Tester og undersøkelser

Stadig flere sparer til pensjon i fond

AKSJEFONDSUNDERSØKELSEN 2017: Det fokuseres stadig mer på individuell sparing til egen pensjon, og som forbruker oppfordres man omtrent daglig til å starte pensjonssparing. Etter den nye pensjonsreformen i 2011 har en større del av ansvaret for egen pensjon blitt skjøvet over på den enkelte. Dersom man vil sikre seg en romslig pensjonstilværelse, vil de fleste være nødt til å spare til egen pensjon.

I årets aksjefondsundersøkelse svarer 59 prosent at de sparer langsiktig i bank, mot fjorårets 62 prosent. Samtidig har andelen med plasseringer i fond økt med syv prosentpoeng.

– Denne tendensen kan skyldes at flere har blitt oppmerksomme på fordelene ved å spare langsiktig i fond, fremfor i bank. Dette er i så tilfelle en positiv utvikling, da man kan få mer igjen for pengene ved å være langsiktig i aksjefond, sier seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi, Eva Sørmo.


Har du langsiktige sparepenger stående på konto i bank?Har du plasseringer i fond i dag?1 av 2 sparer til pensjon i fond

Av de som sparer i fond, svarer 56 prosent at formålet med sparingen er pensjon, mot fjorårets 53 prosent. Flertallet av deltakerne i undersøkelsen er mellom 50 og 67 år, og man er gjerne særlig opptatt av pensjonssparing, og fondssparing generelt, i denne perioden av livet.

– At en stor andel sparer langsiktig i fond til egen pensjon er positivt. Media har hatt stort fokus på pensjonssparing, og heldigvis ser vi nå at mange er opptatt av egen pensjon. Nye gunstige ordninger, som ny IPS, vil forhåpentligvis føre til at enda flere får en ekstra motivasjon til å starte egen sparing, sier Sørmo.

Det er viktig å ta tak i egen pensjonssparing tidlig. Venter man for lenge, kan man bli nødt til å spare flere tusen hver måned for å komme dit man ønsker.

Vi anbefaler alle å sjekke egen opptjent pensjon på minpensjon.no. Beregningene for pensjon vil aldri bli helt nøyaktige, men de gir et godt utgangspunkt for egen sparing.

Pensjonssparing gjennom arbeidsgiver

Årets aksjefondsundersøkelse viser at en tredjedel av de spurte mener de har middels kunnskap om egen pensjonssparing gjennom arbeidsgiver. 


Hvor god kunnskap har du om pensjonssparing gjennom din arbeidsgiver?Etter 2006 skal de aller fleste ha tilbud om pensjonssparing gjennom arbeidsgiver. Man skal likevel være oppmerksom på at det finnes både gode ordninger, og ordninger som bare dekker minstekravet til pensjonssparing hos arbeidsgiver. Har man minsteordningen, kan det settes av maksimalt 22 472 kroner årlig til pensjon, men har arbeidsgiveren valgt å ha den beste ordningen for sine ansatte kan det settes av helt opp mot 161 697 kroner årlig. Det blir store forskjeller over tid.

– Når man skal bytte jobb i dag bør man sjekke pensjonsordningen hos ny arbeidsgiver. Denne kan være like viktig for deg som den lønnen du tilbys, påpeker Sørmo.


Har du aktivt gjort endringer på pensjonssparingen gjennom dine arbeidsforhold?36 prosent av de spurte har gjort endringer på egen pensjonssparing gjennom arbeidsforhold, men dessverre er det fortsatt mange som ikke har tatt tak i dette. Mange har en ordning hvor arbeidsgiver har åpnet for at man kan endre spareprofil for egen pensjon. 

– Dersom du er ung og har mange år igjen til pensjonsalder, vil du kunne hente meravkastning for pensjonen din ved å velge en offensiv spareløsning med en større aksjeandel. Nærmer du deg pensjonsalder, bør du sørge for å sikre pensjonen din med å ha en mer forsiktig spareløsning. Du kan gå glipp av mange tusen i pensjonsutbetaling dersom du ikke er oppmerksom på dette. Dersom du er usikker bør du snakke med en uavhengig rådgiver som kan hjelpe deg med dine valg, sier Eva Sørmo.

Norsk Familieøkonomi