Forsikring

Dette bør du tenke på når du skal velge livsforsikring

En livsforsikring bør tilpasses etter behov, familiesituasjon og økonomi. Ulike livssituasjoner krever ulik tilpasning, og det er heller ikke sikkert du trenger livsforsikring. Vi gir deg rådene du bør lese før du velger livsforsikring.

En livsforsikring kan bidra til at dine etterlatte har nok midler igjen til å forsørge familie og barn, håndtere gjeld eller til å betale ut gjenlevende arvinger ved skifte. I en allerede vanskelig situasjon kan en slik utbetaling bli avgjørende for å kunne håndtere de økonomiske konsekvensene et dødsfall kan utløse. Livsforsikringen er ikke noe du anskaffer deg for å sikre deg selv, men noe som skal kunne hjelpe dine etterlatte dersom du blir utsatt for alvorlig sykdom eller ulykke.  Det finnes ikke et standardsvar på hvem som bør ha livsforsikring, og hvilken sum som passer de fleste, men det er visse kriterium som bør tas hensyn til.

Har du gjeld og forsørger barn?

Et dødsfall i en familie med et eller flere barn, mange faste utgifter og gjeld kan få uante økonomiske konsekvenser. Sannsynligvis går ikke de første tankene til økonomien. Plutselig kommer likevel hverdagen tilbake, og man får føle på inntektstapet som en forlenget konsekvens. Det kan bli nødvendig å redusere forbruket knyttet til fritidsaktiviteter og dagligvarer, eller i verste fall må familien flytte dersom gjenlevende ikke kan betjene boliglånet eller har råd til samme husleie.

Kjenner du deg igjen i denne kategorien, kan en livsforsikring bidra til at familien får leve videre som normalt selv hvis du dør. Forsikringssummen velger du selv, og utbetaling kan bidra til å dekke noe av familiens samlede gjeld slik at din bortgang ikke får konsekvenser for familiens levestandard.

Har dere felles lån?

For mange par er det å kjøpe bolig sammen et stort og viktig steg i forholdet. Boligen er der dere skal skape et hjem for familien, og det investeres både mye tid og penger i å finne den rette boligen. Dere søker boliglån sammen, og innvilges en sum som er basert på betjeningsevne, samlet inntekt og øvrig gjeldsbelastning. Eier dere halvparten av boligen hver har banken beregnet at dere skal kunne betjene deres del av lånet, men ikke nødvendigvis evne å betjene hele lånet alene. Den grunnleggende huskeregelen er derfor at man bør sikre at dersom én faller fra, skal den gjenlevende ha mulighet til å beholde boligen.

Er dere samboere uten felles barn, har dere ikke arverett til hverandre etter loven. Dersom den ene faller fra vil da gjenlevende ikke ha rett til arv som kan dekke opp for felles gjeld. For at samboere uten felles barn skal ha rett til arv, må dette fastsettes i testament. Livsforsikring er derfor kanskje spesielt viktig i en slik situasjon, fordi du fritt velger hvem som skal motta forsikringsutbetalingen.

Ideelt sett bør livsforsikringen tilsvare hver samboers del av gjeld, men en veldig høy forsikringssum kan presse prisen på forsikringen såpass høyt at det ikke er et realistisk valg. Har du ikke mulighet til å forsikre din del av gjelden, bør du velge en sum som dekker opp for noe av gjelden til en pris som ikke velter hverdagsøkonomien.  

Har dere særkullsbarn?

I likhet med samboere uten barn, har samboere med særkullsbarn etter loven ikke arverett til hverandre. Særkullsbarns pliktdelsarv går foran samboers rett til arv, og samboers arverett kan i dette tilfellet derfor ikke fritt settes i et testament. To tredeler av arv er forbeholdt avdødes barn, og samboer kan maksimalt arve resterende en tredel. Har dere vært samboere i over 5 år kan samboers arverett foran særkullsbarnas rett til pliktdelsarv fastsettes i testament. I et slikt tilfelle vil gjenlevende samboer ha lik arverett som samboere med felles barn og ektefeller, tilsvarende 4 G dersom dødsboet har en nettoverdi på minst dette beløpet.

Samboere eller ektepar med særkullsbarn må også ta stilling til om etterlatte skal sitte i uskifte, eller skifte med avdødes barn. Retten til uskifte følger kun direkte av loven dersom dere har felles barn. I familiesituasjoner med særkullsbarn, kreves det samtykke fra disse barna dersom gjenlevende ønsker å sitte i uskiftet bo.

Det kan by på store økonomiske konsekvenser for gjenlevende samboer/ektefelle, dersom arven skal skiftes med særkullsbarn. Verdiene i boet til avdøde kan være bundet i bolig eller andre faste eiendeler. Dersom gjenlevende samboer/ektefelle ønsker å beholde boligen, må derfor særkullsbarnet betales ut tilsvarende pliktdelsarven på to tredeler. I mange tilfeller kan dette tilsvare millionbeløp som de fleste ikke har lett tilgjengelig til utbetaling. Er gjenlevende samboer eller ektefelle begunstiget ved avdødes livsforsikring, kan denne summen bidra til at skiftet med særkullsbarna ikke blir en like stor økonomisk påkjenning.

Har du forsikringer gjennom arbeidsgiver?

Mange arbeidstakere har gode forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver. Er du en av disse, bør du sette deg godt inn i vilkårene slik at du er klar over eventuelle reservasjoner og hvem som har rett til utbetaling. Noen avtaler gjennom arbeidsgiver stiller krav til at eventuelle samboere må ha vært samboere over en viss periode før du har rett til utbetalingen. Dersom dere nylig har flyttet sammen, bør dere være oppmerksomme på at det kan stilles krav til to eller femårig samboerskap, og da kan en slik forsikringsavtale være lite verdt for dere på nåværende tidspunkt.

Livsforsikring gjennom arbeidsgiver er ofte rimelig for deg som arbeidstaker, og man føler kanskje ikke behovet for å supplere med egen privat avtale. Det kan derimot være lurt å undersøke om du bør tegne en egen forsikringsavtale, ettersom du mister den gode avtalen dersom du mister jobben. Mister du jobben i voksen alder kan det bli vanskelig å få en ny avtale. Etter mange år som yrkesaktiv har kanskje helsesituasjonen endret seg, og du kan da tilhøre en høyrisikogruppe som ikke tildeles livsforsikring eller kun får avtaler til skyhøy pris. Har du tegnet en livsforsikring tidlig, er du i det minste sikret denne uansett om jobb- og helsesituasjonen endrer seg. 

Ikke alle trenger livsforsikring

Det er mange ting man må ta hensyn til når man vurderer forsikring, og det er heller ikke alle som trenger livsforsikring. Ulike familiesammensetninger, bosituasjoner og gjeld er alle individuelle variabler som bør tas med i beregningen, men det er likevel opp til den enkelte å vurdere om livsforsikringen er nødvendig. Ikke alle har råd til en livsforsikring som dekker opp for gjeld, men da kan du vurdere om du vil sikre dine nærmeste en mindre sum som kan bidra til at de får litt mer tid til å områ seg og få kontroll på økonomien igjen.

Det kan føles overveldende å sette seg inn i alle variablene man bør ta hensyn til, og dersom livssituasjonen din endres kan du plutselig ha helt andre behov enn da du først kjøpte forsikringen. Kjenner du deg igjen i noen av eksemplene ovenfor, og er usikker på hvordan du bør forsikre deg selv og familien, anbefaler vi at du kontakter en av våre uavhengige rådgivere. De har mulighet til å gi deg personlige råd som passer din livssituasjon og økonomi.

Norsk Familieøkonomi