Tester og undersøkelser

1 av 10 har flyttet boliglånet

Vi har gjennomført en boliglånsundersøkelse blant våre medlemmer, og resultatene viser at de stort sett har gode betingelser på sitt boliglån.

Har våre medlemmer gode betingelser på boliglånet? Er de opptatt av å sjekke renten i andre banker, og bytter de bank ofte? Dette er spørsmål vi ønsket svar på, og derfor gjennomførte vi en boliglånsundersøkelse blant våre medlemmer i starten av 2018. Resultatene var positivt overraskende, og viser at våre medlemmer er bevisste forbrukere.

I vår undersøkelse sjekket vi hvilken bank våre medlemmer har boliglån i, hva verdien på boligen er, hvor høyt lånet er, hva boliglånsrenten er, om de har byttet bank, hvor ofte de sjekker renten i andre banker, og hvor høyt termingebyr de har på sitt boliglån. Vi fikk inn rett i underkant av 900 besvarelser. I denne artikkelen trekker vi frem de viktigste funnene.

Gode boliglånsrenter

For de som har boliglån innenfor 75 prosent og med mer enn 2 millioner kroner i lån, skal betingelsene normalt sett være blant de beste. Gjennomsnittsrenten for denne gruppen i undersøkelsen er 2,4 prosent. De 50 dårligste av disse har en gjennomsnittsrente på 2,82 prosent.

– En snittrente på 2,4 prosent er positivt overraskende. Snittrenten blant de 50 dårligste er betydelig høyere. Dette tilsier også at enkelte har mye høyere rente på boliglånet enn de burde ha, ut fra belåningsgrad, sier Harald Vaaland, daglig leder i Norsk Familieøkonomi.

Vi sjekket også hvilke banker de med dårligst rente har, og det er ingen tvil om at det er storbankene som går igjen. Da vi sjekket hvilke banker de med best rente har, fant vi en blanding av storbanker, lokale banker og digitale banker. Det kan tyde på at det for mange har lønnet seg å reforhandle eller flytte boliglånet.

– Er man blant de som normalt sett skal ha best betingelser, men som har høy boliglånsrente, har man mye å tjene på å forhandle med banken. Man kan starte med å sjekke boliglånsbarometeret vårt, for å sammenligne med renten i andre banker, anbefaler Vaaland.

Sjekker renten ofte


Har du sjekket renten mot andre banker?Hvor ofte sjekker du renten?35 prosent, eller i overkant av en tredjedel, svarer at de sjekker renten årlig eller oftere.

– Selv om deltakerne i undersøkelsen jevnt over har gode boliglånsrenter, er det fortsatt en del å hente, så vi skulle gjerne sett at dette tallet var enda høyere. Sjekker man renten i andre banker, får man en pekepinn på hvilken rente man selv burde ha. Har man høyere rente enn dette, bør man vurdere å reforhandle i egen bank, eller flytte lånet til en annen, sier Harald Vaaland.

41 prosent har flyttet


Har du flyttet boliglånet fra en annen bank?Når var sist du flyttet boliglånet (årstall)?I undersøkelsen oppga 41 prosent at de har flyttet boliglånet, mens rett under 10 prosent har flyttet boliglånet i 2017 eller 2018.

– Som oftest vil man forsøke å reforhandle med egen bank først, men får man ikke tilbud om bedre rente her, bør man søke om lån i andre banker. Blir man tilbudt bedre betingelser i en annen bank, er selve flytteprosessen enkel. Banken flytter lånet for deg, du trenger bare å signere, forklarer Vaaland.

Vet ikke hva de betaler i termingebyr


Hva er termingebyret/månedsgebyret på ditt boliglån?Ut fra undersøkelsen kan det se ut til at våre medlemmer er mer opptatt av å følge med på renten, enn å vite hvor mye man betaler for at banken skal administrere lånet. En av fire svarer nemlig at de ikke vet hva de betaler i termingebyr på boliglånet sitt.

18 prosent betaler over 50 kroner i månedlige gebyrer på boliglånet sitt, mens 15 prosent betaler 0 kroner. Med en nedbetalingstid på 25 år vil dette utgjøre en stor forskjell, som er grunnen til hvorfor man bør vite hva termingebyret på lånet er. Husk at du også kan forhandle med banken om termingebyret.

Hva fant vi ut?

– Undersøkelsen viste at en god del av våre medlemmer er flinke til å skaffe seg så lav boliglånsrente som mulig, og sjekker flittig renten i andre banker. Samtidig fortalte den oss at mange fortsatt har et stort potensiale, og mest sannsynlig har flere tusen å hente på boliglånet. Vi vil derfor fortsette å oppfordre våre medlemmer til å sjekke renten, reforhandle eller flytte boliglånet og være bevisst på termingebyrene, avslutter Vaaland.

Sparing og investering

Det lønner seg å ha flere banker

Det er mange grunner til at man bør være selektiv når man velger bank. For de fleste er rentevilkår viktigst, men ikke alle er like flinke til å sjekke om de har de beste vilkårene.

Medlemshistorier

Kan jeg finansiere oppussing av bolig med forbrukslån?

Noen av våre medlemmer har blitt anbefalt å benytte forbrukslån til oppussing, og deretter bake dette inn i boliglånet i ettertid. Er det så lurt?

Lån

Termingebyr på boliglån

Etter hvert som boliglånet blir mindre, vil høye termingebyr utgjøre en vesentlig del av utgiftene på lånet.

Tester og undersøkelser

Disse bankene gir best renter over tid

I årets bankundersøkelse beregner vi hvilke banker som har gitt oss kunder de beste rentene gjennom hele 2017, både på BSU, innskudd og boliglån. Dermed kan du se hvilke banker som har klart å gi sine kunder gjennomgående lave renter på lån og innskudd.

Lån

Bør du binde boliglånsrenten?

420 000 nordmenn tåler ikke en renteøkning over ett prosentpoeng, viser en undersøkelse utført av Respons Analyse for Sparebank 1. Samtidig har Norges Bank varslet at styringsrenten, nå på rekordlave 0,5 prosent, trolig løftes i løpet av 2018.

Norsk Familieøkonomi