Meninger

Hva er uavhengig rådgivning?

Det er stor forskjell på å være finansiell rådgiver i bank og rådgiver i Norsk Familieøkonomi. Den største forskjellen er at man i sistnevnte får være uavhengig.

Hva innebærer egentlig finansiell rådgivning i bank? Mange stiller spørsmål med de rådene de får i bank og forsikringsselskap, og er usikre på om rådene er til det beste for den enkelte, eller om rådgiver ønsker å selge for å fylle eget salgsbudsjett.

I Norsk Familieøkonomi gir vi uavhengige råd til medlemmene. Som rådgiver ønsker jeg å sette fokus på hva det betyr å få uavhengig rådgivning, og hva det betyr for meg å kunne gi uavhengige råd til våre medlemmer.

Min bakgrunn

Jeg har jobbet mange år i bank. Der har jeg hatt flere roller, som blant annet salgsleder, finansiell rådgiver og fagleder. Jeg har alltid funnet det givende å gi gode råd til kunder, slik at de kan få god oversikt og planlegge for en trygg og forutsigbar økonomi.

Når man jobber som rådgiver i bank, skal man gi råd innenfor grensen av regler for autorisasjonsordningen. Alle rådgivere i bank skal etter de nye reglene fra 2011, være autorisert for å kunne gi finansiell rådgivning til kunder. Man må vise at man evner å tilpasse rådgivningen til den enkelte kundes økonomi og livssituasjon, samtidig som man har et ansvar for at banken skal ha inntjening på jobben man gjør. Sistnevnte måles gjennom et salgsbudsjett.

Vanskelig balansegang

Jeg har selv erfart hvor vanskelig det kan være å balansere rådgiverrollen med selgerrollen. Salgsbudsjettet skal følges, samtidig som man ønsker å gi gode og tilpassede råd. Det er ofte oppnådde måltall som gir grunnlaget for lønn og bonuser, i tillegg til at mange banker premierer de beste rådgiverne/selgerne. Mange benytter motivasjonsfaktorer, som felles målinger, hvor man måles i forhold til hverandre i det daglige. Dette kan påvirke rådgivere til å ha større fokus på salg enn selve rådgivningen.

Dette er en av årsakene til at jeg valgte å begynne som uavhengig rådgiver i Norsk Familieøkonomi. Her får jeg mulighet til å bruke min fagkompetanse og tilpasse rådgivningen til den enkeltes økonomi og livssituasjon. Medlemmene velger selv hvor de kjøper sine løsninger etter møtet.

Det er godt å ha en uavhengig rådgiver som kan hjelpe meg å gjøre gode valg for min økonomi. Det gjør meg tryggere.

Karin (75),
medlem i Norsk Familieøkonomi

Når vi jobber på denne måten, uten produktsalg, får vi et større fokus på selve rådgivningen og det faglige. Vi er opptatt av den enkeltes situasjon både nå og i fremtiden. Vi hjelper medlemmene med å planlegge egen økonomi slik at den blir mer forutsigbar, og slik at medlemmene kan føle seg trygge på egne valg.

Det er viktig for oss å holde oss faglig oppdatert, slik at du kan føle deg trygg på rådene vi gir. Vi har ingen fokus på at møtene skal gi resultater i form av produktsalg. I stedet kan vi fokusere på at alle har ulike behov ut fra den livssituasjonen de er i, den økonomien de har i dag og den som er forventet for fremtiden.

Mange har i dag forskjellige produkter i forskjellige banker. Flere av de rimeligste bankene er internettbanker og disse tilbyr ikke alltid økonomisk rådgivning. Da kan det være en fordel å ha en uavhengig rådgiver som hjelper deg å sy sammen den totale økonomien slik at den blir oversiktlig og forutsigbar, samtidig som den gjenspeiler planene for fremtiden.

Hva kan vi gi råd om?

Du trenger ikke ha problemer med økonomien for å be om et møte med oss. Det kan gjerne være en generell økonomisk gjennomgang, slik at du får trygghet rundt økonomien.

Når medlemmer ber oss om rådgivning, varierer det hva de ønsker råd om. Enkelte har mye forbruksgjeld og trenger hjelp til hvordan de går frem for å få kontroll. Noen ønsker råd om pensjonssparing eller personforsikringer, mens andre ønsker en full gjennomgang av økonomien.

Ønsker du å snakke med meg eller en av våre rådgivere, kan du avtale et møte. Som medlem har du en halvtime gratis rådgivning inkludert i ditt medlemskap. 

Få tilgang til våre medlemsfordeler og rådgivning
65,- pr. mnd. i 12 mnd.

Hva trenger du hjelp til?

Det koster ikke noe å spørre!

Jo mer spesifikk spørsmålstillingen er jo mer konkret kan vi svare. Alternativt kan vi kontaktes på telefon 51 77 50 00 mellom kl.09:00 – 15:00.

Norsk Familieøkonomi