: Permitterte studenter

Regjeringens forslag er klart

Forslaget innebærer at studenter vil få hele vårens stipend på konto etter påske. Dette tilsvarer utbetalingene for april, mai og juni på til sammen 27 550 kroner. I tillegg foreslår regjeringen at studenter som har blitt permitterte og mistet inntekt skal kunne søke om et tilleggslån på 26 000 kroner. Her kreves det at studentene legger ved en egenerklæring om at man har mistet muligheten for ekstrainntekt ut semesteret. Dette forslaget vil også utdypes når regjeringen legger frem neste fase av den økonomiske kriseplanen fredag 27.03.


23. March 2020 10:32

Lånekassen utvider søknadsfristen

Søknadsfristen for lån og stipend for vårsemesteret 2020 var 15. mars, men på grunn av korona-utbruddet har Lånekassen vedtatt å utsette fristen en måned. Slik får de studentene som i utgangspunktet ikke ønsket å søke støtte nå en mulighet til å ombestemme seg dersom de ser at annen inntekt nå faller bort på. Studenter som kun har søkt om delvis støtte kan også nå søke om fullt lån og stipend innen 15. april. Lånekassen informerer om at søknaden skal åpnes i løpet av uken. 


19. March 2020 13:49

Kronekursen faller - studentene taper

Torsdag melder Norges Bank om ekstraordinære forhold i markedet for norske kroner, og at endringene i kronekursen har vært historisk store. Det betyr at blant annet dollaren og euroen aldri har vært dyrere. Dette kan få store konsekvenser spesielt for nordmenn som oppholder seg, arbeider eller studerer i utlandet. 

Lånekassen valutajusterer skolepengestøtten på utbetalingstidspunktet som normalt er i juli og i desember. Disse store endringene som nå kommer i ettertid påvirker derfor ikke støtten studentene allerede har mottatt. Basisstøtte, reisestøtte og språkstipend, blir ikke valutajusterte. Les mer om valutajustering av studiestøtte her.


16. March 2020 14:56

For deg med studielån

Husk at Lånekassen har gode ordninger for betalingsutsettelser. Du kan få utsettelse i inntil 3 år, eller da 36 regninger. Dette trenger ikke være sammenhengende. Du søker om utsettelse i den perioden du har behov for og vil etter endt periode motta faktura som normalt. Husk at dette medfører lenger nedbetalingstid og det beregnes fremdeles renter i perioden du har utsatt betaling.  

Oppfølger du kravene til Lånekassen kan du få disse rentene slettes i ettertid. Søk om betalingsutsettelse og les mer om kravene for å få rentene slettet på Lånekassen.no.


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00