Lån

Spar tusenvis på finansiering av miljøvennlig bolig

Miljøhensyn er viktigere og mer i fokus enn noen gang, og flere banker har grepet muligheten til å premiere kundene for å ta miljøvennlige valg ved å tilby særskilt gode rentebetingelser.

For kun et par år siden hadde få eller ingen hørt om «grønt boliglån», «bærekraftig boliglån» og «miljøboliglån». Det var rett og slett fordi disse begrepene var lite, om i det hele tatt, etablert og brukt i finansbransjen. I dag er saken en annen. Flere og flere bransjer, deriblant bank og finansbransjen, finner nå kreative måter å integrere miljøhensyn inn i sine låneprodukter. Men, kan hvem som helst få innvilget miljøboliglån og hvilke kriterier stilles egentlig til låntagerne?

Miljølån gir best rente

I årets bankundersøkelse presenterte vi en oversikt over bankene som gav kundene lavest gjennomsnittlig boliglånsrente i 2018. For å sikrestille at den beste gjennomsnittsrenten i denne kåringen var tilgjengelig for flest mulig, ble boliglån som stilte krav til spesielt høy inntekt, tilhørighet til fagorganisasjoner eller andre spesialvilkår utelatt fra kåringen. Vi la derimot merke til at de bærekraftige miljøboliglånene, som ble utelatt fra kåringen, hadde noe lavere gjennomsnittsrente enn lånene på vår toppliste.

De beste miljølånene i 2018
Bank
Snittrente
Sparebanken Øst
1,88
Storebrand
2,12
Storebrand
2,12
Cultura Sparebank
2,19
DNB
2,23
KLP
2,37
Cultura Sparebank
2,55
KLP
2,93

* Gjennomsnittsrente beregnet for 2018. Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%.

Sparebanken Østs Grønt boliglån hadde 1,88 prosent i gjennomsnittlig effektiv rente i 2018, mot vinneren av kåringen Landkreditt Banks 2,17 prosent. På et boliglån på 4 000 000 kroner ville denne differansen på 0,29 prosentpoeng utgjort en besparelse på 11 600 kroner per år. For å få denne rentebesparelsen må man som låntager oppfylle noen kriterier. Disse varierer fra bank til bank, og vi har derfor tatt en prat med de ulike bankene for å få svar på disse spørsmålene.

Energimerking og dokumentasjon fra Enova

Felles for alle bankene utenom Storebrand, er at det stilles krav til at boligen eller tiltakene det søkes om lån for å finansiere, kan dokumenteres som miljøvennlige. Flere banker stiller krav til at boligen har energimerking A eller B. Her kan blant annet DNB, KLP, Sparebanken Sør, Haugesund Sparebank, Stadsbygd Sparebank og Sparebanken Vest nevnes. Det finnes også flere banker som innvilger miljøboliglån basert på andre kriterier. I KLP oppfyller du også kriteriene dersom du kan vise til dokumentasjon fra Enova, mens Haugesund Sparebank og Stadsbygd Sparebank også innvilger grønt boliglån til kunder som har kjøpt solceller fra deres samarbeidsleverandører. Cultura Sparebank vurderer hver enkelt låntager på grunnlag av egenerklæring som kunden selv fyller ut, mens Sparebanken Øst kun gir miljøboliglån til kjøp eller bygging av nullhus. Sist, men ikke minst, tilbyr også OBOS grønt boliglån, men kun i tilfeller som omhandler dokumenterte svanemerkede eller BREEAM-sertifiserte boliger.


Nullhus, eller nullutslippsbygg, refererer til boliger som produserer like mye energi som det forbruker i løpet av et helt år, samtidig som at utslippet av klimagasser fra materialer, riving og byggeprosessen tilsvarer null. Boligens status som nullhus fremkommer i byggetillatelsen.

BREEAM er forkortelsen for Building Research Establishment Environment Assessment Method, og er et verktøy for å måle bærekraftskvaliteter i boligen. Boligens bærekraftskvalitet måles innenfor kategoriene materialer, transport, vann, helse og innemiljø, forurensning, energi, areal og økologi, avfall og ledelse. En uavhengig revisor med nødvendig spesialkompetanse vurderer boligen ut ifra disse kategoriene og gir sertifikat i klassene Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding.


Storebrand skiller seg ut i mengden og gir alle kunder muligheten til å bli mer miljøfokuserte uten å stille spesielle krav.

– Bærekraftig boliglån skal motivere til å gjøre energisparende grep hjemme som er bra for både miljøet og lommeboka til kunden. Kunden trenger kun oppgi energiklassifisering på sin bolig og tillate at vi jevnlig sender dem tips og råd om hvordan de kan gjøre tiltak som gjør boligen mer bærekraftig ved å bedre energiklassifiseringen. Dette er et relativt nytt produkt under utvikling, og vi gjennomfører for tiden undersøkelser for å se om vi faktisk har klart å flytte bevisstheten til kundene våre. Vi ser også på muligheter for å belønne de som lykkes i å redusere boligens energiutslipp, forteller Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand.

Hvilken energimerking din bolig har kan sjekkes gjennom et søk på boligens adresse på Energimerking.no. DNB opplyser dog om at det er en liten andel boliger som har denne merkingen.  

– Energiklasse A omfatter boliger som har varmepumpe eller solenergi i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus er også i energiklasse A. Energiklasse B omfatter boliger som har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. Boliger i disse energiklassene utgjør i dag cirka syv prosent av boligene som har energimerke. Ifølge Verdens Naturfond (WWF) bruker de mest energieffektive byggene i dag 75 prosent mindre energi enn vanlige hus, forteller kommunikasjonsrådgiver i DNB Vidar Korsberg Dalsbø.

Med på det grønne skiftet

Hvor mye miljørabatten tilsvarer for deg som låntager vil være avhengig av belåningsgrad, sikkerhet og andre individuelle vurderingskriterier. Det er heller ikke slik at miljøboliglånene automatisk gir deg den aller beste renten, men du skal være sikret den beste renten internt i den banken du søker lån i. Mange banker opererer med fast rabatt på sammenlignbare boliglån internt. KLP gir medlemmer med grønt boliglån 0,1 prosentpoeng lavere rente, mens Haugesund Sparebank og Stadsbygd Sparebank opplyser om 0,25 prosentpoeng miljørabatt på sine nettsider. Vi anbefaler uansett at du sjekker vårt boliglånsbarometer for å få en oversikt over rentenivået.

Det som er sikkert er at bankenes miljøengasjement viser igjen i disse bærekraftige låneproduktene, og de lover samtidig at du i det minste får deres beste rente dersom du oppfyller kravene vi har nevnt over.

–  Vi tilbyr grønne boliglån fordi vi ønsker å bidra til at flere boliger blir mer miljøvennlige og bærekraftige. Gjennom rentefordelen gir vi medlemmer en god grunn til å velge energivennlige boliger og til å gjennomføre energivennlige tiltak i boligen, sier Jorunn Ygre Storjohann leder for personmarked i KLP Banken.

DNB tilbyr både grønt boliglån og grønt billån. De grønne alternativene har vært populære blant kundene forteller kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø. Han har stor tro på denne typen bærekraftige låneprodukter, og peker på at flere og flere bankkunder engasjerer deg i klimadebatten.

– DNB ønsker naturligvis å være med på det grønne skiftet, og dette er et av bidragene fra vår side. Vi ser i tillegg en økende interesse for «grønne» produkter. Det tror vi har sammenheng med at flere er opptatt av problemstillingen, men også at produktutvalget har blitt bedre og prisene og betingelsene på disse produktene er gode, sier han.

Grønt boliglån til utbedring og Zero Emission Neighbourhoods

SpareBank 1 Østlandet er ikke å finne på listen over boliglån i vårt boliglånsbarometer. Grunnen til dette er enkel; grønt boliglån fra SpareBank 1 Østlandet gir maksimal lånesum på 1 000 000 kroner.

– Vi ønsker å være med på dugnaden om å bidra til lavere utslipp og omstilling til et mer bærekraftig samfunn. Dermed må banken også ha produkter som gjenspeiler dette engasjementet, forteller konserndirektør kommunikasjon Siv Stenseth.

I SpareBank 1 Østlandet kategoriseres grønt boliglån i fire ulike låneformål: generelle energibesparende tiltak, oppgradering av eksisterende bygg, nybygg av passivhus eller plusshusstandard eller kjøp av nybygg i Zero Emission Neighbourhoods.

– Grønt boliglån er lån til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger, fritidsboliger og hytter. Lånet gir gunstig rente på å velge miljøvennlige løsninger, enten du skal bygge nytt, pusse opp eller bare bytte til energikilder med mindre belastning på miljøet, forklarer Stenseth vider.

Rentebetingelsene på disse lånene er særskilt lave; du kan låne inntil 250 000 kroner til 0,00 prosent rente første år dersom du oppfyller dokumentasjonskravene. Deretter trappes renten opp med 0,6 prosentpoeng per år i tre år. Maksrente per dags dato er 1,8 prosent i maksimalt 10 år, deretter gjelder ordinære betingelser.

Konklusjonen er at bankene tar grep for miljøet, og det kan komme deg til gode. Uansett om du er engasjert i klima- og miljøsaken eller ikke, tar det deg kun få minutter å sjekke om miljøboliglån er noe for deg. Undersøk din nåværende rente, sammenlign med andre banker i vårt boliglånsbarometer og søk enkelt om boliglån på nett eller kontakt bankene som har interessante låneprodukter for deg. Husk at dersom du velger å flytte boliglånet fra en bank til en annen så ordner banken det for deg.

Norsk Familieøkonomi