Sparing og investering

Bør du flytte investeringene dine?

Da den nye aksjesparekontoen ble lansert 1. september, var det en gavepakke til både bankene og kundene, men kontoen passer ikke nødvendigvis for alle.

Det tok ikke lang tid før bankene startet å kontakte kundene sine da nyheten om den nye aksjesparekontoen kom. Endelig ble det lagt til rette for at man kunne komme seg ut av dårlige fond. Aksjesparekontoen er desidert en gladnyhet, men for at du skal vite hva det innebærer å flytte investeringene dine, har vi sett nærmere på noen fordeler og ulemper ved kontoen.

Anne Motzfeldt

Generelt anbefaler jeg at det kun er verdipapirer med gevinst som flyttes til aksjesparekonto i overgangsperioden

Anne Motzfeldt,
forbrukerøkonom i Danske Bank

Skjermingsfradrag

Fortsatt er det noen uklare momenter. Når man sparer på aksjesparekonto opparbeider man seg skjermingsfradrag for innskudd, et fradrag som reduserer beskatning på gevinst ved salg av aksjer og aksjefond. Skjermingsgrunnlaget i aksjesparekontoen settes til det laveste innskuddet i løpet av året.

– Jo høyere innskutt beløp, jo høyere skjermingsgrunnlag og dertil høyere skjermingsfradrag. For maksimal utnyttelse av skjermingsfradraget bør overføring av verdipapirer og kontanter gjøres til samme tid. Skal man både skyte inn et engangsbeløp, samt ha månedlig sparing, bør engangsbeløpet skytes inn før den månedlige sparingen går i gang, forklarer forbrukerøkonom i Danske Bank Anne Motzfeldt.

Passer Ikke for alle

Selv om den nye aksjesparekontoen gjør det mulig å velge bort dårlige aksjer og fond, er det ikke sikkert at det lønner seg for deg å flytte investeringene dine.

– Generelt anbefaler jeg at det kun er verdipapirer med gevinst som flyttes til aksjesparekonto i overgangsperioden. Dette fordi tap på verdipapirer er fradragsberettiget på skatten i salgsåret utenfor aksjesparekonto. Men vær klar over at da bortfaller også skjermingsfradraget. Ved å flytte aksjer og aksjefond med gevinst til aksjesparekonto får kundene mulighet til å ta ut inngangsverdien skattefritt, samt reinvestere i andre verdipapirer innenfor aksjesparekontoen skattefritt, sier Motzfeldt.

Vurder flere tilbydere

Dersom du har bestemt deg for å åpne en aksjesparekonto, vil vi anbefale deg å vurdere ulike tilbydere. Enkelte tilbydere medgir at de vil innføre kostnader knyttet til kontoen, mens andre har annonsert at deres konto ikke vil koste kundene noe.

I tillegg vil det variere hvor mange fondsleverandører som tilbys hos de som tilbyr aksjesparekonto. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere, så kan vi hjelpe deg med å finne den beste løsningen for deg.

Fordeler: 

 • Du kan bytte mellom aksjer og aksjefond innad i kontoen uten å utløse skatt. Skatten utløses først når gevinst tas ut av kontoen.
 • Ut 2018 kan du flytte eksisterende aksjer og aksjefond fra VPS-konto til aksjesparekonto, uten å utløse skatt på avkastning.
 • Du kan ha så mange aksjesparekontoer du ønsker.
 • Du kan ta ut hele innskuddet, og la gevinsten stå, uten å skatte av det.
 • Du får skjermingsfradrag.
 • Du får redusert formuesskatt.

Ulemper:

 • Du kan ikke ha større renteandel enn 20 prosent.
 • Du betaler løpende skatt av utbytte.
 • Du kan kun ha enkeltaksjer i EØS-land.
 • Flytter du fond og aksjer med tap inn på aksjesparekonto, mister du skattefradraget for tap.
 • Har du aksjer og aksjefond med tap og opparbeidet skjermingsfradrag bør du snakke med rådgiver
 • Kontantbeholdningen på aksjesparekonto mottar ikke renter.
 • Hele aksjesparekontoen må overføres til (én) arving i sin helhet.
Norsk Familieøkonomi