Medlemshistorier

Sto på bar bakke etter skilsmisse, men ble reddet av startlån fra kommunen

Noen ganger kan samlivsbrudd resultere i at en kanskje ikke lenger har samme muligheter til å ta opp boliglån eller betjene gjeld. Da er det godt å kunne få en samtale med en rådgiver som kan hjelpe til med å finne alternative løsninger.

Kåre er medlem i Norsk Familieøkonomi og tok kontakt med oss da han hadde vært gjennom en dyr skilsmisse. Hans kone fikk beholde felles bolig, og han satt igjen med lite egenkapital. Kåre jobbet tidligere som rørlegger, men for noen år siden fikk han en skade som medførte at han nå er arbeidsufør.

Da Kåre ble alene ble han og broren Håkon, som er delvis arbeidsufør, enig om at de skulle flytte sammen. Dette ville gi dem mulighet til å spare mest mulig i husleie og husholdning, og dermed kunne bygge opp egenkapital til ny bolig. Planen var at de skulle kjøpe bolig sammen på sikt.

Brødrene tok kontakt med oss for et møte da de ønsket hjelp til budsjettering, og til å komme i gang med sparing. De hadde allerede sett for seg hvilken type bolig de kunne tenke seg å kjøpe, men tenkte at det vil ta noen år før de fikk spart opp nok egenkapital.

Da jeg hørte historien til brødrene, så jeg at de kunne være i målgruppen til å søke startlån. Brødrene hadde ikke hørt om denne typen lån før, så jeg anbefalte dem å ta kontakt med kommunen for en rådgivningssamtale om startlån i Husbanken.

Kåre og Håkon tok kontakt med kommunen samme dag, og bare noen uker senere fikk jeg en telefon fra dem hvor de kunne fortelle at de hadde søkt og fått innvilget startlån. Ikke nok med det, de hadde allerede funnet og kjøpt drømmeboligen.

Etter den gode nyheten fulgte jeg opp Kåre og Håkon med en nytt møte. I oppfølgingsmøte fokuserte vi på å gi dem begge god oversikt over felles og egen økonomi, med felles regningskonto og egne buffer- og sparekontoer. Jeg ga også råd om hvordan de skulle sikre hverandre dersom noe skulle skje, slik at begge kan sitte med boligen alene.

Startlån innvilges til personer som av ulike grunner ikke får innvilget boliglån i vanlig bank, og som ikke har mulighet til å spare. Ordningen forvaltes av kommunene og kan gi lån til kjøp av bolig, utbedring eller tilpasning, oppføring av bolig eller refinansiering. Husbanken gir lån til kommunene som innvilger startlån til enkeltpersoner etter behovsprøving.

Du kan søke startlån dersom du:

  • Har familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser
  • Eier bolig og har gjeldsproblemer
  • Har andre utfordringer og behov

Søknadene blir behandlet individuelt og det stilles blant annet krav om at du har betjeningsevne til å betale ned lånet over tid.

Er du i en situasjon i livet hvor du har behov for økonomisk hjelp, ta kontakt med oss for å avtale et møte med en av våre rådgivere. Det kan finnes løsninger du ikke er oppmerksom på.

Norsk Familieøkonomi