Tester og undersøkelser

Fikk du den beste renten i 2018?

Årets bankundersøkelse er endelig klar, og den avdekker en rekke endringer fra fjorårets kåring.

Grunnlaget for kåringen av Norges beste banker 2018 er å gi bankkunder et oversiktsbilde over hvilke banker som gav kundene de beste rentevilkårene i året som gikk. Tallene vi presenterer er gjennomsnittsrenten for de ulike kategoriene, og presenteres som Topp 10 av alle banker og best blant storbankene. Vi velger å inkludere storbankene som en egen oversikt da dette er bankene med flest kunder, og sammenligningen gir sådan et godt grunnlag for «folk flest» å undersøke om de har de beste rentevilkårene på markedet. 

Innskudd

Vi har lenge anbefalt våre medlemmer å ikke spare i samme bank som du låner. Sammenligner vi Topp 10-listene finner vi ingen av bankene både blant de beste på utlån og innskudd, noe som bekrefter vår anbefaling. Dette skrev vi om i artikkelen «Det lønner seg å ha flere banker»

Positivt for sparekunder i år er at innskuddsrenten blant de 10 beste bankene har steget noe siden i fjor, spesielt blant storbankene. Innskuddsrenten i Danske Bank har steget med 0,8 prosentpoeng, mens SpareBank 1 SMN har hevet renten med 0,35 prosentpoeng. For å illustrere økningen kan vi bruke et tenkt spareeksempel. Dersom du sparte 50 000 på konto hos Danske Bank i 2017 ville du fått 150 kroner i renteinntekt. Med snittrenten for 2018 ville renteinntekten for samme beløp blitt 550, som tilsvarer 266 prosent mer.

Vi har blitt gjort oppmerksomme på en feil i beregningen av innskuddsrentene. Etter en grundig gjennomgang av datamaterialet er tallene korrigert og korrekte per 13.03.19.

Boliglån

Landkreditt Bank topper listen over best snittrente for boliglån for tredje året på rad. Selv om den effektive snittrenten for de fire neste på listen har sunket i gjennomsnitt 0,11 prosent det siste året, kaprer Landkreditt igjen tittelen som billigste boliglånsbank. 

Alle storbankene har hatt en økning i snittrenten på boliglån, utenom SpareBank 1 SR-Bank. I følge tallene fra Finansportalen reduserte SpareBank 1 SR-Bank termingebyret fra 70 kroner til 50 kroner i oktober. Dette tilsvarer 6 000 kroner spart for et lån med 25 års nedbetalingstid. 

I mai 2018 publiserte vi artikkelen «Så mye kan termingebyret på boliglånet utgjøre», som viste at SpareBank 1 SR-Bank hadde det høyeste termingebyret av bankene vi sammenlignet. Av storbankene er det kun Danske Bank som nå kan skilte med lavere termingebyr på 45 kroner. Terminbeløpet kan ha stor betydning for lånekostnadene dine, ettersom dette gebyret er en fast kostnad og synker ikke i samsvar med restgjelden. En reduksjon her er derfor verdt å bite seg merke i. 

BSU

Boligsparing for unge eller BSU, trekkes fremdeles frem som den beste sparekontoen og anbefales av både eksperter og rådgivere. Grunnen er som alltid en god kombinasjon av høyere rente enn andre kontoer og skattefradrag på innskuddet ditt. I år som i fjor er det noe forskjell på rentevilkårene i de ulike bankene, men ulikhetene er ikke like store mellom storbankene og andre i år. 

Bien Sparebank og SpareBank 1 Østlandet troner på toppen som henholdsvis beste BSU bank og beste BSU bank blant storbankene. Forskjellen mellom snittrenten for disse to bankene er 0,48 prosentpoeng, og ville tilsvart 120 kroner i renteinntekter på et maksimalt årsinnskudd á 25 000 kroner. 

Det er viktig å merke seg at renteinntektene på BSU ikke regnes med i det årlige sparebeløpet, eller ved beregning av maksimalt sparebeløp. Sparer du 25 000 kroner per år med den beste snittrenten per 2018 på 3,95 prosent, har du nådd makssummen på 300 000 kroner etter 12 år og du har i tillegg en avkastning på nesten 90 000 kroner ekstra i renteinntekt. Ved maksimalt innskudd i 12 år opparbeider du også totalt 60 000 i skattefradrag. Denne sparemodellen ville gitt deg ca. 450 000 kroner i egenkapital til bolig.   

Hvorfor topp 10?

Tallene som legges til grunn for kåringen av årets beste banker er hentet fra Finansportalen. Bankene har selv ansvar for å rapportere inn renter og vilkår til oversikten. Mangelfull innrapportering gjør det utfordrende for oss å regne ut snittrenten, og vi inkluderer derfor ikke banker med ufullstendige tall i vår kåring. 

Vi trekker frem de 10 beste bankene i hver kategori, og sammenligner med de 10 beste storbankene for å gi et oversiktsbilde av dagens marked. Renter og betingelser endres ofte og ønsker du oppdatert informasjon om dagens tall kan du bruke vårt rentebarometer


Boliglån 2 millioner

De ti beste bankene
BankSnittrente
Landkreditt Bank2,17
OBOS-Banken2,19
KLP Banken2,27
BN Bank2,28
NORDirektbank2,33
Boligkreditt.no2,33
Sbanken2,36
OBOS-Banken2,38
Flekkefjord Sparebank2,39
Birkenes Sparebank2,4
Best av storbankene
BankSnittrente
Sparebanken Sør2,52
SpareBank 1 Østlandet2,6
Handelsbanken2,65
Danske Bank2,71
Nordea Bank2,72
SpareBank 1 SR-Bank2,74
DNB Bank2,77
Sparebanken Vest2,8
SpareBank 1 Nord-Norge2,81
DNB Bank2,97

Innskuddsrente 100 000

De ti beste bankene
BankSnittrente
Avida Finans2,09
yA Bank2,01
Nordax Bank2
Bluestep Bank1,98
BB Bank1,96
Instabank1,94
Komplett Bank1,92
MONOBANK1,92
Easybank1,92
MyBank1,92
Best av storbankene
BankSnittrente
Danske Bank1,1
SpareBank 1 SMN1,05
Handelsbanken1,02
SpareBank 1 SMN0,7
SpareBank 1 Østlandet0,57
SpareBank 1 Nord-Norge0,57
Handelsbanken0,56
DNB Bank0,55
Sparebanken Sør0,54
SpareBank 1 SR-Bank0,45

Innskuddsrente 500 000

De ti beste bankene
BankSnittrente
Avida Finans2,09
Maritime & Merchant Bank 2,02
yA Bank2,01
Nordax Bank2
Bluestep Bank1,98
BB Bank1,96
Instabank1,94
Komplett Bank1,92
MONOBANK1,92
Easybank1,92
Best av storbankene
BankSnittrente
SpareBank 1 SMN1,05
Handelsbanken1,02
Sparebanken Sør0,93
Sparebanken Vest0,81
Sparebanken Sør0,72
SpareBank 1 SMN0,7
Sparebanken Sør0,7
SpareBank 1 SR-Bank0,67
SpareBank 1 SMN0,65
SpareBank 1 Østlandet0,57

BSU-konto

De ti beste bankene
BankSnittrente
Bien Sparebank AS3,95
Trøgstad Sparebank3,93
Berg Sparebank3,76
Grue Sparebank3,75
Østre Agder Sparebank3,7
Grong Sparebank3,7
Kvinesdal Sparebank3,69
Tolga-Os Sparebank3,65
Åfjord Sparebank3,65
Etnedal Sparebank3,62
Best av storbankene
BankSnittrente
SpareBank 1 Østlandet3,47
Handelsbanken3,26
Danske Bank3,25
DNB Bank3,24
SpareBank 1 Nord-Norge3,22
Nordea Bank3,21
SpareBank 1 SR-Bank3,21
Sparebanken Vest3,17
Sparebanken Sør3,12
SpareBank 1 SMN3,1

Kriterier som gjelder i årets kåring:

Innskudd: Ikke fastrente, ingen krav om spareavtale eller krav om tilhørighet til fagorganisasjoner som LO, Akademikerne og YS. Vi har likevel valgt å ta med OBOS-banken, ettersom alle har mulighet til å melde seg inn i OBOS.

Boliglån: Kan kreve kundeprogram, men ikke hvis det stilles krav til spesielt høy inntekt eller lignende. Listen inneholder kun lån inntil 75-80 prosent. Ikke krav om tilhørighet til fagorganisasjoner.

Storbankene: Finans Norges nyeste bankstatistikk over markedsandeler danner grunnlaget for definisjonen av hvilke banker som anses som «storbank».

Norsk Familieøkonomi