Meninger

– Barnas uførepensjon må
være like god om 40 år

Les

RENTEMØTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen, direktør pengepolitikk (PPO) Ida Wolden Bache og direktør finansiell stabilitet (FST) Torbjørn Hægeland på rentemøte. Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank

Meninger

Styringsrente, boligboble og
rekordlave innskuddsrenter…

Veldig mange synes at det økonomiske bildet i Norge er en smule rotete, litt forvirrende og kanskje uoversiktlig. Spesielt når man skal ta egne beslutninger rundt sin egen økonomi. Kanskje kan vi hjelpe deg med å rydde litt, i hvert fall komme med råd.

Gamle Stavanger (Photo: Caitlin Wynne)

Meninger

Lar vi oss lure av «rentekrigen» mellom bankene?

Markedsprisen for å binde renten, altså prisingen for levering av rente frem i tid, er lav. Den er rekordlav. Ingen i Norge har sett en så lav fastrente som nå.

Olje

Meninger

Økonomiske utsikter 2016

Det skrives for tiden mye, svært mye, om hva som skal skje det neste året med vår økonomi.

Sparing og investering

Kravene øker – belønningen står stille

Norsk Familieøkonomi ønsker radikale endringer i dagens spareincentiver.

Norsk Familieøkonomi