Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

10. June 2020 09:47

NÅ! Søknad om lønnskompensasjon klar

Ordningen for lønnskompensasjon de 18 første dagene i en permitteringsperiode er nå klar. For at du skal få kompensasjonen du har krav på må arbeidsgiver legge inn informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag i søknaden på NAV.no. I tillegg må arbeidsgiver har rapportert inn opplysninger om permitteringer og arbeidsforhold i a-meldingen. Så snart denne informasjonen er sendt inn vil søknadene behandles automatisk og arbeidstaker få utbetalt kompensasjonen etter 2-3 virkedager skriver NAV i sin melding. 


20. May 2020 09:11

Lønnskompensasjon fra NAV endret

Du trenger ikke søke selv

«Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha.» skriver NAV i en pressemelding. Lønnskompensasjonen skal dekke for 18 av 20 første dagene da den permitterte har rett på full lønn. De to første dagene dekkes av arbeidsgiver. 


12. May 2020 09:42

Lønnskompensasjon fra NAV forsinket

Løsningen for å søke om lønnskompensasjon fra NAV er forsinket. Søknaden skulle være klar i disse dager, men NAV opplyser nå at det vil ta noe lenger tid enn først antatt. Lønnskompensasjonen gjelder for dem som ble permittert 20. mars 2020 eller senere og skal dekke de 18 første dagene etter arbeidsgiverperioden på 2 dager. Også deltidsansatte og studenter omfattes av ordningen, som er uavhengig av retten til dagpenger.


15. April 2020 13:05

Lønnskompensasjon for permitterte

Studenter og deltidsansatte blir også kompensert

 Som en del av den første økonomiske krisepakken ble permitterte arbeidstakere lovet full lønn de 20 første dagene i permitteringsperioden, hvor 2 dager betales av arbeidsgiver og de resterende 18 dekkes av NAV. Nå er detaljene for ordningen klare og oppsummeres slik:

  • Lønnskompensasjon gjelder for alle ble permittert 20. mars 2020 eller senere.
  • Gjelder også deltidsansatte og studenter og er uavhengig av om man har rett på dagpenger.
  • Den permitterte må søke via NAV for å få denne stønaden. Den tekniske løsningen vil være på plass i månedsskiftet april/mai.
  • Kompensasjonen tilsvarer ca. 83 % av en gjennomsnittlig månedslønn, og inntekten for de 3 siste månedene legges til grunn når ytelsen beregnes.
  • Den permitterte kan først søke etter det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden, altså tidligst 20 dager etter man ble permittert.

Les pressemeldingen fra regjeringen her, og pressemelding fra NAV her


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00