Medlemshistorier

Samboeren har blitt syk,
har vi forsikret oss nok?

Mange vet hvilke forsikringer de har, men ikke om de er tilpasset deres nåværende livssituasjon. Da kan man risikere å bli dårlig stilt ved ulykke eller sykdom, til tross for at en har tegnet de nødvendige forsikringene.

Tore ba om et møte med en av våre rådgivere, etter at hans samboer ble rammet av sykdom. Samboeren, Grethe, fikk plutselige magesmerter, som senere viste seg å skyldes en alvorlig sykdom. Paret hadde nettopp kjøpt bolig sammen, og de var usikre på hvorvidt forsikringene var tilstrekkelige.

Tore fortalte meg at boligen hadde en verdi på seks millioner kroner, og at de hadde et boliglån på tre millioner kroner. Med denne informasjonen lagt til grunn, valgte vi å ta en titt på forsikringsavtalene til begge, både gjennom arbeidsgiver og privat.  

Begge hadde tegnet livsforsikringer, med en forsikringssum på en million kroner, hvor de hadde begunstiget hverandre. Forsikringsleverandøren hadde gjort dem oppmerksom på at denne summen kunne være for lav i deres tilfelle, men paret regnet med at forsikringene gjennom arbeidsgiver ville dekke opp for resten.

Gjennom arbeidsgiver hadde Grethe en ulykkesforsikring med en forsikringssum i underkant av en million kroner, men som ikke ville komme til utbetaling som følge av sykdom. Statistikk viser at kun 5 prosent av forsikringstilfeller ved død skyldes ulykke, mens de resterende skyldes sykdom. Dette er også en av grunnene til at ulykkesforsikringer ofte er rimelige.

Både Tore og Grethe har barn fra tidligere forhold, i tillegg til et felles barn. Som samboere med felles barn har de arverett til hverandre (inntil en sum på omtrent 390 000 kroner). Siden begge har særkullsbarn, er de nødt til å skifte med disse dersom en av dem skulle falle fra. I Tore og Grethes tilfelle innebærer dette at de vil måtte utbetale en større sum til arvingene.

Ettersom Grethes ulykkesforsikring ikke vil komme til utbetaling som følge av sykdom, vil Tore måtte bruke livsforsikringspengene for å betale ut arvingene dersom Grethe skulle gå bort. Han vil da bli sittende med boliglånet alene, i tillegg til aleneomsorg for felles barn. Med en inntekt på 500 000 kroner i året vil dette medføre en økonomisk utfordrende fremtid for Tore.

Etter at Tore og Grethe hadde blitt forklart scenarioene som i verste fall kunne oppstå, valgte vi å se på eventuelle løsninger i en slik situasjon. Jeg viste dem at på grunn av deres lave belåningsgrad i boligen, ville Tore kunne be banken om avdragsfrihet på boliglånet. Dermed vil han kunne fortsette å bo i boligen til enten barna blir større eller økonomien stabiliserer seg.

Selv om paret fikk skissert en mulig løsning hvis noe skulle skje, viser historien hvor viktig det er å tilpasse forsikringene før man blir rammet. Når man kjøper bolig sammen eller går inn i et forhold hvor en eller begge av partene har barn fra før, er det desto viktigere at forsikringene samsvarer med livssituasjonen. Det er vanskelig, men viktig å planlegge for fremtiden og for hendelser som kan skje.

Ønsker du rådgivning tilpasset din økonomi og livssituasjon, ta kontakt for en samtale med uavhengig rådgiver.

Få tilgang til våre medlemsfordeler og rådgivning
65,- pr. mnd. i 12 mnd.

Hva trenger du hjelp til?

Det koster ikke noe å spørre!

Jo mer spesifikk spørsmålstillingen er jo mer konkret kan vi svare. Alternativt kan vi kontaktes på telefon 51 77 50 00 mellom kl.09:00 – 15:00.

Medlemshistorier

Er reiseforsikringen god nok?

Vi får mange spørsmål fra våre medlemmer angående reiseforsikring. Mange lurer på hvilket alternativ som er det beste for dem, mens andre ønsker hjelp når forsikringsselskapet ikke oppfyller kundenes forventninger.

Forsikring

Dette bør du tenke på når du skal velge livsforsikring

En livsforsikring bør tilpasses etter behov, familiesituasjon og økonomi. Ulike livssituasjoner krever ulik tilpasning, og det er heller ikke sikkert du trenger livsforsikring. Vi gir deg rådene du bør lese før du velger livsforsikring.

Medlemshistorier

Hvilke forsikringer er viktige for deg?

Vi har ofte møter med medlemmer som ønsker å sikre seg selv og hverandre økonomisk dersom noe skulle skje. Les hvordan vi hjalp Hanne og Bjarne med å velge de riktige personforsikringene for sin økonomi og livssituasjon.

Medlemshistorier

Sto på bar bakke etter skilsmisse, men ble reddet av startlån fra kommunen

Noen ganger kan samlivsbrudd resultere i at en kanskje ikke lenger har samme muligheter til å ta opp boliglån eller betjene gjeld. Da er det godt å kunne få en samtale med en rådgiver som kan hjelpe til med å finne alternative løsninger.

Medlemshistorier

Vet du hvordan din
pensjonisttilværelse vil bli?

Å planlegge for pensjonisttilværelsen er noe mange av oss velger å utsette. Det er fort gjort å tenke at vi har god tid på oss, og at det er lenge til temaet blir aktuelt. Dessverre er det mange som venter for lenge med å sette av til egen pensjonssparing, og dermed ender opp i en trang økonomisk situasjon som pensjonister. Derfor er det viktig å være tidlig ute med planleggingen, så slipper man å angre på at man ikke startet sparingen tidligere.

Medlemshistorier

Trenger jeg helseforsikring?

"Jeg kommer aldri til å få bruk for den", var reaksjonen til Nils da en venn forklarte hvorfor han burde tegne en helseforsikring. Likevel endte Nils opp med å skaffe seg helseforsikring, og plutselig fikk han bruk for den.

Forsikring

Har du de riktige personforsikringene?

Personforsikringer kan inneholde mangt, og det kan være vanskelig å vite hva som er viktig og hvilke forsikringer man burde tegne. Noen personforsikringer har vi gjennom arbeidsgiver, mens andre må vi tegne på egenhånd via bank eller forsikringsselskap.

Norsk Familieøkonomi