Sparing og investering

Det lønner seg å ha flere banker

Det er mange grunner til at man bør være selektiv når man velger bank. For de fleste er rentevilkår viktigst, men ikke alle er like flinke til å sjekke om de har de beste vilkårene.

Mange bankkunder synes det er enkelt og greit å forholde seg til en og samme bank for innskudd, lån, forsikringer og investeringer. Realiteten er at du ikke nødvendigvis får de beste vilkårene ved å være totalkunde. Det er spesielt stor variasjon mellom boliglånsbanker og forbrukslånbanker, og er du oppmerksom kan du doble sparerenten din.

Lojale bankkunder 

Det er flere gode grunner til hvorfor man velger å være lojal mot sin bank. Mange har gode forhold til dyktige rådgivere som de ønsker å bevare, og føler de får god hjelp med sin personlige økonomi. Tillit er viktig i forholdet mellom kunde og bank, og det finnes en generell overbevisning om at lojale totalkunder får ekstra gode vilkår i sin valgte bank. Faktisk er dette i mange tilfeller lovstridig ifølge produktpakkeregelverket. Dette regelverket begrenser bankene ved at de ikke kan kreve at kunder kjøper visse produktsammensetninger for å oppnå bankens beste betingelser. På den måten er bankene forpliktet til å gi alle kunder de samme betingelsene, uavhengig av om du har et eller flere produkter.

Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen. Bankene har lov til å gi kundene bedre lånerente i kombinasjon med andre produkter, dersom det medfører kostnadsbesparelser for banken. Rabatter til medlemmer eller ansatte i visse foreninger og bedrifter er også unntatt regelverket, så lenge dette omhandler rabatt på enkeltprodukter og ikke såkalte produktpakker. Fremforhandlede bankavtaler på vegne av foreninger og bedrifter gir derfor ofte de aller beste vilkårene.

Som lojal totalkunde er du ikke garantert bedre vilkår enn andre kunder, og du har selv et ansvar for å følge opp egne rentevilkår. Derfor anbefaler vi at vårt rentebarometer benyttes slik at du enkelt kan avdekke om du har de beste vilkårene i egen bank, og sammenligne med andre banker.

Hvorfor er det så stor forskjell på bankenes rentevilkår?

Styringsrenta i Norges Bank setter standarden for det norske lånemarkedet for privatkunder. Lav styringsrente, gir føringer for gode rentevilkår for utlånskunder. Som kjent har styringsrenta vært historisk lav over lenger tid, og vi har vent oss til lave boliglånsrenter. Historisk lave rentenivåer har også konsekvenser for innskuddskunder. Når utlånsrenten i bankene tvinges ned, krymper også bankenes inntjeningsmargin. Følgene av dette har konsekvenser for de som ønsker å spare i bank, fordi bankene ikke kan tilby høy innskuddsrente. Her er det derfor store variasjoner mellom utlånsbanker som hovedsakelig tilbyr gunstige boliglånsvilkår, og forbrukslånbankene som tilbyr andre typer lån med høyere rente. Høyere utlånsrente gir større margin, og åpner derfor for muligheten å gi bedre rentevilkår på sparekonto.

Velg en forbrukslånbank med garanti

Hvordan en bør investere og spare, er avhengig av individuelle ønsker og behov. Dersom du har innskudd med kort sparehorisont og/eller ønsker at sparepengene er lett tilgjengelig, anbefaler vi at du sparer på sparekonto. Sjekk da hvilke banker som gir de beste betingelsene i vårt rentebarometer. Generelt ligger forbrukslånbankene noe høyere på listen sammenlignet med storbankene.

Velger du å plassere sparepengene dine hos en forbrukslånbank er det uansett visse vilkår man bør være oppmerksomme på. Først og fremst er det viktig at innskuddene dine beskyttes av en garanti. Den norske innskuddsgarantien gir dekning for 2 millioner kroner pr. kunde pr. bank, mens den svenske gir dekning for 100 000 euro pr. kunde pr. bank. Disse garantiene skal dekke tap på innskudd dersom banken ikke lenger klarer å dekke sine forpliktelser. Holder du deg innenfor grensene på garantien, er sparepengene dine sikret.

For noen er det kanskje viktig at sparepengene er fleksible, og at det er mulig å foreta uttak ved behov. Derfor er det lurt at du undersøker om uttak medfører gebyr, eller om det er begrensninger knyttet til antall uttak per år. Sjekk også om banken krever etableringsgebyr ved opprettelse, eller om kontoen har bindingstid.

Ønsker du å spare mer langsiktig, i for eksempel aksjefond, bør du få god rådgivning slik at du forstår hva dette innebærer før du investerer pengene. Ta kontakt med en av våre uavhengige rådgivere, som kan hjelpe deg med å legge en langsiktig plan for sparingen din. 

Hverdagsøkonomi

Gjeldsregister til nytte eller besvær?

Økende gjeld og mislighold, strengere krav og høyere rente. Disse temaene har preget økonominyhetene en god stund. Nå kommer snart gjeldsregistrene også. Hvilken betydning får disse for deg?

Lån

Spar tusenvis på finansiering av miljøvennlig bolig

Miljøhensyn er viktigere og mer i fokus enn noen gang, og flere banker har grepet muligheten til å premiere kundene for å ta miljøvennlige valg ved å tilby særskilt gode rentebetingelser.

Hverdagsøkonomi

PSD2 gir deg bedre vilkår og flere valgmuligheter

PSD2 eller betalingstjenestedirektivet er EUs regulering av betalingstjenester i EU- og EØS-land, inkludert Norge. Direktivet ble innført 13. januar 2018 og åpner for store endringer knyttet til betalingstjenester for norske forbrukere.

Tester og undersøkelser

Fikk du den beste renten i 2018?

Årets bankundersøkelse er endelig klar, og den avdekker en rekke endringer fra fjorårets kåring.

Tester og undersøkelser

Hvilken spareform passer for deg?

Aksjesparekonto, investeringskonto, VPS-konto eller IPS-konto? Finn ut hvilken konto du bør spare i.

Meninger

Hva er uavhengig rådgivning?

Det er stor forskjell på å være finansiell rådgiver i bank og rådgiver i Norsk Familieøkonomi. Den største forskjellen er at man i sistnevnte får være uavhengig.

Tester og undersøkelser

1 av 10 har flyttet boliglånet

Vi har gjennomført en boliglånsundersøkelse blant våre medlemmer, og resultatene viser at de stort sett har gode betingelser på sitt boliglån.

Norsk Familieøkonomi