Pensjon

Gunstigere å spare til pensjon

1. november i år ble den gamle IPS-ordningen erstattet av en ny type skattefavorisert ordning, som kan gjøre det svært gunstig for deg å spare til egen pensjon.

Etter pensjonsreformen i 2011 har det vært et stort fokus på individuell sparing til pensjon. IPS står for Individuell Pensjonssparing, men har til nå ikke vært en gunstig ordning å spare i. For de aller fleste har det ikke vært hensiktsmessig å spare i IPS, fordi skatten på utbetalinger kunne bli høyere enn det du får i fradrag ved innskudd.

I den nye IPS-ordningen vil skattesatsen på fradraget for innskudd være lik skattesatsen på uttak. I tillegg kan du i den nye ordningen spare opptil 40 000 kroner hvert år, fremfor dagens innskuddstak på 15 000 kroner årlig.

Forhåpentligvis vil flere se fordelen av å starte sparingen tidlig.

Eva Sørmo
seniorrådgiver, Norsk Familieøkonomi

– Endelig har det kommet en pensjonsordning som kan få flere til å se fordelen ved å spare til egen pensjon. Den nye IPS-ordningen gir så gunstige skattefordeler at den vil kunne påvirke flere til å tenke på egen pensjonssparing, sier seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi, Eva Sørmo.

Ikke vent for lenge

Utfordringen med langsiktig sparing, som pensjonssparing, er at mange tror de har god tid på seg. Dermed er det mange som starter sparingen sent. De får da en kortere tidshoriston på sparingen sin, og får ikke spart opp nok til en god pensjonstilværelse.

– Med den nye IPS vil det bli gunstigere å starte pensjonssparingen tidlig. Du vil få skattefordel på innskuddet, og ved uttak vil du bli skattelagt som allminnelig inntekt, med en sats på 24 prosent i 2017. Forhåpentligvis vil flere se fordelen av å starte sparingen tidlig, sier Sørmo.

At flere av oss starter pensjonssparingen sent skyldes også mangel på kunnskap om pensjon. Mange synes pensjonssparing kan bli veldig kompleks og vanskelig å sette seg inn i, men den nye IPS-ordningen er enkel og forståelig for de fleste.

Individuell Pensjonssparing, i ny drakt, vil gi deg mulighet til å sikre deg en romsligere pensjonisttilværelse.

Si opp eksisterende avtale

For deg som allerede sparer i IPS vil det mest sannsynlig være lønnsomt å stoppe sparingen i dagens avtale og opprette en IPS-avtale med de nye skattefordelene.

– Den nye ordningen trådte i kraft 1. november 2017. Jeg anbefaler at du får tilbud fra flere når du skal opprette en IPS. Kostnadene ved disse produktene vil variere hos de ulike tilbyderne, og det samme gjelder fondsutvalget. Så pass på å velge en tilbyder med gode og rimelige fond, avslutter Sørmo.

Hovedpunktene i den nye IPS-ordningen

  • Du kan spare opptil 40 000 kroner hvert år
  • Du får inntil 9 600 kroner i skattefordel, det vil si 24 prosent av det du sparer (i 2017)
  • Ingen formuesskatt, og utsatt skatt på avkastningen
  • Hele utbetalingen skattelegges som alminnelig inntekt (24 prosent)
  • Pengene er bundet fram til du er 62 år
  • Pengene må utbetales over minst 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år
  • Du kan spare i ny IPS fra november 2017
  • Du kan ikke flytte gammel IPS inn i den nye IPS da det er nye skatteregler som gjelder
  • Du kan selv justere sparebeløpet underveis
  • Du må være 18 år for å spare og kan spare inntil fylte 75 år

Tester og undersøkelser

Stadig flere sparer til pensjon i fond

AKSJEFONDSUNDERSØKELSEN 2017: Det fokuseres stadig mer på individuell sparing til egen pensjon, og som forbruker oppfordres man omtrent daglig til å starte pensjonssparing. Etter den nye pensjonsreformen i 2011 har en større del av ansvaret for egen pensjon blitt skjøvet over på den enkelte. Dersom man vil sikre seg en romslig pensjonstilværelse, vil de fleste være nødt til å spare til egen pensjon.

Sparing og investering

Bør du flytte investeringene dine?

Da den nye aksjesparekontoen ble lansert 1. september, var det en gavepakke til både bankene og kundene, men kontoen passer ikke nødvendigvis for alle.

Pensjon

AFP i offentlig sektor

AFP er en forvirrende ordning som byr på mange utfordringer for arbeidstakere. Denne gangen tar vi for oss AFP i offentlig sektor, og belyser det viktigste innenfor ordningen som du bør være oppmerksom på.

Pensjon

Ikke la pensjonsselskapene
spise opp pensjonen din

Ville det ikke vært irriterende om gebyrer og andre kostnader skulle spise opp dine gamle pensjonskapitalbevis? Dessverre er det nettopp det som kan skje om du ikke er oppmerksom nok.

Norsk Familieøkonomi