Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

14. April 2020 10:57

Tiltak for permitterte lærlinger

«Det er mange lærlinger som har det tøft, fordi de har blitt permittert fra jobben i lærebedriften sin. Derfor arbeider regjeringen med å finne praktiske løsninger, slik at flest mulig får tatt fag- eller svenneprøven sin», sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Regjeringen foreslår flere unntak som skal bidra til at fag- og svenneprøver enklere skal kunne gjennomføres. Blant annet vil fylkeskommunene kunne fravike kravet om at hele prøvenemnda må være tilstede ved oppstart og avslutning av prøven og læretiden kan kortes ned, etter at lærlingen har bestått fagprøven, dersom lærlingen har vært permittert på grunn av koronasituasjonen. Det legges også opp til at permitterte lærlinger kan få alternativ opplæring i skolen dersom dette kan gjennomføres i henhold til smittevernhensyn.


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00