Meninger

Boliglånsforskriften - hva skjer nå?

Les

Lån

Boliglånsforskriften - hva skjer nå?

Finanstilsynet har foreslått at dagens boliglånsforskrift, som regulerer hvem som får boliglån og hvor mye man kan låne, strammes inn.

Hverdagsøkonomi

Gjør noe fint for andre denne julen

Det sies at det føles enda bedre å gi enn å få, og julen er intet unntak.

Meninger

Hva er uavhengig rådgivning?

Det er stor forskjell på å være finansiell rådgiver i bank og rådgiver i Norsk Familieøkonomi. Den største forskjellen er at man i sistnevnte får være uavhengig.

Meninger

GDPR - Ny personvernlov

1. juli 2018 trer den nye personvernloven, GDPR, i kraft. GDPR (General Data Protection Regulation) innebærer nye krav til alle virksomheter i EU og EØS som behandler og bruker personopplysninger. I prinsippet medfører dette nye krav til alle virksomheter.

Meninger

Betaler du korrekt eiendomsskatt?

Skatter og avgifter er en stor utgift i mange husholdninger. Norsk Familieøkonomi har av den grunn stor interesse av å følge med på hvilke skatter vi som forbrukere skal betale og endringer som gjøres i denne sammenheng, det være seg grenser for når skatt skal betales, skattesats og eventuelt andre vilkår som knyttes til den enkelte skatte- og avgiftstype.

Meninger

Hvordan bruker vi banken framover?

Vi har den siste tid vært vitne til store endringer i bankvesenet og i måten vi bruker banken på. Hva kan vi forvente oss i tiden framover?

Foto: iStock.com

Tester og undersøkelser

– Barnas uførepensjon må
være like god om 40 år

Hvis barnet ditt blir ufør som 20-åring og får utbetalt 100 000 kroner årlig fra barneforsikringen sin, er det da riktig at en fortsatt bare får utbetalt de samme 100 000 kronene 40 år senere?

RENTEMØTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen, direktør pengepolitikk (PPO) Ida Wolden Bache og direktør finansiell stabilitet (FST) Torbjørn Hægeland på rentemøte. Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank

Meninger

Styringsrente, boligboble og
rekordlave innskuddsrenter…

Veldig mange synes at det økonomiske bildet i Norge er en smule rotete, litt forvirrende og kanskje uoversiktlig. Spesielt når man skal ta egne beslutninger rundt sin egen økonomi. Kanskje kan vi hjelpe deg med å rydde litt, i hvert fall komme med råd.

Gamle Stavanger (Photo: Caitlin Wynne)

Meninger

Lar vi oss lure av «rentekrigen» mellom bankene?

Markedsprisen for å binde renten, altså prisingen for levering av rente frem i tid, er lav. Den er rekordlav. Ingen i Norge har sett en så lav fastrente som nå.

Olje

Meninger

Økonomiske utsikter 2016

Det skrives for tiden mye, svært mye, om hva som skal skje det neste året med vår økonomi.

Sparing og investering

Kravene øker – belønningen står stille

Norsk Familieøkonomi ønsker radikale endringer i dagens spareincentiver.

Norsk Familieøkonomi