Medlemshistorier

Hjelp, barnet mitt
blir voksen!

Når man fyller 18 år mister foreldrene i utgangspunktet innsyn i ungdommens kontoer, samt at mange opplever at de unge får tilbud om både forbrukslån og kredittkort. Hvordan kan du som forelder få litt bedre kontroll i denne overgangen?

En god kollega av meg kom på jobb en dag og fortalte at hun var bekymret for hva som skjer når hennes sønn nå blir 18 år. Hun hadde forstått at nå skal han ha kontroll på egen økonomi og alle fristelser som følger med.

I dag har jeg full forståelse for at mange blir bekymret når «den lille» skal møte voksenverden. Når man fyller 18 år mister foreldrene i utgangspunktet innsyn i ungdommens kontoer, samt at mange opplever at de får tilbud om både forbrukslån og kredittkort. Dersom ungdommen ikke har fått opplæring og holdninger i forhold til slike fristelser kan han/hun fort komme i en situasjon hvor pengene ikke strekker til. Undersøkelser viser blant annet at mange unge sliter med forbrukslån i dag.

Ungdommen er ofte mer lydhør dersom de også får disse rådene av andre

Min kollega tok ansvar og kontaktet økonomisk rådgiver. Hun ba om et møte hvor rådgiver kunne informere hennes sønn om hva som skjer når man blir 18 år og hvordan man skal forholde seg til alle de økonomiske fristelser man får tilgang til. Dette ble en positiv opplevelse for både mor og sønn. De gjorde egne avtaler som innebar at så lenge sønnen bor hjemme og jobber, skal han enten spare eller betale husleie hjemme for å unngå sløsing. Han fikk forklart hvordan han kan spare langsiktig, og ikke minst hvordan han kunne spare til egen BSU. De opprettet regningskonto slik at han kunne sette av til regninger på bil, forsikring osv. Rådgiver viste også eksempler på hvor mye et lite forbrukslån utgjør over tid.

Vi foreldre ønsker i utgangspunktet å overføre våre holdninger og meninger til våre barn. Dette kan for ungdommen oppleves som «masete» og de er ofte mer lydhør dersom de også får disse rådene av andre.

Vi i Norsk Familieøkonomi har tatt tak i dette temaet og tar gjerne møte med din ungdom for å gi han/henne god opplæring og gode holdninger til egen økonomi. Slik kan han/hun trygt møte de økonomiske fristelser som voksenlivet innebærer.

Eva


Få tilgang til våre medlemsfordeler og rådgivning
65,- pr. mnd. i 12 mnd.

Hva trenger du hjelp til?

Det koster ikke noe å spørre!

Jo mer spesifikk spørsmålstillingen er jo mer konkret kan vi svare. Alternativt kan vi kontaktes på telefon 51 77 50 00 mellom kl.09:00 – 15:00.

Foto: iStock.com

Tester og undersøkelser

Den perfekte
barneforsikringen
finnes ikke

Når en skal velge en barneforsikring er det ikke rart at mange småbarnsforeldre blir forvirret. En vil selvsagt bare det beste for barnet sitt, og er redd for å velge feil. Men hvordan vet en hvilken forsikring som er best?

Foto: iStock.com

Tester og undersøkelser

– Barnas uførepensjon må
være like god om 40 år

Hvis barnet ditt blir ufør som 20-åring og får utbetalt 100 000 kroner årlig fra barneforsikringen sin, er det da riktig at en fortsatt bare får utbetalt de samme 100 000 kronene 40 år senere?

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Betaler du for mye for å se TV?

Noen ganger får vi henvendelser som egentlig ligger litt utenfor vår kjernerådgivning, men som vi likevel ønsker å hjelpe våre medlemmer med. Hvordan kan en for eksempel best spare penger på TV-tittingen?

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Aksjefond?
Nei det tør jeg ikke!

Mange kontakter oss fordi de vil spare til barna, og trenger råd om hvordan det er lurt å gjøre det. Tør du sette barnetrygden i aksjefond?

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Har du for mange
personforsikringer?

Noen ganger lurer vi på hvilke tilbud fra banken vi skal akseptere. Faren er at vi stoler så mye på rådgiveren i banken, at vi signerer på produkter som vi ikke egentlig trenger.

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Jeg vil hjelpe barnet mitt
med å kjøpe bolig!

Høye boligpriser og strenge krav til egenkapital gjør at mange unge trenger hjelp fra foreldre for å kunne kjøpe seg egen bolig. Men langt fra alle foreldre tenker over hvordan denne type hjelp kan gå utover deres egne planer og drømmer.

Illustrasjonsfoto: iStock.com

Hverdagsøkonomi

Endelig får du en
felles strømregning

Er du en av dem som vegrer deg mot å bytte strømselskap fordi du da må betale to strømregninger – en for nettleie og en for strøm? Nå slipper du endelig å irritere deg over dette.

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Forbrukslån til nytte
eller besvær?

Kommer du til banken og ber om å få bakt forbrukslån inn i boliglånet, vil du sannsynligvis bli møtt med litt skepsis. Men hva om du egentlig har stålkontroll på økonomien din, og har brukt forbrukslånet på en fornuftig måte?

Foto: iStock.com

Medlemshistorier

Derfor har jeg
helseforsikring

«Dette må du nok bare leve med», var beskjeden fra fastlegen. «Sånn som dette kan du ikke gå», svarte den private legen. Skal virkelig forskjellene i helse-Norge være så store, avhengig av om en har helseforsikring eller ikke?

Medlemshistorier

Når den ene parten
ikke vil mer

Vi opplever ofte å bli kontaktet av medlemmer som kommer i en situasjon der den andre parten ikke ønsker å fortsette samlivet. Hva gjør man da hvis banken ikke er villig til å finne løsninger på hvordan en kan få sitte igjen med hus og hjem?

Illustrasjonsfoto: iStock.com

Hverdagsøkonomi

Overforsikrer du
leiebilen?

Hvor mange bokser krysser du av i når du bestiller leiebil? Sannsynligvis trenger du bare en brøkdel av de forsikringene du betaler mye penger for.

Norsk Familieøkonomi