Medlemshistorier

Hvilke forsikringer er viktige for deg?

Vi har ofte møter med medlemmer som ønsker å sikre seg selv og hverandre økonomisk dersom noe skulle skje. Les hvordan vi hjalp Hanne og Bjarne med å velge de riktige personforsikringene for sin økonomi og livssituasjon.

Hanne og Bjarne har akkurat flyttet sammen. De har begge to barn fra tidligere forhold og ingen felles barn. De har kjøpt bolig sammen og ønsker å sikre seg slik at begge har muligheten til å beholde boligen dersom den ene parten rammes av sykdom eller ulykke.

Jeg ba medlemmene ta med oversikter over eksisterende personforsikringer gjennom arbeidsforhold og privat, slik at vi kunne sjekke hvordan de er dekket opp i dag.

Hanne jobber i offentlig sektor og har en livsforsikring som dekker inntil 10 G det vil si 968 830 kroner i 2019. Denne vil komme til utbetaling til samboer dersom Hanne skulle falle fra, i dette tilfellet må hun begunstige samboer da de nettopp har flyttet sammen. I tillegg har hun en uførepensjon tilknyttet pensjonsavtalen sin som kan dekke opp for en del av tapt lønn ved langvarig sykdom. Hun har også andre forsikringer, men livsforsikring og uføreforsikringer vil være de viktigste forsikringene, da de både sikrer den andre parten og seg selv ved langvarig sykdom.

Bjarne har eget firma, og har kun en ulykkesforsikring. Det vil si at dersom han blir syk har han ingen forsikringsdekninger.

Medlemmene har nylig kjøpt seg felles bolig for 4 000 000 kroner og eier en halvpart hver. Det vil si at dersom Bjarne eller Hanne faller fra så vil verdiene komme til utbetaling til arvingene, som i dette tilfellet er deres særkullsbarn. Hanne og Bjarne har som samboere i utgangspunktet ingen arverett etter hverandre.

Da Hanne har noen forsikringer gjennom arbeidsgiver ville Bjarne kunne bruke av disse og betale ut noe av arven til hennes barn. Disse forsikringsutbetalingene vil derimot ikke være nok til å betale ut Hannes halvpart i boligen, og da må Bjarne låne opp penger. Dette vil bli kostbart for han. Da Bjarne ikke har dødsfallforsikring som dekker fritid og sykdom vil Hanne måtte låne opp hele verdien av hans halvpart i boligen for å betale ut hans arvinger. Med Hannes inntekt vil dette bli vanskelig.

Min anbefaling er at de tegner forsikringer som dekker utbetaling til arvinger, samtidig som de sitter igjen med en liten sum for å dekke opp for tapt lønn.

Nå har begge hentet inn tilbud fra flere leverandører, men da de begge er over 50 år synes de at dette blir kostbare forsikringer. De valgte til slutt å tegne en liten sum hvor de begunstiger hverandre, slik at de kan få tid og råd til å omstille seg dersom noe skulle skje. De fikk samtidig hjelp av advokat til å skrive en kontrakt hvor barna går med på at lengstlevende skal få bo en periode i felles bolig, uten å betale ut arvingene i denne perioden.

Det er mange måter å sikre egen økonomi. Det viktigste er at man får hjelp til å skape forutsigbarhet, og vet hva som skjer dersom uhellet skulle være ute. 

Ta kontakt dersom du ønsker råd rundt din økonomi og livssituasjon. Du velger selv hvor du eventuelt kjøper dine løsninger etter møte, eller kanskje du er godt nok sikret og ikke trenger å finne nye løsninger.

Forsikring

Dette bør du tenke på når du skal velge livsforsikring

En livsforsikring bør tilpasses etter behov, familiesituasjon og økonomi. Ulike livssituasjoner krever ulik tilpasning, og det er heller ikke sikkert du trenger livsforsikring. Vi gir deg rådene du bør lese før du velger livsforsikring.

Medlemshistorier

Kan jeg finansiere oppussing av bolig med forbrukslån?

Noen av våre medlemmer har blitt anbefalt å benytte forbrukslån til oppussing, og deretter bake dette inn i boliglånet i ettertid. Er det så lurt?

Medlemshistorier

Samboeren har blitt syk,
har vi forsikret oss nok?

Mange vet hvilke forsikringer de har, men ikke om de er tilpasset deres nåværende livssituasjon. Da kan man risikere å bli dårlig stilt ved ulykke eller sykdom, til tross for at en har tegnet de nødvendige forsikringene.

Norsk Familieøkonomi