Medlemshistorier

Vet du hvordan din
pensjonisttilværelse vil bli?

Å planlegge for pensjonisttilværelsen er noe mange av oss velger å utsette. Det er fort gjort å tenke at vi har god tid på oss, og at det er lenge til temaet blir aktuelt. Dessverre er det mange som venter for lenge med å sette av til egen pensjonssparing, og dermed ender opp i en trang økonomisk situasjon som pensjonister. Derfor er det viktig å være tidlig ute med planleggingen, så slipper man å angre på at man ikke startet sparingen tidligere.

Sett i sammenheng med forskjellen det utgjør frem i tid, krever det lite å starte egen pensjonssparing. Les hvordan vi kunne hjelpe Grete og Anders med å få oversikt over hvordan deres økonomiske situasjon som pensjonister ville bli, og hvordan vi tilrettela for en bedre økonomi i fremtiden.

Grete og Anders er i slutten av førtiårene. Anders jobber fullt og har god årsinntekt, mens Grete er halvt uføretrygdet med en normal inntekt. De er gift, men har begge særkullsbarn fra tidligere forhold. De har boliglån, fast sparing og gode verdier i bolig.

I møtet startet vi med å sjekke forventet pensjon for begge, og beregningene viste at de vil halvere sin disponible inntekt som pensjonister. Dette var overraskende for begge, da de trodde de hadde gode pensjonsavtaler gjennom arbeidsgiver i dag.

Vi beregnet hvor mye de burde ha i ekstra oppsparte midler for å kunne leve godt som pensjonister, og fant en løsning hvor de setter av et fast månedlig beløp til pensjonssparing. Jeg foreslo samtidig å endre nedbetalingstiden på boliglånet fra 25 til 20 år, for å frigi ekstra midler hver måned når de er pensjonister.

Vi sjekket også personforsikringer, slik at Grete og Anders kunne være sikre på at de har gode dekninger dersom de skulle bli langvarig syke. Det er viktig at begge har mulighet til å sitte alene med boligen dersom noe skulle skje den andre. Hvis den ene parten skulle falle fra, må man i utgangspunktet skifte med særkullsbarn. Da er det viktig å ha sikret seg slik at man slipper å selge egen bolig.

Grete og Anders var fornøyd etter møtet, og ga følgende tilbakemelding:

«Det beste var å få forutsigbarhet slik at vi vet hva vi kan planlegge for i framtiden, samtidig som vi nå kan være trygge på at vi er sikret om noe skulle skje.» 

Vi har ofte møter med medlemmer som har god kontroll på egen økonomi, men som har behov for at noen kan hjelpe dem med å ta trygge valg for sin økonomi. Du trenger ikke ha problemer med økonomien for å be om et møte med oss. Det kan gjerne bare være en generell økonomisk gjennomgang, slik at du får trygghet rundt økonomien både i dag og i fremtiden.

Ta kontakt dersom du ønsker et møte.

Hilsen Eva

Medlemshistorier

Samboeren har blitt syk,
har vi forsikret oss nok?

Mange vet hvilke forsikringer de har, men ikke om de er tilpasset deres nåværende livssituasjon. Da kan man risikere å bli dårlig stilt ved ulykke eller sykdom, til tross for at en har tegnet de nødvendige forsikringene.

Meninger

Hva er uavhengig rådgivning?

Det er stor forskjell på å være finansiell rådgiver i bank og rådgiver i Norsk Familieøkonomi. Den største forskjellen er at man i sistnevnte får være uavhengig.

Tester og undersøkelser

Stadig flere sparer til pensjon i fond

AKSJEFONDSUNDERSØKELSEN 2017: Det fokuseres stadig mer på individuell sparing til egen pensjon, og som forbruker oppfordres man omtrent daglig til å starte pensjonssparing. Etter den nye pensjonsreformen i 2011 har en større del av ansvaret for egen pensjon blitt skjøvet over på den enkelte. Dersom man vil sikre seg en romslig pensjonstilværelse, vil de fleste være nødt til å spare til egen pensjon.

Forsikring

Har du de riktige personforsikringene?

Personforsikringer kan inneholde mangt, og det kan være vanskelig å vite hva som er viktig og hvilke forsikringer man burde tegne. Noen personforsikringer har vi gjennom arbeidsgiver, mens andre må vi tegne på egenhånd via bank eller forsikringsselskap.

Norsk Familieøkonomi