Medlemshistorier

Kan jeg finansiere oppussing av bolig med forbrukslån?

Noen av våre medlemmer har blitt anbefalt å benytte forbrukslån til oppussing, og deretter bake dette inn i boliglånet i ettertid. Er det så lurt?

Vi opplever at bankene blir mer restriktive til å refinansiere andre typer lån inn i eksisterende boliglån, uavhengig av hva pengene er brukt til. Konsekvensen av dette er at mange kan bli sittende igjen med dyre forbrukslån i tillegg til boliglån.

Et av våre medlemmer Henrik tok nylig kontakt da han hadde finansiert oppussing av boligen sin ved å ta opp et dyrt forbrukslån. Henrik hadde snakket med et utbyggerfirma som kunne gi han et godt tilbud på utbedringen, og ønsket å avklare med banken om han hadde mulighet til å øke boliglånet for å finansiere renoveringen. Dette forklarte han for utbygger, som anbefalte han å heller ta opp et forbrukslån i byggeprosessen. Deretter kunne han få en ferdigtakst etter endt renovering, og bruke verdistigningen i boligen som et godt argument for å refinansiere boliglånet.

Når Henrik og hans kone var ferdig med renoveringen hadde de en samlet gjeld på 1,4 millioner kroner, 400 000 kroner i forbrukslån og 1 000 000 kroner i boliglån. Det er høy rente på forbrukslånet, og Henrik betaler nå 4 700 kroner hver måned med en nedbetalingstid på 15 år. Boliglånet tilsvarer i tillegg 4 500 kroner hver måned, som gir han til sammen 9 200 kroner per måned til nedbetaling av lån. Med høy rente på forbrukslånet ble dette dyrt for medlemmene som er pensjonister, og paret søkte som planlagt til banken om refinansiering. Medlemmene fikk en god ferdigtakst på boligen og har lite boliglån fra før så de tenkte dette ville bli en formalitet i banken.

Dessverre fikk Henrik avslag på sin lånesøknad. Han fikk tilbakemelding om at han heller skulle ha snakket med dem før han startet byggeprosessen. Banken har blitt restriktiv på refinansiering av forbrukslån inn i bolig, og Henrik fikk beskjed av banken at etter deres beregning ville ikke paret ha økonomi til å øke boliglånet tilsvarende summen på forbrukslånet.

Jeg anbefalte Henrik å søke hos flere banker, men de har dessverre fått avslag hos alle. De greier å betjene lånet, men penger som skulle benyttes til en hyggelig pensjonisttilværelse med reiser og utflukter blir nå brukt til å betjene forbrukslån.

Nå har Henrik søkt seniorlån i håp om at banken blir mer velvillig til å hjelpe dem. De har gode sikkerheter i boligen. I dag fikk de beskjed om at søknaden er innvilget, og de kan få frigitt kapital til å innfri forbrukslånet.

Heldigvis ordnet det seg for Henrik og hans kone, men dessverre ser vi noen ganger at medlemmer må selge egen bolig eller refinansiere til dyre boliglånsbanker for å få kontroll på egen økonomi etter at de har tatt opp dyre forbrukslån. Når de beste bankene tilbyr en effektiv rente på forbrukslån på over 9 prosent sier det seg selv at dette blir mye dyrere enn å låne i bolig.

Vår anbefaling er at dersom du vil gjøre utbedringer på egen bolig eller andre investeringer så snakk med banken din om dette i forkant. Ikke ta forbrukslån som en langsiktig lånefinansiering, da de høye kostnadene med dette kan velte en normalt god økonomi.

Norsk Familieøkonomi