Meninger

Hvordan bruker vi banken framover?

Vi har den siste tid vært vitne til store endringer i bankvesenet og i måten vi bruker banken på. Hva kan vi forvente oss i tiden framover?

Det er ikke så lenge siden vi, selv uanmeldt, ble møtt av en smilende bankansatt som gav oss en kopp kaffe mens vi ventet på en «rådgiver» som kunne hjelpe oss med lån til vår nye bolig. Det er det lite av i dag og den tiden kommer nok ikke tilbake.

Vi er inne i en digital revolusjon som har endret mye på kort tid, og langt større endringer vil vi se i tiden som kommer. En av de næringene som vil merke dette mest et banknæringen. Bankene er i ferd med å endres til digitale finanshus som samler inn data om deg som potensiell låntaker, verdi på det du eier som sikkerhet og vurderer så ditt lånepotensial. Alt arbeid som tidligere ble utført av din rådgiver blir fremover utført av roboter, eller digitale programmer som ferdigstiller din lånesak, henter inn din digitale signatur og gjennomfører pengetransaksjonene.

Bankene har lenge vært arbeidsgivere for mange. Det vil de ikke være i så stor grad fremover. I alle fall ikke med bankansatte i tradisjonell forstand. Det at digitale prosesser tar over for personlig arbeid vil føre til mer gjennomsiktige konkurranseforhold. Dette vil igjen presse ned bankens marginer og vi forbrukere får lavere kostnader knyttet til våre lån og andre tjenester levert av bankene.

Bankene får nå også andre, og mye større, konkurrenter enn de har vært vant med. I vinter ble vi vitne til at de fleste norske banker sluttet opp om DNBs satsning på Vipps. Dette for å stå sterkere i den digitale konkurransen med utenlandske aktører som Facebook, Google, Apple og andre. Og dette er bare begynnelsen.

Vi vil snart se effekten av et nytt EU-direktiv, PSD, som tvinger bankene til å la andre få kontoinformasjonen din, forutsatt at du har godkjent dette. Det betyr at du gjennom en annens app kan få full oversikt over din saldo og transaksjonshistorikk fra alle bankkontoer du har. Det vil også bli mulig å betale regninger på denne måten. PSD2, eller «Revised Directive on Payment Services», på norsk revidert betalingstjenestedirektiv, innføres senest i 2018 og er en videreføring og utvidelse av EU-direktivet PSD fra 2007.

Dette vil også gjøre det langt enklere for andre å komme inn på markedet og levere deg nye, smarte og brukervennlige tjenester. Dagens banker kan endre opp med å levere infrastruktur uten å ha særlig tilknytning til deg som kunde. Hvordan dette helt ut vil bli vet ingen, men det som er sikkert er at du som forbruker vil få nye tjenester som gjør din hverdag både enklere og billigere. Utfordringen blir å la alle ta del i dette, også de som ikke er så vant med å bruke smarttelefoner, nettbrett og digitale løsninger.

Som medlem i Norsk Familieøkonomi skal du vite at vi er her for å hjelpe deg med å ta riktige og smarte valg, samt gi deg praktisk hjelp i en ny digital verden, om du trenger det!

Norsk Familieøkonomi