Medlemshistorier

Jeg vil hjelpe barnet mitt
med å kjøpe bolig!

Høye boligpriser og strenge krav til egenkapital gjør at mange unge trenger hjelp fra foreldre for å kunne kjøpe seg egen bolig. Men langt fra alle foreldre tenker over hvordan denne type hjelp kan gå utover deres egne planer og drømmer.

Mange unge som skal inn på boligmarkedet er avhengige av økonomisk hjelp fra sine foreldre. Nesten fire av ti av unge i aldersgruppen 18–34 år har fått eller venter å få hjelp av foreldrene i boligmarkedet, viser en undersøkelse Norstat har gjort på vegne av Danske Bank. En av disse foreldrene er vårt medlem Stine, som ønsket å hjelpe sin 25 år gamle datter.

Stine har egen butikk og ikke mer inntekter enn hun må ha for å kunne betjene eget lån og betale for eget forbruk. Det er gode verdier i boligen hennes, men jeg kan raskt se at Stine har belånt maksimalt i forhold til egen økonomi. Hun har et fleksilån med ledig ramme på 300 000 kroner, og Stine tenker at hun kan gi datteren disse pengene som et privat lån.

Jeg stiller Stine noen spørsmål om hennes egne planer framover. Hun er 54 år og nærmer seg pensjonsalder. Stine er alene, og har til nå benyttet ledig ramme på fleksilån som buffer og som ekstra til ting som må gjøres på boligen. Hun har også en annen datter som hun ønsker å hjelpe om noen år. 

Husk at realkausjonsavtalen påvirker tilgjengelig egenkapital i egen bolig

Det er viktig å vurdere egne planer før man gir barna midler eller kausjon. Dersom man vurderer å kjøpe fritidsbolig eller andre investeringer hvor man må ha egenkapital, må man vurdere at den hjelpen man gir barna ikke påvirker egne planer. Husk at realkausjonsavtalen påvirker tilgjengelig egenkapital i egen bolig. Dersom man stiller som medlånetaker eller realkausjonist kan dette også få konsekvenser i form av at man står ansvarlig for lånet om barnet misligholder det.

For noen år tilbake gjennomførte SpareBank 1 SMN en spørreundersøkelse blant kundene sine. Her fant de ut at:

  • Én av syv angrer totalt sett på bolighjelpen de ga barna
  • Tre av ti sier hjelpen i ettertid begrenser deres egen mulighet til å få lån
  • Én av fem bekymrer seg mer for egen økonomi
  • Like mange sier bidraget har ført til uenighet rundt søsken
  • Én av syv er skuffet over barnas evne til å ta ansvar
  • Ti prosent sier bidraget ble større enn planlagt

(Kilde:  Én av syv foreldre angrer på bolighjelp til barna )

Det er flere måter man kan hjelpe barna inn i boligmarkedet på. Man kan være med å investere i boligen, man kan gi barna privat lån eller man kan tilby realkausjon i egen bolig.

Stine har gjort egne vurderinger etter vårt møte og har kommet fram til at hun kan hjelpe datteren med noe egenkapital. Datteren og hennes samboer har snakket med hans foreldre som også bidrar med litt egenkapital, slik at de nå kan kjøpe seg en leilighet.

Stine var fornøyd med å få informasjon om hvordan dette ville påvirke hennes egen økonomi og muligheter for lån i framtiden.  Det er ikke alltid bankene informerer om hvilke konsekvenser det kan gi for foreldrene å hjelpe barnet inn i boligmarkedet. Da kan det være greit å ha en tredjepart som ser alles interesser.

Hilsen Eva

Norsk Familieøkonomi