Hverdagsøkonomi

PSD2 gir deg bedre vilkår og flere valgmuligheter

PSD2 eller betalingstjenestedirektivet er EUs regulering av betalingstjenester i EU- og EØS-land, inkludert Norge. Direktivet ble innført 13. januar 2018 og åpner for store endringer knyttet til betalingstjenester for norske forbrukere.

Betalingstjenestedirektivet har som formål å gjøre det enklere for forbrukerne å foreta betaling med og uten kort, ved å gi dem tilgang til flere ulike betalingstjenester og informasjon om egne kontoer på flere plattformer. Den nye reguleringen skal fremme innovasjon i bransjen, styrke sikkerheten for nettbetaling og legge til rette for økt konkurranse i markedet.

PSD2 er et verktøy i EUs kamp om å stimulere til økt handel på tvers av landegrensene. Direktivet skal sørge for at handelen av finanstjenester blir enklere, billigere og sikrere ved å innføre et felles regelverk for betalingstjenester i alle EU og EØS land. Prinsipielt vil dette bety at direktivet legger grunnføringer for at finansmarkedet i hele Europa skal forenes på tvers av landegrensene.

Denne nye versjonen av direktivet inkluderer også regulering av tredjepartstilbydere av finanstjenester, og åpner for at disse aktørene skal kunne få tilgang til kundenes kontoinformasjon. Før PSD2 ble innført måtte bankene ha banklisens i hvert land de opererte i, og det var kun bankene som hadde tilgang til kundenes kontoinformasjon. PSD2 gir tredjeparter tilgang til denne kontoinformasjonen dersom de har lisens fra finanstilsynet i hjemlandet. Det betyr at dørene åpnes for at nye aktører kan delta i konkurransen om å utvikle betalingstjenester på enda flere plattformer. Kanskje vi om noen år betaler regningene våre direkte fra Facebook eller Google?

Når landegrensene åpnes på denne måten kan det også bety at norske forbrukere får flere valgmuligheter og bedre vilkår. De fleste norske bankkunder forholder seg gjerne til en eller flere banker her i Norge, og sjekker sjelden om aktører i andre land kan tilby bedre vilkår på ulike banktjenester og forsikring. Nå skal det bli enklere for finanstjenesteaktørene å konkurrere om kundene ved at informasjonsdeling mellom bank, kunde og betalingstjenester foregår sømløst og i sanntid via API (Application Programming Interface). Det betyr redusert eller ingen ventetid ved overføring og betaling, og lavere kostnader knyttet til valutaveksling og internasjonale transaksjoner. Når kundene står fritt til å velge bank og finanstjenester på tvers av grensene, tvinges tilbyderne til å gi sine kunder konkurransedyktige vilkår ikke bare i forhold til sine innenlandske konkurrenter, men også utenlandske. Det kan gjøre norske forbrukere sterkere i forhandling med egen bank.

Alle bankkontoer samlet på ett sted

For noen norske bankkunder har innføring av dette direktivet allerede resultert i en enklere betalingshverdag. Forbrukere skal nå selv kunne velge å gi aksept for deling av kontoinformasjonen til andre tilbydere, og sådan kunne få oversikt over alle betalingskontoer samlet på et sted, for eksempel i en mobilbank. Danske Bank var den første til å lansere denne typen tjeneste allerede i høst.

- For oss er det både riktig og viktig å utvikle bankløsninger som gjør hverdagen litt enklere for våre kunder, forteller Digitaldirektør i Danske Bank Johanna Herbst.

I deres nyeste versjon av mobilbanken kan kundene se saldo og transaksjoner på alle kontoer, uavhengig av hvilken bank kontoene opprinnelig er registrert hos.

Johanna Herbst

Vi vet at Ola og Kari Nordmann stadig etterspør nye brukeropplevelser på tvers av sine ulike bankforbindelser og via vårt engasjement i FinTech-selskapet Spiir, der Danske Bank også er medeier, fikk vi muligheten til å få på plass denne funksjonaliteten allerede nå.

Johanna Herbst
Digitaldirektør, Danske Bank

I første omgang er det begrenset funksjonalitet i mobilbanken, men følger utviklingen samme tempo fremover vil kundene også snart kunne overføre og betale fra alle kontoer de har tilgang til i mobilbanken.

- Vi i Danske Bank kommer til å jobbe målrettet med å forsøke å utnytte alle de mulighetene som PSD2 og ”Open Banking” gir i så stor grad som mulig. Utviklingen av nye og kundevennlige banktjenester går raskere enn noen gang og vi i Danske Bank har et klart mål om fortsette å sjøsette gode, innovative funksjonaliteter for våre kunder, sier Herbst videre.

Finansbransjen kan ikke med sikkerhet si hva innføringen av PSD2 vil resultere i. Økt konkurranse er en rimelig sikker antagelse for fremtiden da direktivet fjerner flere inngangsbarrierer for aktører som ikke har hatt mulighet til å etablere seg tidligere, og kundene står friere til å velge mellom flere tilbydere. Det spås også at det i fremtiden vil finnes få totalbanker, og heller flere mindre aktører som spesialiserer seg på en eller et fåtall finanstjenester.

- PSD2 og ”Open Banking” åpner for at flere aktører får muligheten til å tilby løsninger som bygger på og videreutvikler de bankene selv lanserer. Dette kan enten gjøres ved at utviklere jobber videre med løsningens infrastruktur på egen hånd eller at bankene er med på laget. Følgene av dette vil blant annet bli at konkurransen på markeder øker og at man som kunde får servert gode løsninger i et langt raskere tempo enn før, avslutter Herbst. 

Det vil trolig ta tid før landegrensene viskes bort og norske bankkunder like gjerne søker boliglån i Spania som i Norge, men gjennom tjenester som Danske Banks mobilbank ser vi allerede at barrierene mellom bankene innenlands forsvinner litt etter litt.

Norsk Familieøkonomi