Tester og undersøkelser

Disse bankene gir best renter over tid

I årets bankundersøkelse beregner vi hvilke banker som har gitt oss kunder de beste rentene gjennom hele 2017, både på BSU, innskudd og boliglån. Dermed kan du se hvilke banker som har klart å gi sine kunder gjennomgående lave renter på lån og innskudd.

Vi har også valgt å inkludere storbankene, for å se hvordan de ligger i forhold til de beste. Dette for at du som har lån eller innskudd i en av storbankene, skal få mulighet til å vurdere hvorvidt du bør be om bedre rente i din egen bank, eller flytte til en annen.

Innskudd

Mange forbinder aksje- og fondssparing med høy risiko, og ønsker en tryggere spareform. Banksparing har de fleste god kjennskap til, og er derfor den foretrukkede spareformen til mange nordmenn. Og nordmenn er flinke til å spare. Vi er derimot ikke like flinke til å spre investeringene våre. Ser man på tabellene fra vår bankundersøkelse, kommer det tydelig frem hvorfor man bør ha sparepengene i én bank, og boliglån i en annen. Man har altså ingen grunn til å godta en lav rente på innskuddet. 

Dersom du skal sette av penger over en lengre periode, kan det være lurt å velge en digital bank. Det er disse bankene som gir kundene best snittrenter på innskudd, og vi ser liten grunn til å vurdere noe annet. Det er overkommelig for de fleste av oss og krever liten tid å åpne sparekonto i en bank, så vi snakker om en god timebetaling for de som velger blant bankene med best renter over tid. 

Boliglån

Pengemarkedsrenten, altså renten på lån mellom bankene, nådde historisk lave nivåer i 2017. Lavere lånerente for bankene resulterer i lavere lånerente for privatpersoner, skulle man gjerne tro, men dette viste seg å ikke være tilfellet i fjor. Tross utviklingen i pengemarkedsrenten, har boliglånsrentene i 2017 holdt et høyere nivå enn i 2016. Fjorårets laveste snittrente for boliglån er noe høyere enn året før, men vinnerbanken er den samme. Landkreditt Bank topper listen over boliglånsrente for andre året på rad. Banken klarer fortsatt å tilby en betydelig lavere rente enn sine konkurrenter. Den lave renten tilbys til alle med tilfredsstillende betjeningsevne og sikkerhet, så man trenger hverken medlemskap, lokal tilhørighet eller en bestemt alder for å få god rente over tid. 

I og med at det er relativt enkelt for de fleste å få en god boliglånsrente, overrasker det oss at ikke alle benytter seg av muligheten til å spare tusenvis. Flere nordmenn betaler mye mer enn de behøver til bankene. For selv om bankene ikke automatisk setter ned renten på boliglån når pengemarkedsrenten synker, betyr ikke dette at slaget er tapt. I forhandlinger med egen bank bør og kan man bruke nettopp dette som et argument. Har man i tillegg et tilbud om lavere rente i en annen bank, stiller man enda sterkere.

BSU

Vi lærer tidlig at BSU er den beste kontoen å spare i, så lenge man er under 34 år og sparer til bolig. Ikke bare gir BSU deg et gunstig skattefradrag på inntil 5000 kroner årlig, du får også betydelig bedre rente enn du får i en vanlig sparekonto. Men det er stor forskjell også på BSU-rentene. Ikke alle er like opptatt av å ha best mulig rente på BSU-kontoen sin, når de likevel får benyttet seg av skattefradraget. Samtidig kan en renteforskjell på bare ett prosentpoeng tilsvare flere tusen kroner årlig. Velger man en bank som tilbyr en god BSU-rente, kan man altså utnytte rentefordelen ytterligere. 

Veiledende priser

Vi henter våre data fra Finansportalen, hvor bankene selv melder inn tall. Bankene argumenterer gjerne for at betingelsene vil variere fra person til person, og at prisene/rentene som oppgis kun er veiledende. Likevel vil undersøkelsen kunne gi en god indikasjon på hvilke banker som kan tilby deg best betingelser. Ikke minst gir den deg mulighet til å vurdere dine egne betingelser opp mot andre tilbud.

Vi mister sporingen vår når bankene endrer produktene sine, for eksempel ved å skifte navn. I tillegg hender det at banker ikke legger inn tallene sine. Da oppstår det hull i vår statistikk, som er grunnen til at vi bare presenterer topp 10 i vår undersøkelse.

Under vises oversikten over de ti bankene som gir best snittrente på boliglån 2 millioner, innskudd 100 000, innskudd 500 000 og BSU. Storbankenes snittrenter presenteres også, i tabellene til høyre.


Bli medlem for å få tilgang til resten av artikkelen

Allerede medlem?

Logg inn

Norsk Familieøkonomi