Lån

Boliglånsforskriften - hva skjer nå?

Finanstilsynet har foreslått at dagens boliglånsforskrift, som regulerer hvem som får boliglån og hvor mye man kan låne, strammes inn.

På oppfordring fra Finansdepartementet kom Finanstilsynet i september med forslag til innstramminger på dagens boliglånsforskrift. Bakgrunnen er at norske husholdningers gjeld fremdeles er økende, og etter Finanstilsynets syn øker samtidig risikoen for finansiell ustabilitet.

Dette er endringene

  • Grensen for maksimal gjeldsgrad reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

Det vil med andre ord bety at vi får låne mindre dersom forslagene videreføres. Har du nå en årsinntekt på 500 000 kroner vil du kunne låne 2,5 million etter dagens regler, med fratrekk for eventuell annen gjeld. Ved de nye reglene vil denne summen reduseres til 2,25 millioner.

  • Fleksibilitetskvoten reduseres til 5 prosent.

Ved at fleksibilitetskvoten reduseres fra 10 prosent i Norge generelt, og 8 prosent i Oslo spesifikt, vil bankene måtte håndheve boliglånsforskriften strengere. Fleksibilitetskvoten regulerer i hvor stor grad bankene kan gi lån som går utover forskriftens bestemmelser.  

Hva skjer nå?

Vi stiller oss spørrende til disse forslagene, spesielt med hensyn til de høye boligprisene i flere av landets største byer. Det samme gjorde Fredrik Solvang i tv-programmet Debatten på NRK 13. oktober.

«Drømmen om å bli selveier er lenger unna for mange», sa han da.

Bli medlem for å få tilgang til resten av artikkelen

Allerede medlem?

Logg inn

Norsk Familieøkonomi